Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner"

Transkript

1 Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog er lastbiler og busser ikke inkluderet. Beregneren lægger automatisk et budget baseret på princippet om TCO Total Cost of Ownership, altså de totale omkostninger for ejeren. Ejeren kan være en person eller et firma. For at få vist forklaringstekst til de enkelte felter i beregneren holdes musemarkøren over det ønskede felt. Beregneren startes ved at vælge: Herefter vælges et drivmiddel, el, benzin eller diesel: Listen over køretøjer filtreres automatisk efter det valgte drivmiddel. Herefter vælges en biltype: Hvis den eksakte biltype ikke findes i listen, anvendes den biltype som i størrelse og pris kommer tættest på. Beregneren skelner ikke imellem de enkelte bilmærker, ud over at pris og forbrugstal naturligvis varierer. For to biler med samme brændstofforbrug og samme pris vil budgettet derfor være tilnærmelsesvis ens. Hvis bilen anskaffes som brugt eller allerede er anskaffet, angives bilens nuværende alder samt kilometerstand: Dette gør det muligt at inkludere brugte biler i budgettet. Jo ældre bilen er jo lavere bliver afskrivningen og renteomkostninger, mens vedligeholdelsesomkostningerne forventes at stige med alderen.

2 Som finansieringsform kan der vælges kontant køb, finansiering, leasing mv. Leasingpriser mv. er cirkapriser baseret på aktuelle tilbud i februar-marts For at få et konkret tilbud er det nødvendigt at kontakte et leasingselskab eller pengeinstitut. Skal bilen anvendes som varebil, privat personbil eller andet markeres dette. Dette har primært betydning for registreringsafgift samt moms. Da den samlede beskatning af firmabiler kan være yderst kompliceret kan beregneren ikke gives eksakte værdier, men kun et estimat. Beregneren kan ikke tage højde for virksomhedens skatteforhold, herunder mulighed for skattemæssig afskrivning af biler. Den forventede årlige kørsel i kilometer pr. år angives. Det årlige kilometertal har stor betydning for CO 2 udledningen, men også foventet vedligehold og afskrivning påvirkes af kilometertallet. For at kunne beregne brændstofforbruget skal der angives hvor stor en del af de årlige kilometer der forventes at skulle køres i bykørsel. Dette har primært betydning for elbiler og hybridbiler. Beregningen er baseret på EU-miks (NEDC, Urban og Extra urban drive cycle). Forbruget kan svinge en del i praksis, hvorfor det kan være fordelagtigt at indtaste egne værdier i stedet. Navnlig for varebiler vil forbruget i praksis ofte være højere. Til slut angives det antal år, som bilen skal anvendes før den igen skal sælges. Jo længere tid man beholder bilen desto lavere bliver den årlige afskrivning, men vedligeholdsomkostningerne stiger med årene. Når alle valg er fortaget laver beregneren et budget for den pågældende bil.

3 Det er muligt at ændre de fleste af værdierne for at justere budgettet. Når man er tilfreds med de beregnede værdier tykkes på Gem. Bilens nypris: Dette er bilens importpris uden afgifter af nogen art. Det er ikke muligt at indregistrere bilen til denne pris. Prisen skal bruges i de videre beregninger, og bør ikke ændres af brugeren. Moms: Moms beregnes af bilens pris inden registreringsafgift. Registreringsafgift: Dette er den lovpligtige registreringsafgift afhængigt af om bilen er en varebil eller personbil. Varebiler beregnes som standard med 30 % afgift. Tallet kan ændres af brugeren. Levering: Dette er omkostningerne til nummerplader mv. som normalt lægges oven i bilens pris. Nuværdi alt inklusive: Summen af de ovenstående: Bilens pris + Moms + Registreringsafgift + Levering, for nye biler. Hvis bilen er brugt korrigeres der for afskrivning, således at tallet illustrer bilens aktuelle handelsværdi i stedet for nyværdi. Brændstofenheder pr. 100 km: Dette er forbrugstallet beregnet ud fra biltypens EU-godkendelse samt andelen af bykørsel. For benzin og diesel regnes der i liter pr. 100 km. For elbiler regnes der i kwh pr. 100 km. For plug-in hybridbiler udregnes alene forbruget af flydende brændstof, dvs. elforbruget er ikke medtaget. Dette skyldes at bilerne i EU typegodkendelsen ikke får målt det elektriske forbrug men kun den elektriske rækkevidde. For at opnå det lave brændstofforbrug skal plug-in hybriden jævnligt tilsluttes en

4 ladestander. Der må i gennemsnit kun køres 25 kilometer på tomt batteri, før plug-in hybriden igen oplades. Fortages der ikke opladning vil brændstofforbruget nærme sig en almindelig bils. Brændstofpris pr. enhed: Dette er cirkaprisen for henholdsvis benzin og diesel, med og uden moms afhængigt af om bilen er privat eller erhvervsbil. For elektricitet beregnes prisen forskelligt alt efter om der tegnes et abonnement. Tegning af et abonnement vil normalt betyde en rabat på ca. 1 kr. pr. kwh, idet strøm som købes på abonnement til en elbil kan afregnes til industritakst. Nogle abonnementer fungerer på kilometerpris i stedet for strømpris. I disse tilfælde kan prisen godt være 0 kr. pr. kwh. Oprettelse abonnement: Dette vedrører kun elbiler. Normalt skal der oprettes et abonnement for at sikre korrekt opladning af elbilen både ude og hjemme. Abonnementer fås til forskellige priser, med og uden batteriskifte, kvikladning mv. Oprettelse leasing: Bruges kun hvis leasing er valg som finansiering. Oprettelsen er den ekstraordinære engangsydelse som normalt betales kontant ved udlevering af bilen. Tallet er et cirkatal baseret på bilens pris. Tallet kan ændres af brugeren. Kontant udlæg: Det kontante udlæg er summen af bilens aktuelle værdi samt oprettelse af leasing og abonnement, minus det beløb som evt. lånes i pengeinstitut. Det kontante udlæg bruges til at beregne rentebyrden af det beløb som finansieres af ejeren selv. Lånebeløb: Det beløb som skal lånes i pengeinstitut. Beregnes kun hvis finansieret køb er valgt som finansiering. Lånebeløbet reduceres hvis det kontante udlæg ovenfor øges manuelt. Det svarer til at lægge en større udbetaling. Brugtvognsværdi: Dette er en skønnet fremtidig handelsværdi af køretøjet baseret på nyværdien samt det antal år og kilometer som er angivet. Tallet kan ændres af brugeren. Højre kolonne indeholder beregnede budgetværdier på årsbasis. Betegnelse p.a. står for pro anno, per år. Afskrivning gennemsnit p.a.: Dette er forskellen mellem nuværdien og brugsvognsværdien, delt med antal brugsår. Det er det gennemsnitlige værditab per år i perioden. Afskrivningen er normalt den største udgift i budgettet. Den beregnes dog kun ved køb, og ikke hvis bilen leases. Gebyrer p.a.: Dette er gebyrerne til oprettelse af ladeabonnement for elbiler samt eventuel leasingaftale, fordelt på antal år. Leasingydelse p.a.: Bruges kun hvis leasing er valgt som finansiering. Dette er en estimeret årlig leasingydelse baseret på bilens værdi, forventet kilometertal og antal brugsår. Det er også muligt at beregne leasingydelse på brugte biler. Der skal dog altid indhentes et konkret leasingtilbud for at tallene skal være eksakte. Beskatning fri bil: Beregnes kun ved firmabil (medarbejderens omkostninger). Der anvendes en marginalskatteprocent på 45,8 %. Tallet kan ændres af brugeren.

5 Brændstofudgift p.a.: Dette er udgiften til benzin, diesel samt elektricitet per år, baseret på bilens forbrug, andelen af bykørsel og det årlige kilometerantal. For elbiler kan der købes abonnementer med fri opladning. I disse tilfælde vil udgiften til brændstof være 0 kr. pr. år. Abonnement p.a.: Dette vedrører kun elbiler. Normalt skal der oprettes et abonnement for at sikre korrekt opladning af elbilen både ude og hjemme. Abonnementer fås til forskellige priser, med og uden batteriskifte, kvikladning mv.. Typisk vil der være en pris for oprettelse samt en løbende udgift pr. måned. Denne post vedrører kun den løbende udgift. Renteudgift: Dette beregnes kun ved finansieret køb. Det er den gennemsnitlige rentebetaling til pengeinstitut i perioden baseret på en rentesats på 7,3 %. Det antages at gælden afvikles i takt med bilens værditab. Eget rentetab: Dette betegner rentebyrden for det beløb som ejeren selv finansierer. Når ejeren selv finansierer sit køb helt eller delvist, går han glip af den rente, som pengene kunne have indbragt ved at stå på en opsparingskonto. Dette kaldes også for offeromkostningsprincippet. Der anvendes en rentefod på 2,5 % hvilket kan sammenlignes med indlånsrenten i et pengeinstitut. Forsikring p.a.: Dette betegner en typisk årlig forsikringspræmie for ansvars- og kaskoforsikring baseret på bilens værdi. Da forsikringspriser varierer meget bør priserne undersøges og om muligt indtastes individuelt. Ejerafgift p.a.: Dette betegner den lovpligtige grønne ejerafgift eller vægtafgift samt evt. tillæg for privat benyttelse af gulpladebil. Vedligehold p.a.: Dette er en estimeret årlig udgift som baserer sig på gældende priser for servicekontrakter for nyere biler op til 5 år go km. For ældre biler samt sports-, luksus- og specialbiler kan der være meget store udsving i omkostningerne til vedligehold, hvorfor der skal tages særligt forbehold ved disse biltyper. Dæk p.a.: Dette betegner de forventede årlige omkostninger til dæk, baseret på biltypen og det årlige kilometerantal. Direkte CO 2 : Dette er den udledte CO 2 direkte fra køretøjet. I typegodkendelsen måles CO 2 emissionen direkte ved opsamling og analyse af udstødningsgasserne. I daglig tale benævnes dette Tailpipe CO 2. For elbiler er den direkte CO 2 lig nul. Total CO 2 : Dette er den totale CO 2 mængde inklusive andre klimagasser, som opstår under udvinding, fremstilling, transport og forbrænding af drivmidlet. For elbiler inkluderer den afbrænding af fx kul til elproduktion. CO 2 prognose: Dette er den forventede totale CO 2 mængde i de kommende år som følge af den gradvise indfasning af etanol og biodiesel i brændstofferne, samt indfasningen af vind- og solenergi i elsektoren. Dette gør gradvist CO 2 belastningen fra elbiler mindre og mindre.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere