Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen."

Transkript

1 VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: Morgenbadning- og kaffe Kort præsentation v/de fremmødte foreninger VID s ordinære generalforsamling Frokost med efterfølgende familiefoto Tema Sikkerhed omkring vinterbadning Østersø-vinterbadetræf i København 12.maj Kaffe Afrunding og på gensyn Deltagende foreninger: Badekompagniet Sluseholmen Heidi Bjerg Gregersen Det kolde Gys Anders Hjort, Inge Jensen Dragør Vandhunde Jens Frederikssund Ove Scheel, Niels Jørgensen HP Vedbæk Bo Nielsen, Jytte Larsen Hundested Sussie Eliasson, Birgit Sørensen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Hanne Hansen Jomsborg Lennart Gustafsen Nivaa Bjørn Helstrup Nødebo Jørn Aagaard, Stephen Wessel Roskilde Vinterbadere Peter Lendal, Lia Holmbom, Hanne? Skodsborg K. Riedel Solrød Lizzie Bredvig, Preben Hershøj Køge Valkyrien Mickael Andersen Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. Præsentation af foreningerne: Roskilde Vinterbadere: Pt. 350 medlemmer og ingen øvre grænse, idet det er foreningens opgave at skaffe rum til dem, som vil være medlemmer. Kontingent kr. 600, indmeldelsesgebyr kr Foreningen dannedes år Efter at sauna blev anskaffet i 2007 har der været en øget tilgang af medlemmer. Anskaffelsespriser: Flåde kr , pavillon med sauna kr inkl. installationer. Sauna, flåde og klubhus flyttes efter hver sæson, som er 1.okt. til 31. marts. Forbrug EL ca. kr pr. sæson saunatid er dagligt. Der betales kr for at ligge i museumshavnen, som er ejet at staten/kommunen!!! Der er planer om udflytning til yderhavnen i 2014 ifm. Havneudvidelse. Lokalplan herfor forventes godkendt nov

2 Gæstebadning: Man vil gerne imødekomme dem, som ønsker et prøvedyp, men det har vist sig at være problematisk, idet det har udviklet sig til, at en del folk bader uden at være medlemmer. Der er tradition for morgenmad 1. søndag i hver måned. Der deltager gerne 60 mand,og foreningen betaler dette. Derudover har man gus, foredrag og fuldmånebadning. Hundested Badeklubben Trekanten: 70 betalende medlemmer, kontingent kr Forening startet Ikke-medlemmer bruger også omklædningsrum på 10 m 2, som er stillet til rådighed af kommunen. Kort til det opdaterede adgangssystem koster kr Eneste luksus er udendørs bruser. Der har desværre været konstateret hærværk. Køge Vikingelaug Valkyrien: Michael orienterede kort om Køge Bys udvikling og uddelte brochure. Ny badeanstalt er projekteret til ibrugtagning inden for 2-3 år. På hjemmesiden ligger info omkring historien og det nye store projekt. I august vil der tillige være åbent hus arrangement. Der er 600 medlemmer, kontingent kr Kr ved indmeldelse. Køge Kommune yder ikke tilskud. Der er ca. 250 badende dagligt. Saunaomkostninger er store, så saunatid er minimeret lidt. Gæstebadere er velkomne ifølge med medlemmer efter aftale. Man SKAL ringe og spørge først. Nivå Pingvinerne: Pt. 110 medlemmer, kontingent kr. 100, kr betales til byggefond. Disponerer over livreddernes skurvogn på 8 m 2. Tidligere formand er afgået pga. problemer med naboen, som er en vandskiklub. Man kan ikke finde ud af at deles om faciliteterne, der er spørgsmål om ejerskab i havnen. Juridisk assistance er desværre nødvendig. Bjørn ser gerne, at der laves en paraplyorganisation for VID, som kan yde assistance ved sådanne tvister. Bjørn er fortaler for, at foreningerne melder sig ind i DGI eller DIF. Gilleleje Vintersvømmere: Pt. 160 medlemmer, heraf 120, som er ikke er medlem af Roklubben, hvor man bor til leje. Kontingent kr. 475, medlemmer, som samtidig er medlem af Roklubben betaler kr. 75. Der er ikke sauna til rådighed. Lørdag/søndag bader med efterfølgende kaffedrikning. Ved fuldmåne hyles der i kor og medbragt mad indtages. Hewlett-Packard Vinterbadeklub: Landets eneste firmabadeklub. 30 medlemmer med få faciliteter 15 knager under udhænget på Vedbæks klubhus. Har eksisteret i 15 år. Alt sker på sammenskudsbasis. Sæson september til april kick-off stater sæsonen. Man har jule- og nytårsarrangementer og slutter med St. badedag. Herudover dyrker man seriøs whisky-smagning.

3 De Dragør Vandhunde: 600 medlemmer. Kontingent kr. 200, kr. 200 for nøgle, kr. 400 til forbedringer. Foreningen blev etableret i Man råder over 6 omklædningsrum, og sæson er fra 1. oktober til 31. marts. Der er talt om sauna de sidste 20 år. Der er dannet en saunaforening med 150 medlemmer, men det er en alligevel en meget svær ting at etablere sauna i Dragør. Man har elektronisk nøglesystem, hvor nøgle slettes, hvis der ikke er betalt. Gæstebadere ja, hvis nogen i bestyrelsen har tid. Arrangementer, standeropsætning, generalforsamling og dåb i januar se i øvrigt hjemmeside. De Dragør Vandhunde tilbyder at være værter ved VID-mødet i En stor tak for det!! Nødebo Vikingerne: Stephen viste slideshow. Foreningen har eksisteret i 1½ år, har 40 medlemmer. Kontingent kr. 300, depositum kr Badning i Esrum Sø onsdag, lørdag og søndag morgen. Deler hus med kajakklub. Der er sauna til 18 personer, 2 omklædningsrum og adgang med elektronisk nøglesystem. Man enes rigtig godt med naboklubber. Arrangementer har man ved fuldmåne, juleaften- og nytårsmorgener. Alle gæster er velkomne. Badekompagniet Sluseholmen, København SV Nyetableret klub i december 2011, den første i København med vinterfaciliteter. Der er 300 medlemmer og på venteliste. Kontingent kr. 500, kr. 200 ved indmeldelse. Sæson er oktober til og med april. Der er godt samarbejde med Københavns Kommune. Der bades med badetøj, idet ejerforeningen i det nærliggende byggeri Metropolis kræver dette. Typisk er det lidt yngre medlemmer ift. andre foreninger. Det Kolde Gys, Helgoland: Helgoland er dannet i 1929, den gamle badeanstalt blev nedrevet ifm. etablering af Amager Strandpark, men et nyt Helgoland opstået efter byggeri af den nye badeanstalt. Kontingent kr. 500, kr. 100 for nøgle. Der er 2000 medlemmer. Systemet Conventus fra DGI indføres til administration af økonomi og nøgler. Således skal medlemmer selv loade beløb ind for at nøgle virker. Der er rigtig mange gamle traditioner, bl.a. dåb, hvor man er udklædt, standerhejsning med sild og brændevin, nytårskur og meget mere. Der kåres 25-årsbadere - og 40-, 50-, 60-års og sågar 70-års badere. Det sociale liv er meget vigtigt for vinterbaderne. Gæstebadere kan kun komme ind efter skriftlig aftale med formand. Det foregår ved, at man mailer til formanden man vil bade, så får man et svar, som man printer ud og viser ved indgangen. Der har netop været rejsegilde på det 3. hus, som skal indeholde fælles sauna. Anders opfordrede foreninger til at melde sig ind i DGI, som har konsulenter man kan trække på. Frederikssund, Isbryderne Der er 20 medlemmer i foreningen, som har eksisteret i 12 år. Der bades i Marbæk Havn, og man har ingen sauna. Kontingent kr.?. Der er plan om at tale med borgmester om at få sauna.

4 Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen: Pt. 168 medlemmer, og man stopper tilgangen ved 175 pga. pladsmangel og stort slid på husbåden, hvor er bades fra. Tillige bades der fra stranden ved Arken, hvor man anvender det gl. livreddertårn til omklædning. Kontingent kr. 400, som går til foreningen, idet kommunen afholder udgifter til forbrug og rengøring. Foreningen har selv afholdt udgifter til forbedringer bl.a. ombygning af saunabænke og ny ventilation, ligesom der foretages ekstra rengøring udover den kommunale. Det næste projekt kan blive en handicapvenlig trappe med en platform under vand, så man kan bunde. Modellen er en trappe, som Svanemøllebugten har. Badetider er hver dag kl og onsdag kl Der søges om ekstra åbningstider, idet mange nye medlemmer er yngre og arbejdsramte. Gæstebadning er KUN 1. onsdag i hver måned kl , samtidig med intro. for nye medlemmer. Der er mange aktiviteter bl.a. foredrag om sundhedsrelaterede emner på fuldmåneaftener, udflugter til bl.a. svenske badeanstalter, pinsemorgen- og juleaftensdagsmorgenbadning. Der har netop været generalforsamling med stor og god udskiftning i bestyrelsen. Stor opbakning fra medlemmerne. Tip: Man bruger tykke polystyrol-plader i hullet, når der er is. Disse holder hullet isfrit. Solrød Vikingelauget Freja: Danmarks kedeligste Man har bro, sauna og klubhus. 32 medlemmer, og målet er 50 medlemmer. Kontingent kr. 200, kr. 800 ved indmeldelse. Aktiviteter: Bl.a. måneskinsbadning med spisning. Skodsborg Vikingelaug: Har eksisteret i 6½ år, 120 medlemmer, som bruger et rum på 8m 2 for enden af kiosken og med adgang til handicaptoilet og 1 radiator. Kontingent kr. 550, nøgle kr. 200 og depositum kr Der er 15 på venteliste. Ældste medlem er 86 år. Kommunen ejer broen, som hver vinter hærges noget af isen. Sæson er 1. okt. til og med 30. april. Der sendes nyhedsmail til medlemmer 1 gang pr. måned. Alle badende skal krydse sig af, for at man kan holde styr på, hvornår det er tid til dåb. Man skal bade 60 gange og i 5 år før man kan døbes. Der er netop afholdt livreddende kursus. Tryg har doneret dukker, som deltagerne kunne tage med hjem og øve sig på. Hjerteforeningen arrangerer disse kurser. Jomsborg, Århus: 5500 medlemmer, kontingent kr Der tages ikke flere medlemmer ind. Nye medlemmer SKAL deltage i introduktion. Gæster/gratister: Medlemmer kan tage 1 gæst med 1 gang, medlemmets nøgle inddrages ved misbrug.

5 VID Generalforsamling afholdt 24. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Valg til bestyrelsen På valg er landsformand Anders Hjorth, finansminister Erik Jensen. Begge modtager genvalg. 5. Fastsættelse af næste mødested og dato 6. Evt. 1. Valg af dirigent Peter Lendal blev valgt til dirigent. Peter kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning Formand Anders Hjorth fremlagde beretning for Der er brugt rigtig megen tid på dannelse af Vinterbadere i Danmark. Op langs Øresundskysten var der 10 etablerede klubber, som holdt sammen, senere blev der 16, i 2002 var der 24 og i foreninger. Der har været snak om det internationale samarbejde med Vedbæk. Og der eksisterer et godt venskab med vinterbaderne i Rostock. I var der snak om vedtægter, og 2010 blev VID så dannet ved et møde på Helgoland. På det tidspunkt var der 48 foreninger tilknyttet. I 2011 var der 73 foreninger, og i dag kan vi tælle 82 foreninger med i alt organiserede vinterbadere Det er en stor glæde, at dette er lykkedes så godt. VID er til nytte bl.a. for nye foreninger overfor myndigheder og kommuner. Hvis foreningerne har problemer i den retning, så skal man ikke tøve med at søge råd hos de etablerede foreninger. Det Kolde Gys, på Helgoland skulle jo starte forfra, og det var rigtig hårdt. Andre klubber skal igennem det samme, og det kan være en kamp. Københavns Kommune accepterer, at Det kolde Gys er en sportsklub, som er organiseret hos DGI. DGI er villige til at have vinterbaderne som en fraktion, og det opfordres til, at alle foreninger melder sig ind i DGI, for også ad den vej at kunne få støtte. Kommunerne skal gøres opmærksom på VID s tilstedeværelse. VID bruger også kræfter på hjemmesiden Hjemmesiden vinterbader.dk er nu endeligt kun til rådighed for Jomsborg. Der kommer mange mails til formanden ad denne vej, ligesom vi kan finde hinanden. Mange er også begyndt at skrive til hinanden. Mailadresser findes på hjemmesiden i listen over medlemsklubber. - OG I skal huske at melde til hvis der er rettelser til listen. Anders rettede en tak til Inge, Bo og Hanne for arbejdet med hjemmeside og liste. Indtil videre koster det ikke noget at være medlemmer af VID, men vi kan ikke afvise, at der på et tidspunkt vil blive brug for en form for økonomi.

6 Vinterbadere er sociale mennesker, vi mødes og bader, passer på hinanden, fortæller historier og fester med hinanden. En anden ting er, at vi skal passe på ikke at blive eksponeret. Der vil altid være interesse fra medierne for at fremvise vinterbadere som bare røve. Og sådan er det ikke, her skal vi sige fra. Vi skal markedsføre os med, at vi går i vandet, nyder naturen, ser fuglene. Det internationale: Roskilde har haft 2 medlemmer til VM in vintersvømning i Finland. Kommentarer til beretningen: Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange medlemmer foreningerne må stille med til generalforsamlingen. Svar: 2 kan deltage og hver forening har 1 stemme. De Dragør Vandhunde: Roser arbejdet i VID. Ved dette årsmøde var der dog desværre ikke bred repræsentation fra hele landet. Vi kan bruge hinanden, hente råd, men ikke spille med musklerne. Positivt at vi mødes, at muligheden er der, og at vi kan gæste hinanden. Dragør vil ikke betale for medlemskab, når/hvis dette bliver aktuelt. Nivå foreslog at vi udformer en pressemeddelelse, som foreningerne kan formidle til den lokale presse. Nødebo: Har forespurgt DGI omkring at holde isfrit omkring broer. Fik ca. 8 tilbagemeldinger. God hjælp til at komme videre. Køge: Roser hjemmesiden og tager erfaringer fra mødet med hjem. Støtter pressemeddelelse. Det Kolde Gys Anders tilføjede, at man er forsikret i sit arbejde i foreningen, når man er medlem af DGI. Dette er jo et bestyrelsesansvar. Beretningen blev godkendt. 3. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag 4. Valg til bestyrelsen: Anders Hjorth og Erik Jensen blev genvalgt. 5. Næste mødested Søens Folk i Rold Skov har tilbudt at holde mødet 2013, og vi takker ja. Dato: 16. marts 2013 er aftalt med Søens Folk. Rold Skov ligger ved Skørping.

7 6. Evt. Erik, Gilleleje stillede spørgsmålet om, hvorvidt der er en suppleant i foreningen Svar: Det er foreningen, der er repræsenteret, og som skal stille med en repræsentant. Derfor er der ikke brug for suppleanter. Inge, Det kolde Gys har fået en henvendelse fra Ballehage om hjælp til etablering af hjemmeside, nu hvor den gamle side er nedlagt. Svar: Bo tager kontakt til Ballehage. Hjemmeside-spørgsmålet affødte flere kommentarer, bl.a.: Hundested har brugt mange penge på deres hjemmeside, som ikke en gang er god. GoMINIsite er en dyr løsning, som ikke kan anbefales. Nødebo har fået en bekendt til at danne hjemmeside han er blevet gratis medlem. Køge har fået dannet hjemmeside af lokalt firma mod annoncering. Skodsborg stillede spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsesmedlemmer i de forskellige foreninger betaler kontingent? Svar: I nogle foreninger er det kutyme, at bestyrelsesmedlemmer ikke betaler. Herefter takkede Anders og Peter for, at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. TEMA: SIKKERHED - emnet blev drøftet og synspunkter og forslag luftet, bl.a.: Vi skal i alle foreninger ved skiltning gøre opmærksom på, at alle bader på eget ansvar I en af foreningerne har man i/ved sauna en mobiltelefon hængende, som KUN kan ringe til 112. Der kom et forslag til hjemmesiden om at opsætte link til hjerteforeningen.dk/forebyggelse. Skodsborg fortalte, at her kan man se, hvordan man får hjælp til livreddende kursus. Der var debat om problematikken om at få livløse folk op af vandet. Der findes stiger, som kan anvendes til dette. En egentlig konklusion herpå kom der ikke. En opfordring kan lyde til alle om at komme med et brugbart bud på en sådan anordning/stige.

8 TEMA: ØSTERSØ-VINTERBADETRÆF 12. MAJ 2012 KL Anders fortalte om samarbejdet med bl.a. tyske klubber. Der har til arrangementet i maj allerede meldt sig ca. 80 tyske deltagere allerede. Der er brug for hjælpere til arrangementet, dette er en opfordring til alle medlemmer i danske foreninger. Man skal henvende sig herom til Anders Hjorth, Det kolde Gys. København Kommunes kultur- og fritidsborgmester er protektor, Team Bade stille op mht. sikkerhed. Pris pr. deltager: 40 Invitation til alle danske klubber udsendes snarest via VID og lægges ligeledes på hjemmesiden Efterfølgende er ovennævnte arrangement blevet aflyst. Mail herom er sendt til alle foreninger 10. april. Afsluttende bidrog Hanne fra Roskilde Vinterbadere med recitation af et underfundigt digt. Stor applaus til Hanne. Tak og på gensyn i april 2012 Hanne Hansen

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere