selvfølgelig skal tages efterfølgende og ved førstkommende lejlighed, som er i januar 2013, nærmere bestemt, den 09, 15, 21.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "selvfølgelig skal tages efterfølgende og ved førstkommende lejlighed, som er i januar 2013, nærmere bestemt, den 09, 15, 21."

Transkript

1 Hvordan den efterfølgende "gordiske knude" kan løses - og efter samtale med direktør Torben Møller-Hansen - da mener vi begge, at den eneste løsning er, at give pågældende tandlæge permanent opholdstilladelse. Men læs venligst handlingsforløbet igennem, tak: Historien om en Tyrkisk tandlæge, der blev opfordret af sine Danske patienter, som kom i klinikken i Ankara. Disse Danske patienter mente, at hun var så dygtig og opfordrede hende til at rejse til Danmark, dette for at arbejde som tandlæge og måske specielt i det såkaldte udkants Danmark (hvor det så findes). Hun modtog i marts 2009, oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, omkring de betingelser der nu er, for at modtage Dansk autorisation som tandlæge. Hun mente, at med hendes 28 års erfaring som tandlæge, da kunne disse 3 eksamener overkommes, disse eksamener var børnetandpleje, voksentandpleje samt Samfundsodontologi, hun tog derfor udfordringen op. Efter lidt praktisk omkring flytning, etablering i Danmark og efter et opslag på tandlægernes jobliste, om et eventuelt ledigt job i Danmark. Der kom forholdsvis hurtigt svar, blandt andet fra en tandlægeklinik i Fjerritslev, der med lys og lygte forsøgte at ansætte en tandlæge. Dette ønske var grundet i, at klinikkens ejer havde pådraget sig en arbejdsskade i skulderen og ikke selv kunne klare arbejdet uden hjælp fra en anden tandlæge. Februar 2010 blev hun ansat som tandlæge i Fjerritslev. Den Tyrkiske tandlæge fik, efter positivlisten, midlertidig autorisation som tandlæge og i kun 2 år. Efter positivlisten er kravet, at man skal bestå Dansk, både skriftligt og mundtligt samt de 3 fag på tandlægeskolen. Lidt naiv måske, tilmeldte hun sig allerede i 2011 for eksamen på tandlægeskolen, dog uden at bestå alle de 3 fag, hvilket primært skyldtes hendes, på daværende tidspunkt, manglende eller utilstrækkelige Dansk kundskaber. Men hun bestod Samfundsodontologi, det var den Hun arbejdede energisk videre i klinikken, for at tjene til livets ophold, herunder skat til "fællesskabet Danmark", samt ikke mindst arbejdet på at bestå de manglende eksamener. Efter de nu 2 års udløb, ansøgte hun om forlængelse af sin autorisation som tandlæge og nu starter balladen. Men indenfor forlængelse af opholdet, deltager hun i juni 2012, PD3, som er den afsluttende Dansk eksamens sidste niveau. Efter 7 skalaen får hun et syvtal i mundtlig forståelse hun består altså hele denne eksamen, som er en del af det samlede pensum, for at opnå autorisation som tandlæge i Danmark. Uheldigvis er Dansk eksamen sammenfaldende med eksamener på tandlægeskolen, som så

2 selvfølgelig skal tages efterfølgende og ved førstkommende lejlighed, som er i januar 2013, nærmere bestemt, den 09, 15, 21. Hun får udskudt sin udrejse, men må nu ikke længere arbejde som tandlæge uden opsyn, ej heller kalde sig for tandlæge, jf. brevveksling med Sundhedsstyrelsen (SST). Udlændingestyrelsen vil nu se hendes gyldige autorisation fra Sundhedsstyrelsen, hvilket hun jo endnu ikke har. Herfor modtager hun, den 19. december 2012 en udvisning af landet og til udrejse indenfor én måned. Her skal så siges, at der var lidt strøm udfald omkring forståelsen af disse modtagne breve fra Udlændingestyrelsen. Vi har senere erfaret, at det ikke var en gyldig afsluttende autorisation som tandlæge, men kun den midlertidige autorisation, som hun jo var i besiddelse af sprogbrug der også senere lavede misforståelser, for os i denne sag. Jeg tager med hende til politiet, som jo i sidste ende skal sætte, enten et opholdsstempel eller til vores overraskelse, et udvisningsstempel i hendes pas. Hun skulle faktisk være ude af landet, den 19. januar Men på grund af flere ting, blandt andet, at Tyrkisk Airline kun flyver om onsdagen fra Aalborg, det vil sige den 23. januar Derfor blev denne dato hendes udrejsedato. Dette betød også, at hun kunne deltage i den skriftlige eksamen (som ligger i et fornyet pensum, efter de oplysninger hun modtog i 2009), samt i børnetandplejen og den 21. januar 2013 i voksentandplejen. Umiddelbart efter besøget hos det venlige politi i Aalborg, sammenfattede jeg et brev til Udlændingestyrelsen. Som nu i dette tilfælde havde ændret navn til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR), brevet blev skrevet på baggrund af hendes udvisning, som blev modtaget og udleveret af politiet. Klagemuligheden, her blev vi henvist til Udlændingenævnet (UDLN) og fremsendte selvfølgelig en klage over udvisningen. Klagen blev udfærdiget efter aftale mellem den udviste tandlæge samt klinik ejeren. Jeg fik fuldmagt til at føre sagen for hende. Hun deltager derfor i de 3 eksamener, den skriftlige hvor hun desværre ikke bestod. Men det kan helt sikkert begrundes i, at hun blev lettere mentalt forstyrret (megen følelsesmæssigt gråd, som for mig er helt forståeligt!), dette mest begrundet i selve udvisningen, som var ret uforståelig for hende, som selvfølgelig medførte manglende koncentration, sammenholdt med opsigelse og fraflytning af lejemål, pakke et helt etableret bohave, ordne det finansielle med hendes Bank, forsøge at sælge hendes bil samt hvad der ellers dynger sig op af store udfordringer, i forbindelse med en udvisning, samtidig med at man forbereder sig på at bestå en eksamen, en eksamen i et helt ukendt program og med tilhørende "hjælpemidler" - en lyspen. Hun arbejder normalt med Appel pc.

3 Eksamen i børnetandplejen bestod hun. Hun gjorde ved denne lejlighed opmærksom på, at der i kompendiet var nogle oplysninger, som man absolut ikke måtte bruge/anvende mere. Sensor sagde at dette selvfølgelig ville blive ændret. Eksamen i voksentandpleje bestod hun ligeledes, denne gang med ros, da de 2 sensor mente, at det var hende der skulle være sensor og ikke dem. Den 22. januar 2013 modtager vi, efter forudgående brevveksling, et brev fra Udlændingenævnet om, at hendes udvisning den 23. januar 2013 udsættes til den 06. februar. Hun arbejder derfor videre på klinikken i Fjerritslev, hvor hun stadig er ansat. Den 04. februar 2013 modtager hun fra Sundhedsstyrelsen (SST) en ny midlertidig autorisation, nu som fuldgyldig tandlæge, gældende fra den 01. februar 2013 til 30. juni Denne autorisation sendes samme dag, videre til UDLN blot for efterretning i den indsendte klage. Nu er det således, som alle sikkert ved, at såfremt en opholdstilladelse udløber, som for eksempel, den 6. februar 2013, ja da er man pisket til at forlade landet. Ja såfremt man ikke ønsker tvangsudvisning og hvad deraf medfølger af problemer, altså for hendes frihed de næste 2 år, gældende i hele Schengen området, dette ønsker en lovlydig borger jo ikke. Derfor holder vi specielt meget øje med telefonen, brevkassen både langsom post samt . Men intet blev modtaget, som kunne antyde en forlængelse af udvisningsfristen. Da klokken bliver 11:00, den 6. februar 2013 og intet er modtaget, ja da må vi køre til Aalborg Lufthavn og få udleveret billet, som var reserveret den Hun booker ind og forlader landet kl. 13:40, som hun jo var tvunget til, idet hun intet har modtaget, der blot kunne indikere en lille forlængelse fra UDLN. MEN, da jeg kommer tilbage og kikker i postkassen, da er der brev fra Udlændingenævnet (UDLN), som udsætter hendes udvisning til den 20. februar dette til trods for, at UDLN udmærket godt vidste, gennem den tilsendte forlængelse fra SST den 04. februar 2013, forlængelsen til den 30. juni Uden ugrundet ophold, kaster jeg mig over tastaturet og faxer og udsender mails måske i stor vrede over hele hændelsesforløbet og så på en positivliste hvor positivt har det egentligt været? Hvor positiv skal det være og føles? Men det der har lignet manglende forståelse fra UDLN, eller hvad en sådan behandling, på positivlisten nu kan kaldes, stopper desværre ikke her.

4 Den 11. februar 2013, kl. 16:56 modtager jeg et telefonopkald fra UDLN (samtale og personnavn er noteret). Hvorunder man beklagede hændelsen omkring det for sent fremkomne brev, dateret den , med poststempel kl. 15:00 altså afsendt mindre end 20 timer før hendes fly forlader landet. Samt det, at man ville fremskynde en "langsom" men endelig afgørelse, nu da tandlægen var rejst ud af landet, mente man ikke det hastede - hmm. Den 13. februar 2013, modtager jeg så et brev fra UDLN, hvori det hedder, at nu da tandlægen ikke længere er i landet, da haster det ikke med en afgørelse en afgørelse der kan forventes at foreligge indenfor 7 måneder. Ja hvad siger og gør man så, på sådan en fornærmelse? Mangler der nogle positive mennesker til behandling af sager efter positivlisten? På grund af tandlægens udsmidning af Danmark, ser klinikken i Fjerritslev sig desværre nødsaget til at lukke, hvilket formentligt vil ske den Hendes ualmindeligt mange tandkunder, er mere eller mindre frustreret over hele dette hændelsesforløb. Nu har de endelig fået en dygtig tandlæge og så i dette område nu skal hun så smides ud af landet, hvilket de ikke forstår. Der er åbenbart ingen anden tandlæge i dette land, ja tilsyneladende, der ønsker at arbejde i Fjerritslev. Klinikkens ejer kan ikke arbejde mere end plus og minus omkring 40 %, dette på grund af en arbejdsskade. Assistenter er nu blevet fyret, eleven har heldigvis fået andet arbejde. Men et helt samfund er direkte og eller indirekte berørt af UDLN s, efter min mening, paradokse behandlingsarrogance (sådan omtrent føler vi det efterhånden). De er jo vidende om forlængelsen fra SST, eksamensterminer hvor hun allerede er tilmeldt, i maj 2013 og de 3 dages afsluttende kursus i juni 2013, det sidste er et allerede bestået fag, nemlig Samfundsodontologi (der nu blot har fået et andet navn). Hvor svært kan det være? Efter modtagne oplysning fra SST i 2009, og efter disse oplysninger har hun allerede bestået som autoriseret tandlæge, ja efter de regler der var gældende på daværende tidspunkt altså har man ændret reglerne med tilbagevirkende kraft igen, hvor positivt kan det blive? Efter håbløsheden kan der udelukkende være et spørgsmål tilbage, som er: gives der et forslag til, hvordan vi kan komme videre med denne Don Quijote sag? Jeg læste lige om en dybt kriminel person (som der vistnok er mange af), denne person er udvist af landet, men befinder sig på tålt ophold, som alle de andre kriminelle udgifterne til blot denne ene, for opbevaring og passe på denne person, er på flere millioner om året.

5 Den nu ud smidte tandlæge betalte, på sine 3 år i Danmark, mere end ,- kr. i direkte skat og et ukendt beløb i indirekte skat hvilken følelse kan man så sidde tilbage med, altså som etnisk Dansker, der gerne hjælper en person, som blot ønsker at integrerer sig i Danmark og denne person vil gerne bistå med betaling til det samlede Danske folks husholdning? Hvem var det så der påstod, at forbrydelse betaler sig ikke? Jeg skylder lige, for god ordens skyld, at fortælle om et brev, modtaget den fra UDLN, i dette brev gives hun medhold i sin klage over SFR og hendes udvisning. Sagen vil derfor blive returneret til SFR for videre langtrukken sagsbehandling - hmm? SFR, denne forkortelse skulle betyde, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. For mig og gennemgang af denne sag, da ligner det mere, Styrelsen for Fastfrysning og Returnering ja undskyld, men den harme jeg pt. er ramt af, den bringer en sådan uvilkårlig følelse op i mig, også selvom den er ret så subjektiv i sagen. Hvor svært kan det være at finde den røde tråd i positivlisten? Kan Danmark virkelig være en behandling som denne bekendt? Webmaster, som har skrevet dette brev, modtager gerne menings-mails på ovennævnte.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0303 afsagt den ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV High School USA. 17.8.2010-2. juni 2011 (faktiske hjemrejse 6.9.2010)

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0099 Klageren: XX på vegne YY 4180 Sorø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2015/0042 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER IO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Nortlander Skinetwork A/S Nortlander Skinetwork

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Det følgende er udarbejdet til brug sammen med novellesamlingen Den chipløse mand og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi af Georg Strøm

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere