GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE"

Transkript

1 GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig

2 Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik, advokatkontor eller en anden form for virksomhed, bevæger du dig ind i en ny og spændende men også kompliceret verden. Du skal nu kunne holde rede på momsregnskaber, erhvervs forsikringer, lønog personalevilkår, forretnings planer og meget andet. Denne brochure hjælper dig med at finde vej i de mange informationer, der allerede nu findes om at starte virksomhed. TILLYKKE MED DIN NYE VIRKSOMHED

3 HVOR SELVSTÆNDIG VIL DU VÆRE? Der er mange måder at starte selvstændig virksomhed på. Du kan starte en helt ny virksomhed helt fra bunden det er sjovt og en stor udfordring. Du kan også overtage en virksomhed fra en anden, der ønsker at sælge den måske et familie medlem, og du kan slå dig sammen med en eller flere andre, som også ønsker at starte et selskab. Eller måske vælger du at blive en del af et større system fx på franchisebasis. Der er mange muligheder. Starte ny virksomhed Vil du starte en ny virksomhed, gør du dig selv en tjeneste ved at søge grundig rådgivning, før du går i gang. Fx er et godt sted at begynde. Det er en portal, der samler alt det, du skal bruge for at holde dig orienteret om admi nistrative opgaver i din virksomhed. Freelance eller fri agent Stadig flere vælger den faste månedsløn fra for at arbejde freelance eller som fri agent. Frie agenter er konsulenter, som typisk er erfarne medarbejdere, der vælger den traditionelle karriere fra og shopper rundt mellem jobbene. Flere steder i landet er der mulighed for at deltage i kontorfællesskaber eller netværksmiljøer. Overtage en virksomhed Vil du overtage en eksisterende virksomhed, så kig eventuelt på her formidles køb og salg af virksomheder. En af fordelene ved et generationsskifte og ved at købe en eksisterende virksomhed er, at kundegrundlaget ikke først skal bygges op. Franchise Amerikanske virksomheder har i årevis brugt franchising til hurtig ekspansion. Mest kendte er McDo nalds og 7-Eleven. Franchising er blevet en po pulær forretningsform i Danmark. Lige nu er der ca. 250 franchisekæder fx Søsterne Grene, Skousen, Thiele og Louis Nielsen. Du kan få råd og kurser hos Dansk Franchisegiver Forening på Franchising kræver ofte en stor start kapital, men til gengæld får du et færdigt koncept. Om Startvaekst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og drives af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde væksthusene. Tre situationer Indgangen til informationerne på Startvækst er opdelt i forhold til tre situationer: Iværksætter For iværksætteren, som går med overvejelser før start af virksomhed. Virksomhed For virksomhedsejeren, som ønsker gode råd til at løse de daglige udfordringer i virksomheden. Virksomhed i vækst For virksomhedsejeren, som vil have hjælp og inspiration til vækst og udvikling i virksomheden. Værktøjer Startvækst tilbyder en række værktøjer til brug for iværksætteren og virksomhedsejeren. Du kan bl.a. finde skabeloner til brug for budgetlægning, kontraktudarbejdelse og udformning af din forretningsplan. Iværksætterkurser Der er mulighed for at søge efter arrangementer, kurser o. lign. for iværksættere og mindre virksom - heder. Der søges på baggrund af emner, dato og sted. Alle, der afholder arrangementer for iværksættere og virksomheder, kan tilføje disse til kalenderen. Ejerlederne.dk En landsdækkende interesseorganisation for de ildsjæle, der ejer og leder egen virksomhed. Formålet er, at skabe relationer og videndeling mellem ejerledere i 25 geografiske netværk. Medlemmer kan gratis rekvirere en mentor til fx virksomhedsudvikling, ligesom der er mulighed for at få hjælp til at professionalisere be-styrelsen. Organisationens politiske indflydelse sikrer de ejerledede virksomheder anerkendelse og respekt. Læs mere på VALG AF VIRKSOMHED! 3

4 FORRETNINGSPLANEN En forretningsplan er en vigtig brik til opstarten af din virksomhed. Den beskriver den virksomhed, du vil etablere og er en plan for, hvordan du vil udvikle og drive den. Forretnings planen kan hjælpe dig med at få overblik og se på helheden i stedet for at fortabe dig i detaljer. Den kan gøre din start mere overskuelig også for din familie, dit personlige netværk, dine rådgivere og dine finansierings kilder. Formålet med at udarbejde en forretningsplan er fx: At hjælpe med at strukturere og virkeliggøre dine egne visioner. At samle faktaviden og overbevisende informationer. At give dig mulighed for at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger. At overbevise banker og andre investorer om, at du er værd at satse på. At bevise din seriøsitet. At skabe grundlag for bedre rådgivning fra samarbejds- og sparringspartnere. At fastholde dig selv og virksomheden i den tænkte strategi og at kunne kontrollere og styre udviklingen løbende i forhold til forretningsgrundlaget. Forretningsplanen er ikke den endelige plan for din virksomhed, men en platform du kan bruge til at gå ud i forretningsverdenen med. Planen vil være under konstant forandring og vurdering, blandt andet fordi din egen viden og erfaring hele tiden vil vokse og påvirke dine handlinger. Personlige ressourcer og mål At drive nystartet virksomhed er en personlig ting, da ejeren/ejerne ofte er den/de eneste i virksomheden. Derfor må man sandsynliggøre, at man har den kapa citet og de ressourcer, der skal til for at drive en virksomhed. Produktet/serviceydelsen Ydelsen eller produktet er livsnerven i din virksomhed. Fokuser specielt på, hvad kunden ønsker. Markedsbeskrivelse Før du er i stand til at markedsføre og sælge, er det nød vendigt at vide noget om markedet og eventuelle konkurrenter. Salg og markedsføring Hvordan har du tænkt dig at fortælle dine potentielle kunder, at du eksisterer, og at du har et interessant produkt? Organisering af virksomheden Beskriv hvordan hverdagen skal fungere i din virksomhed. Hvad koster det at indrette og drive virksomheden? Virksomhedens udvikling Hvor er din virksomhed om 3 til 4 år? Kan du se konturerne af en større og mere interessant virksomhed, end den du sidder med nu? Budgetter Sæt tal på de planer, du har beskrevet i de foregående afsnit. Finansiering Hvor skaffer du pengene? Forretningsplanen kan indeholde: Resumé Resuméet skal give bankrådgiveren, leverandøren og andre interesserede et hurtigt overblik over din virksomhedsidé. Mission Prøv at tænke ud over dit konkrete produkt eller service ydelse. Hvilke menneskelige eller samfundsmæssige problemstillinger kan din virksomhed være med til at løse? Du vil ikke bare sælge økologisk brød, men du vil medvirke til, at danskerne forbedrer deres sundhed og levevis. FORRETNINGSPLANEN ER MEGET VIGTIG! 4

5 EGET FIRMA A/S Når du starter egen virksomhed, skal du overveje hvordan den skal etableres. Du får her en kort oversigt over de mest almindelige virksomhedsformer. Hvad der er den mest hensigtsmæssige virksomhedsform for dit firma afhænger af flere ting: om du skal eje virksomheden alene hvor stor en kapital, du vil skyde ind i virksomheden branchen om du vil hæfte personligt osv. Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed De fleste selvstændige vælger denne form. Er du alene om at starte virksomhed, er denne virksomhedsform den mest enkle. Der er ingen kapitalkrav til en enkeltmandsvirksomhed. Til gengæld hæfter du med alt, hvad du ejer og kommer til at eje, og for den gæld, du stifter i virksom heden. Interessentselskab (I/S) Starter du virksomhed med en eller flere andre, kan I kalde jeres virksomhed for et I/S. I et I/S er der ikke noget krav om kapitalindskud. Hver ejer hæfter personligt, med alt hvad du ejer og kommer til at eje og ikke kun med den andel, du har skudt ind i virksomheden eller står som ejer af. Du hæfter direkte og solidarisk, dvs. at kreditorerne kan vælge at søge krav dækket hos hvem af jer, de vil, uden først at søge dækning i jeres I/S. Der er visse skattefordele forbundet med denne virksomhedsform. Anpartsselskab (ApS) Et anpartsselskab kan stiftes og ejes af en per son eller flere. Et ApS skal anmeldes til Erhvervs- og Sel skabs styrelsen. Vil du stifte et ApS, kan du gå til en advokat, revisor eller anden rådgiver, som kan hjælpe med at oprette stiftelsesdokument, vedtægter mv. Et ApS skal have en anpartskapital på mindst kr., og det behøver ikke at være et kontant beløb, men kan være stort set alt, der repræsenterer den nævnte værdi, fx en bil, et pantebrev, en ejendom el. lign. Aktieselskab (A/S) Et aktieselskab kan stiftes af en eller flere personer. Aktie kapitalen skal være mindst kr., der ligesom ved et ApS kan være et kontant beløb eller andet, der repræsenterer værdien. Aktieselskabet skal have en be styrelse på mindst tre medlemmer og en direktion. De færreste nye selvstændige starter med denne virksomhedsform. OBS! I et ApS eller A/S hæfter du ikke personligt, men kun med dit indskud. En kreditor vil derfor ofte bede om personlig hæftelse i form af kaution, før han yder et lån eller en kredit. Partnerselskab (P/S) Partnerskab er en variant af kommanditselskabet, som giver mulighed for fordelagtig beskatning. Virksom hedens ejer kan udjævne udsving i indtjeningen fx ved at trække underskud i virksomheden fra i sin personlige indkomstskat. Et partnerselskab kan også være en interessant mulighed, hvis du har brug for at få tilført kapital fra en venture kapitalist til opstarten af din virksomhed. Som iværksætter hæfter du kun for kr., hvis du blot skyder et anpartsselskab ind som en såkaldt komplementar. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDSFORMER 5

6 VIGTIGT AT VIDE! Det offentlige stiller krav om, at du skal lave regnskaber for din virksomhed; momsregnskab, skatteregnskab m.m. Selvom bogføringen er et stort arbejde, er den vigtig, fordi den kan bruges til at give dig erfaringer, som kan påvirke dine fremtidige beslutninger. Regnskaberne kan fx vise, om du er god til at overholde dine budgetter og hvilke aktiviteter, du tjener for lidt på. Fakturaer og bilag Det er vigtigt, at du gemmer og arkiverer alle fakturaer, bilag og kontoudskrifter fra banken. Lav fx mapper, der indeholder: Kopier af salgsfakturaer i nummerorden Bogføringsbilag i datoorden Kontoudskrifter fra banken i nummerorden. Bilagene skal have et nummer, som også bruges i bogføringen. Så kan du finde bilaget igen, når du støder på det i regn skabet. Moms Grundprincippet i momsreglerne er, at man lægger moms (25 pct.) til sit varesalg på fakturaen. Når du køber varer til videresalg eller til eget forbrug i din momsregistrerede virksomhed, kan momsen, som du betaler til dine leverandører, modregnes i momsen af virksomhedens indtægter. Nettomomsen skal betales til staten på et girokort, som Skat sender til din virksomhed. Det er også muligt at indberette moms på Hvis du har spørgsmål om momsen, kan du ringe til din nærmeste afdeling af Skat. Skat har også udgivet gratis foldere, som du kan få tilsendt. Regnskabet I driftsregnskabet, eller resultatopgørelsen, opstilles virksomhedens indtægter og omkostninger. Der er flere gode grunde til at lave et driftsregnskab. To af dem er: Driftsregn skabet viser, om virksomheden har underskud eller overskud i den pågældende periode. Det viser også, hvordan resultatet er fordelt over forskellige områder. Fx kan man se, hvor mange procent af omkostningerne, der er perso naleomkostninger. Regnskabet kan derfor bruges til økonomisk styring af din virksomhed. Balancen Balancen, også kaldet status, giver et øjebliksbillede over, hvad virksomheden ejer og skylder. Balancen er en oversigt over aktiver og passiver, og udskrives derfor altid pr. en bestemt dato. Aktiver er fællesbetegnelsen for de ting, virksomheden ejer, fx biler, varelager, fast ejendom og kontantbeholdninger. Passiver er summen af gæld og egenkapital. Gæld kan fx være gæld til leverandører, moms og købekontrakter på biler o.lign. Egenkapitalen kan forklares som virksom hedens gæld til dens ejer og er det beløb, man får, når man trækker gælden fra aktiverne. Markedsføring Den tid er forbi, hvor kunderne kun havde ét produkt at vælge nemlig dit. I dag er der en overflod af varer og service ydelser, så det er i høj grad kunderne, der afgør, hvor godt din virksomhed kommer til at klare sig. Kunderne vælger kun lige netop dit produkt, hvis de oplever, at det kan give dem nogle større fordele, end de vil få ved at købe konkurrentens. Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvem dine potentielle kunder er, og det marked, som dine produkter bliver en del af. Overvejelserne kan du gøre dig i en markedsføringsplan, som fx kan indeholde følgende: Undersøg markedet og dine konkurrenter Analyser din virksomheds styrker og svagheder, og se på de mulig heder og trusler omverdenen giver dig. Husk også at se på konkurrentens stærke og svage sider. Udvælg kundegruppe Udvælg de kundegrupper, der har størst behov for din vare eller din serviceydelse. Find ud af, hvordan du kan gøre dig forskellig fra konkurrenten hvordan du kan differentiere dig på markedet. Fastlæg din marketingstrategi Tænk på udformningen af produkterne, prissætningen, distributionen og markeds kommunikationen. Din marke tingstrategi skal beskrive din vej til at nå målet Der er mange forskellige måder, du kan lave en marke tingstrategi på, men sørg i hvert fald for, at du har overvejet marke tingmixet: produkt, pris, placering og promotion. GODE RÅD OM DAGLIG DRIFT 6

7 FORSIKRINGER Når du bliver ejer af en virksomhed, får du pludselig ansvar for en masse nye ting: bygninger, inventar, medarbejdere osv. Derfor er det nødvendigt, at du tegner forsikringer, der passer lige netop til din virksomhed. Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er frivillige alt efter, hvilken type virksomhed, du har. Et forsikringsselskab kan hjælpe dig med, hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, og hvilke forsikringer de i øvrigt kan tilbyde. Fx: Arbejdsskadeforsikring Dækker de ansatte i virksomheden mod tab af erhvervs evne, varige mén, sygebehandling og dødsfald. Autoforsikring (hvis du har firmabil) Dækker fx ansvar, kasko på egne biler og transport af egne varer. Bygningsbrand Dækker mod brand, lynnedslag og eksplosion inkl. hus lejetab- og restværdidækning. Forsikringen er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen. Bygningsforsikring Kan indeholde dækning for brand, indbrudstyveri, vand- og stormskade samt påkørselsskade. Erhvervsforsikring (løsøreforsikring) Dækker ved brand, tyveri, vandskade samt driftstabs- og meromkostning. Ulykkesforsikring En heltidsulykkesforsikring ved dødsfald- og invalidi tet. Pensionsordning (med udvidet livsforsikring) Dækker ved pensionering, tab af erhvervsevne og dødsfald. Sygeforsikring En sygeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Tilmeldingsblanket fås hos din opholdskommune. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan sikre sig mod følger af arbejdsskader og er hvervssygdomme. Husk at forsikre dig selv! Vi har i mere end 35 år været Danmarks største a-kasse for selvstændige med godt medlemmer. Det betyder, at vi gennem årerne har opbygget masser af erfaring og viden om, hvad du har brug for og hvordan vi bedst kan hjælpe dig til at blive en succesfuld virksomhedsejer. Ud over økonomisk tryghed i form af dagpenge, hvis du må lukke din virksomhed, får du også følgende: Inddrivelse af gæld Gratis hotline på inkassohjælp, så du kun skal bruge et minimum af tid og penge på at opkræve skyldige beløb. Hjælp til udarbejdelse af standard betalingsbetingelser. Skabeloner til rykkerskrivelser. Personalejura og paragraffer Gratis hotline på personalejuridiske spørgsmål fx - Ansættelse - Orlov og barsel - Ændringer af ansættelsesvilkår - Opsigelse Hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakter inkl. skabeloner. Ved evt. afskedigelse. Vi hjælper med juridisk korrekt opsigelse og afregning i forbindelse med din medarbejders fratrædelse. Ansættelser af nye medarbejdere Gratis hjælp til udarbejdelse af stillingsopslag og gratis annoncering på jobindex.dk. Hjælp til at udvælge de bedste kandidater Interview og samtalevejledning. Hjælp til personalepleje Sparring, hjælp og skabeloner til medarbejdersamtaler. Hjælp til indhold og udarbejdelse af personale håndbog. Ring til hotline for selvstændige på TEGN DE RIGTIGE FORSIKRINGER / 1203

8 ASE - Danmarks største A-kasse for selvstændige Tlf La Cours Vej Frederiksberg Fax

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Dialog og vejledning ved start - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Vejledning til iværksættere og små virksomheder Vejledning tilbydes; Iværksættere (inden CVR-registrering)

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en basis-introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller. Konsulent. STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk. bem@startvaekst-aarhus.dk. Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en basis-introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller. Konsulent. STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk. bem@startvaekst-aarhus.dk. Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk tlf.: 341080 - fax: 341099 - mail: info@business.gl - www.business.gl Forretningsplan Som iværksætter bør du for din egen skyld udarbejde en forretningsplan.

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Resumé af dag 1. Iværksætterkurset LVU 17. februar 2014 DAG 1. Indledning. Ad) Beskæftigelsesformer (fra lønmodtageren til iværksætteren)

Resumé af dag 1. Iværksætterkurset LVU 17. februar 2014 DAG 1. Indledning. Ad) Beskæftigelsesformer (fra lønmodtageren til iværksætteren) Indledning Resumé af dag 1 Grundet et kabelbrud som følge af håndværkere på loftet virkede videokanonerne ikke, hvorfor instruktøren måtte ændre undervisningsformen i sidste øjeblik Men håber det gik alligevel.

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Hvordan bliver IDAs medlemmer ramt af fremtidens digitaliserede og ændrede arbejdsmarked og hvad er mulighederne? Louise Gjellerup Ulrichsen, Advokat, IDA Fremtidens arbejdsmarked

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER Gode råd fra Bluegarden 2016 Sådan kommer du i gang Denne guide handler om alle de overvejelser, du som selvstændig skal gøre dig, inden du ansætter din første medarbejder. Mange

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering

Det gode selskab V O N H A L L E R. - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Det gode selskab - nødvendige juridiske overvejelser i forbindelse med VC-finansiering Sådan får du IT-venturekapital den 25. oktober 2004 Taler Benjamin Lundström 2 Advokat, LL.M. Partner i Advokatfirmaet

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Fig. 1.1 Virksomheder i byen.

Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Distributionskæden Produktionsvirksomhed Engroshandelsvirksomhed Detailhandelsvirksomhed Forbruger Fig. 1.2 Distributionskæden. 28/04/09 1 10:22 Side 20 Virksomheder og ejerformer

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej 33 4140 Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere