Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK"

Transkript

1 Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG DK

2 Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas registradas Følgende betegnelser er registrerede varemærker, som tilhører Phadia AB: ImmunoCAP Følgende betegnelser er registrerede varemærker, som tilhører Phadia Multiplexing Diagnostics GmbH: ISAC Følgende betegnelser er varemærker, som tilhører CapitalBio Corporation: LuxScan Litteraturliste Se side 12 Udviklet af: Phadia Multiplexing Diagnostics GmbH, Wien, Østrig og Phadia AB, Uppsala, Sverige Udgivet februar 2009 Phadia AB, Uppsala, Sverige Side 2

3 ANVENDELSESFORMÅL ImmunoCAP ISAC IgG4 eren in vitro test til semi-kvantitativ bestemmelse af specifikke IgG4- antistoffer i human serum eller plasma. Det er beregnet til in vitro-diagnostisk brug sammen med andre kliniske undersøgelser og er beregnet til brug på kliniske laboratorier samt på den enkelte læges laboratorium. SAMMENDRAG OG FORKLARING AF TESTEN Målingerne af specifikke IgG4-antistoffer er blevet brugt i kliniske undersøgelser af forskellige allergi-sygdomme (1-13). Desuden kan specifikke IgG4-antistoffer være biomarkører for antigeneksponering, også hos ikke-allergiske personer (14). Ved monitorering af immunterapi med inhalationsmidler og hymenopteragifte ses der generelt forhøjede niveauer af specifikt IgG4, men der er endnu ikke påvist nogen definitiv korrelation med det kliniske resultat (1-7). Allergenspecifikke IgG4-antistoffer kan spille en rolle ved immunafvigelse og toleranceudvikling (1-3, 9-13), men det er endnu ikke dokumenteret, nøjagtigt hvilken rolle målinger af specifikt IgG4- antistof spiller ved kliniske rutineundersøgelser. PRINCIPPER FOR PROCEDUREN ImmunoCAP ISAC IgG4 er en fastfase-immunanalyse. Allergenkomponenter, der er immobiliseret på et fast substrat i microarray-format inkuberes sammen med humane serum- eller plasmaprøver for at detektere specifikke IgG4-antistoffer. Binding af de specifikke IgG4-antistoffer til de immobiliserede allergenkomponenter detekteres ved at tilsætte et sekundært fluorescens-mærket anti-humant IgG4-antistof. Proceduren følges ved billeddannelse med en egnet microarrayscanner. ISAC Standardized Units for specifikt IgG4 (ISU-G4) bestemmes, og prøveresultaterne analyseres med specialsoftware (MIA - Microarray Image Analysis Software). Figur 1. Øverst til venstre: Skema over allergenkomponent-microarray-layoutet. Øverst til højre: Skema over analyseprincip. Allergenkomponenter er covalent koblet til fastfasen. Allergenspecifikke IgG4-antistoffer detekteres ved fluorescensmærket anti- IgG4. Nederst til venstre: Scanningsbillede fra fluorescenslaserens scanningsmikroskop, der viser forskellige intensiteter fra sort (negativ) til hvidt (stærkt positiv) ved forkert farveskala. Nederst til højre: Skema over ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 analyserapport. Side 3

4 REAGENSER ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 indeholder de reagenser, der kræves for at gennemføre en analyse. Diluenten til fortynding af prøven leveres i et separat sæt. Udløbsdato og opbevaringstemperatur for hvert sæt er angivet på den ydre etiket. Den enkelte komponent kan dog anvendes indtil den dato, der er anført på etiketten på den enkelte komponent. Det frarådes at poole reagenser. ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 (art.nr ) (til 20 bestemmelser) ImmunoCAP ISAC IgG4 inklusive 4 reaktionssteder Komponent A (20 x buffer) Farvekodet rød; 200 ml IgG4 Detection Antibody (Fluorescenskonjugeret anti-humant IgG4). Farvekodet blå; 0,5 ml IgG4 Control Serum (humant serum) Natriumazid <0,1 % Farvekodet hvid; 50 µl 5 chips Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Lad det nå stuetemperatur, før vakuumforseglingen åbnes. Når vakuumforseglingen er brudt, kan chips opbevares i 6 uger, hvis det sker på et tørt og mørkt sted ved C. 1 flaske Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. 1 Klar til brug. hætteglas Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Opbevares beskyttet mod lys. 1 Klar til brug. hætteglas Fortynd ikke kontrolserum! Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent (art nr ) Specific IgA/IgG Sample Diluent (bufferopløsning med kyllingeserum) Kathon CG 0,15 %; 10 ml 6 hætteglas Klar til brug. Opbevares ved 2-8 C indtil udløbsdatoen. Side 4

5 Andre materialer Materialer,der er nødvendige og medfølger i ImmunoCAP ISAC Starter Kit IgE (Art. nr ) Vaskeskål Magnetisk omrørerstav Fugtkammer Materialer, der er nødvendige, men ikke leveres af Phadia AB: Målecylinder 1000 ml Oprenset vand Magnetisk omrører Y FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER Til in vitro-diagnostisk brug. Ikke til indvortes eller udvortes brug hos mennesker og dyr. Anvend ikke reagenser, hvis udløbsdato er overskredet. Det anbefales at benytte handsker og øjenbeskyttelse og følge god laboratoriepraksis ved præparering og håndtering af reagenser og prøver. Dette sæt indeholder reagenser, der er fremstillet af humane blodkomponenter. Kildematerialerne er testet negative ved hjælp af immunanalyse for hepatitis B- overfladeantigen og for antistoffer mod HIV1-, HIV2- og hepatitis C-virus. Alle anbefalede forholdsregler vedrørende håndtering af blodderivater skal imidlertid overholdes. Se publikation nr. (CDC) fra Human Health Service (HHS) eller andre lokale/nationale forskrifter for laboratoriesikkerhed. Advarsel! Reagenser, der indeholder natriumazid som konserveringsmiddel, skal behandles med forsigtighed. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres fra Phadia AB. Håndtering af ImmunoCAP ISAC Mærk ikke med penne eller markører, der er opløselige i vand eller organiske opløsningsmidler. Rester af mærkning kan påvirke den fluorescens-baserede analyse af ImmunoCAP ISAC. Brug om nødvendigt en blyant til mærkning. Undgå direkte kontakt med overfladen på ImmunoCAP ISAC under alle reaktionstrin. Al berøring af ImmunoCAP ISAC skal ske på kanten af objektglasset. Side 5

6 KLARGØRING AF PRØVER, REAGENSER OG UDSTYR Prøve Serum- eller plasmaprøver baseret på vene- eller kapillærblod kan bruges. Udtag blodprøver ved hjælp af standardprocedurer. Opbevar kun prøverne ved stuetemperatur med henblik på transport. Opbevar ved 2 8 C i op til en uge eller ved 20 C ved længere tids opbevaring. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Klargøring af prøver Før analyse skal alle prøver fortyndes 1:50 med ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent. Fortyndingstrinnet kan f.eks. være 10 μl prøve +490 μl prøvediluent. Prøvefortyndinger kan anvendes i 1 uge ved opbevaring ved 2 8 C. Hvis koncentrationen af specifikke IgG4-antistoffer i prøven er > 12 ISU-G4, kan prøven fortyndes yderligere. Solution A Klargør 700 ml af en frisk 1:20 fortynding af Component A i renset vand for at opnå en Solution A (tilsæt 665 ml renset vand til 35 ml Component A). Volumen beregnes til 3 vasketrin á 220 ml ved hjælp af de vaskeskåle, der følger med startsættet. Fortyndingsmængden skal justeres individuelt til den beholder, der bruges. IgG4 Detection Antibody IgG4 Detection Antibody-opløsningen er klar til brug. Beskyt mod lys og undgå nedfrysning. Fugtkammer Anbring en frisk papirserviet i bunden af fugtkammeret og gennemblød den med renset vand. Luk låget til fugtkammeret, til det skal bruges igen, for at undgå fordampning. ImmunoCAP ISAC Placer ImmunoCAP ISAC i vaskeskålen med det udtagelige objektglasrack (op til 10 chips) og cirka 220 ml af Solution A sammen med en magnetisk omrørerstav i bunden af skålen. Anbring den på en magnetisk omrører og omrør kraftigt i 60 minutter. Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Tilsæt en omrørerstav og omrør kraftigt på en magnetisk omrører i 5 minutter. Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over på en papirserviet og lad det lufttørre. Vent til chipsene er helt tørre. Fortsæt med testproceduren unmiddelblart bagefter. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Side 6

7 TESTPROCEDURE Anbring den klargjorte ImmunoCAP ISAC IgG4 i fugtkammeret med reaktionsområderne opad. Præfortynd patientserum 1:50 med ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent. Det anbefales at fortynde mindst 10 µl serum med 490 µl ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent for at sikre fortyndingsnøjagtighed. Afpipettér 20 µl af hver fortyndet prøve på et reaktionsområde (der er 4 tilgængelige reaktionsområder per chip). Luk fugtkammeret omhyggeligt uden at blande prøverne. Det anbefales at bruge en IgG4 Control Serum per ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4. Analyse af IgG4 Control Serum er obligatorisk, hvis der indføres ændringer af analysen eller scanningsproceduren. Undgå direkte kontakt mellem pipettespidsen og overfladen af ImmunoCAP ISAC IgG4 ved dispensering af prøven. Inkubér ved stuetemperatur i 120 minutter. Tag forsigtigt ImmunoCAP ISAC IgG4 ud af fugtkammeret uden at blande prøverne. Fjern prøverne ved at banke chip'ens langside mod en frisk papirserviet. Vær omhyggelig med at ryste prøverne af i rette vinkler med glaskanten for at undgå, at prøverne løber over i naboreaktionsområder. Vask ImmunoCAP ISAC IgG4 med cirka 220 ml Solution A i 10 minutter (brug vaskeskålen og den magnetiske omrører som tidligere beskrevet). Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Vask i 5 minutter. Lad den vaskede ImmunoCAP ISAC IgG4 lufttørre, til den er helt tør. ImmunoCAP ISAC IgG4 er nu klar til inkubation med IgG4 Detection Antibody-opløsning. Anbring den tørre ImmunoCAP ISAC IgG4 i fugtkammeret med reaktionsområderne opad. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Afpipettér 20 µl af IgG4 Detection Antibody-opløsning på hvert af ImmunoCAP ISACs reaktionsområder. Kontrollér at ImmunoCAP ISAC IgG4 er korrekt placeret i fugtkammeret, og luk låget. Inkubér ved stuetemperatur i 60 minutter beskyttet mod lys. Fjern forsigtigt ImmunoCAP ISAC IgG4 fra fugtkammeret. Fjern IgG4 Detection Antibodyopløsning ved at banke ImmunoCAP ISAC IgG4 med langsiden mod en frisk papirserviet eller skyl forsigtigt under destilleret vand. Vask ImmunoCAP ISAC IgG4 med cirka 220 ml Solution A i 10 minutter (brug vaskeskålen og den magnetiske omrører som tidligere beskrevet). Flyt objektglasracket med ImmunoCAP ISAC over i en separat vaskeskål med cirka 220 ml renset vand. Vask i 5 minutter. Kassér alle brugte vaskeopløsninger. Lad den vaskede ImmunoCAP ISAC IgG4 lufttørre, til den er helt tør. Side 7

8 ImmunoCAP ISAC IgG4 er nu klar til aflæsning. Brug den direkte til datafangst i en egnet microarray-scanner eller opbevar den tørt og beskyttet mod lys med henblik på efterfølgende aflæsning. Parametre for proceduren Mængder pr. bestemmelse: Prøve, fortyndet 20 µl IgG4 Detection Antibody 20 µl Solution A 660 ml Samlet tid for en analyse er 5 timer. Inkubationerne foretages ved stuetemperatur. Referencemateriale ImmunoCAP ISAC Assay Kit IgG4 intern kalibrering foretages mod en kurve, der er udledt af serielle fortyndinger af et lokalt referenceserum, og de målte IgG4 antistofkoncentrationer rapporteres som arbitrære enheder; ISAC Standardized Units for IgG4, (ISU-G4). Måleområde 0,1-12 ISU-G4 Kvalitetskontrol Registrering for hver analyse:det et god laboratoriepraksis at registrere lotnumrene på de anvendte komponenter, datoen for, hvornår pakkerne med komponenter blev åbnet, og restmængderne. Kontrolprøver:God laboratoriepraksis foreskriver, at der skal medtages kontrolprøver i en kørsel per sæt. Det leverede IgG4 Control Serum skal køres med definerede intervaller, for at systemet kan give nøjagtige ISU-G4-målinger. Side 8

9 DATAANALYSE Scanningsprocedure Til analysen af ImmunoCAP ISAC IgG4 anbefaler vi at bruge konfokale laserscanningsanordninger, specielt CapitalBio LuxScan 10K microarray-scanneren. Specifikationer for microarray-scanneren Chip-format 26 mm 76 mm Scanningsopløsning 10 µm Sensitivitet 0,1 fluorescente molekyler/μm2 Dynamisk område 16 bit Maksimalt scanningsområde mm Excitationsbølgelængde 635 nm (rød laser) Fluorescente farver Alexa Fluor 647 nm Billedfilformat 16 bit gråskala TIFF En scanningsprotokol for ImmunoCAP ISAC IgG4 opstilles under systeminstallationen af en tekniker, som er specialist i produktet. Generelt bør billederne hentes med laserkraft som anbefalet af instrumentets fremstiller, og alle øvrige indstillinger vælges således, at mættede signaler (uden for området) undgås på scanningsbillederne. Billedanalyseprocedure Til analyse af ImmunoCAP ISAC IgG4 anbefaler vi at bruge MIA Microarray Image Analyzersoftware, som installeres af vores servicespecialist under instrumentopsætningen. MIA letter den automatiske analyse af ImmunoCAP ISAC IgG4. Chipscanningsbilleder analyseres, og resultaterne lagres i en database og rapporteres direkte til brugeren. MIA har et interface til eksport af ImmunoCAP ISAC IgG4-data til ImmunoCAP Information Data Manager (IDM). Resultater ImmunoCAP ISAC IgG4 er en semi-kvantitativ metode, hvor allergenkomponentspecifikke IgG4- antistoffer rapporteres i arbitrære enheder, ISU-G4 (ISAC Standardized Units for IgG4). Side 9

10 Figur 2a. Eksempel på ImmunoCAP ISAC billedscanning. Alle allergener er opstillet lodret i tre kopier. For at vise fluorescenseffekten er billedet vist i falsk farvevisning. En lineær skala over den falske farvevisning er vist under billedet Figur 2b. ImmunoCAP ISAC arraylayout. Layoutet viser positioner og navne på 103 allergenkomponenter. Layoutog allergenpanel kan undergå forandringer. Side 10

11 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER En endelig klinisk diagnose må ikke stilles på baggrund af resultaterne af nogen enkelt diagnosticeringsmetode, men må først stilles af lægen, når alle resultater af kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser er evalueret. FORVENTEDE VÆRDIER Dogmatisk fortolkning af specifikke IgG4 antistoftestresultater er ikke mulig. Ved specifik immunterapi (SIT) ses der generelt forhøjede niveauer af specifikt IgG4, men der er ikke påvist nogen definitiv korrelation med det kliniske resultat (1-7). Der er tegn på, at induktion af IgG4- antistoffer kan spille en rolle ved immunafvigelse og toleranceudvikling (1, 3, 9-13), men det er endnu ikke dokumenteret, nøjagtigt hvilken rolle målinger af specifikt IgG4-antistof spiller ved kliniske rutineundersøgelser. FUNKTIONSEGENSKABER Detektionsgrænse: LoD er bestemt i overensstemmelse med CLSI-retningslinje EP17-A (15) for repræsentative allergenkomponenter. Den generelle LoD er skønnet til 0,1 ISU-G4. Nøjagtighed: Præcision er bestemt i overensstemmelse med CLSI-retningslinje EP5-A2 (16) for repræsentative allergenkomponenter. CV inden for kørslen er skønnet til 15 %, og CV er skønnet til 25 %. Analytisk specificitet: IgG4 Detection Antibody reagerer ikke med andre immunglobuliner i humant serum. De angivne funktionsegenskaber er generelle parametre, der kan afvige for de enkelte allergenkomponenter. Funktionsegenskaberne er kun bestemt for repræsentative allergenkomponenter og vil måske ikke gælde for alle allergenkomponenter. GARANTI De heri anførte oplysninger om ydeevne og funktion er indsamlet ved hjælp af den angivne procedure. Enhver ændring eller modificering af proceduren, som ikke er anbefalet af Phadia AB, kan påvirke resultaterne, i hvilket tilfælde Phadia AB frasiger sig alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte garantier, herunder stiltiende garantier vedrørende salgbarhed og brugsegnethed. Phadia AB skal i sådanne tilfælde ikke være ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader. Side 11

12 BIBLIOGRAFI 1. Till SJ, Francis JN, Nouri-Aria K, Durham SR. Mechanisms of immunotherapy. J Allergy Clin Immunol Jun;113: Akdis M et.al. Mechanisms of allergen specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2007;119: Francis JN, Grass pollen immunotherapy: IL-10 induction and suppression of late responses precedes IgG4 inhibitory antibody activity. J Allergy Clin Immunol 2008;121: Lima MT, Wilson D, Pitkin L et al. Grass pollen sublingual immunotherapy for seasonal rhinoconjunctivitis: a randomized controlled trial. Clin Exp Allergy 2002;32: Ewbank PA, Murray J, Sanders K, Curran-Everett D, Dreskin S, Nelson HS. A double-blind, placebo-controlled immunotherapy dose response study with standardized cat extract. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: Rossi RE et.al. Evaluation of serum IgG4 antibodies specific to grass pollen allergen components in the follow up of allergic patients undergoing subcutaneous and sublingual immunotherapy. Vaccine 2007; 25: C. Bussmann et.al. Clinical improvement and immunological changes in atopic dermatitis patients undergoing subcutaneous immunotherapy with a house dust mite allergoid: a pilot study Clinical and Experimental Allergy, 2007; 37: Stapel SO, Asero R, Ballmer-Weber BK, Knol EF, Strobel S., Vieths S., Kleine-Tebbe J.. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. Allergy 2008: 63: Platts-Mills T, Vaughan J, Squillace S, Woodfolk J, Sporik R. Sensitisation, asthma and a modified Th2 response in children exposed to cat allergen: a populationbased cross-sectional study. Lancet 2001; 357: E. C. Matsui, G. B. Diette, E. J. M. Kropw, R. C. Aalberse, A. L. Smith, J. Curtin-Brosnan P. A. Eggleston. Mouse allergen-specific immunoglobulin G and immunoglobulin G4 and allergic symptoms in immunoglobulin E-sensitized laboratory animal workers. Clin Exp Allergy 2005; 35: Tomicic S et.al. High levels of IgG4 antibodies to foods during infancy are associated with tolerance to corresponding foods later in life. Pediatr Allergy Immunol Published Online: Mar Lemon-Mule H et.al. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg J Allergy Clin Immunol 2008;122(5): e1. Epub 2008 Oct Tomee JFC, Dubois AEJ, Koëter GH, Beaumont F, van der Werf TS, Kauffman HF.Specific IgG4 Responses during Chronic and Transient Antigen Exposure in Aspergillosis. Am J Respir Crit Care Med 1996;153: Akdis M. Healthy immune response to allergens: T regulatory cells and more. Curr Opinion Immunol 2006;18: CLSI Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline. CLSI document EP17-A (ISBN ) CLSI Protocols for Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline Second Edition CLSI Document EP5-A2 (ISBN ) Side 12

13 ØSTRIG Phadia Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1, AT-1210 WIEN Tlf.: , Fax: BELGIEN Phadia NV/SA Raketstraat, 64 (2. etage), BE-1130 BRUXELLES Tlf.: , Fax: BRASILIEN Phadia Diagnósticos Ltda. Rua Luigi Galvani, andar - conj. 101 Cidade Monções - São Paulo - SP Cep: Tlf.: , Fax: DANMARK Phadia ApS Gydevang 33, DK-3450 ALLERØD Tlf.: , Fax: FINLAND Phadia Oy Rajatorpantie 41 C, FIN VANTAA Tlf.: , Fax: FRANKRIG Phadia SAS BP 610, FR ST QUENTIN YVELINES CEDEX Tlf.: , Fax: TYSKLAND Phadia GmbH Postfach 1050, DE FREIBURG Tlf.: , Fax: IRLAND Phadia Ltd (Irish Branch) Beaghbeg, Carrigallen, LEITRIM Tlf.: , Fax: ITALIEN Phadia S.r.l. Via Libero Temolo, 4, IT MILANO Tlf.: , Fax: JAPAN Phadia K.K. Tokyo Opera City Tower, , Nishi-shinjuku Shinjuku-ku, TOKYO Tlf.: , Fax: KOREA Phadia Korea Co. LTD., 20 Fl, IT Mirea Tower, 60-21, Gasan-dong Geumcheon-gu, Seoul Tlf.: , Fax: HOLLAND Phadia B.V. Postbus 696, NL-3430 AR NIEUWEGEIN Tlf.: , Fax: NORGE Phadia AS Postboks 4814, Nydalen, NO-0422 OSLO Tlf.: , Fax: PORTUGAL Phadia Sociedade Unipessoal Lda. Lagoas Park - Edifício No Piso 0, PT PORTO SALVO Tlf.: , Fax: SYDAFRIKA Laboratory Specialities (PTY) P.O. Box 1513, Randburg 2125 Tlf.: , Fax: SPANIEN Phadia Spain SL Ctra. Rubí (Edificio Horizon), ES Sant Cugat del Vallès, Barcelona Tlf.: , Fax: SVERIGE Phadia AB Marknadsbolag Sverige, Box 6460, SE UPPSALA Tlf.: , Fax: SCHWEIZ Phadia AG Sennweidstrasse 46, CH-6312 STEINHAUSEN Tlf.: , Fax: TAIWAN Phadia Taiwan Inc. 8F.-1, No. 147, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Taipei 104 Taiwan R.O.C. Tlf.: , Fax: STORBRITANNIEN Phadia Ltd. Media House, Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES Tlf.: , Fax: USA Phadia US Inc Commercial Avenue, Portage, Michigan Tlf.: , Fax: ANDRE LANDE Phadia AB Distributor Sales P O Box 6460, SE UPPSALA Side 13

14 Symbols/Symboles/Symbole/Symboler/Simboli/Simbolos/Symboler/Símbolos/ Symbolen g E h Y i X D V M l H Batch code Biologiske risici Katalognummer Forsigtig Se brugsanvisningen Indeholder tilstrækkeligt til <n> test Må ikke genbruges Medicinsk udstyr til In Vitro-diagnostik Fremstiller Temperaturbegrænsning Bør bruges før M Phadia AB, P.O. Box 6460 SE Uppsala, Sverige Tlf.: Fax: C Side 14

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle) REF 7900001 16 Testsæt Circulating Tumor Cell Kit (Epitelcelle) I e631600001_da ANVENDELSESFORMÅL Til in vitro-diagnostik. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit er beregnet til tælling af cirkulerende

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til brug af kvalificerede laboratoriemedarbejdere til kvalitativ påvisning af Aspergillus

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning

IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR ichroma -læser Brugsanvisning IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR Tak, fordi du har valgt at anvende ichroma -produkter. Du bedes læse denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 Brugsanvisning PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 EC REP Conexio Genomics Pty Ltd Qarad bvba 8/31 Pakenham St Cipalstraat 3 Fremantle

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere