Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt."

Transkript

1 Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere henvises til Uddannelsesordningen for plastmageruddannelsen. Uddannelsens trin 3 er bygget op af en række område fag der afsluttes på hvert modul disse områdefag danner grundlag for en række læringsaktiviteter der variere mellem problemorienteret projektarbejde og klasse undervisning tilrettelagt med fokus på individuel differentiering og gruppearbejde. Disse læringsaktiviteter danner grundlag for opfyldelse af uddannelsens kompetence mål. Endvidere indeholder uddannelsens trin 3 en række praktik mål som bidrager til opfyldelse af uddannelsens kompetence mål. 1 Se uddannelsens struktur i de indledende kapitler i LUP.

2 Praktik mål vedr. uddannelsens trin 3. Det er prioriteret at de kompetence mål som indeholder kommunikative eller handle rettede kompetencer i forbindelse med plastproduktion også bliver indeholdt i praktik målene. Praktik målene skal bidrage til mål opfyldelse inden for følgende fag: Kvalitetsstyring af plastproduktion. Systematisk problemløsning indenfor plast industriel produktion. Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. Produktionsfremmende metoder indenfor Dansk plastindustri. Kvalitetsstyring af plast produktion: Eleven har et indgående kendskab til virksomhedens kvalitetssikrings system og kan medvirke ved daglige rutiner. Samt bidrage ved udviklingen af nye kvalitet sikrings rutiner i virksomheden. Eleven har kendskab til virksomhedens eventuelle kvalitets certificeringer og kan kort gøre rede for dem. Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion: Eleven har et dybdegående kendskab til virksomhedens forarbejdningsprocesser og kan med den baggrund arbejde analytisk fra fejl til løsning og udføre systematisk fejlretning. Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere: Eleven kan igennem plastfaglig kommunikation agere bindeled mellem virksomhedens forskellige afdelinger, (eks. Mellem produktion og udvikling/kvalitets eller salgs afd.) Eleven skal have et dybdegående kendskab til virksomhedens standard materialer således eleven kan gøre rede for, materialernes indflydelse på emne og proces, i forhold til kollegaer og evt. kunder. Eleven er bevidst omkring forarbejdning og proces omkostninger igennem Virksomhedens praksis for fastsættelse af fremstillingsomkostninger og salgspriser. Produktionsfremmende metoder indenfor Dansk plast industri: Eleven kan igennem sit kendskab til produktionsfremmende metodikker og værktøjer, medvirke ved virksomhedens vedligeholdelse eller Implementering af disse. Eleven kan udvise forståelse for anvendelsen af produktionsfremmende Metoder, og værktøjers indflydelse på salgspris og fremstillingsomkostninger.

3 Vedr. uddannelsens trin 3 Modul 1 Områdefag og læringsaktiviteter: Matematik og Kemi i plast (35) Ekspert Vejledende varighed 1 uge. - Eleven har en tilbundsgående forståelse for beregnings modeller og matematiske metoder der ligger til grund for konstruktionsmæssige emneparametre og kan anvende denne forståelse i forbindelse med emne og produktions optimering - Eleven har tilbundsgående forståelse for grundlæggende polymerkemi og kan anvende denne forståelse i forbindelse med materiale valg og produktionsoptimering. - Eleven kan formidle denne viden så eleven kan indgå i samarbejde med kunder, kollegaer og leverandører i forbindelse med produktionsoptimering. Matematik & Kemi. Polymer kemi Med udgangspunkt i plast og fibre materialer. Trigonometri / statik /styrkelære Med udgangspunkt i Teknisk statik, Teknisk matematik, Teknisk Styrkelære.

4 Materialelære og afprøvning af plastmaterialer (35,40) Ekspert Vejledende varighed 1,5 uge. - Eleven kan på ekspert niveau anvende viden om plastmaterialer med henblik på produktionsoptimering, herunder anvende relevant laboratorium udstyr, i forbindelse med materialers mekaniske egenskaber. - Eleven kan med baggrund i sin viden om plast og miljø, rådgive vedr. genanvendelse af almindeligt forekommende plastmaterialer. Materialelære og afprøvning af plastmaterialer. E-modul / Trækstyrke Deformation / Tøjning / Spændings relaxion / Ældning / Re-cycling / Afprøvning i Lab. / Isokron kurver / Materiale valg / kravspecifikation. - Med udgangspunkt i plast & fibre materialer, P5 materialevalg, Plaster. Projektstyring (33,34, 35) Avanceret Vejledende varighed 1 uge. - Eleven kender til forskellige projektstyrings metoder og principper. - Eleven kender til den videnskabelige tilgang der ligger bag skriftlig kommunikation i forbindelse med projektarbejde. - Eleven kan selvstændigt styre et projekt fra start til slut. - Eleven kan dokumentere og afrapportere et projekt skriftligt. Projektstyring. Introduktion til projektstyring Med udgangspunkt i Projektledelse i løst koblede systemer. Projekt arbejde & skriftlig dokumentation Med udgangspunkt i Problemorienteret projektarbejde Områdefag og lærings aktiviteter på modul 1 suppleres med eksternt oplæg fra Materiale leverandør eller oplæg vedr. recycling.

5 Modul 1 bindes sammen og afsluttes med et projekt. Modul 1 Projekt: Eksempelvis :Udendørs lege vippe. Indhold: Trigonometri Statik og styrkelære Med henblik på fastlæggelse af styrkekrav til materialevalg af vippens konstruktion. Tage stilling til ældning, fysiske og biologiske belastninger samt recycling med henblik på materialevalg. Opstille krav specifikation ud fra ovenstående betragtninger og udføre korrekt materialevalg. Dokumentere projektet i henhold til opnåede færdigheder i henhold til problemorienteret projektarbejde. Projektet løses i grupper. Projektet evalueres mundtligt enkelt mand. Vejledende time tal modul 1: 108 lektioner Opstart: Projekt evaluering Eksternt oplæg Evaluering & oplæg til modul 2 Projektstyring Materialelære og afprøvning Matematik og kemi Projekt 8 lektioner. 8 lektioner. 12 lektioner. 16 lektioner. 32 lektioner. 24 lektioner

6 Vedr. uddannelsens trin 3 Modul 2 Områdefag og læringsaktiviteter: Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri (32,35) Ekspert Vejledende varighed 2 uge. - Eleven kender til forskellige produktionsfremmende metodiker. - Eleven kender til filosofien bag disse metodikker. - Eleven kan anvende produktionsfremmende metodikker på ekspert niveau, og sikre anvendelse af disse i samarbejde med kunder kollegaer og leverandører med produktions optimering for øje. Produktionsfremmende metoder indenfor dansk plastindustri. Historisk perspektiv fra Ford til Toyota Lean Just in time Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion (31) Ekspert Vejledende varighed 1,5 uge. - Eleven kan anvende en systematisk tilgang til problemløsning. - Eleven kan med baggrund i plastindustriel produktions viden opstille fejl og løsnings evaluering af et givent problem. Systematisk problemløsning indenfor plastindustriel produktion. Virknings evaluerings systemer ved produktionsoptimering.

7 Plastproduktionsplanlægning (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40) Ekspert Vejledende varighed 2,0 uger. - Eleven kan planlægge en plastproduktion ud fra virksomhedens maskin- og udstyrskapacitet - Eleven kan vurdere og igangsætte en given ordres optimale flow gennem produktionen - Eleven kan kommunikere omkring en plastproduktion og resultaterne heraf - Eleven kan instruere andre i at igangsætte, gennemføre og afslutte en plastproduktion Plast produktionsplanlægning. ERP Enterprise Ressource Planning. Elektronisk produktionsplanlægning Økonomi og forretningsforståelse (36 og 37) Avanceret Vejledende varighed 1,0 uger. - Eleven kan, ud fra nøgletal, udføre for- og efterkalkulation for en given plastproduktion samt vurdere aktuelle salgspriser - Eleven er bekendt med forskellige modeller for opbygning af organisationen på en plastvirksomhed - Eleven er viden om mulighederne for, og lovgivningen omkring, iværksætteri og start af egen virksomhed eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) i de Økonomi & forretningsforståelse For & efter kalkulationer Energioptimering med økonomisk fokus Organisation Nøgle tal, Forretningsforståelse, virksomhedsøkonomi. (Lars Dam) Iværksætteri.

8 Områdefag og læringsaktiviteter suppleres med eksternt oplæg fra Lean konsulent eller lign ressource person fra plast industrien. Modul 2 bindes sammen og afsluttes med et projekt. Projekt: Eksempelvis Case opgave Den skæve fabrik Eleven inddrager en eller flere relevante problemstillinger fra egen virksomhed der afspejler sig i forhold til pensum på modul 2 og demonstrerer opnåede færdigheder indenfor området, der udarbejdes en projektrapport. Vejledende timetal: Opstart: Projekt evaluering Eksternt oplæg Evaluering & oplæg til modul 3 Projekt Produktionsfremmende metoder Plast produktionsplanlægning Systematisk problemløsning Økonomi og forretningsforståelse 180 lektioner. 8 lektioner. 8 lektioner lektioner 32 lektioner 32 lektioner 28 lektioner

9 Vedr. uddannelsens trin 3 Modul 3 Områdefag og læringsaktiviteter. Kommunikation mellem afdelinger, kunder og samarbejdspartnere (33, 34 og 35) Avanceret Vejledende varighed 1,0 uger. - Eleven kan på højt plastfagligt niveau kommunikere internt og eksternt omkring en plastproduktion - Eleven kan komme med forslag til optimering af en plastproduktion ud fra procestekniske parametre - Eleven kan indgå i udviklingsprojekter og påtage sig rollen som projektleder - Kommunikation mellem afdelinger, kunder & samarbejdspartnere. Teknisk dokumentation; CAD, instruktions blade, produktbeskrivelser, præsentations teknik. Projektstyrings redskaber ; Gant kort, introduktion til IT projektstyrings programmer eks. Project kickstart, MS projekt

10 Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme (33, 34, 35 og 36) Avanceret Vejledende varighed 1,5 uge. - Eleven har dybdegående kendskab til værktøjsopbygning og kan formidle denne viden i en dialog med kollegaer og samarbejdspartnere. - Eleven kan konstruere simple støbeforme, samt gøre rede for hensigtsmæssig emnekonstruktion og med den baggrund agere sparrings partner og bindeled mellem produktion og udvikling. Konstruktion. Solid Works Formkonstruktions teori generelt. Dybdegående konstruktions teori i forbindelse med konstruktion af støbeforme; dimensionering, værktøjs balancering, svind, slip. Relevant matematik i forbindelse med dimensionering af: Snap, film & pres forbindelser samt tandhjul. Mouldflow. Innovations processer i forbindelse med emne design og hensigtsmæssig konstruktion.

11 Kvalitetsstyring af plastproduktion (38,39) Ekspert Vejledende varighed 2uge. - Eleven har kendskab til forskellig kvalitet styringssystemer. - Eleven kan indsamle og analysere data vedr. produktions kvalitet. - Eleven kan medvirke ved udvikling af firmaets kvalitetssystem. - Eleven kan udføre relevant dokumentation i forhold givne kvalitetsstyringssystemer. Kvalitetsstyring. SIX SIGMA herunder SPC, stikprøve kontrol, standard afvigelser, 0-serie. Introduktion til Q- certificering i Dansk plastindustri. Plast & Miljø. Områdefag og læringsaktiviteter suppleres med eksternt oplæg fra : Indlæg a) vedr. konstruktion fra eks. Hasco, Strack Norma, Mouldmaster eller lign. Indlæg b) vedr. kommunikation og præsentationsteknik. Læringsaktiviteter og områdefag bindes sammen og afsluttes med et projekt Projekt modul 3. Eksempelvis Saft kapsel. Indhold: Konstruktion af 4 kavitets saftkapsel Ø32mm værktøj. Beregning af hængsel og snap. Teknisk dokumentation; Tegning, Gant kort, Design & Produkt beskrivelse. Der tages stilling til kvalitets styring i forhold til en given produktion af kapslen. Projektet løses i grupper. Projektet evalueres mundtligt enkelt mand. Vejledende timetal: Opstart: Projekt evaluering Eksternt oplæg Evaluering Projekt Kommunikation m.m. Konstruktion Kvalitetsstyring 180 lektioner. 8 lektioner. 16 lektioner. 32 lektioner. 16 lektioner. 48 lektioner. 52 lektioner.

12 Vedr. uddannelsens trin 3 Modul 4 Områdefag: Internationale sammenhænge og globalisering (34, 36) Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge. - Eleven opnår kendskab til metoder for distribution til, og samhandel med, internationale markeder - Eleven kan vurdere de økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenserne af, at planlægge en plastproduktion, eller dele heraf, i udlandet Internationale sammenhænge og globalisering. Outsourcing. Ny økonomi indflydelse på Dansk plastproduktion. Plast og globalisering. Internationalt og tværnationalt samarbejde. Eksamens projekt. Eleven færdiggør eksamensprojekt under vejledning. Projekt beskrivelse: Eleven udarbejder et eksamensprojekt på baggrund af en virksomheds relateret problemstilling, hvori der inddrages og demonstreres færdigheder opnået i modul 1-4. Konkret vælges et bestemt pensum relateret fokus område som der arbejdes i dybden med. Endvidere berøres andre pensumområder i mindre omfang således der demonstreres en bred viden indenfor hele uddannelsen. Der udarbejdes en projekt rapport til dokumentation af projektet. Hver elev skal udarbejde et projekt selvstændigt. Projektet forsvares mundtligt. Vejledende timetal modul 4. Opstart: Projekt evaluering Projekt Internationale sammenhænge og Globalisering. 72 Lektioner. 16 lektioner. 32 lektioner. 20 lektioner.

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Plastspecialist Informations møde 5. Februar 2011 Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Dagens Program. Præsentation, baggrund, forventninger Indhold i skoledelen og de enkelte moduler. Forventninger

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive

Studieordning for uddannelsen. Produktionsteknolog. Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Studieordning for uddannelsen Produktionsteknolog Erhvervsakademi Dania, Skive Arvikavej 2A 7800 Skive Erhvervsakademi Dania, Randers Minervavej 63 8960 Randers SØ September 2015 Studieordning for uddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I PRODUKTION

DIPLOMINGENIØR I PRODUKTION Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for diplomingeniørstudiet i DIPLOMINGENIØR I PRODUKTION Bachelor Engineering in Manufacturing Engineering and Management Studieordning 2014, Version

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNIK. Bachelor of Manufacturing Engineering and Management. Studieordning 2012, Version 1.0

PRODUKTIONSTEKNIK. Bachelor of Manufacturing Engineering and Management. Studieordning 2012, Version 1.0 Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for diplomingeniørstudiet i PRODUKTIONSTEKNIK Bachelor of Manufacturing Engineering and Management Studieordning 2012, Version 1.0 Gældende for

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Midlertidig version 20.04.2010 (Fælles del)

Midlertidig version 20.04.2010 (Fælles del) Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Indholdsfortegnelse Formålet med studieordningen 1. Uddannelsens formål 2. Profil for professionsbachelor

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Indholdsfortegnelse Formålet med studieordningen 1. Uddannelsens formål 2. Profil for professionsbachelor

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere