Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4."

Transkript

1 Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med forskellige øvelser, der støtter hinanden. Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult Følgende øvelser er valgt: 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4. Puslespilsøvelse 5. Legoøvelse 6. Holdningsøvelse 7. Energizer: Kluddermor 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen Formål: En Zen inspireret øvelse om at aflæse andres kropssprog. Øvelsen er en energizer som skaber en god aktiv stemning og giver god motion. Legen øver eleverne i psykologisk skarpsindighed ved at opøve evnen til at forudse det andet holds valg. Ved at holdene hele tiden skifter, når nye medlemmer hives over på det andet hold undgår man at der bliver taberhold idet alle bliver medlemmer på skiftende hold, osv. Varighed: 30 min eller efter ønske. Reglerne Laksen kan sluge myggen, myggen kan stikke bjørnen, Bjørnen kan slå laksen ud med 1 / 10

2 labberne. På givet signal i legen gøres følgende bevægelser : Bjørnene løfter armene over hovedet og udstøder et brøl, Myggene bevæger armene som vinger og siger bzbzbz, Laksene samler hænderne foran sig og bevæger armene i svømme agtige bevægelser fra side til side og siger ingenting. Selve legen: Klassen deles i 2 hold. De 2 grupper aftaler nu hver især uden at den anden gruppe kan høre det, hvilken skikkelse man vil antage. De 2 hold tager opstilling i 2 rækker med ca. 6 meters afstand mellem rækkerne. Marker en midterlinie. Læreren dirigerer ved at klappe i hænderne og de to hold går nu langsomt og spændt frem mod hinanden mens der tælles ned: Når de når midterlinien klapper læreren i hænderne og de 2 holds deltagere forvandler sig nu til den skikkelse, de er blevet enige om hver især. Så snart de 2 hold har aflæst hinandens skikkelser og hver især fået tænkt, hvem der har overtaget af henholdsvis, laks, myg, bjørn. Så springer det vindende hold frem og forsøger at fange en fra det andet hold, som samtidig skynder sig at flygte om bag deres egen 3 meters linie, hvor de er i sikkerhed.: laksene vinder overfor bierne- bierne overfor bjørnene, bjørnene overfor laksene. Hvis holdene har valgt samme skikkelse klapper læreren i hænderne og hvert hold aftaler nu en ny skikkelse. De fangne elever tilhører nu vindernes hold og spiller med mod det andet hold. Legen fortsætter så længe som eleverne synes det er sjovt. Det gælder om at blive gode til at forudse det andet holds valg af skikkelse som i håndlegen med stenen, papiret og saksen som de fleste kender. Hvis legen leges udenfor kan man lade fangelegen få videre rammer så der løbes mere. 2. Tændstikøvelse Ideen med øvelsen er at elverne uden at tale sammen skal ende med at få et givet antal tændstikker. Formål: Øvelsen optræner elevernes samarbejdsevne, deres evne til at tilpasse sig og aflæse hinandens og gruppens behov og regnefærdigheder ellers kan man ikke løse opgaverne. 2 / 10

3 Varighed Fra 5 til 20 min.efter ønske Fremgangsmåde I denne leg skal der være tre evt 4 elever på hvert hold. De får hver 5 eller 6 tændstikker. Læreren siger nu et tal f.eks 11 Der tælles til tre og eleverne rækker en hånd frem med et vilkårligt antal tændstikker. Summen udregnes og eleverne prøver igen indtil det opgivne antal tændstikker nås. MEN det er ikke tilladt at tale sammen med ord eller fagter under legen. Læreren siger nu et nyt tal f.eks 7. Øvelsen gentages så længe det ønskes. 3.Byg en bro Formålet: Formålet er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Specifikt fokuserer øvelsen på elevernes evne til at planlægnings- og arbejde målrettet og kreativt sammen Varighed Ca. 2x45 min. Materialer Et klasselokale eller en gymnastiksal med masser af gulvplads, en god portion avispapir og tape, en tennisbold, et målebånd, saks, papir, blyant. Forberedelse Klassen inddeles i grupper med 5-7 elever i hver gruppe. Hver gruppe får en bunke avispapir, en rulle tape, en saks, papir og blyant. 3 / 10

4 Fremgangsmåde Giv eleverne følgende opgave: Jeres opgave i grupperne er at bygge en bro af avispapir og tape. Inden I begynder at bygge, skal I lave en arbejdsplan og en tegning af broen. Tegningen skal være meget præcis. Hvis I undervejs finder ud af, at det ikke er muligt at bygge den bro, I har planlagt, skal I ændre tegningen, inden I begynder at ændre selve broen. Broen skal være mindst en halv meter høj og halvanden meter lang. Når broen er færdig, skal det være muligt at rulle en tennisbold hen over den. I har 45 min. til rådighed. God fornøjelse. Vær sikker på at alle har forstået opgaven, inden øvelsen påbegyndes. Under øvelsen skal du og eventuelt et par kolleger observere gruppeprocesserne. Du kan også vælge at lade to elever være observatører. Læg mærke til hvordan eleverne arbejder sammen, og hvordan de løser opgaven. Hvilken rollefordeling opstår i grupperne? Hvordan tages beslutninger i gruppen, og hvordan føres de ud i livet? Hvordan formår eleverne at anvende den planlagte tegning af broen? Opfølgning Når de 45 min. er gået, stoppes byggeriet også selvom eleverne ikke er blevet færdige! Broerne måles, for at se om de opfylder de foreskrevne mål, og en tennisbold trilles forsøgsvis over. De enkelte grupper argumenterer undervejs for, hvorfor lige netop deres bro skal vinde konkurrencen. Du og eventuelt dine kolleger voterer og overrækker præmien. Herefter følges op på øvelsen enten i grupperne, eller i plenum ved at eleverne fortæller, hvordan eleverne synes, samarbejdet er forløbet. Spørg ind og brug dine observationer fra processen. Spørgsmål kan f.eks. være: - Hvordan synes I det gik? - Hvad fremmede/hæmmede processen? - Hvad tænker I om rollefordelingen i gruppen? - Fik I bygget den bro, I havde planlagt? - Hvad overraskede Jer undervejs? - Hvad medvirker til, at en gruppe fungerer rigtig godt? - Hvad har I lært af at lave denne øvelse? - Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden? 4. Puslespilsøvelse 4 / 10

5 Formål Formålet med denne øvelse er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Specifikt er målet at skærpe elevernes opmærksomhed på hinandens arbejdsprocesser, og værdien i både at give og modtage. Varighed Ca. 45 min. Materialer Et klasselokale med gulvplads eller borde, hver med plads til 4-6 elever, kuverter, billeder, saks og spørgsmål til observatøren. Forberedelse Find en række billeder og klip dem ud som puslespil. Der skal være ca. 6-8 brikker i hvert puslespil. Del eleverne op i grupper på 4-6 elever. Én elev i gruppen vælges som observatør. De andre elever i gruppen får hver udleveret en kuvert med puslespilsbrikker. Der skal være det antal puslespil, som der er elever med i øvelsen. Er der ud over observatøren 4 i gruppen, skal der dermed udleveres 4 kuverter, hvor brikker fra 4 puslespil er blandet i kuverterne. Der skal være det samme antal brikker i alle kuverter. Fremgangsmåde Giv eleverne følgende introduktion: I har nu alle fået en konvolut med en række brikker. Opgaven går ud på, at I skal samle brikkerne fra kuverterne, så alle til sidst har et færdigt billede foran sig. Der er brikker fra forskellige puslespil i alle kuverterne. Opgaven skal løses via følgende vigtige regler: - I må ikke tale, mens I udfører opgaven. - Giv brikker væk for at hjælpe andre, men I må ikke lave andres puslespil. - I må ikke selv bede om brikker fra andre eller gøre tegn til, at I mangler brikker. - I må ikke tage brikker fra andre. Opgaven er løst, når alle i gruppen har et færdigt puslespil foran sig (eller når en eventuelt fastsat tid er gået) Observatøren instrueres i at holde øje med, hvordan processen skrider frem dette foregår adskilt fra gruppen. Observatøren skal skrive noter undervejs, og kan anvende nedenstående 5 / 10

6 spørgsmål til inspiration. Spørgsmål til observatøren - Hvordan arbejder gruppen sammen om opgaven? - Hvem af deltagerne i gruppen er villige til at give brikker væk uden at modtage nogle? - Hvem af deltagerne i gruppen er opmærksomme på andres behov? - Hvilke forskelle er der på, hvordan deltagerne i gruppen løser opgaven - hvordan? - Hvad virker godt? - Hvad gør processen lettere/sværere? - Hvad kan deltagerne gøre anderledes? - Andre observationer Opfølgning Efter øvelsen fortæller observatøren, om det han/hun har lagt mærke til undervejs i processen. Det kan i denne forbindelse være en god ide, at udstikke nogle regler for konstruktiv feedback. Herefter får de andre elever frit mulighed for at fortælle, hvordan de synes opgaven er gået, og endelig diskuteres elevernes oplevelser i plenum. Spørg ind til elevernes oplevelser ved fx at spørge: - Hvordan synes I, at det gik med samarbejdet i øvelsen? - Hvordan fik I lavet Jeres billeder? - Hvad fremmede/hæmmede processen? - Hvad kunne I have gjort mere af, der virkede godt? - Lagde I mærke til, om der var forskel på, hvordan I løste opgaven? - Hvad synes I, at man kan lære af denne øvelse? - Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden? Hvis I er flere lærere, kan denne sidste diskussion og refleksion med fordel foretages i de enkelte grupper. 5. Legoøvelse 6 / 10

7 Formål Formålet med denne øvelse er, at eleverne bliver bevidste om samarbejdets betydning i en gruppe. Øvelsen skal bl.a. give stof til eftertanke i forhold til sammenhængen mellem individuelle og fælles opgaver/interesser, samt hvordan dette håndteres. Varighed Ca. 2x45 min. Materialer Et klasselokale med gulvplads, en god portion legoklodser, legoplader til at bygge på, saks, papir og blyant. Forberedelse Klassen inddeles i 2-3 grupper. Hver gruppe får en bunke legoklodser og en legoplade til at bygge på. De individuelle opgaver printes og klippes ud. Du kan finde de individuelle opgaver her. Er der mindre end 12 elever i den enkelte gruppe, udvælges et antal opgaver svarende til antal elever i gruppen. Fremgangsmåde Giv eleverne følgende introduktion: I skal nu som gruppe lave et bygningsværk af legoklodser. Hver enkelt af Jer får også en individuel opgave, som I skal udføre under byggeriet. Den individuelle opgave er hemmelig for de andre i gruppen, og må ikke afsløres (individuelle opgaver udleveres på små sedler). I får nu 25 min. til at bygge jeres bygningsværk. Under byggeriet skal der være total tavshed. I skal fortsætte byggeriet, indtil tiden er gået. God fornøjelse. Vær sikker på, at alle har forstået både den fælles og den individuelle opgave inden øvelsen påbegyndes. Under selve øvelsen skal du og/eller enkelte elever observere gruppeprocesserne. Læg mærke til, hvordan eleverne arbejder sammen, og hvordan de løser opgaven. Hvordan foregår kommunikationen? Hvordan reagerer eleverne i processen? Er der nogen, der er mere dominerende end andre? Noter undervejs. Opfølgning Eleverne skal nu på skift læse deres individuelle opgave højt for de andre i gruppen, og fortælle, om de har fået løst deres opgave, samt hvad der gjorde det muligt/umuligt. Herefter diskuteres frit i gruppen om, hvordan samarbejdet i gruppen er forløbet under opgaven. Undervejs spørges ind, og suppleres med de observationer du og eventuelle andre observatører har gjort 7 / 10

8 undervejs. Spørgsmål til refleksion og diskussion kan fx være: 1. Hvordan synes I, at det gik? 2. Hvordan var det, at skulle løse både en fælles og en individuel opgave? 3. Hvad synes I, at man kan lære af denne øvelse? 4. Hvordan vil I løse en lignende opgave i fremtiden?. Den sidste del af diskussionen kan med fordel foretages i plenum med hele klassen samlet. Klip opgaverne ud Kopiark: 12 individuelle opgaver til legoøvelsen Du er den eneste, der må bygge de tre første lag klodser i bygningsværket. - Du skal sikre, at alle deltager i byggeriet af klodslag 9 og Du skal sikre, at 3. og 4. lag klodser i bygningsværket kun består af gule klodser. - Du skal sikre, at 2. og 5. lag klodser i bygningsværket kun består af røde klodser. - Du skal sikre, at 2. og 6. lag klodser består af præcis 8 klodser. - Du skal sikre, at der max. er 3 af elever, der bygger 4. og 7. lag. - Du er den eneste, der må bygge lag 5 og 6 i bygningsværket. - Du er leder af gruppen. - Du skal sikre, at der max. bliver brugt 8 klodser i 3. og 5. lag af bygningsværket. - Du skal sikre, at klodser der støder op til hinanden i 1., 6. og 8. lag ikke har samme farve. - Du skal sikre, at der ud over dig selv er 2 andre og kun to andre deltagere, der bygger i 4. og 8. lag. - Du skal sikre, at bygningsværket max. består af 10 lag klodser. Hvis arbejdet går i stå efter 10. lag, skal du søge for, at der bliver bygget videre i lagene under 10. lag. 6. Holdningsøvelse Mål: at få eleverne til at begrunde deres holdninger og forstå andres 8 / 10

9 Materialer: Mærk 3 områder i den modsatte side af lokalet: Enig- Uenig- Ved ikke Evt. kan man tilføje 2 områder med skiltene: næsten enig- næsten uenig Fremgangsmaåde: Hele klassen stiller sig i den ene side af klassen. Læs nu nogle udsagn op for klassen. Bed dem dernæst stille sig ud for de forskellige områder. Få forskellige elever til at begrunde hvorfor de står de forskellige steder. Ved at flytte sig fysisk tvinges eleverne til at tage stilling. Ved at skulle begrunde deres meninger for resten af klassen bliver de nød til at kunne finde argumenter for deres holdninger. Ved at høre hinandens meninger får de en mulighed for at høre afvigende synspunkter. Slut evt. hvert enkelt spørgsmål af med at spørge om nogen af dem ønsker at skifte plads- og hvorfor. Forslag til udtalelser- find selv på flere-i gruppèr! 1. Hvid er den smukkeste farve 2. Det er smukkest at være solbrun 3. Vi skal have fri indvandring i Danmark 4. Der er for mange kinesere i Danmark 5. Der bor for mange danskere på Solkysten 6. Mænd er klogere end kvinder 7. Kvinder er kønnere end mænd 8. Alle bør kunne købe ejendom i Danmark 9. Tyskere bør kunne købe sommerhuse i Danmark 10. Det bør forbydes at gå med uniform 11. Man bør ikke gå med kasket i skole 12. Kvinder må ikke gå med hovedtørklæde i skole eller på arbejde 13. Nazistiske grupper bør forbydes 14. Der bør være ytringsfrihed i Danmark 15. Alle kriminelle bør udvises 16. Alle danskere er demokrater 17. Alle der bor i Danmark bør kunne tale flydende dansk 18. Danskere der bor i Spanien bør tale flydende spansk 19. Danskere bør kunne rejse overalt i verden 20. Danmark bør udstede fri indrejse til alle nationaliteter 21. Jeg mener jøder ikke må slagte deres dyr efter religiøse traditioner 22. Jeg mener muslimer må have deres egne skoler i Danmark 23. Jeg opfatter mig selv som tolerant! Vær opmærksom på ikke at give eleverne indtryk af at der er rigtige og forkerte svar, men lad eleverne tage stilling og argumenter 9 / 10

10 7. Energizer: Kluddermor Efter en lang dag spækket med øvelser kan det være dejligt at slutte dagen af med at fjolle rundt og klare hjernen. Lav derfor denne leg med eleverne, inden de går hjem. Eleverne danner grupper. En fra gruppen går uden for døren/står med ryggen til. Gruppen står i en rundkreds med hinanden i hænderne og skal nu vikle sig ind i sig selv, uden at der slippes i hænderne. Når gruppen er helt "indviklet", kaldes der på "kluddermor", der skal forsøge at "udvikle" gruppen igen. Variationer: To eller flere kan være "kluddermor". Variation: Kun tre i gruppen. En er "kluddermor", de to andre vikler sig ind. Kluddermor skal nu komme hen til de to, der er viklet ind. Hun må ikke se (kan f.eks. have et tørklæde for øjnene) og skal nu føle på de to "indviklede", indtil hun mener at vide, hvordan de er indviklet. Hun vender igen ryggen til, og de to løser sig op. Herpå skal "kluddermor", der nu må se, "indvikle" dem korrekt igen. Husk at indlægge pauser hvor det føles godt. Afslut dagen med at evaluere og snakke om dagens udbytte! Denne dag indeholder 3 øvelser inspireret fra Ungdommens Røde kors undervisningswebsite 10 / 10

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Kompendium for Aspiranterne Påsken 2013

Kompendium for Aspiranterne Påsken 2013 Kompendium for Aspiranterne Påsken 2013 Indbydelsestekst: DELTA VORK søger potentielle emner til udvidelse af specialenheden. DELTA VORK arbejder primært til lands, til vands og periodisk i luften. Enheden

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Konflikthåndtering. Øvelser 2. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Konflikthåndtering. Øvelser 2. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Konflikthåndtering Øvelser 2 Alle klassetrin Indhold: Konflikter under gulvtæppet... 2 Er det rimeligt?... 4 Hvad ser vi?... 5 Nu skal vi slås med hinanden - og stoppe igen... 6 Det

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet.

Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet. Samarbejdsøvelser Giftigt affald (adopteret fra DDS Projektledelseskursus) Formål Materialer Antal Målet er at få teamet til at samarbejde om opgaven, så alle bidrager konstruktivt til opgavens løsning.

Læs mere

Værktøjskassen 2004. Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til.

Værktøjskassen 2004. Samarbejdsøvelser. - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til. Samarbejdsøvelser - et redskab i værktøjskassen, lige til at gå til. TrænerGruppen 2004 Oversigt Oversigt...2 Lidt om samarbejdsøvelser...3 Hvad gør et team effektivt?...4 Træn jeres åbenhed...6 Ø-leg...8

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

God til dialog. Dialogværktøj til rollemodeller

God til dialog. Dialogværktøj til rollemodeller God til dialog Dialogværktøj til rollemodeller Forfatter Heidi Børsholt, partner i Navigent A/S. Med bidrag fra Lucas Haini Nielsen, Brug for alle unge. Redaktion Birgitte Degnegaard, Joakim Sandal-Jeppesen

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere