Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering"

Transkript

1 Denne vejledning indeholder konkrete redskaber og inspiration som kan anvendes når du som medarbejder skal udarbejde en VelfærdsTeknologiVurdering. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VelfærdsTeknologiVurdering Dette dokument er henvendt til: Alle medarbejdere i Socialforvaltningen der skal arbejde med velfærdteknologisk vurdering Afsender: Enheden for velfærdsteknologi, Social forvaltningen Sidst revideret: 29. oktober 2018 Næste revisionsdato: 29. januar 2019

2 Information om vejledningen Har andre medarbejdere givet feedback på vejledningen? Må der laves en lokal version af denne vejledning? Nej Vælg et element. Ja, alle må lave en lokal version Følg ikonerne for at finde den information, du leder efter: HVORFOR Ved det blå hvorfor-ikon finder du forklaringer på, hvorfor du skal følge de regler eller udføre de opgaver, vejledningen handler om. Kontakt hvis du har spørgsmål eller forslag til ændringer Marcus Helsberg Lausen Studentermedhjælper Mail: Tlf.: HVAD Ved det lilla hvad-ikon finder du beskrivelser af råd, regler, krav og ansvar. HVORDAN Ved det orange hvordan-ikon finder du beskrivelser af, hvordan du udfører opgaven. KRAV Når der er en stjerne på et af ikonerne, betyder det, at der er et lovkrav eller forvaltningskrav - det vil sige et krav, som er obligatorisk for dig at overholde eller udføre.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Info Afsnit INTRODUTION 4 UDVÆLGELSE AF FOKUSPUNKTER 5 Inspiration til fokuspunkter 6 METODEHÅNDBOG 7 Metodeskema 8 Oversigt Forskellige kategorier, forskellige metoder 9 1. Interview Vis mig hvad du gør Selvdokumentation Spørgeskema Elementer fra designspil Brug af personalemøder Noteringsark 22 VÆRKTØJER TIL UDARBEJDLESEN AF VTV 24 HISTORIK 25 Afsnittet er særligt relevant for

4 INTRODUKTION I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du kan udarbejde en velfærdsteknologisk vurdering. VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) er et evalueringsværktøj udviklet af Teknologisk Institut, der hjælper med at give et nuanceret helhedsvurdering af en velfærdsteknologi løsnings potentiale. I vejledningen kan du opnå viden om, hvilke metoder der er relevante, når du skal undersøge en velfærdsteknologi, og hvilke vurderingsspørgsmål som skal indgå for at få en 360 graders teknologivurdering. En 360 graders vurdering tager udgangspunkt i alle relaterede aspekter der er vigtig at tage højde for, når teknologiens virkning og betydning skal vurderes. Virkningen undersøges i forhold til borger, organisation, teknologi og økonomi, og fokuserer på velfærdsteknologiernes evne til at give bedre livskvalitet, forbedre arbejdsmiljø i organisationen, samt bedre udnyttelse af ressourcer. I vejledningen kan du helt konkret finde Figur som du kan bruge til udvælgelse og begrundelse af valget af fokuspunkter Metodehåndbog som kan guide dig til valg af metoder til din dataindsamling når du udarbejder VTV en Konkrete værktøjer som du skal bruge til at lave din vurdering - Vurderingsspørgsmål som alle VTV'er skal besvare og som tilsammen danner vurderingsmatricen for resultatetet af VTV'en - Excel-ark til udfyldelse af vurderingsmatrix, der skaber et visuelt billede af evalueringen på baggrund af vurderingsspørgsmålene Til opsætning af dokumentet har vi indsat en standard indholdsfortegnelse for VTV'en, som du kan bruge når du skal lave det endelige dokument Når du skal afprøve en ny velfærdsteknologi, skal du allerede tidligt i projektet begynde at arbejde på din VTV. Som det første skal du finde nogle fokuspunkter, til dette kan du bruge skemaet på side 5. For at undersøge fokuspunkterne, skal du vælge passende metoder. Dette kan du gøre ved hjælp af metodehåndbogen på side 7. Når du ved hjælp af metoderne har indsamlet data om brugen af teknologien, kan du anvende dokumentet med vurderingsspørgsmål. Du finder et link til dokumentet, under Værktøjer til udførelse på side 24. Når du har besvaret vurderingsspørsmålene, kan du anvende Excel-arket til at udfylde et Vurderingsmatrix. Med dette værktøj kan du skabe et visuelt billede af vurderingen pba. af vurderingsspørgsmålene. Du finder et link til Excel-arket på side 24. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 4

5 UDVÆLGELSE AF FOKUSPUNKTER Når du skal udarbejde en VTV er det vigtigt at udarbejde fokuspunkter. Fokuspunkterne er opdelt i de fire kategorier: Borger, Organisation, Teknologi og Økonomi. De specifikke fokuspunkter kommer an på konteksten og teknologien, der er derfor ikke ens fokuspunkter i alle VTV er. Du kan bruge nedenstående skema til at udarbejde fokuspunkter. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 5

6 Inspiration til fokuspunkter I skemaet nedenunder kan du finde inspiration til hvilke temaer, der kan være fokuspunkter for et projekt. Du kan sagtens vælge andre, og bestemmer selv, om du vælger et eller flere fokuspunkter under hver kategori. Det vigtigste er, at du har fokus inden for hver kategori, så din VTV kommer 360 grader rundt. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 6

7 METODEHÅNDBOG Hvad er metodehåndbogen? Metodehåndbogen er et katalog, som du kan anvende som supplerende materiale, vejledning og inspiration til brugen af metoder, når du skal udføre en VelfærdsTeknologiVurdering. Idéen er at du kan supplere VTV modellen med metodeforståelse, således at VTV en ikke kun omhandler hvad der skal undersøges, men også hvordan det kan undersøges. Sådan bruges metodehåndbogen Du kan bruge metodehåndbogen efter behov, men det er vigtigt at forstå, at metoderne er afgørende for, hvad VTV en kan sige noget om. Oversigtsbilledet kan bruges som guideline til, hvilke metoder VTV ens kategorier lægger op til. På side 8 finder du et metodeskema, som kan hjælpe dig med at strukturere din metodebrug. Under hver metodebeskrivelse er der tilknyttet spørgsmål fra VTV ens kategorier, som metoderne kan hjælpe til med at undersøge. Før du går i gang Inden du går i gang med at indsamle data til din VTV, er der nogle overvejelser, du skal gøre dig, som har betydning for dit valg af metoder. Overvej derfor: - Hvilke fokuspunkter har du udvalgt, og hvad vil du dermed gerne vide noget om? Det er fokuspunkterne, der styrer, hvad du undersøger med metoderne. - Hvilke personer vil bedst kunne give dig information til besvarelse af fokuspunkterne? - Hvor meget tid og hvor mange ressourcer kan du sætte af til dataindsamlingen? - Hvor mange personer har du mulighed for at samle data ind fra? Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 7

8 Økonomi Teknologi Organisatio n Borger Metodeskema Nedenunder kan du finde et metodeskema. Skriv for hver kategori i VTV en ned, hvilke(t) fokuspunkt(er) du har og hvordan du vil undersøge dette. Skriv også dine overvejelser om, hvad du vil få ud af at bruge den metode, og hvad udfordringerne eller begrænsningerne i det kan være. Tag meget gerne et kig på metoderne i håndbogen som inspiration! FOKUSPUNKT METODE HVORDAN? UDBYTTE UDFORDRINGER/BEGRÆNSNINGER Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 8

9 Oversigt Forskellige kategorier, forskellige metoder I diagrammet kan du se eksempler på metoder der egner sig godt til at belyse bestemte kategorier. > Organisationskategorien handler om den kultur, der sætter rammerne for teknologien der skal implementere, og her undersøges, hvordan teknologien påvirker personalet. > Her er det vigtigt at få inddraget personalets syn i vurderingen ved f.eks. at bruge metode 1, 4 og/eller 6. > Vurdering af teknologien handler om parametre som ofte er mere direkte målbare gennem f.eks. metoderne 4 og/eller 7. > Denne del omhandler dog også, hvorvidt teknologien er intuitiv i anvendelse, og derfor skal brugerne af teknologien også inddrages for at besvare denne del gennem f.eks. metoderne 2 og/eller 5. > Borgerkategorien handler mest om abstrakte emner som livskvalitet, etik og selvhjulpenhed. Her er især metode 1 god at bruge. > Det er vigtigt at stræbe efter at få inddraget borgerne mest muligt i vurderingen af teknologien. Især metoderne 3 og/eller 5 kan hjælpe med dette. > Økonomien vurderes både i forhold til investering og drift. Nogle ting, som indkøbspris eller besparelser på andre tilbud, kan være direkte målbare i en business case, hvor andre parametre under økonomien, som f.eks. at forbedre arbejdsmiljø giver mere overskud hos personalet, kan være sværere at vurdere og derfor kræver uddybende refleksioner gennem metoderne 1 og/eller 4. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 9

10 1. Interview I et interview stiller du i forvejen udvalgte spørgsmål, som skaber en dialog mellem dig og den, du interviewer (informanten) om den teknologi, der skal vurderes. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 10

11 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 11

12 2. Vis mig hvad du gør Vis mig hvad du gør giver et konkret indblik i, hvordan teknologien bruges af en borger eller medarbejder samtidigt med, at du har mulighed til at spørge ind til brugen. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 12

13 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 13

14 3. Selvdokumentation Gennem metoden selvdokumentation får du indblik i borgernes eller medarbejdernes hverdag med teknologien uden at skulle være der selv ved at få brugerne til f.eks. at tage billeder af deres brug af teknologien. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 14

15 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 15

16 4. Spørgeskema Med et spørgeskema får du nemt stillet mange spørgsmål til mange personer, og fordi spørgsmål og svarmuligheder er mere standardiserede, er det nemt at gruppere svarene og sige noget generelt efterfølgende. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 16

17 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 17

18 5. Elementer fra designspil Designspil er en metode, hvor der trækkes på idéerne fra spil og leg til at engagere informanterne og skabe nye indsigter. Designspil er tidskrævende at udvikle, men tænker du nogle af elementerne fra designspil ind i dine interviews, kan det være en rigtig god metode til f.eks. at hjælpe borgere, der har svært ved at reflektere over abstrakte begreber, på vej til at udtrykke sig. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 18

19 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 19

20 6. Brug af personalemøder Vurdering af teknologi kan sættes på dagsordenen til et personalemøde, hvorved du får nem adgang til indsigter i erfaringer med teknologien hos personalet. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 20

21 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 21

22 7. Noteringsark Noteringsark kan være en simpel og nem måde at få en løbende status på teknologiens virke fra personale. Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 22

23 Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 23

24 VÆRKTØJER TIL UDARBEJDELSEN AF EN VTV Denne oversigt viser, værktøjer som du skal bruge til at udarbejde en VTV. Du kan finde materialet ved at klikke på titlen. Værktøjer til udførelse: Indholdsfortegnelse Vurderingsspørgsmål Vurderingsmatrix Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 24

25 HISTORIK Her kan du se, hvorfor og hvornår vejledningen er udarbejdet, og hvornår den er blevet revideret. Versionsnr. Dato for ikrafttrædelse Hvad er blevet ændret og hvorfor? Godkendt af: 1 6. februar oktober 2018 Vejledningerne er oprettet for at guide medarbejdere der skal udarbejde en Velfærds Teknologisj Vurtdering. Vejledninger er blevet samlet, så det er nemmere for målgruppen at få et overblik over vejledningerne og værktøjer til udarbejdelse af VTV er Klik eller tryk her for at skrive tekst. Dorthe Solgaard Pedersen Dokumentet er bestilt af: En gruppe af medarbejdere Redskaber og inspiration til udarbejdelsen af en VTV 25

Metodehåndbog til VTV

Metodehåndbog til VTV Metodehåndbog til VTV Enheden for Velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN 1. udgave, maj 2017 Kontakt og mere info: velfaerdsteknologi@sof.kk.dk www.socialveltek.kk.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] Swash vaskehandske Enheden for Velfærdsteknologi og Borgercenter Handicap Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet i februar 2017 hos Center

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Video-tolkning. Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September April 2017

Velfærdsteknologivurdering. Video-tolkning. Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September April 2017 Velfærdsteknologivurdering af Video-tolkning Gennemført af Rødovre Kommunes Jobcenter Team Aktivitetsparat September 016 - April 017 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Projektdeltagere... 3 Teknologien...

Læs mere

FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV]

FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV] FOKUSPUNKTER & INDSAMLINGSREDSKAB VELFÆRDS-TEKNOLOGI-VURDERING [VTV] VÆLG FOKUSPUNKTER Med afsæt i et konkret projekt eller et kommende projekt: Overvej hvilke fokuspunkter som vil være relevante at evaluere

Læs mere

Evaluering af elektroniske vendesystemer. Anne Pagh Programleder for velfærdsteknologi Theresa Jepsen Konsulent for velfærdsteknologi

Evaluering af elektroniske vendesystemer. Anne Pagh Programleder for velfærdsteknologi Theresa Jepsen Konsulent for velfærdsteknologi Evaluering af elektroniske vendesystemer Anne Pagh Programleder for velfærdsteknologi Theresa Jepsen Konsulent for velfærdsteknologi Disposition Velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Strategi for digital

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem)

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) BALLERUP KOMMUNE September 2017 Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem) Niels Kisku, niki@balk.dk Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER

VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING FEARFIGHTER Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune INDHOLD Resumé... 2 1.0 Baggrund og formål... 3 2.0 Teknologien... 3 3.0 Fokuspunkter og metode...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI I MIDDELFART KOMMUNE

VELFÆRDSTEKNOLOGI I MIDDELFART KOMMUNE VELFÆRDSTEKNOLOGI I MIDDELFART KOMMUNE Middelfart Kommune vil anvende teknologi i øjenhøjde Situationen: MK oplever et stigende behov for kommunale ydelser på ældre- og handicapområdet MK antager, at velfærdsteknologi

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Redskaber der kan kvalificere

Redskaber der kan kvalificere Redskaber der kan kvalificere At arbejde med dokumentation i en frivillig-kontekst Jes Jessen Kvalitets- og udviklingskonsulent Tænkning i oplægget Målgruppe: Dem, der planlægger dokumentationsindsats,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VIS MIG DIN STEMME Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Center for selvstændig bolig og beskæftigelse, 2016-2017 1 2

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G1 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Statusmåling i uge 3-5, 2015

Statusmåling i uge 3-5, 2015 Side 1 af 12 Som et led i at kunne dokumentere udbredelsen af Forflytningsteknologi - fra 2 til 1, Vasketoiletter, Spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler fra 2014-2016 gennemførte Center for Velfærdsteknologi

Læs mere

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Hele vejen igennem projektet har vi valgt informanter der selv har udvist interesse i deltagelse. Dette har været en vigtig premis, da vi ikke er interesseret i bagvedliggende

Læs mere

VÆRDIGHED MED TEKNOLOGI OG DIGITALISERING SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN

VÆRDIGHED MED TEKNOLOGI OG DIGITALISERING SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VÆRDIGHED MED TEKNOLOGI OG DIGITALISERING SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VISION: VI VIL HAVE TEKNOLOGI OG DIGITALISERING TIL AT SKABE SELVVÆRD OG SAMMENHÆNG FOR MENNESKER Teknologi og digitale løsninger

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning

Testrapport. Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning Testrapport Resultater for test af SENS motion systemet hos borgere med udviklingshæmning 1. Baggrund Virksomheden SENS Innovation ApS, Specialcenter for Unge og Voksne Østruplund i Region Syddanmark og

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Vurdering af CareCube

Vurdering af CareCube KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af CareCube Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP. Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP. Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] RAIZER LIFT UP Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Borgercenter Hjemmepleje Testet ved Center Midtbyen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på HF På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Testet på bostederne Jens Warmings Vej og Rymarksvej

Læs mere

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger

Spørgeskema. Undersøgelse af vaner og holdninger Spørgeskema Undersøgelse af vaner og holdninger Målet med undersøgelsen er, at eleverne får indblik i andre personers trafikadfærd og de holdninger og vaner, der ligger til grund herfor. Med undersøgelsen

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen Micki Sonne Kaa Sunesen Dialog med medieret læring sætningsfuldendelse Et redskab til struktureret dialog Introduktion til redskabet Dialog med medieret læring sætningsfuldendelse er et redskab til at

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Hjælp til Web-Patient i WebReq. Brugervejledning

Hjælp til Web-Patient i WebReq. Brugervejledning Hjælp til Web-Patient i WebReq Brugervejledning Dansk Medicinsk Data Distribution Version 12-2018 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger (Rekvisitionsoplysninger)... 4 3.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Spiserobotter

PARATHEDSMÅLING. Spiserobotter PARATHEDSMÅLING Spiserobotter Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 8 Medarbejdere 10 Borgere

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G2 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015

Den danske klynge for velfærdsteknologi. Demens tema, Odense den 17. september 2015 Den danske klynge for velfærdsteknologi Demens tema, Odense den 17. september 2015 VELKOMMEN Demens: Et godt, trygt og værdigt liv med velfærdsteknologi Hvem er Welfare Tech? Welfare Tech er en markedsdreven

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT MED MOBILIZE ME I SPECIALPÆDAGOGISKE MILJØER I AARHUS

EVALUERING AF PILOTPROJEKT MED MOBILIZE ME I SPECIALPÆDAGOGISKE MILJØER I AARHUS EVALUERING AF PILOTPROJEKT MED MOBILIZE ME I SPECIALPÆDAGOGISKE MILJØER I AARHUS BAGGRUND Aarhus kommune har en række specialpædagogiske til bud og skoler, hvor børnene i større eller mindre omfang har

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold

Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Kom godt i gang med elektroniske ansøgninger om parallelimport Indhold Ny ansøgning... 2 Prøvepakninger til Lægemiddelstyrelsen... 4 Sådan modtager du henvendelser fra Lægemiddelstyrelsen... 5 At svare

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg Handleplan Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag Sundhed og Omsorg Ringkøbing Skjern Kommune December 2017 Indledning Som led i Analyse af velfærdsteknologi og digitalisering er der udarbejdet

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Midtvejsstatus i projekt 5i12

Midtvejsstatus i projekt 5i12 Midtvejsstatus i projekt 5i12 1 Midtvejsstatus i Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til 4. og 5. laboratoriedag, så det er tid gøre status over

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet juni 2016 november 2016 i CAS3, en del af Center for autisme

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV

KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV INDHOLD 1. Introduktion 2. Hvorfor fokus på digitale kompetencer? 3. Formålet med kataloget 4. Hvordan er kataloget blevet til? 5. Hvad er kompetencer til et digitalt

Læs mere

Min Egen Hoveddør. - uanset hvor jeg bor.

Min Egen Hoveddør. - uanset hvor jeg bor. Min Egen Hoveddør - uanset hvor jeg bor www.mydoor.dk Hjem kære hjem Idéen bag Når man bor et sted hvor alle døre ligner hinanden, kan der være en rigtig god grund til at gøre ens egen hoveddør mere genkendelig.

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner.

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner. Side 1 Indhold Test Plan... 3 Overall objectives for the study... 3 Research questions... 3 Location and setup... 3 Recruiting participants... 4 Methodology... 5 We will use a between-subjects design...

Læs mere

Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse

Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsatte d. 6/2 2018 en undersøgelse af, hvad borgerne oplever som den primære årsag til,

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Ansøgningspulje til dokumentation af lovende praksis

Ansøgningspulje til dokumentation af lovende praksis Page 1 of 14 Ansøgningspulje til dokumentation af lovende praksis Som en del af ansøgningen til puljen Styrket dokumentation af lovende social praksis skal I udfylde selvevalueringsredskabet for den praksis,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering FKO Quick Guide Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet 04-07-2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiimo en ven på armen

Tiimo en ven på armen EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDTEKNOLOGISK VURDERING(VTV) Tiimo en ven på armen Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen, Københavns kommune Juni 2018 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Fakta om teknologi...

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Hjælp til Web-Patient i WebReq. Brugervejledning

Hjælp til Web-Patient i WebReq. Brugervejledning Hjælp til Web-Patient i WebReq Brugervejledning Dansk Medicinsk Data Distribution Version 02-2019 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Muligheder i funktionen: Oplysninger... 4 2.2 Assisteret

Læs mere

Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål

Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål 1. Et liste-spørgsmål betyder, at du kan lave et spørgsmål, som indeholder flere svarmuligheder f.eks.

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere