GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE"

Transkript

1 GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig

2 Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik, advokatkontor eller en anden form for virksomhed, bevæger du dig ind i en ny og spændende men også kompliceret verden. Du skal nu kunne holde rede på momsregnskaber, erhvervs forsikringer, lønog personalevilkår, forretnings planer og meget andet. Denne brochure hjælper dig med at finde vej i de mange informationer, der allerede nu findes om at starte virksomhed. TILLYKKE MED DIN NYE VIRKSOMHED

3 HVOR SELVSTÆNDIG VIL DU VÆRE? Der er mange måder at starte selvstændig virksomhed på. Du kan starte en helt ny virksomhed helt fra bunden det er sjovt og en stor udfordring. Du kan også overtage en virksomhed fra en anden, der ønsker at sælge den måske et familie medlem, og du kan slå dig sammen med en eller flere andre, som også ønsker at starte et selskab. Eller måske vælger du at blive en del af et større system fx på franchisebasis. Der er mange muligheder. Starte ny virksomhed Vil du starte en ny virksomhed, gør du dig selv en tjeneste ved at søge grundig rådgivning, før du går i gang. Fx er et godt sted at begynde. Det er en portal, der samler alt det, du skal bruge for at holde dig orienteret om admi nistrative opgaver i din virksomhed. Freelance eller fri agent Stadig flere vælger den faste månedsløn fra for at arbejde freelance eller som fri agent. Frie agenter er konsulenter, som typisk er erfarne medarbejdere, der vælger den traditionelle karriere fra og shopper rundt mellem jobbene. Flere steder i landet er der mulighed for at deltage i kontorfællesskaber eller netværksmiljøer. Overtage en virksomhed Vil du overtage en eksisterende virksomhed, så kig eventuelt på her formidles køb og salg af virksomheder. En af fordelene ved et generationsskifte og ved at købe en eksisterende virksomhed er, at kundegrundlaget ikke først skal bygges op. Franchise Amerikanske virksomheder har i årevis brugt franchising til hurtig ekspansion. Mest kendte er McDo nalds og 7-Eleven. Franchising er blevet en po pulær forretningsform i Danmark. Lige nu er der ca. 250 franchisekæder fx Søsterne Grene, Skousen, Thiele og Louis Nielsen. Du kan få råd og kurser hos Dansk Franchisegiver Forening på Franchising kræver ofte en stor start kapital, men til gengæld får du et færdigt koncept. Om Startvaekst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og drives af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde væksthusene. Tre situationer Indgangen til informationerne på Startvækst er opdelt i forhold til tre situationer: Iværksætter For iværksætteren, som går med overvejelser før start af virksomhed. Virksomhed For virksomhedsejeren, som ønsker gode råd til at løse de daglige udfordringer i virksomheden. Virksomhed i vækst For virksomhedsejeren, som vil have hjælp og inspiration til vækst og udvikling i virksomheden. Værktøjer Startvækst tilbyder en række værktøjer til brug for iværksætteren og virksomhedsejeren. Du kan bl.a. finde skabeloner til brug for budgetlægning, kontraktudarbejdelse og udformning af din forretningsplan. Iværksætterkurser Der er mulighed for at søge efter arrangementer, kurser o. lign. for iværksættere og mindre virksom - heder. Der søges på baggrund af emner, dato og sted. Alle, der afholder arrangementer for iværksættere og virksomheder, kan tilføje disse til kalenderen. Ejerlederne.dk En landsdækkende interesseorganisation for de ildsjæle, der ejer og leder egen virksomhed. Formålet er, at skabe relationer og videndeling mellem ejerledere i 25 geografiske netværk. Medlemmer kan gratis rekvirere en mentor til fx virksomhedsudvikling, ligesom der er mulighed for at få hjælp til at professionalisere be-styrelsen. Organisationens politiske indflydelse sikrer de ejerledede virksomheder anerkendelse og respekt. Læs mere på VALG AF VIRKSOMHED! 3

4 FORRETNINGSPLANEN En forretningsplan er en vigtig brik til opstarten af din virksomhed. Den beskriver den virksomhed, du vil etablere og er en plan for, hvordan du vil udvikle og drive den. Forretnings planen kan hjælpe dig med at få overblik og se på helheden i stedet for at fortabe dig i detaljer. Den kan gøre din start mere overskuelig også for din familie, dit personlige netværk, dine rådgivere og dine finansierings kilder. Formålet med at udarbejde en forretningsplan er fx: At hjælpe med at strukturere og virkeliggøre dine egne visioner. At samle faktaviden og overbevisende informationer. At give dig mulighed for at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger. At overbevise banker og andre investorer om, at du er værd at satse på. At bevise din seriøsitet. At skabe grundlag for bedre rådgivning fra samarbejds- og sparringspartnere. At fastholde dig selv og virksomheden i den tænkte strategi og at kunne kontrollere og styre udviklingen løbende i forhold til forretningsgrundlaget. Forretningsplanen er ikke den endelige plan for din virksomhed, men en platform du kan bruge til at gå ud i forretningsverdenen med. Planen vil være under konstant forandring og vurdering, blandt andet fordi din egen viden og erfaring hele tiden vil vokse og påvirke dine handlinger. Personlige ressourcer og mål At drive nystartet virksomhed er en personlig ting, da ejeren/ejerne ofte er den/de eneste i virksomheden. Derfor må man sandsynliggøre, at man har den kapa citet og de ressourcer, der skal til for at drive en virksomhed. Produktet/serviceydelsen Ydelsen eller produktet er livsnerven i din virksomhed. Fokuser specielt på, hvad kunden ønsker. Markedsbeskrivelse Før du er i stand til at markedsføre og sælge, er det nød vendigt at vide noget om markedet og eventuelle konkurrenter. Salg og markedsføring Hvordan har du tænkt dig at fortælle dine potentielle kunder, at du eksisterer, og at du har et interessant produkt? Organisering af virksomheden Beskriv hvordan hverdagen skal fungere i din virksomhed. Hvad koster det at indrette og drive virksomheden? Virksomhedens udvikling Hvor er din virksomhed om 3 til 4 år? Kan du se konturerne af en større og mere interessant virksomhed, end den du sidder med nu? Budgetter Sæt tal på de planer, du har beskrevet i de foregående afsnit. Finansiering Hvor skaffer du pengene? Forretningsplanen kan indeholde: Resumé Resuméet skal give bankrådgiveren, leverandøren og andre interesserede et hurtigt overblik over din virksomhedsidé. Mission Prøv at tænke ud over dit konkrete produkt eller service ydelse. Hvilke menneskelige eller samfundsmæssige problemstillinger kan din virksomhed være med til at løse? Du vil ikke bare sælge økologisk brød, men du vil medvirke til, at danskerne forbedrer deres sundhed og levevis. FORRETNINGSPLANEN ER MEGET VIGTIG! 4

5 EGET FIRMA A/S Når du starter egen virksomhed, skal du overveje hvordan den skal etableres. Du får her en kort oversigt over de mest almindelige virksomhedsformer. Hvad der er den mest hensigtsmæssige virksomhedsform for dit firma afhænger af flere ting: om du skal eje virksomheden alene hvor stor en kapital, du vil skyde ind i virksomheden branchen om du vil hæfte personligt osv. Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed De fleste selvstændige vælger denne form. Er du alene om at starte virksomhed, er denne virksomhedsform den mest enkle. Der er ingen kapitalkrav til en enkeltmandsvirksomhed. Til gengæld hæfter du med alt, hvad du ejer og kommer til at eje, og for den gæld, du stifter i virksom heden. Interessentselskab (I/S) Starter du virksomhed med en eller flere andre, kan I kalde jeres virksomhed for et I/S. I et I/S er der ikke noget krav om kapitalindskud. Hver ejer hæfter personligt, med alt hvad du ejer og kommer til at eje og ikke kun med den andel, du har skudt ind i virksomheden eller står som ejer af. Du hæfter direkte og solidarisk, dvs. at kreditorerne kan vælge at søge krav dækket hos hvem af jer, de vil, uden først at søge dækning i jeres I/S. Der er visse skattefordele forbundet med denne virksomhedsform. Anpartsselskab (ApS) Et anpartsselskab kan stiftes og ejes af en per son eller flere. Et ApS skal anmeldes til Erhvervs- og Sel skabs styrelsen. Vil du stifte et ApS, kan du gå til en advokat, revisor eller anden rådgiver, som kan hjælpe med at oprette stiftelsesdokument, vedtægter mv. Et ApS skal have en anpartskapital på mindst kr., og det behøver ikke at være et kontant beløb, men kan være stort set alt, der repræsenterer den nævnte værdi, fx en bil, et pantebrev, en ejendom el. lign. Aktieselskab (A/S) Et aktieselskab kan stiftes af en eller flere personer. Aktie kapitalen skal være mindst kr., der ligesom ved et ApS kan være et kontant beløb eller andet, der repræsenterer værdien. Aktieselskabet skal have en be styrelse på mindst tre medlemmer og en direktion. De færreste nye selvstændige starter med denne virksomhedsform. OBS! I et ApS eller A/S hæfter du ikke personligt, men kun med dit indskud. En kreditor vil derfor ofte bede om personlig hæftelse i form af kaution, før han yder et lån eller en kredit. Partnerselskab (P/S) Partnerskab er en variant af kommanditselskabet, som giver mulighed for fordelagtig beskatning. Virksom hedens ejer kan udjævne udsving i indtjeningen fx ved at trække underskud i virksomheden fra i sin personlige indkomstskat. Et partnerselskab kan også være en interessant mulighed, hvis du har brug for at få tilført kapital fra en venture kapitalist til opstarten af din virksomhed. Som iværksætter hæfter du kun for kr., hvis du blot skyder et anpartsselskab ind som en såkaldt komplementar. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDSFORMER 5

6 VIGTIGT AT VIDE! Det offentlige stiller krav om, at du skal lave regnskaber for din virksomhed; momsregnskab, skatteregnskab m.m. Selvom bogføringen er et stort arbejde, er den vigtig, fordi den kan bruges til at give dig erfaringer, som kan påvirke dine fremtidige beslutninger. Regnskaberne kan fx vise, om du er god til at overholde dine budgetter og hvilke aktiviteter, du tjener for lidt på. Fakturaer og bilag Det er vigtigt, at du gemmer og arkiverer alle fakturaer, bilag og kontoudskrifter fra banken. Lav fx mapper, der indeholder: Kopier af salgsfakturaer i nummerorden Bogføringsbilag i datoorden Kontoudskrifter fra banken i nummerorden. Bilagene skal have et nummer, som også bruges i bogføringen. Så kan du finde bilaget igen, når du støder på det i regn skabet. Moms Grundprincippet i momsreglerne er, at man lægger moms (25 pct.) til sit varesalg på fakturaen. Når du køber varer til videresalg eller til eget forbrug i din momsregistrerede virksomhed, kan momsen, som du betaler til dine leverandører, modregnes i momsen af virksomhedens indtægter. Nettomomsen skal betales til staten på et girokort, som Skat sender til din virksomhed. Det er også muligt at indberette moms på Hvis du har spørgsmål om momsen, kan du ringe til din nærmeste afdeling af Skat. Skat har også udgivet gratis foldere, som du kan få tilsendt. Regnskabet I driftsregnskabet, eller resultatopgørelsen, opstilles virksomhedens indtægter og omkostninger. Der er flere gode grunde til at lave et driftsregnskab. To af dem er: Driftsregn skabet viser, om virksomheden har underskud eller overskud i den pågældende periode. Det viser også, hvordan resultatet er fordelt over forskellige områder. Fx kan man se, hvor mange procent af omkostningerne, der er perso naleomkostninger. Regnskabet kan derfor bruges til økonomisk styring af din virksomhed. Balancen Balancen, også kaldet status, giver et øjebliksbillede over, hvad virksomheden ejer og skylder. Balancen er en oversigt over aktiver og passiver, og udskrives derfor altid pr. en bestemt dato. Aktiver er fællesbetegnelsen for de ting, virksomheden ejer, fx biler, varelager, fast ejendom og kontantbeholdninger. Passiver er summen af gæld og egenkapital. Gæld kan fx være gæld til leverandører, moms og købekontrakter på biler o.lign. Egenkapitalen kan forklares som virksom hedens gæld til dens ejer og er det beløb, man får, når man trækker gælden fra aktiverne. Markedsføring Den tid er forbi, hvor kunderne kun havde ét produkt at vælge nemlig dit. I dag er der en overflod af varer og service ydelser, så det er i høj grad kunderne, der afgør, hvor godt din virksomhed kommer til at klare sig. Kunderne vælger kun lige netop dit produkt, hvis de oplever, at det kan give dem nogle større fordele, end de vil få ved at købe konkurrentens. Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvem dine potentielle kunder er, og det marked, som dine produkter bliver en del af. Overvejelserne kan du gøre dig i en markedsføringsplan, som fx kan indeholde følgende: Undersøg markedet og dine konkurrenter Analyser din virksomheds styrker og svagheder, og se på de mulig heder og trusler omverdenen giver dig. Husk også at se på konkurrentens stærke og svage sider. Udvælg kundegruppe Udvælg de kundegrupper, der har størst behov for din vare eller din serviceydelse. Find ud af, hvordan du kan gøre dig forskellig fra konkurrenten hvordan du kan differentiere dig på markedet. Fastlæg din marketingstrategi Tænk på udformningen af produkterne, prissætningen, distributionen og markeds kommunikationen. Din marke tingstrategi skal beskrive din vej til at nå målet Der er mange forskellige måder, du kan lave en marke tingstrategi på, men sørg i hvert fald for, at du har overvejet marke tingmixet: produkt, pris, placering og promotion. GODE RÅD OM DAGLIG DRIFT 6

7 FORSIKRINGER Når du bliver ejer af en virksomhed, får du pludselig ansvar for en masse nye ting: bygninger, inventar, medarbejdere osv. Derfor er det nødvendigt, at du tegner forsikringer, der passer lige netop til din virksomhed. Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre er frivillige alt efter, hvilken type virksomhed, du har. Et forsikringsselskab kan hjælpe dig med, hvilke lovpligtige forsikringer du skal have, og hvilke forsikringer de i øvrigt kan tilbyde. Fx: Arbejdsskadeforsikring Dækker de ansatte i virksomheden mod tab af erhvervs evne, varige mén, sygebehandling og dødsfald. Autoforsikring (hvis du har firmabil) Dækker fx ansvar, kasko på egne biler og transport af egne varer. Bygningsbrand Dækker mod brand, lynnedslag og eksplosion inkl. hus lejetab- og restværdidækning. Forsikringen er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen. Bygningsforsikring Kan indeholde dækning for brand, indbrudstyveri, vand- og stormskade samt påkørselsskade. Erhvervsforsikring (løsøreforsikring) Dækker ved brand, tyveri, vandskade samt driftstabs- og meromkostning. Ulykkesforsikring En heltidsulykkesforsikring ved dødsfald- og invalidi tet. Pensionsordning (med udvidet livsforsikring) Dækker ved pensionering, tab af erhvervsevne og dødsfald. Sygeforsikring En sygeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Tilmeldingsblanket fås hos din opholdskommune. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan sikre sig mod følger af arbejdsskader og er hvervssygdomme. Husk at forsikre dig selv! Vi har i mere end 35 år været Danmarks største a-kasse for selvstændige med godt medlemmer. Det betyder, at vi gennem årerne har opbygget masser af erfaring og viden om, hvad du har brug for og hvordan vi bedst kan hjælpe dig til at blive en succesfuld virksomhedsejer. Ud over økonomisk tryghed i form af dagpenge, hvis du må lukke din virksomhed, får du også følgende: Inddrivelse af gæld Gratis hotline på inkassohjælp, så du kun skal bruge et minimum af tid og penge på at opkræve skyldige beløb. Hjælp til udarbejdelse af standard betalingsbetingelser. Skabeloner til rykkerskrivelser. Personalejura og paragraffer Gratis hotline på personalejuridiske spørgsmål fx - Ansættelse - Orlov og barsel - Ændringer af ansættelsesvilkår - Opsigelse Hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakter inkl. skabeloner. Ved evt. afskedigelse. Vi hjælper med juridisk korrekt opsigelse og afregning i forbindelse med din medarbejders fratrædelse. Ansættelser af nye medarbejdere Gratis hjælp til udarbejdelse af stillingsopslag og gratis annoncering på jobindex.dk. Hjælp til at udvælge de bedste kandidater Interview og samtalevejledning. Hjælp til personalepleje Sparring, hjælp og skabeloner til medarbejdersamtaler. Hjælp til indhold og udarbejdelse af personale håndbog. Ring til hotline for selvstændige på TEGN DE RIGTIGE FORSIKRINGER / 1203

8 ASE - Danmarks største A-kasse for selvstændige Tlf La Cours Vej Frederiksberg Fax

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere