Ref. SOL/KNP Selvstændige Djøf undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser"

Transkript

1 Ref. SOL/KNP Djøf undersøgelser

2 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring som lønmodtager og selvstændig... 7 Opstart af egen virksomhed... 8 Årsag til opstart... 8 Udfordringer ved opstart... 9 Livet som selvstændig Typer af virksomheder En typisk arbejdsuge Fastansatte medarbejdere Udfordringer som selvstændig Kunder Hjælp og ressourcer Hvor findes hjælpen? Djøfs tilbud til selvstændige Fremtiden

3 Indledning Baggrund Djøf gennemførte i maj 2014 en deskriptiv undersøgelse af selvstændige advokater og selvstændige djøfere, som ikke er advokater. Undersøgelsen beskriver en række temaer, bl.a. den typiske selvstændige, årsager til at blive selvstændig, udfordringer ved opstart af egen virksomhed, livet som selvstændig, samt hvor selvstændige søger efter hjælp ved udfordringer. Hovedresultater Rapporten opdeler resultaterne på selvstændige advokater og selvstændige djøfere, som ikke er advokater (herefter kaldet selvstændige). Læs bl.a. i rapporten at: Den typiske selvstændige De selvstændige er overordnet lidt yngre end de selvstændige advokater. Omkring 50 procent af de selvstændige er over 50 år, mens to tredjedele af de selvstændige advokater er over 50 år. Størstedelen af både selvstændige og selvstændige advokater bor i region hovedstaden. De selvstændige har generelt mere erfaring som lønmodtagere end de selvstændige advokater. To tredjedele af de selvstændige har over 10 års erfaring som lønmodtagere, inden de blev selvstændige, mens kun en tredjedel af de selvstændige advokater har denne erfaring. Over halvdelen af de selvstændige har været selvstændige i 0 5 år og 90 procent har været selvstændige i under 15 år. Det er overordnet mindre erfaring som selvstændige end de selvstændige advokater. Heraf har omkring en tredjedel været selvstændige advokater i over 15 år. Opstart af egen virksomhed Både selvstændige og selvstændige advokater angiver et ønske om større frihed/være sin egen chef som hovedårsag til at blive selvstændig. Derudover vægter selvstændige også fleksibel arbejdstilrettelæggelse og at have en god ide højt, mens selvstændige advokater vægter højere indkomst og det at kunne købe sig ind som partner. Både selvstændige og selvstændige advokater angiver at den største udfordring ved opstart af egen virksomhed er at finde kunder. De selvstændige angiver også manglende iværksætterydelse og usikkerhed om lovgivningen som store udfordringer og efterspørger mulighed for iværksætterydelse og kombination af dagpenge med selvstændig virksomhed. De selvstændige advokater efterspørger mere privat virksomhedsrådgivning. 3

4 Livet som selvstændig Over halvdelen af de selvstændige har private enkeltmandsvirksomheder og ejer over 50 procent af deres virksomhed. Det er signifikant flere end blandt de selvstændige advokater, hvor lidt under en tredjedel ejer over 50 procent af deres virksomhed. De selvstændige advokater arbejder generelt flere timer ugentligt end de selvstændige. Ca. hver tredje selvstændige advokat arbejder over 50 timer om ugen, mens hver femte selvstændige har en sådan arbejdsuge. Omkring en tredjedel af de selvstændige arbejder op til 37 timer ugentligt. Flere selvstændige advokater end selvstændige har faste medarbejdere i deres virksomhed, og antallet af fastansatte er også højere blandt selvstændige advokater. Både selvstændige og selvstændige advokater oplever, at den største udfordring som selvstændig er at finde nye kunder og/eller opgaver. Derudover oplever de selvstændige udfordringer med administration og bogføring, mens de selvstændige advokater oplever udfordringer med administration og finansiering. Flere selvstændige advokater oplever udfordringer med personaleledelse. advokater har flere forskellige kunder i løbet af et år end de selvstændige. Omkring 80 procent af de selvstændige advokater har over 15 forskellige kunder i løbet af et år, mens 80 procent af de selvstændige har under 15 forskellige kunder årligt. Både selvstændige og selvstændige advokater finder oftest deres kunder gennem personlige netværk. advokater finder oftere end selvstændige deres kunder gennem tidligere kunder eller ved, at de kontaktes af kunderne selv. Hjælp og ressourcer Både selvstændige og selvstændige advokater angiver, at de oftest søger hjælp i deres private netværk i forbindelse med deres virksomhed. Derudover søger de selvstændige oftest hjælp via. søgemaskiner på nettet, mens de selvstændige advokater benytter sig af privatudbudte kurser. Djøfs tilbud til selvstændige rangerer lavest på listen over kilder til hjælp. Tilfredsheden blandt dem, som har benyttet Djøfs tilbud, er dog høj. Fremtiden 90 procent af både selvstændige og selvstændige advokater ser sig selv som selvstændige om 3 år. Størstedelen af både de selvstændige og selvstændige advokater forventer, at deres omsætning er vokset indenfor de næste 3 år, men flere selvstændige advokater forventer en uændret omsætning. 4

5 En fjerdedel af både de selvstændige og selvstændige advokater har en nedskrevet udviklingsplan for deres virksomhed. Derudover forventer omkring halvdelen, at deres virksomhed vil vokse uden at have en nedskrevet udviklingsplan. En fjerdedel ønsker ikke, at deres virksomhed vokser. Metode Undersøgelsen er sendt som spørgeskema til de Djøf medlemmer, som er selvstændige eller selvstændige advokater. Spørgeskemaet blev besvaret af 407 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 32 procent. Repræsentativitet Gruppen af selvstændige og selvstændige advokater har en overvægt af mandlige respondenter, som ikke i samme grad genfindes i den endelige stikprøve. I den endelige stikprøve er der signifikant flere kvinder end i gruppen som helhed. Resultaterne skal fortolkes i lyset af dette, da det betyder, at de kvindelige respondenters svar vægter forholdsvis tungere. N = 1290 N = 407 Mand 70 % * 62 % Kvinde 30 % 38 % * Der er ingen signifikante forskelle mellem den udtrukne stikprøve (N=1290) og den endelige stikprøve (N=407) i forhold til alder og geografisk fordeling. I rapporten angives signifikante forskelle. Signifikans betyder, at den forskel, der findes i stikprøven kan generaliseres til hele gruppen. 5

6 Den typiske selvstændige Karakteristika Der er overordnet flere mænd end kvinder, som er selvstændige. To tredjedele af de selvstændige og selvstændige advokater er mænd, mens en tredjedel er kvinder. Tabel 1: Hvad er dit køn? advokater Mand 61 % 65 % Kvinde 39 % 35 % De selvstændige er signifikant yngre end de selvstændige advokater. Gennemsnitsalderen for selvstændige er 50 år, mens den for selvstændige advokater er 53 år. Andelen af selvstændige, som er år gamle er signifikant større end andelen af selvstændige advokater indenfor denne aldersgruppe. Omvendt er andelen af selvstændige advokater, som er mellem år, signifikant større end andelen af selvstændige i denne aldersgruppe. Figur 1: Hvad er din alder? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 2% 0% 14% 17% 37%* 21% 27% 40%* 23% 19% Under 30 år 30 til 39 år 40 til 49 år 50 til 59 år 60 år eller derover advokater Signifikante forskelle markeres med * Størstedelen af både selvstændige og selvstændige advokater bor i region hovedstaden. Andelen af selvstændige som er bosat i region hovedstaden er dog større end andelen af selvstændige advokater, og de selvstændige advokater bor altså mere spredt rundt i landet. 6

7 Figur 2: Hvor er du bosat? 70% 66%* 60% 57% 50% 40% 30% 20% 17% 13% 4% 6% 9% 11% 7% 9% 0% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark advokater Signifikante forskelle markeres med * Erfaring som lønmodtager og selvstændig To tredjedele af de selvstændige har over 10 års erfaring som lønmodtagere, inden de blev selvstændige. De selvstændige advokater har ikke i lige så høj grad samme lange erfaring som lønmodtagere, inden de bliver selvstændige. Blandt de selvstændige advokater har omkring to tredjedele under 10 års erfaring som lønmodtagere. Tabel 2: Hvor mange år har du været lønmodtager? Under 10 års erfaring som lønmodtager Over 10 års erfaring som lønmodtager Signifikante forskelle markeres med * advokater 34 % 61 % * 66 % * 39 % De selvstændige advokater har også overordnet været selvstændige længere end de selvstændige. Signifikant flere selvstændige advokater har været selvstændige i over 15 år. Blandt de selvstændige har omkring 90 procent været selvstændige i under 15 år. Faktisk har over halvdelen af de selvstændige blot været selvstændige i 0 5 år. 7

8 Figur 3: Hvor længe har du været selvstændig? 60% 54%* 50% 40% 37% 35% 37%* 30% 28% 20% 0% 9% Mellem 0 5 år Mellem 6 15 år Over 15 år advokater De selvstændige har oftest været beskæftiget indenfor rådgivning, IT virksomhed, regioner, kommuner og staten. Størstedelen af de selvstændige advokater har været beskæftiget indenfor advokatbranchen (80 procent), mens en mindre del af de selvstændige advokater har været beskæftiget i staten. Opstart af egen virksomhed Årsag til opstart To tredjedele af både de selvstændige og selvstændige advokater angiver, at de er blevet selvstændige, fordi de ønskede større frihed og ville være deres egen chef. Derudover vægter de selvstændige også særligt fleksibel livs og arbejdstilrettelæggelse og det at have en god ide som tungtvejende årsager til, at de valgte at blive selvstændige. De selvstændige advokater vægter også den fleksible livsog arbejdstilrettelæggelse højt og derudover højere indtægter, samt muligheden for at købe sig ind som partner eller overtage/arve en virksomhed. 8

9 Figur 4: Hvad er hovedårsagen til at du blev selvstændig? Ønsket om større frihed jeg ville være min egen chef Ønskede mulighed for mere fleksibel livs og arbejdstilrettelæggelse For at udnytte min viden bedst muligt For indtægtens skyld Ville gerne væk fra mit daværende job Havde en god ide til en ydelse Kunne ikke få et lønmodtagerjob/var ledig Købte/overtog/arvede en virksomhed/købte mig ind som Andet, angiv gerne hvad Havde en god opfindelse 24% 42%* 17% 35%* 27%* 13% 18% 16% 2% 22% 5% 15%* 25%* 6% 8% 9% 1% 1% 65% 66% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% advokater Udfordringer ved opstart For både selvstændige og selvstændige advokater er den største udfordring i forbindelse med at starte egen virksomhed at finde kunder. Omkring 45 procent af både selvstændige og selvstændige advokater ser det som en stor udfordring. Udover udfordringer med at finde kunder oplever de selvstændige også udfordringer med manglende iværksætterydelser/indtægt og usikkerhed omkring lovgivningen. Her er de selvstændige i højere grad udfordrede end de selvstændige advokater. 9

10 Figur 5: Hvad var dine største udfordringer i forbindelse med at etablere dig som selvstændig? At finde kunder 43% 47% Manglende iværksætterydelse/indtægt 12% 31%* Andet, hvad 15% 21% Usikkerhed omkring lovgivning 3% 14%* Manglende mulighed for rådgivning 9% 13% At skaffe finansiering 12% 15% Dagpengeregler fx i forbindelse med barsel 4% 9% Jeg var bundet af klausuler fra mit tidligere lønmodtagerjob 7% 7% 0% 20% 30% 40% 50% advokater Når de selvstændige spørges til, hvad der kunne have gjort opstarten af egen virksomhed nemmere, angiver de, at særligt mulighed for iværksætterydelse og mulighed for at kombinere dagpenge med selvstændig virksomhed ville have hjulpet dem i opstarten. Andelen af selvstændige, som efterspørger disse muligheder, er signifikant højere end andelen af selvstændige advokater. De selvstændige advokater efterspørger derimod bedre privat virksomhedsrådgivning og andet. Under kategorien andet ligger intet som topscorer, men der efterspørges også sparring, hjælp til at finde kunder samt hjælp til administration. 10

11 Figur 6: Hvad kunne have hjulpet dig, dengang du blev selvstændig? Mulighed for iværksætterydelse 14% 37%* Mulighed for at kombinere dagpenge med selvstændig virksomhed 16% 35%* Bedre privat virksomhedsrådgivning 21% 23% Bedre offentlig virksomhedsrådgivning 22%* Andet, hvad 15% 21% Adgang til kapital 15% 16% Enklere dagpengeregler 3% 8% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% advokater Livet som selvstændig Typer af virksomheder Størstedelen af de selvstændiges virksomheder er personligt ejede enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber, mens selskabstypen blandt de selvstændige advokater varierer i højere grad. Blandt selvstændige advokater er ca. 40 procent af virksomhederne personligt ejede virksomheder, mens omkring en femtedel af virksomhederne er anparts eller interessentselskaber. En tiendedel af virksomhederne er aktie eller partnerselskaber. 11

12 Figur 7: Hvilken selskabstype er din virksomhed? advokater 39% 18% 12% 20% 11% 56% 32% 1% 6% 3% 1% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) Anpartsselskab (Aps) Aktieselskab (A/S) Interessentselskab (I/S) Partnerselskab (P/S) Andet Iværksætterselskab (IVS) De selvstændige ejer i signifikant højere grad end selvstændige advokater over 50 % af deres virksomhed. De selvstændige advokater er dermed oftere medejere af anpartinteressent, aktie eller partnerselskaber. De selvstændige er derimod oftere ejere af personlige enkeltmandsvirksomheder. Tabel 3: Hvor stor en procentdel af virksomheden ejer du? advokater Ejer mellem % 70 % * % Ejer mellem % 55 % * 30 % Over 90 procent af de selvstændige advokater arbejder i advokatbranchen, mens omkring 75 procent af de selvstændige arbejder i konsulent og rådgivningsbranchen. En typisk arbejdsuge Overordnet arbejder de selvstændige færre timer end de selvstændige advokater. Omkring en tredjedel af de selvstændige arbejder op til 37 timer om ugen som selvstændige, mens kun 12 procent af de selvstændige advokater har en sådan 12

13 arbejdsuge. Signifikant flere selvstændige advokater end selvstændige arbejder over 50 timer ugentligt som selvstændige. Ca. halvdelen af både de selvstændige og selvstændige advokater arbejder mellem 38 og 50 timer ugentligt som selvstændige. Figur 8: Hvor mange timer om ugen arbejder du som selvstændig? 70% 60% 57% 50% 50% 40% 30% 20% 0% 31%* 19%* 20% 12%* 2% 0 til 25 timer timer timer Over 50 timer advokater Fastansatte medarbejdere Signifikant flere selvstændige advokater har ansat faste medarbejdere i deres virksomhed. Omkring 75 procent af de selvstændige advokater har faste medarbejdere, mens kun omkring en tredjedel af de selvstændige har ansat faste medarbejdere. De selvstændige advokater, som har faste medarbejdere, har generelt også flere fastansatte end de selvstændige, som har faste medarbejdere. Blandt selvstændige advokater har over en tredjedel mere end 10 faste medarbejdere, mens det kun er hver tiende blandt de selvstændige, som har så mange faste medarbejdere. Blandt de selvstændige har størstedelen 1 5 faste medarbejdere. Til gengæld bruger flere selvstændige end selvstændige advokater underleverandører. De selvstændige advokater sidder oftere i kontorfællesskaber end de selvstændige gør. 13

14 Tabel 4: Har virksomheden andre faste medarbejdere end dig selv? advokater 1 5 medarbejdere 73 % * 50 % 6 10 medarbejdere 11 % 9 % medarbejdere 11 % 30 % * medarbejdere 1 % 4 % Over 85 medarbejdere 3% 7% 14

15 Udfordringer som selvstændig Over halvdelen af både selvstændige og selvstændige advokater oplever, at den største udfordring som selvstændig er at tiltrække nye kunder og/eller opgaver. Derefter oplever de selvstændige, at de største udfordringer er administration og bogføring samt at være skarp på egne komparative fordele. De selvstændige advokater oplever størst udfordring med at holde sig fagligt up to date samt administration og økonomi (likviditet og finansiering). Der er signifikant flere selvstændige advokater end selvstændige, som oplever store udfordringer med personaleledelse 1. Tabel 5: Hvad er de største udfordringer for dig som selvstændig? At tiltrække nye kunder/opgaver Administration ift. bogføring mm At være skarp på min komparative fordel Økonomi (likviditet og finansiering) At holde mig fagligt up to date Udvikling af nye produkter/services Andet Samarbejde med samarbejdspartnere/underleverandører Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Personaleledelse Innovation 24% 35%* 20% 30% 24% 22% 29% 22% 24% 21% 5% 12%* 6% 11% 19%* 4% 9%* 4% 57% 59% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% advokater Kunder De selvstændige advokater har overordnet set flere forskellige kunder i løbet af et år end de selvstændige har. Omkring 80 procent af de selvstændige advokater har over 1 Dette kan skyldes, at de selvstændige advokater generelt har flere fastansatte i deres virksomhed end de selvstændige. 15

16 30 forskellige kunder i løbet af et år, mens omkring 80 procent af de selvstændige har under 30 forskellige kunder i løbet af et år. Tabel 6: Hvor mange forskellige kunder har du i løbet af et år? advokater 1 30 kunder 78 % * 19 % Over 30 kunder 22 % 81 % * Både de selvstændige og de selvstændige advokater finder oftest deres kunder gennem netværk eller tidligere kunder. De selvstændige advokater finder oftere end selvstændige nye kunder gennem tidligere kunder eller bliver kontaktet af kunderne selv. Figur 9: Hvordan har du fået kontakt til dine kunder? 90% 82% 75% 77%* 80% 70% 61%* 60% 50% 50% 39% 40% 35% 36% 36% 30% 30% 20% 0% 25% 42%* 13% advokater Hjælp og ressourcer Hvor findes hjælpen? De selvstændige og de selvstændige advokater er blevet spurgt til, hvor de søger efter og finder hjælp i forbindelse med deres virksomhed. Både selvstændige og selvstændige advokater angiver, at den største kilde til hjælp er deres private netværk. Derudover bruger de selvstændige advokater oftere end de selvstændige privatudbudte kurser, mens de selvstændige oftere bruger søgemaskiner på nettet. 16

17 bruger sociale medier, offentligt udbudt erhvervsservice og Djøfs tilbud oftere end selvstændige advokater. Djøfs tilbud rangerer lavest som kilde til hjælp for både selvstændige og selvstændige advokater, og kun 23 har angivet at de bruger Djøfs tilbud som kilde til hjælp. Figur 10: Hvilke af følgende bruger du mest, når du søger hjælp i forhold til din virksomhed? Mit private netværk 66% 79%* Private udbudte kurser 15% 42%* Søgemaskiner på nettet Privat virksomhedsrådgivning 33% 35% 29% 45%* Jeg har ikke behov for hjælp Andet, hvad 6% 11% 6% 8% Sociale medier Offentligt udbudt erhvervsservice 3% 7% 18%* 16%* Djøfs tilbud 1% 8%* 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% advokater Djøfs tilbud til selvstændige De ydelser i Djøf regi, som i størst omfang har været brugt af de selvstændige og de selvstændige advokater, er Djøfs arrangementer for selvstændige samt mentor og netværksordninger. 17

18 Figur 11: Hvilke af følgende ydelser fra Djøf har haft størst betydning for dig? 80% 70% 60% 50% 40% 39% 30% 22% 22% 26% 20% 13% 13% 0% 74% Tilfredsheden med Djøfs tilbud er dog stor blandt de selvstændige og selvstændige advokater, som har benyttet sig af dem. Over 80 procent har angivet, at de er meget tilfredse eller tilfredse med alle typer af ydelser fra Djøf (undtagen den politiske interessevaretagelse 2 ). De selvstændige og selvstændige advokater udtrykker også en stor tilfredshed med både private kurser og offentligt udbudt erhvervsservice. Fremtiden Over 90 procent af de selvstændige og selvstændige advokater ser sig selv som selvstændige om 3 år. Størstedelen af de selvstændige og selvstændige advokater forventer, at deres virksomhed om 3 år har en større omsætning end i dag. Flere selvstændige advokater end selvstændige forventer, at deres virksomhed har uændret omsætning om 3 år. 2 Kun 3 har angivet, at de har brugt Djøf til politisk interessevaretagelse, og heraf har 2 ud af 3 angivet, at de er meget tilfredse eller tilfredse hermed. Det svarer til en andel på 67 %. 18

19 Figur 12: Forventer du, at din virksomhed har større eller mindre omsætning end i dag om 3 år? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 82% 72% Større omsætning 16% 26%* Uændret omsætning 2% 1% Mindre omsætning advokater En fjerdedel af de selvstændige og selvstændige advokater har en nedskrevet plan for, hvordan deres virksomhed skal udvikle sig eksempelvis i form af en plan for nye ydelser eller produkter, markedsføring eller medarbejdere. Over halvdelen af de selvstændige/selvstændige advokater har ingen nedskrevet plan, men arbejder aktivt for at få deres virksomhed til at vokse. Omkring en fjerdedel har ingen interesse i, at deres virksomhed vokser i forhold til i dag. Omkring en tredjedel af de selvstændige og selvstændige advokater kan i høj eller nogen grad forestille sig at fusionere eller overtage en anden virksomhed inden for de næste 3 år, mens to tredjedel i mindre grad eller slet ikke kan forestille sig dette. 19

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser Ref. MBH 18.07.2016 2016 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 6 Den typiske selvstændige... 7 Karakteristika... 7 Erfaring som lønmodtager og selvstændig...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Selvstændige i Djøf. En deskriptiv undersøgelse af selvstændiges udfordringer og vilkår

Selvstændige i Djøf. En deskriptiv undersøgelse af selvstændiges udfordringer og vilkår Selvstændige i Djøf En deskriptiv undersøgelse af selvstændiges udfordringer og vilkår 1 Indledning Denne rapport omhandler selvstændige medlemmer i Djøf og består af fire dele. Den første del beskriver

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 61. Danskernes madlavningskompetencer

Madkulturen - Madindeks 2015 61. Danskernes madlavningskompetencer Madkulturen - Madindeks 2015 61 3. Danskernes madlavningskompetencer 62 Madkulturen - Madindeks 2015 3. Danskernes madlavningskompetencer Madkulturens undersøgelse viser, hvordan danskerne fordeler ansvar

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Offentligt ansattes frokostpause

Offentligt ansattes frokostpause Offentligt ansattes frokostpause IDA har undersøgt de offentligt ansatte medlemmers frokostpause herunder: Om de holder pause i hele frokostpausen Om de oplever, at arbejdsgiveren forventer, at de står

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere