Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Jammerbugt Kommune

2 Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik på at understøtte planlægningen og tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats i Jammerbugt Kommune i 214. I faktaarket belyses en række udfordringer og aktuelle tendenser på arbejdsmarkedet og blandt jobcenterets målgrupper i Jammerbugt, som vurderes at blive centrale for de kommende års lokale beskæftigelsespolitik. Noter og definitioner til de anvendte beregninger forefindes bagerst i faktaarket. Det er Beskæftigelsesregionens håb, at faktaarket kan medvirke til at understøtte arbejdet med den lokale beskæftigelsesplan for 214. Faktaarket er bygget op med følgende indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1. SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I JAMMERBUGT UDVIKLING I LEDIGHED STIGENDE KVALIFIKATIONSKRAV UNGE I UDDANNELSE TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHED SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE FIGURNOTER... 16

3 3.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 212 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt Situationen på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Figur 1: Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl i Jammerbugt fra januar 28 til november Første fase Jammerbugt (venstre akse) Anden fase Nordjylland (højre akse) Figur 2: Udviklingen i beskæftigelsen i Jammerbugt fra 3. kvt. 28 til 4. kvt. 212, fordelt på brancher Indeks Første fase Anden fase Indeks Beskæftigelsen faldt fra men er stabiliseret fra Den aktuelle lavkonjunktur kan inddeles i to faser. I den første fase faldt beskæftigelsen kraftigt. I den anden fase er beskæftigelsen stabiliseret på et lavere niveau end før krisen satte ind. I både Jammerbugt og Nordjylland har beskæftigelsen gennemløbet disse to faser. Beskæftigelsen faldt markant fra 28 til 21, og siden starten af 21 er beskæftigelsesudviklingen stabiliseret. I november 212 var der ca beskæftigede i Jammerbugt. Det er ca færre beskæftigede end i januar 28 og svarer til et fald på 9 pct. Beskæftigelsen er faldet mest i privat service industrien har samlet set mistet ca. 18 pct. af de ansatte siden starten af krisen. Faldet er primært sket i starten af 211, og beskæftigelsen i privat service har siden da været nogenlunde stabil. Beskæftigelsen faldt kraftigt inden for bygge og anlæg i krisens første fase, men har siden været svingende. I de offentlige brancher og privat service er beskæftigelsen i dag ca. 8 pct. lavere end i 28. Industri Bygge og anlæg Handel og transport Privat service Offentlige brancher I alt Figur 3: Udvikling i antal beskæftigede i Jammerbugt fordelt på brancher Antal september 28 Sep-8 til sep-1 Sep-1 til sep-12 Udviklin g i alt Antal september 212 Landbrug mv. 89 7% -6% 1% 9 Industri mv % 6% -1% 2.88 Bygge/anlæg % -1% -14% Handel/transport % -4% -1% 3.4 Kommunikation mv % -4% -7% 324 Finans/forsikring 477-8% -4% -12% 421 Ejendomshandel % % -26% 22 Erhvervsservice 92 2% 12% 14% 1.8 Off. brancher % -6% -4% Uoplyst % -49% -8% 276 I alt ,2% -3,% -9,% Beskæftigelsen i Jammerbugt er stabiliseret i industri, byggebranche, handel og transport Beskæftigelsen i industrien, bygge og anlæg og ejendomshandel faldt kraftigt i krisens første fase. Siden september 21 er den kraftige negative udvikling i disse brancher dog aftaget, og industrien og ejendomshandel har oplevet stigende beskæftigelse de seneste to år. Erhvervsservice har oplevet stigende beskæftigelse over hele perioden. * Bemærk: der er tale om antal berørte lønmodtagere. Derfor adskiller tallene sig fra figur 1, der angiver antal fuldtidsbeskæftigede.

4 Andel lønmodtagere (pct.) Figur 4: Andelen af årige, der er beskæftigede, og udviklingen i antallet af beskæftigede i de nordjyske kommuner fra november 211 til november Mariagerfjord Thisted Jammerbugt Brønderslev Vesthimmerland Morsø Nordjylland Rebild Frederikshavn Hjørring Aalborg Læsø 48-3, -2, -2, -1, -1, -,,, 1, Udvikling antal lønmodtagere seneste år (pct.) Figur : Den forventede udvikling i beskæftigelsen i Jammerbugt i 213 og Beskæftigelsen udvikler sig lige nu forskelligt i de nordjyske kommuner Der er stor forskel på beskæftigelsesudviklingen i de nordjyske kommuner. For Nordjylland samlet set er antallet af beskæftigede faldet en smule det seneste år, og godt 8 pct. af de årige er beskæftigede. Jammerbugt har en højere beskæftigelsesandel på ca. 9 pct. Antallet af beskæftigede i Jammerbugt er desuden faldet med,4 pct. det seneste år. Beskæftigelsen i Jammerbugt forventes at stige svagt Beskæftigelsen og ledigheden har ligget forholdsvis stabilt siden starten af 21, og der er heller ikke udsigt til store udsving de kommende år Fremskrivning I Nordjylland forventes beskæftigelsen at falde svagt indtil slutningen af 213 og herefter stige en smule i løbet af 214 i takt med, at konjunktursituationen forbedres. Nedbrydes det regionale skøn til arbejdsmarkedet i Jammerbugt forventes ligeledes en svagt stigende beskæftigelse fra slutningen af 213 og fremover.

5 Udvikling antal ledige (pct.) jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt Udvikling i ledighed Figur 6: Udvikling i ledigheden i Jammerbugt, januar 27 november Antallet af ledige er svagt faldende i Jammerbugt Kommune Det kraftige beskæftigelsesfald i krisens første fase har resulteret i en fordobling af ledigheden i Jammerbugt fra juni 28 til marts 21. Siden da har ledigheden været svagt faldende, og i november 212 var der ca. 1.1 ledige i Jammerbugt. Sæsonkorrigeret bruttoledighed Antal bruttoledige Figur 7: Udviklingen i antal ledige og langtidsledige i de nordjyske kommuner fra november 211 til november , -4, -2,, 2, 4, 6, Udvikling antal langtidsledige (pct.) Figur 8: Ledighedsprocenten i oktober 212 i Jammerbugt fordelt efter højeste fuldførte uddannelse , Mariagerfjord Jammerbugt Thisted Aalborg Nordjylland Vesthimmerland Brønderslev Morsø Frederikshavn Rebild,4,4 Hjørring 3,6 4, Læsø 6, Ufaglært Faglært KVU MVU LVU I alt Ledigheden er steget svagt det seneste år i Jammerbugt I Nordjylland har både antallet af ledige og antallet af langtidsledige været faldende det seneste år. I Jammerbugt Kommune er antallet af ledige derimod steget en smule med 1 pct. det seneste år. Antallet af langtidsledige i Jammerbugt er faldet med ca. 4 pct. Lige nu er ledigheden højest blandt ufaglærte personer Ledigheden er højest blandt ufaglærte borgere i Jammerbugt. 8 pct. af denne gruppe er pt. ledige. For faglærte og borgere med en kort videregående uddannelse er ledigheden også høj, idet,4 pct. er ledige. Ledigheden er lavest for personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I gennemsnit er 6 pct. af arbejdsstyrken i Jammerbugt ledige. Det er lidt højere end for Nordjylland samlet set, hvor ledighedsprocenten er på,9 pct.

6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep Stigende kvalifikationskrav Figur 9: Udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Jammerbugt fordelt på uddannelsesniveau, Antal Antal Der er stigende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft Over de seneste 1 år er antallet af beskæftigede med en videregående uddannelse steget med ca. 6 personer i Jammerbugt Kommune. I samme periode er antallet af ufaglærte beskæftigede faldet med ca. 239 personer Antallet af beskæftigede med en faglært uddannelse er faldet med ca. 3 personer de seneste 1 år Ufaglært Faglært Videregående Figur 1: Antal årige som har påbegyndt/færdiggjort en erhvervskompetencegivende uddannelse i Jammerbugt, Siden 29 er lidt flere borgere begyndt på en kompetencegivende uddannelse Antallet af borgere, der er begyndt på en kompetencegivende uddannelse, har ligget nogenlunde konstant de seneste 1 år. I denne periode har der årligt været ca. 7 borgere, der gik i gang med en uddannelse. I 211 var der ca. 72 personer, der begyndte på en uddannelse. Antallet af personer, der færdiggjorde en uddannelse har også været nogenlunde konstant. I 211 færdiggjorde ca. 44 borgere i Thisted Kommune en uddannelse. Påbegyndt Færdiggjort Figur 11: Udviklingen i antallet af indgåede praktikaftaler og praktiksøgende elever i Jammerbugt, januar 27 oktober Et stigende antal unge i Jammerbugt mangler en praktikplads Antallet af indgåede aftaler om praktikpladser steg i løbet af 21 men har siden været en smule faldende. I oktober 212 er der i Jammerbugt blevet indgået ca. 3 praktikaftaler. Der er dog stadig mange unge i Jammerbugt, der mangler en praktikplads. Antallet af praktiksøgende steg kraftigt i løbet af 29 og 21 og er forblevet på et højt niveau. I oktober 212 manglede ca. 6 unge i Jammerbugt en praktikplads Indgåede aftaler Praktiksøgende

7 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep Unge i uddannelse Figur 12: Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede unge (18-29 år) i Jammerbugt, juni 27 - oktober Førtidspension Fleks.visiterede Revalidering Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Figur 13: De unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt fordelt på ungegrupper Uddannede unge % Ufagl. unge, 2-29 år 79 14% Unge forsørgere 98 18% Udd. egnede u/2 år 112 2% Ikke-egnede u/2 år 12 27% Figur 14: Antal ufaglærte unge, der påbegyndte en uddannelse i fordelt på forsørgelse før uddannelsesstart Antal KTH og DGP Uddannelse Selvforsørgende Andet I alt Antal Antallet af unge på offentlig forsørgelse er højt, men faldende i Jammerbugt Der er siden midten af 28 kommet flere unge på offentlig forsørgelse i Jammerbugt Kommune. I marts 212 var der ca. 82 offentligt forsørgede unge, hvilket er en stigning på 92 pct. i forhold til august 28. Det er især antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der er steget. Siden marts 212 er antallet af offentligt forsørgede unge faldet til ca. 7 personer. Jammerbugt har en af de højeste andele af unge på offentlig forsørgelse i Nordjylland. 19 pct. af de unge under 3 år modtager offentlig forsørgelse. Gennemsnittet for Nordjylland er 14 pct. De unge har helt forskellige udfordringer 2 pct. af de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt er uddannelsesegnede unge under 2 år, der skal have et uddannelsespålæg af jobcenteret. 27 pct. af de unge er under 2 år, men er ikke uddannelsesegnede. Overordnet er der tale om unge på kontanthjælp i matchgruppe 2 eller 3, der har personlige problemer udover ledighed. 18 pct. af de unge på dagpenge eller kontanthjælp er forsørgere uden uddannelse. 14 pct. af de unge er ufaglærte unge over 2 år. I gruppen er en del, som har mistet jobbet pga. krisen på arbejdsmarkedet. Derudover er der en gruppe med personlige problemer og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 21 pct. af de unge på dagpenge eller kontanthjælp har en kompetencegivende uddannelse. Ca. 7 flere unge går årligt i gang med en ordinær uddannelse i Jammerbugt Krisen på arbejdsmarkedet har ført til, at flere unge starter på en kompetencegivende uddannelse. Antallet af ufaglærte unge i Jammerbugt, der årligt begynder på en ordinær uddannelse, er således steget siden 28. I 211 startede ca. 43 ufaglærte unge i Jammerbugt på en uddannelse. Det er en stigning på 22 pct. i forhold til 28. I 211 var der ca. dobbelt så mange ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp, der gik i gang med en uddannelse end i 28.

8 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 1 mdr. 11 mdr. 12 mdr. DGP KTH Uddannelsesegnede Ikke-egnede Unge forsørgere Ufaglærte unge, 2-29 år I alt Nordjylland Figur 1: Antal ufaglærte unge der påbegyndte en uddannelse i fordelt på aldersgrupper år 2-29 år I alt Stigningen i tilgangen til uddannelse sker udelukkende hos de unge under 2 år Stigningen i antallet af ufaglærte unge, der begynder på en uddannelse, skyldes især unge under 2 år. Der var således 23 pct. flere unge under 2 år, der gik i gang med en uddannelse i 211 i forhold til i 28. I 211 startede ca årige på en ordinær uddannelse. Antallet af 2-29-årige, der begynder på en uddannelse, har siden 28 ligget nogenlunde konstant på omkring 4 personer. Figur 16: Andel i gruppen af unge på dagpenge eller kontanthjælp der er påbegyndt uddannelse eller job i 211, fordelt på køn, herkomst, ydelse og lovgivningsgrupper Kun hver syvende af de unge på dagpenge eller kontanthjælp går i gang med en uddannelse i løbet af et år Hver syvende, eller 14 pct., af de ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp i Jammerbugt er startet på uddannelse i løbet af 211. For de uddannelsesegnede er 36 pct. gået i gang med en uddannelse, mens 44 pct. er gået i arbejde. Kun 1 pct. af de ufaglærte unge over 2 år er startet på uddannelse. Uddannelse Job Figur 17: Gruppen af ufaglærte unge på dagpenge og kontanthjælp og andre ufaglærte unges frafald fra uddannelser påbegyndt i Mange unge falder fra deres påbegyndte uddannelse, især på grundforløb til erhvervsuddannelserne 29 pct. af de unge i Jammerbugt, der starter på en forberedende uddannelse fra offentlig forsørgelse, falder fra uddannelsen inden for de første 12 måneder. Til sammenligning er frafaldet blandt andre unge på forberedende uddannelser på 26 pct. inden for det første år. Frafaldet er større på de forberedende uddannelser end på de kompetencegivende uddannelser. Forsørgede unge: forbered.udd. Forsørgede unge: kompetence.udd. Andre unge: forbered.udd. Andre unge: kompetence.udd.

9 Dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Kontanthjælp match 3 Sygedagpenge under 26 uger Sygedagpenge over 26 uger Revalidering Ledighedsydelse Off.forsørgede i alt Tilgangen til førtidspension Figur 18: Udviklingen i tilgangen til førtidspension i Jammerbugt fra Et faldende antal borgere er gået på førtidspension i Jammerbugt siden 28 Tilgangen til førtidspension har været faldende i Jammerbugt de seneste fem år. Den årlige tilgang er faldet med 27 pct. fra 177 personer i 28 til 129 personer i 212. Til sammenligning er tilgangen til førtidspension i Nordjylland samlet set steget med ca. pct. siden 28. Figur 19: Tilgangen til førtidspension i Jammerbugt i 28 og 212, fordelt på alder år 3-39 år 4-49 år -9 år 6-6 år Figur 2: Andelen af ydelsesmodtagere i november 211 i Jammerbugt, som i løbet af det efterfølgende år er tilgået førtidspension 2% 23% 2% 2% 1% 1% % % % % 7% 2% 14% 4% 13% 4% % 1% 1% % % Den største tilgang til førtidspension sker blandt de over 4 årige både kommunalt og regionalt To tredjedele af tilgangen til førtidspension i Jammerbugt sker blandt personer over 4 år. Andelen af 4-49-årige og -9-årige, der tilkendes førtidspension, er dog faldet fra 28 til 212. Andelen af unge mellem år, der tilkendes førtidspension er steget markant i samme periode. Kontanthjælpsmodtagere i match 3, langvarige sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse har størst risiko for at tilgå førtidspension De nye førtidspensionister i Jammerbugt kommer især fra kontanthjælp i match 3, langvarige sygedagpengeforløb samt ledighedsydelse. For langvarige sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse tilgår hhv. 14 og 13 pct. førtidspension i løbet af et år. 23 pct. af kontanthjælpsmodtagere i match 3 tilkendes førtidspension i løbet af et år. Jammerbugt Nordjylland

10 4 år før FØP 3 år før FØP 2 år før FØP 1 år før FØP Umiddelbart før FØP 4 år før FØP 3 år før FØP 2 år før FØP 1 år før FØP Umiddelbart før FØP Kvinder Mænd Under 4 år Over 4 år Dansk Vestlig Ikke-vestlig I alt Figur 21: Andelen af borgerne i Jammerbugt og Nordjylland der tilkendes førtidspension i løbet af et år, oktober 211 november 212 1,2 1,2 Jammerbugt 1, Nordjylland 1,,8,6,4,2,,6,,4,7,6,,6,6,8,6,4,2, Risikoen for førtidspension er størst for personer over 4 år over 4 år har større risiko for at blive tilkendt førtidspension end personer under 4 år.,7 pct. af alle borgere i Jammerbugt mellem 4 og 64 år tilkendes førtidspension i løbet af et år. Kvinder har en smule større risiko for førtidspension end mænd. Generelt har borgere med ikke-vestlig baggrund en større risiko for at blive tilkendt førtidspension. Dette har dog ikke været tilfældet i Jammerbugt i det seneste år. Samlet set tilkendes,6 pct. af alle borgere i alderen år førtidspension i løbet af et år. Det er på samme niveau som Nordjylland samlet set. Figur 22: Forsørgelsesudvikling -4 år før pensionering blandt nytilkendte førtidspensionister i Jammerbugt i Anden offentlig forsørgelse Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Mange af de nye førtidspensionister har haft ressourcer at bygge på Ca. pct. af de nye førtidspensionister i 21 og 211 var selvforsørgende fire år tidligere. Frem til pensionering reduceres denne gruppe til 7 pct. De fleste overgår til kontanthjælp og sygedagpenge. De fleste fleksjob-visiterede var på ledighedsydelse (17 pct. af de nye førtidspensionister), kun 6 pct. var i fleksjob før pensionering. Selvforsørgende Figur 23: Udviklingen i matchkategori for kontanthjælpsmodtagere, der er tilkendt førtidspension i i Jammerbugt Ingen/ukendt match Match 1 Match 2 Match 3 Der er ofte tale om at afstanden til arbejdsmarkedet øges gradvist forud for førtidspension For Nordjylland samlet set har en stor andel af de nye førtidspensionister, der var på kontanthjælp inden tilkendelse af førtidspension, fået længere afstand til arbejdsmarkedet over de seneste fire år. I Jammerbugt ses dog ikke samme gradvise forværring af de kontanthjælpsmodtagere, der sidenhen tilkendes førtidspension.

11 Langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Rebild Thisted Læsø Mariagerfjord Jammerbugt Vesthimmerland Brønderslev Aalborg Morsø Frederikshavn Hjørring Nordjylland jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt Udviklingen i langtidsledighed Figur 24: Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jammerbugt, januar 28 november Langtidsledigheden falder for dagpengemodtagerne og stiger svagt for kontanthjælpsmodtagerne Langtidsledigheden i Jammerbugt er blevet fordoblet siden 29. Antallet af langtidsledige udgør i dag ca. 27 personer mod ca. 12 i februar 29. Det seneste halvandet år er langtidsledigheden dog faldet blandt dagpengemodtagere og steget svagt blandt kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælp Dagpenge I alt Figur 2: Langtidsledighedsprocenten i de nordjyske kommuner i november 212 2, 2, 1, 1,,, 1, 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 2, 2,1 2, 1,7 2, 1, 1,,, Langtidsledigheden i Jammerbugt Kommune er lidt lavere end regionsgennemsnittet Der er stor forskel på langtidsledighedsprocenten i de nordjyske kommuner. Rebild har den laveste langtidsledighed på 1 pct., mens Hjørring har den højeste på 2,1 pct. I Jammerbugt er 1,6 pct. af arbejdsstyrken langtidsledige. Det er på lidt lavere end gennemsnittet for Nordjylland. På landsplan er langtidsledigheden på 1,9 pct. Jammerbugt ligger således også under landsgennemsnittet. Figur 26: Langtidsledighedsprocenten i Jammerbugt og udviklingen i antallet af langtidsledige fra november 211 til november 212 fordelt på forskellige persongrupper 3, 3, 2, 2, 1, 1, Seniorer Uddannede unge Ufaglærte mænd Ufaglærte kvinder Gns. Faglærte kvinder Faglærte mænd Gns. Voksne VU, Ufaglærte unge, Udviklingen i antal langtidsledige, (pct.) Langtidsledigheden stiger mest for de ufaglærte kvinder og ufaglærte unge Der er stor forskel på, hvordan forskellige persongrupper rammes af langtidsledighed i Jammerbugt. Antallet af langtidsledige er steget mest for ufaglærte kvinder og ufaglærte unge. For de ufaglærte kvinder er antallet af langtidsledige steget med 3 pct. For de ufaglærte unge er antallet af langtidsledige steget fra til 1 personer (2 pct.). Seniorer har en forholdsvis høj langtidsledighed, men har oplevet faldende langtidsledighed det seneste år. Faglærte mænd og voksne med en videregående uddannelse har en lav og faldende langtidsledighed.

12 Mænd Kvinder år 2-29 år 3-39 år 4-49 år -4 år -9 år 6-64 år Danskere Vestlige Ikke-vestlige Langtidsledighedsprocent Figur 27: Langtidsledighedsprocenten i a-kasser og udviklingen i antallet af langtidsledige i a-kasserne fra november 211 til november 212 4,, Udvikling fra nov. 211 til nov. 212 (pct.) Figur 28: Langtidsledighedsprocenten i Jammerbugt i november 211 og november 212 fordelt på køn, alder og herkomst 6,, 4, 3, 2, 1,, 1,3 1,7,8 2,1 1, 1,2 2,3 2,2 1,2 1,4 3,9,4 6, Figur 29: Antal langtidsledige i Jammerbugt fordelt efter uddannelse, opgjort i oktober , 3, 3, 2, 2, 1, 1,, Antal ASE HK Teknikernes 3F Faglige Hus FTF Gns. Dana 16 Ingeniører KRIFA Lederne Ikke-forsikrede 3 FOA Gns., 4, 3, 2, 1,, Antal Store fald i langtidsledigheden i de fleste a-kasser, dog ikke i FOA, KRIFA og Ledernes a-kasse KRIFA har både en høj og stigende langtidsledighed i Jammerbugt. 3F har en høj, men faldende langtidsledighed. Teknikernes a-kasse har den højeste langtidsledighed. FOA, Ledernes a-kasse og de ikke-forsikrede har lavere langtidsledighed end gennemsnittet, men oplever store stigninger i antallet af langtidsledige lige nu. Langtidsledigheden er størst blandt -9 årige og ikke-vestlige borgere Aldersmæssigt findes den højeste langtidsledighed i Jammerbugt hos de -9-årige efterfulgt af de årige. Der er høj langtidsledighed blandt borgere med ikkevestlig baggrund, og langtidsledighedsprocenten for denne gruppe er steget fra 211 til 212. Der er dog kun tale om en stigning fra 9 til 13 langtidsledige med ikkevestlig baggrund. Langtidsledigheden er højere for kvinder end for mænd. Det skyldes, at langtidsledigheden falder for mænd og stiger for kvinder. Den største gruppe af langtidsledige i Jammerbugt er ufaglærte Mere end fire femtedele af de langtidsledige i Jammerbugt er ufaglærte eller faglærte. Der er i oktober ufaglærte og 16 faglærte blandt de langtidsledige. Der er derimod kun 3 langtidsledige blandt borgere med en videregående uddannelse. 2 Ufaglært Faglært Videregående udd. 2

13 Læsø Mariagerfjord Vesthimmerland Brønderslev Aalborg Morsø Rebild Frederikshavn Hjørring Thisted Jammerbugt Nordjylland Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Faglært Videregående uddannelse Figur 3: Langtidsledighedsprocenten for hhv. alle og for nyuddannede i 211, opgjort i oktober 212, 4, 3, 2, 1,, 2,2 Alle langtidsledige 1,3,9 Nyuddannede 2,4 2,4, Jammerbugt Nordjylland Figur 31: Aktiveringsberørte langtidsledige i Jammerbugt fra december 211 til november , 3, 2, 1,, De nyuddannede har høj langtidsledighed både faglærte og videregående uddannede Langtidsledigheden falder generelt med et stigende uddannelsesniveau. Langtidsledigheden i Jammerbugt er højest blandt ufaglærte (2,2 pct.) og lavest blandt borgere med en videregående uddannelse (,9 pct.). De nyuddannede har det vanskeligt på arbejdsmarkedet lige nu og oplever høj langtidsledighed. Det gælder både for nyuddannede faglærte og nyuddannede med en videregående uddannelse. Begge grupper har en langtidsledighed på 2,4 pct. Hovedparten af de langtidsledige i Jammerbugt deltager i virksomhedsrettet aktivering 9 pct. af de langtidsledige i Jammerbugt deltager i virksomhedsrettet aktivering. Det er en højere andel end for Nordjylland samlet set, hvor 2 pct. af de langtidsledige har været berørt af aktivering det seneste år. I alt deltager 83 pct. af de langtidsledige i Jammerbugt i aktivering i løbet af et år, hvilket er den højeste andel i regionen. Udelukkende berørt af vejledning og opkvalificering Berørt af virksomhedsrettet aktivering

14 Landbrug mv. Industri Byggeri Handel/transport Privat service Offentlig service 2-4 ansatte - 9 ansatte 1-19 ansatte 2-49 ansatte Over ansatte I alt jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt Samarbejde med virksomhederne Figur 32: Udviklingen i antal deltagere i virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt, januar 27 oktober Løntilskud privat Virksomhedspraktik privat Løntilskud offentligt Virksomhedspraktik offentligt Figur 33: Udvikling i virksomhedernes samarbejdsgrad i Jammerbugt og Nordjylland, 1. kvartal 29 til 3. kvartal Jammerbugt Nordjylland Figur 34: Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt 3. kvt kvt. 212, fordelt på brancher og arbejdsstedernes størrelse Antallet af borgere i virksomhedsrettet aktivering er faldende i Jammerbugt Kommune Antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt er steget fra ca. 9 personer i januar 28 til ca. 46 personer i marts 212. Der har især været en markant stigning i antallet af ledige i privat virksomhedspraktik. Siden marts 212 har antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering dog været faldende i Jammerbugt Kommune. I oktober 212 var der således ca. 29 personer i virksomhedsrettet aktivering. Samarbejdsgraden med virksomhederne er fordoblet i Jammerbugt Kommune Samarbejdsgraden med virksomhederne i Jammerbugt Kommune er steget kraftigt siden 29. I 29 medvirkede ca. 19 pct. af virksomhederne i Jammerbugt i aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsog dagpengemodtagere. I 212 er andelen af virksomheder med personer i virksomhedsrettet aktivering fordoblet til ca. 37 pct. Denne andel er højere end andelen for Nordjylland samlet set. Samarbejdet er størst med de store virksomheder Samarbejdsgraden er størst blandt virksomheder med over ansatte. Ca. 81 pct. af de store virksomheder deltager i den virksomhedsrettede aktivering. Samarbejdet er størst med de offentlige virksomheder. 2 pct. af disse har personer i virksomhedsrettede tilbud. Knap halvdelen af virksomhederne i industrien, byggeriet og handel og transport deltager i virksomhedsrettede tilbud. Jammerbugt Nordjylland

15 Andel i virksomhedsrettet aktivering 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 212 Figur 3: Udviklingen i beskæftigelsen og opslåede stillinger på Jobnet.dk i Jammerbugt Indeks Jobopslag Beskæftigelse Figur 36: Udvikling i opslåede stillinger på Jobnet.dk i Jammerbugt , fordelt på udvalgte erhvervsgrupper Antal 4. Erhvervsgrupper kvartal Indeks 12 Fremstilling Kontor og adm Off. service Privat service Transport og handel Akademisk arbejde I alt Figur 37: Virksomhedernes samarbejdsgrad og andelen af virksomhedsrettet aktivering i Nordjylland fra oktober 211 til oktober Gns Vesthimmerland Mariagerfjord Aalborg Nordjylland Indekseret udvikling i antal stillinger i 4. kvartal Antal 4. Rebild Brønderslev Hjørring Frederikshavn Thisted Morsø Jammerbugt kvartal 212 Gns. Læsø Samarbejdsgrad Antallet af opslåede stillinger er faldet markant under krisen på arbejdsmarkedet Antallet af synlige jobåbninger på arbejdsmarkedet i Jammerbugt er faldet markant siden starten af 28. I 1. kvartal 28 var der ca. 7 opslåede stillinger i Jobnet.dk. Antallet er siden faldet til ca. 24 stillinger i 3. kvartal 212. Det svarer til ca. 68 pct. færre opslåede stillinger i kvartalet. I samme periode er beskæftigelsen faldet med ca. 1 pct. Antallet af jobopslag er faldet mest inden for offentlig og privat service Faldet i antallet af jobopslag i Jammerbugt Kommune er især sket inden for offentlig og privat service. Der er i 4. kvartal færre opslag inden for offentlig service end i 4. kvartal 28. For privat service er antallet af jobopslag faldet med ca. 2 pct. Antallet af jobopslag inden for fremstilling er derimod steget med mere end 2 stillinger. Jammerbugt har en relativt stor samarbejdsgrad med de lokale virksomheder Der er store forskelle på, hvor stor virksomhedernes samarbejdsgrad er i de forskellige kommuner i Nordjylland. Samarbejdsgraden i Jammerbugt er højere end Nordjylland samlet set. Jammerbugt har desuden en relativt høj andel af offentligt forsørgede, der deltager i virksomhedsrettet aktivering.

16 8. Figurnoter Situationen på arbejdsmarkedet i Jammerbugt Figur 1: Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl i Jammerbugt fra januar 28 til november 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Fuldtidsbeskæftigede. Sæsonkorrektion vha. X-12-Arima Figur 2: Udviklingen i beskæftigelsen i Jammerbugt fra 3. kvt. 28 til 4. kvt. 212, fordelt på brancher. Kilde: DREAM og egne beregninger. Anm.: Der er udelukkende tale om lønmodtagerbeskæftigelse for borgere med bopæl i kommunen. De offentlige brancher inkluderer alle der arbejder inden for uddannelse, socialvæsen, sundhedsvæsen og offentlig administration samt alle der er ansat af en offentlig institution. Hver person er højst medtalt én gang med oplysninger om det job der i pågældende måned giver den højeste løn. 4. kvartal 212 inkluderer kun oktober og november, da der endnu ikke foreligger data for december 212. Figur 3: Udvikling i antal beskæftigede i Jammerbugt fordelt på brancher. Kilde: DREAM og egne beregninger Anm.: Der er udelukkende tale om lønmodtagerbeskæftigelse for borgere med bopæl i kommunen. De offentlige brancher inkluderer alle der arbejder inden for uddannelse, socialvæsen, sundhedsvæsen og offentlig administration samt alle der er ansat af en offentlig institution. Hver person er højst medtalt én gang med oplysninger om det job der i pågældende måned giver den højeste løn. Figur 4: Andelen af årige, der er beskæftigede, og udviklingen i antallet af beskæftigede i de nordjyske kommuner fra november 211 til november 212. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats og egne beregninger. Anm.: Y-aksen viser andelen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere mellem år i august 212. X-aksen viser den procentvise udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede årige. Opgørelserne er fordelt efter de fuldtidsbeskæftigedes bopæl. Gennemsnittet viser udviklingen i hele Nordjylland. Figur : Den forventede udvikling i beskæftigelsen i Jammerbugt i 213 og 214. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne beregninger. Anm.: Der er tale om en regional fremskrivning, der er nedbudt til kommunalt niveau. Der er i 29 et databrud i Danmarks Statistiks opgørelse af beskæftigede i størrelsesordenen 7. personer på landsplan. Databruddet skyldes ifølge Danmarks Statistik overgangen til en mere præcis datakilde (eindkomst). I denne analyse er beskæftigelsen fra før 29 derfor tilpasset, således at data er sammenlignelige i hele perioden. Udvikling i ledighed og langtidsledighed Figur 6: Udvikling i ledigheden i Jammerbugt, januar 27 november 212. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Bruttoledigheden er opgjort i fuldtidspersoner. Langtidsledigheden er opgjort for dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Figur 7: Udviklingen i antal ledige og langtidsledige i de nordjyske kommuner fra november 211 til november 212. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Udvikling i antal ledige er beregnet pba. sæsonkorrigerede fuldtidsledige. Udvikling i antal lønmodtagere er beregnet pba. fuldtidsbeskæftigede årige. Figur 8: Ledighedsprocenten i oktober 212 i Jammerbugt fordelt efter højeste fuldførte uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik, Danmarks Statistiks forskningsservice og egne beregninger. Anm.: Antallet af ledige er opgjort medio oktober (uge 42) i 212.

17 Stigende kvalifikationskrav Figur 9: Udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Jammerbugt fordelt på uddannelsesniveau, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Ændringerne i efterspørgslen er beregnet som forskellen på antallet af beskæftigede i hhv. 21 og 211 fordelt efter uddannelse. Positive værdier angiver, at antallet af beskæftigede er steget i perioden. Figur 1: Antal årige som har påbegyndt/færdiggjort en erhvervskompetencegivende uddannelse i Jammerbugt, Kilde: Undervisningsministeriets statistikbank. Figur 11: Udviklingen i antallet af indgåede praktikaftaler og praktiksøgende elever i Jammerbugt, januar 27 oktober 212. Kilde: Undervisningsministeriet Anm.: Antallet af praktiksøgende er opgjort som bruttosøgende. Der er udregnet løbende gennemsnit for at korrigere for sæsonudsving. Flere unge i uddannelse Figur 12: Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede unge (18-29 år) i Jammerbugt, juni 27 - oktober 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Figur 13: De unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt fordelt på ungegrupper. Kilde: Danmarks Statistiks forskningsservice og egne beregninger. Anm.: Antal unge, der har været på kontanthjælp eller dagpenge i minimum 1 uge fra medio maj til medio juni 212. For de uddannelsesegnede og ikke-egnede unge under 2 år er matchkategori anvendt som proxy for egnethed. Uddannelsesegnede er i matchgruppe 1, mens ikke-egnede er i matchgruppe 2 og 3. Figur 14: Antal ufaglærte unge, der påbegyndte en uddannelse i fordelt på forsørgelse før uddannelsesstart. Kilde: Danmarks Statistiks Forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre) og egne beregninger. Anm.: Forsørgelse før uddannelsesstart er opgjort 3 mdr. før start på uddannelse. Figur 1: Antal ufaglærte unge der påbegyndte en uddannelse i fordelt på aldersgrupper. Kilde: Danmarks Statistiks Forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre) og egne beregninger. Anm.: Antallet af ufaglærte unge, der er påbegyndt en uddannelse. Grundforløb på erhvervsskole medtælles som forberedende uddannelse. Figur 16: Andel i gruppen af unge på dagpenge eller kontanthjælp der er påbegyndt uddannelse eller job i 211, fordelt på køn, herkomst, ydelse og lovgivningsgrupper. Kilde: Danmarks Statistiks Forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre) og egne beregninger. Anm.: Andelen af ufaglærte unge, der har været ledig som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager i minimum 1 uge i september 21, som inden for et år er påbegyndt en forberedende eller kompetencegivende uddannelse eller job. Grundforløb på erhvervsskole medtælles som forberedende uddannelse. Figur 17: Gruppen af ufaglærte unge på dagpenge og kontanthjælp og andre ufaglærte unges frafald fra uddannelser påbegyndt i 21. Kilde: Danmarks Statistiks Forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre) og egne beregninger. Anm.: Andelen af ufaglærte unge, der har været ledig i minimum 1 uge i september 29, og som inden for et år har påbegyndt en uddannelse. Et uddannelsesforløb regnes for afbrudt, når personen er afmeldt uddannelsen.

18 Færre på førtidspension Figur 18: Udviklingen i tilgangen til førtidspension i Jammerbugt fra Kilde: Danmarks Statistik (DREAM) og egne beregninger. Anm.: Der ses på personer i alderen år. Tallet for 212 er opgjort fra december 211 til november 212, da de nyeste data kun går frem til november 212. Figur 19: Tilgangen til førtidspension i Jammerbugt i 28 og 212, fordelt på alder. Kilde: DREAM og egne beregninger. Anm.: Tallene for 212 er opgjort fra december 211 til november 212, da de nyeste data kun går frem til november 212. Figur 2: Andelen af ydelsesmodtagere i november 211 i Jammerbugt, som i løbet af det efterfølgende år er tilgået førtidspension. Kilde: DREAM og egne beregninger. Anm.: Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort set tilbage fra november 211 til første uge uden sygedagpenge. Figur 21: Andelen af borgerne i Jammerbugt og Nordjylland der tilkendes førtidspension i løbet af et år, oktober 211 november 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Figur 22: Forsørgelsesudvikling -4 år før pensionering blandt nytilkendte førtidspensionister i Jammerbugt i Kilde: DREAM og egne beregninger. Figur 23: Udviklingen i matchkategori for kontanthjælpsmodtagere, der er tilkendt førtidspension i i Jammerbugt. Kilde: DREAM og egne beregninger. Færre langtidsledige Figur 24: Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jammerbugt, januar 28 november 212. Kilde: Jobindsats.dk. Anm.: En langtidsledig er en person, som har været ledig i minimum 8 pct. af tiden det seneste år. Figur 2: Langtidsledighedsprocenten i de nordjyske kommuner i november 212. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Langtidsledighedsprocenten er andelen af langtidsledige i procent af arbejdstyrken. Arbejdsstyrken er opgjort for årige. Figur 26: Langtidsledighedsprocenten i Jammerbugt og udviklingen i antallet af langtidsledige fra november 211 til november 212 fordelt på forskellige persongrupper. Kilde: DREAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Y-aksen viser andelen af arbejdsstyrken, der er langtidsledig i august 212. Arbejdsstyrken er opgjort for årige i 211. X-aksen viser udviklingen i antallet af langtidsledige fra august 211 til august 212. Figur 27: Langtidsledighedsprocenten i a-kasser og udviklingen i antallet af langtidsledige i a-kasserne fra november 211 til november 212. Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Y-aksen viser antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i august 212 i procent af antallet af forsikringsaktive. X-aksen viser udviklingen i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i perioden fra august 211 til august 212. Ikke-forsikrede er langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1.

19 Figur 28: Langtidsledighedsprocenten i Jammerbugt i november 211 og november 212 fordelt på køn, alder og herkomst. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Langtidsledighedsprocenten er andelen af langtidsledige i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er opgjort for årige. Figur 29: Antal langtidsledige i Jammerbugt fordelt efter uddannelse, opgjort i oktober 212. Kilde: DREAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. Figur 3: Langtidsledighedsprocenten for hhv. alle og for nyuddannede i 211, opgjort i oktober 212. Kilde: DREAM, Danmarks Statistiks forskningsservice og egne beregninger. Anm.: Opgjort i uge en for alle er andelen af arbejdsstyrken i alderen år, der er langtidsledige. For nyuddannede er det andelen af nyuddannede i perioden fra september 21 til august 211, som er langtidsledige i oktober 212 (uge 42). Figur 31: Aktiveringsberørte langtidsledige i Jammerbugt fra december 211 til november 212. Kilde: DREAM, Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: der i løbet af perioden fra oktober 211 til september 212 har været langtidsledige, og som har været berørt af aktivering i den periode, de var langtidsledige. Virksomhedsrettet aktivering udgøres af virksomhedspraktik og løntilskud. Styrket virksomhedsindsats Figur 32: Udviklingen i antal deltagere i virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt, januar 27 oktober 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Figur 33: Udvikling i virksomhedernes samarbejdsgrad i Jammerbugt og Nordjylland, 1. kvartal 29 til 3. kvartal 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Samarbejdsgraden er opgjort som andelen af virksomheder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Kun virksomheder med minimum to ansatte er talt med. Figur 34: Andelen af virksomheder med virksomhedsrettet aktivering i Jammerbugt 3. kvt kvt. 212, fordelt på brancher og arbejdsstedernes størrelse. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Kun virksomheder med minimum to ansatte er talt med. Figur 3: Udviklingen i beskæftigelsen og opslåede stillinger på Jobnet.dk i Jammerbugt. Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Jobopslag er antallet af jobopslag i Jobnet.dk. Tallene er sæsonkorrigerede. Figur 36: Udvikling i opslåede stillinger på Jobnet.dk i Jammerbugt , fordelt på udvalgte erhvervsgrupper. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Figur 37: Virksomhedernes samarbejdsgrad og andelen af virksomhedsrettet aktivering i Nordjylland fra oktober 211 til oktober 212. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Kun virksomheder med minimum to ansatte er talt med.

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Debatoplæg for Jammerbugt Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Debatoplæg for Jammerbugt Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Debatoplæg for Jammerbugt Kommune Forord Beskæftigelsesrådet Nordjylland sætter hvert år fokus på de væsentligste muligheder og udfordringer på det nordjyske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Maj. Nøgletal for Midtjylland i 2012

Maj. Nøgletal for Midtjylland i 2012 2013 Maj Nøgletal for i 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET: BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSPLADSER OG JOBÅBNINGER...1 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET: LEDIGHED, DEMOGRAFI OG PENDLING...2 SITUATIONEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune

Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR IKAST-BRANDE... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I IKAST-BRANDE... 4 BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 4 BESKÆFTIGELSEN I HEDENSTED

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune

Arbejdsmarkedet i Herning Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 4 BESKÆFTIGELSEN I HERNING STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SILKEBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Randers Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RANDERS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RANDERS...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS...4 BESKÆFTIGELSEN ER FALDET EN SMULE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER... 5 BESKÆFTIGELSEN I STRUER STABILISERES...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR NORDDJURS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I NORDDJURS...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune

Arbejdsmarkedet i Struer Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Struer Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR STRUER...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I STRUER...4 BESKÆFTIGELSEN FALDER FORTSAT I STRUER...

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKANDERBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKANDERBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I SKANDERBORG

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune

Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HORSENS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HORSENS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I HORSENS...

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune

Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune

Arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HOLSTEBRO...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HOLSTEBRO...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 2013 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune

Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 4 BESKÆFTIGELSEN I VIBORG STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RINGKØBING-SKJERN... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RINGKØBING-SKJERN... 4

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 214 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere