BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer i virksomhederne Rekrutteringssituationen fordelt på erhvervsområde, geografi, branche og kvalifikationsområder FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND 7 Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose Beskæftigelsesregionens fremskrivning for Midtjylland frem til 4. kvartal 2014 Fremskrivning for beskæftigelsesudviklingen i brancherne FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND 11 Ledighedsudviklingen frem til november 2012 Fremskrivningen af bruttoledigheden fald i ledigheden fra 2. halvår 2013 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET I Midtjylland Arbejdsmarkedet i Midtjylland kendetegnes i 2012 ved en relativt stabil ledighed, som har svinget mellem 5,4% og 5,6% (sæsonkorrigeret), og små ændringer i beskæftigelsen. Konjunktursituationen betyder, at få virksomheder i Midtjylland har problemer med at rekruttere arbejdskraft. Undersøgelsen af rekrutteringssituationen i Midtjylland fra efteråret 2012 viser, at ud af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, har 63% ikke rekrutteret nye medarbejdere i de seneste 2 måneder, 32% har fået ansat de nye medarbejdere de søgte, mens 4% har rekrutteret nye medarbejdere forgæves. SAMMENFATNING I de virksomheder, der oplevede rekrutteringsproblemer, blev der registreret ca forgæves rekrutteringer mod ca i 2. halvår Der var registreret flest forgæves rekrutteringsforsøg inden for Bygge og anlæg, Akademisk arbejde og Salg, indkøb og markedsføring. Geografisk er der relativt færre rekrutteringsproblemer i Vestjylland. Kvalifikationsmæssigt er der registreret rekrutteringsproblemer både inden for faggrupper på et højt kvalifikationsniveau og for faglærte og ufaglærte faggrupper. Sammenlignet med perioden før finanskrisen er der dog relativt begrænsede rekrutteringsproblemer i Midtjylland i efteråret Den branchefordelte beskæftigelsesprognose viser, at der ikke forventes store ændringer i beskæftigelsen i de enkelte hovederhverv i 2013 og Fra midten af 2013 og fremover forventes en lidt mere positiv udvikling, som medfører en stigende beskæftigelse inden for både industri, bygge- og anlæg og den private servicesektor i Samlet set forventes beskæftigelsen at holde sig næsten uændret igennem 2013 (-0,1%) og i 2014 forventes lille stigning (+0,4%). Ledigheden forventes at falde fra ledige i 4. kvartal 2012 til ca i 4. kvartal 2013 og ca i 4. kvartal Ledighedsniveauet korrigeret for sæsonudsving forventes at ligge på ca. 5,4% i 4. kvartal 2013 og ca. 5,2% i 4. kvartal Redaktionen afsluttet den 7. januar 2013 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

4 REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND Arbejdsmarkedsoverblik for 1. halvår 2013 indeholder en beskrivelse af rekrutteringssituationen og den seneste udvikling på arbejdsmarkedet i Midtjylland, samt fremskrivninger af udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i Midtjylland frem til 4. kvartal Fortsat få rekrutteringsproblemer i virksomhederne Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden fra uge 35 til uge 42 i 2012 via Rambøll Management gennemført en stikprøveundersøgelse blandt virksomheder på landsplan virksomheder har besvaret undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 77%. Virksomhederne repræsenterer 45% af den samlede beskæftigelse på landsplan. I Midtjylland var inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har virksomheder besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 78%. I undersøgelsen spørges virksomhederne bl.a., om de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, hvor mange personer det drejer sig om, og om den eventuelle forgæves rekruttering har betydet, at de har opgivet ordrer eller aktiviteter i de to måneder. Formålet med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet og undersøgelsens resultater kan anvendes som en indikator for rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Da undersøgelsen er gennemført hvert halve år siden 2006, giver resultaterne også en god indikator for udviklingen i rekrutteringssituationen over tid. FIGUR 1. VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERING I MIDTJYLLAND I 2. HALVÅR SVARFORDELINGEN BLANDT DE VIRKSOMHEDER, DER INGÅR I UNDERSØGELSEN I MIDTJYLLAND % Antal virksomheder % 0 Har ikke rekrutteret nye medarbejdere i perioden Har rekrutteret og har fået besat stillingerne 4% Har rekrutteret forgæves 0,2% Har opgivet at rekruttere på forhånd Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår Fremskrivningerne af ledigheden og beskæftigelsen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets prognoser fra Økonomisk Redegørelse, december 2012, ved at den forventede udvikling er fordelt på de enkelte beskæftigelsesregioner. Der er udarbejdet tilsvarende fremskrivninger i de 3 øvrige beskæftigelsesregioner. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

5 Ud af de virksomheder, der har besvaret undersøgelsen i Midtjylland, har: 63% af virksomhederne ikke rekrutteret nye medarbejdere i den to måneders periode, der spørges til. 32% af virksomhederne har rekrutteret nye medarbejdere i perioden og har fået den arbejdskraft, de havde behov for. Kun 4% af virksomhederne har oplevet rekrutteringsproblemer og har ikke fået besat de ledige stillinger i en to måneders periode. 0,2% af virksomhederne angiver, at de på forhånd har opgivet at rekruttere nye medarbejdere. TABEL 1. REKRUTTERINGSPROBLEMER I DE 4 BESKÆFTIGELSESREGIONER ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR 2011 OG 2012, SAMT REKRUTTERINGSPROBLEMER- NES ANDEL AF BESKÆFTIGELSEN Stillinger der er søgt besat uden held Stillinger, der er søgt besat uden held i f.h.t. beskæftigede 2. halvår halvår 2012 Udvikling i procent 2. halvår halvår 2012 Beskæftigelesregion Hovedstaden&Sjælland % 0,3% 0,4% Syddanmark % 0,3% 0,4% Nordjylland % 0,3% 0,4% Midtjylland % 0,3% 0,3% Hele landet % 0,3% 0,4% Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår 2012 Den seneste undersøgelse af rekrutteringssituationen viser, at der på landsplan er knap stillinger, som virksomhederne har rekrutteret forgæves til, svarende til 0,4% af beskæftigelsen. I undersøgelsen fra 2. halvår 2011 var der ca forgæves rekrutteringer. Antallet af forgæves rekrutteringer er derfor steget 20% i det seneste år. På landsplan angiver 26% af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, at den forgæves rekruttering har betydet, at de har måttet afvise ordrer (dvs. at rekrutteringsproblemerne har medført produktionsbegrænsninger). I Midtjylland er der i undersøgelsen fra 2. halvår 2012 registreret godt forgæves rekrutteringer, mod ca i 2. halvår Antallet af forgæves rekrutteringer i undersøgelsen fra 2. halvår 2012 svarer til 0,3% af beskæftigelsen. Sammenlignet med 2. halvår 2011 er antallet af forgæves rekrutteringer steget med 11%. Siden 2009 har antallet af forgæves rekrutteringer svinget mellem ca. 800 og i Midtjylland. Før 2009 var der markant større rekrutteringsproblemer i Midtjylland med over forgæves rekrutteringsforsøg i de to undersøgelser fra I Midtjylland angiver 22% af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves i 2. halvår 2012, at det har medført produktionsbegrænsninger. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

6 FIGUR 2. UDVIKLINGEN I REKRUTTERINGSPROBLEMERNE ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I MIDTJYLLAND 2007 TIL halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2012 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012 Rekrutteringssituationen fordelt på erhvervsområde, geografi, branche og kvalifikationsområder Inden for flere erhvervsgrupper (arbejdsområder) har der været enkelte rekrutteringsudfordringer i Midtjylland. FIGUR 3. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR 2012 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER Bygge og anlæg Akademisk arb. Salg mv. Jern og metal Landbrug mv. It og teleteknik Transport mv. Ledelse Elever Kontor, admin. Sundhed og omsorg Hotel og rest. Træ, møbel mv. Industriel prod. Pæd. og socialt arb. Design mv. Undervisning Rengøring mv. Næringsmiddel Medie, kultur mv. Tekstil mv. Vagt mv. Antal forgæves rekrutteringer Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår 2012 Fordelt på erhvervsområder viser figur 3, at der er over 50 forgæves rekrutteringer inden for: Bygge og anlæg Akademisk arbejde Salg, indkøb og markedsføring Jern, metal og auto 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

7 Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje It og teleteknik Transport-, post-, lager- og maskinførerarbejde Ledelse Elever Kontor, administration, regnskab og finans Sundhed, omsorg og personlig pleje Hotel, restauration, køkken og kantine Geografisk er der fortsat enkelte rekrutteringsproblemer i hele Midtjylland. I 2. halvår 2012 har virksomhederne i Østjylland haft ca forgæves rekrutteringer, mens virksomhederne i Vestjylland har haft ca. 450 forgæves rekrutteringer. Det svarer til, at 76% af de forgæves rekrutteringer er registreret i Østjylland mod 24% i Vestjylland. 2 Til sammenligning er 66% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland registreret i Østjylland, mens beskæftigelsen i Vestjylland udgør 34%. Vestjylland har derfor relativt færre rekrutteringsproblemer end Østjylland i den seneste undersøgelse. I det seneste år er antallet af forgæves rekrutteringer faldet i Vestjylland, mens antallet er steget i Østjylland. FIGUR 4. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR 2012 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER OG GEOGRAFI 350 Østjylland Vestjylland Bygge og anlæg Akademisk arb. Salg mv. Jern og metal Landbrug mv. It og teleteknik Transport mv. Ledelse Elever Kontor, admin. Sundhed og omsorg Hotel og rest. Træ, møbel mv. Industriel prod. Pæd. og socialt arb. Design mv. Undervisning Rengøring mv. Næringsmiddel Medie, kultur mv. Tekstil mv. Vagt mv. Antal forgæves rekrutteringer Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår 2012 Figur 4 viser, at der er geografiske forskelle i rekrutteringsproblemerne inden for de enkelte erhvervsområder. F.eks. er der kun registreret rekrutteringsproblemer inden for bygge og 2 Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

8 anlæg i Østjylland, mens hovedparten af rekrutteringsproblemerne inden for landbrugsområdet er i Vestjylland. Fordelt på brancher viser figur 5, at antallet af forgæves rekrutteringer har været højest inden for brancherne; Bygge og anlæg, Handel, Industri, Videnservice og Rejsebureau, rengøring og anden operationel service. FIGUR 5. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR 2012 FORDELT PÅ BRANCHER 350 Antal forgæves rekrutteringer Bygge og anlæg Handel Industri Videnservice Rejsebureau, rengøring og anden Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Transport Hotel og restauration Andre serviceydelser mv. Sundhed og socialvæsen Undervisning Offentlig administration, forsvar Kultur og fritid Finansiering og forsikring Vandforsyning og renovation Råstofudvinding Energiforsyning Ejendomshandel og udlejning Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår 2012 I forhold til kvalifikationer er der i 2. halvår 2012 flest rekrutteringsproblemer inden for stillinger, hvor der kræves et Højt kvalifikationsniveau (f.eks. grupper af ingeniører og itmedarbejdere mv.), samt inden for Håndværkspræget arbejde (f.eks. faglærte grupper inden for bygge og anlæg og industri mv.), og Andet arbejde (typisk ufaglært arbejde). FIGUR 6. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER FORDELT PÅ KVALIFIKATIONSNIVEAU 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ledelse Højt kval.niveau Ml.højt kval.niveau Kontorarbejde Salg, pleje og omsorg mv. Landbrug mv. Håndværksarbejde Maskinoperatør og transport Andet arbejde Kilder: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey 2. halvår BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

9 FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND Igennem 2010, 2011 og 2012 har beskæftigelsen været svagt faldende i Midtjylland. I de kommende 2 år forventes en svag forbedring i den økonomiske udvikling på landsplan. Udviklingen forventes dog kun at medføre mindre stigninger i beskæftigelsen i Midtjylland og først i Den nye fremskrivning af beskæftigelsen viser, at den aktuelle beskæftigelse i Midtjylland vurderes at ligge på niveau med beskæftigelsen i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose Beskæftigelsesregionens fremskrivning tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for beskæftigelsen på landsplan i Økonomisk redegørelse fra december Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste prognose for udviklingen i beskæftigelsen gennem 2013 og 2014 viser, at der på landsplan forventes et mindre fald på ca beskæftigede i 2013 og en stigning på ca beskæftigede i Det skal dog ses i forhold til det store fald i beskæftigelsen på i 2009, i 2010, i 2011 og i FIGUR 7. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS PROGNOSE FRA DECEMBER 2012 FOR HELE LANDET FORDELT PÅ HOVEDERHVERV. ÅRENE 2008 TIL 2012 DÆKKER DEN FAKTISKE ÅRLIGE ÆNDRING, MENS 2013 OG 2014 DÆKKER DEN FORVENTEDE ÅRLIGE ÆNDRING Ændring i beskæftigede Landbrug mv. Bygge og anlæg Industri mv. Private serviceerhverv Offentlige tjenester Kilde: Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2012 Ifølge prognosen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes konjunkturudviklingen at medføre et fald i den private beskæftigelse på personer på årsbasis i 2013, som følge af en afdæmpet vækst i den private produktion. Udviklingen forventes især at være negativ i 1. halvdel af 2013, mens der i 2. halvår forventes fremgang på grund af fremrykning og igangsættelse af investeringer i kickstarten samt skattereformen og investeringsvinduet for virksomheder. Endvidere forventes igangsættelsen af flere store offentlige bygge- og anlægsprojekter at påvirke beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen positivt. Den offentlige beskæftigelse skønnes at være reduceret med personer i 2012, da det offentlige for- BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

10 brug har ligget under det budgetterede niveau. I 2013 og 2014 forventes en realvækst i det offentlige forbrug og en stigning i den offentlige beskæftigelse på i 2013 og i I 2014 forventes en mere positiv udvikling især i den private beskæftigelse på grund af den fremgang, som forventes at komme i den private sektor fra midten af Der forventes derfor en mindre stigning i beskæftigelsen i både bygge- og anlægsbranchen, industrisektoren og den private servicesektor i Beskæftigelsesregionens fremskrivning for Midtjylland frem til 4. kvartal 2014 De seneste beskæftigelsestal viser, at antallet af beskæftigede i Midtjylland faldt fra til fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010, et fald på beskæftigede (-0,4%). Det er et markant mindre fald end i den foregående periode 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, hvor beskæftigelsen faldt med godt i Midtjylland (-4,8%). Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsen er faldet med ca (-0,5%) igennem 2011 (perioden 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011) og ca (-0,6%) igennem 2012 (perioden 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012). Fremskrivningen af beskæftigelsen i Midtjylland viser, at der i 2013 forventes et lille fald i beskæftigelsen på ca. 700 personer (-0,1%), mens der i 2014 forventes en mindre stigning på ca beskæftigede (+0,4%). FIGUR 8. BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2010 OG FREMSKRIVNING FOR BE- SKÆFTIGELSEN FREM TIL 4. KVARTAL Frem skrivning kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2012, og egne beregninger Note: Der er et databrud i opgørelsen af beskæftigelsen i 2009 hos Danmarks Statistik, hvilket medfører, at beskæftigelsesniveauet i 2009 og 2010 samt i fremskrivningsperioden (2012 til 2014) ikke direkte kan sammenlignes med de tidligere år (før 2009). Databruddet medfører, at beskæftigelsen i 2009 er lavere end med den tidligere opgørelsesmetode. Dvs. at den aktuelle beskæftigelse i 2013 vurderes at ligge næsten på niveau med beskæftigelsen i 2003, når der korrigeres for databruddet. 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

11 Fremskrivning for beskæftigelsesudviklingen i brancherne Industrisektoren og bygge- og anlægssektoren blev hårdest ramt af konjunkturnedgangen i Dog er dele af den private servicesektor også påvirket af konjunkturerne. I tabel 2 ses Beskæftigelsesregionens fremskrivning af beskæftigelsen inden for de enkelte hovedsektorer og brancher i Midtjylland frem til udgangen af Fremskrivningen er udarbejdet på baggrund af den seneste landsdækkende prognose for beskæftigelsen fra Økonomi- og indenrigsministeriet fra Økonomisk Redegørelse december TABEL 2. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ BRANCHER I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2010 OG FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN FREM TIL 4. KVARTAL 2014 FAKTISK FREMSKRIVNING Brancher: 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Vidensservice Rejsebureauer, rengøring og anden op. service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Uoplyst aktivitet I alt Erhverv: Primær sektor, inkl. uoplyst Industri, inkl. forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2012, samt egne beregninger Note: Pga. afrundinger vil summen af brancher ikke altid passe med beskæftigelsen i alt Inden for den primære sektor, som dækker over både landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding mv., forventes uændret beskæftigelse i de kommende 2 år. Sektoren har igennem en årrække været præget af strukturelle ændringer, hvor produktionen effektiviseres og automatiseres, og der lægges om til færre og større produktionsenheder. Det har medført faldende beskæftigelse inden for sektoren. Sektoren har en høj eksportandel og er særdeles følsom over for efterspørgslen på de største eksportmarkeder og valutaændringer. På længere sigt forventes et fald i beskæftigelsen inden for sektoren på grund af den strukturelle udvikling. Industrien har tabt mange arbejdspladser i Midtjylland igennem finanskrisen. Beskæftigelsesregionen vurderer, at hovedparten af faldet er realiseret i 2009 og I 2013 og 2014 forventes kun mindre ændringer i beskæftigelsen. Industrisektoren er som landbrugssektoren påvirket af både strukturelle ændringer og af lavkonjunkturen. Strukturændringerne har BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

12 over en årrække medført store ændringer i produktionsmetoder, samt større ændringer, hvor dele af brancher og produktionsprocesser næsten er forsvundet, mens andre er kommet til. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom og har oplevet store udsving i aktivitetsniveauet gennem tiden. I perioden frem til 2008 var en stor del af bygge- og anlægsaktiviteterne drevet af det private boligbyggeri. Omvendt forventes en stor del af aktiviteterne i de kommende år at være offentligt iværksatte projekter, hvilket forventes at påvirke beskæftigelsen positivt i de kommende 2 år. Analysen Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland fra 2012 viser, at den direkte beskæftigelseseffekt af de største offentlige byggeprojekter i Midtjylland er på mellem ca og mandår fordelt over perioden 2011 til Den højeste beskæftigelseseffekt forventes i perioden 2013 til 2016, hvor der forventes en merbeskæftigelse på ca personer om året. 3 Udviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen har også stor betydning for andre brancher med stor tilknytning til bygge- og anlægsområdet, herunder producenter og handelsvirksomheder af byggematerialer og komponenter, og arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der projekterer byggeprojekter. Følgende projekter indgår i analysen: En række større vejprojekter i Midtjylland (motorveje, omfartsveje, Marselis Boulevard, Aarhus, etape 1) Letbanen, etape 1, Aarhus Det Nye Universitetshospital, Aarhus Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Gødstrup Navitas og Urban Mediaspace, Aarhus Aarhus Universitet, ny Arts and Business bygning VIA University College, Ceres grunden, Aarhus Den private servicesektor står for 43% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland. Den private servicesektor er også blevet påvirket negativt af lavkonjunkturen. I de kommende 2 år forventes samlet set næsten uændret beskæftigelse inden for den private servicesektor. Den offentlige sektor står for næsten 1/3-del af beskæftigelsen i Midtjylland. Sektoren er ikke i samme grad som de andre sektorer direkte påvirket af konjunkturudviklingen. I 2013 og 2014 forventes en lille fremgang i den offentlige beskæftigelse i Midtjylland. 3 Analysen af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland er udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Midtjylland. Analysen kan findes her: 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

13 FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Ledighedsudviklingen frem til november 2012 Igennem 2012 har ledighedsudviklingen i Midtjylland været relativt stabil med en sæsonkorrigeret ledighed, som har svinget mellem 5,4% og 5,6% af arbejdsstyrken svarende til en ledighed på mellem og De aktuelle ledighedstal viser, at der i november 2012 var ledige i Midtjylland, svarende til 5,1% af arbejdsstyrken. Ledigheden er lidt lavere end på landsplan, hvor der var ledige, svarende til 6,9%. Sammenlignet med november 2011 er ledigheden næsten uændret i Midtjylland med et fald på knap 200 på et år (-0,6%). Også på landsplan er ledigheden næsten uændret med en nedgang på 0,1% sammenlignet med november Korrigeret for sæsonudsving var der en bruttoledighed på bruttoledige i Midtjylland i november FIGUR 9. UDVIKLINGEN I ANTAL BRUTTOLEDIGE I MIDTJYLLAND FRA NOVEMBER 2007 TIL NOVEMBER 2012 FAKTISKE OG SÆSONKORRIGEREDE BRUTTOLEDIGHEDSTAL Seneste år Antal fuldtidspersoner M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Bruttoledighed Sæsonkorrigeret ledighed Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på køn og alder viser figur 10, at kvinder under 40 år generelt har et væsentligt højere ledighedsniveau end gennemsnittet. Endvidere viser figuren, at de unge under 30 år både blandt kvinder og mænd er ramt af stigende ledighed samtidig med, at ledighedsniveauet er over gennemsnittet. Modsat er det for mænd i aldersgrupperne over 30 år, som har lavere ledighed end gennemsnittet samtidig med faldende ledighed i det seneste år. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

14 FIGUR 10. LEDIGHEDSUDVIKLINGEN FRA NOVEMBER 2011 TIL NOVEMBER 2012 OG LEDIGHEDSNIVEAUET I NOVEMBER 2012 FOR ALDERSGRUPPER BLANDT KVINDER OG MÆND I MIDTJYLLAND 8,0% 7,0% Højere led. niveau Faldende ledighed Kvinder år Højere led. niveau Stigende ledighed Kvinder år Ledige i pct. af arb.styrken 6,0% 5,0% 4,0% Kvinder i alt Kvinder år Gennemsnit Mænd år Mænd i alt Mænd år Mænd år Mænd år Kvinder år 3,0% Lavere led. niveau Lavere led. niveau 2,0% Faldende ledighed Stigende ledighed -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Pct.vis udv. i antal ledige Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på a-kasser har Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (sygeplejersker mv.) den laveste bruttoledighed i november 2012 med 1,7%. Herefter følger El-faget med 2,6% og Lederne med 3,0%. Den højeste ledighed findes inden for 3F med 9,3% og i Teknikernes a- kasse og a-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog begge med 7,8%. Sammenlignet med november 2011 er ledigheden faldet mest blandt Socialpædagogerne med en nedgang på 1,1%-point. Omvendt er ledigheden steget mest inden for Frie Funktionærer og Civiløkonomernes a-kasse. FIGUR 11. BRUTTOLEDIGE I PCT. AF ANTAL FORSIKREDE I MIDTJYLLAND I NOVEMBER 2011 OG NOVEM- BER 2012 Ledige i pct. af forsikrede 12% 10% 8% 6% 4% 2% November 2011 November % 3F Teknikere Journalistik mv. Byggefagene KRIFA Magistre NNF HK CA FOA FFA Fagligt hus I alt Metalarbejdere AAK Funkt. og BUPL-A Min akasse Business DANA FTF-A ASE SLA IAK DLF-A Ledere El-faget DSA Kilde: Danmarks Statistik, 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

15 Geografisk er ledigheden lavest i Skanderborg, Hedensted og Favrskov med 3,3%, 3,9% og 4,3%. Ledigheden er højest i Norddjurs, Randers og Struer alle med 6,0%. Det seneste år er ledigheden faldet i 11 kommuner, i 3 kommuner er ledighedsniveauet uændret og i 5 kommuner er ledigheden steget. Den største stigning har været i Ringkøbing-Skjern med en stigning på 0,4%-point, og det største fald har været i Skive med et fald på 0,7%-point. FIGUR 12. BRUTTOLEDIGE I PCT. AF ARBEDJSSTYRKEN I NOVEMBER 2011 OG NOVEMBER 2012 Ledige i pct. af arb.styrken 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2011M M11 0,0 Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Norddjurs Randers Struer Horsens Aarhus Samsø Silkeborg Herning Ikast-Brande Skive Syddjurs Holstebro Viborg Ringkøbing-Skjern Lemvig Odder Favrskov Hedensted Skanderborg Kilde: Danmarks Statistik, Fremskrivningen af bruttoledigheden fald i ledigheden fra 2. halvår 2013 Finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur påvirkede ledigheden især i det første år i krisen i 2009 mens ledighedsudviklingen har været mere stabil i 2010, 2011 og I 2013 forventes den samlede ledighed i Midtjylland at stige svagt i 1. halvår og derefter falde i 2. halvår. I 2014 forventes et svagt fald i ledigheden igennem hele året. Ledighedsfremskrivningen for Midtjylland viser, at der forventes en gennemsnitlig bruttoledighed på ledige i Midtjylland i 4. kvartal Det er en lille stigning ift. 4. kvartal 2011, hvor der var ledige. I 4. kvartal 2013 forventes ledigheden at falde til ca og i 4. kvartal 2014 til ca Ledighedsniveauet korrigeret for sæsonudsving forventes at ligge på ca. 5,4% i 4. kvartal 2013 og ca. 5,2% i 4. kvartal BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

16 FIGUR 13. LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2012 OG FREMSKRIVNINGEN FOR LEDIG- HEDEN FREM TIL 4. KVARTAL Fremskrivning kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Antal bruttoledige Sæsonkorrigeret bruttoledighed Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2012, samt egne beregninger Note: Graferne for det gennemsnitlige antal bruttoledige og den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2014 er Beskæftigelsesregion Midtjyllands fremskrivning. Fordelt på køn viser fremskrivningen, at ledigheden forventes at falde både for kvinder og mænd igennem 2013 og Der forventes lidt højere ledighedsfald for mænd end for kvinder. Fordelt på alder forventes ledighedsfald for alle aldersgrupper og lidt større fald i ungegruppen end i de øvrige grupper. I a-kasserne forventes ledigheden i 2013 og 2014 at falde mest for de a-kassegrupper, hvor der er mange faglærte inden for industrien og byggeriet. Baggrunden er både aldersbetinget afgang fra arbejdsstyrken, men også at der forventes højere aktivitet inden for bygge- og anlæg og industrien på et års sigt. 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2013

17 TABEL 3. LEDIGHEDSFREMSKRIVNING FOR MIDTJYLLAND FORDELT PÅ A-KASSEGRUPPER, ALDER OG KØN. FREMSKRIVNING 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 A-kassegrupper Selvstændige Akademikere Funktionærer og tjenestemænd HK Tekniske funktionærer Byggefag Metal F Nærings og nydelsesmiddelarbejdere Offentligt ansatte Øvrige Kontanthj.modt. (jobklare) Ledige i alt Aldersgrupper år år år år år år Ledige i alt Køn Mænd Kvinder Ledige i alt Aktiverede Aktiverede i alt Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2012, samt egne beregninger Note: Aktiverede dækker over aktiverede dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

18 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon:

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere