AGF GYMNASTIK. Gymnastikmappe 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGF GYMNASTIK. Gymnastikmappe 2015/16"

Transkript

1 AGF GYMNASTIK Gymnastikmappe 2015/16 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AGF Gymnastikafdelingen og bestyrelsen...4 AGF Gymnastik Bestyrelsen...5 Din kontaktperson i bestyrelsen...7 Foreningsgang i gymnastikafdelingen...7 Vores hjemmeside og Facebook...7 Kommunikation...9 Adresseliste...9 Indmeldelse...11 Udmeldelse...11 Udtagelse...11 Kontingent...13 Omkostningsgodtgørelse...14 Stævner, opvisninger o. lign...19 Instruktørkontrakt...21 Børneattester...21 Forsikring...23 Vejledning...23 Nøgler...23 Oversigt over redskaber og rekvisitter...25 Lokaler...25 Ordensregler...27 Kurser/uddannelse...27 Øvrige tilbud til instruktører og hjælpere...29 Arrangementer i foreningen...31 Tryk af AGF Gymnastiks logo på opvisningstøj og PR-materiale...31 KÆRE INSTRUKTØRER OG HJÆLPEINSTRUKTØRER Hjertelig velkommen til AGF Gymnastik Denne mappe er et værktøj, der kan give nyttige oplysninger samt besvare de fleste spørgsmål omkring det at være instruktør og hjælpeinstruktør i AGF Gymnastik. Så hvis du har et spørgsmål så se i mappen, og hvis du ikke finder svaret her, så skriv eller ring til din kontaktperson i bestyrelsen, vi hjælper gerne. Ansvaret for indholdet er dog i lige så høj grad dit. Derfor, hvis du får en god idé til noget, der også kan have andres interesse, så kontakt én fra bestyrelsen, så vi kan få det i mappen. Vi glæder os til at følge dig i sæsonen 2015/2016 Med venlig hilsen Bestyrelsen i AGF Gymnastik 2 3

3 AGF GYMNASTIKAFDELINGEN OG BESTYRELSEN Gymnastikafdelingen er AGF s ældste afdeling. Du kan læse om AGF s historie på foreningens hjemmeside Ledelsen af gymnastikafdelingen sker af en bestyrelse, der bliver valgt på afdelingens generalforsamling jf. AGF s vedtægter. Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse. AGF GYMNASTIK BESTYRELSEN Bestyrelsen består af følgende personer, der hver har en række ansvarsområder: Formand: Tine Karlshøj Ansvarsområder: Samarbejdspartnere, medier, foreningsudvikling, opvisning og overordnet kommunikationskoordinering. Næstformand: Iben T. Sørensen Ansvarsområder: Samværspolitik, kontrakter/ børneattester, sæsonplanlægning (familie- og børnehold), foreningsudvikling og opvisning. Aarhus Gymnastikforening af 1880 (AGF) AGF består udover gymnastik af følgende afdelinger: atletik, basket, fodbold, håndbold, svømning og tennis. De syv afdelinger har hver deres ledelse bestående af en afdelingsbestyrelse. Endvidere har AGF en idrætsskole, samt to projekter kaldet»hercules«og»afrodite«, som alle er underlagt hovedforeningens bestyrelse og afdelingsrepræsentantskabet. AGF Kontraktfodbold A/S er en selvstændig økonomisk enhed, hvor hovedforeningen ejer aktier. Hovedbestyrelsen har den formelle magt i AGF. Denne bestyrelse vælges på den årlige hovedgeneralforsamling, som afholdes sidste mandag i april. På hovedgeneralforsamlingen aflægger hovedkassereren et samlet regnskab for hovedforeningen (inkl. afdelingernes regnskaber). Pia Liske Iversen Ansvarsområder: Tilmelding, Conventus, medier og intern vejledning. Peter Pilely Ansvarsområder: Redskaber (inkl. ansøgning af håndredskaber), lokaler (fremtidige), sponsorater og instruktørpleje. Line Sloth Ansvarsområder: Instruktørmøder og kurser (familie-/børnehold). Kasserer Ansvarsområder: Økonomi. Henriette Lindsted Heckmann Ansvarsområder: Lokalebooking (indeværende sæson, ekstratræninger), nøgler og PR. Kamilla Bodrøgild Nicolaisen Ansvarsområder: Kurser (voksen-/seniorhold, samt ansøgningsskema), sæsonplanlægning af voksen- og seniorhold, tøseaften, instruktørpleje/startpakke og foreningsudvikling. Afdelingerne afholder deres egen generalforsamling, hvor valg til afdelingsbestyrelsen sker, og regnskabet for den enkelte afdeling bliver fremlagt til orientering for medlemmerne. Derudover har vi en info mail, du, som instruktør, kan videregive til forældre og gymnaster: Repræsentantskabet samordner foreningens økonomi og budgetter, samt foretager indstillinger til hovedbestyrelsen. Der afholdes møder to tre gange om året, hvor afdelingernes budgetter og regnskaber behandles. Repræsentantskabet består af samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen samt afdelingernes formænd og kasserer. AGF S KLUBHUS OG KONTOR Terp Skovvej 16 20, 8260 Viby J 4 5

4 DIN KONTAKTPERSON I BESTYRELSEN Som instruktør i AGF Gymnastik får alle hold tildelt en kontaktperson i bestyrelsen. Formålet med at have én kontaktperson er at skabe synlighed både til og fra bestyrelsen. Som instruktør har du én person, du kan kontakte i forbindelse med problemer, som du ikke selv kan løse. Din kontaktperson er bindeleddet mellem dig og bestyrelsen du og dit hold vil få besøg af kontaktpersonen 3 gange i løbet af sæsonen det aftales individuelt, hvad behovet er. Kontaktpersonen er ligeledes gymnaster og forældres kontakterperson i bestyrelsen. Vær opmærksom på, at alle i bestyrelsen har specifikke ansvarsområder, så du kan stadig kontakte en anden i bestyrelsen direkte, f.eks. om redskaber eller lokalebooking. FORENINGSGANG I GYMNASTIKAFDELINGEN Den daglige drift af gymnastikafdelingen har bestyrelsen ansvaret for. Vi har valgt at fordele opgaverne imellem os. Hvis du derfor har spørgsmål, der vedrører praktiske ting, såsom nøgler, kurser, aktivitetsstøtte osv., skal du helst stille til den eller de personer i bestyrelsen, der har netop det arbejdsområde, som spørgsmålet vedrører. Alle ønsker om nyanskaffelser o. lign. skal drøftes i bestyrelsen og skal stilles skriftligt i god tid til bestyrelsen. Hvis der er utilfredshed eller kritik af noget, der ikke fungerer efter nogle medlemmers opfattelse, er det vigtigt, at du sørger for, at bestyrelsen bliver orienteret gennem din kontaktperson. Ellers har vi ikke en chance for at løse et eventuelt problem. VORES HJEMMESIDE OG FACEBOOK På vores hjemmeside findes blandt andet nyheder fra bestyrelsen, oversigt over holdudbud, kontingentsatser og øvrig praktisk information. Hjemmesiden er fra maj 2011, og vi ønsker at bruge hjemmesiden aktivt sammen med vores Facebook side: Hvis du ligger inde med artikler, fotos eller andet materiale, som kan være interessant at lægge på hjemmesiden/facebook, så kontakt de ansvarshavende: Pia Liske eller Tine Karlshøj. 6 7

5 Du er altid velkommen til at dele opdateringer om foreningen via din personlige Facebook profil, for at sprede budskabet om AGF Gymnastik. Opretter du events for fortræninger og udtagelser, så send gerne links til: Pia Liske eller Tine Karlshøj. Information for hele foreningen AGF og AGF Bladet Information relevant for hele foreningen AGF kan tilgås via hovedforeningens hjemmeside, Her findes et arkiv med tidligere udgivelser af AGF Bladet og faktuelle informationer om foreningen. AGF Bladet bliver ikke udgivet lige som tidligere hvert kvartal, men vil sandsynligvis optræde som et digitalt årsskrift fremover. KOMMUNIKATION I foreningen udsender vi en velkomstmail til alle instruktører og gymnaster/ forældre, som også lægges op på hjemmesiden. Gennem sæsonen sender vi information ud til alle medlemmer via Conventus vores online medlemssystem. Vi søger at begrænse informationsflowet og sikre høj relevans i mails. Til instruktører sendes ligeledes information ud via mail. Sikre dig, at mails udsendt via Conventus ikke havner i spamfilter. Man kan svare tilbage på disse mails direkte. På Conventus er også vores kalender. Den opdateres løbende med arrangementer, som synkroniseres på hjemmesiden, så forældre og gymnaster også kan følge med. ADRESSELISTE På Conventus kan du finde en adresseliste over bestyrelsen, instruktører og hjælpeinstruktører. Adresselisten vil blive ajourført løbende. Hvis du har nogle ændringer hertil, så kontakt: Pia Liske eller log ind i Conventus med din bruger, og du kan ændre det selv. Det er dit eget ansvar, at alle kontaktoplysninger til alle tider er opdaterede. 8 9

6 INDMELDELSE Medlemmer fra sæson 2014/2015 vil kunne forhåndstilmelde sig: tirsdag den 11. august kl onsdag den 12. august kl Dette gælder KUN for vores familie og børnehold. Hvis man tilmelder sig og ikke har været medlem i den forrige sæson, vil pengene blive tilbageført, og man vil ikke være tilmeldt holdet. Der åbnes for tilmelding til hold for nye og tidligere medlemmer: onsdag d. 12. august kl Se procedure og guide her: UDMELDELSE Hvis en gymnast vælger at stoppe på holdet, vil vedkommende kun kunne få refunderet den resterende kontingent, ved fremsendelse af gyldig lægeerklæring til kasseren: UDTAGELSE Der er for det meste kamp om pladserne på flere af vores voksenhold, hvilket bevirker, at der er udtagelse på størstedelen af rytmeholdene. I foreningen forventer vi, at der minimum udtages 28 gymnaster pr. hold, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen. Antallet er beregnet ud fra halleje, instruktørløn osv. og sikrer desuden, at så mange som mulig får lov til at gå til gymnastik. Ved udtagelse må I»aflønne«eventuelle udtagere med gavekort eller andet på 150 kr. pr. person, og desuden indkøbe mad/drikke for op til 100 kr i alt. Der gives ikke kørselspenge til udtagerene. Kvitteringer skal sendes til for refundering af pengene. Der ligger mapper, som udtagerne kan bruge som underlag til udtagelsespapirer, i skabet på MGC. I skabet finder I desuden numre til gymnasterne med sikkerhedsnåle

7 KONTINGENT Som gymnast skal betalingen falde senest efter tredje træningsgang. Det er instruktørens ansvar at tjekke op på betalingen via holdlister i Conventus. Du vil blive kontaktet af din kontaktperson for en status på betalingen. Børn 45 minutters træning kr. 1 times træning kr. 1 ¼ times træning kr. 1 ½ times træning kr. 2 timers træning kr. Voksne 1 times træning kr. 1 ¼ times træning kr. 1½ times træning kr. 1 ¾ times træning kr. 2 timers træning kr. 2 ½ times træning kr. Rabat ved flere hold Hvis en gymnast ønsker at gå på flere hold i AGF Gymnastik, betales fuldt kontingent for det dyreste hold og halv pris for de øvrige hold. Er det tilfældet kontaktes kassereren på med kontaktoplysninger og hvilke hold, vedkommende deltager på. Det skal I, som instruktører, videreformidle til jeres gymnaster. Søskenderabat Der gives søskenderabat for det tredje barn og derefter. Der skal således kun betales halvt kontingent for disse børn. Rabatten ydes efter kontakt til kassereren på Turister (gælder kun på voksenhold) Skal man som voksengymnast kun være på holdet en halv sæson, kan der gives halv pris i kontingent. Om man er turist på det pågældende hold, aftales med instruktørerne på holdet, og derefter kontaktes 12 13

8 OMKOSTNINGSGODTGØRELSE Alle instruktører får udbetalt omkostningsgodtgørelse for deres frivillige arbejde i AGF. Det er det mest hensigtsmæssige for både dig, da du får flest penge i»hånden«, og for afdelingen, da det mindsker vores udgifter til fordel for alle medlemmerne. Omkostningsgodtgørelsen udbetales som en fast sats pr. halvsæson i hhv. december og maj. Denne sats inkluderer eventuelle weekend og ekstratræninger. Oversigt over omkostningsgodtgørelse: Omkostningsgodtgørelsen er fastsat ud fra parametrene: holdtype, træningstidens længde og antal instruktører. Hjælpeinstruktører aflønnes efter, om de har været på Gymnastikuddannelse 1 (G1)* eller ej. Hjælpeinstruktører Instruktører for rytmehold Over 15 gymnaster Antal instruktører 1 2+ Timeløn 100 kr. 90 kr. Træningens længde 1 time kr kr. 1 ¼ time kr kr. 1½ time kr kr. 1 ¾ time kr kr. Uden G1 Med G1 750 kr kr. 2 timer kr kr. 2 ½ time kr kr. * Tidligere kursus 1. Tages gymnastikuddannelsen i løbet af en sæson, aflønnes der med den høje sats hele sæsonen. Instruktører for børnehold + springhold Over 15 gymnaster Antal instruktører 1 2+ Timeløn 100 kr. 90 kr. Tid pr. træning 45 minutter kr kr. 1 time kr kr. 1 ¼ time kr kr. 1½ time kr kr. 2 timer kr kr. Hvad forventes der af en hjælper? Hjælpere skal være til stede ved samtlige træninger for at blive aflønnet som hjælpeinstruktør. Andre, som blot har lavet en serie til holdet eller på anden måde har hjulpet, aflønnes af instruktørernes løn. Oplæg til særaftale skal aftales med kasseren på og godkendes af bestyrelsen. Hvad er omkostningsgodtgørelse? Omkostningsgodtgørelse betyder, at du får dækket dine AGF relaterede omkostninger dvs. telefon, internet, kopiering, porto, sportstøj og lignende. Inden for hver af disse områder er der et rammebeløb, som ikke må overskrides. Posterne»Telefonsamtaler«og»Administration«er bilagsfrie, mens de resterende kræver bilag. Det betyder, at hvis du skal have udbetalt 3700 kr. eller mindre årligt, så skal du ikke aflevere nogle kvitteringer. Skal du derimod have mere end 3700 kr. udbetalt årligt, så skal du aflevere kvitteringer, for at få resten uden at skulle betale skat af det

9 Nedenstående tabel angiver det maksimale rammebeløb for omkostningsgodtgørelse pr. regnskabsår (regnskabsår = kalenderåret) Dokumentation Rammebeløb Telefonsamtaler ikke påkrævet kr. Administration ikke påkrævet kr. Beklædning Påkrævet kr. Litteratur, musik m.v. Påkrævet kr. Befordring, bil ** Påkrævet 3,80 kr./km Befordring, cykel/knallert Påkrævet 0,50 kr./km Rejser Påkrævet Kontakt kassereren * gælder befordring til træning og stævner (i egen bil bilens reg.nr. skal oplyses). Satsen gælder ikke til stævner, kurser o. lign. Kørselsgodtgørelse Hvis du bor i Aarhus Kommune tæller kørselsgodtgørelse med som bilag til omkostningsgodtgørelsen. Hvis du bor udenfor Aarhus Kommune, kan du, ved kontakt til kassereren, søge om kørselsgodtgørelse udover den omkostningsgodtgørelse, du ellers er berettiget til. Bilag for transport til kurser, stævner o. lign. indgår i omkostningsgodtgørelsen. VIGTIGT! Dokumentationen skal foreligge i form af originale, underskrevne og daterede kvitteringer (evt. bon med underskrift) med information om brugen af det købte. F.eks. hvis der står»tøj«, så skal du skrive eks. gymnastikdragt. Kvitteringerne gemmes på AGF kontoret i fem år, og du vil derfor altid kunne få dem retur i tilfælde af reklamation o. lign. Ingen kvitteringer må være fra før den 1. maj 2014! 16 17

10 Udbetaling Inden fristen udsendes pr. mail de blanketter, du som instruktør/hjælpeinstruktør skal udfylde. Udfyldes og indsendes disse ikke (til tiden), kan omkostningsgodtgørelsen ikke udbetales. Det er dit eget ansvar at sørge for at indsende rettidigt. Det er dit ansvar som instruktør at spørge, om dine hjælpere har modtaget mailen, og om de forstår, hvad de skal gøre. Tidsfrister for indsendelse af blanketter og eventuelle bilag: Sæson Frist Udbetaling senest 3. september 21. december 1. december januar januar 30. april 1. maj maj 2016 Af hensyn til afdelingens budget og regnskab skal fristerne overholdes (hvis ikke andet er aftalt med kassereren). Overholdes fristerne ikke kan bestyrelsen vælge ikke at udbetale lønnen. Spørgsmål vedrørende omkostningsgodtgørelse skal rettes til: Afløsning og aflønning Det kan forventes, at en træning må aflyses, men dette skal ikke ske mere end 1 gang per sæson, som ikke skyldes varslet lokaleaflysning. Hvis du er forhindret i at undervise en træning, er det som udgangspunkt dit eget ansvar at finde en afløser til træningen (eller alternativt sørge for, at træningen bliver aflyst). Oplever du problemer med at finde en afløser skal du kontakte din kontaktperson i bestyrelsen. Afløsere aflønnes af din egen omkostningsgodtgørelse. STÆVNER, OPVISNINGER O. LIGN. Bestyrelsen forventer, at alle hold deltager i både AGF s og DGI Østjyllands forårsopvisninger. Derudover ser vi positivt på, at holdene deltager i stævner, opvisninger o. lign. arrangementer rundt i Danmark. Hvis dit hold planlægger en sådan deltagelse, bedes du informere bestyrelsen herom. NB: Foreningen dækker ikke omkostninger ved at tage til stævner

11 INSTRUKTØRKONTRAKT Kontrakten eksisterer for at undgå usikkerheder om ansættelsesvilkår, inden de opstår. Kontrakten indeholder fire hovedpunkter: 1. Aftaleperiode 2. Ansvarsområde 3. Lønaftale 4. Forventninger De retningslinjer, som er angivet i kontrakten, er bindende for både bestyrelsen og dig som instruktør. Du og din kontaktperson skal underskrive kontrakten (inkl. kopi til bestyrelsen) og returnere den senest en måned efter sæsonens begyndelse til din kontaktperson. BØRNEATTESTER Alle foreninger er ved lov blevet pålagt at indhente børneattester på alle instruktører, hjælpeinstruktører og øvrige aktive i foreningen over 15 år, som har kontakt med børn under 15 år. Loven er vedtaget af politikerne som et led i forsøget på at forebygge seksuelle overgreb på børn. Med disse børneattester indhenter foreningen oplysninger om følgende typer af straffelovsovertrædelser: incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, samt blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Som følge af loven indhenter AGF en gang årligt oplysninger fra kriminalregistret om førnævnte lovovertrædelser. Hvis du nægter AGF at indhente en børneattest, eller hvis en børneattest viser sig at være positiv (dvs. at man har en dom for seksuel overgreb på børn under 15 år), kan du ikke blive ansat i AGF. Vi gør opmærksom på, at børneattesten er et fortroligt stykke papir og vil derfor blive behandlet som sådan i AGF

12 FORSIKRING AGF er som medlem af DGI forsikret hos et forsikringsselskab. Det betyder, du er forsikret i det tidsrum, hvor du underviser eller hjælper i AGF. Hvis uheldet er ude, så kontakt bestyrelsen. Gymnaster er ikke dækket af denne forsikring og skal derfor selv have en ulykkesforsikring. VEJLEDNING Det er vigtigt for bestyrelsen, at du i løbet af en sæson udvikler dig som instruktør eller hjælper, og som person. Det kan blandt andet ske ved, at du og/eller dit hold bliver vejledt og coachet gennem en sæson. DGI Østjylland tilbyder hvert år, at du som instruktør kan få en vejleder på besøg i løbet af sæsonen. Du kan læse mere om DGI Østjyllands vejlederordning i deres gymnastikhåndbog eller på deres hjemmeside. Det er din kontaktperson, som tilmelder dit hold til vejledning dette aftales mellem jer. Internt i gymnastikafdelingen har vi også mange kompetente personer, som du kan få vejledning af. Det kan eksempelvis være fysioterapeuter, pædagoger og folkeskolelærere. Tag en snak med din kontaktperson om, hvilken type vejledning du og dine medinstruktører har brug for. NØGLER Alle instruktører kan få udleveret et nøglesæt til skabe og kasser med rekvisitter, samt til musikanlæg. Hvis du er instruktør på MGC eller Læssøesgade Skole, vil du desuden få udleveret en nøglebrik/nøgle, som giver adgang til lokalerne. På de øvrige træningssteder sørger pedellerne for, at lokalerne er uaflåste. Ved sæsonens afslutning skal nøglerne afleveres til: Henriette Lindsted Heckmann Ryhavevej 10, st Aarhus V BEMÆRK! Du er ansvarlig for, at intet efterlades ulåst. Nøglerne må ikke udlånes til andre foreninger eller personer. Bortkomne nøgler medfører en»afgift«på 100 kr., som du skal betale til gymnastikafdelingen. Afgiften dækker køb af nyt nøglesæt

13 OVERSIGT OVER REDSKABER OG REKVISITTER På Conventus kan du finde en oversigt over de redskaber og rekvisitter gymnastikafdelingen har stående på vores træningssteder. Hvis nogle af redskaberne mangler eller du opdager, at de er beskadigede, så kontakt Peter Pilely. LOKALER AGF s gymnastikafdeling benytter følgende træningssteder: MGC (Marselisborg Gymnastik Center) Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C DGI huset Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C Sektion for Idræt (tidl. Institut for Idræt) Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C Læssøesgade Skole Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C Risskov Skole Vestre Strandallé 97, 8240 Risskov Udover din faste træningstid, har du som instruktør også mulighed for at booke ekstra træningstider f.eks. til ekstratræninger med dit hold eller forberedelse af træning. Disse ekstra træningstider ligger på følgende dage og tidspunkter: Marselisborg Gymnastik Center (MGC) Fredage: Lørdage: Søndage: Vær opmærksom på, at det kun er disse tider, der er til rådighed, og der kan derfor ikke bookes træning på andre træningstider eller -steder igennem AGF Gymnastik. Vi opfordrer desuden til, at du har flere datoer i spil, da der er risiko for, hallen er booket på din foretrukne dato. Ønsker du at benytte dig af disse træningstider, skal du kontakte: Henriette Heckmann. Ferielukning Sport og Fritid har følgende ferieplan for skoleåret 2015/2016 gældende for alle kommunale lokaler (de nævnte dage inklusive): Juleferie alle steder: mandag 21. december torsdag 3.januar Påskeferie alle steder: søndag 21. marts mandag 28. april Lokalerne er ikke lukket i efterårs og vinterferien

14 Det er op til dig som instruktør, om I afholder træningen i uge 42 og uge 7. Herudover kan der blive lukning af skolerne i forbindelse med prøver og arrangementer. Det vil blive oplyst direkte til den lokaleansvarlige, som vil give dig besked hurtigst muligt. Vær derfor forberedt på, at der kan komme aflysninger. ORDENSREGLER Lokalerne er lejet på betingelse af, at vi overholder de regler, som er sat for lokalernes benyttelse. Disse regler er som følgende: Instruktøren er ansvarlig for, at der er ryddet op i sal og redskabsrum, når træningen er afsluttet. Musikanlæg samt alle rekvisitter og redskaber skal være låst inde. Tobaksrygning er forbudt i alle lokaler. Udendørs fodtøj i hal og gymnastiksale er forbudt. Lokalet skal aflåses indefra, når træningen er påbegyndt. Instruktøren må ikke forlade lokalet, så længe der er aktiviteter. Lokalet skal aflåses umiddelbart efter brug, selvom en anden forening evt. senere ventes at overtage salen. Lokalet må ikke overdrages til andre brugere end de, som har lejet dem (dvs. AGF Gymnastik) Desuden skal skader på sal, redskaber eller musikanlæg straks meldes til bestyrelsen. KURSER/UDDANNELSE Hvis du er interesseret i at komme på et kursus eller et uddannelsesforløb hos DGI, skal du kontakte relevante person i bestyrelsen herom. Den vejledende økonomiske ramme er kr. per sæson - dog vil kurser som G1 og G2 (tidl. kursus 1 og 2) betales fuldt ud af AGF Gymnastik. Med sæson menes den periode, hvor man fungerer som instruktør eller hjælpeinstruktør. Eksempelvis, hvis du underviser i perioden september til april, vil du få bevilliget kurser, der afvikles i samme periode, samt i perioden forud for sæsonstart. Ved ønske om deltagelse på kurser, kontakt da: Kamilla Nicolaisen (voksen-/seniorhold) eller Line Sloth (familie-/børnehold)

15 Ønsker du at benytte det vejledende rammebeløb til andet end kurser/uddannelse kan du ansøge bestyrelsen om det. Bestyrelsens beslutning vil blandt andet afhænge af faktorer som: det specifikke ønske set i forhold til lignende kurser afholdt i DGI, din idrætsmæssige baggrund og fremtidige gymnastikønsker, din mulighed for selv at opretholde en gymnastikmæssig fitness m.m. Få tilsendt ansøgningsskema af Kamilla B. Nicolaisen Afbud til kursus Hvis du bliver forhindret i at deltage i et tilmeldt kursus, skal bestyrelsen straks have besked. I tilfælde af, at afbuddet sker for sent i forhold til kursusarrangørens regler om rettidigt afbud, vil eventuelle»afbudsgebyrer«blive for din egen regning. Ved sygdom vil en lægeerklæring dog accepteres. Kursustilbudene findes bl.a. i: DGIs kursusfolder, samt hjemmeside DGI Østjylland Gymnastiks kursusfolder ØVRIGE TILBUD TIL INSTRUKTØRER OG HJÆLPERE Som instruktør og hjælper i AGF Gymnastik kan du benytte dig af følgende: Instruktørtidsskrifter Udspil (DGI) udkommer månedligt. Bestyrelsen tilmelder dig dette. Frikontingent Når du er instruktør, hjælper eller ressourceperson i AGF Gymnastik kan du gratis være aktiv på ét hold i afdelingen og dine børn ligeledes. Ønsker du at gå på flere hold, får du og dine børn ligeledes også halv pris på hold nr. 2. Coaching Bestyrelsen tilbyder løbende at coache dig i forbindelse med dit virke som instruktør eller hjælpeinstruktør. Kontakt din kontaktperson herom. Udtalelse Hvis du har brug for en udtalelse i forbindelse med ansøgning til studie, job eller lignende, så skriver vi gerne en til dig. Kontakt Tine Karlshøj

16 Gratis holdudbud Som medlem og naturligvis også instruktør eller hjælper i AGF Gymnastik har du mulighed for at deltage på vores 16 + yoga hold ganske gratis. Læs mere om de enkelte hold på vores hjemmeside: ARRANGEMENTER I FORENINGEN Det er bestyrelsens hensigt løbende at afholde arrangementer, der kan udvikle og engagere både instruktører og hjælpere, samt foreningen som helhed. Har du en idé til et arrangement, så kontakt endelig bestyrelsen. Vi er meget åbne overfor forslag. TRYK AF AGF GYMNASTIKS LOGO PÅ OPVISNINGSTØJ OG PR-MATERIALE En opfordring skal lyde både fra AGF hovedforeningen og gymnastikbestyrelsen til at bruge vores AGF Gymnastik logo, når du laver plakater, løbesedler m.v. Der opfordres desuden til, at holdene får trykt logo på opvisningstøjet. Gymnastikafdelingen har et trykkeri, som ligger inde med AGF s logo til brug for tryk på opvisningstøj o. lign. Kontakt bestyrelsen (i god tid før opvisning) for yderligere oplysninger herom

17 AFSLUTTENDE OPSUMMERING AF FORVENTNINGER Du skal som instruktør og del af foreningen sørge for, at følgende ting er i orden for, at holdet kan fungere: Udfylde og opdatere holdlister og kontakte bestyrelsen ved evt. problemer. Indsende omkostningsgodtgørelser. Tilmelde dit hold til opvisninger og arrangere opvisningstøj, samt give bestyrelsen besked om, hvor og hvornår dit hold deltager i en opvisning. Andre ting som instruktør forventer foreningen af dig, at du: Deltager i møder og andre sociale arrangementer. Svarer på mails inden 10 dage. Gør dig klar over, hvilken forening, du er medlem af. Holder dig ajour og videreuddanner dig inden for eget felt. Holder os ajour med ændringerne i holdstatus, instruktørudskiftning m.m. Til gengæld vil vi som bestyrelse hjælpe med opgaver (støtte, vejledning, coache m.m.) og give dig mulighed for personlig og faglig udvikling. Du vil endvidere være en del af en forening i stadig udvikling med et stort socialt netværk og masser af sociale arrangementer. Vi er åbne for forandring og lytter altid til vores instruktørers forventninger, konstruktiv kritik og idéer. VI, I BESTYRELSEN, GLÆDER OS TIL SÆSONSTART OG ER SIKRE PÅ, AT 2015/2016 BLIVER EN FANTASTISK SÆSON I AGF GYMNASTIK! 32

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK...

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK... Foreningshåndbog Opdateret den 16. august 2015 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2014. NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2014. NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2014 NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i N.I.F. Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk,

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening www.guisport.dk Udgave nr. 4, januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se www.guisport.dk 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere