Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland"

Transkript

1 Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Deltagere: Andreas Kirkegaard Christina Cohr Connie Christensen Ernst Theill Finn Belstrøm Finn Thomsen Oskar Kragegaard Lisbeth Dahl Jørgensen Nicolai Schiørring Petur Olsen Poul Andersen Vagn Hedegaard Gæster: Lene Christensen, afdelingschef - Teknologi og Netværk Henriette Vejbæk, Netværkssekretær Tid og sted: Torsdag den 30. oktober 2014 kl ca. 21:30 Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde, Dagsorden 1. Valg af referent og evt. ordstyrer 2. Drøftelser med Lene Christensen og Henriette Vejbæk 3. Spisning, Alle 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Godkendelse af sidste referat 14. august Meddelelser fra formanden Ny Hjemmeside for IDA RS og enhederne Principper for håndtering af afmelding 6 års regel: direkte og udpegede Ændring af vedtægter vedr. repræsentation fra Lisbeth Dahl Jørgensen Arrangerer tilvalg uden aftale med enheder som medarrangør Formandsmøde med repræsentantskabet 2014 Generalforsamling Meddelelser fra øvrige medlemmer af Regionsrådet, herunder evt. forslag Nytårskur ved FTh og EVT, eventuelt assisteret af CCo Erhvervsudvalget, herunder møde med IDA 8. Nyt fra enhederne under Regionen om planlagte arrangementer og aktiviteter (maks. 3 min. Pr. enhed) og med fokus på økonomi - bruges de tildelte midler??? * Venligst fremsend enhedernes reviderede forecast 2014 til Vagn inden mødet * af 5 Ref.: Ernst Theill

2 9. Status på økonomi Budget/forecast 2014 Budget 2015, herunder orientering fra dialogmødet med kontraktudvalget 10. Næste møder, Nicolai Torsdag den 4. december 2014 kl. 17:30, Haslev Smørebrød, Haslev Torsdag den 29. Januar 2014 kl. 17:30, Benløse Kro, Ringsted Generalforsamling, tirsdag den 24. marts 2015, Prindsen, Roskilde. 11. Eventuelt HUSK!!! Tilmelding skal ske jf. forretningsordenen. Giv venligst besked HURTIGST MULIGT og allersenest 1 uge før til Ernst og Nicolai af 5 Ref.: Ernst Theill

3 Referat af Regionsrådets (RS) møde , Fremmødte: Medlemmer: Nicolai Schiørring (NSj), Formand Ernst V. Theill (EVT), Sekretær Vagn Hedegaard (VHe), Kasserer Finn Hansen (FBH), SJR-B Petur Olsen (PeO), SSJ Oskar Kragegaard (OsK). Observatører: Finn Thomsen (FTh), SJR-E Gæster: Lene Christensen (LEC) Henriette Borch Vejbæk (HBV) Manglende tilmelding eller afbud: Andreas Kirkegaard, (AHK) SJR-S Connie Tue Christensen (CTC), SJR-A Christina Cohr (CCo), Næstformand Poul V. Andersen (PVA), NVS Lisbeth Dahl Jørgensen (LDJ), SJR-ManifiQue. Ad. 1: NSj valgtes som ordstyrer og EVT som referent. Ad. 2: Punkterne fra pkt. 6 behandles som spørgsmål/svar med gæsterne her under punkt 2. a. Gensidig introduktion af fremmødte. b. Sekretariaternes opgave er at servicere IDA-medlemmer, specifikt de frivillige. c. Generalforsamlingerne serviceres i af sekretariaterne mht. annoncering, oplæg og bestyrelsesfortegnelser (GF-pakken). IDA-administration deltager i regionernes GF. RS GF er fastlagt til Prindsen, Roskilde 24. marts 2015 og NSj overvejer om eventuelt et foredrag om testamenter og arveret kunne trække deltagere til selve mødet. d. De nye hjemmesider er ca. på plads. Ændringer af hjemmesiderne sker via sekretariatet og kan IKKE ændres fra lokal hold! Enkelte forslag kan ikke rummes i den anvendte templat. e. Nye nyhedsbreve med segmentering er under udarbejdelse. Det vil tage en del tid endnu før endelig udformning er nået. f. Fælles-arrangementer SKAL godkendes. De involverede er nu informeret og det synes at reglen overholdes. g. 6-års-reglen (med baggrund i EVTs medlemskab af RS i 6 år som direkte valgt, 1 år som udpeget af RKA og senest eet år som direkte valgt) vurderes af IDAs jurister, på baggrund af oplæg som hurtigst udarbejdes af NSj. (Fra HBV er senest modtaget følgende: EVT kan kun sidde i RS til 2013) af 5 Ref.: Ernst Theill

4 h. KUR ønsker ikke at fremme LDJs oplæg til vedtægtsændring for regionerne. De udpegede fra afdelinger og faggrupper skal meddeles ud inden GF. i. Håndtering af afmeldinger, specielt ved gratis-arrangementer er et problem, der har kaldt på anvendelse af 'No-show'- betalinger (2-300 kr) fra enkelte enheder. Det anbefales helt at undgå gratis-arrangementer samt at anvende net-betaling ved tilmelding. j. Formandsmøde giver statistik for samtlige enheder mht. læsning af annoncer versus tilmelding. HBV eksemplificerer at 'Fasandræberen' har givet 118 click med kun 10 tilmeldinger. Statistikkens primære formål er at fastholde aktive medlemmer og sikre rekruttering. Definitionen af 'aktiv' åbner krav til indsats. k. IDA's strategi for indflydelse i samfundet blev nævnt og der ref. til annoncering gennem november måned. Ad. 3: Ad. 4: Ad. 5: Spisning for alle, hvorefter gæsterne forlod mødet og almindeligt møde fortsattes. Dagsordnen blev godkendt. Referat af møde 14. august, 2014 godkendtes. Ad. 6: Alle punkter beskrevet under Ad. 2. Ad. 7: a. Frida Frost vil gerne deltage i Nytårskuren, der er afpasset med hendes kalender til den 19. januar, FTh, CCo og EVT er nået frem til, at Braunsteins bryggeri vil være en god kombination af teknik, interesse samt mødested for arrangementet. (Det er nu udbudt.) b. fælles med DJØF er opnået et oplæg til arrangements-samarbejde. Samarbejdet evalueres medio Betaling for deltagelse i mulige fælles-arrangementer skal overvejes. c. Efter møde med IDA (bl.a. med Frida Frost) vil Erhvervsudvalgets arbejde gå på tværs af afdelingerne, enhederne og gerne også på tværs af andre regioner. IDA vil gerne deltage i større arrangementer. DJØF-samarbejdet kunne være en indfaldsvinkel. Af emner kunne nævnes Kattegat forbindelsen. Forslag herom bør fremmes d. Oplæg fra PeO om et Nørd-arrangement overvejes til næste møde. Ad. 8: Ad. 9: Punktet udsættes til næste møde 2014-budgettet er i overensstemmelse med skema omdelt af VHe. Det er utilfredsstillende at enhederne ikke svarer tilbage på henvendelse fra kassereren om seneste opdateringer af forbrug. Der forventes et overskud for RS på ca DKK budgettet: Kontraktudvalget har en tildeling på 8 mill. DKK og der er ansøgt om i alt 10 mill. DKK, så der skal skæres. SJR-S får tildeling direkte gennem RS. NSj vurderer, at SJR-S er en 'god' partner i RS da aldersfordelingen forbedres. Der skal i 2015 lægges vægt på større egenbetaling ved arrangementer og i øvrigt tilstræbes konstant eller stigende aktivitet.. Ad. 10: NÆSTE MØDE: Torsdag den 4. december 2014 kl. 17:30, Haslev Smørebrød, Haslev af 5 Ref.: Ernst Theill

5 Torsdag den 29. januar 2014 kl. 17:30, Benløse Kro, Ringsted GF 24. marts 2015, Prindsen, Roskilde. Ad. 11: - Til- og/eller afmelding ønskes mere præcist og til tiden! - Ved fremmøde bør deltagerne være til stede ved mødets begyndelse! - Ønske om placering rundt om mødebord, så alle kan se alle! Mødet sluttede af 5 Ref.: Ernst Theill