Evaluering af AlterG Efteråret Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1

2 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet med afprøvning af AlterG... 3 Udvalgte dokumentations metoder:... 3 Tidsplan:... 4 Andre aftaler:... 4 Resultater:... 4 Beskrivelse af observationer og refleksioner:... 4 Beskrivelse af træningslog:... 4 Beskrivelse af gruppeinterview:... 5 Vurdering af resultater:... 5 Kan AlterG bruges til Vikærgårdens målgruppe?:... 5 Kan borgerne klare de praktiske forberedelser?... 5 Er AlterG et redskab fysioterapeuterne ønsker i deres værktøjskasse. Dvs. bidrager den væsentligt til gangtræningen med borgerne?... 6 Konklusion... 7 Perspektivering:

3 Rammerne for projektet: Baggrunden for projektet: På Vikærgården ønsker fysioterapeuterne at afprøve muligheden for vægtaflastet træning. Der er dog i træningssalen ikke loftshøjde nok til at benytte vægtaflastede loftslifte. Vikærgården kom i kontakt med forhandlende firma i Danmark, fysioderma og fik tilbudt gratis afprøvning i 30 dage. Afprøvningen skete i august/september. Afprøvningen startede med en undervisning af alle fysioterapeuter. Her herskede en vis skepsis ift. om Vikærgårdens målgruppe overhovedet ville kunne benytte AlterG, samt om borgerne kunne udføre de praktiske forberedelser. Derfor er det bla. dette, afprøvningen har taget udgangspunkt i. Personer tilknyttet projektet: Line Krogh Elmer, uddannet fysioterapeut, ansat i CFT som ressourceperson for velfærdsteknologi på Vikærgården. Gitte Krabbe, uddannet fysioterapeut, ansat og virker som fysioterapeut i døgnrehabiliteringen på Vikærgården. Tilknyttet som kontaktperson. Mette trærup Brødsgaard, uddannet fysioterapeut og ansat og virker som fysioterapeut i døgnrehabiliteringen på Vikærgården. Tilknyttet som kontaktperson. Øvrige fysioterapeuter på Vikærgården. Formål med afprøvningen af AlterG Formålet med afprøvningen af AlterG er at finde ud af, om AlterG kan benyttes til Vikærgårdens målgruppe, som hovedsagligt er geriatriske borgere og om den bidrager til at udvide sortimentet af hjælpemidler/teknologier til træning af gangfunktion. Målet med afprøvning af AlterG Målet er at afprøve om AlterG kan bruges til Vikærgårdens målgruppe: geriatriske borgere(neurologiske, ortopædiske, borgere med smerter, kol mv.) og finde ud af om borgere på Vikærgården kan klare de praktiske forberedelser: få bukserne på, komme op i maskinen, klare kalibreringen. Desuden at finde ud af om AlterG er et redskab fysioterapeuterne ønsker i deres værktøjskasse. Dvs. bidrager den væsentligt til gangtræningen med borgerne? Udvalgte dokumentations metoder: a. Logbog bliver udfyldt ifm. hvert træningspas (bilag 1) Her notere fysioterapeuterne deres observationer og refleksioner. b. Træningslog bliver udfyldt ifm. hvert træningspas (bilag 2) 3

4 c. Semistruktureret gruppeinterview med fysioterapeuterne (bilag 3) Tidsplan: Aktivitet (hvad) Tidspunkt (hvornår) Ansvarlig Start 21. 8, opsætning Line Undervisning 26.8 af alle fysioterapeuter Line Afprøvning Gitte og Mette og øvrige fysioterapeuter Afprøvningen fortsatte oktober ud efter aftale med fysioderma. midtvejsevaluering 4.9. Line evaluering oktober Line Gruppeinterview 6.11 Line Endelig afslutning Uge 45 Line Andre aftaler: Der foreligger ingen andre aftaler. Resultater: Beskrivelse af observationer og refleksioner: Fysioterapeuternes observationer og refleksioner er indhentet i en logbog (se bilag 1). Observationerne og refleksionerne er efterfølgende blevet kategoriseret efter om de omhandler borger/målgruppen, de praktiske forberedelser, borgers oplevelser, eller omhandler faglige overvejelser vedr. redskabet. Se bilag 4. Beskrivelse af træningslog: Træninger i AlterG en er registreret i træningsloggen. Registreringerne er efterfølgende kategoriseret ift. den enkelte borger, antal gange han/hun har benyttet AlterG, ift. progression og regression af træningen ift. kategorierne vægtaflastning, hastighed, stigning og tid. Desuden beskrives konkrete bemærkninger anført til træningen. Se bilag 5 4

5 Beskrivelse af gruppeinterview: Gruppeinterviewet blev foretaget med de fysioterapeuter der var til stede på dagen deltog. Interviewet blev foretaget som et semistruktureret interview. Interviewguide (bilag 3) Udsagnene fra gruppeinterviewet blev noteret på post it, og efterfølgende kategoriseret i fortællinger om erfaringer, de praktiske forberedelser, hvad der er godt, hvad der er skidt samt faglige overvejelser (bilag 6). Vurdering af resultater: Kan AlterG bruges til Vikærgårdens målgruppe?: Mange forskellige borgere har benyttet AlterG, i den mdr. den har været på prøve. Bla. borgere med: Trimalleolær fraktur Multitraume Apoplexi Sclerose Tibiafraktur Parkinson Prolaps Rygproblematik Artrose i knæ Overvægt Funktionsfald efter galdeblærebetændelse og galdesten Det vurderes at AlterG kan bruges til flere forskellige borger med forskelligartede problemstillinger og diagnoser. I afprøvningssperioden har AlterG været afprøvet på borgere med både ortopædiske, neurologiske og medicinske problemstillinger, som er Vikærgårdens målgruppe. Kan borgerne klare de praktiske forberedelser? Ud fra træningsloggen samt fysioterapeutens observationer samt gruppeinterviewet ses at alle, der har trænet i AlterG, har klaret de praktiske forberedelser: få bukserne på, komme op i AlterG, få lynet bukserne, kalibreringen. Der har dog været udfordringer i: få bukserne på Komme op og ned At få monteret bukserne (lyne i) 5

6 Det har kunne lade sig gøre med hjælp fra fysioterapeuten eller hjælpemidler, skamler mv. Der er overvejelser vedr. det hygiejnemæssige i at flere bruger samme bukser. Der skal overvejes procedurer for vask. Er AlterG et redskab fysioterapeuterne ønsker i deres værktøjskasse. Dvs. bidrager den væsentligt til gangtræningen med borgerne? Ud fra træningsloggen (bilag 4) samt fysioterapeutens observationer og refleksioner (bilag 5) samt gruppeinterviewet (bilag 6) ses følgende: Fysioterapeuterne fortæller, at de synes AlterG er et brugbart redskab. I interviews og i fysioterapeutens observationer fremgår det bla. at AlterG Giver borgerne positive oplevelser Gør borgerne nysgerrige ift. træning Øger borgenes motivation Fysioterapeuterne oplever at borgerne: Kan gå længere i AlterG, end når de går almindeligt. Kan gå længere og kontinuerligt uden smerter. Fysioterapeuterne oplever at AlterG Kan kickstarte træningen Kan være relevant ift. de faglige problemstillinger, de står i. Er et godt redskab ift. vægtaflastning. Har en force i at man ikke behøver at bruge sejl, som man gør ved anden vægtaflastet træning. Kan give bedre flow og symmetrisk gangfunktion Kan øge udholdenhed Kan bedre kvaliteten i gangen Kan give mulighed for at træne trods belastningsrestriktioner Fysioterapeuterne beskriver også ulemper og overvejelser vedr. AlterG: Giver ingen visuel feedback for borgeren, da de ikke kan se deres ben. Svært at korrigere ue, når man ikke fysisk kan guide bevægelsen. Fylder meget. Larmer meget. Mangler noget at holde i, når man går. Hvis nødknappen trækkes, går luften ud. Svært at nå op og lyne bukserne i, hvis borger ikke kan selv. Der kan være tvivl om overførbarheden til borgernes hverdag, og om de også bliver bedre til at gå i deres hverdag. 6

7 Det vurderes, at der er mange faglige gevinster ved AlterG, men også ulemper. Konklusion Det konkluderes, at AlterG kan benyttes til Vikærgårdens målgruppe. Det konkluderes, at de borgere fysioterapeuterne har ønsket at træne i AlterG, har været i stand til at klare de praktiske forberedelser. Dog har der været udfordringer, og nogle borgere har behøvet hjælp og/eller hjælpemidler som skamler, hjælpemidler, stole mv. Der er blandt fysioterapeuterne enighed om, at AlterG vil være et godt redskab i værktøjskassen, men ikke på bekostning af andre træningsredskaber. Det motiverer borgerne, der er umiddelbart mange faglige gevinster, men også ulemper. Perspektivering: Med AlterG som redskab på Vikærgården vil man få et gangtræningsredskab der kan vægtaflaste borgerne, og på den måde kickstarte gangtræningen. Der vil være mulighed for at have fokus på konditionstræning, længe førend man normalt kan træne konditionen, netop pga. vægtaflastningen. Konditionstræning er netop fremhævet som en indsats i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinje om Erhvervet Hjerneskade fra november Der er stærk anbefaling for at tilbyde konditionstræning til borgere med erhvervet hjerneskade, for at forbedre funktionsevnen. Desuden beskriver Sundhedsstyrelsens fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling fra 2011, at der er evidens for at konditionstræning, metabolisk træning og styrketræning har effekt i relation til 32 forskellige sygdomme. Desuden at dårlig kondition er relateret til dødelighed og livskvalitet. På denne baggrund er det være ideelt, at have vægtaflastet udstyr, der gør det muligt netop at træne kondition. Den tendens vi har set i afprøvningen har været at borgerne kan gå længere og kontinuerligt i AlterG end de normalt gjorde med hjælpemiddel. Der er stillet spørgsmål om overførbarheden, og det vil være relevant at undersøge 7

8 nærmere. Desuden er det interessant at undersøge om træning i AlterG kan reducere borgernes smerter ved gang? Hvis AlterG er et redskab for Vikærgården, vil det være optimalt at finde et andet sted til AlterG, både pga. larmen fra den, men også for at få muligheden for at kunne benytte loftslift til indstigning. Det er pt. ikke muligt i træningssalen pga. loftshøjden. Desuden kan man tænke i at lave et plateau rundt om AlterG, så borgerne har lettere adgang, samt fysioterapeuten bedre kan assistere med at hjælpe med indstigning og montering af bukser. Dette vil afhjælpe nogle af ulemperne. Desuden vil der skulle udarbejdes procedurer vedr. hygiejne og vask af bukser, ligesom rengøring af selve AlterG. På sigt kan man tænke i at sælge overskudsproduktion til andre kommunale institutioner, private klinikker, idrætshøjskolen eller idrætsklubber. For på den måde at udnytte AlterG fuldt ud. 8

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Esbjerg Kommune VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning Dorte Malig Rasmussen, Konsulent, cand. scient.san., Ph.d. Teknologisk Institut, 2 1. Indledning... 3 2. VelfærdsTeknologiVurdering...

Læs mere

DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM

DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM Forstærket træningsindsats på Akaciegården 2004-2005 DET FYSISK AKTIVE PLEJEHJEM Projektrapporten er udarbejdet af Jasper Juhl Holm Juniorprojektleder, Cand. scient. adm. Martin Sandberg Buch fra Dansk

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

"Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet

Aktiv hver dag Træning i hverdagslivet "Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet Evaluering 2011 Ældreområdet Rudersdal Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Resume 4 2. Baggrund 5 3. Rudersdal Kommunes model Aktiv hver dag 8 4. Evalueringsrapporten

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Det har hjulpet mig til at holde ud at være til... Kvinde 25 år Arbejde og Sundhed hånd i hånd Evalueringsrapport fra Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Arbejde og Sundhed hånd i hånd Indholdsfortegnelse............

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERING AF SENIORFITNESS

EVALUERING AF SENIORFITNESS EVALUERING AF SENIORFITNESS Lejre kommune DGI Midt- og Vestsjælland oktober 2013 1 Forord Seniorfitnessprojektet blev indledt som et partnerskab mellem Lejre kommune og DGI Midt- og Vestsjælland i efteråret

Læs mere

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Laura Emdal Navne, Louise Borst og Martin Sandberg Buch Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Evaluering af projekt

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Genoptræning i kommunale træningscentre

Genoptræning i kommunale træningscentre Genoptræning i kommunale træningscentre dokumentation af effekterne nr. 35 juni 2 0 08 analyse Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen og Vibeke Tornhøj Christensen Konklusion og anbefalinger FOKUS 1 Genoptræning

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion Projektevaluering Af: Visitator i Hverdagsrehabilitering, Anna Marie Jakobsen Ergoterapeut i Hverdagsrehabilitering, Inge Jakobsen Koordinator for sagsbehandlende

Læs mere

Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN

Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Evaluering af Udsatte-team Aarhus OM FREMSKUDT, KOORDINERET SAGSBEHANDLING - METODERNE OG EFFEKTEN Marts 2012 1 Evaluering af Udsatte-team, Aarhus Rapporten er udarbejdet i 2012. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Erindringsdans for demente -

Erindringsdans for demente - 9 Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse - Erindringsinstruktør Erindringsdans for demente - erfaringer fra første projektår. Forfattere:

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere