Aktiv i en amnestygruppe. - en guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv i en amnestygruppe. - en guide"

Transkript

1 Aktiv i en amnestygruppe - en guide - 1. udgave juni 2015

2 Introduktion... 2 A/ Hvad er en amnestygruppe, og hvad er formålet med den?... 2 B/ Lokal ambassadør for Amnesty hvad indebærer det?... 4 C/ Deltagelse i kampagneforløb... 6 D/ Mødet med andre mennesker på gaden... 7 E/ Digital aktivisme... 9 F/ Aktioner for enkeltpersoner G/ Hvordan drive en amnestygruppe? H/ Beslutningsformer, samarbejde og konflikter I/ Rejseholdet J/ Retningslinjer for mailudsendelser K/ Lokale fonde og kendisser L/ Tilskud M/ Lokal økonomi

3 Introduktion Aktiv i en amnestygruppe - en guide giver råd og vejledning om at være aktiv (også kaldet aktivist) i en amnestygruppe. Den er et supplement til guiden Aktiv i Amnesty, der giver en generel introduktion til dansk afdelings aktivitetstilbud, Amnestys holdninger, organisatoriske opbygning mm. Aktivguide for amnestygrupper er skrevet ud fra det overblik over amnestygruppernes muligheder og udfordringer, som hovedbestyrelsens lokalstrukturgruppe "Rejseholdet" fik fremskaffet gennem to års besøg hos amnestygrupperne landet over i perioden A/ Hvad er en amnestygruppe, og hvad er formålet med den? Hvad er en amnestygruppe? En amnestygruppe er en gruppe (fra 2 personer og opefter) af frivillige, som sammen ønsker at udføre forskelligt arbejde for menneskerettigheder rundt i verden, inden for rammerne af Amnesty International, dansk afdeling, og som er registreret som gruppe af Amnestys sekretariat i København. Hvad er formålet med lokale amnestygrupper? Jo flere vi er, og jo flere steder i Danmark det lykkes at have en levende amnestygruppe, des længere ud kan de vigtige budskaber om menneskerettighedernes ukrænkelighed nå. Lidt højtideligt kan man tale om, at vi sammen i hele Danmark er med til at danne en slags bolværk for menneskerettighederne. Holdninger er ikke statiske, men dynamiske og nogen gange i skred i uheldige retninger, så jo flere vi er, og jo længere ud i lokalsamfundene vi kan tale Amnestys sag, des stærkere er virkningerne af vores arbejde. Det er formålet. - 2-

4 Hvem bestemmer, hvad gruppen skal lave? Amnestys hovedbestyrelse har besluttet, at alle amnestygrupper kan arbejde indenfor følgende områder: - at gøre Amnestys kampagner synlige lokalt - at få Amnestys budskaber synlige i lokalpressen, ved lokale kultur- og mærkedage, på biblioteker, hos lokale kulturinstitutioner eller på anden måde - at arbejde på sager med brevskrivning, hvor menneskers rettigheder trues Et par amnestygrupper har valgt at specialisere i et enkelt emne i stedet for at være lokalt funderede. Det drejer sig om Amnestygruppen om Børn og Amnestygruppen mod Tortur. Desuden er der to specialiserede Lægegrupper for læger og medicinstuderende, som bl.a. arbejder mod tortur og dødsstraf. Alle indsatsområder skal ligge inden for Amnestys aktuelle prioriteringer. Hvilke emner den enkelte amnestygruppe vælger at arbejde med indenfor disse rammer, er op til gruppen selv. Grupperne opfordres til at følge op på de emner, som Amnesty aktuelt har fokus på, og ikke mindst til at deltage i Amnestys kampagner og landsmøder. Det er også i forbindelse med denne indsats, grupperne vil kunne opnå støtte i arbejdet fra sekretariatet. Inspiration til velegnede opgaver for gruppen kan bl.a. hentes på Amnestys hjemmeside (amnesty.dk), på det årlige landsmøde og det årlige kampagneseminar samt i sekretariatets årlige aktivitetsoversigt: Den lille positive. Er gruppen en selvstændig forening? Nej ikke i juridisk forstand. Den forening man er medlem af er Amnesty International, dansk afdeling. Det er dertil medlemskontingentet betales, og det er ved Amnestys årlige landsmøder - som også er foreningens generalforsamling - man kan udøve sin demokratiske indflydelse, inkl. ved valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse. - 3-

5 Skal man være medlem af Amnesty for at være med i en amnestygruppe? Nej, det er ikke nødvendigt, men er da en rigtig god ide. Gruppens udpegede koordinator/formand, der samtidig er kontaktperson til sekretariatet, forventes dog at være medlem af Amnesty, og hvis gruppen har valgt at have selvstændig økonomi, skal der udpeges en kasserer, som også skal være medlem af Amnesty. Hvor stort et område kan en amnestygruppe dække? Typisk dækker en gruppe den kommune den arbejder i, men kan godt dække et større område. På tilsvarende vis kan der også være mere end én amnestygruppe i samme kommune, blot gruppernes aktiviteter er indbyrdes koordinerede. B/ Lokal ambassadør for Amnesty hvad indebærer det? Bliv kendt For at udfylde rollen som lokal ambassadør for Amnesty er det nødvendigt at være kendt og synlig i lokalområdet, f.eks. ved at være kendt hos lokalpressen, lokale kulturinstitutioner, lokalpolitikere m.fl. Vær gerne til stede som Amnesty ved lokale arrangementer og mærkedage, hvor der sker noget, hvor der kommer mange mennesker, ved foreningsmarkeder, festivaler, folkefester og lignende, gerne med en infobod, hvor det er muligt. Den mest effektive måde at blive kendt og husket på er nok ved fysisk at deltage i Amnestys forskellige kampagner på gadeplan. Her kan Amnesty blive set, her kan uddeles forskelligt informationsmateriale, og her er der mulighed for at - 4-

6 komme i dialog med interesserede og ikke mindre vigtigt med personer, som ikke umiddelbart er interesserede. Hold lokalpressen varm Lokalpressen er naturligvis en vigtig samspilspartner, når Amnestys budskaber skal viderebringes. Giv dem gerne færdigformulerede artikler, som de nemt kan sætte i avisen. Ugeaviserne plejer at være mere interesserede i den type artikler end dagspressen. Erfaringerne viser, at lokalpressen er mest positiv overfor amnesty-stof, hvis der er skabt personlig kontakt over tid. Hold derfor gerne kontakten varm og gerne med samme kontaktperson. Vær aktuel Afhængigt af dagsaktuelle emner i medierne, hvor menneskerettighedsemner diskuteres, vil den lokale amnestygruppe have gode muligheder for at blande sig på konstruktiv vis med Amnestys holdninger og budskaber. Her vil den faste pressekontakt-person oftest være en god hjælp. Fortæl altid kun, hvad du er sikker på er Amnestys holdning eller om dokumenterede sager Et af Amnestys adelsmærker er, at vi altid kun siger, hvad der er grundigt undersøgt og sandt. De informationer, vi baserer vores indsats på henter vi mest fra vore professionelle researchere, men også fra FN eller fra mere end een pålidelig NGO-kilde. Det er derfor naturligvis afgørende for vores troværdighed, at vi altid kun fortæller om det, vi er sikre på er Amnestys politik, og kun beskriver sager eller problemstillinger, som er grundigt dokumenterede. Er du i tvivl, eller kan du i den konkrete situation blot ikke huske detaljer, så spring dem over eller indrøm, at din viden her er begrænset. - 5-

7 C/ Deltagelse i kampagneforløb En meget vigtig del af Amnesty Internationals arbejde består i at blive synlig i lokalområder ved at gennemføre velvalgte, aktuelle og gennemarbejdede kampagner for menneskerettigheder, stadig inden for den internationale strategiske plan. Kampagnerne planlægges først internationalt og derpå nationalt i så god tid som muligt inden afviklingen dog med det forbehold, at det ikke altid er muligt at forudse menneskerettighedskrænkelser, som kræver hurtig reaktion fra Amnesty. Det er med til at give kampagnerne vægt og impact (effekt), at de ikke blot afvikles nationalt (f.eks. i Danmark), men på samme tid afvikles i mange andre lande samtidig og med samme budskaber. I forbindelse med kampagnerne udsender dansk Amnesty kampagnemateriale til amnestygrupperne så hurtigt som muligt efter at have modtaget materiale fra London. Pakkerne indeholder information om kampagnen, dens formål og budskaber og om, hvornår den tænkes gennemført (f.eks. 8. marts, hvis det handler om kvinders særlige menneskerettigheder). Der vil typisk være forskellige former for kampagnemateriale (plakater, klistermærker, brochurer, underskriftlister m.m.) og forslag til, hvorledes kampagnen tænkes gennemført lokalt. Det anbefales, at amnestygrupper deltager i så mange kampagneforløb som muligt, men det er gruppens egen opgave at beslutte, om man vil deltage i kampagnen, om man vil deltage i fuldt omfang eller måske kun delvis, hvordan deltagelsen skal udføres, hvad man kan bruge af det tilsendte kampagnemateriale (som man rekvirerer fra sekretariatet i København). Det er naturligvis muligt at deltage i en kampagne uden nødvendigvis at skulle bruge det tilsendte materiale, og det er også muligt kun at ville bruge en del af materialet. Det er desuden vigtigt, at grupperne deltager i eventuelle evalueringer, der måtte være af et kampagneforløb. Kampagneforløbene blev tidligere også omtalt som aktivitetspakker. - 6-

8 D/ Mødet med andre mennesker på gaden Overvind blokering ved at skulle agere i Amnestys navn For nye medlemmer af Amnesty kan det være en overvindelse eller ligefrem lidt angstprovokerende personligt at skulle repræsentere Amnesty og Amnestys budskaber i direkte øjenkontakt med andre mennesker på gaden, mennesker man ikke kender, men som nu lige pludseligt kender dig som repræsentant for en sag, som de måske ikke selv er enig i. Kan jeg nu huske at sige alt det rigtige / kan jeg svare på de mange spørgsmål / hvad skal jeg gøre, hvis folk er uenige eller bliver aggressive? det er naturlige spørgsmål at stille sig selv, inden man siger ja til at være med i f.eks. en kampagne på gaden i egen by, hvor man skal forfægte holdninger, som måske ikke alle er enige i. Spring ud i det og oplev, at det ikke er så svært som man skulle tro, og at det er meget nemmere næste gang. Oplev også hvor mange mennesker, der modtager Amnestys budskaber positivt, og måske ligefrem takker dig for at lave en uegennyttig indsats for noget så vigtigt som menneskerettigheder: Det er godt, der er nogen som jer. Bagefter får man ikke mindst selv glæden og stoltheden af personligt at have bidraget til at åbne folks øjne for nødvendigheden af at kæmpe imod krænkelser af menneskerettigheder kloden over. Hvordan kontakte hvor aktiv skal man være? skabelse af dialog For at få skabt flest mulige kontakter med folk på gaden ved f.eks. en gadeaktion er det vigtigt, hvordan det enkelte gruppemedlem indleder en kontakt med en forbipasserende. Bliver man selv stående og ser venligt på folk bliver der selvfølgelig ikke skabt mange kontakter. Det er os, der skal tage initiativet. Man kan sige det på den måde, at vi ikke skal stå på hælene, men tværtimod på tæerne når vi spotter folk, vi vil i kontakt med, men det er ikke underligt, hvis man som ny i rollen er usikker på, hvordan man skal få en samtale i gang en lørdag formiddag på gågaden om et kompliceret emne med en person man aldrig har set før. En måde at knække nødden på kunne være, at man udser sig en person blandt de forbipasserende, som man selv synes ser sympatisk ud, og som man måske - 7-

9 selv kunne have lyst til at snakke med. Skyd så hjertet op i halsen, gå personen i møde med et smil på læben og indled kontakten med f.eks. et Hej, har du lyst til at høre lidt om menneskerettigheder, eller om, eller om. Når man med sig selv ved, at det er en god, vigtig og rigtig sag man kæmper for, og derfor kan tillade sig at udstråle lidt begejstring ved opgaven, så har det en smittende virkning på omgivelserne. De næstfølgende kontakter vil typisk gå meget lettere. Når først kontakten er skabt, er opgaven at få en dialog i gang med pågældende. Selvfølgelig skal der informeres om det vi selv har på hjertet, men det er via dialogens spørgsmål/svar forståelsen opnås, og den ønskede holdningspåvirkning muliggøres. Tackling af negative reaktioner Ikke alle forbipasserende er lige motiverede for pludselig at skulle forholde sig til noget så kompliceret som krænkede menneskerettigheder, og hvad det måtte have af betydning for dem selv, eller også har de bare for travlt til at tale med dig. De fleste vil dog, dels af høflighed, dels af medfølelse vise interesse for den præsenterede problemstilling, men det kan desværre ikke undgås, at amnestybudskaber for nogle få mennesker kan have en provokerende virkning. Ved mødet med afvisning af kontaktforsøget er valget let. Lad dem gå med et par venlige ord med på vejen. Møder man derimod direkte aggression og ubehageligheder er der ingen grund til at tage en kamp op. Giv gerne udtryk for, at man ikke ønsker at fortsætte samtalen, men ønsk gerne god dag, og farvel. - 8-

10 E/ Digital aktivisme Brug de sociale medier som talerør En supplerende og effektiv måde at være amnesty-aktiv på er via de sociale medier (Facebook, Twitter m.v.). Mulighederne strækker sig fra reklame for forestående amnestykampagner til dialog med interesserede om aktuelle problemstillinger i samfundet eller udlandet, hvor menneskerettighedsaspektet er involveret. Jo mere Amnestys menneskerettighedsholdninger kan spredes, des bedre. I hvis navn må man tale på de sociale medier? Så længe man udelukkende udtrykker holdninger, som svarer til de officielle amnesty-holdninger, er det fint at markere sig som amnesty-medlem, om end man selv sagt ikke direkte vil kunne udtale sig på vegne af Amnesty som organisation. Vælger man i sit store engagement at gå uden for en Amnestyramme, kan man naturligvis alene udtrykke som privatperson uden henvisning til Amnesty. Gode råd til hvordan Vær opmærksom på, hvad der netop nu måtte foregå på de sociale medier, og gå gerne i diskussioner med menneskerettighedsrelateret indhold. Flyt gerne fokus over på den banehalvdel, hvor vi som Amnesty har klare budskaber, naturligvis med respekt for anderledes holdninger end Amnestys. Udnyt gerne de mærkedage som f.eks. FN har året rundt på bl.a. Facebook, hvor menneskerettighedselementer indgår, og hvor man nemt kan udtrykke sin egen opbakning. En mindre krævende måde at udøve holdningspåvirkning på via f.eks. Facebook er ved ganske enkelt at like opslag som indeholder opbyggelige budskaber/holdninger, og eventuelt selv supplere med egne bemærkninger, som kan trække emner og fokus i en Amnesty-retning. Planlæg og juster et forløb på de sociale medier Når de sociale medier bruges til f.eks. reklame for en eller flere af amnestygruppens kampagner er det en god ide på forhånd at have planlagt et forløb, gerne med en forhåndsorientering om kampagnen og efterfølgende en - 9-

11 kort og klar historie om, hvordan det gik, gerne suppleret med sigende billeder. Ved reaktioner på gruppens indlæg følges disse naturligvis op forhåbentlig medførende en konstruktiv dialog om menneskerettigheder og nødvendigheder af at flest mulig kæmper imod grove krænkelser af samme. F/ Aktioner for enkeltpersoner En del grupper går op i arbejdet for enkeltpersoner, de skriver breve sammen og aktionerer på sager til fordel for enkeltpersoner, f.eks. for at få en fange ud af fængslet. De deltager enten i et af de to brevnetværk eller i Skriv for Liv, som du kan læse mere om i guiden Aktiv i Amnesty. Nogle har fået en sag fra sekretariatet, og andre går selv ind og finder sager på hjemmesider som amnesty.dk, svensk afdelings hjemmeside amnesty.se eller den internationale hjemmeside amnesty.org. G/ Hvordan drive en amnestygruppe? Som en forening af frivillige Det er vigtigt at huske, at alle gruppens medlemmer er frivillige og dermed yder en frivillig og ulønnet indsats. Det kan være en udfordring i styringen af gruppens indsats med vidt forskellige holdninger til de foreliggende opgaver, da man jo ikke kan pålægge frivillige en opgave, som pågældende ikke er motiveret for. Af samme grund er motivation via gode forklaringer og respekt for anderledes holdninger den eneste måde at tackle en sådan mulig udfordring på. Amnestygruppernes struktur Om en gruppe måtte vælge en pyramide-struktur eller en flad struktur, er helt op til gruppen selv. Det afgørende er, at gruppen fungerer godt. Men det er nødvendigt at have en koordinator eller formand, der samtidig er kontaktperson til sekretariatet. Hvis der er tale om en større gruppe, kan det også være praktisk at have et medlem udpeget til f.eks. at varetage pressekontakten, referater osv. Rollerne kan være faste, men kan også for nogle rollers vedkommende med fordel rokere

12 Dagsordener og referater En del grupper sender en dagsorden med mail forud for møder, eller der indkaldes til møde via en Facebook-gruppe. På selve mødet kan dagsordenen så drøftes og eventuelt justeres inden mødet går i gang. Især for større grupper kan det desuden være en god ide at lave referater af de afholdte møder og af indgåede aftaler. Årsmøder Nogle amnestygruppen vælger at afholde et annonceret, offentligt tilgængeligt årsmøde, hvor interesserede kan få indblik i gruppens arbejde samtidig med, at årets resultater og erfaringer drøftes. Årsmøder af den slags kan være en god måde at skaffe nye medlemmer til gruppen på, men mange amnestygrupper vælger dem fra. Det er helt op til gruppen selv at bestemme. Rapportering til sekretariatet Alle amnestygrupper deltager i den årlige rapportering ifølge sekretariatets retningslinjer i første kvartal efter årets afslutning. Amnestygrupperne modtager et sammendrag af erfaringer fra årsrapporteringen i løbet af første halvår, kaldet: Den lille positive. H/ Beslutningsformer, samarbejde og konflikter Beslutninger og samarbejde De fleste beslutninger i en amnestygruppe vil som i den øvrige del af Amnesty International normalt kunne tages i enighed. Hvis det ikke vil være muligt er almindelig afstemning selvfølgelig anvendelig. Alle i gruppen har naturligvis et ansvar for at yde sit til at samarbejdet i gruppen fungerer bedst muligt, men alle behøver som bekendt ikke være enige i alt og konstruktive drøftelser og meningsudvekslinger er vigtige for at kunne nå gode - 11-

13 resultater. Det er imidlertid ikke nogen hemmelighed, at en organisation som vores af naturlige årsager indeholder mange ildsjæle, og når vi jo ofte arbejder med emner der kan vække stærke følelser, så kan konflikter ikke altid undgås. Her har koordinatoren eller formanden for gruppen et ekstra ansvar for efter bedste evne at tackle og minimere eventuelt opståede konflikter. Hvis tingene er gået i hårdknude Hvis den situation skulle opstå, at en reel konflikt i gruppen ikke kan løses af gruppen selv, vil sekretariatet naturligvis kunne anmodes om bistand. Kan man bortvise et medlem, der ødelægger gruppen? Hvis et ødelæggende samarbejdsklima i gruppen måtte vise sig at primært at skyldes et enkelt medlem af gruppen, og det trods ihærdig indsats for at løse de opståede problemer ikke bringer gruppen til at fungere tilfredsstillende, vil koordinator/formand have kompetence til at ekskludere det pågældende medlem fra gruppen. Afgørelsen tages af gruppen selv, men sekretariatet bør som minimum være orienteret om problemerne i god tid inden beslutningen tages og skal igen underrettes hvis sagen ender med en eksklusion. Kan en amnestygruppe nedlægges? En amnestygruppe kan naturligvis nedlægge sig selv, hvis deltagerne ikke længere ønsker at fortsætte arbejdet. Det er sjældent, det finder sted, men nogle grupper har oplevet, at alderen efterhånden kan trykke i en grad, så arbejdet bliver for besværligt, hvorefter gruppen efter mange års værdifuldt arbejde for Amnesty og menneskerettighederne vælger at nedlægge sig selv. Hvis en amnestygruppe derimod måtte have udviklet arbejdsnormer eller have valgt arbejdsområder, som ikke er i overensstemmelse med dansk afdelings rammer for amnestygruppers virksomhed, vil hovedbestyrelsen efter grundige drøftelser med gruppen kunne nedlægge den. Men det er kun sket yderst sjældent. Nedlæggelse af en amnestygruppe er i øvrigt ikke det samme som eksklusion fra Amnesty som medlem

14 I/ Rejseholdet Hvad er Rejseholdet? Rejseholdet er en lille gruppe aktive amnestymedlemmer, som er udpeget af hovedbestyrelsen til på hovedbestyrelsens og sekretariatets vegne at tilbyde alle amnestygrupper i Danmark besøg ved en repræsentant for holdet. Formålet med den slags besøg er at hjælpe amnestygrupperne med at leve op til det formål med amnestygruppernes arbejde, der er beskrevet i hovedbestyrelsens retningslinjer for aktivisme i dansk afdeling, der kan findes på amnesty.dk eller ved at skrive til Besøg vil typisk blive tilbudt hvert andet år, og vil via dialog, undervisning og eventuelt træning i aftalte emner hovedsigtet bestå i hjælp til selvhjælp. Rejseholdets medlemmer er trænet og understøttet af sekretariatet til at udføre besøgsarbejdet bedst muligt. Hvordan kan amnestygrupper selv bruge Rejseholdet? Amnestygrupper kan også selv ønske besøg fra Rejseholdet ud over de tilbagevendende besøg, såfremt gruppen måtte have behov for at drøfte emner som f.eks.: Konkrete kampagner og aktivitetsopgaver, praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af kampagneforløb og aktivismerollen på gaden. J/ Retningslinjer for mailudsendelser Alle lokalt funderede amnestygrupper kan via sekretariatet hvert kvartal få udsendt en mail om gruppens aktiviteter til medlemmerne i gruppens område. Sekretariatet læser korrektur, sætter mailen op i en amnesty-layout og udsender mailen med et specielt program, der sikrer mod spredning af virus og at modtagerne ikke kan se hinandens mailadresser. Send en mail med teksten til senest to uger før ønsket udsendelsesdato og gerne før

15 K/ Lokale fonde og kendisser Nogle amnestygrupper benytter personer, der er kendt lokalt, til deres arrangementer, ligesom de ansøger lokale fonde om tilskud. Dette kan være en god ide og gøre gruppens arbejde stærkere. Bare husk at koordinere det med sekretariatet, hvis I ønsker at kontakte en landskendt person eller en landsdækkende fond, så de ikke oplever at få konkurrerende henvendelser fra to forskellige dele af Amnesty. L/ Tilskud Alle amnestygrupper kan få et årligt grundtilskud til driften på kr ved indsendelse af en ansøgning til Som beskrevet i Aktiv i Amnesty - en guide kan grupper på linje med andre aktive også søge tilskud til lokale kampagneaktiviteter. Hovedbestyrelsen sætter hvert år en pulje penge af, hvorfra alle aktive kan søge et tilskud til at gennemføre et lokalt kampagnearrangement på et af amnestys prioriterede områder. Du finder ansøgningsskemaet på amnesty.dk eller ved at skrive til M/ Lokal økonomi Alle amnestygrupper med selvstændig økonomi indsender hvert år inden 15. februar et rapporteringsskema med et regnskab til sekretariatet

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Aktiv i Amnesty. - en guide

Aktiv i Amnesty. - en guide Aktiv i Amnesty - en guide 1. udgave, juni 2015 Indhold Intro... 2 A/ Hvorfor blive aktiv i Amnesty?... 3 B/ Sådan kan du være med... 4 B1/ Aktivisme som alle har tid til at deltage i... 4 B2/ Aktivisme

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere