EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004"

Transkript

1 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

2 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager: og arbejdsgiver: Navn: Andreas Ludviksson Navn Snave Construction Adr.: 38 Grace Avenue Adr.: 39 Grace Avenue By: Mt. Maunganui, Tauranga By: Mt. Maunganui, Tauranga Tlf. nr.: Tlf. nr CPR-nr.: CVR-nr. xxxxxx Pengeinstitut: ANZ Reg. nr. xxxxxx Kto. nr. xxxxxx Ansat pr. : 28/06/2004 Til: (hvis tidsbestemt) Arbejdssted: At the office Evt. skiftende arbejdspladser Titel: Constructing architect Stillingsbeskrivelse: Project management Ansættelsen sker i henhold til den mellem Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk VVS og Teknisk Landsforbund gældende overenskomst for tekniske funktionærer. Der tilkommer medarbejderen ferie med løn/ferie godt gørelse i overensstemmelse med ferieloven. Lønnen er ved tiltrædelse aftalt til NZ$ 7000 pr. 1/1 og udbetales hver 30/31 Om lønnen er der i øvrigt truffet følgende aftale (her kan anføres nærmere vedrørende betaling for overarbejde, forskudt tid, tantieme m.v. samt vedrørende regulering af lønnen: Overarbejde lønnes med 150 %, Lønførhandling og medarbejdersamtaler sker senest 1/6 hvert år Arbejdstiden er aftalt til 37 timer pr. uge, som indtil videre placeres på følgende måde: Om pension er truffet følgende aftale: Medarbejder afholder selv panktionsudgifter af lønnen Ved fravær fra virksomheden forholdes således: Almindelige regler jf. overenskomst Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl. Personalecirkulære er udleveret Ja Nej

3 - 2 - Ansættelsesforholdet er indgået med 3 måneders prøvetid ja nej Opsigelse I prøvetiden kan opsigelse finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. Efter prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges af medarbejderen med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Efter prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således: med et varsel på 1 måned, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 5 måneder (incl. prøvetid) med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelsen afgives herefter. Opsigelse efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde sidste dag i måneden. 120-dages reglen 120-dages reglen er gældende for ansættelsesforholdet Ja Nej Uanset ovennævnte opsigelsesvarsel er det en aftale, at ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned, når følgende 3 betingelser alle er opfyldt. Medarbejderen skal inden for de senest forløbne 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt (incl. søn- og helligdage) Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg. For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt funktionærlovens bestemmelser. Specielle aftaler: Medarbejder får stillet varebil til rådighed i arbejdstiden Snave Construction Dato 28/06/2004 Andreas Ludviksson Virksomhedens underskrift Andreas Ludviksson Medarbejderens underskrift

4 Ansættelseskontrakt for formænd Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere og Dansk Formands Forening Mellem arbejdstager: og arbejdsgiver: Navn: Murrey Jameson Navn Snave Construction Adr.: 125 Westwood drive Adr.: 15 Grace Avenue By: Bethlehem, Tauranga By: Mt. Maunganui, Tauranga Tlf. nr.: Tlf. nr CPR-nr.: CVR-nr. xxxxxx Pengeinstitut: NZ-Bank reg. nr. xxx kto. nr. ANZ Ansat pr. : Til: (hvis tidsbestemt) Titel/stilling: Formand Arbejdssted: Efter behov Lønnen er ved tiltrædelse aftalt til kr ,00 pr. mdr og udbetales hver 14.dg Arbejdstiden er aftalt til 37 timer pr. uge. Om pension er truffet følgende aftale: For ansættelsesforholdet er funktionærloven og ferieloven gældende. Derudover er overenskomsten mellem Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere og Dansk Formands Forening gældende. Ved fravær fra virksomheden forholdes således: Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl. Personalecirkulære er udleveret Ja Nej

5 - 2 - Ansættelsesforholdet er indgået med 3 måneders prøvetid ja nej Opsigelse I prøvetiden kan opsigelse finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. Efter prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges af medarbejderen med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Efter prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således: med et varsel på 1 måned, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 5 måneder (incl. prøvetid) med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelsen afgives herefter. Opsigelse efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde sidste dag i måneden. 120-dages reglen er gældende for ansættelsesforholdet Ja Nej Andre aftaler: Dato 28/06/04 Virksomhedens underskrift Medarbejderens underskrift

6 ANSÆTTELSESBEVIS Mellem arbejdstager: Danske Entreprenører/BYG og BAT og arbejdsgiver: Navn: Troy Wilson Navn Snave construction Adr.: 758 Cameroon Road Adr.: 38 Grace Avenue By: Tauranga By: Mt. Maunganui, Tauranga Tlf. nr.: Tlf. nr CPR-nr.: CVR-nr. xxxxxx Pengeinst. reg.nr. : 0589 Kto.nr Ansat pr. dato: Ved deltidsarbejde, arbejdstimer pr. uge: 37 Ansat på skiftende arbejdspladser (ikke permanente arbejdspladser) Ansat på fast arbejdssted (permanent arbejdsplads) Indsæt adresse Ansat som: tømrer For ansættelsesforholdet gælder Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Danske Entreprenører og Specialarbejderforbundet i Danmark Lønmodtageren bekræfter, at han/hun er gjort bekendt med, at visse overenskomster indeholder særligt krav om arbejdstagerens organisering i bestemte forbund. Arbejdsmarkedspension: Ja Nej, etableres pr. Den personlige timeløn udgør på ansættelsestidspunktet ved timelønsarbejde kr. 140,00 Lønnen udbetales: Ugentlig Hver 14. dag Andet: mdr Derudover kan der forekomme overarbejdsbetaling, forskudttidstillæg, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg, efter ovennævnte overenskomst. Ferieregler følger ligeledes ovennævnte overenskomst. Der kan forekomme akkordarbejde, hvor prisen og arbejdsopgavens varighed fastsættes efter reglerne i overenskomsten, ligesom der kan forekomme forskellige produktionsfremmende lønsystemer, som ligeledes fastsættes i henhold til overenskomsten. Der kan være indgået lokalaftaler. Helbred: Medarbejderen bekræfter ikke at lide af en kronisk eller anden sygdom, som vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Fravær - sygdom: Ved sygdom skal der gives besked til firmaet senest den 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse på telefon Hvis tro- og loveerklæring er udleveret, skal denne tilsendes firmaet gældende fra 1. sygedag. Ved sygdom udover 4 dage kan der blive krævet lægeerklæring. Andet fravær: Alt øvrigt fravær, f.eks. ferie o.l. skal være aftalt. Medarbejderen er ansat i virksomheden til udførelse af arbejde under ovennævnte overenskomstforhold. Den Virksomheden Medarbejderen

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelsesbevis. for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker

Ansættelsesbevis. for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker Ansættelsesbevis for funk tionær MEDARBEJDERENS NAVN 1. APRIL novemb 2011 2007 Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank Det bekræftes hmed, at Navn: Adresse: Postnr., By: CPR-nr.: Telefon:

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk Murer og murerarbejdsmænd Tillidsmandsmappen - Håndbogen for byggefolk Indhold 1 Vigtige telefonnumre og adresser 2 Satser - Kørepenge, værktøjspenge, skurpenge og meget mere 3 Timelønsarbejde 4 Akkordarbejde

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker

Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker Ansættelsesbevis for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN 1. APRIL novemb 2011 2007 Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank Det bekræftes hmed, at Navn: Adresse: Postnr., By: CPR-nr.:

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og

Landsoverenskomst 2013 2015. mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Landsoverenskomst 2013 2015 mellem Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler og Indholdsfortegnelse 1 Oprettelse af overenskomst... 3 2 Område... 3 3 Organisationsforhold... 3 4 - Ansættelseskontrakt...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst. mellem. Dansk Kiropraktor Forening. HK/Privat. for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) 1 Indhold 1 Område... 5 2 Ansættelsesbevis...... 5

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere