- Fårehunde har en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Fårehunde har en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde"

Transkript

1 ORIGINALARTIKEL Summary A cross sectional prevalence study of canine helminthoses in the Faroe Islands has not been described previously. In the present survey dog owners were approached through a clinic in Thorshavn and directly by personal approach or telephone in other towns and townships. A total of 227 faecal samples from dogs were examined in February-March The dogs were 2 months to 12 years old and included 102 sheep dogs and 125 pet dogs, of which 104 were bitches and 123 male dogs. 51 dogs were imported, mainly from Scotland and Denmark. The faecal samples were examined by means of flotation and baermannization. In total helminth eggs or larvae were detected in 18 dogs (7.9 %), the specific prevalences being 4.0 % for Toxocara canis (all sheep dogs), 2.6 % for Taenia spp. (all sheep dogs), 0.9 % for Trichuris vulpis, 0.4 % (one dog imported from Copenhagen area 7 years previously) for Angiostrongylus vasorum and 0.4 % excreted strongylid eggs, most probably originating from Uncinaria stenocephala. The prevalences of helminths in sheep dogs were significantly higher than in pet dogs. T. vulpis, A. vasorum and possibly U. stenocephala were detected for the first time in the Faroe Islands during the present survey. Forekomst af indvoldsorm - Fårehunde har en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde Sammendrag Forekomsten af helminther hos hunde på Færøerne er ikke tidligere systematisk beskrevet. Fæcesprøver fra 227 færøske hunde, hvis ejere var adviseret gennem aviser eller direkte af forfatterne og lokale dyrlæger, blev undersøgt i februar og marts Fæcesprøverne blev opsamlet af ejerne og afleveret sammen med et udfyldt spørgeskema med oplysninger om hunden. Hundene, hvis gennemsnitsalder var 3½ år (2 mdr.-12 år), omfattede 102 fårehunde og 125 familiehunde fordelt over hele Færøerne. Hundene var fordelt med 104 tæver og 123 hanhunde, hvoraf i alt 51 hunde var importeret, hovedsagelig fra Skotland og Danmark. Fæces blev undersøgt ved flotationstest for udskillelse af æg, dels ved en modificeret McMastermetode, dels ved Faecalyzer-metoden samt ved baermannisering for udskillelse af førstestadium larver (L 1 ) med efterfølgende mikroskopisk og fotografisk identifikation. På basis af den koprologiske undersøgelse fandtes 18 af hundene (7,9 %) inficeret med en eller flere helmintharter, idet 4,0 % (n=9) var inficeret med Toxocara canis, 2,6 % (n=6) med Taenia spp., 0,9 % (n=2) med Trichuris vulpis, 0,4 % (n=1, en hund importeret fra Danmark 7 år tidligere) med Angiostrongylus vasorum og 0,4 % (n=1) udskilte strongylideæg, der må antages at være produceret af Uncinaria stenocephala. Fårehunde havde en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde. Endvidere påvistes i gødningen af især fårehunde et stort antal ikke hunde-relaterede æg- eller larve-passanter, eksempelvis Nematodirus-æg og Muellerius-L 1, stammende fra optagelse af drøvtyggerfæces (koprofagi). [ Signar Petersen 1, Kristina Dahl Joensen 2, Jesper Monrad 3 og Stig M. Thamsborg 3 ] 1 dyrlæge, Djóralæknastovan, Thorshavn 2 dyrlæge, Djóralæknatænastan, Thorshavn 3 Center for Eksperimentel Parasitologi (CEP), Institut for Veterinær Patobiologi, KU LIFE Indledning Kendskabet til forekomst af helminther er en forudsætning for tilrettelæggelse af rationelle forebyggelses- og behandlingsstrategier. I den færøske hundepopulation er der ikke tidligere foretaget nogen sammenhængende prævalensundersøgelser. Fra praktisk klinikarbejde i Thorshavn er der kendskab til forekomst af Toxocara canis (1), og Cysticercus tenuicollis er påvist almindeligt ved slagtning af får (1,2,3). C. tenuicollis er tintestadiet af Taenia hydatigena, der findes som voksen bændelorm i tyndtarmen på hunde og ræve. Da ræve og andre modtagelige kødædere ikke forekommer på Færøerne, er hunden et nødvendigt led i livscyklus (4). Ligeledes beskrev Harald Krabbe i 1868, at C. tenuicollis skulle være almindelig hos får, og at en»dreiesyge«fandtes på Suderø. Dette syndrom kan forårsages af Coenurus cerebralis, dvs. tintestadiet af hundebændelormen Taenia multiceps, men det skal dog bemærkes, at det også kan have andre ætiologiske årsager, herunder bakterielle infektioner, oftest listeriose. Echinococcus granulosus syntes ikke at forekomme på Færøerne i 1800-tallet (5), men status i dag er ikke kendt. Formålet med den foreliggende koprologiske undersøgelse var at kortlægge forekomsten af helminther hos hunde på Færøerne samt at foretage en foreløbig vurdering af risikofaktorer. 28 Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91

2 hos hunde på Færøerne Hundeejerne opsamlede selv fæcesprøverne, som blev afleveret sammen med et udfyldt spørgeskema med oplysninger om hunden. Fæcesprøverne blev efter modtagelse opbevaret på køl og undersøgt senest tre dage efter opsamling ved flotation (modificeret McMaster (kvantitativ) og Fecalyzer (kvalitativ)) og baermannisering. Materialer og metoder Indsamling af prøver Hundeejere blev opfordet til at deltage i undersøgelsen via de lokale aviser, og de to dyreklinikker på Færøerne tilskyndede deres klienter til at medvirke. Flere blev orienteret ved at gå fra dør til dør, hvor der blev fortalt om undersøgelsen, og gennem anden direkte kontakt, eksempelvis til Færøsk Fårehundeforening, hvorfra mange deltog. Derudover blev i alt 51 hunde tilfældigt udvalgte fra de færøske veterinærmyndigheders liste over hunde, som var importeret til landet (6). I løbet af februar og marts 2004 blev 227 fæcesprøver undersøgt fra 125 familiehunde og 102 fårehunde (alle Border Collier) fordelt over hele Færøerne. Materialet omfattede hunde i alderen 2 måneder til 12 år (gennemsnit 3½ år) fordelt på 123 hanhunde og 104 tæver, som racemæssigt inkluderede 21 racer samt en blandingsgruppe (se tabel 1). Analyse af indsamlede prøver Modificeret McMaster (7): Fire gram fæces blev grundigt udrørt i 56 ml flotationsvæske med vægtfylde på 1,28 (mættet saltvand med 50 % glucose) og hældt gennem et stykke gaze over i et andet bæger. Under grundig oprøring blev den filtrerede væske suget op med en pipette og omgående overført til McMaster-tællekammeret. Efter henstand på et par minutter blev dækglassets tællefelter mikroskoperet ved 100 x forstørrelse. Fecalyzer (Kruuse, Marslev): Et gram fæces blev rørt sammen med flotationsvæske (mættet saltvand med 50 % glucose). Filtret blev sat i og fyldt op med flotationsvæske til der kom et væskespejl, hvorefter dækglas blev lagt ovenpå. Efter henstand i 20 min blev dækglasset lagt på et objektglas, og det blev mikroskoperet ved 400 x forstørrelse. Baermannisering (8): Ti gram fæces blev lagt i to stykker groft gaze, omgivet af et stykke Kleenex og ophængt i et spidsbundet glas, der fyldtes med vand, således at fæces var dækket. Efter henstand i ca. 20 timer blev bundfal- Race Antal ( / ) Race Antal ( / ) Border Collie 122 (56/66) Irsk Setter 2 (0/2) Pudel 34 (13/21) Mops 2 (2/0) Labrador Retriever 16 (8/8) Schæferhund 2 (0/2) Blandinger 13 (10/3) West Highland White Terrier 2 (1/1) Golden Retriever 10 (2/8) Amerikansk Bulldog 1 (1/0) Yorkshire Terrier 4 (3/1) Boxer 1 (1/0) Chihuahua 3 (1/2) Dalmantiner 1 (0/1) Cocker Spaniel 3 (2/1) Kerry Blue Terrier 1 (0/1) Pekingeser 3 (2/1) Korthåret Hønsehund 1 (0/1) Cavalier King Charles Spaniel 2 (0/2) New Foundlænder 1 (0/1) Gravhund 2 (1/1) Polski Owczaret Nizinny 1 (1/0) Tabel 1. Fordeling af hunderacer efter køn i undersøgelsen. Ved racer menes rene racehunde og hunde, der er af blandet oprindelse, men som har udseende, der domineres af racens kendetegn. Racerne er opstillet efter størrelse i følge Dansk Kennelklubs standarder. > Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91 29

3 ORIGINALARTIKEL Figur 1. Fordeling af samtlige fund af helminther i færøske hunde baseret på koprologisk undersøgelse. Det bemærkes, at en hund udskilte æg af både T. canis og Taenia spp. det overført med glaspipette til centrifugeglas og centrifugeret. Efter centrifugering blev supernatanten afpipetteret og bundfaldet overført til et objektglas. Præparatet blev mikroskoperet ved 100 x og 400 x forstørrelse. Ved fund af 1. stadium larver (L 1 ) blev tilført en dråbe Lugol med henblik på identifikation (9). Den mikroskopiske undersøgelse blev suppleret med fotografi med henblik på senere dokumentation og endelig identifikation. Statistisk analyse Prævalens er beregnet som antal testpositive dyr blandt undersøgte dyr, og aldersgrupper blev sammenlignet ved Chi 2 -test. Risikofaktorer blev ligeledes vurderet ved Chi 2 -test. Resultater I alt udskilte 18 (7,9 %) af de 227 undersøgte hunde æg eller L 1 af følgende helminther: Toxocara canis-æg (n=9, præv.=4,0 %), Taenia spp.-æg (n=6, præv.=2,6 %), Trichuris vulpis-æg (n=2, præv.=0,9 %), Angiostrongylus vasorum-l 1 (n=1, præv.=0,4 %) og endelig strongylideæg, som på morfologisk grundlag blev identificeret som æg af Uncinaria stenocephala, den nordlige hageorm (n=1, præv.= 0,4 %). De specifikke prævalensværdier fremgår af figur 1, og oplysninger om hunde med positivt fund er sammenstillet i tabel 2. Resultaterne af de to anvendte flotationsmetoder stemte rimeligt overens. Endelig skal det bemærkes, at dobbeltinfektion med T. canis og Taenia spp. observeredes hos én hund (0,4 %). Samlet set havde fårehunde en signifikant større sandsynlighed end familiehunde for at udskille helminthæg (RR=6.1, p<0,05), og æg af T. canis og Taenia spp. blev påvist udelukkende hos fårehunde. Forekomsten af T. canis viste ingen klar aldersfordeling. Taenia spp. fandtes alene hos hunde over 2 år, mens T. vulpis kun forekom hos to hvalpe. Fæcesundersøgelsen afslørede endvidere, at 6 fårehunde udskilte æg eller larver af helminther, som ikke kan opformeres i hunde, herunder L 1 af Parasit Nr. Alder Brug Import McMaster (epg) Fecalyzer (+/-) Baermann (L1/10 g) Toxocara canis år Får år Får år Får år Får Skotland år Får mdr. Får mdr. Får a 2 år Får Danmark mdr. Får Taenia spp år Får år Får Skotland år Får led år Får led a 2 år Får år Får Trichuris vulpis mdr. Familie Danmark mdr. Får Angiostrongylus vasorum år Familie Danmark 0 - >50 Uncinaria stenocephala år Familie Tabel 2. Oversigt over helminther fundet hos hunde på Færøerne ved modificeret Master (epg), fecalyzermetoden (+/-for parasitæg) og baermannisering (L1) samt andre oplysninger. a ) Hund nr. 212 udskilte æg af både T. canis og Taenia spp. Fund af led 30 Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91

4 Muellerius capillaris (n=4) samt Nematodirus-æg (n=1) og andre typiske drøvtygger-strongylideæg, der ikke kunne identificeres som Uncinaria stenocephala (n=4) på grund af afvigende morfologi. Desuden fandtes i fæces fra disse hunde nogle coccidie-oocyster, der på baggrund af deres størrelse og tilstedeværelse af mikropyle blev identificeret som Eimeria spp., en coccidieslægt, som heller ikke kan opformere sig i hunde, men derimod typisk forekommer hos planteædende husdyr. Diskussion Sammenlignes resultaterne med tilsvarende koprologiske undersøgelser på hunde fra andre lande i Nordvesteuropa ses, at forekomsten af Toxocara canis på Færøerne med 4 % er i den øvre ende (Tabel 3). I lighed med flere andre studier fandt Pelle (10) i Danmark væsentlig højere forekomst blandt unge familiehunde (< 2 år) end ældre. En sådan sammenhæng kunne ikke bekræftes i dette materiale, hvor spredningen var fra 2 mdr. til 12 år. Det var udelukkende fårehunde, som fandtes inficeret Land Antal hunde Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Taenia spp. med T. canis. Årsagen hertil kan være, at disse har mere kontakt med det eksterne miljø og andre hunde, fordi de ofte får lov til at gå frit omkring, i modsætning til familiehunde, som ofte bliver holdt indendørs og luftet i snor i byerne. Muligvis udsættes færøske familiehunde for mere intensiv anthelmintisk forebyggelse og/eller behandling end arbejdshundene, men dette kan ikke belyses på grundlag af det foreliggende materiale. Fundene af Taenia spp. blev ikke diagnostiseret på artsniveau, da dette ikke er muligt på grundlag af ægmorfologi. PCR-analyse skal her tages i brug. Mest sandsynligt er der tale om T. hydatigena, eftersom kun fårehunde fandtes inficeret, og de har i mange tilfælde adgang til tinteholdigt slagtemateriale fra får. Færøerne har ikke egentlige slagterier, og slagtning af får finder sted under private forhold. Som nævnt er Cysticercus tenuicollis (tintestadiet af T. hydatigena) et almindeligt slagtefund hos får. Desuden er tilstedeværelse af andre Taenia-arter ikke registreret på Færøerne (3), men teoretisk kan det ikke udelukkes. Eksempelvis kunne T. pisiformis være en mulighed, eftersom den benytter harer som mellemvært og kan benytte hund som slutvært (11). Den færøske tradition for hjemmeslagtning af får, sammenholdt med at hunde går løse og afsætter fæces på markerne, hvor fårene vintergræsser, medfører optimale forhold for, at T. hydatigena kan fuldføre sin livscyklus. At Irland har en tilsvarende høj prævalens af Taenia spp. skyldes formodentlig, at Irland ligesom Færøerne har en stor fårebestand (12). Trichuris vulpis-æg blev kun fundet i to hunde (hvalpe), og det er vanskeligt at tale om prævalenser på så spinkelt et grundlag. Umiddelbart svarer forekomsten på Færøerne til den, der er påvist i Danmark (10), men er lidt højere end den i Finland (13). T. vulpis blev ikke fundet i de svenske undersøgelser (14,15) og i den norske (16) blev fund (eller fravær af fund!) ikke omtalt. Kasuistikken ved den færøske familiehund (nr. 200) med T. vulpis var interessant. Der var tale om en West Highland White Terrier, som var tre måne- Uncinaria stenocephala Diphyllobothrium latum Færøerne 227 4,0-0,9 0,4 d 2,6-7,5 Danmark (Pelle, 1999) 102 2,9-0, ,9 Norge a (Tharaldsen, 1983) 390 0,72 b 0,52 b Sverige (Skarman,1999) , ,4 0,3-4,1 (Jogeland et al., 2002) 230 6,1 c ,1 Finland (Pullola et al., 2004) 541 3,1-0,2 2,6-0,4 6,7 Irland (O Sullivan, 1997) 112 3,6 7,1-8,0 3,6-17,9 Tabel 3. Oversigt over prævalens af gastrointestinale helminther ved fæcesundersøgelse af hunde i forskellige lande samt antal hunde, der blev undersøgt. Prævalensen er angivet som % inficerede af totalt antal undersøgte. Tallene fra Færøerne er fra nærværende undersøgelse. a) Kun undersøgt for T. canis og T. leonina, og derfor er det ikke muligt at regne samlet prævalens. b) Derudover havde 1,1 % enten T. canis eller T. leonina, hvilket ikke kan ses ud fra tabellen. c) En af disse hunde udskilte også æg af ikten, Alaria alata. d) Alting taler for, at de påviste strongylideæg var produceret af U. stenocephala. I alt Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91 31

5 ORIGINALARTIKEL der gammel, da den blev importeret fra en kennel i Danmark i december Hunden blev behandlet med et ormemiddel (ejeren kunne ikke oplyse hvilket) i december før ankomsten og igen fire uger efter ankomsten med fenbendazol (Panacur Vet), fordi hunden kastede hvide orm op i løbet af januar Æg fra T. vulpis blev fundet i fæces to måneder efter den anden behandling. Dette sammenholdt med den lange præpatenstid på 2½-3 måneder (17), samt det faktum at anthelmintikabehandling kun har begrænset larvicid virkning på T. vulpis (17), gør det sandsynligt, at hunden bragte sin T. vulpisinfektion med fra Danmark. Det vides, at visse kenneler har en høj forekomst af T. vulpis (18) og det kan være baggrunden. Fundet af en fårehund med T. vulpis må derimod tages som bevis på, at infektionen faktisk er permanent til stede på Færøerne. En enkelt hund blev fundet inficeret med fransk hjerteorm, Angiostrongylus vasorum. Hunden var en syv år gammel Golden Retriever importeret fra Nordsjælland i 1997 i et område, der i mange år har været anset for hyperendemisk for angiostrongylose (8,19,20). Sammenholdt med den færøske ejers oplysninger om, at hunden havde haft luftvejsproblemer i flere år, er det således overvejende sandsynligt, at hunden har været inficeret med A. vasorum allerede ved ankomsten til Færøerne. Undersøgelser har vist, at inficerede hunde kan have livsvarig L 1 -udskillelse (21). Efter undersøgelsen blev hunden behandlet med fenbendazol mg/ kg dgl. i 20 dage, hvorefter den blev symptomfri. Det bemærkes, at der kun blev undersøgt én fæcesprøve pr. hund, og at sensitiviteten ville være større, hvis der fra samtlige hunde havde været undersøgt fæcesprøver fra tre på hinanden følgende dage, fordi kronisk inficerede hundes L 1 -udskillelse kan være lavgradig og inkonstant (22,23). Da der ikke findes ræve på Færøerne, er spredningen af A. vasorum begrænset til snegle og løsgående hunde. Der findes 21 arter af snegle fordelt på 12 slægter på Færøerne (24,25), hvoraf flere slægter kan være mellemværter for A. vasorum. Det kan derfor ikke udelukkes, at A. vasorum kan etablere sig på Færøerne, men hidtil er transmission af arten ikke konstateret så langt nordpå. Én hund udskilte typiske strongylideæg på 40 x 75 μm, som var ellipsoideformede med glat og tynd skal og indeholdt en larve. Hunden var indfødt og havde ingen kontakt med gødning fra får eller andre planteædende husdyr. Desuden havde den ingen symptomer på indvoldsorm. Der kan ikke udelukkes, at der var tale om æg fra andre parasitter med typiske strongylideæg, men baseret på æggenes morfologi og tendens til hurtig embryonering samt hundens brug, konkluderede vi, at der med stor sandsynlighed var tale om hundens (og rævens) nordlige hageorm Uncinaria stenocephala. Ancylostoma caninum, der almindeligvis forekommer i varmere tempererede og subtropiske områder, har samme ægmorfologi, men forekomst på Færøerne er lidet sandsynlig, eftersom dens nordligst kendte udbredelse er den midterste del af England (26). Fund af levende Muellerius capillaris- L 1 (fårets små lungeorm af protostrongylidetypen), Nematodirus-æg, typiske strongylideæg og coccide-oocyster af Eimeria-typen i fæces fra adskillige fårehunde skyldtes sandsynligvis koprofagi eller evt. forurening med fårefæces ved opsamling af hundefæces, idet der i alle tilfælde var tale om endoparasitstadier, der typisk findes i fårefæces. Dette omtales sjældent i andre undersøgelser af hundefæces, men muligheden for forekomst af passantæg i hundefæces bør altid indgå i overvejelserne ved tolkning af fund på fækal analyse (27). Hos svin er det velkendt at Ascaris-æg i lavt antal findes i svin uden voksne orm i tarmen, idet der er tale om passanter efter koprofagi (28). Dette kan bl.a. afsløres, hvis udskilte æg er embryonerede. I områder med hjorte bør jagthundes mulige indtagelse af hjortefæces med protostrongylide-l 1, der morfologisk kan minde om A. vasorum-l 1, overvejes, idet dette kan give anledning til forvirring ved diagnostik af angiostrongylose på hund (27). Konklusioner På trods af det begrænsede antal hunde samt forskelle i dyrematerialet (alder, race, brug) tyder de foreliggende resultater på, at spektret af helminther hos hunde på Færøerne er omtrent som i Finland, Sverige og Danmark. Endvidere påvistes Trichuris vulpis, Angiostrongylus vasorum samt hageorm (mest sandynligt Uncinaria stenocephala) for første gang på Færøerne. Endelig bekræftedes den tidligere registrerede forekomst af Taenia spp. og Toxcara canis med den tilføjelse, at ikke blot Taenia spp., men også T. canis udelukkende påvistes hos færøske fårehunde. I perioden måtte indførsel af husdyr til Færøerne kun finde sted efter særlig, for hvert enkelt tilfælde, meddelt tilladelse fra Landsstyret (Lov nr. 36 af 28. februar 1908 for Færøerne om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme hos husdyrene mv.). I 1995 blev karantænen for hunde nedsat fra 1 måned til 10 dage, hvorefter den bortfaldt i Efter 2004 er indførsel af hunde reguleret ved»kunngerð nr. 15 frá 07. apríl 2004 um innflutning af hundum og kettum og øðrum kelidýrum«, der i bekendtgørelsesform stadfæster den praksis, som har været gældende siden Kravet vedrørende endoparasitter for indførsel af hunde var i 2004: at de tidligst 1 uge inden afrejsen skal behandles mod rundorm, bændelorm, samt Echinococcus granulosus og Echinococcus multilocularis, hvis de kommer fra lande, hvor ekinokokker er konstateret. Siden der i 1995 skete betydelige lempelser i import af hunde, er antallet af importerede hunde steget betydeligt (3). Undersøgelser på Island har vist, at 32 Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91

6 15 % af de hunde, som bliver importeret, er inficeret med endoparasitter ved ankomsten. På Island har man 6-12 ugers karantæne, hvor hundene bliver behandlet med anthelmintika inden ankomst og derefter tre gange i karantænen på Island for at forhindre smittespredning til den lokale hundebestand. Fæces fra samtlige hunde bliver undersøgt ved begyndelse og slutning af karantænen (29). Sandsynligvis importeres der hunde til Færøerne med endoparasitter. A. va- Referencer Hanusson, B. (2004): Skriftlig korrespondance samt personlig meddelelse. Dyrlæge. Djóralæknatænastan, Tórshavn, Tlf. (0045) Rasmussen, R.K. (1928): Dyriske snyltere hos befolkningen paa Færøerne. Ugeskrift for Læger. 18, pp Harlou, B (2004): Personlig meddelelse. Forhenværende Landsdyrlæge. Vinnumálastýrið, Tórshavn. Block, D. & Fuglø, E. (1999): Villini súgdjór í útnorði. Føroya Skúlabókagrunnur, Tórshavn. Krabbe, H. (1868): Helminthologiske undersøgelser i Danmark og paa Island, med særlig hensyn til blæreormslidelserne paa Island. Det Kongelige Videnskabers Selskabs Skrifter, 5. Række, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling. 7, pp Anonymus (2004): Liste over importerede udarbejdet af Levnedsmiddel-, miljø-, og veterinærstyrelsen, Falkavegur 6, 2. sal, Fo-100 Thorshavn, Tel , Fax , Hjemmeside: Monrad, J.; Bjørn, H.; Craven, J.; Pearmann, M.; Eiersted, L. (1999): Parasitologisk diagnostik i stordyrspraksis. Dansk Veterinærtidsskrift.82:4,pp Bolt, G.; Koch, J.; Jensen, A.L.; Monrad, J. (1995): Angiostrongylose hos hund. 2. Dansk Veterinærtidsskrift. 78:9, pp Hardon, T. & Monrad, J (2000): Crenosoma vulpis som årsag til luftvejslidelse hos hund. Dansk Veterinærtidsskrift. 83:10, pp.6-8. Pelle, L. (1999): Prævalensen af gastrointestinale helminter hos voksne hunsorum er sandsynligvis blevet importeret fra Nordsjælland i 1997, og en hund blev sandsynligvis også importeret med T. vulpis i 2003, selv om den var behandlet med anthelmintika inden ankomst samt én måned senere. Efter fundet af en hund inficeret med A. vasorum gennem længere tid er det interessant at undersøge, om infektionen kan etableres eller måske allerede er etableret på Færøerne. Angiostrongylose bør derfor overvejes ved undersøgelse af hunde, der bliver præsenteret i klinikken med hjerte-/luftvejssymptomer. Dyrlægerne bør undersøge fæces fra sådanne hunde ved Baermann-metoden 3 dage i træk, for at sikre optimal sensitivitet. Fåreavlere bør i fremtiden informeres om, hvordan T. hydatigena smitter fra får til hunde, så de kan forhindre hunde i at æde inficeret slagteaffald. Dette kan gøres ved at destruere slagteaffaldet, og ved at forhindre at hunde har adgang til de lokaler, hvor slagtningen og parteringen foregår. de. Dansk Veterinær Tidsskrift. 82:24, pp Soulsby, E.J.L. (1982): Helminth, Arthropods And Protozoa of Domesticated Animals. 7th edition, Baillière Tindall, USA. O Sullivan, E.N. (1997): Helminth Infections in Owned and Stray Dogs in Co. Cork, Ireland. Irish Veterinary Journal incorporating Irish Veterinary Times. 50:2, pp Pullola, T., Vierimaa, J., Saari, S., Virtala, A-M., Nikander, S. & Sukura, A. (2006). Canine intestinal helminths in Finland: Prevalence, risk factors and endoparasite control practices. Veterinary Parasitology, 140: Jogeland, M., Raue, H., Petersson, U. (2002). Invertering av invärtesparasitter hos hundar i Skåne, Svensk Vet. Tidn. 54: Skarman, O. (1999): Förekomst av magtarmparasiter hos vuxna hundar i Sverige. Svensk Veterinär Tidning. 51:16, pp Tharaldsen, J. (1983): On the Prevalence of Toxocara in Norway. Information. 17, Åbo Akademi, pp Dryden, M.W. & Gaafar, S.M. (1988): Whipworm Infection in Small Animals. Companion Animal Practice. 2:5, pp Sauerland, D., Monrad, J. & Spohr, A. (2001): Fund af Trichuris vulpis (piskeorm) og Capillaria aerophila (hårorm) blandt danske kennelhunde. Dansk Veterinær Tidsskrift. 84:16, pp.6-9. Koch, J.; Bolt, G. (1990): Angiostrongylus vasorum hos hund. Dansk Veterinærtidsskrift. 73:23, pp Vitger, A. (2002): Fund af Angiostrongylus vasorum (fransk hjerteorm) og Crenosoma vulpis (rævens lungeorm) blandt hunde i Nordkøbenhavn. Dansk Veterinærtidsskrift. 85:11, pp Rosen, L.; Ash, L.R.; Wallace, G.D. (1970): Life History of the Canine Lungworm Angiostrongylus vasorum (Baillet). American Journal of Veterinary Research. 31:1, pp Patteson, M.W., Gibbs, C., Wotton, P.R. & Day, M.J. (1993): Angiostrongylus vasorum infection in seven dogs. Veterinary Record,133, pp , Willesen, J., Møller, J., Koch, Jensen, A.L. & Kristensen, A.M. (2004): Tidlig diagnostik af Angiostrongylus vasorum (fransk hjerteorm) og Crenosoma vulpis (rævens lungeorm) hos hunde ved hjælp af modificeret Baermann test. Dansk Veterinærtidsskrift, 87: 17, pp Solhøj, T. (1981): Terrestrial Invertebrates of the Faroe Islands: IV. Slugs and Snails (Gastropoda): Checklist, Distribution, and Habitats. Fauna Norvegia. A:2, pp Bloch, D. (2003): Morsnigilin ella hin spanski snigilin. Frøði. 1, pp Jacobs, D.E., Gibbons, L.M., Fisher, M.A., Pilkington, J.G., Cooper, J.A. (1989): Ancylostoma caninum in British greyhounds, Veterinary Record, 1989, 124:347 Monrad, J. (2004): Upublicerede notater vedr. jagthundes optagelse af hjortefæces. Boes, J.; Nansen, P.; Stephenson, L.S. (1997): False-positive Ascaris suum Egg Counts in Pigs. International Journal for Parasitology. 17:7, pp Eydal, M.; Skirnisson, K.; Richter, S.H. (u.å.): Parasites of Imported Dogs in Iceland. Institute for Experimental Pathology, University of Iceland, Keldur, Reykjavik. Dansk Veterinærtidsskrift juni Nummer 12 Årgang 91 33

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte

Dag 1 - Ring 1. Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hanner Klasse Antal Katalognr. Efteranmeldte Dag 1 - Ring 1 Dommer Jesper Ravn Race Australsk Kelpie 3 startende hunde i racen Hvalp 1 0001 Junior 1 0002 Champion 1 0003 Race Border Collie 2 startende hunde i racen Junior 1 0004 Junior 1 0005 Race

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

PARASITTER HOS DANSKE KATTE

PARASITTER HOS DANSKE KATTE PARASITTER HOS DANSKE KATTE -en prævalensundersøgelse af 719 internatkatte Hovedopgave ved Fagdyrlægekursus i sygdomme hos hund & kat Astrid Ingstrup Den Danske Dyrlægeforening Oktober 2008 Vejledere:

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II Heidi L Enemark Dyrlæge, Seniorforsker DTU Veterinærinstituttet, enhi@vet.dtu.dk Stig Milan Thamsborg Dyrlæge, Professor KU-SUND DAGENS PROGRAM 9.30-10.00

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Hovedopgave fagdyrlæge 2007 Dyrlæge Keld Løkkegård Jacobsen

Hovedopgave fagdyrlæge 2007 Dyrlæge Keld Løkkegård Jacobsen Prævalensundersøgelse af Crenosoma vulpis og Angiostrongylus vasorum hos ræv (Vulpes vulpes) og hund (Canis familiaris) i et område i Midtjylland - DK. Hovedopgave fagdyrlæge 2007 Dyrlæge Keld Løkkegård

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender 30 mg/7,5 mg spot-on, opløsning til små katte Profender 60 mg/15 mg spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, tabletter 15. december 2014 PRODUKTRESUMÉ for Milbactor, tabletter 0. D.SP.NR. 29095 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Milbactor 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktive stoffer: Milbemycinoxim

Læs mere

for Aktive stoffer: Febantel 15,0 mg Pyrantel 5,0 mg (svarende til 14,4 mg pyrantelembonat)

for Aktive stoffer: Febantel 15,0 mg Pyrantel 5,0 mg (svarende til 14,4 mg pyrantelembonat) 30. juli 2013 PRODUKTRESUMÉ for Welpan Vet., oral suspension 0. D.SP.NR 9508 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Welpan Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate 40 mg + 4 mg spot-on opløsning til små katte og fritter Advocate 80 mg + 8 mg spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin 3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Helena Mejer & Allan Roepstorff Center for Eksperimentel Parasitologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3.1 Indledning De fleste almindelige indvoldsorm

Læs mere

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Helena Mejer Kiran Kumar Katakam (KU) Susmita Gautam (KU) Stig Milan Thamsborg (KU) Lise-Lotte

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet Stubberup, Juni 2014 OVERLIK OVER VIGTIGE PARASITTER HOS FÅR IDK HYPPIGSTE ÅRSAG TIL PARASITÆRE

Læs mere

HundeInfo. Copyright Godhund.dk

HundeInfo. Copyright Godhund.dk HundeInfo Copyright Godhund.dk I denne oversigt har jeg taget udgangspunkt i de mest populære racer i Danmark, og tilføjet nogle racer jeg selv holder meget af. Når jeg beskriver hunden,vil jeg kun skrive

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Procox indeholder 0,9 mg/ml emodepsid

Læs mere

Indbydelse til. Veterinærsygeplejerskernes Dag. Lørdag d. 3. marts 2018

Indbydelse til. Veterinærsygeplejerskernes Dag. Lørdag d. 3. marts 2018 Indbydelse til Veterinærsygeplejerskernes Dag Lørdag d. 3. marts 2018 For veterinærsygeplejersker og -elever Dagen er for alle veterinærsygeplejersker og -elever. Du behøver ikke et medlemskab af fagforeningen

Læs mere

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 16 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE 16-21 Parasitter koster penge og velfærd Græsmarksparasitter er et problem i dansk kvægbrug. Parasitterne er årsag til synlig eller

Læs mere

Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014

Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Dommerliste for DKK Kreds 5 s Nationale Udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Ret til ændringer forbeholdes Dommerliste for DKK Kreds 5 s nationale udstilling Hedensted 17.-18. maj 2014 Racer/gruppefordeling

Læs mere

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark Jørgen Damkjer Lund Institut for Produktionsdyr og Heste Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2007 2 Forord Nærværende undersøgelse

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Liste over antal hunde pr. klasse

Liste over antal hunde pr. klasse Liste over antal hunde pr. klasse Bemærk! Disse lister viser IKKE rækkefølgen i ringen, men er derimod udskrevet alfabetisk i raceorden. Vi offentliggør dem kun for at give deltagerne mulighed for at se,

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Avl for forbedret velfærd hos hunde

Avl for forbedret velfærd hos hunde Avl for forbedret velfærd hos hunde Iben Meyer og Peter Sandøe IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Fokus på avl af hunde 2 Deltagere i projektet Peter

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015

Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015 Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling Nykøbing F. 3., 4. og 5. april 2015 Dommerliste for DKK Kreds 10 s Nationale udstilling 11.3.15 dommerændring * Nykøbing F. 3. 5. april 2015 Racer /

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender 30 mg/7,5 mg spot-on, opløsning til små katte Profender 60 mg/15 mg spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender

Læs mere

Ascaris suum. betydning for produktivitet og sygdom ved slagtesvin. Af Dyrlæge Kristian T. Havn

Ascaris suum. betydning for produktivitet og sygdom ved slagtesvin. Af Dyrlæge Kristian T. Havn Ascaris suum betydning for produktivitet og sygdom ved slagtesvin Fagdyrlægeopgave, August 2006 Indholdsfortegnelse Sammendrag...3 Introduktion...4 Materiale og metode...6 Inklusionskriterierer...6 Forsøgsopstilling...7

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Dyrlæge Stig Milan Thamsborg, Dyrlæge Kiran K. Katakam, Biolog Heidi Huus Pedersen & Biolog Helena Mejer Veterinær Parasitologi København

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/66 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små katte Advocate spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Advocate

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Racespecifikke forskelle 2016

Racespecifikke forskelle 2016 Racespecifikke forskelle 2016 Spaniels Cocker spaniel Springer spaniel Jagt hunderacer Stående (kontinentale) Ruhåret hønsehund Langhåret hønsehund Korthåret hønsehund Gammel dansk hønsehund Kleiner münsterländer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nexgard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/8 mg

Læs mere

PÅ FERIE MED DIN HUND

PÅ FERIE MED DIN HUND PÅ FERIE MED DIN HUND Dét skal du tænke på inden I rejser Sommerferien er over os, og du har måske planer om at rejse med din hund? En ferie med hunden er en perfekt mulighed for, at I rigtig kan nyde

Læs mere

Baylisascaris procyonis (vaskebjørnens spolorm) hos danske vaskebjørne

Baylisascaris procyonis (vaskebjørnens spolorm) hos danske vaskebjørne Baylisascaris procyonis (vaskebjørnens spolorm) hos danske vaskebjørne - en parasit med stor zoonotisk betydning [ Karoline Sidelmann Brinch ] Dyrlæge, ph.d.-studerende Vaskebjørnen (Procyon lotor) findes

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er der igen nyt fra Dansk Veterinært Cancerregister! Der er sket meget siden sidst; Antallet af indberetninger vokser og så har vi fået vores egen hjemmeside. Hjemmesiden

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn: Amerikans Cocker Spaniel Specialklub: Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Michael

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN

BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN BESKYT DIN HUND MOD UTØJ I PELSEN FLÅTER LOPPER MYG PELSLUS SANDFLUER NEJ TAK TIL PLAGEÅNDER Flåt- og loppebid, pelslus, myg og andet utøj kan være meget generende for din hund. Derudover kan utøj overføre

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB KREDS 10 s JULESKUE I NÆSTVED 2013 NÆSTVEDHALLERNE Rolighedsvej 20, 4700 Næstved LØRDAG den 7. DECEMBER 2013

DANSK KENNEL KLUB KREDS 10 s JULESKUE I NÆSTVED 2013 NÆSTVEDHALLERNE Rolighedsvej 20, 4700 Næstved LØRDAG den 7. DECEMBER 2013 Kære udstiller! DANSK KENNEL KLUB KREDS 0 s JULESKUE I NÆSTVED 0 NÆSTVEDHALLERNE Rolighedsvej 0, 4700 Næstved LØRDAG den 7. DECEMBER 0 Skuet finder sted i Næstvedhallerne hal Der er adgang til hallen for

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Emodepsid Toltrazuril

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Parasitbekæmpelse på græs får og geder

Parasitbekæmpelse på græs får og geder Parasitbekæmpelse på græs får og geder Forum for Får og Geder, Årsmøde for Dansk Kvæg, 2003 Stig Milan Thamsborg, Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL Parasitter på græs 1. Hvad betyder parasitter

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, filmovertrukne tabletter. Aktive stoffer: 4 mg/10 mg (små katte og killinger, der vejer mindst 0,5 kg) Milbemycinoxim

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, filmovertrukne tabletter. Aktive stoffer: 4 mg/10 mg (små katte og killinger, der vejer mindst 0,5 kg) Milbemycinoxim 21. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Milbactor, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 29095 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Milbactor 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder:

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Mikroskopifund. En vejledning ved diagnosticering af husdyrenes endoparasitter

Mikroskopifund. En vejledning ved diagnosticering af husdyrenes endoparasitter Mikroskopifund En vejledning ved diagnosticering af husdyrenes endoparasitter Tak til: Lektor, dyrlæge Jesper Monrad, Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL, for venlig, faglig hjælp ved udarbejdelsen

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Vildtsygdomme og parasitter

Vildtsygdomme og parasitter Vildtsygdomme og parasitter Ræveskab Foto: DTU Veterinærinstituttet Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden Skab smitter ved direkte kontakt, og forvolder en voldsom kløe i overhuden, hvilket får værtsdyret

Læs mere

Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker. Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund.

Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker. Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund. Mål og vejledning ved køb af hundedækken og jakker Før du køber et hundedækken eller jakke er det vigtigt at måle sin hund. Når du tager mål af din hund er det vigtigt at hunden står i normalstilling.

Læs mere

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer.

Den fjerde og sidste del af skemaet indeholder en liste over særlige symptomer og adfærdsmøstrer, der kan karakteriseres som stressindikatorer. Undersøgelse af hundes livsbetingelser og symptomer på stress. Oversættelse af afsnit fra bogen Stress bei Hunden af Martin Nagel og Clarissa v. Reinhardt, Animal Learn Verlag, 3. Indledning til undersøgelsen.

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

DKK kreds 4's nationale udstilling Ring 1 - lørdag

DKK kreds 4's nationale udstilling Ring 1 - lørdag Ring 1 - lørdag Dommer: Gert Christensen Sekretær: Lissi Højris Border Collie Collie Collie, Korthåret 1 10 stk. Ring 2 - lørdag Dommer: Béla Szabo Sekretær: Ebbe Madsen Ass.: Susanne Hansen Briard Welsh

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Hundehvalpens sundhed - kort fortalt af fagdyrlæge Finn Boserup Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Coccidiose i danske lam to case studier

Coccidiose i danske lam to case studier Coccidiose i danske lam to case studier [ Stud. scient Casper Hempel Olsen 1+2, stud. scient Heidi Huus Petersen 1+2, stud. scient Helle Holm Hansson 1+2, professor Stig Milan Thamsborg 2 og seniorforsker

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Date 24. februar 2014 Sundhedsøkonomi - Hjertesækbetændelse Gitte Blach Nielsen Dyrlæge, PhD-stud. Foreløbige resultater MSD Luftvejspakker 2012 November 2011 Februar

Læs mere

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER BILLEDDIAGNOSTIK UDVIKLING OG ARV Dyrlæge Louise Rosenvinge Pahle Agenda Specialeprojekt Spondylosis deformans DISH (Diffus Idiopatisk Skeletal Hyperostosis) Spondylose

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning 28. september 2015 PRODUKTRESUMÉ for Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9937 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ecomectin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Indholdsstof: Ivermectin

Læs mere

Engelsk og Fransk Bulldog

Engelsk og Fransk Bulldog Der findes to bulldogracer, Engelsk Bulldog og Fransk Bulldog. De er meget forskellige i størrelse, men ligner hinanden meget i kropsbygning og temperament. Buldogger er kloge og selvstændige hunde, men

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere