THORUPGÅRDEN UDVIKLINGSPLAN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORUPGÅRDEN UDVIKLINGSPLAN 2007"

Transkript

1 THORUPGÅRDEN UDVIKLINGSPLAN 2007

2 Indledning... 3 Præsentation af Thorupgården... 4 Værdigrundlag... 5 Retsgrundlag... 5 Beboerrelaterede oplysninger... 6 Medarbejderrelaterede oplysninger... 8 Driftsrelaterede oplysninger... 9 Perspektiver og udfordringer Strukturreform Mulig ændring af strukturen af bocentrene Projekt om metoder ved unges selvskadende adfærd Støtteforeningen for Thorupgården Samarbejde med Socialcenter Nørrebro Kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål Recoveryorientering som afsæt for udviklingsplanen Kvalitetsmålsætning 1: Kvalificering af relationer Kvalitetsmål: Udvikling af team Kvalitetsmål: Konfliktforståelse og -håndtering Kvalitetsmålsætning 2: Kvalificering af samarbejdet med pårørende Kvalitetsmål: Tidlig kontakt og klare aftaler Kvalitetsmål: Håndtering af dilemmaer i samarbejdet Kvalitetsmålsætning 3: Fokus på sundhed og livsstil Kvalitetsmål: Motivation til fysisk aktivitet Kvalitetsmål: Fokus på overvægt Kvalitetsmål: Tilbud om psykoedukation Kvalitetsmål: Udarbejde en misbrugspolitik Kvalitetsmålsætning 4: Fokus på beskæftigelse og integration Kvalitetsmål: Skabe beskæftigelsesmuligheder på Thorupgården Kvalitetsmål: Skabe beskæftigelsesmuligheder uden for Thorupgården Kvalitetsmål: Caféen som centrum for beskæftigelse og integration Tids- og handlingsplan Bilag 1. Udviklingsgruppens kommissorium...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 2. Gennemførte udviklingsaktiviteter Bilag 3. Status på kvalitetsmålsætningerne i UP

3 Indledning Udviklingsplanen for 2007 (UP 07) er en videreførelse af Udviklingsplanen for 2006 (UP 06). På en temadag i november 2006 med deltagelse af beboere, medarbejdere, pårørende og bestyrelse blev der formuleret en lang række konkrete ønsker om ændringer og nye tiltag, som er medtaget i udviklingsarbejdet. Kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål i UP 07 indeholder for en dels vedkommende justering eller udvikling af det tidligere års mål, og andre er nye. Værdier og grundlæggende principper for arbejdet på Thorupgården er uændrede. Talmaterialet er rettet til jf. opgørelse pr Thorupgårdens udviklingsplan danner grundlag et for en målrettet, systematisk og sammenhængende udvikling i bocentret. Baggrunden for planen er de overordnede værdier, som Københavns Kommune står for: respekt, ligeværd, dialog og tillid. Københavns Kommunes værdier perspektiveres i forhold til det socialpsykiatriske arbejde af Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Socialministeriets fælles værdier fra om indsatsen for mennesker med en sindslidelse. Det er intentionen gennem dette værdigrundlag at skabe sammenhæng for mennesker med sindslidelse, og der peges fra de to ministerier på tre værdier som væsentlige i arbejdet med sindslidende: Respekt skal være til stede i alle relationer mellem borgeren, netværket og de professionelle. Der skal herske respekt mellem faggrupper og imellem involverede sektorer. Endelig skal respekt indgå som værdi i samfundets helt overordnede holdninger til mennesker med sindslidelser. Faglighed betyder, at sindslidende skal tilbydes den behandling og sociale indsats, der er bedst og passer til den enkeltes behov og ønsker. Formålet med socialpsykiatrisk arbejde er at øge den sindslidendes muligheder for at mestre dagliglivet, mindske risikoen for udstødelse og fremme integrationen i det sociale liv. 1 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet: Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse. 2005

4 Ansvar er den tredje værdi, som her betyder, at alle skal tage personligt ansvar for at opnå den bedste løsning. Det gælder både fagfolk, forvaltningspersonale, pårørende, og den sindslidende selv. Præsentation af Thorupgården Thorupgården er et socialpsykiatrisk bocenter, som har til huse i ejendommen Thorupsgade 8, Indre Nørrebro ejet af Københavns Kommune, og i Tranehavegård 14, København SV ejet af boligselskabet KSB. Bocentret drives som en selvejende institution. I Thorupgården er der 110 boliger til voksne, der har en sindslidelse. 50 torums-lejligheder og 50 et-rums-lejligheder er fordelt på 3 etager. På 4. sal er i 2005 etableret en boenhed for 10 unge psykisk syge i alderen år. I stueetagen ligger Caféen, som er centrum for aktivitet og beskæftigelse og som har en række faciliteter, bl.a fitnesscenter, billard, bordtennis, biograf, computerværksted, solarium, tekstilværksted. Der er desuden køkken og kantine, hvorfra der sælges mad til husets beboere, medarbejdere og gæster. Dertil kommer administrationen og teknisk afdeling. Thorupgården er tilknyttet Distriktspsykiatrisk Center i Griffenfeldtsgade.

5 Afdeling Tranehavegård er åbnet pr. d. 1. februar 2007 og har 24 boliger ligeligt fordelt på 3 etager. 21 af disse er to-rums lejligheder og 3 er et-rums lejligheder. I stueetagen er der flere fællesrum, køkken og kontorer. Tranehavegård er tilknyttet Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro. Værdigrundlag Thorupgården har den grundlæggende holdning, at mennesker er aktive, selvstændige, ansvarlige, kreative og sociale. Alle har med- og selvbestemmelse for sig selv og for de omgivelser, de er en del af. Derfor har alle mennesker krav på at blive respekteret ud fra deres egne værdier og deres eget miljø. 2 Retsgrundlag Retsgrundlaget er Lov om Social Service, hvori visse afsnit er centrale for Thorupgården. Loven angiver, hvilke tilbud, der skal gives til beboerne i form af bolig, støtte og hjælp. Desuden præciseres, hvordan loven skal administreres, herunder forpligtelse i forhold til handleplaner, kvalitetsstandarder og brugerinddragelse. Ud fra dette er kerneydelserne: - Boliger til midlertidige og længerevarende ophold, Pligt til helhedsorienteret og individuelt tilpasset hjælp, 81 - Pligt til tilbud om handleplan, Hjælp til støtte, personlig hjælp og pleje og til nødvendige praktiske opgaver, 83 - Hjælp og støtte til at udvikle eller vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, I lighed med alle andre borgere i samfundet har mennesker med en sindslidelse en række grundlæggende rettigheder som samfundsborgere, blandt andet at bo i egen bolig og træffe beslutninger om eget liv. Det socialpsykiatriske tilbud består i at støtte beboerne til at kunne bruge de grundlæggende rettigheder. Kerneydelserne udgør i hovedtræk bocentrets samlede funktionsområde, som følgelig former Thorupgårdens opgaver og ansvar og udfordringer. Der skal løbende ske udvikling af alle ydelser, og udviklingsplanen er det redskab, som benyttes til at sætte fokus på kvalificering af udvalgte delområder. 2 Uddrag af Thorupgårdens værdigrundlag (2003)

6 Beboerrelaterede oplysninger 3 Aldersfordeling beboere sal sal Aldersinterval sal 4. sal I alt år år år år år 70- år Antal beboere Gennemsnitsalderen er 49,8 år (51,6) og fordeler sig på 55 (49) mænd og 54 (60) kvinder. Etnicitet 11 (11) beboere har anden etnisk baggrund end dansk. Det er henholdsvis 4 fra Iran, 1 fra Polen, 1 palæstinensere, 1 fra Chile, 2 fra Bosnien, 1 fra Libyen og 1 fra Grønland. Beskæftigelse Mange beboere er udadvendte og har kontakt til eksempelvis Askovgården, Fountain House, med mere. 4 beboere læser/studerer, 2 beboere har fået skånejob ude i byen og 2 beboere har fået skånejob på Thorupgården. Derudover har 16 beboere arbejde på Thorupgården og endelig har en del beboere glæde af kurser og aktiviteter i Caféen på Thorupgården. Beboerne er meget aktive i Thorupgårdens bestyrelse, beboerråd og udviklingsgruppe (udviklingsgruppens kommissorium, se bilag 1). 3 Opgjort per Tal for 2005 til sammenligning er sat i parentes.

7 Økonomi 76 (67) modtager højeste førtidspension/ny førtidspension, 16 (25) mellemste førtidspension, 11 (13) folkepension, 2 delpension og 4 (1) kontanthjælp. 15 (10) beboere har værger og 28 (39) beboere får bistand fra kontaktpersonerne til administration af økonomien. Pårørende 103 beboere har pårørende, 77 af disse beboere har god kontakt til deres pårørende. Kontaktpersonerne støtter op om kontakten mellem beboer og pårørende i 14 tilfælde. Diagnoser 3% 5% Skizofreni 11% Affektiv 13% 68% Personligheds forstyrrelse Demens Ej psyk. lidelse Misbrug 14 (14) beboere har et moderat stofmisbrug og 29 (22) beboere har et moderat til svært alkoholmisbrug. 2 beboere har et madmisbrug. Indlæggelser i (24) beboere har været indlagt i alt 58 (47) gange på psykiatrisk hospital. Heraf har (1) af disse været tvangsindlæggelser.

8 18 (9) beboere har været indlagt i alt 33 (16) gange på somatisk hospital. Medarbejderrelaterede oplysninger Aldersfordeling Alder (4) 9(10) 20(17) 30(32) 31( 23) Antal Gennemsnitsalderen er 42,3 år (42,3) og fordeler sig på 32 (28) mænd og 61 (58) kvinder. Etnicitet 15 (15) medarbejdere har anden etnisk baggrund end dansk, det er henholdsvis 2 fra Chile, 3 fra Sverige, 1 fra Ukraine, 1 fra Irland, 3 fra Tyrkiet, 1 fra Sri Lanka, 1 fra eks Jugoslavien, 1 fra Australien, 1 fra Holland og 1 fra Pakistan. Sammensætning af 93 (86) månedslønnede 11 9 Lederteam 8 Kontaktpersoner Cafémedarbejdere 65 Drifts- og adm. Medarbejdere Uddannelser Lederteamet udgøres af: 2 plejehjemsassistenter, 1 psykolog, 3 sygeplejersker, 1 pædagog, 1 tekniker og 1 kok.

9 Kontaktpersonerne udgøres af: 1 social- og sundhedshjælper, 4 sygeplejersker, 22 pædagoger, 23 social- og sundhedsassistenter, 3 plejehjemsassistenter, 4 rengøringsmedarbejdere, 2 socialrådgiver, 2 ergoterapeuter, 1 stud. psyk., 1 cand.scient.soc. og 3 pædagog studerende. Cafémedarbejderne udgøres af: 1 sygeplejerske, 3 pædagoger, 1 tømrer og 1 rengøringsmedarbejder, 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut. Drifts- og administrative medarbejdere udgøres af: 1 tømrer, 3 administrativt uddannede, 5 køkkenassistenter og 2 rengøringsmedarbejder. Se bilag 2 om uddannelsesaktiviteter i Driftsrelaterede oplysninger Udlejningsprocent over boliger i 2006 er 100 % Udlejningsstatus per SUF Borgere SOF Borgere Ledige boliger I alt af SUF borgerne venter på anden bolig i kommunen. I 2006 er 5 beboere flyttet til egen bolig, 2 er flyttet til plejehjem og 8 beboere er afgået ved døden. Herudover har der været 6 interne flytninger. Venteliste: Der er 63 ansøgere til en 108 bolig på Thorupgården per Der er 8 ansøgere til en 107 bolig på 4. sal per Budget 2007

10 Personale Ejendomsudgifter Kontorhold Forplejning Sundhedsudgifter Øvrige udgifter Indtægter Total

11 Perspektiver og udfordringer Strukturreform Kommunalreformen er trådt i kraft i 2007 med dannelse af nye kommuner og etablering af regioner, som har medført ændrede strukturer for det eksterne samarbejde,. Det giver anledning til at danne nye netværk og kontakt med nye samarbejdsparter, som forventes at kunne forny debatten og bringe viden i spil til udvikling af socialpsykiatrien. Udfordringen for Thorupgården består i at være opsøgende og i at søge samarbejde for at bidrage til at skabe ny viden på det socialpsykiatriske område. Mulig ændring af strukturen af bocentrene Den politiske debat om omstrukturering af bocentrene afføder refleksion over, hvilke faktorer, der spiller ind for at skabe kvalitet. Der bør fokuseres på elementer som beliggenhed, organisering, faglighed og størrelse, og på Thorupgården er det nærliggende også at tænke på muligheden for at åbne huset for borgere fra lokalområdet. Beboernes oplevelse af hvad der er godt og skidt er central, og beboernes mening vejer tungt i diskussionerne om, hvad der skaber kvalitet, og hvordan kvaliteten kan forbedres. Projekt om metoder ved unges selvskadende adfærd Thorupgården er med i et projektarbejde initieret af Center for Evaluering om behandling og rehabilitering af unge med selvskadende adfærd. Projektet består i at danne og understøtte et videnskabende netværk af praktikere, der forsøger at indkredse og beskrive, hvad der virker. Projektettiden har været i alt ca. 2 år og er afsluttet i marts 2007 med en landsdækkende formidlingskonference efter afsluttende rapportering. Projektets formål er (citat) At kortlægge og skaffe mere kundskab om denne brugergruppes problemstillinger Indsamle og analysere viden om faktisk forekommende socialpsykiatriske arbejdsmåder/ metoder Finde karakteristiske forskelle og ligheder ved forskellige behandlings- og rehabiliteringsmetoder for denne gruppe brugere Hvad virker? Dvs. hvad karakteriserer de arbejdsmetoder, som i særlig grad påvirker selvskadende adfærd positivt? Formidling af den indsamlede viden

12 Thorupgårdens 4. sal blev udvalgt sammen med 4 andre boenheder for unge til at være med i netværket. På 4. sal har deltaget 2 medarbejdere og beboere med selvskadende adfærd. Projektet indebærer måling af selvtillid og selvværd og kvalitative interviews med de deltagende beboere før og efter aktiviteter, som antages at udvikle deres selvopfattelse. Samtidig registreres antallet af selvskadende adfærd i projektperioden. Center for Evaluering har koordineret og ledet projektet og bistår med konsulentbistand. Efter projektperioden søger Center for Evaluering om midler i Socialministeriet til at Thorupgårdens projekt sammen med et af de øvrige kan videreføres i stor skala. Støtteforeningen for Thorupgården Støtteforeningen for Thorupgården er etableret i 2005 og udgør en platform for udmøntningen af pårørendepolitikken. Der ligger mange mulige aktivitetsområder inden for dens vedtægter, og kunsten består specielt i starten i at udvælge aktiviteter i forhold til foreningens ressourcer og medlemmernes interesser. Det er vigtigt, at foreningen markerer sig og får succes med sine aktiviteter. Bestyrelsen er sammensat af beboere, medarbejdere og pårørende, og foreningen har god opbakning i organisationen. Samarbejde med Socialcenter Nørrebro Der arbejdes på at skabe samarbejde med Socialcenter Nørrebro på flere måder. Det er ønsket at åbne Thorupgården for brugere fra lokalområdet for at udnytte faciliteterne til gavn for flere, og for at beboere på Thorupgården kan skabe kontakt og dyrke fælles interesser sammen med andre. Caféens medarbejdere og støtte-/ kontaktpersoner fra området samarbejder om at realisere dette. Endvidere planlægges at etablere en satellitfunktion ved, at en sagsbehandler har aftalte træffetider på Thorupgården, hvor beboere kan få generel råd og vejledning. Forinden ordningen realiseres undervises kontaktpersonerne i ordningens muligheder. Desuden samarbejdes om uddannelse på arbejdsmiljøområdet for medarbejdere i Socialcentret og Thorupgården.

13 Kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål Der er udledt 4 kvalitetsmålsætninger, som udmøntes i kvalitetsmål og dermed i praksis ud fra recoverytankegangen og systemisk tænkning. Status på kvalitetsmålsætninger UP 06, se bilag 3. Recoveryorientering som afsæt for udviklingsplanen I arbejdet med recovery støtter Thorupgården sig til den litteratur, der siger, at et recoveryorienteret system beskæftiger sig med rammerne for indsatsen, indsatsens indhold, dens relationer og endelig spørgsmålet om valgmuligheder. Teorien fastslår fire nøgleværdier for recoveryorientering: 4 Personorientering Det enkelte menneske sættes først ressourcer før diagnoser, behandling og begrænsninger Personinvolvering Det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer inddrages i, alt hvad der vedrører ham eller hende Selvbestemmelse Der skal altid være valgmuligheder. Den enkelte træffer selv valget Potentiale for udvikling Den grundlæggende indstilling er, at alle har mulighed for at vokse og gro Recovery har stærke fællestræk med den systemiske tankegang, som er ført ind i Thorupgården via ledernes uddannelse og dermed forventes at kunne understøtte arbejdet med recovery. For den enkelte beboer er handleplanen det konkrete redskab til at fastholde egne valg og udviklingstemaer samt for samarbejdet mellem kontaktperson og beboer. Der er stor opmærksomhed på arbejdsprocessen omkring handleplaner og på handleplanen som skabelon. Erfaringsopsamlingen fortsættes, og samtidig afventes resultatet af arbejdet i en arbejdsgruppe nedsat af SOF på baggrund af embedslægens anbefalinger. Arbejdsgruppen behandler anbefalinger vedrørende dokumentation og skal give forslag til ensartede rammer for det socialpsykiatriske område i forhold til gældende retningslinier, vejledninger og instrukser. 4 Kilde: Jensen, Pernille (red): Recovery på dansk. Systime Academic, 2004

14 Kvalitetsmålsætning 1: Kvalificering af relationer En betingelse for kvalitet i socialpsykiatrien er, at der arbejdes professionelt med relationer mellem mennesker. Dette bekræftes af den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse fra 2006, hvor et af resultaterne er, at kontakten til medarbejderne er af større betydning end boligens fysiske standard. Kvalitetsmål: Udvikling af team Mål Organiseringen i team skal skabe motivation og læring blandt medarbejderne og mulighed for, at beboerne kan få et kvalificeret samarbejde med medarbejderne. Udviklingen af team understøttes af en række initiativer, som fortsætter eller sættes i værk i årets løb. Mødestrukturen afspejler, at team ene arbejder med at styrke samarbejde og faglighed med brug af hinandens kompetencer. Der afholdes teamudviklingssamtaler, som afløser for de individuelle medarbejderudviklingssamtaler. Teamudviklingssamtalerne har fokus på teamets udvikling og mål og på, hvordan de enkelte medarbejderes kompetencer kan bringes i spil i denne udvikling. Alle nye medarbejdere tilbydes JTI personlighedstest til brug for udvikling af kommunikation og teamsamarbejdet. Dette redskab anvendes ligeledes i supervision. I 2007 gennemføres undervisning i 2 dage af alle kontaktpersoner og Caféens medarbejdere i systemisk tænkning og appreciative inquiry. Reflekterende team implementeres som metode med den hensigt, at den enkelte gennem refleksion, dialog og aktiv lytning kan få øje på flere perspektiver og handlemuligheder. Refleksion som arbejdsform giver teammedlemmerne anledning til at forholde sig undrende, undersøgende og reflekterende til egne og andres problemstillinger. Evaluering består i dialog blandt beboere og teamdeltagere om deres opfattelse af kvaliteterne i teamstrukturen. Dette foretages ved etagemøder og ved personalemøder og samles op ultimo 2007.

15 Kvalitetsmål: Konfliktforståelse og -håndtering Mål Medarbejdere og beboere modtager undervisning i forståelse og håndtering af konflikter, og der skal etableres et konfliktråd. Konflikter er en del af dagligdagen. Der skal fokuseres på at forstå og håndtere konflikter, og der stiles efter at etablere konfliktråd bestående af medarbejdere og beboere. Konfliktrådet skal som en uvildig tredjepart kunne tilbyde at mægle, når to parter er i konflikt, dvs. er uenige om en sag og ikke magter selv at løse op for situationen. Evalueringen består i, at konfliktrådet udarbejder status på sin funktion og erfaringer. Evaluering foretages i Kvalitetsmålsætning 2: Kvalificering af samarbejdet med pårørende Thorupgården er underlagt Københavns Kommunes pårørendepolitik og har desuden en lokal pårørendepolitik, der nuancerer holdninger og handlinger i forhold til pårørende på Thorupgården. Pårørende har formuleret undren, ønsker og forslag til forbedring af samarbejdet, som har stort sammenfald med de forbedringsmuligheder, der afdækkes i den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse fra Dette materiale vil sammen med pårørendepolitikken danne afsæt for udvikling af samarbejdet. Støtteforeningen er blevet en aktiv medspiller i udviklingen af samarbejdet mellem pårørende og Thorupgården. Bl.a. inviterer Støtteforeningen nye pårørende til et informationsmøde og arrangerer åbne møder for pårørende, beboere og medarbejdere. Kvalitetsmål: Tidlig kontakt og klare aftaler Mål Samarbejdet med pårørende skal etableres omkring indflytningsperioden, og der skal træffes aftaler om samarbejdets form. Målet er en direkte formulering af konkrete ønsker fra flere pårørende. Det understøttes endvidere af tilfredshedsundersøgelsen, som viser, at gentagne samtaler med medarbejderne generelt øger tilfredsheden med et bocenter.

16 Fra den første kontakt med en kommende beboer skal det medtænkes, om og hvordan beboerens pårørende kan støtte beboeren. Hvis beboeren ønsker det, skal de pårørende medinddrages som samarbejdspart om beboerens nye livssituation. Det skal klargøres, hvordan samarbejdet med kontaktpersonen skal forme sig. Dialogen skal være åben og tydelig, så pårørende, beboer og kontaktperson har sikkerhed for, hvordan samarbejdet fungerer. Evaluering består i at pårørende, beboer og kontaktperson vurderer samarbejdets indhold og form samt kvaliteten i samarbejdet ca. 6 mdr. efter indflytningen. Kvalitetsmål: Håndtering af dilemmaer i samarbejdet Mål Kontaktpersonerne skal kunne håndtere dilemmaer konstruktivt i samarbejdet med pårørende. Der kan opstå dilemmaer i samarbejdet med pårørende, f.eks. hvis beboeren og de pårørende har svært ved at afstemme deres indbyrdes forventninger, eller hvis kontaktpersonen oplever et ønske om samarbejde fra pårørende, der ligger ud over, hvad beboeren har givet samtykke til. Resultatet kan være, at kontaktpersonen kommer i loyalitetskonflikt, og de pårørende kan føle sig afvist, hvis kontaktpersonen ikke magter dialogen. Hver enkelt beboer er en del af et pårørendenetværk med egne mønstre og egen kultur, og kontaktpersonen skal støtte netværket efter beboerens ønske. Det er vigtigt at italesætte samarbejdets rammer og vilkår, og fronte dilemmaer for at kunne håndtere dem. Metoderne kan bestå i faglig refleksion i team, i dialog med den enkelte beboer og med pårørende samt i undervisning i f.eks. tavshedspligt. Evalueringen består i en dialog mellem kontaktpersoner, beboere og de pårørende om, hvilken forståelse der ligger til grund for dilemmaerne, og hvordan disse er blevet/ kan blive håndteret. Dette gøres ultimo Kvalitetsmålsætning 3: Fokus på sundhed og livsstil Der er i samfundet stor opmærksomhed på sundhed og livsstil og i særdeleshed i forhold til mennesker med en sindslidelse, som har hyppigere forekomst af livsstilssygdomme end gennemsnitsbefolkningen. Mange beboere

17 på Thorupgården har givet udtryk for, at de ønsker støtte til at forbedre deres livsstil. Der er allerede en række initiativer og kræfter, der arbejder med sundhed og livsstil. Disse skal forstærkes og suppleres med andre efter beboernes ønsker. Fokus på overvægt og motivation til fysisk aktivitet hænger ofte sammen, således at der arbejdes med begge temaer samtidigt og uadskilleligt. Kvalitetsmål: Motivation til fysisk aktivitet Mål Alle beboere skal have relevante tilbud om fysisk aktivitet og motiveres til deltagelse. Fysisk aktivitet skal forstås som ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen. Dvs. idræt og al motion i almindelig forstand samt diverse dagligdags bevægelser, gang på trapper o.l. Kontaktpersonerne skal medtage fysisk aktivitet i dialogen med beboeren om handleplan, og skal støtte op ved at finde muligheder, som den enkelte beboer finder relevant. Kontaktpersonerne skal i samarbejde med Caféen, dvs. caféudvalget, udvikle og medvirke i relevante aktiviteter om fysisk aktivitet i og uden for Thorupgården. Evalueringen består i erfaringsopsamling blandt kontaktpersonerne, om hvordan de arbejder med at motivere beboere til fysisk aktivitet, og hvordan det lykkes. Desuden udarbejdes en status, der beskriver initiativer der rummer fysisk aktivitet med caféudvalget som koordinator, og hvor mange beboere der deltager. Evalueringen foretages i 4. kvartal Kvalitetsmål: Fokus på overvægt Mål Alle beboere, der er overvægtige, skal motiveres til vægttab og have støtte til det. Kontaktpersonerne skal sætte fokus på overvægt, og sammen med den enkelte beboer finde frem til, hvad der kan bevirke, at beboeren spiser mindre og sundere og rører sig mere. Dette forudsætter en meget god relation imellem beboer og kontaktperson, da der ofte er komplekse årsagssammenhænge omkring problemet med overvægt. Kontaktpersonen skal støtte op om beboerens forslag til, hvad der kan hjælpe, og finde eller skabe muligheder for at det kan lykkes.

18 Kostudvalget og Løsning for Livet er eksisterende grupper, der kan støtte op om beboere, som ønsker at tabe sig. Evalueringen består i erfaringsopsamling blandt kontaktpersonerne, om hvordan de motiverer beboere til vægttab, og hvilke initiativer der har effekt. Desuden udarbejdes en status, der beskriver initiativer, der har fokus på overvægt og/ eller mad med caféudvalget som koordinator, og hvor mange beboere der deltager. Evalueringen foretages i 4. kvartal Kvalitetsmål: Tilbud om psykoedukation Mål Der skabes tilbud om psykoedukation i samarbejde med DPC. Viden om sindslidelse bidrager til, at den som har sindslidelse kan komme sig eller leve og udvikle sig med sin sygdom, og til at de pårørende får bedre mulighed for at forstå og støtte deres familiemedlem. Der planlægges undervisning om sindslidelser, som henvender sig til beboere, pårørende og medarbejdere. Undervisningen tænkes at tage udgangspunkt i temaer inden for psykiatrien snarere end i egentlige diagnoser. Undervisningen planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem DPC og Thorupgården og finder sted i efteråret Evalueringen foregår ved at spørge til deltagernes udbytte af undervisningen og til eventuelle ønsker om andre temaer. Kvalitetsmål: Formidling af viden om misbrug Mål Beboerne skal have øget viden om misbrug og opleve tryghed ved, at bocentrets medarbejdere er i stand til at hjælpe professionelt omkring misbrugsproblemer. Medarbejdere skal have øget kompetence til at diskutere og rådgive om misbrugsproblemer. En gruppe bestående af medarbejdere og beboere har til opgave at formidle viden om misbrug og psykisk sygdom handlemuligheder herunder, hvad siger loven, og hvad gør andre bocentre? samarbejde med nærpoliti og misbrugsteam SOF s misbrugspolitik Behandlingsformer/ muligheder NADA etc.

19 Evalueringen består i en registrering af initiativerne samt i at opsamle eventuelle yderligere behov for viden. Evalueringen foretages af udviklingsgruppen i Kvalitetsmål: Udarbejde en misbrugspolitik Mål Thorupgården skal have en misbrugspolitik, som giver beboere og medarbejdere handlemuligheder ved tilfælde af misbrug og anvisninger til forebyggelse af misbrug. En gruppe af beboere og medarbejdere har til opgave at udarbejde en misbrugspolitik og en plan for implementering af denne i Evalueringen består i at opsamle erfaringer fra alle afdelinger med fokus på, hvordan beboere/ medarbejdere har kunnet anvende misbrugspolitikken i konkrete situationer. Evalueringen foretages i Kvalitetsmålsætning 4: Fokus på beskæftigelse og integration Alle beboere skal have tilbud om beskæftigelse, som de er motiveret til at deltage i. Brugere fra lokalområdet kan ligeledes bruge tilbuddene i Thorupgården. Beskæftigelse skal forstås bredt som f.eks. at dyrke interesser, deltage i uddannelse, have job og dyrke motion. Beskæftigelsen har altid udspring i beboerens ønsker og kan foregå i eller uden for Thorupgården. Kvalitetsmål: Skabe beskæftigelsesmuligheder på Thorupgården Mål Beskæftigelsesmulighederne på Thorupgården skal bibeholdes, udvikles og suppleres. Beboere og brugere udefra, der er i beskæftigelse på Thorupgården, skal føle det meningsfuldt. Caféens medarbejdere skal i samarbejde med kontaktpersonerne understøtte beboernes ønsker om beskæftigelse og realisere dem som aktivitet, job eller undervisning. Alle afdelinger skal fortsat være opmærksom på at definere og opslå job, som kan søges af beboere med Caféen som formidler. Montagearbejde skal fortsat være et tilbud, da der er interesse for det blandt beboerne, og brugere udefra er kommet til, som i deres netværk har hørt om denne mulighed.

20 Evaluering består i, at udviklingsgruppen registrerer de iværksatte beskæftigelsesinitiativer med hensyn til arten af aktiviteter og antallet af brugere. Brugerne spørges om deres tilfredshed med beskæftigelsen. Til evalueringen hører at sætte fokus på, om der er beboere, hvis ønske om beskæftigelse ikke er opfyldt. Dette foregår i Kvalitetsmål: Skabe beskæftigelsesmuligheder uden for Thorupgården Der blev udformet et særligt projekt til i at fremme, at beboerne på Thorupgården integreres i lokalområdet. Formålet er - at igangsætte et udviklingsforløb i lokalsamfundet, som imødekommer de differentierede ønsker og behov for daglige aktiviteter for beboere i Thorupgården, særligt hvad angår arbejde, men også i relation til uddannelse, undervisning, idræt, kost og fritid. - på samme tid at bidrage til en lokal integrationsproces, hvor beboere i Thorupgården, afhængig af ønsker og behov, får mulighed for at indgå i sociale fællesskaber i relevante og meningsfulde aktivitetssammenhænge sammen med andre mennesker, som ikke nødvendigvis har psykiske vanskeligheder. - at identificere og udvikle resterhvervsevne hos de involverede beboere i Thorupgården og borgere fra lokalmiljøet. - at lukke op for Thorupgårdens muligheder for borgere fra lokalmiljøet, som kan profitere af disse, idet integration i denne forbindelse forstås som en gensidig proces. Der er bevilget midler fra Socialministeriet til i 2 år yderligere at arbejde med projektet. Dette giver anledning til følgende kvalitetsmål: Mål At implementere læring fra projektet til fortsat metodeudvikling i arbejdet med at skabe beskæftigelse Ved en intern konference primo 2007 opsamles erfaringer fra 1-års projektet med fokus på det fremtidige arbejde. Blandt pointerne er betydningen af at - beskæftigelse medtænkes i handleplansarbejdet - hvert enkelt job formes individuelt og med tæt opfølgning - beskæftigelsesindsatsen foregår i en løbende dialog mellem beboer, kontaktperson, projektlederen og involverede arbejdsgivere - rådgivning om beskæftigelse er en tydelig og synlig mulighed for beboere og kontaktpersoner 5 Projektets titel: Lokal Integration af borgere med psykiske vanskeligheder

21 Der stiles efter, at projektet indtager plads som et generelt tilbud sammen med andre tiltag, der understøtter beskæftigelse. Projektlederen fortsætter i det forlængede forløb. Evalueringen vil foregå som proces- og resultatevaluering som beskrevet i projektbeskrivelsen. Kvalitetsmål: Caféen som centrum for beskæftigelse og integration Mål Beboere skal kunne få rådgivning og støtte til relevant beskæftigelse i samarbejde med kontaktpersonerne. Brugere fra lokalområdet skal kunne få rådgivning og støtte til at bruge Thorupgårdens tilbud i samarbejde med professionelle støttepersoner. Der skal arbejdes med organiseringen af Caféen som centrum for beskæftigelse og integration. Caféens funktioner får herved en drejning i retning af formidling af beskæftigelse samtidig med at rumme åbne tilbud til interne og eksterne brugere. Det forudsætter en konceptændring med beskrivelse af funktioner, behov for medarbejderkvalifikationer og implementering af den ændrede funktion i Thorupgårdens øvrige afdelinger. Der skal desuden foregå en synliggørelse af ændringerne i forhold til omverdenen for at gøre mulighederne kendt og brugt af eksterne brugere. Udviklingen sker i et samarbejde med beboerrådet. Evalueringen består i en beskrivelse af Caféens ændringer i tilbud og struktur og en undersøgelse af brugernes mening derom i starten af 2008.

22 Tids- og handlingsplan 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opgave Evaluering Udvikling af team 2007 Konfliktforståelse og -håndtering 2008 Tidlig kontakt og klare aftaler samarbejde med pårørende 2007 Håndtering af dilemmaer i samarbejdet samarbejde med pårørende 2007 Motivation til fysisk aktivitet og fokus på overvægt 2007 Tilbud om psykoedukation 2007

23 2007 Formidling af viden om misbrug 2008 Udarbejde en misbrugspolitik 2008 Skabe beskæftigelse i og uden for Thorupgården 2008 Caféen som centrum for beskæftigelse og integration

24 Bilag 1. Udviklingsgruppen kommissorium Formål Udviklingsgruppen arbejder med udvikling og kvalificering af Thorupgården som bocenter i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Opgaver Udviklingsgruppen varetager opgaver, der følger af Thorupgårdens udviklingsplan og sørger for evaluering og videreførelse af arbejdet med denne. Opgaveløsningen formes af udviklingsgruppen og kan gennemføres af gruppen selv eller af andre f.eks. en arbejdsgruppe. Sammensætning Udviklingsgruppen består af beboere og medarbejdere fra alle etager og Tranehavegård samt repræsentanter fra Café og Køkken. Bocenterchefen er født medlem, og udviklingskonsulenten er sekretær og tovholder på gruppens arbejde. Medarbejderrepræsentanter er både ledere og ikke-ledere. Sammenhæng i organisationen Udviklingsgruppen er i tæt samarbejde med beboerrådet og SU/SI om opgaverne og opgaveløsningen

25 Bilag 2. Gennemførte udviklingsaktiviteter 2006 Uge Varighed Kursus Deltagere 9 1 uge Psykisk sygdom og misbrug 4 medarbejdere 13 3 dage Praktikvejlederkursus 2 medarbejdere 15 3 dage Bagekursus Køkkenlederen 17 1 dag Coaching Caféleder 22 1 uge 3 dage Psykisk sygdom og misbrug Udd. til arbejdsmiljøleder 3 medarbejdere Leder af teknisk afdeling 23 og 24 1 dag 1. hjælpskursus 27 medarbejdere 25 2 dage Konfliktforståelse/ - 8 ledere og teamkoordinatorer håndtering 33 2 dage Lederuddannelse - Dispuk 2 ledere ½ dag Misbrug og Ca. 40 medarbejdere selvhjælpsgrupper dage JTI/ MBTI undervisning 60 medarbejdere 43 2 dage Lederuddannelse 8 ledere 44 og 46 6 dage Praktikvejlederudd. Sosu- 1 medarbejder ass uge Psykisk sygdom og misbrug 3 medarbejdere 47 1 dag Lederuddannelse 8 ledere 48 5 dage Psykisk sygdom og misbrug 4 medarbejdere Desuden Farmakologi for ikke sundhedsfaglige medarbejdere, 6½ dag incl. gennemgang af skriftlig hjemmeopgave. Kontaktperson-uddannelse Arbejdsmiljøuddannelse, 5 dage Psykiatrifondens psykiatri uge, uge 14 Certificering til JTI-test 9 medarbejdere 14 medarbejdere 4 medarbejdere Et antal medarbejdere Uddannelseskonsulenten Uddannelsesaktiviteterne har samlet fyldt ca. 550 kursusdage i årets løb.

26 Bilag 3. Status på kvalitetsmålsætningerne i UP 06 Kvalitetsmålsætning 1 Alle beboere skal have tilbud om beskæftigelse, som de er motiveret til at deltage i. Beskæftigelse skal her forstås bredt som f.eks. at dyrke interesser, deltage i uddannelse, have job og dyrke motion. Beskæftigelsen har altid udspring i beboerens ønsker og kan foregå i eller uden for Thorupgården. Status januar 2007: Videreføres i kvalitetsmålsætning i UP 07. Kvalitetsmålsætning 2 Der skal arbejdes med misbrug fra flere synsvinkler, således at beboere og medarbejdere får en klar opfattelse af holdningen til misbrug på Thorupgården og ved, hvordan der handles i tilfælde af misbrug blandt beboerne. Status januar 2007: Der har været foredrag for medarbejdere og beboere i august 2006 om misbrugsbehandling i selvhjælpsgrupper. Der arrangeres undervisning for medarbejderne i juni 2007, der teamvis deltager i endagskursus om håndtering af problemstillinger ved brug og misbrug af rusmidler. Støtteforeningen arrangerer foredrag om misbrug ved et møde åbent for pårørende, beboere og medarbejdere - i april Der er udarbejdet overordnede principper for en misbrugspolitik, som skal nuanceres og detaljeres. Arbejdet fortsætter med 2 kvalitetsmål i UP 07 Kvalitetsmålsætning 3 Der skal fortsat arbejdes med økologi, ved at andelen af økologiske råvarer i madproduktionen forøges, og ved at afdække mulighederne for at dyrke økologiske grønsager. Økologi matcher de initiativer, der fremmer sundhed, motion og sund livsstil. Desuden er der på Thorupgården et fagligt potentiale og en motivation til at arbejde med økologi. Status januar 2007: Andelen af økologiske råvarer skulle op på 90 %, hvilket stort set er opnået. Der blev dyrket økologiske grønsager i den mobile økohave på Vestamager. Køkkenets medarbejdere er fortsat meget observant på kvaliteten af den mad der serveres, og indstillet på at medvirke til yderligere forbedringer samt imødekomme eventuelle særlige behov i form af, rådgivning og inspiration, kaloriefattige måltider e.a. Kvalitetsmålsætning 4 Der skal foretages en sikring og udvikling af kvaliteten af dokumentationen. Der er behov for at definere kvaliteten af materialet både som dokumentation og som dialogredskab. Status januar 2007: Der er udarbejdet en model for egenkontrol af beboermapper og medicinadministration. Egenkontrollen holder dialogen om temaet åben og afføder løbende forbedringsforslag. Arbejdet fortsætter i Kvalitetsmålsætning 5 Beboere på Thorupgården skal tilbydes muligheder for at deltage i demokratiske processer ved bl.a. beslutningstagning og konflikthåndtering. Konkret foregår det ved møder om fælles anliggender.

27 Status januar 2007: Beboerrådet er nøglen til beboernes indflydelse. Rådet har selvstændige beføjelser og høringsret i en række forhold og udpeger deltagere til råd, udvalg og arbejdsgrupper. Det er vigtigt for Thorupgården, at beboerrådet er arbejdsdygtigt, dvs. kan indtræde i diverse beslutningsprocesser, som kan omhandle driftsmæssige eller udviklingsmæssige temaer. Derfor er det væsentligt at beboerrådet har repræsentation fra alle etager. Etagemøderne er det forum, hvor beboerne kan øve indflydelse på etagens fælles anliggender og udvikle kompetencer til at indgå i demokratiske beslutningsprocesser. Der skal fortsat arbejdes med at forbedre møderne og med at identificere, hvad der fremmer at de fungerer godt. Heri skal afdækkes, betydningen af kontaktpersonernes motivering af beboerne til deltagelse. Udviklingsgruppen er et velegnet instrument til at generere nye ideer og skabe konkrete nye tiltag. Udviklingsgruppen kan rumme flere beboere og forventes at få en bredere repræsentation af beboere i 2007, herunder fra Tranehavegård. Kvalitetsmålsætning 6 Der skal sættes fokus på samarbejde, idet al aktivitet på Thorupgården foregår i et samspil mennesker imellem. Der udvælges samarbejdsflader, som gøres til genstand for undersøgelse af kvaliteten af samarbejdet. Status januar 2007: Denne målsætning er reformuleret og videreført i kvalitetsmålsætningen i UP 07 om kvalificering af relationer.

THORUPGÅRDEN. Udviklingsplan 2008/2009

THORUPGÅRDEN. Udviklingsplan 2008/2009 THORUPGÅRDEN Udviklingsplan 2008/2009 Tegning forside Portrættegninger Digt bagside Ingrid Pilgård Inge Velschow Ture Lykkegaard Indledning... 2 Perspektiver og udfordringer... 3 Præsentation af Thorupgården...

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge.

TV-udsendelsen på DR1 søndag har vist fejl i medicinering i et hus på et af kommunens bocentre for psykisk syge. Til Socialudvalget 10-02-2008 Sagsnr. 2008-9403 Opfølgning på TV-udsendelse om medicinering på socialpsykiatrisk bocenter Ringbo 10. feb. 2008 TV-udsendelsen på DR1 søndag 10.2. 2008 har vist fejl i medicinering

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

PJECE - CENTER AMAGER

PJECE - CENTER AMAGER PJECE - CENTER AMAGER Center Amager består af fem botilbud; henholdsvis Sundbygård, Robert Jacobsens Vej og Oliebladsgade der alle er 108 tilbud. Sundbyhus som er et blandet 107 og 108 tilbud, og Sankt

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel

Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse. Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Jammerbugt Kommune Projektbeskrivelse Lighed i sundhed Aktiv Sund Trivsel Bilag 1 Resumé af projektbeskrivelse Overordnet formål: At bidrage til at højne sundheden 1 blandt kontanthjælpsmodtagere i Jammerbugt

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere