Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK"

Transkript

1 Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG DK

2 Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas registradas Følgende betegnelser er registrerede varemærker, som tilhører Phadia AB: ImmunoCAP Følgende betegnelser er registrerede varemærker, som tilhører Phadia Multiplexing Diagnostics GmbH: ISAC Følgende betegnelser er varemærker, som tilhører CapitalBio Corporation: LuxScan Litteraturliste Se side 12 Udviklet af: Phadia Multiplexing Diagnostics GmbH, Wien, Østrig og Phadia AB, Uppsala, Sverige Udgivet februar 2009 Phadia AB, Uppsala, Sverige Side 2

3 ANVENDELSESFORMÅL ImmunoCAP ISAC IgG4 eren in vitro test til semi-kvantitativ bestemmelse af specifikke IgG4- antistoffer i human serum eller plasma. Det er beregnet til in vitro-diagnostisk brug sammen med andre kliniske undersøgelser og er beregnet til brug på kliniske laboratorier samt på den enkelte læges laboratorium. SAMMENDRAG OG FORKLARING AF TESTEN Målingerne af specifikke IgG4-antistoffer er blevet brugt i kliniske undersøgelser af forskellige allergi-sygdomme (1-13). Desuden kan specifikke IgG4-antistoffer være biomarkører for antigeneksponering, også hos ikke-allergiske personer (14). Ved monitorering af immunterapi med inhalationsmidler og hymenopteragifte ses der generelt forhøjede niveauer af specifikt IgG4, men der er endnu ikke påvist nogen definitiv korrelation med det kliniske resultat (1-7). Allergenspecifikke IgG4-antistoffer kan spille en rolle ved immunafvigelse og toleranceudvikling (1-3, 9-13), men det er endnu ikke dokumenteret, nøjagtigt hvilken rolle målinger af specifikt IgG4- antistof spiller ved kliniske rutineundersøgelser. PRINCIPPER FOR PROCEDUREN ImmunoCAP ISAC IgG4 er en fastfase-immunanalyse. Allergenkomponenter, der er immobiliseret på et fast substrat i microarray-format inkuberes sammen med humane serum- eller plasmaprøver for at detektere specifikke IgG4-antistoffer. Binding af de specifikke IgG4-antistoffer til de immobiliserede allergenkomponenter detekteres ved at tilsætte et sekundært fluorescens-mærket anti-humant IgG4-antistof. Proceduren følges ved billeddannelse med en egnet microarrayscanner. ISAC Standardized Units for specifikt IgG4 (ISU-G4) bestemmes, og prøveresultaterne analyseres med specialsoftware (MIA - Microarray Image Analysis Software). Figur 1. Øverst til venstre: Skema over allergenkomponent-microarray-layoutet. Øverst til højre: Skema over analyseprincip. Allergenkomponenter er covalent koblet til fastfasen. Allergenspecifikke IgG4-antistoffer detekteres ved fluorescensmærket anti- IgG4. Nederst til venstre: Scanningsbillede fra fluorescenslaserens scanningsmikroskop, der viser forskellige intensiteter fra sort (negativ) til hvidt (stærkt positiv) ved forkert farveskala. Nederst til højre: Skema over ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 analyserapport. Side 3

4 REAGENSER ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 indeholder de reagenser, der kræves for at gennemføre en analyse. Diluenten til fortynding af prøven leveres i et separat sæt. Udløbsdato og opbevaringstemperatur for hvert sæt er angivet på den ydre etiket. Den enkelte komponent kan dog anvendes indtil den dato, der er anført på etiketten på den enkelte komponent. Det frarådes at poole reagenser. ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 (art.nr ) (til 20 bestemmelser) ImmunoCAP ISAC IgG4 inklusive 4 reaktionssteder Komponent A (20 x buffer) Farvekodet rød; 200 ml IgG4 Detection Antibody (Fluorescenskonjugeret anti-humant IgG4). Farvekodet blå; 0,5 ml IgG4 Control Serum (humant serum) Natriumazid <0,1 % Farvekodet hvid; 50 µl 5 chips Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Lad det nå stuetemperatur, før vakuumforseglingen åbnes. Når vakuumforseglingen er brudt, kan chips opbevares i 6 uger, hvis det sker på et tørt og mørkt sted ved C. 1 flaske Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. 1 Klar til brug. hætteglas Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Opbevares beskyttet mod lys. 1 Klar til brug. hætteglas Fortynd ikke kontrolserum! Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent (art nr ) Specific IgA/IgG Sample Diluent (bufferopløsning med kyllingeserum) Kathon CG 0,15 %; 10 ml 6 hætteglas Klar til brug. Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Side 4

5 Andre materialer Materialer,der er nødvendige og medfølger i ImmunoCAP ISAC Starter Kit IgE (Art. nr ) Vaskeskål Magnetisk omrørerstav Fugtkammer Materialer, der er nødvendige, men ikke leveres af Phadia AB: Målecylinder 1000 ml Oprenset vand Magnetisk omrører Y FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER Til in vitro-diagnostisk brug. Ikke til indvortes eller udvortes brug hos mennesker og dyr. Anvend ikke reagenser, hvis udløbsdato er overskredet. Det anbefales at benytte handsker og øjenbeskyttelse og følge god laboratoriepraksis ved præparering og håndtering af reagenser og prøver. Dette sæt indeholder reagenser, der er fremstillet af humane blodkomponenter. Kildematerialerne er testet negative ved hjælp af immunanalyse for hepatitis B- overfladeantigen og for antistoffer mod HIV1-, HIV2- og hepatitis C-virus. Alle anbefalede forholdsregler vedrørende håndtering af blodderivater skal imidlertid overholdes. Se publikation nr. (CDC) fra Human Health Service (HHS) eller andre lokale/nationale forskrifter for laboratoriesikkerhed. Advarsel! Reagenser, der indeholder natriumazid som konserveringsmiddel, skal behandles med forsigtighed. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres fra Phadia AB. Håndtering af ImmunoCAP ISAC Mærk ikke med penne eller markører, der er opløselige i vand eller organiske opløsningsmidler. Rester af mærkning kan påvirke den fluorescens-baserede analyse af ImmunoCAP ISAC. Brug om nødvendigt en blyant til mærkning. Undgå direkte kontakt med overfladen på ImmunoCAP ISAC under alle reaktionstrin. Al berøring af ImmunoCAP ISAC skal ske på kanten af objektglasset. Side 5

6 KLARGØRING AF PRØVER, REAGENSER OG UDSTYR Prøve Serum- eller plasmaprøver baseret på vene- eller kapillærblod kan bruges. Udtag blodprøver ved hjælp af standardprocedurer. Opbevar kun prøverne ved stuetemperatur med henblik på transport. Opbevar ved 2 8 C i op til en uge eller ved 20 C ved længere tids opbevaring. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Klargøring af prøver Før analyse skal alle prøver fortyndes 1:50 med ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent. Fortyndingstrinnet kan f.eks. være 10 μl prøve +490 μl prøvediluent. Prøvefortyndinger kan anvendes i 1 uge ved opbevaring ved 2 8 C. Hvis koncentrationen af specifikke IgG4-antistoffer i prøven er > 12 ISU-G4, kan prøven fortyndes yderligere. Solution A Klargør 700 ml af en frisk 1:20 fortynding af Component A i renset vand for at opnå en Solution A (tilsæt 665 ml renset vand til 35 ml Component A). Volumen beregnes til 3 vasketrin á 220 ml ved hjælp af de vaskeskåle, der følger med startsættet. Fortyndingsmængden skal justeres individuelt til den beholder, der bruges. IgG4 Detection Antibody IgG4 Detection Antibody-opløsningen er klar til brug. Beskyt mod lys og undgå nedfrysning. Fugtkammer Anbring en frisk papirserviet i bunden af fugtkammeret og gennemblød den med renset vand. Luk låget til fugtkammeret, til det skal bruges igen, for at undgå fordampning. ImmunoCAP ISAC Placer ImmunoCAP ISAC i vaskeskålen med det udtagelige objektglasrack (op til 10 chips) og cirka 220 ml af Solution A sammen med en magnetisk omrørerstav i bunden af skålen. Anbring den på en magnetisk omrører og omrør kraftigt i 60 minutter. Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Tilsæt en omrørerstav og omrør kraftigt på en magnetisk omrører i 5 minutter. Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over på en papirserviet og lad det lufttørre. Vent til chipsene er helt tørre. Fortsæt med testproceduren unmiddelblart bagefter. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Side 6

7 TESTPROCEDURE Anbring den klargjorte ImmunoCAP ISAC IgG4 i fugtkammeret med reaktionsområderne opad. Præfortynd patientserum 1:50 med ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent. Det anbefales at fortynde mindst 10 µl serum med 490 µl ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent for at sikre fortyndingsnøjagtighed. Afpipettér 20 µl af hver fortyndet prøve på et reaktionsområde (der er 4 tilgængelige reaktionsområder per chip). Luk fugtkammeret omhyggeligt uden at blande prøverne. Det anbefales at bruge en IgG4 Control Serum per ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4. Analyse af IgG4 Control Serum er obligatorisk, hvis der indføres ændringer af analysen eller scanningsproceduren. Undgå direkte kontakt mellem pipettespidsen og overfladen af ImmunoCAP ISAC IgG4 ved dispensering af prøven. Inkubér ved stuetemperatur i 120 minutter. Tag forsigtigt ImmunoCAP ISAC IgG4 ud af fugtkammeret uden at blande prøverne. Fjern prøverne ved at banke chip'ens langside mod en frisk papirserviet. Vær omhyggelig med at ryste prøverne af i rette vinkler med glaskanten for at undgå, at prøverne løber over i naboreaktionsområder. Vask ImmunoCAP ISAC IgG4 med cirka 220 ml Solution A i 10 minutter (brug vaskeskålen og den magnetiske omrører som tidligere beskrevet). Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Vask i 5 minutter. Lad den vaskede ImmunoCAP ISAC IgG4 lufttørre, til den er helt tør. ImmunoCAP ISAC IgG4 er nu klar til inkubation med IgG4 Detection Antibody-opløsning. Anbring den tørre ImmunoCAP ISAC IgG4 i fugtkammeret med reaktionsområderne opad. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Afpipettér 20 µl af IgG4 Detection Antibody-opløsning på hvert af ImmunoCAP ISACs reaktionsområder. Kontrollér at ImmunoCAP ISAC IgG4 er korrekt placeret i fugtkammeret, og luk låget. Inkubér ved stuetemperatur i 60 minutter beskyttet mod lys. Fjern forsigtigt ImmunoCAP ISAC IgG4 fra fugtkammeret. Fjern IgG4 Detection Antibodyopløsning ved at banke ImmunoCAP ISAC IgG4 med langsiden mod en frisk papirserviet eller skyl forsigtigt under destilleret vand. Vask ImmunoCAP ISAC IgG4 med cirka 220 ml Solution A i 10 minutter (brug vaskeskålen og den magnetiske omrører som tidligere beskrevet). Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Vask i 5 minutter. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Lad den vaskede ImmunoCAP ISAC IgG4 lufttørre, til den er helt tør. Side 7

8 ImmunoCAP ISAC IgG4 er nu klar til aflæsning. Brug den direkte til datafangst i en egnet microarray-scanner eller opbevar den tørt og beskyttet mod lys med henblik på efterfølgende aflæsning. Parametre for proceduren Mængder pr. bestemmelse: Prøve, fortyndet 20 µl IgG4 Detection Antibody 20 µl Solution A 660 ml Samlet tid for en analyse er 5 timer. Inkubationerne foretages ved stuetemperatur. Referencemateriale ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 intern kalibrering foretages mod en kurve, der er udledt af serielle fortyndinger af et lokalt referenceserum, og de målte IgG4 antistofkoncentrationer rapporteres som arbitrære enheder; ISAC Standardized Units for IgG4, (ISU-G4). Måleområde 0,1-12 ISU-G4 Kvalitetskontrol Registrering for hver analyse:det et god laboratoriepraksis at registrere lotnumrene på de anvendte komponenter, datoen for, hvornår pakkerne med komponenter blev åbnet, og restmængderne. Kontrolprøver:God laboratoriepraksis foreskriver, at der skal medtages kontrolprøver i en kørsel per sæt. Det leverede IgG4 Control Serum skal køres med definerede intervaller, for at systemet kan give nøjagtige ISU-G4-målinger. Side 8

9 DATAANALYSE Scanningsprocedure Til analysen af ImmunoCAP ISAC IgG4 anbefaler vi at bruge konfokale laserscanningsanordninger, specielt CapitalBio LuxScan 10K microarray-scanneren. Specifikationer for microarray-scanneren Chip-format 26 mm 76 mm Scanningsopløsning 10 µm Sensitivitet 0,1 fluorescente molekyler/μm2 Dynamisk område 16 bit Maksimalt scanningsområde mm Excitationsbølgelængde 635 nm (rød laser) Fluorescente farver Alexa Fluor 647 nm Billedfilformat 16 bit gråskala TIFF En scanningsprotokol for ImmunoCAP ISAC IgG4 opstilles under systeminstallationen af en tekniker, som er specialist i produktet. Generelt bør billederne hentes med laserkraft som anbefalet af instrumentets fremstiller, og alle øvrige indstillinger vælges således, at mættede signaler (uden for området) undgås på scanningsbillederne. Billedanalyseprocedure Til analyse af ImmunoCAP ISAC IgG4 anbefaler vi at bruge MIA Microarray Image Analyzersoftware, som installeres af vores servicespecialist under instrumentopsætningen. MIA letter den automatiske analyse af ImmunoCAP ISAC IgG4. Chipscanningsbilleder analyseres, og resultaterne lagres i en database og rapporteres direkte til brugeren. MIA har et interface til eksport af ImmunoCAP ISAC IgG4-data til ImmunoCAP Information Data Manager (IDM). Resultater ImmunoCAP ISAC IgG4 er en semi-kvantitativ metode, hvor allergenkomponentspecifikke IgG4- antistoffer rapporteres i arbitrære enheder, ISU-G4 (ISAC Standardized Units for IgG4). Side 9

10 Figur 2a. Eksempel på ImmunoCAP ISAC billedscanning. Alle allergener er opstillet lodret i tre kopier. For at vise fluorescenseffekten er billedet vist i falsk farvevisning. En lineær skala over den falske farvevisning er vist under billedet Figur 2b. ImmunoCAP ISAC arraylayout. Layoutet viser positioner og navne på 103 allergenkomponenter. Layoutog allergenpanel kan undergå forandringer. Side 10

11 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER En endelig klinisk diagnose må ikke stilles på baggrund af resultaterne af nogen enkelt diagnosticeringsmetode, men må først stilles af lægen, når alle resultater af kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser er evalueret. FORVENTEDE VÆRDIER Dogmatisk fortolkning af specifikke IgG4 antistoftestresultater er ikke mulig. Ved specifik immunterapi (SIT) ses der generelt forhøjede niveauer af specifikt IgG4, men der er ikke påvist nogen definitiv korrelation med det kliniske resultat (1-7). Der er tegn på, at induktion af IgG4- antistoffer kan spille en rolle ved immunafvigelse og toleranceudvikling (1, 3, 9-13), men det er endnu ikke dokumenteret, nøjagtigt hvilken rolle målinger af specifikt IgG4-antistof spiller ved kliniske rutineundersøgelser. FUNKTIONSEGENSKABER Detektionsgrænse: LoD er bestemt i overensstemmelse med CLSI-retningslinje EP17-A (15) for repræsentative allergenkomponenter. Den generelle LoD er skønnet til 0,1 ISU-G4. Nøjagtighed: Præcision er bestemt i overensstemmelse med CLSI-retningslinje EP5-A2 (16) for repræsentative allergenkomponenter. CV inden for kørslen er skønnet til 15 %, og CV er skønnet til 25 %. Analytisk specificitet: IgG4 Detection Antibody reagerer ikke med andre immunglobuliner i humant serum. De angivne funktionsegenskaber er generelle parametre, der kan afvige for de enkelte allergenkomponenter. Funktionsegenskaberne er kun bestemt for repræsentative allergenkomponenter og vil måske ikke gælde for alle allergenkomponenter. GARANTI De heri anførte oplysninger om ydeevne og funktion er indsamlet ved hjælp af den angivne procedure. Enhver ændring eller modificering af proceduren, som ikke er anbefalet af Phadia AB, kan påvirke resultaterne, i hvilket tilfælde Phadia AB frasiger sig alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte garantier, herunder stiltiende garantier vedrørende salgbarhed og brugsegnethed. Phadia AB skal i sådanne tilfælde ikke være ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader. Side 11

12 BIBLIOGRAFI 1. Till SJ, Francis JN, Nouri-Aria K, Durham SR. Mechanisms of immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Jun;113: Akdis M et.al. Mechanisms of allergen specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Francis JN, Grass pollen immunotherapy: IL-10 induction and suppression of late responses precedes IgG4 inhibitory antibody activity. J Allergy Clin Immunol 2008;121: Lima MT, Wilson D, Pitkin L et al. Grass pollen sublingual immunotherapy for seasonal rhinoconjunctivitis: a randomized controlled trial. Clin Exp Allergy 2002;32: Ewbank PA, Murray J, Sanders K, Curran-Everett D, Dreskin S, Nelson HS. A double-blind, placebo-controlled immunotherapy dose response study with standardized cat extract. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: Rossi RE et.al. Evaluation of serum IgG4 antibodies specific to grass pollen allergen components in the follow up of allergic patients undergoing subcutaneous and sublingual immunotherapy. Vaccine 2007; 25: C. Bussmann et.al. Clinical improvement and immunological changes in atopic dermatitis patients undergoing subcutaneous immunotherapy with a house dust mite allergoid: a pilot study Clinical and Experimental Allergy, 2007; 37: Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK, Knol EF, Strobel S., Vieths S., Kleine-Tebbe J.. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy 2008: 63: Platts-Mills T, Vaughan J, Squillace S, Woodfolk J, Sporik R. Sensitisation, asthma and a modified Th2 response in children exposed to cat allergen: a populationbased cross-sectional study. Lancet 2001; 357: E. C. Matsui, G. B. Diette, E. J. M. Kropw, R. C. Aalberse, A. L. Smith, J. Curtin-Brosnan P. A. Eggleston. Mouse allergen-specific immunoglobulin G and immunoglobulin G4 and allergic symptoms in immunoglobulin E-sensitized laboratory animal workers. Clin Exp Allergy 2005; 35: Tomicic S et.al. High levels of IgG4 antibodies to foods during infancy are associated with tolerance to corresponding foods later in life. Pediatr Allergy Immunol Published Online: Mar Lemon-Mule H et.al. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg J Allergy Clin Immunol 2008;122(5): e1. Epub 2008 Oct Tomee JFC, Dubois AEJ, Koëter GH, Beaumont F, van der Werf TS, Kauffman HF.Specific IgG4 Responses during Chronic and Transient Antigen Exposure in Aspergillosis. Am J Respir Crit Care Med 1996;153: Akdis M. Healthy immune response to allergens: T regulatory cells and more. Curr Opinion Immunol 2006;18: CLSI Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline. CLSI document EP17-A (ISBN ) CLSI Protocols for Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline Second Edition CLSI Document EP5-A2 (ISBN ) Side 12

13 ØSTRIG Phadia Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1, AT-1210 WIEN Tlf.: , Fax: BELGIEN Phadia NV/SA Raketstraat, 64 (2. etage), BE-1130 BRUXELLES Tlf.: , Fax: BRASILIEN Phadia Diagnósticos Ltda. Rua Luigi Galvani, andar - conj. 101 Cidade Monções - São Paulo - SP Cep: Tlf.: , Fax: DANMARK Phadia ApS Gydevang 33, DK-3450 ALLERØD Tlf.: , Fax: FINLAND Phadia Oy Rajatorpantie 41 C, FIN VANTAA Tlf.: , Fax: FRANKRIG Phadia SAS BP 610, FR ST QUENTIN YVELINES CEDEX Tlf.: , Fax: TYSKLAND Phadia GmbH Postfach 1050, DE FREIBURG Tlf.: , Fax: IRLAND Phadia Ltd (Irish Branch) Beaghbeg, Carrigallen, LEITRIM Tlf.: , Fax: ITALIEN Phadia S.r.l. Via Libero Temolo, 4, IT MILANO Tlf.: , Fax: JAPAN Phadia K.K. Tokyo Opera City Tower, , Nishi-shinjuku Shinjuku-ku, TOKYO Tlf.: , Fax: KOREA Phadia Korea Co. LTD., 20 Fl, IT Mirea Tower, 60-21, Gasan-dong Geumcheon-gu, Seoul Tlf.: , Fax: HOLLAND Phadia B.V. Postbus 696, NL-3430 AR NIEUWEGEIN Tlf.: , Fax: NORGE Phadia AS Postboks 4814, Nydalen, NO-0422 OSLO Tlf.: , Fax: PORTUGAL Phadia Sociedade Unipessoal Lda. Lagoas Park - Edifício No Piso 0, PT PORTO SALVO Tlf.: , Fax: SYDAFRIKA Laboratory Specialities (PTY) P.O. Box 1513, Randburg 2125 Tlf.: , Fax: SPANIEN Phadia Spain SL Ctra. Rubí (Edificio Horizon), ES Sant Cugat del Vallès, Barcelona Tlf.: , Fax: SVERIGE Phadia AB Marknadsbolag Sverige, Box 6460, SE UPPSALA Tlf.: , Fax: SCHWEIZ Phadia AG Sennweidstrasse 46, CH-6312 STEINHAUSEN Tlf.: , Fax: TAIWAN Phadia Taiwan Inc. 8F.-1, No. 147, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Taipei 104 Taiwan R.O.C. Tlf.: , Fax: STORBRITANNIEN Phadia Ltd. Media House, Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES Tlf.: , Fax: USA Phadia US Inc Commercial Avenue, Portage, Michigan Tlf.: , Fax: ANDRE LANDE Phadia AB Distributor Sales P O Box 6460, SE UPPSALA Side 13

14 Symbols/Symboles/Symbole/Symboler/Simboli/Simbolos/Symboler/Símbolos/ Symbolen g E h Y i X D V M l H Batch code Biologiske risici Katalognummer Forsigtig Se brugsanvisningen Indeholder tilstrækkeligt til <n> test Må ikke genbruges Medicinsk udstyr til In Vitro-diagnostik Fremstiller Temperaturbegrænsning Bør bruges før M Phadia AB, P.O. Box 6460 SE Uppsala, Sverige Tlf.: Fax: C Side 14

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgE ImmunoCAP ISAC Starter Kit IgE 20-01-02-3-DK

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgE ImmunoCAP ISAC Starter Kit IgE 20-01-02-3-DK Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgE ImmunoCAP ISAC Starter Kit IgE 20-01-02-3-DK Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. Arch Dis Child.

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND BILAG I LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND Medlems- land Indehaver af markedføringstilladelsen

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

glattere end nogensinde før

glattere end nogensinde før FLOCATH QUICK glattere end nogensinde før Flocath Quick Alle gode gange tre: tre gange lavere friktion; silkeagtig belægning, glider blødt, glattere end nogensinde før* 3 3 tre gange højere komfort gennem

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ScanMo reoler For moduler og hylder

ScanMo reoler For moduler og hylder Byrum ScanCell vogne Åbne kørestel Transport vogne Skabe ScanMo reoler Moduler ScanMo reoler For moduler og hylder ScanMo Racks Generelt... Monterings vejledning... ScanMo reoler... Mere generelt... Materiale

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn 50 mm MgSO4 Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations Velkommen til ALK Per Plotnikof Investor Relations 1 Per Plotnikof 29. september 2009 Hvad er allergi? Allergi er en overreaktion i immunforsvaret over for de stoffer (allergener) patienten ikke kan tåle

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Component Resolved Diagnostics

Component Resolved Diagnostics Component Resolved Diagnostics DSPAP 2011 Hotel Koldingfjord Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Allergicentret Gentofte Hospital Terminologi Component Resolved Diagnostics (CRD)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923 Fra nichevirksomhed til farmaceutisk selskab Aktionæraften København, den 4. juni 2008 Præsentation v. Per Plotnikof, chef for Investor Relations Fakta om ALK-Abelló Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Produktdatablad November 2007

Produktdatablad November 2007 General Process Notes Produktdatablad November 2007 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG M0700V Vandfortyndbart flokkulationsmiddel P872-1000 Produkt Beskrivelse P872-1000 Vandfortyndbart

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322)

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010 STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) Kittet indeholder: - Reagens 1: Substrate (ref 11308/11320) - Reagens 2: F. Xa (ref 11307/11319) Side 1/5 Trykdato: 28.06.2010 Versionsnummer:

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11815024 KANAMYCIN SULFATE, POWDER

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11815024 KANAMYCIN SULFATE, POWDER SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn KANAMYCIN SULFATE, POWDER Identifikation af selskab/virksomhed

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere