Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen 1. Godkendelse af sidste mødereferat Seneste referat blev godkendt og underskrevet. 2. Gennemgang af status på aftalte aktioner a) - Nyt DFU.DK Ansv. Nikolaj Administrationen gav en kort status på DFU.DK. Bestyrelsen og administrationen undersøger for tiden, om der er en alternativ løsning til opbygning af en ny hjemmeside, da platformen, hvorpå DFU.DK er opbygget, desværre ikke underbygger de ønsker og krav, som udvalg, bestyrelsen eller administrationen har. b) - Forsikring Ansv. Nikolaj/Peter K. Nikolaj fremsender kontaktoplysninger på den forsikringsansvarlige i Sverige til Peter Krogh. Herefter vil Peter Krogh tage en dialog med Gjensidige for at høre, om en aftale i lighed med det svenske forbunds eventuelt kan tilbydes DFU s medlemmer. 3. beslutninger til referat Intet nyt 4. Kort information fra administrationen Nikolaj: Nikolaj informerede omkring status fra Kontorfællesskabet for udvikling og fællesskab (KUF). Der vil blive foretaget en rokade på kontoret, så fællessekretariatet kommer til at sidde samlet for sig selv af hensyn til de mange opgaver og telefoner. Endvidere arbejdes der nu på, at KUF om ca. et år flytter til DHF s nuværende lokaler, når DIF s udbygning er færdig. Dette vil medføre mere plads til DFU. Administrationen vil fremover udnytte DFU s nyhedsbrev yderligere med materiale fra konkurrencer, videoer og lignende, så nyhedsbrevet bliver endnu mere dynamisk. Helle: Helle redegjorde kort for status i udviklingskonsulentarbejdet. Hun har til dato afholdt tre klubbesøg i henholdsvis ØFK, FDK og NJFK. Derudover er to klubudviklingsaftaler blevet afsluttet. Der er dog ikke planlagt yderligere klubviklingsaftaler for 2015, så Helle vil reklamere for dette i forbindelse med sine fremtidige klubbesøg. Der skal holdes evalueringsmøde med DIF; men der er endnu ikke modtaget indkaldelse. DFU og DHPU er i færd med at formalisere et samarbejde i forhold til et arrangement på Holstebro- Lindtorp flyveplads på tværs af luftsportsforbundene. Endvidere har Helle brugt en del tid på at afgive høringssvar i forbindelse med en testvindmøllepark ved Stauning lufthavn.

2 Helle og Nikolaj afholdt i mandags møde med Brian Hougaard, Copenhagen Air Experience (CAE). Det blev på mødet aftalt, at fremtidige aftaler mellem DFU, udvalg og CAE skal forankres i DFU s administration. Endvidere tilkendegav Brian, at CAE fortsat gerne vil sponsorere DFU s store konkurrencer. Helle har også brugt sin tid på at hjælpe IU i forhold til etablering af forkurset til instruktør-i eksamen, som dog blev aflyst grundet, at et par af foredragsholderne meldte afbud. IU arbejder videre med forkurset. Helle har desuden bistået FFU i forhold til breddeprojektet, der er blevet startet i Dropzone Denmark Flemming informerede omkring mødet i Herning med de omkringliggende klubber i forhold til det videre samarbejdet med Dropzone Denmark(DZDK). Flemming og Peter deltog på mødet den 25. marts Blandt de tilstedeværende på mødet var der bred enighed om, at interessen for tandemspring er så stor, at klubberne ikke har kapacitet til at imødekomme efterspørgslen, og at den tandemaktivitet, som DZDK planlægger, derfor ikke kan antages at have nogen negativ virkning på klubberne. Derimod vil elevuddannelse kunne skabe store problemer for klubbernes rekruttering af nye medlemmer og for klubbernes økonomi. Der var enighed om, at klubberne derfor ikke ønsker at udleje elevgrej til DZDK. Vedrørende flyleje var der enighed om at fastsætte en tacopris på kr. ved udleje til DZDK. DFU s administration har modtaget en ansøgning om optagelse af en klub med hjemsted på Herning lufthavn med blandt andet tilkendegivelser fra 25 personer, som vil være medlem af klubben, og et referat fra den stiftende generalforsamling. Helle har vendt den indledende dokumentation med DIF s administration for at sikre, at ikke kun DFU s regler, men også DIF s bestemmelser er overholdt i relation til den nye klub. Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke kan godkendes, at klubnavnet indeholder Denmark, og at vedtægtskravet om 25 aktive medlemmer skal fortolkes som aktive udøvere af sporten. Desuden skal der være en helt klar adskillelse mellem klubben og den kommercielle aktivitet på stedet, og klubben skal have økonomi og organisation til at kunne køre videre selvstændigt, selvom DZDK måtte indstille virksomheden. I forhold til DZDK er der aftalt møde den 23. april i Herning til drøftelse af samarbejdsaftale. Fra bestyrelsen deltager Flemming og Katrine. Derudover vil formanden for VAF, Torben Tiedemann, blive anmodet om at deltage for at repræsentere synspunkterne fra de omkringliggende klubber. Der var enighed om, at DFU s bestyrelse vil se DZDK s tilladelse fra Trafikstyrelsen til at drive selvstændig faldskærmsvirksomhed og se den driftshåndbog, der ligger til grund for tilladelsen. 6. Swoop Challenge Flemming og Peter afholdt møde med Swoop Challenge(SC) fredag den 17. april for at få status på eventen og diskutere grundlaget for en samarbejdsaftale. SC fortalte, at økonomien, bruttotruppen og logistikken er på plads, både til eventen i Københavns havn fredag den 12. juni og til konkurrencen på Peblinge Søen lørdag den 13. juni. I ugerne op til denne weekend vil der være træning og udvælgelse af de springere, der skal deltage i selve konkurrencen. Bestyrelsen afventer en status på, om der er opnået en godkendelse på en flyopvisning, da opvisningen om fredagen involverer mere end en luftsport. Flemming tager kontakt til KDA for at få en status på dette. Det er blevet aftalt med SC, at DFU s administration senest den 15. maj modtager de nødvendige ansøgninger og dokumentation vedrørende de deltagende CP ere, der ikke i forvejen er medlem af

3 DFU og har de krævede DFU-certifikater. 7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere. Mine: Mine havde i sin egenskab af SU-formand inden mødet fremsendt referatet fra SU-mødet, der blev afholdt den 9. april. Det havde været et godt møde. Bestyrelsen tilkendegav stor tilfredshed med det udførlige referat fra mødet. Mine forelagde bestyrelsen følgende ansøgninger: - Deltagelse i World Air Games(WAG) december 2015 i Dubai Det danske præcisionslandshold og Peter Kallehave og Christian Webber fra CP er blevet udtaget til at deltage i WAG. Mine efterlyste bestyrelsens holdning til, om der kan ydes støtte til denne deltagelse. Der foreligger endnu ikke oplysninger om størrelse af udgifterne. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er meget tilfredsstillende og flot, at både præcision og CP har kvalificeret sig til WAG; men der er ikke i årets budget hensat midler til deltagelse, og eventuel støtte må derfor tages af dispositionskontoen. Bestyrelsen besluttede, at der kan støttes med i alt kr., hvis Danmark stiller med de to CP springere og et præcisionshold. Hvis nogen vælger ikke at deltage, må det forelægges bestyrelsen igen, hvordan man så stiller sig. Støttebeløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. - Deltagelse WC i Indoor Skydiving oktober 2015 i Prag. Der kan blive tale om at ende et 4-way FS-hold og et 2-way FF-hold. Heller ikke denne aktivitet er der i årets budget hensat midler til, og eventuel støtte må derfor tages af dispositionskontoen. Bestyrelsen besluttede, at der kan støttes med i alt kr. Hvis kun det ene hold stiller op, må det forelægges bestyrelsen igen, hvordan man så stiller sig. Støttebeløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. Ina: KUF s generalforsamling, torsdag d. 26. marts Ina fortalte, at et af spørgsmålene, der blev diskuteret, er størrelsen af KUF, da der nu sidder mere end 20 personer, herunder et fællessekretariat, som varetager administrative opgaver for nogle af forbundene. Ina var blevet genvalgt til KUF s bestyrelse, hvor hun blandt andet vil arbejde for, at KUF ikke udvides yderligere i sin nuværende form. Bestyrelsen ønskede Ina tillykke med genvalget og udtrykte stor tilfredshed med, at DFU på den måde har tæt indsigt og indflydelse i KUF. Katrine: Katrine fortalte, at DFU s tekniske organisation ser ud til at køre rigtigt godt, med en tæt og konstruktiv dialog og gang i en række gode initiativer. Flemming: Ordinært KDA formandsmøde 7. marts Flemming fortalte, at generelt ses KDA s økonomi i bedring, og der synes styr på udgifterne. Man valgte at bruge det meste af mødet på udførlig gennemgang af listen over de punkter, der var kommet ud af Trafikstyrelsens opfordring til at melde ind om særregler, der eventuelt var overflødige og burde fjernes. KDA har ønsket et dialogmøde med DFU s bestyrelse omkring den utilfredshed, som DFU har givet udtryk for i relation til KDA. Der var aftalt møde den 26. marts Flemming mødte op; men noget var gået galt med kommunikationen, så det blev ikke til noget. Flemming har meddekte KDA,

4 at hvis man mener, at der er behov for et møde, må KDA vende tilbage. Mine spurgte, om der fra KDA s side arbejdes med en koordinering af dansk deltagelse i WAG. bestyrelsen, om man er vidende omkring en fælles koordinering af deltagelsen i WAG fra KDA s side. Nikolaj undersøger det med KDA s nye generalsekretær. DFU har i øjeblikket to repræsentanter i KDA s bestyrelse, Jacques Jonsman og Ole Kobberup. Jacques har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til KDA s repræsentantskabsmøde til september. Peter Krogh har tidligere meddelt, at hvis bestyrelsen synes, at det er relevant, stiller han gerne op. Bestyrelsen tog med tak mod tilbuddet. 8. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg Nikolaj gav en status på 1. kvartal På indtægtssiden ses en svag forøgelse på kontingentsiden. Salget af tandemerklæringerne er ikke rigtig kommet i gang, mens salget af elevpakker allerede er nået 40% af det budgetterede. På udgiftssiden har der på nuværende tidspunkt ikke været afholdt specielt mange udgifter. 9. Eventuelt Fremtidige mødedatoer: 1/6 kl. 18 (Nikolaj inviterer DFU s kontaktperson i DIF s bestyrelse, Lotte Büchert) 3/8 kl /9 kl /10 kl /11 kl /11 Formands- og budgetmøde Bestyrelsesrepræsentation ved konkurrencer CP DM afholdes i NJFK, juni Mine åbner konkurrencen og foretager præmieoverrækkelsen. DFU Open afholdes i HLF, maj Mine åbner konkurrencen og foretager præmieoverrækkelsen, medmindre Flemming kan komme. DFU DM afholdes i FDK, uge 29 Flemming åbner konkurrencen og foretager præmieoverrækkelsen. Aktivitetsudvalgsformandsposten På opfordring fra de andre i bestyrelsen overtog Michael Riber posten som formand for Aktivitetsudvalget. 10. Evaluering af mødet Alle var enige om, at det havde været et godt og konstruktivt møde, samt at der havde været nogle gode input fra de nye personer i bestyrelsen. Der havde været lidt tekniske udfordringer ved, at Michael Riber deltog over Skype, idet den bærbare pc, som forbindelsen gik ind over, måtte rækkes rundt mellem mødedeltagerne af hensyn til mikrofonen og lyden ud til Michael. Det bør overvejes at købe en bærbar mikrofon. Flemming Olsson Anne Mine Møller Petersen Katrine Eriksen

5 Ina Nielsen Peter Krogh Michael Riber

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse Bestyrelsesmøde mandag 03. august 2015, kl. 18 i Idrættens hus, Brøndby SKYPE Til: Anne Mine Møller Petersen(Mine), Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Michael Riber og Peter

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Email: DFU@DFU.dk REFERAT DFU bestyrelsesmøde d. 8. februar 2010 Mødedatoer. Fredag

Læs mere

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby WWW.DFU.DK December 2014 DFU s Nyhedsbrev DFU s nyhedsbrev 4. kvartal INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra DFU s kontor Nyt fra Udviklingskonsulenten

Læs mere

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby September 2014 WWW.DFU.DK DFU s Nyhedsbrev Nyt design genoplivning af Springeren? DFU s administration introducerer hermed DFU s nyhedsbrev

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl. 1000 i Odense

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl. 1000 i Odense Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere