Sådan gik det til S P R E D T E E R I N D R I N G E R O G L I D T S M Å F I L O S O F I V E D 2 5 Å R S J U B I L Æ ET ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gik det til S P R E D T E E R I N D R I N G E R O G L I D T S M Å F I L O S O F I V E D 2 5 Å R S J U B I L Æ ET ( 1 9 7 0-1 9 9 5 )"

Transkript

1 Sådan gik det til S P R E D T E E R I N D R I N G E R O G L I D T S M Å F I L O S O F I V E D 2 5 Å R S J U B I L Æ ET ( ) A r t i k e l a f S ø r e n J e n s e n i J u b i l æ u m s s k r i f t et Der var engang - og det er vel snart 50 år siden - at det vise råd i den lille stationsby, Vejen, med sine 3500 indbyggere fandt ud af, at det gamle alderdomshjem, der havde eksisteret siden tyverne, ikke længere var tidssvarende og alt, alt for lille. Det lå i Nygade nr. 1 på hjørnet af Lynggaardsvej. Der var plads til 12 beboere, og så var der plads til personalet, som naturligvis også boede der: En hjemmesygeplejerske, der også var leder af alderdomshjemmet, en kokkepige og en stuepige. Der var ikke noget, der hed fast arbejdstid, man var der bare, og så delte man arbejdet imellem sig i alle døgnets 24 timer. Ak ja. Sognerådet vedtog så, at der skulle bygges et nyt alderdomshjem, og man fandt, at området ved Skolegade var udmærket. Det var det da også, og der skulle det nye alderdomshjem så opføres. Man havde en kommuneingeniør, der såvidt jeg kan huske, var den eneste ansatte på den tekniske forvaltning dengang. Men han mente sig nok i stand til at tegne og stå for byggeriet af sådan et alderdomshjem, og så sparede man jo også arkitekhonoraret. Resultatet blev det, som vi jo alle kender af udseende, det, der nu hedder Rosengården. Det var jo i flere etager. Der blev indrettet udmærkede stuer til 42 beboere, og så blev der lavet fælles vaske- og toiletfaciliteter ude på gangene. Der blev lavet en del pigeværelser og en forstanderbolig. Der blev forøvrigt også anlagt en dejlig urtehave med grønsager, som man kunne bruge i den daglige husholdning, jo, jo. Da alderdomshjemmet efter nogen tids forløb var blevet fuldt belagt med 42 beboere, blev de passet af forstanderinden, af en kokkepige og en medhjælper i køkkenet samt 6 stuepiger. De passede det hele, skiftedes til det døgnets 24 timer, og engang imellem kom der en mand, som tog sig kærligt af fyret i kælderen. Men det viste sig jo hurtigt, at alderdomshjemmet her - De Gamles Hjem - faktisk ikke var stort nok, og ihvertfald da jeg i 1958 blev medlem af sognerådet, måtte vi træffe den beslutning at have nogle flere stuer, altså oppe på den øverste etage under taget. Her indrettede vi så 10 værelser, og jeg vil klart erkende i dag, at de var alt for små og med skråvægge, men det var dog stuer, hvor man kunne hygge sig med sig selv og ikke ret mange gæster. Og når man så yderligere tog det, man kaldte sygestuen i brug, så havde alderdomshjemmet i lange perioder 53 beboere. 1

2 Hvad angår det gamle alderdomshjem, Nygade 1, så blev det omdannet til et privat plejehjem, men trods store anstrengelser på den ene og anden måde, så kunne det altså ikke lykkes at få det til at gå og til at dække det behov for plejehjemspladser, som der var. Dertil var bygningerne alt for små, alt for gamle og faciliteterne alt for få. Vi var jo af og til fra socialudvalget på besøg på dette private plejehjem, og jeg kan da godt fortælle, at ved en sådan lejlighed var der et af socialudvalgets medlemmer, der blev så fortørnet over det, han så, og hvordan forholdene var, at han ikke ville med ind i "privaten" og drikke kaffe bagefter. Han forsvandt hurtigt ud af døren og hjem til sig selv. Når jeg nu ligesom lader tankerne gå tilbage til De Gamles Hjem i Skolegade, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvilken utrolig stor indsats, der har været gjort af personalet der. Efterhånden var det jo sådan, at mange af beboerne skulle have været på et rigtigt plejehjem, fordi de f. eks. var stærkt gangbesværede. Når jeg tænker på de utallige trappetrin og ingen elevator til at komme op og ned med! Man havde kun sin krops kræfter at bruge. Men jeg kommer til at forklare visse ting lidt nærmere, for at man forstår sammenhængen i historien, som jeg nu lader rulle videre: Se, vi bevæger os omkring 1960, og Vejen kommune havde på det tidspunkt engageret sig i det største økonomiske projekt, man nogensinde havde set i kommunens historie. Det var en total omlægning af hele kommunens skolestruktur, hvilket meget kort betød, at forskolerne skulle nedlægges, at Vejen Byskole på Baungårdsvej skulle nedlægges, at en ny, stor skole, Østerbyskolen, skulle bygges, at Bakkely Skole skulle have en udvidelse, der betød, at den blev lige så stor som Østerbyskolen, at den gamle, private realskole skulle opkøbes og nedlægges og realeksamen overføres til de to store forskoler - for senere helt at forsvinde, sådan at man kom frem til en skoleordning som den, vi kender i dag. Det var en ordentlig mundfuld for en lille kommune! Men samtidig begyndte det at rumle. Der var nedsat en kommunallovskommission, og den arbejdede hårdt og indtrængende. Formålet var jo simpelthen at formindske antallet af landets kommuner, sådan at man fik færre og betydelig større kommuner. Denne kommision havde barslet med nogle enkelte delbetænkninger, sådan at vi rundt omkring var nogenlunde orienteret om, hvad der ville ske, og vi kunne se og regne ud, at det ville blive til, at den lille Vejen Kommune skulle til at være en større kommune på en indbyggere, og det drejede sig om vore nabokommuner, Andst, Gesten, Veerst-Bække, Læborg og Askov-Malt. Her kan jeg fortælle en lille ting, som man nok i dag vil smile ad, men som dengang var dyb alvor: Vi syntes, det ville være naturligt, at Skodborg kommune, der jo ogsa var vores nabokommune, kom med i den nye storkommune, Vejen. Vi optog forhandlinger med Skodborg sogneråd om dette spørgsmål, men det førte ikke til noget. Man var 2

3 velvillig indstillet og kunne godt se fordelene, men det gik fra Vejen ned over Kongeågrænsen til Skodborg. Det var Kongeåen, der dannede skellet mellem Sydjylland og Sønderjylland, og Skodborg lå jo altså i Sønderjylland, og der skulle kommunen fortsat være. Jeg husker, at der var stærke følelser med i debatten, og jeg husker, at et af Skodborgs sognerådsmedlemmer ringede til mig og fortalte, at han pr. telefon - anonymt - var blevet truet med al landsens ulykker, hvis han gik ind for, at Skodborg skulle sammenlægges med Vejen. Ak ja, sådan er der så meget, og Skodborg kom så i 1970 til at høre til Rødding kommune. I begyndelsen af tresserne dukkede spørgsmålet om et rigtigt plejehjem op adskillige gange. Vi var ved at have styr på planerne og økonomien vedrørende skolevæsenet, og - ja nu må jeg have lov til at indskyde en lille bemærkning her - det var endnu ikke besluttet, hvad der skulle ske med den gamle byskole på Baungårdsvej og minsandten om der ikke fremkom den idé at bygge Byskolen om til plejehjem! Men den idé blev dog ret hurtigt forladt igen, for enhver med en lille smule omtanke kan jo nok se, at de bygninger aldeles ikke ville egne sig til et moderne plejehjem. Der blev som bekendt indrettet hjælpeskole i den gamle Byskole. Men vi kontaktede så arkitekt Hans Christensen, så skitser, og vi så andre plejehjem. Vi skulle finde ud af, hvor plejehjemmet skulle ligge, og vi skulle have styr på økonomien. Vi, og det vil sige socialudvalget, var i og for sig ude efter adskillige byggegrunde i Vejen kommune, men vi vendte tilbage til området, der lå øst for De Gamles Hjem. "Hytten" - Hansen Jacobsens gamle hjem - skulle naturligvis bevares, men her var f.eks. den gamle campingplads, som der nu var planer om at flytte ud til området, hvor der var kolonihaver, syd for jernebanetunnelen på Fuglsangsallé. Ganske vist var der adskillige huse i periferien af det her område i Borgergade og Fr. d. VII's Gade, men selve bygningerne, som arkitekten havde tegnet dem, kunne udmærket placeres alligevel. Og så gik vi naturligvis i gang med en lang række forhandlinger om køb eller opnåelse af forkøbsret til disse huse med henblik på nedrivning. Vi vidste, at det ville blive en langsommelig affære at få disse huse fjernet, og det viste sig også at være tilfældet. Der gik jo omkring år, før det sidste hus på Fr. d. VII's Gade blev revet ned, efter at plejehjemmet var blevet gjort færdigt i I beregningerne over, hvor stort plejehjemmet skulle være, havde vi naturligvis taget bestik af befolkningstallet og aldersfordelingen, både i Vejen kommune og i de omegnskommuner, vi regnede med at skulle have til Vejen, og vi lagde os derud fra fast på et beboerantal på 60 - og naturligvis et-plans byggeri. 3

4 Jeg kommer til at tænke på, da vi præsenterede tegningerne for det samlede sogneråd, at der jo var visse småbemærkninger. For eksempel var der nogen øjenbryn, der blev trukket i vejret, da vi forklarede, at der til hver stue var særskilt bad med toilet og et køleskab. Vi måtte jo ogsa forklare lidt om "ergoterapi" og "fysioterapi", og der faldt lidt bemærkninger om, om det da nu også var nødvendigt med alle disse flotheder. - Ja, det er det, som i dag er selvfølgeligheder. Men vi fik planerne godkendt i sognerådet, og så skulle vi jo til at snakke med omegnskommunerne. Se, da kommunallovskommissionens betænkning stilede imod denne sammenlægning, som jeg har nævnt ovenfor, skulle der så nedsættes det, man kalder et fællesudvalg med repræsentanter fra alle de implicerede sogneråd, et fællesudvalg, der skulle køre disse kommuner sammen til en kommune, planlægningsmæssigt, infrastruktur, økonomisk osv. Vi skulle afpasse tingene efter hinanden, fordi vi kunne regne ud, at det i løbet af kort tid var en fælles kasse, vi skulle tage pengene fra. Jeg havde selv den store glæde, at man enstemmigt i fællesudvalget, uden at skele til mit politiske tilhørsforhold, valgte mig til udvalgsformand - en uhyre interessant, spændende og svær opgave. Mange, mange forskellige interesser skulle nu kobles sammen. Og vi diskuterede naturligvis også plejehjemmet. Vejen kommune skulle jo selv finansiere plejehjemmet, og det var jo altså meningen, at det skulle være færdigt, når kommunerne skulle lægges sammen, men selvfølgelig diskuterede vi det i fællesudvalget, og så viste det sig jo, at der var nogen fra omegnskommunerne, der OGSÅ godt kunne tænke sig at få et plejehjem placeret der. Jeg husker, der var følere fra Gesten, hvor man jo naturligvis havde rigeligt med plads, men jeg husker særligt en meget velformuleret og varm anbefaling fra den daværende sognerådsformand i Askov-Malt kommune, højskolelærer Niels Højlund (Højlunds Forsamlingshus i TV2), der varmt gik ind for at placere plejehjemmet ved Svend Sørensens planteskole og bygge det ned ad skråningen mod Skodborgvej og Kongeådalen. Der blev talt indtrængende om pragtfuld udsigt og det skønne, historiske område. Men han glemte, pudsigt nok, helt at omtale, at plejehjemmet på den måde ville komme til at ligge ganske tæt ved Askov bygrænse. - Fikst ikke? 4

5 Og så gik selve byggeriet af Egely igang. Og byggeperioden vil jeg ikke bruge plads på at omtale. Jeg vil hellere koncentrere mig om at forsøge at beskrive, hvad der så kom ud af det byggeri, eller rettere: hvad kom der til at ske INDE i det byggeri. Det ligger jo sådan, at jeg nu snart 8 år har boet i min lille lejlighed. Jeg færdes dagligt på Egely, jeg kender rytmen, jeg deltager i alle aktiviteter på Egely, og jeg får hele min forplejning inclusive mad på Egely, så det er vel ikke helt forkert at sige, at jeg kan udtale mig med en vis erfaring. Hele Egely er blevet mit hjem, og jeg er glad for det hjem. Jeg er så glad for det, at jeg for sige, at jeg ønsker at blive her, indtil jeg skal bæres herfra. Og hvorfor nu det? Fordi der over Egely er en egen atmosfære, en egen varm atmosfære. Man har forstået at gøre Egely til et hyggeligt og et rart sted. Vel er det en institution, men det institutionspræg, der findes over lignende byggerier, bemærker vi ihvertfald ikke her. Man har forstået ved en lang række småting, men småting der betyder noget i hverdagen, at få det hele til at fungere, som om det ikke er så stort et plejehjem - adskillelser på gangene og hyggelige forhold i dagligstue og spisestue. Når jeg tænker på nogle steder, jeg har været, med plasticborde, plastictallerkner, plastickopper og ingen duge på bordene og ikke ret mange blomster, så tænker jeg altid på Egely. Vi sidder jo altid så hyggeligt, f.eks. ved middagsbordet, med pæne duge, pæn opdækning, blomster på bordet, blomster i vindueskarmen, blomster overalt. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der siger det. Jeg har sludret med mange beboere om det, og de synes allesammen, at det er med til at man slapper af og hygger sig. En anden ting, som også har haft sin store betydning er, at man valgte med det samme at gøre Egely til det, man kalder et åbent plejehjem. Her er ingen kontrol med dit og dat, folk kommer og går. Beboerne - altså dem, der kan - kan gå ud og komme hjem, som det passer dem. Man kan tilrettelægge sin dag, som man selv ønsker det, og som man har mulighed for. Og alt dette er også med til at give denne afslappede atmosfære, der virker så dejlig og gør en så godt tilpas. Det betyder også, at man godt her kan prale med, at der er tryghed. Det er jo nok det væsentligste i vores tilværelse på et sted, at vi føler os trygge. Og det gør man virkelig på Egely. Man føler omsorgen, og derved kommer trygheden. 5

6 Og så kommer vi til det, der jo nok er det allervigtigste: det personale der er på Egely. Der er efter min opfattelse ikke bare et fagligt dygtigt personale, men det er også et rart personale. Det gælder fra den øverste ledelse og hele vejen ned i hierarkiet. De har den tydelige indstilling, at beboerne skal have det godt. Selvfølgelig har jeg da igennem de snart 8 år været udsat for ting, som jeg ikke brød mig om, og så har jeg fulgt den regel, at så siger jeg det meget højt og tydeligt med det samme, og så får vi tingene sat på plads. Men ellers må jeg sige, at den måde, personalet er på - de små bemærkninger, klappet på skulderen, smilet og en god latter, er med til at få solen til at skinne, selv når der er tunge skyer for. Jeg kender de fleste af personalet, om ikke andet så på stemmen, og alle er jo på fornavn her, og det virker rart og hjemligt. Men det er da heller ikke undgået min opmærksomhed, at personalets fodtrin er blevet noget hurtigere og noget rappere inden for de seneste år. Det er jo lidt trist, at tiden skal gøres så stram og knap for personalet, at de ikke altid når det, de virkelig gerne ville nå, og det må også være utilfredsstillende, ikke kun for beboerne, men sandelig også for personalet selv. Egely har jo ligesom så mange andre institutioner været igennem en række sparerunder i de senere år, og når man har et budget på 18 millioner kroner, hvoraf de 15 millioner er lønudgifter, ja så ved man da så udmærket, at så er det personalet, der bliver sparet på. Nu skal man jo blot passe på, at man ikke sparer så meget, at personalet bliver så stresset, at det kommer til at gå ud over beboerne, for så er den gal. Ja, her har jeg lyst til at sige, at for mig er det lidt af en Ebberød Bank - kommunen skærer ned på budgetterne og sparer på lønudgifterne, og så overtager staten udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelsen - og så er vi for såvidt lige vidt. Så længe vi har denne opdeling med de tre kasser med penge i - stat, amt og kommune - bliver det nok ikke anderledes. Man tager med den ene hånd og giver med den anden - og trækprocenterne er stadig lige høje. Næh, det ligger nok i selve tiden, og derfor skal vi jo passe en lille smule på, at vi ikke glemmer, at vi lever i det velfærdssamfund, som vi er så stolte af, og som vi praler med, men vi lever samtidig i et velfærdssamfund, hvor velstanden aldrig har været større, end den er nu. Næh, det har noget med mentaliteten at gøre. Denne 6

7 fællesskabsfølelse og samhørighed, der eksisterede indtil for ikke så mange år siden, den er ved at forsvinde. Vi er på vej til at blive et samfund af egoister, der hver for sig gemmer os bag ligusterhækken, kun tænker på hus, bil, campingvogn, ferierejser og alt det, der vedrører en selv, og vi giver pokker i, om naboen har det godt, om vore gamle, vore syge og handicappede får en anstændig behandling og får den pasning, de som borgere i velfærdssamfundet har krav på. Næh, det eneste, der interesserer, er at få så lav en skat som vel muligt - og så forøvrigt følge med i fodbold! Nu bygger man ikke plejehjem mere. Man hævder, at de er alt for dyre at drive, og det har samfundet sandelig ikke råd til. Hvad er det dog for en snak, som fører? Næh, nu bygger man ældreboliger og centre, og det er da i sin orden, men det er bare ikke nok. Der står store ting på spil. Det er jo 68-generationen, der er i den bedste alder nu. Deres børn, som jo for de flestes vedkommende er opfostret ud fra helt andre normer end den ældre generation, de accepterer ihvertfald ikke om ikke sa mange år, at der ikke er plads, at der ikke er mennesker, der kan tage sig af deres forældre. Der er vel ingen, der tror, at vi kan skrue tiden tilbage til det lille landsbyfællesskab - det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Nej, man kan lade en hel del af det, der i dag endnu udføres manuelt, blive overladt til den teknologiske udvikling. Det er da så oplagt, at om ikke ret mange år, så er der i de ældreboliger, der nu bliver bygget rundt omkring i landet, videoovervågning, billedtelefon, PC'er og meget andet, der kan medføre kontakt udadtil, men det vil aldrig kunne erstatte den menneskelige kontakt, der foregår på stedet, og det lille strøg over håret og det lille klap på kinden er meget bedre end mange ord i en computer eller en telefon. Den omsorg og den tryghed, som jeg tidligere har omtalt, og som findes på Egely, kan aldrig skaffes ved teknologiens hjælp. Og når det faktisk er sådan, at man har regnet ud, at der i øjeblikket findes 5000, enten i egne hjem eller på sygehuse, der trænger til en plejehjemsplads, så vil jeg blot sige, at det kan vi som danskere simpelthen ikke være bekendt. Det er jo udelukkende af økonomiske grunde, at man ikke bygger plejehjem, fordi driften påstås betydeligt dyrere end hjemmepleje. 7

8 Men det kan da vist ikke afholde fra at yde en skærv ekstra, at betale lidt mere i skat, så vi ihvertfald kan få renset vores samvittighed over for dem - og det er jo trods alt de få - der virkelig trænger til at komme på plejehjem. I velfærdsstaten Danmark skal og må der være råd til at give dem, der i de sidste år af deres liv virkelig trænger til omsorg, pleje og kærlighed, mulighed for at komme hen et sted, hvor dette ydes, og hvor det ydes af mennesker, der gerne vil hjælpe - altså på et sted som Egely, hvor dette, jeg nævner, sker fuldtud. Og hermed vil jeg så gerne ønske Egely tillykke med 25 års jubilæet. Der skal nok blive brug for Egely mange, mange år endnu. 8

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 3. klasse Narcissos-myten 1. Fælles gennemgang: Udlever opgaverne. Du kan enten lade eleverne læse historien højt for hinanden, eller du kan læse den højt for

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere