Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober Menneskesyn. Menneskesyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober 2011. Menneskesyn. Menneskesyn"

Transkript

1 Apopleksi og neuropædagogik Scandic Bygholm Park Horsens d. 12.oktober 2011 Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri & ÆldreForum Bente Juul, neuropædagog, PD psyk. Susanne Bommelund, fysioterapeut, SD formidling og klinisk udd. Hjerneskaderådgivningen, Fyn VISO leverandør Menneskesyn Hermeneutisk- fænomenologisk Egne leveregler Værdigrundlag Menneskesyn Vigtigt at man gør sig sine overvejelser hvad er det egentlig man foretager sig med mennesker man vil hjælpe? Bevidsthed om magt Menneskesynet bestemmer måden vi behandler hinanden på jo snævrere menneskesyn desto større ligegyldighed Enhver der skal hjælpe et andet menneske, må være sig sit menneskesyn bevidst

2 Livskvalitet er en udfordring Ydre livsvilkår Bolig, arbejde, økonomi Livskvalitet Mellemmenneskelige forhold Partner, venner, egne børn m.fl. Den indre psykologiske tilstand Engagement, energi, frihed, selvtillid, tryghed, følelsesoplevelser, glæde Hvad er neuropædagogik Sigtet med neuropædagogik er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt via en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Neuropædagogik bygger både på kognitive videnskaber og på neurofaglig indsats. Neurologi neuropsykologi neuropædagogik Fortolkning af kognitive vanskeligheder Pædagogisk fortolkningsramme: Neuropæd. fortolkningsramme: Modstand og ligegyldighed Doven Negativ indstilling Manglende engagement Manglende vilje Aggressiv udadreagerende Sex fikseret Initerings-vanskeligheder Nedsat mentalt tempo Opmærksomheds-vanskeligheder Hukommelses-vanskeligheder Nedsat overblik utryg Impulsstyrret

3 Forudsætning er viden om: Hvilke områder af hjernen er beskadiget Hvilke symptomer udviser den hjerneskadede i praksis Den grundlæggende personlighed Hvilke læringsstrategier er mest hensigtsmæssige i en given situation? Neuropædagogik? Det absolut vigtigste begreb i Neuropædagogik- er udredning! Og udredning kræver, at man har viden om hjernens funktioner, den konkrete hjerneskade, den grundlæggende personlighed, viden om andre sygdomsbilleder og diagnoser og om borgerens tidligere liv. Neuropædagogisk arbejde kræver, at man arbejder tværfagligt. Tværfaglighed er og bliver omdrejningspunktet Neuropædagogik = fælles referenceramme Pårørende Sosu. ass Pædagog Sygeplejerske Ergoterapeut Teamleder Sosu. hjælper Logopæd Fysioterapeut Værkstedsmedarbejder Læge Centerleder

4 Neuropædagogik i praksis Skræddersyede tiltag der tager hensyn til: Identitet Ressourcer Vanskeligheder (kognition, sansning, perception) Mål (borgerens) i samspil med pers. faglighed Behov (borgerens) Formål: succesoplevelser der kan fremme motivation og livskvalitet Neuropædagogens 5 kompetencer 1. Indhente den nødvendige viden 2. Systematik 3. Kritisk sans 4. Skriftlighed 5. Samarbejde Pædagogiske kasketter Detektiv: Analyse og udredning Kaptajn: Ordre: gør sådan og sådan Antropolog: Viden hentes ind ved deltagelse Guide: Skabe bevægelse, mening og læring

5 Case Søren Madsen (SM) er 69 år. SM har indtil han blev 65 år haft egen praksis som praktiserende læge i en mindre by i Vestjylland. Til trods for at SM er pensioneret kigger han dagligt forbi lægepraksisen. SM er gift med Inge Marie (tidl. sygeplejerske på det lokale plejehjem) og tilsammen har de 2 børn. Fritidsinteresser: lystfiskeri, speciale i fluefiskeri/havfiskeri. Cyklede dagligt ca.10km. Sygdomshistorie D. 6. juni 2010 falder SM pludselig bevidstløs om ved morgenbordet og han indlægges akut på hospitalet. Scanningsbilleder viste en stor hjerneblødning i højre side af hjernen i a. cerebri media gebetet. Herudover sås substanstab i venstre frontallap, forenelig med følger efter en tidligere blodprop. Forløbet kompliceres af at SM får hydrocephalus og der må anlægges dræn. SM overflyttes til en genoptræningsafd. men han udskrives temmelig hurtigt, da han ikke umiddelbart profiterer af træning pga. manglende sygdomsindsigt og mange smerter. SM udskrives til plejehjemmet i den by hvor han bor. Følgevirkninger Ved udskrivelsen beskrives: - venstresidig lammelse. - føleforstyrrelser, med bl.a. smerter ved berøring. - venstresidig hemianopsi. - nedsat initiativ. - nedsat sygdomsindsigt. SM har behov for hjælp i alle forflytninger og dagligdags situationer. Han færdes selvstændigt i en manuel kørestol, men støder ofte ind i genstande eller går i stå midt i rummet.

6 Personalets udsagn efter 4 måneder: 1. Når SM sidder i sin kørestol sover han meget. 2. SM har smerter i venstre arm/ben når han forflyttes og når han hjælpes med personlighygiejne mm. 3. Personalet føler at SM har en krænkende og uhæmmet adfærd. 4. SM siger at han kan en hel masse det skal jeg nok klare men der sker ikke noget. 5. Er ikke realistisk skal pers. korrigere SM? 6. Mangler sygdomsindsigt - men er læge? 7. Bliver vred ved konfrontation. 8. Er mere vredladen om aftenen. Neuropædagogik = analyse Hvordan vil I foretage en udredning af case personen? Aktiv pause Vi ses igen kl Udviklingsplan En metode til at kortlægge borgerens ressourcer og vanskeligheder. Vurdere borgerens behov for støtte/hjælp samt udvikle egnede strategier i dagligdagen.

7 Ressourcer SM er tidligere læge Omsorgsfuld tidligere meget vellidt og respekteret i byen Kan tale og forstå Har meninger Følger med i nyheder på TV og Radio Kan bruge højre arm og ben Har god hukommelse fra tidligere vil gerne fortælle Vanskeligheder: Venstresidig hemiparese med forhøjet muskeltonus, begyndende kontrakturer Nedsat kropsfornemmelse pga. nedsat overflade- og kinæstetisk sensibilitet Smerter ved berøring af venstre kropshalvdel Rum-retnings forstyrrelser Upassende adfærd i visse situationer Nedsat initiativ Nedsat sygdomsindsigt Udvikling af neuropædagogisk strategi: Problemstilling Årsag Behov Tilgang En for personalet grænseoverskriden de adfærd if. personlighygiejne

8 5 min. opgave: Vend dig mod din sidemand: Hvad tror I at der er årsagen til problemstillingen? Hvad har SM behov for? Hvilken tilgang er hensigtsmæssig? Udvikling af neuropædagogisk strategi: Problemstilling Årsag Behov Tilgang En for personalet grænseoverskriden de adfærd ifm. personlighygiejne Impulsstyrret pga. hjerneskade i frontallap, der bl.a. styrer vores adfærd Hjælp til kontrol! Afklaring af om der er et seksuelt behov Dresskode til personalet. Stopsignal/aflednin g ifm. personlig hygiejne Ensartet tilgang if. hvor meget han må røre personalet. Observation og samtale ift. seksualitet Udvikling af neuropædagogisk strategi: Problemstilling Årsag Behov Tilgang SM orienterer sig ikke mod venstre og støder ind i møbler mm. Spiser kun det der ligger på højre side af tallerkenen

9 5 min. opgave: Vend dig mod din sidemand: Hvad tror I at der er årsagen til problemstillingen? Hvad har SM behov for? Hvilken tilgang er hensigtsmæssig? Udvikling af neuropædagogisk strategi: Problemstilling Årsag Behov Tilgang SM orienterer sig ikke mod venstre og støder ind i møbler mm. Spiser kun det der ligger på højre side af tallerkenen Hjerneblødning i højre a. media gebet medførende at hjernen ikke registrerer sanse input fra synet, og føle-muskelledsansen fra venstre side af kroppen. At blive gjort opmærksom på sin venstre side i alle situationer Stå på venstre side stimulere med tale og berøring. Indlære hjælpesætninger Fyrtårns strategien Udvikling af neuropædagogisk strategi: Problemstilling Årsag Behov Tilgang Smerter ved berøring af venstre kropshalvdel Sensibilitets forstyrrelser Neurogene smerter At blive mødt på en anerkendende måde if. smerte problematikken. Hjælp til at komme væk fra smerteoplevelsen da der ikke er nogen reel fare. Samtale med SM hvor man trækker på hans ressourcer som læge. Personalet skal nedtone generel snak om smerte. Personalet skal aflede når SM giver udtryk for smerte.

10 Forandringscirkel: Særligt skema der hjælper til at gennemføre forandringsprocesser og sikre at man hele tiden lærer af sine forsøg. Forandringscirklen jf. Knud Ramian Mål: Plan: Hvem gør hvad? Hvornår? Tegn? Testperiode: Dokumenter: Hvad gjorde vi? Hvad skete der? Juster: Hvad lærte vi? Hvad skal ændres? Sammenlign/refleksion: Opnåede vi det vi ville og hvorfor eller ikke? Neuropædagogisk indsats i direkte kontakt med den apopleksiramte person En væsentlig forudsætning er viden om hjernen og hjernens funktioner Viden om det præmorbide liv Autenticitet Relationsarbejde Strategisk tænkning/didaktiske overvejelser Reflekterende praktiker

11 Vær opmærksom på! Bevidsthed om hvilken adfærd og udstråling du har overfor borgeren (sprogligt og kropsligt) Opmærksomhed på spejlneuroners betydning Hvilke relationskompetencer ønsker du at udvikle? Lade andre hjælpe med at evaluere på din tilgang Øve øve og øve uden at være bange for at fremstå mindre relationskompetent VISO udredning/specielrådgivning Citater: Livet er en stil der skal rettes, et mysterium der skal foldes ud Citat: Benny Andersen Livet er ikke et problem men et privilegium Citat. Bjarne Lenau Henriksen Måske har I fået noget at tænke over!

12 Tak for i dag!

Håndbog i neuropædagogik

Håndbog i neuropædagogik Håndbog i neuropædagogik Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk Team, Odense Kommune 2. Udgave 1 Håndbog i neuropædagogik Udgiver Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har valgt at kalde Kurt. 4 Hvem er Kurt? 5 Hvad vil det sige

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

Magt i vores pædagogiske praksis.

Magt i vores pædagogiske praksis. Magt i vores pædagogiske praksis. Alina Nielsen og Dorte Rasmussen Kontekst Vi er to socialpædagoger, der arbejder på CUA, Lindebjerg og er tilknyttet team 5. En af os er også udviklingsagent i projekt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Introduktion til den rehabiliterende tilgang for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune Indhold Indledning... 3 Introduktion til samarbejde med borgeren... 4 Kerneopgaven... 4 Rehabilitering... 5 Borgerens

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Dansk selskab for neurorehabilitering

Dansk selskab for neurorehabilitering Dansk selskab for neurorehabilitering DNSR d. 17. september 2015 BENTE JUUL SUSANNE BOMMELUND Case Bo er diagnos,ceret apopleksi og deraf frontale svækkelser. Bo har afasi og et meget sparsomt sprog. Det

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hjertebørn i dagtilbud

Hjertebørn i dagtilbud Børnehjertefonden arbejder med at sætte fokus på medfødte hjertesygdomme ved at oplyse bredt om disse og de konsekvenser, sygdommene kan have for hjertebørn og deres familier. Derudover har fonden til

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Hovedrapport Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund & Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen & Annette

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere