Mercodia Iso-Insulin ELISA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercodia Iso-Insulin ELISA"

Transkript

1 Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE Uppsala, Sverige

2 FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER Reagens til 96 bestemmelser = 96 Udløbsdato Opbevar ved 2 8 C Partinr. Til in vitro-diagnosticering Mercodia

3 TILSIGTET ANVENDELSE Mercodia Iso-Insulin ELISA er en metode til kvantitativ bestemmelse af humant insulin i serum eller plasma. OVERSIGT OG FORKLARING AF ANALYSEN Insulin er det vigtigste hormon i forbindelse med styring af glukosemetabolismen. Det syntetiseres i ß-cellerne i de langerhanske øer ligesom forløberen, proinsulin, der behandles for at danne C-peptid og insulin. De udskilles begge i ækvimolære mængder i portal cirkulation. Det modne insulinmolekyle består af to polypeptid-kæder, A-kæden og B-kæden (med henholdsvis 21 og 30 aminosyrer). De to kæder kædes sammen af to disulfid-broer mellem kæderne. Der er også en kædeintern disulfid-bro i A-kæden. Insulinudskillelsen styres primært af glukosekoncentrationen i plasma, og hormonet har en række vigtige stofskiftefunktioner. Den primære funktion er at styre optagelsen og udnyttelsen af glukose i perifert væv via glukosetransporteren. Denne og andre hypoglykæmiske aktiviteter som f.eks. hæmningen af hepatisk glukoneogenese og glycogenolyse modvirkes af de hype glykæmiske hormoner, herunder glukagon, epinephrin (adrenalin), væksthormon og cortisol. Insulinkoncentrationer er kraftigt reduceret ved insulinafhængig diabetes mellitus (IDDM) og visse andre tilstande som f.eks. hypopituitarisme. Insulinkoncentrationen er forhøjet ved insulinuafhængig diabetes mellitus (NIDDM), fedme, insulinoma og visse endokrine dysfunktioner som f.eks. Cushings syndrom og akromegali. PRINCIP FOR PROCEDUREN Mercodia Iso-Insulin ELISA er en tosidet solid phase-enzymimmunanalyse. Den er baseret på den direkte sandwich-teknik, hvor to monoklonale antistoffer rettes mod separate antigene determinanter på insulin-molekylet. Under inkubation reagerer insulin i prøven med peroxydasekonjugeret anti-insulin-antistofferene og anti-insulin-antistofferne, der er bundet til mikrotitreringsbrønden. En enkel skylning fjerner ubundet enzym-mærket antistof. Det bundne konjugat registreres ved reaktion med 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppes ved at tilsætte syre for at give et kolorimetrisk endepunkt, der aflæses spektrofotometrisk. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnosticering. Indholdet af dette kit samt rester deraf må ikke komme i kontakt med drøvtyggende dyr eller svin. Stop Solution i dette kit indeholder 0.5 M H 2 SO 4. Overhold almindelige forholdsregler for håndtering af farlige kemikalier. Alle prøver skal håndteres som potentielt smittefarlige. 3

4 NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER Pipetter med passende volumen (repetitionspipetter foretrækkes til tilsætning af enzyme conjugat 1X opløsning, Substrate TMB og Stop Solution) Rør, bægerglas og målebægre til klargøring af reagenser Redestilleret vand Magnetomrører Hvirvelblander Mikropladeaflæser (450 nm-filter) Rystebord ( omdrejninger per minute, orbital bevægelse) Skylleanordning til mikroplader med overflow funktion (anbefalet men ikke påkrævet) REAGENSER Hvert Mercodia Iso-Insulin ELISA ( ) kit indeholder reagenser til 96 brønde, nok til 43 prøver og en kalibratorkurve i dublet. Til større analyseserier skal der bruges puljereagenser fra pakker med samme partinummer. Udløbsdatoen for hele sættet er angivet på den yderste etiket. Den anbefaledeopbevaringstemperatur er 2 8 C. Coated Plate 1 plade 96 brønde Klar til brug Monoklonalt anti-insulin fra mus Strimler med 8 brønde Ved ubrugte mikrotiterpladebrønde skal posen genforsegles med klæbebånd. Opbevares ved 2 8 C og bruges inden for 8 uger. Calibrators 1, 2, 3, 4 4 hætteglas 1000 µl Klar til brug Rekombinant human insulin Farvekodet gul Koncentration angivet på hætteglasets etiket Calibrator 0 1 hætteglas 5 ml Klar til brug Farvekodet gul Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 600 µl Klargøring, Peroxidas-konjugeret fra mus monoklonalt anti-insulin se nedenfor Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 6 ml Klar til brug Farvekodet blå Wash Buffer 21X 1 flaske 50 ml Fortynd med 1000 Opbevaring efter fortyndning: ml redestilleret vand 2-8 C for 8 uger. for at lave wash buffer 1X opløsning. Substrate TMB 1 flaske 22 ml Klar til brug Farveløs opløsning Bemærk! Lysfølsom! Stop Solution 1 hætteglas 7 ml Klar til brug 0.5 M H 2 SO 4 4

5 Forberedelse af enzyme conjugate 1X opløsning Klargør den påkrævede mængde enzyme conjugate 1X opløsning ved at fortynde Enzyme Conjugate 11X (1+10) i Enzyme Conjugate Buffer i henhold till tabellen nedenfor. Hvis der forberedes enzyme conjugate 1X opløsning til en hel plade, hæld hele indholdet af Enzyme Conjugate Buffer over i Enzyme Conjugate 11x røret. Bland forsigtigt. Antal strimler 12 strimler 8 strimler 4 strimler Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 350 μl 200 μl Opbevaring efter fortynding: 2-8 C i 8 uger. Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 3.5 ml 2.0 ml UDTAGNING OG HÅNDTERING AF PRØVER Serum Tag blod ved venepunktur, lad det koagulere, og adskil serummet ved centrifugering. Prøver kan opbevares ved 2 8 C i op til 24 timer. Længere opbevaring skal ske ved 20 C. Undgå at nedfryse og optø af flere omgange. Plasma Tag blod ved venepunktur i rør med heparin eller EDTA som antikoagulant, og adskil plasmafraktionen. Prøver kan opbevares ved 2 8 C i op til 24 timer. Længere opbevaring skal ske ved 20 C. Undgå at nedfryse og optø af flere omgange. Klargøring af prøver Fortynding er normalt ikke nødvendigt, men prøver, der indeholder >100 mu/l, skal fortyndes 1/10 v/v med Calibrator 0. 5

6 TESTPROCEDURE Alle reagenser og prøver bringes til stuetemperatur før brug. Lav en kalibratorkurve for hver analysekørsel. 1. Lav enzyme conjugate 1X opløsning og wash buffer 1X opløsning. 2. Klargør tilstrækkeligt med mikropladebrønde til Calibrators, kontroller og prøver i dublet. 3. Pipetter 25 μl af både Calibrators, kontroller og prøver i de relevante brønde. 4. Tilsæt 50 μl enzyme conjugate 1X opløsning i hver brønd. 5. Inkuber på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18 25 C). 6. Vask 6 gange med 700 µl wash buffer 1X opløsning per brønd, anvend en automatisk pladevasker med overflow funktion. Efter sidste skylning vendes og bankes pladen mod absorberende papir. Benyt ikke soak funktion i vaske proceduren. Eller manuelt: Bortkast væsken i pladen ved at vende den på hovedet over en vask. Tilsæt 350 µl wash buffer 1X opløsning til hver brønd. Bortkast wash buffer 1X opløsning, bank pladen flere gange mod absorberende papir for at fjerne overskydende væske. Gentag 5 gange. Undgå at forlænge perioden hvor brøndene står med væske i løbet af vaskeperioden. 7. Tilsæt 200 μl Substrate TMB. 8. Inkuber i 15 minutter ved stuetemperatur (18 25 C). 9. Tilsæt 50 μl Stop Solution hver brønd. Placer pladen på et rystebord i cirka 5 sekunder for at sikre blandingen. 10. Aflæs optisk densitet ved 450 nm, og beregn resultaterne. Aflæs inden for 30 minutter. Obs! For at forhindre kontermination mellem konjugatet og substratet, anbefales det at anvende særskilte pipetter. 6

7 INTERN KVALITETSKONTROL Kommercielle kontroller som f.eks. Mercodia Diabetes Antigen Control ( / ) og/eller interne serumpuljer med lave, mellem og høje insulin-koncentrationer skal regelmæssigt analyseres som prøver, og resultaterne afbildes fra dag til dag. Det er god laboratoriepraksis at registrere følgende data for hver analyse: sættets partinummer; forberedelsedatoer for kitets komponenter; OD-værdier for blindprøver, Calibrators og kontrolprøver. Laboratoriet skal følge regeringens regulativer eller akkrediterings krav for frekvens af kavalitets kontrol. BEREGNING AF RESULTATER Computerberegning Computerstyret datareduktion af absorbansen for Calibrators, bortset fra Calibrator 0, i forhold til koncentration ved hjælp af cubic spline-regression skal udføres for at opnå koncentrationen af insulin. Manuel beregning 1. Plot de absorbansværdier, der er opnået for Calibrators, bortset fra Calibrator 0, mod insulin-koncentrationen på log-log papir, og tegn en kalibratorkurve. 2. Aflæs koncentrationen for de ukendte prøver fra kalibratorkurven. Eksempel på resultater Brønde Identitet A 450 konc. mu/l Gennemsnit 1A B 1C D 1E F 1G H 2A B 2C D 2E F 2G H Calibrator 0 Calibrator 1* Calibrator 2* Calibrator 3* Calibrator 4* Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 *Koncentration angivet på hætteglassets etiket / / / / / / / /

8 Eksempel på kalibratorkurve Der vises en typisk kalibratorkurve. Brug ikke denne kurve til at bestemme faktiske analyseresultater. 10 O.D. (450 nm) 1 0,1 0, Insulin (mu/l) PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Som ved alle diagnosticeringsanalyser må en definitiv klinisk diagnose ikke baseres på resultatet af en enkelt analyse, men skal foretages af lægen, efter at alle kliniske resultater er blevet bedømt. Anvendelsen af denne test på individer, der allerede er i insulinbehandling, kompliceres af dannelse af anti-insulin-antistoffer, der kan forstyrre analysen. Stærkt lipæmiske, ikteriske eller hæmolyserede prøver forstyrrer ikke analysen. Hæmolyse i serum- og plasmaprøver kan dog resultere i en degradering af insulin, som kan give falske lave værdier og bidrager til større inter-assay variation. Degraderingen afhænger af tid, temperatur og hæmoglobinkoncentration. Opbevar hæmolyserede prøver koldt eller på is for at forhindre insulindegraderingen. FORVENTEDE VÆRDIER God praksis foreskriver, at hvert laboratorium fastlægger sine egne intervaller for forventede værdier. Følgende resultater kan fungere som en vejledning, indtil laboratoriet selv har indsamlet tilstrækkelige data. Gennemsnitlige fasteniveauer for 137 testede, tilsyneladende sunde individer var på 10 mu/l, en medianværdi på 7 mu/l og et interval, der svarer til de midterste 95% af observationerne, på 2 25 mu/l. 8

9 YDEEVNE Registreringsgrænse Registreringsgrænsen er 1 mu/l, beregnet som to standardafvigelser over Calibrator 0. Genfinding Genfinding efter tilsætning er 101%. Hook-effekt Prøver med en koncentration på op til 2000 mu/l kan måles uden at få falsk lave resultater. Nøjagtighed Hver prøve analyseres 4 gange ved 8 forskellige lejligheder. Variationskoefficient Prøve Gennemsnit mu/l inden for analyse % mellem analyse % samlet analyse % Specificitet Insulin 100% Insulin lispro 89% Insulin aspart 80% Insulin detemir 22% Insulin glargine 44% Insulin glulisine 100% C-peptid < 0.1% Proinsulin 54% Proinsulin des (31-32) 58% Proinsulin split (32-33) 56% Proinsulin des (64-65) 66% Proinsulin split (65-66) 78% IGF-I < 0.02% IGF-II < 0.02% Rotteinsulin 71% Musinsulin 49% Porcine insulin 306% Ovine insulin 131% Bovine insulin 58% 9

10 KALIBRERING Mercodia Iso-Insulin ELISA kittet er kalibreret mod den 1st International Reference Preparation 66/304 for human insulin. KONVERTERINGSFAKTOR 1 μg/l = 23 mu/l; 1 mu/l = 6 pmol/l GARANTI De angivne ydeevnedata blev opnået ved af den angivne fremgangsmåde. Alle ændringer af fremgangsmåden, der ikke anbefales af Mercodia AB, kan påvirke resultaterne, og i dette tilfælde ophæver Mercodia AB alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovbefalede, herunder den stiltiende garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. I et sådant tilfælde kan Mercodia AB og dennes autoriserede distributører ikke drages til ansvar for indirekte skader eller følgeskader. REFERENSER Hedman CA, Lindstrom T, Arnqvist HJ (2001) Direct comparison of insulin lispro and aspart shows small differences in plasma insulin profiles after subcutaneous injection in type 1 diabetes. Diabetes Care 24: Heise T, Nosek L, Biilmann Ronn B, Endahl L, Heinemann L, Kapitza C, Draeger E (2004) Lower Within-Subject Variability of Insulin Detemir in Comparison to NPH Insulin and Insulin Glargine in People With Type 1 Diabetes. Diabetes 53: Lindstrom T, Hedman CA, Arnqvist HJ (2002) Use of a novel double-antibody technique to describe the pharmacokinetics of rapid-acting insulin analogs. Diabetes Care 25: Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside: 10

11

12 OVERSIGTSPROTOKOLARK Mercodia Iso-Insulin ELISA Tilsæt Calibrators, kontroller* og prøver 25 µl Tilsæt enzyme conjugate 1X opløsning 50 µl Inkuber Vask med wash buffer 1X opløsning 1 time ved C på et rystebord rpm 700 µl, 6 gange Tilsæt Substrate TMB 200 µl Inkuber Tilsæt Stop Solution Aflæs A min (18-25 C) 50 μl Ryst i 5 sekunder for sikre blanding Evaluere resultaterne * ikke medsendt For alle detaljer se side Version 12.0

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

talent m ed bredd e talent

talent m ed bredd e talent talent m ed bredd e talent Afprøvning og med bred de talen t med br edde tal SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET tilpasning af en talentudviklende model - Talent med Bredde Rapporten er udarbejdet

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere