DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2004"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2004 Dansk Sprognævn april 2005

2 Årsberetning by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2005 ISBN Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 2

3 INDHOLD Medlemmer...5 REPRÆSENTANTSKAB BESKIKKET FOR PERIODEN ARBEJDSUDVALG FOR PERIODEN MEDARBEJDERE...7 Møder...8 ÅRSMØDE OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE...8 ARBEJDSUDVALGSMØDER...8 Nordisk samarbejde...9 DE NORDISKE SPROGNÆVNS ÅRSMØDE...9 NORDISK SPROGRÅD...9 DEN EUROPÆISKE SAMARBEJDSORGANISATION FOR NATIONALE SPROGINSTITUTTER...10 KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV Oplysning og rådgivning...12 SPØRGSMÅL OG SVAR...13 HJEMMESIDEN...13 VEJLEDNING MV ELEKTRONISK SVARBASE...14 Aktivitetsplan for Administration...26 Ordsamlingen...27 Oplysning og rådgivning...27 Retskrivningsordbogen...28 ANDRE INSTITUTIONSPROJEKTER...28 Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 3

4 Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 4

5 MEDLEMMER REPRÆSENTANTSKAB BESKIKKET FOR PERIODEN Professor, dr.phil. Niels Davidsen-Nielsen (formand, personligt medlem) Generalsekretær Henrik Hagemann (næstformand, Foreningen Norden) Lektor Erik Skøtt Andersen (Dansklærerforeningen) Tekster Kirstine Baloti (Dansk Journalistforbund) Forfatteren Suzanne Brøgger (Det Danske Akademi) Journalist Maria Dohn (Danmarks Radio) afløste Connie Hedegaard Professor, dr.phil. Frans Gregersen (Undervisningsministeriet) Redaktør Connie Hedegaard (Danmarks Radio og TV2) ( ) afløst af Maria Dohn Kommunikationsmedarbejder Carsten Henriksen (Dansk Standard) Ledende redaktør Ebba Hjorth (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) Sprog- og kommunikationskonsulent Lotte Holm (Statens Information) Informationschef Elise Holt (Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling) Skuespilleren Solbjørg Højfeldt (Dansk Skuespillerforbund) Professor Henrik Galberg Jacobsen (Rektorkollegiet) Forbundsformand Birgitte Jensen (Forbundet for Kommunikation og Sprog) Lektor, dr.phil. Bent Jørgensen (Stednavneudvalget) Lektor, dr.phil. Henrik Jørgensen (Rektorkollegiet) Lektor Ole Lauridsen (Rektorkollegiet) Direktør Jørn Lund (personligt medlem) Chefredaktør Bo Maltesen (Danske Dagblades Forening) Journalist Birgit Meister (Kulturministeriet) Ledende oversætter og sprogrevisor Grete Pagter Mortensen (EU s Sprogtjeneste) Lærer, forretningsudvalgsmedlem Astrid Schjødt Pedersen (Danmarks Lærerforening) Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 5

6 Forfatteren Kirsten Rask (Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere) Professor, dr.phil. Hanne Ruus (Rektorkollegiet) Fuldmægtig Christina Staal (Statsministeriet) Lektor Hanne Søderberg (Dansklærerforeningen) Lektor Rita Therkelsen (Rektorkollegiet) Seminarielektor Claus Tilling (Modersmål-Selskabet) Konsulent Nikolaj Aarø-Hansen (Justitsministeriet). ARBEJDSUDVALG FOR PERIODEN Niels Davidsen-Nielsen (formand), Henrik Hagemann (næstformand), Erik Skøtt Andersen, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jensen, Bent Jørgensen, Jørn Lund, Birgit Meister, Grete Pagter Mortensen. DANSK SPROGNÆVNS FORSKNINGSUDVALG MEDLEMMER Professor, dr.phil. Carl Bache, Syddansk Universitet, udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd. Lektor, dr.phil. Karsten Friis-Jensen, Københavns Universitet, udpeget af Statens Humanistiske Forskningsråd. Indtil : seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad, valgt af nævnets videnskabelige personale, formand for udvalget. Fra : seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt, valgt af nævnets videnskabelige personale. MØDER På grund af sygdom har forskningsudvalget kun afholdt et møde i Da udvalget havde fået et nyt medlem, blev der givet en generel orientering om Sprognævnet og om de forskningsopgaver det varetager. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 6

7 MEDARBEJDERE Til nævnets forsknings- og informationsinstitut har der i 2004 været knyttet følgende medarbejdere: Videnskabeligt personale: Forsker, ph.d. Margrethe Heidemann Andersen (ansat som forsker 1. november 2004) Videnskabelig medarbejder, mag.art. Søren Beltoft (institutleder) Seniorforsker, cand.mag. Pia Jarvad (orlovsbevilling fra Kulturministeriets forskningspulje fra til projektet Videnskabens sprog latin, dansk eller engelsk, jf. s. 19) Cand.mag. Jørgen Nørby Jensen (videnskabelig medarbejder, vikaransat) Videnskabelig medarbejder, cand.mag. Anita Ågerup Jervelund (tillidsrepræsentant) Ph.d.-studerende, cand.mag. Marianne Rathje Seniorforsker, ph.d. Ole Ravnholt (frikøbt) Seniorforsker, dr.phil. Vibeke Sandersen Seniorforsker, cand.mag. Jørgen Schack Ph.d.-studerende, cand.mag. Jacob Thøgersen (projektansat på Moderne importord i Norden). Kontorpersonale: Overassistent Hanne Broch (deltid) Fuldmægtig Anette Klett (deltid). Timelønnet medhjælp: Stud.mag. Misja Dam Stud.mag. Anders Grove Stud.mag. Merete Schmidt Stud.scient. Christian Sonne (it-medhjælper) Sprognævnet har modtaget midler til projektet Moderne importord i Norden fra Nordisk samarbejdsorgan for humanistisk forskning (NOS-h). Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 7

8 Nævnets pensionerede seniorforskere har bevaret en arbejdsmæssig tilknytning til nævnet: Cand.mag. Jørgen Eriksen har fortsat leveret flere tusind excerpter til seddelsamlingen, og det samme gælder cand.jur. Arne Hamburger, der under sin daglige tilstedeværelse på instituttet tillige har givet råd i sproglige spørgsmål, varemærkespørgsmål mv. og har udført kontorarbejde. Nævnets tidligere formand Allan Karker har forøget seddelsamlingen med mange excerpter. MØDER ÅRSMØDE OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE Nævnet holdt årsmøde På dagsordenen var der foruden de faste punkter følgende punkter med overskrifterne: Kommatering ved Niels Davidsen-Nielsen Folketingsdebatten den 23. januar 2004 om regeringens oplæg til en dansk sprogpolitik. Indledning ved Jørn Lund Nævnets struktur og endelig Fremtidige ændringer i en ny retskrivningsordbog. ARBEJDSUDVALGSMØDER Arbejdsudvalget har holdt 6 møder i Udvalget har som sædvanlig især behandlet sproglige forespørgsler og udkast til artikler mv. til Nyt fra Sprognævnet, spørgsmål i forbindelse med de nordiske sprognævns samarbejde, nævnets arbejde med kommatering, nævnets sprogpolitik, ansættelsesspørgsmål, planer for nævnets fremtidige struktur og nævnets økonomi. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 8

9 NORDISK SAMARBEJDE DE NORDISKE SPROGNÆVNS ÅRSMØDE De nordiske sprognævns årsmøde blev holdt i Torshavn, Færøerne, august Mødet var arrangeret af Føroyska málnevndin i samarbejde med Fróðskaparsetur Føroya. Sprogmødets tema var Sprognormering og sprogændringer. NORDENS SPROGRÅD Niels Davidsen-Nielsen har i 2004 været Dansk Sprognævns repræsentant i Nordens Sprogråd. Han er fratrådt med udgangen af 2004, således at de nuværende danske medlemmer er Frans Gregersen og Jørn Lund. Om arbejdet i Nordens Sprogråd i 2004 se sprognævnenes fælles årsskrift, Språk i Norden - Sprog i Norden NORDISK NETVÆRK For at opretholde samarbejdet mellem de nordiske sprognævn dannedes der i 2004 et netværk i første omgang under forsæde af Norsk språkråd. Det første møde i netværket fandt sted på Voksenåsen i Oslo februar Fra Danmark deltog Henrik Hagemann og Ole Ravnholt. I forbindelse med det nordiske årsmøde på Færøerne blev der 26. august holdt netværksmøde for sprognævnene i Norden under norsk ledelse. Fra Danmark deltog Niels Davidsen-Nielsen, Henrik Hagemann og Vibeke Sandersen (Dansk Sprognævns nordiske sekretær). KLARSPROGSKONFERENCE november 2004 blev der holdt en konference om klarsprog på Quality Hotel Grand i Kongsberg, Norge. Fra Dansk Sprognævn deltog seniorforskerne Jørgen Schack og Vibeke Sandersen. Dansk Sprognævn blev opfordret til at afholde den næste klarsprogskonference, der forventes at blive afholdt i foråret Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 9

10 DEN EUROPÆISKE SAMARBEJDSORGANISATION FOR NATIONALE SPROGINSTITUTTER (EFNIL - European Federation of National Institutions for Language) Formanden, Niels Davidsen-Nielsen, og Søren Beltoft, videnskabelig medarbejder og institutleder, deltog i dagene 7. til 9. oktober i EFNIL s årsmøde i Sèvres ved Paris. Årsmødets tema var Europæisk samarbejde om terminologi: arbejdsområder og netværk. Medlemsorganisationerne er nationale institutter hvis arbejdsområder er forskning, dokumentation og strategi/politik i forbindelse med de officielt anerkendte standardsprog inden for EU s medlemslande. Vedtægterne fastlægger følgende fem indsatsområder: 1) Projekter inden for beskrivelse og analyse af den nuværende sproglige situation i EU og konsekvenser for den sproglige udvikling på længere sigt 2) Videnskabeligt funderede analyser af mellemstatslige sprogproblemer og spørgsmål i forbindelse med sprogpolitiske problemstillinger 3) Rådgivning af politiske beslutningstagere i EU s institutioner og i medlemsstaterne i sager af sprogpolitisk karakter 4) Oplysning om de kulturelle og praktiske fordele ved sproglig mangfoldighed og flersprogethed i Europa gennem målrettede indsatser og publikationer 5) Andre aktiviteter der bidrager til at opfylde disse mål. På mødet blev der fastlagt en årlig medlemsafgift på euro. Samarbejdsorganisationen har en hjemmeside hvor man kan finde yderligere materiale, adressen er: KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTIONER MV. Nævnet har fortsat en samarbejdsaftale med Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, og de øvrige nordiske institutter og forskningsinstitutioner i København om ph.d.-uddannelsen ved de pågældende institutter. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 10

11 Flere af nævnets medarbejdere er aktivt engageret inden for fagligt relevante selskaber og institutioner mv.: Pia Jarvad har fortsat repræsenteret nævnet i Stednavneudvalget, og hun har været nævnets repræsentant i styregruppen for det fællesnordiske projekt Internordisk sprogforståelse. Pia Jarvad har desuden været nævnets repræsentant i det fællesnordiske projekt Moderne importord i Norden. Jørgen Nørby-Jensen har i 2004 været nævnets repræsentant i LEDA (Leksikografer i Danmark). Anita Ågerup Jervelund har været nævnets repræsentant i styregruppen for websitet dansk.dk (en portal for danskfaget). Marianne Rathje har været næstformand i Fagligt Forum for Sprogpsykologi. Ole Ravnholt er nævnets repræsentant i It-terminologi-Udvalget. Han har fortsat været censor i faget dansk ved lærerseminarierne og fast, eksternt medlem af lektorbedømmelsesudvalget for dansk på lærerseminarierne. Vibeke Sandersen har fortsat været styrelsesmedlem i Universitets- Jubilæets danske Samfund. Jørgen Schack har fortsat været bestyrelsesmedlem i LEDA (Leksikografer i Danmark). Han har desuden været bestyrelsesmedlem i Selskab for Nordisk Filologi og har været medlem af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 11

12 OPLYSNING OG RÅDGIVNING SPØRGSMÅL OG SVAR Nævnet har i 2004 besvaret spørgsmål, fordelt på telefoniske svar og skriftlige svar, langt de fleste via e-post. Antallet af svar er på samme niveau som de hidtil højeste (i 2000 og 2003). Siden efteråret 2003 har bemandingen i svartjenesten været to personer mod tidligere tre. Det har ført til at der lå ca. 270 e-breve og ventede på svar. Hvis det havde været muligt at besvare disse breve lige så hurtigt som tidligere, ville 2004 have sat ny rekord. SPROGNÆVNETS SVARTJENESTE I TAL SIDEN INDFØRELSEN AF E-POST år telefon e-post breve fax i alt skriftlig mundtlig Man kan altså forvente at det samlede antal spørgsmål ikke vil falde, men nok snarere at det vil stige yderligere fordi der er voksende opmærksomhed på Sprognævnets arbejde. Man kan håbe at fordelingen mellem mundtlige og skriftlige svar vil forskyde sig til fordel for de mundtlige, for det er betydelig mere resursekrævende at bevare spørgsmål skriftligt, og det er kun få spørgsmål der kræver et skriftligt svar, eller hvor det er mere hensigtsmæssigt at svare skriftligt end mundtligt. Der er heller ingen grund til at tro at kvaliteten af et skriftligt svar i almindelighed er højere end kvaliteten af et mundtligt, især ikke efter at bemandingen er blevet sat ned. For spørgerne er fordelen ved e-post primært at de slipper for ventetid ved telefonen, men nedsættelsen af resurseforbruget har ført til en forlængelse af svartiden ved skriftlige svar som næppe kan opleves som tilfredsstillende. Nævnet regner Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 12

13 med at tage et nyt, webbaseret system til indtastning og besvarelse af spørgsmål i brug i begyndelsen af 2005, og vi håber at den videre udvikling af dette system vil bidrage til at afhjælpe de problemer vi har oplevet i de seneste år. Den langsigtede udvikling i svartjenesten ses tydeligt i nedenstående graf over fordelingen mellem mundtlige og skriftlige svar siden Sprognævnets oprettelse i Der er en forholdsvis jævn stigning i det samlede antal svar, og der er et nogenlunde konstant forhold mellem antallet af skriftlige og mundtlige svar indtil nævnet tog e-post i anvendelse. Fra det tidspunkt ses der et relativt stort fald i antallet af mundtlige svar, og en tilsvarende stor stigning i antallet af skriftlige. HJEMMESIDEN Sprognævnets netsted, er i 2004 blevet vedligeholdt og udbygget. Både Nyt fra Sprognævnet og Retskrivningsordbogen er tilgængelige via hjemmesiden. Der er et stigende antal besøgende på nævnets hjemmeside. I 2004 har der gennemsnitligt været ca besøgende om dagen mod 1800 i Netudgaven af Retskrivningsordbogen er særlig besøgt. Hjemmesiden blev i 2004 redigeret af Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack. VEJLEDNING MV. Medlemmer af arbejdsudvalget og ansatte i Sprognævnet har holdt foredrag og har medvirket i radio og tv med oplysning om nævnets virksomhed og om sprogproblemer i almindelighed. Nævnet har haft besøg af skoleelever, studerende fra de højere læreanstalter og grupper af sproginteresserede; alle er blevet orienteret om nævnets virksomhed. Nævnet har i efteråret 2004 haft lingvistikstuderende Maja Vinter Dyrby, fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Afdelingen for Lingvistik, som praktikant. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 13

14 Desuden har studerende og forskere konsulteret nævnet i forbindelse med formulering og udarbejdelse af opgaver, specialer, eksamens- og forskningsprojekter og har fået vejledning af nævnets ansatte. ELEKTRONISK SVARBASE Sprognævnets elektroniske svarbase indeholder register til afgivne svar af generel interesse, kodet til genfindelse, dels på grundlag af en ordsøgning, dels efter sproglige (syntaktiske, orddannelsesmæssige, normmæssige) kriterier. Basen indeholder desuden alle de svar som siden oktober 1996 er afgivet via e-post. Der er i 2004 blevet arbejdet på at gøre basen mere anvendelig i arbejdet i svartjenesten. DANSK SPROGNÆVNS FORSKNINGSBERETNING 2004 Ifølge sprognævnsloven har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning og er forpligtet til at arbejde på videnskabeligt grundlag. Desuden er Dansk Sprognævn omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v., der gælder for visse ( ) institutioner under Kulturministeriet, hvor forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave. Sprognævnets forskning har altså det strategiske sigte at tilvejebringe, vedligeholde og forny det videnskabelige grundlag for at løse nævnets opgaver, og nævnet er især pålagt en forpligtelse til at indsamle nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser. Men det strategiske formål kan ikke indfris alene ved de bundne forskningsopgaver, for de retter sig først og fremmest imod at vedligeholde det etablerede grundlag. Det er naturligvis en vigtig opgave for nævnet. Men det danske sprogs udvikling kan og bør ses under mange forskellige synsvinkler der på forskellig vis bidrager til oplysnings- og normeringsvirksomheden. Både det danske sprog og det danske sprogsamfund forandrer sig. Derfor er de problemer som danske sprogbrugere Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 14

15 søger råd og oplysning om, ikke de samme til alle tider, og de normer der skal oplyses om og tages hensyn til i udarbejdelsen af den danske retskrivning, ligger ikke fast én gang for alle, men er i stadig forandring. Det gør det nødvendigt at udvikle og forny det videnskabelige grundlag for Sprognævnets virksomhed. Derfor indgår Sprognævnet i samarbejde med andre forskningsinstitutioner om forskning og forskeruddannelse, derfor har nævnets forskere og seniorforskere tid til personlig forskning, derfor prioriterer nævnet ph.d.-stipendier højt, og derfor støtter nævnet at medarbejderne søger om fondsstøtte til deres personlige forskningsprojekter. FORSKNINGSPROJEKTER Ordsamlingen er igen i 2004 vokset med ca excerpter og rummer derfor nu omkring sedler. Tilvæksten er kun ca. det halve af hvad den tidligere har været, til dels på grund af resurseknaphed. De store tekstkorpusser der er tilgængelige på internettet, Korpus 90 og Korpus 2000, (www.dsl.dk) og InfoMedia (www.infomedia.dk), kan dog i nogen grad kompensere for dette fald. Alle medarbejdere bidrager til excerperingen, og igen i år har to pensionerede medarbejdere, Jørgen Eriksen og Arne Hamburger, leveret et stort antal excerpter, ligesom nævnets tidligere formand, Allan Karker. Nævnet ønsker at styrke dette forskningsfelt og planlægger at skaffe midler til at opslå et ph.d.-stipendium til udvikling af itstøttet excerpering. Svarsamlingen: Svar der anses for særlig relevante, fx fordi de ikke kan findes i gængse ordbøger og håndbøger, eller fordi de afspejler nye udviklinger i sprognormer og sprogproblemer, registreres i en database som i 2004 er vokset med ca. 250 svar. Registrerede svar på skriftlige spørgsmål gemmes på papir, mens registrerede svar på telefoniske spørgsmål skrives ind i en protokol. Alle svar der afgives via , gemmes i en database, men kun til fritekstsøgning. Svarsamlingen og svartjenesten tildeles ikke selvstændig forskningstid, men svarene, især dem der registreres, repræsenterer ofte et stykke forsknings- og udredningsarbejde, og samlingen er et vigtigt kildemateriale for forskning i sprognormernes udvikling. Nævnet arbejder med at udvikle og modernisere svardatabasen. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 15

16 MODERNE IMPORTORD I NORDEN Dansk Sprognævn deltager i det fællesnordiske forskningsprojekt Moderne importord i Norden, der har til formål at lave en sammenlignende undersøgelse af hvordan moderne importord behandles i sprogene i Norden og at skaffe generel indsigt i vilkårene for dannelse af sprogholdninger og speciel indsigt i holdningerne til importord i Norden. Projektet har det strategiske sigte at skabe grundlag for drøftelser og afgørelser om mål og midler i sprogrøgtsarbejde og sprogpolitik i Nordens Sprogråd og i de nordiske sprognævn (se nærmere på projektets hjemmeside, Sprognævnets deltagelse i projektet er dels finansieret af nævnets egne midler, dels af støtte fra NorFA til det nordiske projekt og dels af støtte til Jacob Thøgersens ph.d.-stipendium fra Forskerskole Øst i Sprogvidenskab. Fra dansk side har Tore Kristiansen, Nordisk Forskningsinstitut, deltaget i projektet sammen med Pia Jarvad (som leder nævnets indsats), Margrethe Heidemann Andersen, Marianne Rathje og Jacob Thøgersen, alle Dansk Sprognævn. Pia Jarvad har arbejdet på en undersøgelse af hvor hyppige nationale afløsningsord er i sprogbrugen, og på en sammenlignende beskrivelse af den lydlige tilpasning af importordene i de nordiske sprog. Desuden redigerer hun en bog om den lydlige tilpasning af importordene i de nordiske sprog. Den forventes at udkomme i Margrethe Heidemann Andersen og Marianne Rathje har i 2004 arbejdet på og afsluttet delprojektet Tilpasning af importord i talesprog. 40 interviews er blevet indsamlet, og udvalgte importord herfra er blevet undersøgt for bøjning og udtale. En rapport er udarbejdet og forventes at udkomme i MHA har desuden arbejdet på et andet delprojekt under importordsprojektet, nemlig Tilpasningen af importord i skriftsprog. Hun har i et korpus hentet fra Ekstra Bladet, Politiken og Århus Stiftstidende fra 1975 og 2000 undersøgt hvordan ord af engelsk oprindelse tilpasses dansk ortografisk og morfologisk, og om der er forskel på graden af tilpasning i 1975 og Projektet forventes afsluttet i Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 16

17 Jacob Thøgersen er som del af sit ph.d.-projekt involveret i tre delprojekter, der alle drejer sig om holdninger til importord. Det første er en landsdækkende meningsmåling der blev gennemført i Data fra denne undersøgelse er behandlet, og den fællesnordiske rapport, som redigeres af Tore Kristiansen, forventes at udkomme i Enkelte foreløbige resultater er dog allerede offentliggjort, bl.a. i en artikel i Nordic Journal of English Studies. Det andet delprojekt er en kvalitativ interviewundersøgelse med ca. 50 informanter med forskellig social baggrund. Interviewene blev gennemført i 2002 og Samtlige interviews er udskrevet og analyseres både statistisk på baggrund af et spørgeskema, og kvalitativt på baggrund af udskrifterne. Den danske rapport om dette projekt forventes at udkomme som en selvstændig publikation, formentlig i Det tredje delprojekt er en reaktionstest et forsøg på at afdække hvordan folk reagerer på mere eller mindre engelskpåvirket sprog når de ikke er bevidst om at det er engelskpåvirkning der undersøges. JT har sammen med Tore Kristiansen udviklet det undersøgelsesdesign som benyttes i samtlige lande, og de skriver sammen metodekapitlet til den rapport som forventes at udkomme i Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 17

18 PERSONLIGE FORSKNINGSPROJEKTER Margrethe Heidemann Andersen har i 2004 lagt sin tid til personlig forskning i importordsprojektet. Pia Jarvad har lagt hovedparten af sin arbejdsindsats i 2004 på projektet Videnskabens sprog, delvis finansieret af Kulturministeriets forskningspulje. Videnskabelige metoder og principper er i deres natur internationale. Derfor er et internationalt fælles sprog værdifuldt, og videnskabsfolk har gennem tiden kommunikeret på andre sprog end deres modersmål, fx med latin som fælles sprog op til midten af 1800-tallet. I dag er det især engelsk, men andre sprog benyttes dog også. Det er meriterende at publicere på engelsk, men forskningens resultater skal som oftest benyttes i en dansk kontekst. Dette skisma kan have konsekvenser, ikke blot for det danske sprog, men også for dansk forskning, og det gør at situationen er mere kompleks end den i almindelighed skildres. Projektet vil undersøge hvad der konstituerer et videnskabssprog, hvordan et fag opbygger sit særlige, faglige sprog, og hvilke konsekvenser det kan få for et fag at engelsk i større og større udstrækning benyttes som videnskabs- og uddannelsessprog. Der er udarbejdet en rapport om Sprogbrug ved universiteter og højere læreanstalter i Norden til Nordens Sprogråds konference om parallelsproglighed på Voksenåsen juni Ole Ravnholt har i 2004 lagt sin arbejdsindsats i projektet Meddelelsesstrukturen i dansk, delvis finansieret ved en toårig rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Der er arbejdet med forberedelsen af dataindsamlingen, især med de muligheder og begrænsninger der ligger i anvendelsen af eye tracking i ikke-eksperimentelle undersøgelser af læsning af naturlig tekst, og med udarbejdelsen af en manual for analysen, herunder især med xml-opmærkning af tekst og med at definere et sæt mærker der dækker ordklasse, syntaks, topologi, prosodi og meddelelsesstruktur. Det har bl.a. vist sig at der er behov og grundlag for en mere detaljeret beskrivelse af de danske nominalers syntaks og topologi. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 18

19 Vibeke Sandersens forskning har været koncentreret om forberedelse af en filologisk tilrettelagt udgave af udvalgte soldaterbreve fra håndskriftet NKS 1123zm, der beror på Det Kongelige Bibliotek i 21 kapsler. Som en begyndelse er Ole Hansen Frølundes Levnetsløb og Reisebeskrivelse 1848 og 1849 afskrevet. Den vil blive udgivet med kommentarer i Danske Studier 2005 eller I øvrigt er 10 soldaters breve fra 1848 og 49 dels afskrevet, dels refereret. Desuden er kapsel 1-6 gennemset. Endelig er der udvalgt breve fra 8 afsendere mhp. foredrag i Selskab for Nordisk Filologi: 4 der illustrerer skrivefærdighedsproblemets yderpunkter: høj skrivefærdighed: lav (grænsende til ingen), breve fra Ole Hansen Frølunde. De eksemplificerer situationen learning by doing, 1 enkelt brev fra 1850 med selvlavet digt der illustrerer almueblufærdighed, og breve fra 2 repræsentanter for de prægrundtvigske vækkelsesbevægelser. Endvidere har VS vejledt stipendiat ved Dansk Folkemindesamling Søren Frost der som historiker har udnyttet dele af materialet fra NKS 1123zm. Jørgen Schack arbejder på en beskrivelse af de lingvistiske ræsonnementer der indgår i Patent- og Varemærkestyrelsens, Patentankenævnets og domstolenes afgørelser i sager som vedrører forvekslelighed. I beskrivelsen indgår en undersøgelse af om de resultater som fremkommer ved brug af objektive metoder til måling af lighed/afstand mellem tekststrenge (dvs. strengsammenligningsalgoritmer: DICE-koefficient, Edit-distance mfl.), svarer til subjektive bedømmelser af lighed/afstand og til de bedømmelser som lægges til grund i varemærkemyndighedens afgørelser i sager som vedrører forvekslelighed. Materialet til belysning af den subjektivt oplevede lighed/afstand fremskaffes ved at lade et antal testpersoner placere ordpar (som fx Isoptin : Isodyne, Microlax : Miralax, Lotronex : Loterex ) på skalaen "største lighed mindste lighed". Marianne Rathjes ph.d.-projekt har titlen Generationssprog i mundtlig interaktion. I projektet undersøges generationssproglige forskelle, dvs. forskelle på interaktionen i unges, midaldrendes og ældres samtaler og forskelle på generationernes interaktion når de taler sammen på tværs af generationerne. I det forløbne år er de 24 tidligere indsamlede samtaler blevet udskrevet, og en analyse af citatbrug intra- og intergenerationelt er påbegyndt Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 19

20 (citater i talesprog er fx Så sagde han jamen jeg kan da godt hente dig hvis det er ). Citater regnes for at være et ungdomssprogligt træk, og foreløbig ser det ud som om undersøgelsen vil bekræfte dette. MR har et samfinansieret ph.d.-stipendium med bidrag fra Kulturministeriets ph.d-pulje, Forskerskole Øst i Sprogvidenskab og Dansk Sprognævn. Jacob Thøgersen arbejder i forlængelse af den kvalitative interviewundersøgelse under det nordiske importordsprojekt med et ph.d.- projekt der drejer sig om metodeteoretiske spørgsmål i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Ved siden af den egentlige holdningsundersøgelse arbejder JT således med spørgsmål som kan interviews bedst anskues som en form for samtale eller som en eksperimentel metode og til hvilken konsekvens for interaktionen og for resultaterne? JT har et samfinansieret ph.d.-stipendium med bidrag fra det nordiske importordsprojekt, Forskerskole Øst i Sprogvidenskab og Dansk Sprognævn. FORSKNINGSÅRSVÆRK I 2004 Sprognævnets forskere og seniorforskere har gennemsnitlig 30 % af deres arbejdstid til personligt valgte forskningsprojekter inden for nævnets område. Tiden er ikke nødvendigvis jævnt fordelt, og de kan i perioder forske lidt mindre for derefter samlet at afvikle optjent forskningstid. Derudover deltager de i den forskning som instituttet er pålagt eller har påtaget sig. Forskere og seniorforskere som er frikøbt med fondsstøtte til særlige projekter, bruger normalt 90 % af arbejdstiden på forskning og 10 % til institutopgaver. Ph.d.- stipendiater, som er ansat for tre år, har 80 % af deres arbejdstid til personlig forskning, men afvikler normalt deres institutforpligtelser i begyndelsen af ansættelsen. Videnskabelige medarbejdere uden for stillingsstrukturen har ikke personlig forskningstid, men kan evt. deltage i institutforskning. Tabel 1 viser det samlede antal forskningsmånedsværk i 2004 fordelt på medarbejdere. Tabel 2 viser fordelingen på projekter1, 2. 1 Et årsværk er regnet som 12 månder, dvs. inklusive ferier og fridage. 2 Margrethe Heidemann Andersen blev ansat 1. november på 4/5 tid. Hun har anvendt halvdelen af sin tid på forskning, nemlig i det nordiske importordsprojekt. Pia Jarvad har været frikøbt indtil sin sygemelding 1. sep. og har derfor anvendt 90 % af sin arbejdstid i 8 måneder på forskning, primært på sit personlige forskningsprojekt. Ole Ravnholt har ligeledes været frikøbt og har lagt 90 % af sin arbejdstid i sit personlige forskningsprojekt. Vibeke Sandersen og Jørgen Schack har begge afviklet optjent forskningstid i årets løb. Marianne Rathje har været frikøbt fra sit ph.d.-stipendium til Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 20

21 Tabel 1: Forskningsmånedsværk fordelt på medarbejdere: Margrethe Heidemann 0,80 Andersen Pia Jarvad 7,20 Ole Ravnholt 10,80 Vibeke Sandersen 4,20 Jørgen Schack 4,20 Marianne Rathje 8,05 Jacob Thøgersen 8,25 Månedsværk i alt (årsværk) 43,50 (3,625) Tabel 2: Forskningsmånedsværk fordelt på projekter Moderne importord (MHA, PJ, MR, JT) 11,25 Videnskabens sprog (PJ) 7,20 Meddelelsesstrukturen i 10,80 dansk (OR) Udgave af soldaterbreve fra treårskrigen (VS) 4,20 Forvekslelighed (JS) 4,20 Generationssprog (MR) 5,85 Ordsamling (alle) Svarsamling (alle, undtagen de frikøbte) Månedsværk i alt (årsværk) 43,50 (3,625) institutarbejde, i 2 måneder helt og i yderligere 3 måneder i 80 % af sin tid. I disse perioder har hun lagt halvdelen af sit institutarbejde i det nordiske importordsprojekt. I 7 måneder har hun efter eget valg haft nedsat arbejdstid på ph.d.- stipendiet, nemlig 75 %. Jacob Thøgersen har som led i ph.d.-stipendiet leveret 11/16 årsværk til importordsprojektet og resten til institutarbejde. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 21

22 PUBLIKATIONER UDGIVET AF SPROGNÆVNET ELLER I NÆVNETS SKRIFTSERIE Nyt fra Sprognævnet 2004/ kr. pr. årgang. Ca abonnenter. Bestilles hos Sprognævnet. Også tilgængelig på nævnets hjemmeside. Årsberetning Maj Gratis. Bestilles hos Sprognævnet. Margrethe Heidemann Andersen: Engelsk i Dansk: Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt. Sprognævnets skrifter sider. 250 kr. Bestilles hos Sprognævnet. Kommaregler. Sprognævnets skrifter 34. Alinea sider. PUBLIKATIONER AF NÆVNETS MEDARBEJDERE Forskning Margrethe Heidemann Andersen: Engelsk i Dansk: Sprogholdninger i Danmark. Helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt. Sprognævnets skrifter 33. København sider. (Ph.d.-afhandling, forsvaret i december 2002). -: Engelsk i dansk. Et spørgsmål om holdninger. I: Studier i Nordisk Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København S : Sprogpolitik og sprogholdninger. Om flertalsbøjning af engelske lån i dansk. I : Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag d. 4. februar Wessel og Huitfeldt. S Margrethe Heidemann Andersen, Erik Hansen, Pia Jarvad og Jørgen Schack: Dansk fra skandinavismen til i dag. I: Sandøy, Helge og Östman, Jan-Ola (red.): Det främmande i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Bind 2 i serien Moderne importord i språka i Norden. Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 22

23 Novus Forlag. Oslo S Pia Jarvad: Sprogbrug ved universiteter og højere læreanstalter i Norden. Rapport til Nordens Sprogråds konference om parallelsproglighed, Voksenåsen juni Under udgivelse på Dansk Sprognævns hjemmeside. Jørgen Nørby Jensen: Dem er jeg helt vilde med! Om fokuskongruens i moderne dansk. I: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar Wessel & Huitfeldt, S : Fra 2.g'er til økobaby. Nye ord i dansk. Nyt fra Sprognævnet 2004/1. 24 sider. Jørgen Nørby Jensen, Thorbjørg Breivik m.fl. (red.): Sprog i Norden Årsskrift for Nordisk Sprogråd og sprognævnene i Norden. Novus Forlag, sider. Marianne Rathje: Misforståelser og ikkeforståelser i tre generationer. I: Marianne Rathje og Linda Svenstrup (red.): Sprogpsykologi. Udvalgte kerneemner, Museum Tusculanums Forlag, København S Marianne Rathje og Rikke Buch Nielsen (2004): Citatbrug i tre generationer. I: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen, Wessel og Huitfeldt, Århus S Marianne Rathje og Linda Svenstrup (red.): Sprogpsykologi. Udvalgte kerneemner, Museum Tusculanums Forlag, København. 251 sider. Ole Ravnholt: Grammatik og forståelse, i: Marianne Rathje og Linda Svenstrup (red.): Sprogpsykologi. Udvalgte kerneemner, Museum Tusculanums Forlag, København S Vibeke Sandersen: Privatbrevet i det 19. århundrede - to eksempler. I: Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 23

24 Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar Wessel & Huitfeldt, Århus S Jørgen Schack: Ortografisk synkope. I: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar Wessel & Huitfeldt, Århus S Jacob Thøgersen: Attitudes towards the English Influx in the Nordic Countries, Nordic Journal of English Studies, vol. 3, no. 2. S Forskningsformidling Pia Jarvad: Engelsk - eliternes nye latin? Anmeldelse af Dag F. Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunndet. Engelsk - elitenes nye latin?. I: Forskningspolitikk. Fagbladet for forskning og høyere utdanning 2004/4. S Jørgen Nørby Jensen: Ny sproglitteratur Danmark. Sprog i Norden Årsskrift for Nordisk Sprogråd og sprognævnene i Norden. Novus Forlag, S Marianne Rathje: Miskommunikation. Unges og ældres misforståelser. I: XCOM. Magasinet for kommunikation og sprog, november/2004., S Ole Ravnholt: Sprogpolitik, sprogrigtighed og fremtidens danskfag. Sprog i Norden S Vibeke Sandersen: Jeg skriver Dig til for at lade Dig vide. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen I: Mål & Mæle, 27/2, sept s : Sådan skrev de. I: Nyt fra Sprognævnet 2004/4. S Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 24

25 KONFERENCEINDLÆG, FOREDRAG, KURSER M.V. Forskning Pia Jarvad: Hvor centrale er importordene i ordforrådet? Foredrag ved mødet i det nordiske importordsnetværk i foråret Jacob Thøgersen: En Introduktion til Diskursiv Psykologi. Foredrag i Fagligt Forum for Sprogpsykologi, 4. marts Vibeke Sandersen: Skriv at de har Helsen og Helbred!. Genre og variation i en samling soldaterbreve fra treårskrigen Udgivelsesovervejelser Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi, FORSKNINGSFORMIDLING OG ANDEN OPLYSNINGSVIRKSOMHED Jørgen Nørby Jensen, Marianne Rathje, Ole Ravnholt, Jacob Thøgersen: Bidrag til radioprogrammet Ud med sproget: svar på lytterspørgsmål, sprogquizspørgsmål og -svar, Etymologiske Hjørner Ole Ravnholt: Dansk sprog, foredrag for nordiske studerende, Schæffergården (fire gange). -: Rigtig godt dansk, kursus for journalister i samarbejde med Trine Smistrup, Den journalistiske Efteruddannelse, (to gange). Jacob Thøgersen: Præsentation af Moderne Importord i Norden, Christianshavns Rotary Club, 31. marts : Præsentation af Moderne Importord i Norden, delprojekt A, E1 og E3, Den Journalistiske Efteruddannelse, 19. november Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 25

26 AKTIVITETSPLAN FOR 2005 ADMINISTRATION Overgang til nye regnskabssystemer, overgang til omkostningsbaseret regnskab, voksende krav til bogføring, udarbejdelse af resultatkontrakt, opfølgning på e-dag, indarbejdning af elektronisk dokumenthåndtering, indarbejdning af abonnementsstyringsprogram til nævnets tidsskrift, Nyt fra Sprognævnet, indførelse af e-fakturering mv. vil også i 2005 medføre en del ekstra administrativt arbejde og vil medføre en del efteruddannelse og kursusaktivitet. Der vil blive arbejdet videre med at udbygge og ajourføre beskrivelsen af nævnets arbejds- og forretningsgange med henblik på at bringe nævnets forretningsgange i overensstemmelse med de krav der stilles med overgangen til det nye regnskabssystem. Det administrative arbejde ønskes styrket ved ansættelse af en deltidsmedarbejder inden for de ekstraordinære midler, jf. nedenfor. Nævnet er blevet stillet i udsigt at Kulturministeriet i 2005 vil tage initiativ til en ekstern konsulentundersøgelse af ikke-faglige forhold, arbejdsgange, struktur og ledelse. Målet er at anbefalingerne fra en sådan undersøgelse skal danne udgangspunkt for en omstrukturering af nævnet. Nævnet forventer at det arbejdspapir om nævnets modernisering og fremtidige organisation der blev godkendt af repræsentantskabet i 2004 som grundlag for videre drøftelser med Kulturministeriet, vil indgå i et kommissorium for denne konsulentundersøgelse som nævnet ser frem til. EKSTRAORDINÆRE MIDLER I forbindelse med Finansloven for 2005 indgik regeringen, DF, SF, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne en aftale som efterfølgende blev tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten, om kultur mv. I forbindelse med aftalen blev der opnået enighed om at afsætte 12 mio. kr. i perioden med henblik på en ekstraordinær indsats for det danske sprog gennem øget samarbejde og koordination mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur (Dansk Sprognævn og Det danske Sprogog Litteraturselskab). Indsatsen skal blandt andet bidrage til en styrkelse af Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 26

27 den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden samt styrke indsatsen for digitalisering af tekster til brug for sprogforskning mv. Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har aftalt et udkast til satsningsområder og indsendt et fællesbudgetudkast til Kulturministeriet. Ifølge dette udkast vil Sprognævnet satse på følgende indsatsområder: ny Retskrivningsordbog til udgivelse i 2009, udvikling af en database til effektivisering og rationalisering af arbejdet i nævnets svartjeneste, udarbejdelse af en statusrapport om offentlige og private institutioners sprogpolitik ( Klarsprogsprojekt ), og endelig ønsker nævnet at oprette et ph.d.-stipendium i moderne dansk orddannelse og nye ord i samarbejde med bl.a. Forskerskole Øst; i samarbejde med Det Danske Sprogog Litteraturselskab vil nævnet opbygge en sprogportal på internettet og koordinere de to institutioners hjemmesider, intensivere samarbejdet i forbindelse med medier og public service-kanaler og endelig samarbejde om metoder til it-støttet excerpering, registrering af nye ord og ordforbindelser. ORDSAMLINGEN Igen i 2004 er der sket en forøgelse af ordsamlingen. Inddateringen varetages fortsat primært af studentermedarbejdere. En stor del af excerperingsarbejdet udføres ulønnet af pensionerede medarbejdere (jf. s. 15). Der arbejdes i 2005 videre på at overføre en større del af det nødvendige excerperingsarbejde til de ansatte, og som det fremgår ovenfor, vil der blive samarbejdet med Det danske Sprog- og Litteraturselskab om it-støttet excerpering mv. OPLYSNING OG RÅDGIVNING I det fremtidige arbejde med svartjenesten tilstræbes det at begrænse belastningen på nævnets medarbejdere uden at kvaliteten af de afgivne svar falder. Det er målet at gøre dette bl.a. ved at fortsætte udviklingen af den allerede eksisterende database til registrering og genfindelse af spørgsmål og svar med henblik på genbrug af allerede afgivne svar (se afsnittet Elektronisk svarbase, s. 13). Derudover er det især vigtigt at fortsætte udbygningen af nævnets hjemmeside; fra begyndelsen af 2005 skal det være muligt at stille sproglige spørgsmål til Sprognævnet via en formular på hjemmesiden, i stedet for som nu pr. e-brev. Det er hensigten at arbejdet med revidering og udbygning af svar på ofte stillede spørgsmål (OSS'er) skal Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 27

28 videreføres og udvikles i Se ovenfor. RETSKRIVNINGSORDBOGEN Der arbejdes stadig med Retskrivningsordbogen med henblik på udgivelse af en helt ny ordbog i 2009 på eget forlag. Arbejdet vil blive intensiveret som følge af ekstraordinære midler, jf. ovenfor. Sprognævnet udsender i foråret 2005 et nyt oplag af Retskrivningsordbogen, 3. udg., som indeholder de gældende kommaregler. ANDRE INSTITUTIONSPROJEKTER Sprognævnets forskningsplan omfatter forskning inden for to felter: Sprogudvikling og normering og Orddannelse og ordforråd. Begge felter er centrale for løsningen af Sprognævnets almindelige opgaver, og der er ikke et samlende perspektiv på dem ved andre danske forskningsinstitutioner. Det er ønskværdigt at disse forskningsopgaver løses i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, gerne i forbindelse med en eventuel forskerskole. Forskningen er forankret i de personlige forskningsprojekter som nævnets forskere og seniorforskere varetager, men vil også inddrage de øvrige videnskabelige medarbejdere. Projektet Sprogudvikling og normering drejer sig om skrivefærdighed og skriftsprogsnorm og omfatter bl.a. en undersøgelse af udviklingen i skolebørns skrivestrategier og skrivefærdigheder. I projektet Orddannelse og ordforråd er det planen at udforske moderne dansk orddannelse og ordforråd i en række delprojekter. Det er hensigten at projektet skal virke igangsættende og samlende for forskningsområdet. Nævnet ønsker at oprette et ph.d.-stipendium i moderne dansk orddannelse og nye ord i samarbejde med bl.a. Forskerskole Øst, jf. ovenfor. En mindre del af nævnets indsats på dette område vil i 2005 ligge i det snart færdige fællesnordiske forskningsprojekt Moderne importord i Norden (se afsnittet Forskningsberetning, s. 13). Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 28

29 Dansk Sprognævns årsberetning 2004, s. 29

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2005 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2005 Dansk Sprognævn september 2006 Årsberetning 2005 2006 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2003 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2003 Dansk Sprognævn maj 2004 Årsberetning 2003 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002

DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2002 Dansk Sprognævn Juli 2003 Årsberetning 2002 2003 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007

Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2007 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark 2007 ISBN 978-87-89410-12-8 Dansk Sprognævns

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2001 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2001 Dansk Sprognævn Juli 2002 Årsberetning 2001 2002 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in Denmark

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001 Årsberetning 2000 2001 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september Nyt fra Sprognævnet Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Af Henrik Galberg Jacobsen Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Sprognævnet vedtog Folketinget den 30. april 1997 to love om

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl

Referat af 3. bestyrelsesmøde kl Referat af 3. bestyrelsesmøde 2011. 24.5.2011 kl.14-16.00 Mødelokale 3 : 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2. Budgetopfølgning 3. Bestyrelsens selvevaluering 4. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00

Referat 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 1. bestyrelsesmøde 4.2.2014 kl. 14.00-16.00 H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Mødelokale 8 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2013 2. Regnskabsopfølgning 2013 3. Årsrapport 2013

Læs mere

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010 Resultatkontrakt marts 2007 Dansk Sprognævn 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger de ønskede resultater

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 8. oktober 2010 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere Fra repræsentantskabet:

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00

Referat af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 af 6. bestyrelsesmøde 6.12.2011 kl.14.00-16.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 5. møde 2. Regnskab 2011 og budget 2012 3. Evaluering af 2. repræsentantskabsmøde 4. Oversigt over bestyrelsesarbejdet.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011

Referat af 1. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 25. marts 2011 Referat af 1. møde i s repræsentantskab 25. marts 2011 Mødet fandt sted i Kulturministeriets Koncerncenter, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C

Dagsorden 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C 4. bestyrelsesmøde 4.11.2016 kl. 10-12 Sted: Sprognævnet, Worsaaesvej 19,4.sal, 1972 Frederiksberg C : 1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2016 2. Godkendelse af referat fra 2. repræsentantskabsmøde

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik.

Modulet Dansk stilistik og elektroniske tekster bygger videre på modulerne Formel grammatik og didaktik og Funktionel grammatik og didaktik. Valgmodulet: Dansk stilistik og digitale tekster (stylistics and digital texts) ECTS og aktivitetskode 5 ECTS Aktivitetskode: Placering 3. semester på Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 5. oktober 2012 Deltagere Margrethe Heidemann Andersen, Nina Møller Andersen, Elisabeth Arnbak, Kirstine Baloti, Dorthe Duncker, Lisbeth Eskelund, Anita

Læs mere

Referat 4. bestyrelsesmøde kl

Referat 4. bestyrelsesmøde kl Referat 4. bestyrelsesmøde 2011. 6.9.2011 kl.14-16.00 : 1. Godkendelse af referat af 3. møde 2. Budgetopfølgning 3. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde 4. Repræsentantskabets forretningsorden 5. Ændring

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sprog i Norden. Titel: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. Henrik Galberg Jacobsen. Forfatter: Kilde:

Sprog i Norden. Titel: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. Henrik Galberg Jacobsen. Forfatter: Kilde: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Henrik Galberg Jacobsen Sprog i Norden, 1998, s. 107-119 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Dansk sproghistorie 1

Dansk sproghistorie 1 Dansk sproghistorie 1 Introduktion til kurset Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 6. september 2010 i dag mig jer kurset semesterplan litteratur reklame tema: sproglig variation

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D a n s k S p r o g n æ v n Side 2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets økonomiske resultater 1.3. Årets faglige resultater

Læs mere

Godkendelse af referat Emilies efternavn skal tilføjes i referatet, herefter blev det godkendt.

Godkendelse af referat Emilies efternavn skal tilføjes i referatet, herefter blev det godkendt. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R N O R D I S K E S T U D I E R O G S P R O G V I D E N S K A B Medlemmerne af INSS institutråd M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2017 Forum INSS

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere