Kursuskatalog 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2011/12"

Transkript

1 Kursuskatalog 2011/12 KF kursus :06:22 Page 1 of 14

2 Grundkursus i epilepsi - 5 dage Indhold: At deltagerne får en grundlæggende viden om epilepsi samt behandling, pleje og undersøgelser i forbindelse hermed. 1.dag: 8:30-15:30 Gennemgang af diagnosticering, klassificering, undersøgelser samt behandling, herunder neurofysiologiske undersøgelser v/sygeplejerske Helle Lund og Faglig konsulent Anne-Bodil Harrild 2. dag: 8:30-11:00 Neuroanatomi i relation til kliniske symptomer v/overlæge Marit Dahl 11:00-15:30 Fysio- og ergoterapi til hospitalsindlagte patienter og permanent indlagte beboere v/ld. ergoterapeut Conny Olsen 3. dag: 8:30-11:00 Observation, beskrivelse og registrering af epileptiske anfald 11:00-15:30 Sygepleje til hospitalsindlagte patienter og permanent indlagte beboere v/sygeplejerskerne Henrik Pettersson, Anette Krøll, Annette Neergaard Poulsen og Anette Laursen 4.dag 8:30-10:00 Sygepleje ved nonepileptiske anfald v/ld. Psykolog Kirsten Juul og sygeplejerske Anette Krøll 10:00-12:00 Psykosociale konsekvenser af epilepsi v/ ld. Psykolog Kirsten Juul 13:00-15:30 Pædagogiske konsekvenser i forbindelse med epilepsi v/skoleinspektør Børge Jensen. 5. dag: 8:30-11:00 Den neuropsykologiske undersøgelse af børn og voksne v/d. Psykolog Kirsten Juul og Neuropsykolog Hanne Kryger 11:00-15:00 Sociale aspekter i forbindelse med epilepsi v/socialformidler Brian Langeskov. Plejepersonale eller personale, som har tilsvarende baggrund. På førstedagen planlægges at niveauinddele deltagerne. Deltager antal: 20 KF kursus :06:22 Page 2 of 14

3 Sygeplejerske Helle Lund Faglig Konsulent Anne-Bodil Harrild Overlæge Marit Dahl Ledende ergoterapeut Conny Olsen sygeplejerske Anette Krøll Afdelingssygeplejerske Henrik Petterson Ld. Psykolog Kirsten Juul Forstander Børge Jensen Neuropsykolog Hanne Kryger Socialformidler Brian Langeskov Sygeplejerske Anette Lauersen Sygeplejerske Annette Neergaard Poulsen Alle dage: , , , , Pris eksterne deltagere: kr. 4000,00 Pris interne deltagere: kr. eft. aftal KF kursus :06:22 Page 3 of 14

4 Voksenpædagogik & formidling At give deltagerne en grundlæggende pædagogisk indsigt i undervisning af voksne. At deltagerne kan skabe en varieret og inspirende formidling. Indhold: - Pædagogik, hvad er det? - Læringsteorier og begreber - Bevidsthed om målgrupper - Planlægning af en undervisning, opbygning af kursusmateriale og udføre en undervisning - Indføring i flip-over, overheadprojektor PowerPoint - Tilbagemelding på undervisning - Håndtering af vanskelige undervisningssituationer - Erfaringsudveksling Kurset er opdelt i flere moduler og er baseret på stor deltageraktivitet. Heraf følger, at der må påregnes hjemmearbejde mellem modulerne. Personale, der aktuelt står i undervisningsopgaver eller skal til at start på en sådan opgave. Deltager antal: 20 Uddannelseskonsulent Anne Møller Ronex Udviklingssygeplejerske Tina Løvenskjold Alle dage: , , , , , , Pris eksterne deltagere: kr KF kursus :06:22 Page 4 of 14

5 Introduktion til Epilepsi At deltagerne får indtryk af, hvad det vil sige at have epilepsi At kunne yde førstehjælp ved epileptiske anfald Indhold: Hvad sker der i hjernen? Anfaldstyper Undersøgelser Behandlinger Førstehjælp ved epileptiske anfald Alle nyansatte, der IKKE er beskæftiget med pleje af epilepsipatienter. Tilmeldes af de respektive ledere. Deltager antal: 20 Sygeplejerske Hanne Grønvold Udviklingssygeplejerske Birgitte Højgaard Jensen 301B Alle dage: Pris eksterne deltagere: kr. 800 KF kursus :06:22 Page 5 of 14

6 Kommunikation som et fagligt og personligt redskab Tænk med hovedet-tal med hjertet-brug kroppens sprog Baggrund for oprettelse af nedenstående kursusforløb er at tage handling på tilbagemelding fra LUP ( Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser), samt i tråd med dette at udbrede anbefalinger fra Patientens møde med sundhedsvæsnet. Formål : At deltagerne får indsigt i flere indgange til god kommunikation At deltagerne opnår bevidsthed om egen kommunikationsform At det bliver tydeligt hvordan kommunikation er en væsentlig del af Filadelfia s organisationskultur Indhold: Forskellige tilgange til kommunikation/ kommunikationsmodeller Adfærd som kommunikation i forhold til det verbale og nonverbale sprog. Patientens opfattelse af information Ligeværdighed - respekt Aktiv lytning dialog som redskab Magtforhold i kommunikation Optrappende sprogbrug & adfærd Empati overfor patienten Den 25. januar 2012 har som indhold svær kommunikation med børn, og vil ikke være relevant for alle faggrupperne. Undervisningsform: Træning på kursusdagene og i mellem dem med fokus på læring i praksis Øvelsesbaseret undervisning med metodiske oplæg Cases fra egen praksis inddrages med efterfølgende refleksion Træning af kommunikationskompetencer og forskellige handlemønstre. Målgruppe : Lægesekretærer, neurofysiologiassistenter, bioanalytikere, portør og serviceteamet, som i deres arbejdsfelt har korttidskontakt med patienter. Deltager antal: 20 Cand.mag. i psykologi og pædagogik, konfliktmægler Jens Hyldahl Master i organisationspsykologi, Uddannelseskonsulent Anne Møller Ronex KF kursus :06:22 Page 6 of 14

7 Alle dage: , , , , , Pris eksterne deltagere: kr KF kursus :06:22 Page 7 of 14

8 Epilepsi - Behandlingsmuligheder NIVEAU I Indhold: At deltagerne kan få den nødvendige viden om behandlingsmuligheder på Epilepsihospitalet. Kursusdagen er en forlængelse af grundkurset i epilepsi. Medicinsk behandling Kirurgisk behandling VNS behandling Ketogen diæt Medarbejdere som har gennemført grundkursus i epilepsi. Deltager antal: 20 Overlæge Stefan Juhl Ld. Klinisk Specialesygeplejerske Ruth Thorgaard Jensen Klinisk Specialesygeplejerske Betina Gy Rasmussen Klinisk Specialesygeplejerske Jane Heber Poulsen Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings 305A Alle dage: Pris eksterne deltagere: kr. 800 KF kursus :06:22 Page 8 of 14

9 Epilepsi - Behandlingsmuligheder NIVEAU I Indhold: At deltagerne kan få den nødvendige viden om behandlingsmuligheder på Epilepsihospitalet. Kursusdagen er en forlængelse af grundkurset i epilepsi. Medicinsk behandling Kirurgisk behandling VNS behandling Ketogen diæt Medarbejdere som har gennemført grundkursus i epilepsi. Deltager antal: 20 Overlæge Stefan Juhl Ld. Klinisk Specialesygeplejerske Ruth Thorgaard Jensen Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Klinisk Specialesygeplejerske Jane Heber Poulsen Klinisk Specialesygeplejerske Betina Gy Rasmussen 305B Alle dage: Pris eksterne deltagere: kr. 800 KF kursus :06:22 Page 9 of 14

10 Kommunikation og konflikthåndtering - Uddannelsesforløb Tænk med hovedet tal med hjertet brug kroppens sprog Et udvidet kursusforløb i kommunikation og konflikthåndtering for sygeplejersker, Fysio- og Ergoterapeuter, diætister og læger. Baggrund for oprettelse af nedenstående kursusforløb er at tage handling på tilbagemelding fra LUP (Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser), samt i tråd med dette at udbrede anbefalinger fra Patientens møde med sundhedsvæsnet. Kurset vil endvidere indeholde elementer fra konflikthåndtering. Formålet er, at deltagerne får indsigt i forskellige kommunikationsformer, modeller og sprogbrug i relation til konflikters natur samt eskaleringsmuligheder som grundlag for at vurdere behovet for en professionel kommunikativ indsats. Herunder: At deltagerne opnår større bevidsthed om egen kommunikationsform At deltagerne opnår kompetencer i konflikthåndtering At træne kommunikation og samarbejde i konfliktfyldte situationer, fagligt såvel som etisk forsvarligt. At øge personalets og patienternes tryghed og sikkerhed At det bliver tydeligt, hvordan kommunikation er en væsentlig del af Filadelfia s organisationskultur At kunne håndtere forskellige kommunikationsstrategier på såvel individ-, gruppe- og organisationsniveau samt bistå andre faggrupper i konflikthåndtering. Indhold: Kurset er opdelt i 3 moduler af 2 dages varighed samt 2 træningsdage imellem 2. og 3. modul. 1.modul: Den rationelle tilgang til kommunikation Herunder: Forskellige tilgange til kommunikation/kommunikationsmodeller Adfærd som kommunikation i forhold til det verbale/nonverbale sprogbrug Bevidstgørelse om eget sprogbrug og kommunikativ adfærd Indsigt i konflikters natur, deres opståen og tyngdepunkter At udvikle & identificere kommunikative redskaber i situationer med patienter 2. modul: Den emotionelle tilgang til kommunikation Herunder: At træne & håndtere forskellige kommunikationsformer At benytte sig af empati i svære situationer KF kursus :06:22 Page 10 of 14

11 Få større bevidsthed om egen kommunikationsadfærd med fokus bevidst/ubevidste strategier og forsvarsmekanismer At håndtere konfliktfyldte situationer med fokus på patienter på 3.modul: Den kropslige tilgang til kommunikation Herunder: At træne signalaflæsning af kropsprog & situationer Fra tab/tab til vind/vind situationer Kroppens udtryk imellem dialog og forhandling Udvikle kompetencer til at håndtere truende adfærd At få indsigt i egne kulturelle adfærdsmønstre og kropslige ubevidste reaktionsformer og handlinger. Undervisningsform: Begge træningsdage, som er en del af forløbet, har fokus på læring og implementering af ovennævnte kompetencer i praksis med efterfølgende refleksion over egen praksis. Cases fra egen praksis inddrages med efterfølgende refleksion Øvelsesbaseret undervisning med metodiske oplæg Vekselvirkning mellem teori og praksis Træning af kommunikationskompetencer og forskellige handlemønstre som kropsliggjort læring/situationspil. Sygeplejersker, Fysio- og Ergoterapeuter, diætister samt læger, som har en kontinuerlig kontakt med patienter i et spændingsfelt mellem nærværende relationer og konstruktive løsninger. Deltager antal: 16 Cand.mag. i psykologi og pædagogik, konfliktmægler Jens Hyldahl Master i organisationspsykologi, Uddannelseskonsulent Anne Møller Ronex Alle dage: , , , , , , , Pris eksterne deltagere: kr KF kursus :06:22 Page 11 of 14

12 Antiepileptica - grundkursus for SSA'er og pædagoger At give deltagerne et grundlæggende kendskab til antiepileptica. Indhold: Almindelige principper. Diverse antiepileptica. Virkninger. Bivirkninger. Interaktion. Status Epilepticus. OBS. Medbring gerne Lægemiddelkatalog. Social- og sundhedsassistenter, der skal administrere antiepileptica. Andre interesserede kan deltage. Deltager antal: 15 Sted: Sygeplejerske Helle Lund Administrationsbygningen 303A Alle dage: , Pris eksterne deltagere: kr. 800 KF kursus :06:22 Page 12 of 14

13 Tværfaglig neuropædagogik Indhold: Formålet er, at relevante fagpersoner får viden om neuropædagogik i praksis og teori, ud fra et tværfagligt perspektiv. Med særlig henblik på voksne med erhvervet hjerneskade. En tværfaglig efteruddannelse for en lang række faggrupper. Videreuddannelsen vil bestå af oplæg fra danske eksperter. Oplæggene bindes sammen og bearbejdes på opsamlingsdage, og dage med erfaringsudveksling. Teori og praksis knyttes sammen med en afsluttende individuel opgave. Pædagoger, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, socialrådgivere/behandlere, speciallærere m.fl. Deltager antal: 25 Neuropsykolog Dorthe Birkmose Neuropsykolog Lone Vesterager Martinus Neuropsykolog Carla Caetano Neuropsykolog Frank Humle Audiologopæd Maya Møerch Røntgenoverlæge Peter Andersen Psykolog Lisbeth Terkildsen Ergoterapeut Bodil B. Toft Psykiater Henrik Rindom Specialist i neuropsykologi Louise Brückner Wiwe Pædagog Bente Juul Leder af hjemmevejlederteamet Marianne Asp Ergoterapeut Annalise Jacobsen Erhvervspsykolog Michael Danielsen Specialergoterapeut Birgitte Christensen Gammeltoft Socialrådgiver Joanna Jønsson Logopæd Mira Nordal Jørgensen Klokken: kl kl Alle dage: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22- KF kursus :06:22 Page 13 of 14

14 , , , , , , , Pris eksterne deltagere: kr KF kursus :06:22 Page 14 of 14

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere