Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange"

Transkript

1 Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

2 Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager det er noget I skaber sammen hele tiden Trivsel passerer grænser Fra trivsel til næring. Hvordan nærer du dig selv? Hvordan nærer du andre? Hvordan nærer andre dig? Hvordan nærer din arbejdsplads dig (ledelse)?

3 Trivsel et sammensat fænomen Kropsligt velvære Følelsesmæssigt velvære Mentalt velvære Spirituelt velvære

4 2 vigtige centre Nucleus Accumbens er det eneste hjernecenter, som udpræget udviser stigende aktivitet, når vi oplever noget rigtig dejligt (dopaminfrigørelse). Aktiveres når vi lykkes, af ros OG af chokolade! Nucleus Amygdala hjernens varslings-radar. Aktiveres når individet føler sig truet.

5 Udfordringen i det moderne arbejdsliv At navigere mellem det, der begejstrer og det, der belaster

6 For meget og for lidt Frihed Trivsel Frihed Ansvar Ansvar Udfordringer Udfordringer Variation Kontrol For lidt Balance For meget Variation Kontrol Spænding Spænding Uforudsigelig hed Uforudsigelig hed Belastning

7 Stressfaktorer i arbejdslivet Oplevelse af: Uforudsigelighed Manglende kontrol (indflydelse) Meningsløshed Ubalance mellem krav og ressourcer (tid, faglige el. personlige kompetencer) Ubalance mellem indsats og anerkendelse

8 Klarhed?! Det er da: Et spyd! En slange! En mur! En vifte! Et træ...

9 Filmklip fra YouTube: Equal pay for monkeys. https://www.youtube.com/watch?v=-dmok48qgl8

10 En klog sekretær udtalte: Det er svært at bidrage til noget, man ikke ved hvad er!!

11 En sag om (u)tydelighed Konkret gik skemalægning af sommerferie for personalet i hårdknude og der måtte sættes hårdt mod hårdt! Personalet skulle selv planlægge sommerferie, men måtte i sidste ende beordres til at dække flere svagt bemandede dage Ledernes refleksion: Spørgsmålet er bla om vi er for large/bløde/overlader for meget til personalet... og om det fremover kan håndteres på anden måde i lign. og andre situationer? Jeres refleksion: Hvilken betydning havde denne sag for trivslen?

12 Summe ved bordene Hvad kan klinikkens ledelse gøre for at maksimere trivslen på arbejdspladsen? Hvordan kan den minimere de nævnte stress faktorer? Hvad kan den erstatte dem med?

13 Ledelse er at skabe klarhed Rammer: Kerneopgave, værdier Retning: Visioner, prioriteringer og mål Roller: Hvem gør hvad? Hvad forventer vi af hinanden? Hvad betyder leder, medarbejder, patient osv. her hos os? Regler: Politikker, kultur, aftaler mm (fx. hvad taler vi ikke om under den fælles frokost?) Lederne må være rollemodeller

14 God ledelse virker!! Ledelse Engage ment Perfor mance

15 Nærer I hinanden? Hvert møde rummer potentialet: Berigelse eller berøvelse

16 Glæde, lykke og trivsel et kursus for hele klinikken (*) På den ene side: Det primære formål med en arbejdsplads er ikke at alle skal trives. På den anden side: Trivsel er en væsentlig forudsætning for at arbejdspladsen leverer gode faglige præstationer Forestillingen om Evigt solskin i et pletfrit sind er næppe realistisk. Gnidninger, modsætninger, spændinger og kriser er forudsætninger for liv og udvikling. (*) Fra Lægeforeningens nyeste kursuskatalog

17 Vi kommer der jævnligt Vi skal finde frem til en fælles forståelse Vi skal træffe en vigtig beslutning Vi skal kommer overens med uenigheder Den anden gør noget, som rammer mig Og vi er jo forskellige!!

18 Hvad irriterer os mest? 1. Kolleger med negative holdninger til arbejdet (61%) 2. Kolleger, som fedter for chefen (60%) 3. Kolleger, som rotter sig sammen mod andre (54 %) 4. Kolleger, som efterlader sig spor i toiletkummen (50%) 5. Kolleger, som ikke leverer resultater (40%) 6. Kolleger, som kommer for sent (39%) 7. Kolleger, som lugter af sved (38%) Svensk undersøgelse blandt 1000 medarbejdere, ref i Helsejob aug 2010

19 Trivselsfremmende??

20 Trivselsfremmende??

21 Undergravende Anerkendende 4 udtryksformer Selvtillidsbetonet involverer sig ærlig og åben direkte, fast og rolig styrer mod mål inviterende, sætter grænser ansvarlig Modtagende forstående og varm tilpasser adfærd aktivt lyttende stiller spørgsmål nysgerrigt udforskende katalysator for samtalen Aktiv Aggressiv krænker fremhæver sig selv dominerer angriber ydmyger fordømmer bedrevidende ego-centreret Underdanig selvfornægtende undskyldende tilbageholdende vendekåbe modificerende usikker lader som ingenting Afventende

22 Hvilken kultur har I hos jer? Familiekultur: Følelser og følelsesmæssige behov er i centrum og knytter os sammen. Vi har valgt hinanden (i al fald de voksne!!) Virksomhedskultur: Den fælles opgave knytter os sammen. Professionelle relationer. Vi er placeret sammen.

23 Kultur: Hvordan er det i din praksis Vi taler åbent om skæverter og succes er i samarbejdet? Vi får altid taget uenigheder i opløbet? Vi giver hinanden brugbar feedback? Vi udnytter vores forskellighed konstruktivt? Vi taler regelmæssigt og grundigt - om hvordan vores samarbejde fungerer? Vi gør hinanden bedre gennem et generøst samspil?

24 Summe Hvilken kultur har I på jeres arbejdsplads? Hvilke trivselsfremmende vaner og rutiner har I? Fx: Positiv runde på P-mødet? Fælles frokost uden gule sedler

25 Det personlige ansvar

26 Ansvaret for den anden Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vedkommende holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være lidt - en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne, eller som man vækker - en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Citat: K.E. Løgstrup (teolog)

27 Hvornår lægger du noget ind i trivsels puljen? Når du melder ud åbent, ansvarligt og ærligt Når du nægter at deltage i sladder Når du udviser opmærksomhed på dine kolleger Når du giver rigtig god feedback anerkendelse eller korrektiv Når du hjælper en kollega (uden krav om modydelser) Når du bidrager til at løse de problemer, der opstår

28 Får du givet udtryk for? Hvad lægger jeg allermest vægt på i det daglige (sam)arbejde? Hvad forventer jeg af min arbejdsplads, min ledelse, mine kolleger? Hvad er vigtigst for at jeg trives? Hvordan du rent faktisk har det på jobbet?

29 Hvordan nærer jeg mig selv? Retningen, meningen, formålet De sociale og mentale hovedmotorer Emotionel energi Spir. energi Mental energi Fysisk energi Motorkraft

30 Summe ved bordene Hvordan arbejder I med trivselsspørgsmålet i jeres klinik? Hvordan og hvornår taler I sammen om den? Hvordan kunne I ellers arbejde med trivsel? Var der noget du kunne gøre anderledes?

31 Kurve over klimaet i praksis Høj positiv energi glædesfyldt samarbejde entusiasme = + 10 Medium/neutral (= 0) 1 år siden Meget negativt konfliktfyldt samspil udmattelse (= - 10) ½ år siden I dag