B45 bygger ungdomsboliger på GD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B45 bygger ungdomsboliger på GD"

Transkript

1 BEBOERbrevet DECEMBER 2012 B45 bygger ungdomsboliger på GD Et tæt samarbejde mellem en række lokale aktører, har resulteret i at B45 har igangsat opførelsen af 53 ungdomsboliger på GD grunden, der længe har ligget hen som ruin. Der er stærkt stigende efterspørgsel på ungdomsboliger til studerende på Viden Djurs mange nicheuddannelser, der er baggrunden for initiativet, hvor B45 har været aktiv helt fra idéfasen. Lokale aktører På den afholdte licitation viste det sig, at lokale rådgivere og håndværkere var konkurrencedygtige og derfor løb med entrepriserne. Den samlede byggesum løber op i godt 55 mio. kr. og byggeriet forventes at starte op først i det nye år, så de nye beboere kan flytte ind om et års tid. Moderne boliger Nutidige krav til boligerne, har betydet, at det er både bedre og billigere at nedrive den gamle kedelbygning helt og genopføre den i samme stil, dog med et lidt ændret udtryk. Vi har bevidst valgt, at bevare den gamle kedelbygnings konstruktion som arkitektonisk ramme om nybyggeriet, forklarer partner og designchef Thomas Enevold fra Arkikon, der har udarbejdet licitationsmaterialet. Det betyder i praksis, at de velkendte fag i røde teglsten indrammet i hvide betonfelter genskabes. Forvandlingen fra industri til bolig medfører naturligvis, at der for eksempel er behov for at tilføre mere dagslys, hvorfor vi indsætter store markante vindues partier som en del af facaden. Ved både at fastholde rammen og tilføre nyt, bibeholdes den historiske reference samtidig med, at vi skaber ny dynamik, der signalerer byningens nye funktioner. Vil løfte hele området Direktør Anders Lisvad ser også styrken i at nyt møder gammelt i byggeriet. Vi er lykkedes med den bygningsmæssige side af sagen, hvis folk, der har været væk fra byen i længere tid, kommer tilbage og tænker: Det er virkelig en flot og gennemført renovering, selv om der er tale om nybyggeri. Der er indarbejdet bæredygtighed i byggeriet, idet det er planen, at genbruge regnvand og få strøm fra solceller på taget. Projektet vil løfte hele området, blandt andet bliver arealerne ud mod Østerbrogade ryddet op og det etableres som grønt rekreativt område, til glæde for alle, påpeger Anders Lisvad, der på B45 s vegne glæder sig til at kunne byde de mange unge lejere velkommen i helt moderne og tidssvarende boliger tæt på bymidten. Fakta om GD-projektet 53 Ungdomsboliger Areal: ca m 2 Byggesum: 55,6 mio. kr. Bygherre: B45 Arkitekt: Arkikon Rådgiver: Kuben Management Totalentrepr.: Aalsrode Tømrerfirma A/S Bank finansiering: Djurslands Bank A/S Realkredit finansiering: Nykredit A/S GD s markante skorsten er gentænkt dels som elevatortårn dels som lysende vartegn for hele byen. Visualisering af Arkikon Arkitekter og Ingeniører

2 Opgradering og installering af et nyt prøvekøkken i Bærhaven i sommer, har indtil videre inspireret 21 af afdelingens beboere til at få istandsat boligen og få nyt køkken. Prøvebolig og åbent hus inspirerer i Bærhaven En fraflyttet lejlighed hvor sporene af 26 års brug ikke helt lod sig skjule, blev startskuddet til en god idé, der har forbedret standarden i mange af Bærhavens boliger. I et samarbejde med afdelingens bestyrelse, shinede vi lejligheden op med nyt køkken, opgraderede badeværelset, lavede forbedringer i entréen og opsatte nye stikkontakter og døre, forklarer vicevært i afdelingen, Klaus Nielsen. Hele istandsættelsen skulle holdes inden for en månedlig huslejestigning på omkring 500 kr. Åbent hus Den istandsatte lejlighed blev møbleret og der blev holdt åbent hus for alle interesserede. Det var en stor succes. Der kom rigtig mange besøgende, både af B45 s beboere og andre, der gerne ville snuse til det flotte resultat for afdelingen ligger attraktivt i meget naturskønne omgivelser, konstaterer Klaus. Individuelle løsninger Det flotte resultat i prøvelejligheden fik mange af afdelingens beboere til at overveje selv at få lavet en tilsvarende opgradering. Den løsning vi har strikket sammen, er meget fleksibel. De enkelte husstande kan selv vælge, om de vil være med. De der vil, afgør selv, hvor meget de ønsker at få lavet og der er mange valgmuligheder, så man for eksempel kan få køkkenet, lige som man ønsker det. Og den maximale huslejestigning er omkring 500 kr, fastslår viceværten, der spår at flere af afdelingens indbyggere i det nye år vil tage imod tilbuddet om den frivillige og fleksible ombygning. Prøvelejligheden inspirerede Hos Tove og Frank Nielsen i Bærhaven var det prøvelejligheden, der inspirerede dem til selv at få nyt køkken. Da vi så det og fik at vide, at vi kunne få det i mørke nuancer, droppede vi vores oprindelige idé om, at få vores gamle køkkenlåger malet, fortæller Tove. Vi slog til, da vi så tegningerne over det ny køkken, fordi vi kunne få det helt, som vi ville. Tove og Frank har boet i afdelingen i seks år og er meget glade for at bo der. Nyindflyttere sagde ja Med en lille ny kraftigt på vej, var det afgørende for Stine Krogager Rasmussen og Allan Elmstrøm Appel at deres nye bolig skulle være indbydende og up-to-date. Viceværten viste os prøvehuset og vi valgte med det samme, at vi ville have hele pakken, siger Allan. Det gamle køkken var både mørkt og temmelig slidt, supplerer Stine, der også fortæller, at det ikke var sikkert, de havde sagt ja tak til boligen, hvis den ikke var blevet renoveret. De kommende forældre er rigtig glade for området og boligen som de har lagt mange kræfter i. Haven er lavet som vi vil ha den og børneværelset er klart, smiler Allan. Løsningen smitter Flere af B45 s afdelinger er enten i gang med eller er ved at tage tilløb til at kopiere Bærhavens løsning. Idéen med at starte med et prøvehus. så alle kan se resultatet af renoveringen. har vist sig som en rigtig god idé.

3 B45 lægger lokaler til et projekt, hvor unge efter skoletid læser lektier med andre børn og unge. Tilbuddet har især fundet indpas hos mange to sprogede nydanskere, der på den måde højner både deres og deres forældres integration. Lektiecafé hjælper to-sprogede I et af B45 s lokaler på August Kroghs Vej mødes en flok børn og unge et par gange om ugen, for at læse lektier sammen med frivillige undervisere. Projektet er startet på baggrund af en bevilling fra Social- og Integrationsministeriet, forklarer en af initiativtagerne, Bente Thy Christensen, der er skole-/hjemvejleder for to-sprogede familier på Kattegatskolen. Midlerne har blandt andet gjort det muligt at købe hende fri fra skolen i nogle timer, for at starte projektet op. Vi kontaktede B45 for at høre om de havde nogle ledige lokaler, vi kunne bruge til formålet, og de var meget positive og med på idéen helt fra starten. Mange hjælpere Det frivillige tilbud bruges især af to-sprogede børn og lokalet er ofte fyldt helt op. Vi er stadig i opstartfasen, så det er en stor succes. Vi har slet ikke lavet opsøgende arbejde og vi har god søgning af både elever og undervisere, konstaterer Bente. Alle underviserne kommer via frivillige netværk og heraf er en stor del af dem gymnasieelever, der er organiseret i Røde Kors Ungdom. På den måde knyttes der også nogle gode kontakter på tværs af alder, køn og kultur. Forældre tager ansvar En god del af de børn, der besøger caféen, kommer fra kvarteret omkring Fuglevænget. De køres herned af deres forældre, der på den måde bakker op om børnenes uddannelse og integration og vi har sammen en rigtig positiv dialog. Initiativtagerne har fokus på, at det skal være et rart sted at komme for alle og de arbejder på at opbygge en positiv kultur omkring idéen. Udvides næste år Indtil videre er lektiecaféen kørende frem til sommer. Men på baggrund af de gode erfaringer der allerede er, håber Bente Thy Christensen meget på, at det kan fortsætte. Fra årsskiftet stiller B45 yderligere et lokale til rådighed. Det er på Fasanvej og her betaler caféen også alene for lys, vand og varme. B45 har taget en række tiltag for at modernisere organisationen og gøre den mere smidig og nemmere for alle at gennemskue. Det skal resultere i større effektivitet og endnu bedre beboertilfredshed. Organisationen moderniseres Efter fusionen sidste år med DVB Bolig har den nye samlede bestyrelse besluttet at danne et forretningsudvalg, der skal støtte bestyrelsen. Der er en naturlig tendens til, at bestyrelsesmøderne bliver lange, blandt andet fordi der ofte deltager 14 til 15 personer og der er mange sager på programmet, forklarer direktør Anders Lisvad om baggrunden for beslutningen, der er taget efter et evalueringsmøde i bestyrelsen. Forretningsudvalget Det nye forretningsudvalg består af Per Andersen (formand) fra B45 Carl Svenstrups Vej, Irene Sørensen (næstformand) fra B45 Bærhaven, Elmo Christensen fra B45 Solvangs Allé og Anne-Grethe Johansson, der er udpeget af repræsentantskabet samt Anders Lisvad og Bjarne B. Pedersen fra ledelsen. Udvalget skal have forelagt alle sager, som i dag behandles af bestyrelsen, samt sager fra blandt andet løn- og byggeudvalg, så der kan ske et grundigt forarbejde, inden de forelægges bestyrelsen. På den måde bliver der med den ny stuktur ikke ændret på organisationens ansvarsfordeling. Det er fortsat bestyrelsen som har kompetencen og det overordnede ansvar, netop fordi alle væsentlige sager fortsat skal behandles og besluttes i bestyrelsen, fastslår Anders Lisvad. Ansvar tættere på beboerne Frem over bliver det B45 s teamledere og områdeansvarlige, der skal varetage en lang række overordnede opgaver. De skal blandt andet, sammen med driftschefen, udfærdige drifts- og vedligeholdelsesplaner og sikre, at de rent faktisk bliver gennemført. Det bliver en god forbedring, da det netop er de medarbejdere, der har deres daglige gang i de enkelte afdelinger, fortæller driftschef Bjarne Bøhl Pedersen. De kender området og ved, hvilke udfordringer og ønsker der er. Øget samarbejde Der er også fokus på at etablere et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de forskellige teams i de enkelte områder: Byen, Havnen, Bærhaven og Hedeparken. Det skal blandt andet praktiseres ved udlån af personale og maskiner de enkelte områder imellem. Alle medarbejderne er blevet udstyret med nye smartphones, så både den interne og den eksterne kommunikation kan foregå effektivt. Ud over en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, vil der i samme proces blive lagt vægt på at optimere den forebyggende vedligeholdelse til fordel for beboerne. Beboerkontakt til teamlederne Teamlederne får således en væsentlig rolle i koordinering og sikring af en effektiv og god udførsel af arbejdsopgaverne og det er også dem, der skal sikre, at de enkelte opgaver bliver løst til beboernes tilfredshed. Hvis du har opgaver, du gerne vil have løst, kan du fortsat ringe direkte til din sædvanlige vicevært. På bagsiden finder du numrene på de enkelte viceværter. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte teamlederen eller B45 s hovednummer, der så kan hjælpe dig videre. Nye titler Moderniseringen har desuden medført, at tre i organisationen har fået nye titler, så Anders Lisvad fremover er direktør, Bjarne Bøhl Pedersen driftschef og Lars Heidemann driftsassistent.

4 NOTER Selvbetjening og svar på På B45 s hjemmeside er det muligt at få svar på en lang række spørgsmål om både B45 og den lovgivning, der regulerer boligselskaber. Vi kan se på statistikken over vores hjemmeside, at stadig flere bruger den til både at finde informationer og få svar på spørgsmål om for eksempel ventelisteregler, fortæller boligrådgiver Merete Holck, der også konstaterer, at mange søger efter ledige boliger via siden. Det kan du gøre under»boligsøgning«. Her får du et hurtigt overblik over, hvilke boliger, der er ledige. Hver enkelt bolig er beskrevet i tekst og billeder med data som boligtype, boligart, størrelse, økonomi, antal rum m.v., ligesom du kan se på et kort, hvor den ligger. Ved at bruge hjemmesiden spares ressourcer på administration og du kan blive betjent præcist, hvor og hvornår det bedst passer dig. Alle, der er registreret som boligsøgende, vil inden udgangen af i år, få tilsendt et log ind. VIND en flot julekurv Kan du svare på, hvor mange boliger der administres af B45 kan du vinde en superflot julekurv! Husk at du kan finde svar på rigtig mange spørgsmål på Perspektivtegninger af de tre forskellige køkkenmodeller beboerne på Lupinskrænte kommer til at kunne vælge imellem. Tegningerne er udarbejdet af JKE Design i Grenaa. Planer om renovering af Lupinskrænten Efter flere års snakken frem og tilbage har beboerne på Lupinskrænten fået blod på tanden og går nu efter en større renovering, der blandt andet omfatter nye køkkener. Der har i årenes løb været flere ønsker om forbedringer i rækkehusene på Lupinskrænten, som det ikke er lykkedes, at skaffe flertal for i afdelingen. Det er der nu vendt op og ned på. Der blev på et afdelingsmøde nedsat et køkkenudvalg, bestående af både bestyrelsesmedlemmer og andre beboere, fortæller driftschef Bjarne Bøhl Pedersen. Udvalget tog efterfølgende på studietur til Bærhaven, for at se det flotte resultat der. Det gav blod på tanden. Nye køkkener Udgangspunktet var at indsætte helt nye køkkener i boligerne og derfor blev der i samarbejde med JKE Design i Grenaa opført et prøvekøkken i et af husene. Det var mange af beboerne meget begejstrede for, og den model vi går efter på Lupinskrænten er, at alle boligerne skal være med, tilføjer Bjane. Til gengæld er der lavet tre forskellige køkkenmodeller som er ret forskellige og derudover kan der individuelt vælges forskellige lågetyper, farver og bordplader. Køkkenet og bryggerset i 130 Grethe Thomsen flyttede ind i nr. 130 efter det nye prøvekøkken var lavet. Jeg fik selv lov til at vælge, hvordan gulvet skulle være og køkkenet er både praktisk, meget lyst og der er masser af skabsplads, fortæller hun. Der har været et par stykker og kigge, efter jeg flyttede ind og de har også været meget begejstrede for resultatet. Det gælder også for bryggerset, der har fået skabe og moderne mindre varmeinstallationer. Omfanget steg Det er en kendt sag, at når man først begynder at pille i ældre ejendomme, griber det let om sig. Det er også tilfældet på Lupinskrænten. Derfor er projektet udvidet til også at omfatte renovering af bryggers, udskiftning af dørplader, nyt tag og overlysvindue, nye gavlspidser, efterisolering af loftrum og installation af nyt varmeanlæg. Alt i alt bliver det en markant bedre bolig, der både er billigere at varme op og har større komfort og bedre indeklima, slår Bjarne fast. Varmeværk som medspiller Grenaa Varmeværk er taget med i projektet og har fremskyndt deres vedligeholdelsesplaner, så fjernevarmeledningerne i hele afdelingen skiftes ud. Bjarne er glad for det konstruktive samarbejde: Det er en win-win situation, fordi vi på den måde, får helt nye belægningssten. Vi leverer stenene og varmeværket retablerer arealerne. Det er langt lettere at lægge de nye sten end at skulle genlægge de gamle, så på den måde sparer varmeværket nogle ressourcer. Licitation Planerne er blevet behandlet på et ekstraordinært afdelingsmøde, der med et markant flertal, har vedtaget den kollektive renovering. Vi kan faktisk mærke, at mange er utålmodige for at komme i gang og der er i det hele taget et fantastisk engagement og sammenhold i afdelingen. Den samlede økonomiske ramme for renoveringen ligger i gennemsnit på omkring 500 kr. om måneden. Vi glæder os til licitation der afholdes i februar, for der vil det vise sig, om økonomien holder, siger driftschefen. Start i april Går alt som det skal, begynder renoveringen i april måned. Beboerne kan blive boende i de cirka to uger renoveringen pågår i den enkelte lejlighed og det er planen, at der bliver etableret køkkenvogne, hvor der i den periode kan laves mad under ombygningen. Svaret skal, mærket»julekurv«, være os i hænde senest 17/12 kl på eller i postkassen hos B45, Engdalen 2, 8500 Grenaa. Konkurrencen er kun for lejere i B45 og vinderen får direkte besked og navnet offentliggøres på hjemmesiden.

5 BAGDØREN Snerydning 2012/13 Niveau A bliver først udført Offentlige fortove og adgangsstier til boliger. Ved større snefald og generende glatføre ryddes/bekæmpes dette tidligst fra kl. 06 og løbende efter behov, også lørdage, søndage og helligdage. Mellem kl. 22 og kl. 06 foretages der ingen snerydning/glatføre bekæmpelse. Niveau B alene i normal arbejdstid Adgangsvej med kørende trafik og parkeringspladser. Ved større snefald og generende glatføre ryddes/ bekæmpes dette efter niveau A. Niveau C alene i normal arbejdstid Legepladser/tørrepladser mv. samt p-pladser, hvor der holder biler parkeret, ryddes kun undtagelsesvist og kun i normal arbejdstid, når niveau A og B er udført. Viceværterne gør opmærksom på, at de ikke kan være alle steder på en gang fra kl. 06 om morgenen. Der vil derfor altid være steder, hvor der først bliver ryddet senere. Driftschef Bjarne Bøhl Pedersen, B45 B45 ønsker alle beboere, ansatte og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 2011/12 afholdes onsdag aften, den 16. januar 2013 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter. Dagsorden udsendes i starten af december måned. Alle afdelinger i B45 vælger i løbet af foråret en repræsentant for hver 20 husstande til repræsentantskabet. Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed og beboerrepræsentationen udgør hele det demokratiske fundament i boligselskabet. Husk at sende en valgt suppleant, hvis et repræsentantmedlem bliver forhindret. Formand Per Andersen, B45 Kontakt telefoner B45 hovednummer Havneområdet Morten Hougaard (teamleder) Per G. Jørgensen John F. Larsen Palle Pedersen Jesp. Clemmensen Byområdet Walther Eriksen (teamleder) Mustafa Bijedic Søren Høgh Carl Rasmussen Christian J. Sørensen Bærhaven Klaus M. Nielsen Hedeparken Arne Nielsen Administrationen holder ferielukket fra og med den 22/ til og med den 1/ Viceværterne kan dog i begrænset omfang træffes på mobil. Ved akutte problemer henvises til Lokalbogen Norddjurs eller informationer på BEBOERbrevet udgives og distribueres af Boligselskabet B45. B45 Engdalen 2, 8500 Grenaa Telefon

BEBOERbrevet. Ungdomsboligerne på GD indviet DECEMBER 2013. Flere end 1000 borgere valgte ved selvsyn at bese de nye ungdomsboliger,

BEBOERbrevet. Ungdomsboligerne på GD indviet DECEMBER 2013. Flere end 1000 borgere valgte ved selvsyn at bese de nye ungdomsboliger, BEBOERbrevet DECEMBER 2013 Ungdomsboligerne på GD indviet Flere end 1000 borgere valgte ved selvsyn at bese de nye ungdomsboliger, der er indrettet i den nyopførte kedelbygning på GD-grunden i Grenaa.

Læs mere

BEBOERbrevet. Jeg fatter det ikke

BEBOERbrevet. Jeg fatter det ikke BEBOERbrevet DECEMBER 2014 Jeg fatter det ikke Ordene kommer hurtigt efter hinanden, når Karin Poulsen skal fortælle, hvorfor hun elsker at bo i en landsby. Og det Karin ikke fatter er, hvordan hun så

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Side 23 En fælles Boligorganisation

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6 Juni 2012 Slip kunsten løs side 12-13 Rosas redning side 3 Et hus to bolig afdelinger side 6 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Bygninger med god energi er en af Københavns Kommunes målsætninger

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere