Aktiv i en amnestygruppe. - en guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv i en amnestygruppe. - en guide"

Transkript

1 Aktiv i en amnestygruppe - en guide - 1. udgave juni 2015

2 Introduktion... 2 A/ Hvad er en amnestygruppe, og hvad er formålet med den?... 2 B/ Lokal ambassadør for Amnesty hvad indebærer det?... 4 C/ Deltagelse i kampagneforløb... 6 D/ Mødet med andre mennesker på gaden... 7 E/ Digital aktivisme... 9 F/ Aktioner for enkeltpersoner G/ Hvordan drive en amnestygruppe? H/ Beslutningsformer, samarbejde og konflikter I/ Rejseholdet J/ Retningslinjer for mailudsendelser K/ Lokale fonde og kendisser L/ Tilskud M/ Lokal økonomi

3 Introduktion Aktiv i en amnestygruppe - en guide giver råd og vejledning om at være aktiv (også kaldet aktivist) i en amnestygruppe. Den er et supplement til guiden Aktiv i Amnesty, der giver en generel introduktion til dansk afdelings aktivitetstilbud, Amnestys holdninger, organisatoriske opbygning mm. Aktivguide for amnestygrupper er skrevet ud fra det overblik over amnestygruppernes muligheder og udfordringer, som hovedbestyrelsens lokalstrukturgruppe "Rejseholdet" fik fremskaffet gennem to års besøg hos amnestygrupperne landet over i perioden A/ Hvad er en amnestygruppe, og hvad er formålet med den? Hvad er en amnestygruppe? En amnestygruppe er en gruppe (fra 2 personer og opefter) af frivillige, som sammen ønsker at udføre forskelligt arbejde for menneskerettigheder rundt i verden, inden for rammerne af Amnesty International, dansk afdeling, og som er registreret som gruppe af Amnestys sekretariat i København. Hvad er formålet med lokale amnestygrupper? Jo flere vi er, og jo flere steder i Danmark det lykkes at have en levende amnestygruppe, des længere ud kan de vigtige budskaber om menneskerettighedernes ukrænkelighed nå. Lidt højtideligt kan man tale om, at vi sammen i hele Danmark er med til at danne en slags bolværk for menneskerettighederne. Holdninger er ikke statiske, men dynamiske og nogen gange i skred i uheldige retninger, så jo flere vi er, og jo længere ud i lokalsamfundene vi kan tale Amnestys sag, des stærkere er virkningerne af vores arbejde. Det er formålet. - 2-

4 Hvem bestemmer, hvad gruppen skal lave? Amnestys hovedbestyrelse har besluttet, at alle amnestygrupper kan arbejde indenfor følgende områder: - at gøre Amnestys kampagner synlige lokalt - at få Amnestys budskaber synlige i lokalpressen, ved lokale kultur- og mærkedage, på biblioteker, hos lokale kulturinstitutioner eller på anden måde - at arbejde på sager med brevskrivning, hvor menneskers rettigheder trues Et par amnestygrupper har valgt at specialisere i et enkelt emne i stedet for at være lokalt funderede. Det drejer sig om Amnestygruppen om Børn og Amnestygruppen mod Tortur. Desuden er der to specialiserede Lægegrupper for læger og medicinstuderende, som bl.a. arbejder mod tortur og dødsstraf. Alle indsatsområder skal ligge inden for Amnestys aktuelle prioriteringer. Hvilke emner den enkelte amnestygruppe vælger at arbejde med indenfor disse rammer, er op til gruppen selv. Grupperne opfordres til at følge op på de emner, som Amnesty aktuelt har fokus på, og ikke mindst til at deltage i Amnestys kampagner og landsmøder. Det er også i forbindelse med denne indsats, grupperne vil kunne opnå støtte i arbejdet fra sekretariatet. Inspiration til velegnede opgaver for gruppen kan bl.a. hentes på Amnestys hjemmeside (amnesty.dk), på det årlige landsmøde og det årlige kampagneseminar samt i sekretariatets årlige aktivitetsoversigt: Den lille positive. Er gruppen en selvstændig forening? Nej ikke i juridisk forstand. Den forening man er medlem af er Amnesty International, dansk afdeling. Det er dertil medlemskontingentet betales, og det er ved Amnestys årlige landsmøder - som også er foreningens generalforsamling - man kan udøve sin demokratiske indflydelse, inkl. ved valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse. - 3-

5 Skal man være medlem af Amnesty for at være med i en amnestygruppe? Nej, det er ikke nødvendigt, men er da en rigtig god ide. Gruppens udpegede koordinator/formand, der samtidig er kontaktperson til sekretariatet, forventes dog at være medlem af Amnesty, og hvis gruppen har valgt at have selvstændig økonomi, skal der udpeges en kasserer, som også skal være medlem af Amnesty. Hvor stort et område kan en amnestygruppe dække? Typisk dækker en gruppe den kommune den arbejder i, men kan godt dække et større område. På tilsvarende vis kan der også være mere end én amnestygruppe i samme kommune, blot gruppernes aktiviteter er indbyrdes koordinerede. B/ Lokal ambassadør for Amnesty hvad indebærer det? Bliv kendt For at udfylde rollen som lokal ambassadør for Amnesty er det nødvendigt at være kendt og synlig i lokalområdet, f.eks. ved at være kendt hos lokalpressen, lokale kulturinstitutioner, lokalpolitikere m.fl. Vær gerne til stede som Amnesty ved lokale arrangementer og mærkedage, hvor der sker noget, hvor der kommer mange mennesker, ved foreningsmarkeder, festivaler, folkefester og lignende, gerne med en infobod, hvor det er muligt. Den mest effektive måde at blive kendt og husket på er nok ved fysisk at deltage i Amnestys forskellige kampagner på gadeplan. Her kan Amnesty blive set, her kan uddeles forskelligt informationsmateriale, og her er der mulighed for at - 4-

6 komme i dialog med interesserede og ikke mindre vigtigt med personer, som ikke umiddelbart er interesserede. Hold lokalpressen varm Lokalpressen er naturligvis en vigtig samspilspartner, når Amnestys budskaber skal viderebringes. Giv dem gerne færdigformulerede artikler, som de nemt kan sætte i avisen. Ugeaviserne plejer at være mere interesserede i den type artikler end dagspressen. Erfaringerne viser, at lokalpressen er mest positiv overfor amnesty-stof, hvis der er skabt personlig kontakt over tid. Hold derfor gerne kontakten varm og gerne med samme kontaktperson. Vær aktuel Afhængigt af dagsaktuelle emner i medierne, hvor menneskerettighedsemner diskuteres, vil den lokale amnestygruppe have gode muligheder for at blande sig på konstruktiv vis med Amnestys holdninger og budskaber. Her vil den faste pressekontakt-person oftest være en god hjælp. Fortæl altid kun, hvad du er sikker på er Amnestys holdning eller om dokumenterede sager Et af Amnestys adelsmærker er, at vi altid kun siger, hvad der er grundigt undersøgt og sandt. De informationer, vi baserer vores indsats på henter vi mest fra vore professionelle researchere, men også fra FN eller fra mere end een pålidelig NGO-kilde. Det er derfor naturligvis afgørende for vores troværdighed, at vi altid kun fortæller om det, vi er sikre på er Amnestys politik, og kun beskriver sager eller problemstillinger, som er grundigt dokumenterede. Er du i tvivl, eller kan du i den konkrete situation blot ikke huske detaljer, så spring dem over eller indrøm, at din viden her er begrænset. - 5-

7 C/ Deltagelse i kampagneforløb En meget vigtig del af Amnesty Internationals arbejde består i at blive synlig i lokalområder ved at gennemføre velvalgte, aktuelle og gennemarbejdede kampagner for menneskerettigheder, stadig inden for den internationale strategiske plan. Kampagnerne planlægges først internationalt og derpå nationalt i så god tid som muligt inden afviklingen dog med det forbehold, at det ikke altid er muligt at forudse menneskerettighedskrænkelser, som kræver hurtig reaktion fra Amnesty. Det er med til at give kampagnerne vægt og impact (effekt), at de ikke blot afvikles nationalt (f.eks. i Danmark), men på samme tid afvikles i mange andre lande samtidig og med samme budskaber. I forbindelse med kampagnerne udsender dansk Amnesty kampagnemateriale til amnestygrupperne så hurtigt som muligt efter at have modtaget materiale fra London. Pakkerne indeholder information om kampagnen, dens formål og budskaber og om, hvornår den tænkes gennemført (f.eks. 8. marts, hvis det handler om kvinders særlige menneskerettigheder). Der vil typisk være forskellige former for kampagnemateriale (plakater, klistermærker, brochurer, underskriftlister m.m.) og forslag til, hvorledes kampagnen tænkes gennemført lokalt. Det anbefales, at amnestygrupper deltager i så mange kampagneforløb som muligt, men det er gruppens egen opgave at beslutte, om man vil deltage i kampagnen, om man vil deltage i fuldt omfang eller måske kun delvis, hvordan deltagelsen skal udføres, hvad man kan bruge af det tilsendte kampagnemateriale (som man rekvirerer fra sekretariatet i København). Det er naturligvis muligt at deltage i en kampagne uden nødvendigvis at skulle bruge det tilsendte materiale, og det er også muligt kun at ville bruge en del af materialet. Det er desuden vigtigt, at grupperne deltager i eventuelle evalueringer, der måtte være af et kampagneforløb. Kampagneforløbene blev tidligere også omtalt som aktivitetspakker. - 6-

8 D/ Mødet med andre mennesker på gaden Overvind blokering ved at skulle agere i Amnestys navn For nye medlemmer af Amnesty kan det være en overvindelse eller ligefrem lidt angstprovokerende personligt at skulle repræsentere Amnesty og Amnestys budskaber i direkte øjenkontakt med andre mennesker på gaden, mennesker man ikke kender, men som nu lige pludseligt kender dig som repræsentant for en sag, som de måske ikke selv er enig i. Kan jeg nu huske at sige alt det rigtige / kan jeg svare på de mange spørgsmål / hvad skal jeg gøre, hvis folk er uenige eller bliver aggressive? det er naturlige spørgsmål at stille sig selv, inden man siger ja til at være med i f.eks. en kampagne på gaden i egen by, hvor man skal forfægte holdninger, som måske ikke alle er enige i. Spring ud i det og oplev, at det ikke er så svært som man skulle tro, og at det er meget nemmere næste gang. Oplev også hvor mange mennesker, der modtager Amnestys budskaber positivt, og måske ligefrem takker dig for at lave en uegennyttig indsats for noget så vigtigt som menneskerettigheder: Det er godt, der er nogen som jer. Bagefter får man ikke mindst selv glæden og stoltheden af personligt at have bidraget til at åbne folks øjne for nødvendigheden af at kæmpe imod krænkelser af menneskerettigheder kloden over. Hvordan kontakte hvor aktiv skal man være? skabelse af dialog For at få skabt flest mulige kontakter med folk på gaden ved f.eks. en gadeaktion er det vigtigt, hvordan det enkelte gruppemedlem indleder en kontakt med en forbipasserende. Bliver man selv stående og ser venligt på folk bliver der selvfølgelig ikke skabt mange kontakter. Det er os, der skal tage initiativet. Man kan sige det på den måde, at vi ikke skal stå på hælene, men tværtimod på tæerne når vi spotter folk, vi vil i kontakt med, men det er ikke underligt, hvis man som ny i rollen er usikker på, hvordan man skal få en samtale i gang en lørdag formiddag på gågaden om et kompliceret emne med en person man aldrig har set før. En måde at knække nødden på kunne være, at man udser sig en person blandt de forbipasserende, som man selv synes ser sympatisk ud, og som man måske - 7-

9 selv kunne have lyst til at snakke med. Skyd så hjertet op i halsen, gå personen i møde med et smil på læben og indled kontakten med f.eks. et Hej, har du lyst til at høre lidt om menneskerettigheder, eller om, eller om. Når man med sig selv ved, at det er en god, vigtig og rigtig sag man kæmper for, og derfor kan tillade sig at udstråle lidt begejstring ved opgaven, så har det en smittende virkning på omgivelserne. De næstfølgende kontakter vil typisk gå meget lettere. Når først kontakten er skabt, er opgaven at få en dialog i gang med pågældende. Selvfølgelig skal der informeres om det vi selv har på hjertet, men det er via dialogens spørgsmål/svar forståelsen opnås, og den ønskede holdningspåvirkning muliggøres. Tackling af negative reaktioner Ikke alle forbipasserende er lige motiverede for pludselig at skulle forholde sig til noget så kompliceret som krænkede menneskerettigheder, og hvad det måtte have af betydning for dem selv, eller også har de bare for travlt til at tale med dig. De fleste vil dog, dels af høflighed, dels af medfølelse vise interesse for den præsenterede problemstilling, men det kan desværre ikke undgås, at amnestybudskaber for nogle få mennesker kan have en provokerende virkning. Ved mødet med afvisning af kontaktforsøget er valget let. Lad dem gå med et par venlige ord med på vejen. Møder man derimod direkte aggression og ubehageligheder er der ingen grund til at tage en kamp op. Giv gerne udtryk for, at man ikke ønsker at fortsætte samtalen, men ønsk gerne god dag, og farvel. - 8-

10 E/ Digital aktivisme Brug de sociale medier som talerør En supplerende og effektiv måde at være amnesty-aktiv på er via de sociale medier (Facebook, Twitter m.v.). Mulighederne strækker sig fra reklame for forestående amnestykampagner til dialog med interesserede om aktuelle problemstillinger i samfundet eller udlandet, hvor menneskerettighedsaspektet er involveret. Jo mere Amnestys menneskerettighedsholdninger kan spredes, des bedre. I hvis navn må man tale på de sociale medier? Så længe man udelukkende udtrykker holdninger, som svarer til de officielle amnesty-holdninger, er det fint at markere sig som amnesty-medlem, om end man selv sagt ikke direkte vil kunne udtale sig på vegne af Amnesty som organisation. Vælger man i sit store engagement at gå uden for en Amnestyramme, kan man naturligvis alene udtrykke som privatperson uden henvisning til Amnesty. Gode råd til hvordan Vær opmærksom på, hvad der netop nu måtte foregå på de sociale medier, og gå gerne i diskussioner med menneskerettighedsrelateret indhold. Flyt gerne fokus over på den banehalvdel, hvor vi som Amnesty har klare budskaber, naturligvis med respekt for anderledes holdninger end Amnestys. Udnyt gerne de mærkedage som f.eks. FN har året rundt på bl.a. Facebook, hvor menneskerettighedselementer indgår, og hvor man nemt kan udtrykke sin egen opbakning. En mindre krævende måde at udøve holdningspåvirkning på via f.eks. Facebook er ved ganske enkelt at like opslag som indeholder opbyggelige budskaber/holdninger, og eventuelt selv supplere med egne bemærkninger, som kan trække emner og fokus i en Amnesty-retning. Planlæg og juster et forløb på de sociale medier Når de sociale medier bruges til f.eks. reklame for en eller flere af amnestygruppens kampagner er det en god ide på forhånd at have planlagt et forløb, gerne med en forhåndsorientering om kampagnen og efterfølgende en - 9-

11 kort og klar historie om, hvordan det gik, gerne suppleret med sigende billeder. Ved reaktioner på gruppens indlæg følges disse naturligvis op forhåbentlig medførende en konstruktiv dialog om menneskerettigheder og nødvendigheder af at flest mulig kæmper imod grove krænkelser af samme. F/ Aktioner for enkeltpersoner En del grupper går op i arbejdet for enkeltpersoner, de skriver breve sammen og aktionerer på sager til fordel for enkeltpersoner, f.eks. for at få en fange ud af fængslet. De deltager enten i et af de to brevnetværk eller i Skriv for Liv, som du kan læse mere om i guiden Aktiv i Amnesty. Nogle har fået en sag fra sekretariatet, og andre går selv ind og finder sager på hjemmesider som amnesty.dk, svensk afdelings hjemmeside amnesty.se eller den internationale hjemmeside amnesty.org. G/ Hvordan drive en amnestygruppe? Som en forening af frivillige Det er vigtigt at huske, at alle gruppens medlemmer er frivillige og dermed yder en frivillig og ulønnet indsats. Det kan være en udfordring i styringen af gruppens indsats med vidt forskellige holdninger til de foreliggende opgaver, da man jo ikke kan pålægge frivillige en opgave, som pågældende ikke er motiveret for. Af samme grund er motivation via gode forklaringer og respekt for anderledes holdninger den eneste måde at tackle en sådan mulig udfordring på. Amnestygruppernes struktur Om en gruppe måtte vælge en pyramide-struktur eller en flad struktur, er helt op til gruppen selv. Det afgørende er, at gruppen fungerer godt. Men det er nødvendigt at have en koordinator eller formand, der samtidig er kontaktperson til sekretariatet. Hvis der er tale om en større gruppe, kan det også være praktisk at have et medlem udpeget til f.eks. at varetage pressekontakten, referater osv. Rollerne kan være faste, men kan også for nogle rollers vedkommende med fordel rokere

12 Dagsordener og referater En del grupper sender en dagsorden med mail forud for møder, eller der indkaldes til møde via en Facebook-gruppe. På selve mødet kan dagsordenen så drøftes og eventuelt justeres inden mødet går i gang. Især for større grupper kan det desuden være en god ide at lave referater af de afholdte møder og af indgåede aftaler. Årsmøder Nogle amnestygruppen vælger at afholde et annonceret, offentligt tilgængeligt årsmøde, hvor interesserede kan få indblik i gruppens arbejde samtidig med, at årets resultater og erfaringer drøftes. Årsmøder af den slags kan være en god måde at skaffe nye medlemmer til gruppen på, men mange amnestygrupper vælger dem fra. Det er helt op til gruppen selv at bestemme. Rapportering til sekretariatet Alle amnestygrupper deltager i den årlige rapportering ifølge sekretariatets retningslinjer i første kvartal efter årets afslutning. Amnestygrupperne modtager et sammendrag af erfaringer fra årsrapporteringen i løbet af første halvår, kaldet: Den lille positive. H/ Beslutningsformer, samarbejde og konflikter Beslutninger og samarbejde De fleste beslutninger i en amnestygruppe vil som i den øvrige del af Amnesty International normalt kunne tages i enighed. Hvis det ikke vil være muligt er almindelig afstemning selvfølgelig anvendelig. Alle i gruppen har naturligvis et ansvar for at yde sit til at samarbejdet i gruppen fungerer bedst muligt, men alle behøver som bekendt ikke være enige i alt og konstruktive drøftelser og meningsudvekslinger er vigtige for at kunne nå gode - 11-

13 resultater. Det er imidlertid ikke nogen hemmelighed, at en organisation som vores af naturlige årsager indeholder mange ildsjæle, og når vi jo ofte arbejder med emner der kan vække stærke følelser, så kan konflikter ikke altid undgås. Her har koordinatoren eller formanden for gruppen et ekstra ansvar for efter bedste evne at tackle og minimere eventuelt opståede konflikter. Hvis tingene er gået i hårdknude Hvis den situation skulle opstå, at en reel konflikt i gruppen ikke kan løses af gruppen selv, vil sekretariatet naturligvis kunne anmodes om bistand. Kan man bortvise et medlem, der ødelægger gruppen? Hvis et ødelæggende samarbejdsklima i gruppen måtte vise sig at primært at skyldes et enkelt medlem af gruppen, og det trods ihærdig indsats for at løse de opståede problemer ikke bringer gruppen til at fungere tilfredsstillende, vil koordinator/formand have kompetence til at ekskludere det pågældende medlem fra gruppen. Afgørelsen tages af gruppen selv, men sekretariatet bør som minimum være orienteret om problemerne i god tid inden beslutningen tages og skal igen underrettes hvis sagen ender med en eksklusion. Kan en amnestygruppe nedlægges? En amnestygruppe kan naturligvis nedlægge sig selv, hvis deltagerne ikke længere ønsker at fortsætte arbejdet. Det er sjældent, det finder sted, men nogle grupper har oplevet, at alderen efterhånden kan trykke i en grad, så arbejdet bliver for besværligt, hvorefter gruppen efter mange års værdifuldt arbejde for Amnesty og menneskerettighederne vælger at nedlægge sig selv. Hvis en amnestygruppe derimod måtte have udviklet arbejdsnormer eller have valgt arbejdsområder, som ikke er i overensstemmelse med dansk afdelings rammer for amnestygruppers virksomhed, vil hovedbestyrelsen efter grundige drøftelser med gruppen kunne nedlægge den. Men det er kun sket yderst sjældent. Nedlæggelse af en amnestygruppe er i øvrigt ikke det samme som eksklusion fra Amnesty som medlem

14 I/ Rejseholdet Hvad er Rejseholdet? Rejseholdet er en lille gruppe aktive amnestymedlemmer, som er udpeget af hovedbestyrelsen til på hovedbestyrelsens og sekretariatets vegne at tilbyde alle amnestygrupper i Danmark besøg ved en repræsentant for holdet. Formålet med den slags besøg er at hjælpe amnestygrupperne med at leve op til det formål med amnestygruppernes arbejde, der er beskrevet i hovedbestyrelsens retningslinjer for aktivisme i dansk afdeling, der kan findes på amnesty.dk eller ved at skrive til Besøg vil typisk blive tilbudt hvert andet år, og vil via dialog, undervisning og eventuelt træning i aftalte emner hovedsigtet bestå i hjælp til selvhjælp. Rejseholdets medlemmer er trænet og understøttet af sekretariatet til at udføre besøgsarbejdet bedst muligt. Hvordan kan amnestygrupper selv bruge Rejseholdet? Amnestygrupper kan også selv ønske besøg fra Rejseholdet ud over de tilbagevendende besøg, såfremt gruppen måtte have behov for at drøfte emner som f.eks.: Konkrete kampagner og aktivitetsopgaver, praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagneforløb og aktivismerollen på gaden. J/ Retningslinjer for mailudsendelser Alle lokalt funderede amnestygrupper kan via sekretariatet hvert kvartal få udsendt en mail om gruppens aktiviteter til medlemmerne i gruppens område. Sekretariatet læser korrektur, sætter mailen op i en amnesty-layout og udsender mailen med et specielt program, der sikrer mod spredning af virus og at modtagerne ikke kan se hinandens mailadresser. Send en mail med teksten til senest to uger før ønsket udsendelsesdato og gerne før

15 K/ Lokale fonde og kendisser Nogle amnestygrupper benytter personer, der er kendt lokalt, til deres arrangementer, ligesom de ansøger lokale fonde om tilskud. Dette kan være en god ide og gøre gruppens arbejde stærkere. Bare husk at koordinere det med sekretariatet, hvis I ønsker at kontakte en landskendt person eller en landsdækkende fond, så de ikke oplever at få konkurrerende henvendelser fra to forskellige dele af Amnesty. L/ Tilskud Alle amnestygrupper kan få et årligt grundtilskud til driften på kr ved indsendelse af en ansøgning til Som beskrevet i Aktiv i Amnesty - en guide kan grupper på linje med andre aktive også søge tilskud til lokale kampagneaktiviteter. Hovedbestyrelsen sætter hvert år en pulje penge af, hvorfra alle aktive kan søge et tilskud til at gennemføre et lokalt kampagnearrangement på et af amnestys prioriterede områder. Du finder ansøgningsskemaet på amnesty.dk eller ved at skrive til M/ Lokal økonomi Alle amnestygrupper med selvstændig økonomi indsender hvert år inden 15. februar et rapporteringsskema med et regnskab til sekretariatet

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET

REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET TIL STEDE Nina Monrad Boel Minna Højland (via Skype) Lars Normann Jørgensen Mads Hyuk Jørgensen Jakob Silas Lund (via Skype) Fatima Madsen Kristoffer

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand TIL STEDE Louise Bonnevie Trine Christensen, sekretariatet Martin Isenbecker Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen Oliver de Mylius Kristoffer Nilaus

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps 1 2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilliggruppen Aarhus (herefter benævnt Frivilliggruppen ), og er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Referat af HBM 5/2016 den 27. august på sekretariatet, København

Referat af HBM 5/2016 den 27. august på sekretariatet, København Referat af HBM 5/2016 den 27. august på sekretariatet, København TIL STEDE Nina Monrad Boel Louise Bonnevie Trine Christensen, sekretariatet Martin Isenbecker (pkt. 1-6) Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Uddeler: Formand: Dato: Indhold: Vejledning - Formålet med formandssamtalen Dialogskema -6 Opsamling på Dialogen 7 Vejledning -

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere