Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf Fax Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde, fredag den 28 april 2006 På Svanegården, Korsør kl Tilstede: Referent: Niels-Chrstian Levin Hansen (NCL) Finn Larsen (FL) Claus Andresen (CA) Ina Nielsen Johnny Nielsen Sus Overgaard Christiansen Thomas Nonbo Pernille Herold Jan Nielsen, Generalsekretær Jan Nielsen 1. Velkomst Niels-Christian bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen. 2. Dato for nye møder Om organisering af møde datoer med baggrund i bestyrelsens opgaver og sammensætning. Niels-Chrstian fremkommer med et forslag til møde dage. Datoer for det udvidede bestyrelsesmøde i Kolding og formandsmødet fastholdes. Fredag d. 25/ Bestyrelsesmøde Idrættens Hus kl Lørdag d. 7/ Bestyrelsesmøde i Kolding? kl Søndag d. 8/ Udvidet bestyrelsesmøde i Kolding? kl Fredag d. 10/ Bestyrelsesmøde i Jylland kl Lørdag d. 11/ Formandsmøde i Jylland kl Godkendelse af referat Godkendt ingen bemærkninger. Angivelse af rette forkortelser på personer. 3. Orientering fra Formanden DIFs politik kattalog. For kort frist til at diskutere indholdet i bestyrelsen. Kun 16 dage.

2 G 7 (de store forbund) har tanker om at ændre på opgaverne mellem DIF og specielforbundene herunder også omkring den økonomiske fordeling. Elitenetværket holdt møde den 27. april. DFU bliver set anderledes på end tidligere siden vi offensivt har deltaget i debatten. 4. Orientering fra Administrationen Fredningsnævnsmøde Jan Nielsen deltog i offentligt fredningsnævnsmøde den 4. april i Værløse om Flyvestation Værløse. På mødet var to repræsentanter fra DFC. En formand for den lokale Svæveflyver Klub. Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt forslag til fredning af Flyvestation Værløse. HUR, Kommune og interesseorganisationer, klubber, borgere talte hver deres sag. Fredningsnævnet vil inden for ca. 2 år tage stilling til sagen. Klubbesøg Jan har besøgt 10 klubber og fortsætter hele vejen rundt. DFU hjemmeside Der var ca besøg den første måned. Arbejder på at få en statistik på siden så vi kan følge sidens brug. 44 Undervisningsministeriet Ansøgningens modtagelse er blevet bekræftet af UV. Der kan forventes svar i august/september Danica Pension I forbindelse med ansættelse af Generalsekretær blev det lavet en lønaftale med Pension. Da DFU ingen pensionsaftale havde før ansættelse af Jan Nielsen er den blevet udarbejdet efter gældende regler og efter samme kriterier som DIF og andre specialforbund har det. Fremover kan der udarbejdes pensionsaftaler i tilknytning til ansættelser. Danica har anmodet om at må benytte DFUs navn til at synliggøre os som samarbejdspartner på Deres hjemmeside. Bestyrelsen gav tilladelse hertil. Nyt kontor DFUs administration er flyttet i nye lokaler på samme adresse og sammen etage. 5. Orientering økonomi Kvartalsregnskab Sus gav en redegørelse for hvilke opgaver der ligger og skal løses for at sikre en optimal opfølgning af den daglige drift. Der udskrives hver måned Konto udskrift for Breddeudvalget samt Stil og Præsition. De øvrige udvalg får hvert kvartal.

3 Budgettallene skal indsættes på udskrifts oversigten så det er muligt at følge den økonomiske udvikling overordnet for hvert budgetområde. Budget SIKU SIKU har løst problemstillingen vedr. ekstra møde. 6. Orientering fra udvalg TKU DFU OPEN går efter planen. Der mangler nogle tekniske detaljer. De bliver også klaret. Husk at bestille medaljer. FFS udvalget Tom Jørgensen er formand for udvalget. Budskabet er stadig at udvalget må organisere sig for at skabe udvikling. FFS udvalget har valgt at lave en konkurrence, et forbundsmesterskab. Arrangementet lægges sammen med noget uddannelse. Vi bør på et BE møde tage en diskussion om hvad vi vil med en disciplin? Det vil være naturligt til efteråret at tage det hele op til evaluering af hvordan tingene har flyttet sig. SIKU FL gav en orientering om proceduren for udarbejdelse af haveri rapporter. Med baggrund i den nye procedure samles alle havari folkene onsdag en 3. maj for at finde en model på strukturen for løsning af opgaverne. Havari gruppen består af 6 personer. 3 personer udformer rapporten. Her ligger vi tæt op af den Norske struktur. De benytter bl.a. ekstern ekspertise for at skabe den bedste kvalitet f.eks. læger. DM FS NCLH Repræsentere gerne DFU. 7. KDA og KDA årsmødet Claus repræsenterede DFU på årsmødet. DFU bød ind med Jan N som deltager i arbejdet omkring bl.a. Værløse sagen. Claus gav en orientering fra mødets gang. NCLH blev valgt ind i KDAs bestyrelse. KDA har udarbejdet en perspektivplan. Det er svært at se overordnede målsætning. Perspektivplanen har ikke været sendt til høring hvilket altid bør ske med sådanne sager. Perspektivplanen blev sendt til hjørne i første omgang. DFUs kontingent til KDA er på ca. kr ,- årligt. DFUs andel af kontingentet står ikke mål med de som KDA pt. kan yde forbundet og klubberne af service

4 8. DIFs årsmøde Niels-Christian, Claus og Katrine deltager. Appeludvalget udvides. Amtsudvalgene nedlægges qua den nye kommunalreform. Nye regler for medlemskab i DIF medlemmer kræves der for at blive optaget i DIF som nyt forbund medlemmer bliver den nedre grænse for regulering af tilskud til et specialforbund. NCLH redegjorde for hans opstilling til DIFs bestyrelse. 9. Den nye FBér Efter udsendelsen af den nye FBér har der naturligt nok være nogle reaktioner. Det er vigtigt at såfremt der findes konkrete fejl skal de selvfølgelig rettes. De fremsendes til kontoret. Det er ligeledes vigtigt at vi finder en model for principperne og procedure for rettelser I FBérn Spørgsmålet om sikkerhedsbulletiner offentliggørelse blev rejst. Spørgsmålet er om der skal udsendes en separat meddelelse? Det findes ikke nødvendigt med en offentliggørelse på dfu.dk Vedtægterne på hjemmesiden er fra Kontoret retter snarest. 10. Klubbesøg og klubudvikling/afvikling Med det formål at styrke kommunikationen yderligere mellem DFU og klubber der har specielbrug for hjælp tilknyttes et bestyrelsesmedlem til klub. Bestyrelsesmedlemmet skal varetage en telefon kontakt som opfølgning på klubbesøgene fra Generalsekretær. Claus tager kontakt til Sønderborg. Finn kontakter West Jump NCLH kontakt til Q-klub SUS kontakter Roskilde Johnny kontakter NFK. Jan gave en orientering om den nuværende situation efter besøg i 10 klubber. Det er vigtigt med en løbende opfølgning til klubberne og at der bliver udarbejdet et fleksibelt tilbud til klubudvikling. Jetfuel er et at de store problemer for en række klubber. Claus Andresen og Thomas Nonbo arbejder på at finde en løsning på Jetfuel problematikke

5 11. Udvalgenes brug af generalsekretær Udvalgene bedes inddrage Jan I deres årlige planlægnings møde. Jan kan give faglig input specielt til procedure for beskrivelser m.m. så vi får de bedste betingelser vedr. tilskud efter fordelingsnøglen som kræver en væsentlig dokumentation. 12. Lokal Unions Fonden Politik for uddeling Med baggrunde i forslag til administration af økonomiske bevillinger fra DFU og lokalunions fonden udarbejder Niels-Christian, Pernille og Jan et forslag til retningsliner for prioriteringer. Ansøgninger NJFK Swoop Poon Som medlem af klubben deltog FL ikke i sagsbehandlingen. Projektet bevilliges kr ,- fra lokal unions fonden. DIF ansøges om støtte til projektet. Der udarbejdes beskrivelse af projekt. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem DU og Klub. Der udarbejdes en udviklingsplan til en Swoop poon. Pops Som medlem af klubben deltog SUS ikke i sagsbehandlingen. Medaljer til konkurrencer. Vandrepokal Klubben bevilliges kr ,- fra lokalunions fonden. Tunnel camp Tages op igen og rundsendes. FS og FFS udvalget skal Ansøgninger skal ind over udvalgene som må videresende til bestyrelsen hvis de ikke har penge til aktiviteten. 13. Låneansøgning Aversi Som medlem af klubben deltog Thomas Nonbo ikke i sagsbehandlingen. DFU anbefaler låneansøgning til DIF over for Aversi. 14. DFU og Fordelingsnøglen JN gav en gennemgang af den fremtidige økonomi for DFU i relation til fordelingsnøglen. Med en målrettet indsats vil DFU kunne sikre en rimelig økonomisk udvikling ved at øge antallet af aktiviteter, uddannelsestimer og breddearbejde. 15. Helårsplan for bestyrelsesmøder og emner Niels-Christian fremsender dato og plan for indhold. 16. Udvidet bestyrelsesmøde den 29. april Diskussion om program og proces.

6 17. Caravan Sagens fremstilling fra advokaten er taget til efter tragtning og fremsendes. 18. Eventuelt Kort orientering om swoop aktiviteten i Herning. Mødet slut Referent Jan Nielsen

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere