Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?"

Transkript

1 Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes Kopicenter Første oplag: I perioden fra juni 2007 til februar 2008 har børn, unge og voksne i Århus Kommune snakket, diskuteret, malet og rappet sig frem i en debat om Århus Kommunes børn og unge-politik. Der har været nedsat en ungdomsredaktion, som har stået for debat og indhold til børn og unge på hjemmesiden Børn har lånt politikere, og unge har freestyle-rappet om det gode ungdomsliv. Børn i mange af kommunens institutioner har malet deres billeder på børn og unge-politikken, og et midlertidigt børn og unge-byråd har været med til at præge debatten.

2 02 03 > Forord Indledning Jeg er meget stolt af at præsentere Århus Kommunes børn og unge-politik, som er vedtaget af et enigt byråd i Århus Kommune. Børn og unge-politikken ligger klar og kan læses på de følgende sider. Men den er kun en ramme, og det er jer, børn, unge og voksne, der ved, hvordan den bedst fyldes ud! Dette er Århus Kommunes børn og unge-politik. Børn og unge-politikken er Århus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og fællesskaber for børn, unge og familier i Århus Kommune. Politikken er en værdimæssig ramme for det fortsatte Tag derfor udfordringen på jer, gå nye veje og vær udfor- Med børn og unge-politikken inviterer Århus Kommune Anerkendelse af børn og unge arbejde med at sikre, at alle byens børn og unge får de bed- drende i dialogen. alle byens borgere med i en vedvarende dialog om, hvordan Inddragelse af børn og unge ste muligheder for trivsel, læring og udvikling. Århus Kommune i fællesskab kan bidrage til, at Århus bliver høje forventninger til børn og unge Grib muligheden for at fylde børn og unge-politikken ud byen med et suverænt godt børne- og ungdomsliv. Voksne som rollemodeller Børn og unge-politikken skal nu levendegøres lokalt i de med et levende indhold for børn og unge i Århus. nærværende, engagerede voksne mangfoldige fællesskaber, som børn og unge færdes i. Børn og unge-politikken er blevet til på baggrund af en Forældreansvar forældresamarbejde Med venlig hilsen debat blandt børn, unge og voksne i hele byen i perioden fra rummelighed socialt ansvar Børn og unge lærer hele tiden og på alle tænkelige juni 2007 til februar I debatperioden er der fremkom- Læring måder. Vi skal i Århus Kommune med afsæt i børn og unge- met en buket af holdninger og synspunkter. Især følgende trivsel og sundhed politikkens værdier og med højt fagligt engagement skabe Louise Gade temaer er slået igennem i debatten og har sat tydelige spor muligheder for, at børn og unge kan udvikle sig til kompe- rådmand i børn og unge-politikken: Vedtaget i Århus Kommunes byråd den 5. november tente, kreative og robuste demokratiske medborgere. Det kan vi kun gøre i et tæt samarbejde med forældrene, der jo er børns vigtigste voksne.

3 04 05 > Formålet Formålet med børn og unge-politikken er at danne en værdimæssig paraply for alle tilbud, indsatser og særlige strategier og handleplaner for børn og unge i Århus. Børn og unge-politikken skal være til vedvarende debat som grundlag for vores handlinger. Byrådet ønsker med børn og unge-politikken at sætte en overordnet værdimæssig ramme og retning. Således er børn og unge-politikken ikke en opskrift, men en værdiparaply for de konkrete indsatser i Århus Kommune. unge-politikkens værdier leves, udmøntes og udfordres gennem personalepolitikker, lokale indsatser, kultur- og værdiprocesser og ikke mindst i hverdagsetikken blandt børn, unge og voksne. Børn og unge-politikken skal bidrage til øget helhedstænkning i alle indsatser for børn og unge i Århus Kommune, og derigennem bidrage til, at sammenhængen mellem almene tilbud og tilbud for børn og unge med særlige behov styrkes. Børn og unge-politikkens værdier og holdninger skal være meningsfulde for alle børn, unge og voksne hver dag. I en dynamisk og globaliseret verden er der mange valgmuligheder, nye udfordringer og til tider diffuse krav og forventninger. Børn og unge-politikken skal bidrage til at skabe et fælles fundament og forhåbentligt inspirere til en dialog om, hvordan vi i Århus Kommune udvikler vores fælles værdier, mål og indsatser. Gennem børn og unge-politikken vil vi som byråd sende et signal om: Hvilke værdier det fremadrettede arbejde med børn og unge skal baseres på At demokratisk dialog om fælles værdier er afgørende for udvikling, tolerance og medborgerskab hvilken tilgang Århus Kommunes medarbejdere møder børn og unge med Det ansvar alle voksne har i forhold til at sikre børn og unge en positiv opvækst For at realisere værdierne i børn og unge-politikken er der brug for differentierede og mangfoldige indsatser og fællesskaber. Derfor er det Byrådets ambition, at børn og Børn og unge-politikken skal realiseres gennem målrettede strategier, handleplaner og indsatser, som formuleres og implementeres over en årrække. Den sande målestok for en nations kvalitet er, hvor godt den tager sig af sine børn deres sundhed og sikkerhed, deres materielle sikkerhed, deres uddannelse og socialisering og deres oplevelse af at være elsket, værdsat og inkluderet i de familier og det samfund, som de er født i. (UNICEF, 2007) Disse ord er UNICEF s, og med børn og unge-politikken bliver de også ramme for alle indsatser i Århus Kommune. Over for børnene, de unge og vores fælles fremtid har Århus Kommune et ansvar for, at børn og unge kan vokse op og være trygge og glade og udvikle sig til robuste, kreative og kompetente medborgere.

4 06 07 > Afsæt i Århus Kommunes vision og værdigrundlag Århus Kommune har vedtaget en vision og et fælles værdigrundlag, som danner afsæt for børn og unge-politikken: Århus - en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig i. Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke Århus skal tilbyde mange forskellige udfoldelsesmuligheder for børn og unge fra 0 til 18 år. Idræt, musik, kunst, klubber, legepladser skal være inden for nem rækkevidde. Børn og unge skal udvikle ansvarlighed for sig selv, kammeraterne og det omgivende samfund i Århus. Det er afgørende, at børn og unge får positive erfaringer i mangfoldige former for fællesskaber. Århus - en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur-, og uddannelsesliv. nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer Århus Kommune skal være forrest med udvikling og brug af ny teknologi Vi skal orientere os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste Børn og unge skal opleve, at der er tid og plads til at lege, eksperimentere, udforske og afprøve verden gennem alsidige aktiviteter. Det gælder fx i forhold til brug af it og teknologi og i forhold til at komme ud i verden gennem udveksling og studieophold. Århus Kommunes tre grundværdier: 1. Troværdighed - man skal kunne have tillid til os Vi står ved det, vi gør, og man kan regne med det, vi siger. Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder borgerne og hinanden med åbenhed. 2. Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling Vi sætter borgeren i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer. 3. Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og Århus Kommune skal gøre det endnu bedre Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at gøre en forskel. Vi arbejder målrettet og resultatorien-teret og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre. Vi er fleksible og forandringsvillige og sætter pris på nye ideer og initiativer. Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune Troværdighed Respekt Engagement Fælles værdier i Århus Kommune

5 08 09 > Børn og unge skal opleve troværdige voksne omkring sig. Man skal kunne regne med de voksne, uanset om det er forældre, lærere, pædagoger, rådgivere, vejledere eller folk fra en frivillig forening. Århus Kommune skal understøtte børn og unges lyst og evne til at engagere sig personligt, fagligt, socialt og kulturelt. Det kræver en differentieret tilgang, så alle børn og unge kan udnytte og udfolde deres potentialer. Børn og unge skal mødes med åbenhed, respekt og tillid. Tillid til, at de er troværdige og til, at de er eksperter i at være barn eller ung. De voksne skal understøtte børn og unges mod og lyst til at danne tillidsfulde relationer med hinanden på tværs af køn, alder og etnisk baggrund. Århus Kommune skal understøtte, at børn og unge sætter sig mål og forsøger at opnå dem. Kommunens tilbud skal være præget af mangfoldighed og fleksibilitet og inspirere børn og unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan opleve, at det er sjovt at blive dygtigere og skabe noget nyt.

6 10 11 > Visionen for vores børn og unge-politik Børn og unge er vores fælles ansvar Børn og unge-politikken vedrører alle borgere i Århus Kommune. Fra byråd, til medarbejdere, frivillige og forældre har vi alle et ansvar for børnene og de unge, og vi er alle vigtige bidragsydere til børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. I Århus Kommune vil vi gøre en indsats for, at børn og unge udvikler sig til: Glade, sunde børn og unge med selvværd Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber Alle voksne må tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de unge og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for børn og unge og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling. Omkring hvert eneste barn og ungt menneske i Århus skal der være en mosaik af menneskelige ressourcer. En mosaik med mange farver, former og udtryk, hvor der altid er støtte, vejledning og omsorg. Og hvis der er forældre, der i kortere eller længere tid ikke magter deres ansvar, har de øvrige voksne et ansvar for at træde tættere sammen om barnet, den unge og familien. Vi kan alle gøre en stor forskel. Hvis alle voksne i Århus er bevidste om deres store ansvar og betydning, kan vi tilsammen skabe rammerne for et rigtig godt børne- og ungdomsliv. Det kræver, at vi møder børnene og de unge med anerkendelse og med ubrydelig tro på de ressourcer, de hver især er i besiddelse af. Det kræver også, at vi hjælper børn og unge til at behandle hinanden med respekt i deres egne fællesskaber. Og det kræver, at alle voksne og især forældrene sætter tydelige normer og grænser.

7 12 13 > Muligheder og udfordringer Børn, unge og voksne er en del af et globalt videns- og netværkssamfund, hvor omsætning af viden DERFOR VIL Århus Kommune og information er væsentlig. Samfundsudviklingen giver os et væld af muligheder og en stor grad af personlig frihed - men der følger udfordringer med. Sikre alle børn og unge et trygt og udviklende liv Sætte børnene og de unges tarv i centrum måle kvaliteten af kommunens indsatser og vurdere børnenes og de unges udbytte heraf Behandle børn og unge forskelligt for at give Arbejde ud fra en fælles forståelse af begreber- dem lige muligheder ne læring og udvikling Netværk og fællesskaber bliver mere flygtige, og der er Viden, innovation og kreativitet bliver afgørende for udvik- Anerkende forældrene som de vigtigste per- Inddrage samarbejdspartnere både lokalt og tendenser til øget opdeling i grupper. Det kulturelle kit, der ling og vækst. Det udfordrer børn og unges kompetencer, soner i børn og unges liv internationalt og frivillige organisationer i sam- binder os sammen, er under pres, og den enkeltes ressour- fordi det kræver, at de er fagligt stærke, er personligt og Forvente, at forældre optræder med ansvar og arbejdet om indsatsen for børn og unge cer bliver udslagsgivende for, om man er med eller udenfor. socialt engagerede, at de har selvværd og mod, er kreative tydelighed Sende et klart signal til børnene og de unge om, Der skal derfor ydes en ekstra indsats for at sikre, at de og har evnerne til at kombinere vidensområder. Evnerne til støtte de familier, der har særligt brug for det at de aldrig bliver ladt alene fællesskaber, Århus Kommune tilbyder, er åbne og inklude- at forny sig selv og omgivelserne, og evnerne til samarbejde sikre, at der er et struktureret samarbejde og en Sørge for, at der er nem adgang til hjælp hos rende for alle børn og unge. og samspil bliver vigtige forudsætninger. løbende dialog mellem forældre og personale kommunens medarbejdere, hvis børn og unge Arbejde for at skabe helhed og sammenhæng oplever mistrivsel eller overgreb, eller hvis foræl- Alle, der arbejder med tilbud og indsatser i Århus Kommune mellem tilbud og indsatser for børn og unge drene har svært ved at tage vare på deres børn skal være bevidste om deres rolle som kulturbærer og kultur- Konsekvent inddrage børn og unge som aktive formidler. De skal bidrage til, at den enkelte trives og medudviklere af fællesskaberne i dagtilbud, sko- udvikler sine kompetencer til at deltage i fællesskaber. ler, fritids- og ungdomstilbud, øvrige institutioner mv.

8 14 15 > Et veldefineret voksenperspektiv Det er den voksnes ansvar at understøtte og udfordre barnet og den unge, således at de trives og kan udfolde deres faglige og personlige potentialer gennem mangfoldige aktiviteter og fællesskaber. DERFOR VIL Århus Kommune møde børn og unge med: Omsorg og engagement respekt for barnet eller den unges tanker om, Anerkendelse og nærvær hvordan det er at være barn eller ung Aktiv handling, hvis et barn har brug for hjælp Fokus på børnenes og de unges styrker, poten- Hjælp, der matcher problemernes omfang tialer, behov, aktuelle interesser og muligheder Høje forventninger og blik for den enkeltes sær- for deltagelse i selvvalgte fællesskaber lige forudsætninger og talenter Klare værdier, normer og holdninger, som kan bidrage til børn og unges dannelse

9 16 17 > Børn og unge-politikken bygger på FN s Børnekonvention Børn og unge-politikken - sådan! FNs Børnekonvention bygger på nogle grundlæggende principper: Sundhed Barnet har ret til at opnå højest mulige grad af sundhed sikring af barnets interesser Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet Retten til at udtrykke meninger Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Landene skal beskytte børn mod alle former for diskrimination Social sikkerhed Børn har ret til at nyde godt af social sikkerhed Hvile og fritid Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter Se for mere information om Børnekonventionen Fra debatten: Hvis jeg sku bestemme Hvis jeg sku bestemme, bygger den kommende børn og unge-politik i Århus Kommune på FN s børnekonvention. Specielt bør der lægges vægt på Børn og unges mulighed for deltagelse. På den led styrker vi deres medborgerskab og ejerskab til samfundet med dets rettigheder og ansvar. Derudover er det af stor betydning, at politikken tager hensyn til Ikke diskrimination, der jo samtidig er en vigtig brik i integrationen. Hvis jeg sku bestemme, er politikken gennemsyret af en anerkendende tilgang til børn og unge. Den skal klart signalere, at vi vil børn og unge.

10 18 19 > Fra debatten: Forældrene skal drages mere med ind i dagligdagen, det skulle faktisk være obligatorisk, at man fulgte sit store barn minimum en skoledag om året, så man kan få syn for sagen og selv ved, hvordan skolen og barnet samarbejder. Forældresamarbejde For børnene og de unge har det umådelig stor betydning, at deres forældre optræder som tydelige og ansvarlige voksne. Det vil sige voksne, der definerer normer, sætter grænser og i det hele taget er rollemodeller for god adfærd og gensidig respekt mellem mennesker. Med børn og unge-politikken skal det understreges, at at mødes på bestemte måder. Derfor vil Århus Kommune Århus Kommune helt grundlæggende har tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. samarbejdet matcher familiens behov, ressourcer og forud- arbejde for et gensidigt samarbejde med forældrene, så Det er derfor et afgørende princip, at vi i Århus Kommune sætninger. understøtter og opmuntrer forældreansvaret, uanset om vi er fagpersoner, familie, politikere, ledere, venner, børn eller Forældre skal opleve deres synspunkter hørt. Det gælder noget helt andet. både i den enkelte institution og skole og generelt på kommunalt niveau i forbindelse med de politiske beslutningsprocesser. Institutions- og skolebestyrelser er meget cen- Forældre er som alle andre mennesker forskellige. Derfor skal forældresamarbejdet have mange forskellige former. trale dialogpartnere i udviklingen af kommunens indsatser Nogle gange er det på skolen eller i dagtilbuddet, andre for børn og unge. gange er det hjemme hos forældrene. Princippet om dialog og samarbejde skal altid gå forud for vaner og rutiner med DERFOR VIL Århus Kommune have en positiv forventning om, at forældrene påtager sig ansvaret for deres børn og unge til enhver tid søge at skabe reelle deltagelsesog indflydelsesmuligheder for forældre Gå i dialog med forældrene ud fra en forudsætning om et gensidigt berigende og forpligtende ansvar i samarbejdet om børnene og de unge Understøtte, at forældre og fagpersoner udvikler gensidig respekt for hinandens ansvar og opgaver Fra debatten: Jo, selvfølgelig skal vi forældre tage vores medansvar seriøst. Børnene er dybest set vores ansvar, og vi er også en del, der gerne vil være med til at sætte dagsordnen for, hvordan vi ønsker, at skole og institutioner skal drives. Tag ikke fejl af det! Understøtte familierne og stille hjælp til rådighed, når der er behov Gribe tidligt ind i de tilfælde, hvor forældreevnen ikke rækker og stille hjælp til rådighed, når behovet er der undersøge forældrenes tilfredshed med tilbud og indsatser gennem dialog og forældretilfredshedsundersøgelser

11 20 21 > Fra debatten: At lære skal være sjovt! Fra debatten: Glade voksne! Læring og udvikling Børn og unges læring og udvikling skal styrkes gennem alsidige aktiviteter og processer. Børn og unge skal understøttes i at udvikle deres motivation og lyst til lære noget nyt. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af at nå målene for læring og udvikling har Århus Kommune processer, for børn og unge lærer på alle tidspunkter og i brug for en mangfoldighed af initiativer og fællesskaber. alle situationer. Når Århus Kommune, i samarbejde med forældrene, arbejder for at styrke børn og unges alsidige kompetenceudvikling, skal børn og unges ressourcer og forud- engagere sig i de mange udfoldelsesmuligheder inden for Århus Kommune skal bidrage til, at børn og unge vælger at sætninger i centrum. Der skal være plads til alle både børn sport, bevægelse, musik, medier, kunst og andre kulturelle og unge med særlige behov og særlige talenter og for områder. DERFOR VIL Århus Kommune Anerkende, at børn og unge har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på og understøtte den enkeltes læring og udvikling gennem en mangfoldighed af læringsstile og med inddragelse af alternative læringsrum som fx byens kulturinstitutioner og naturen have høje ambitioner på alle børn og unges vegne. De forventninger børn og unge mødes med, er afgørende for deres trivsel og læring Vurdere og evaluere barnets og den unges læring gennem dialog mellem fagpersoner, forældre og børnene og de unge med udgangspunkt i fælles læringsmål Understøtte, at alle børn og unge udvikler gode relationer og deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, de er en del af Sikre, at børnene og de unge kan være aktive, undersøgende og eksperimenterende, så de får mulighed for indsigt i strategier for egen læring og udvikling Øge fokus på den tidlige indsats og dagtilbuddenes vigtige rolle i forhold til børn og unges trivsel, sundhed, læring og udvikling Dette læringssyn skal kendetegne Århus Kommunes tilbud og indsatser og da de fysiske rammer har stor betydning for trivsel, læring og udvikling skal læringssynet tages i betragtning, når skoler, institutioner, fritidsfaciliteter m.v. nybygges og ombygges.

12 22 23 > Rummelighed og socialt ansvar Børn og unge med særlige behov Sammenhængskraften i det århusianske samfund skal styrkes, og alle uanset etnisk oprindelse, køn, alder eller handicap skal inkluderes i fællesskaberne som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Århus Kommunes indsatser og tilbud for børn og unge skal i alle henseender være kendetegnet ved at være inkluderende og rummelige. Århus Kommune er forpligtet til at hjælpe og gribe ind, der hvor familierne ikke har tilstrækkeligt med ressourcer, og de svageste familier skal støttes til at klare forældre opgaven. Børn og unge med fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk Omsorgen for børn og unge med særlige behov er ikke funktionsnedsættelse skal opleve at være ligeværdige delta- alene en opgave og et ansvar for forældre og offentlige Det er et grundlæggende princip i børn og unge-politikken, skal være Århus Kommunes styrke. Derfor skal børn og gere. De har krav på, at der gøres en særlig indsats og sikres myndigheder. Det omkringliggende samfund i form af virk- at børn og unge skal opleve sig inkluderet, værdsat og unge lære at anerkende og rumme forskelligheden gen- tilgængelighed til de aktiviteter og tilbud, der udbydes, for somheder, foreningslivet og privatpersoner har ligeledes et anerkendt. Det skal sikres, at børn og unge har deltagelses- nem deltagelse i fællesskaber, som præges af mangfoldig- at styrke deres deltagelsesmuligheder og deres samlede triv- medansvar for de mest udsatte børn og unge. og indflydelsesmuligheder i fællesskaberne. Forskellighed hed i forhold til fx etnicitet, alder, køn og handicaps. sel, læring og udvikling. Indsatserne for børn og unge med særlige behov skal bygge på høje ambitioner på alle børn og unges vegne og på børn og unge-politikkens øvrige værdier. De særlige indsatser for denne målgruppe af børn og unge kræver et tæt, velorganiseret samarbejde på tværs af magistrats afdelinger og i de lokale distrikter. Der skal sikres en fælles udnyttelse af ressourcerne gennem tidlige og målrettede indsatser, og der skal tilbydes den nødvendige kompetence udvikling og rådgivning til medarbejderne.

13 24 25 > DERFOR VIL Århus Kommune Sikre, at fællesskaberne bygger på demokratiske Gribe tidligt ind, når der er bekymring om et principper om antidiskrimination, ytringsfrihed, barns trivsel inddragelse og medborgerskab Arbejde aktivt for at fremme venskaber og hjælpe barnet og den unge til at finde sin sær- respekt for forskellighed lige motivation og indgang til fællesskaberne sikre, at Århus Kommunes indsatser og tilbud giver plads til forskellige deltagelsesmuligheder, læringsstile og en vifte af arbejds- og samværsformer, hvor børn og unge får kendskab til forskellige kulturer

14 26 27 > Sundhed og trivsel Sundhed skabes af mennesker i hverdagen, der hvor vi lever, lærer, arbejder, leger og elsker. DERFOR VIL Århus Kommune Sundhed skabes ved at drage omsorg for sig selv og andre, ved at træffe beslutninger og have kontrol over sit liv, og ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber vilkår, som kan sikre sundhed for alle. Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet og den unge Udvikle og formidle ny viden om sundhed Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og WHO s Ottawa Charter for sundhedsfremme 1986 Fremme sundhed og trivsel ved at udvikle børnenes og de unges handlekompetencer, så de i trivselsfremmende indsatser for børn og unge og deres familier fællesskab og hver for sig kan tage kritisk stilling At skabe sundhed og trivsel indebærer, at vi alle vedkender os vores ansvar og påtager os vores del af opgaverne. Således har både den enkelte (barnet, den unge og forældrene), fællesskaberne og det offentlige et medansvar for at fremme trivsel, sundhed og selvværd hos barnet og den unge. At skabe sundhed og trivsel indebærer også, at der i særlig grad fokuseres på social ulighed. hvordan bevægelse, leg, gode relationer og glæde fremmes i både læringsmiljøerne og fritidens aktiviteter. Livsstilsvaner grundlægges tidligt i livet. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af børn og unges hverdag. Det er således væsentligt, at man i fællesskaberne med børn og unge gør det sunde valg muligt og attraktivt. og handle for at fremme egen og andres sundhed Sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov Trivsel, velvære og livsglæde er nogle af de vigtigste elementer i et godt barne- og ungdomsliv. Fysisk og psykisk sundhed har direkte sammenhæng med barnets og den unges muligheder for at udvikle sig. Derfor er det vigtigt med et godt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, de frivillige foreninger, forældrene, børnene og de unge om, Århus Kommune er hovedansvarlig for koordinering af sundhedstilbud til børn, unge og deres forældre på tværs af sektorer, magistratsafdelinger og faggrupper, så borgerne oplever sammenhængende, overskuelige og nemt tilgængelige sundhedstilbud.

15 28 29 > Evaluering af kvalitet gennem dialog Århus Kommune skal altid søge at forbedre kvaliteten af indsatserne for børn og unge. Dialogen ud- DERFOR VIL Århus Kommune folder sig dels ved udformning af politikker, opstilling af mål og rammer, planlægning af indsatser og dels gennem evalueringer. Inddrage børn, unge og forældre i evalueringer Arbejde med dialogbaseret evaluering og ind- sikre, at rapporter altid følges af dialog om udviklingsmuligheder og prioritering af indsatser drage medarbejdernes professionelle viden opsamle evalueringer gennem kvalitetsrappor- Løbende tilbagemeldinger, brugertilfredshedsvurderinger Før en evaluering iværksættes, er det vigtigt at opstille vel- ter eller lignende for alle typer af institutioner, og dialoger om kvaliteten er derfor vigtige. Evaluerin- begrundede mål og indikatorer for god kvalitet i et barne- der arbejder med børn og unge ger skal være kendetegnet ved at bygge på viden, dialog og ungeperspektiv. Evaluering kan vedrøre såvel børns og anerkendelse. Det er vigtigt, at evalueringskriterier og kompetenceudvikling og trivsel, en skoles samlede resulta- resultaterne er synlige og formidlet åbent gennem værk- ter som en forvaltnings indsatser og mål. tøjer som fx kvalitetsrapporter.

16 30 31 > Børn og unge-politikken er også dialog Værdier, holdninger og principper bliver til og udfordres gennem dialog. Derfor er det vigtigt, at Århus Kommune arbejder med børn og unge-politik på alle niveauer. Det skal sikres, at børn og unge oplever reel mulighed for at deltage som medborgere i demokratiske processer i skoler og institutioner. I alle indsatser og tilbud skal børn og unges stemmer høres, og Århus Kommune skal have fokus på, hvordan alle børn får redskaber til at deltage, får træning i at deltage og oplever, at deres deltagelse har betydning. DERFOR VIL Århus Kommune på lokalt og kommunalt niveau styrke den demo- styrke samarbejdet på tværs af offentlige, frivillige kratiske dialog med og blandt børn og unge og private institutioner, foreninger og virksomhe- Inddrage børn og unge i evalueringer, debatter der med det mål at skabe helhed, sammenhæng og høringer mv. og muligheder i børn og unges liv

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for alle børn og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune BØRNE- OG UNGEPOLITIK Aarhus Kommune Børne- og ungepolitik Side 2 Børne- og ungepolitik Side 3 Forord Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE Børne- og Side 3 Side 3 FORORD Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

UDKAST TIL DEBATOPLÆG VEDRØRENDE ÅRHUS KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL DEBATOPLÆG VEDRØRENDE ÅRHUS KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST TIL DEBATOPLÆG VEDRØRENDE ÅRHUS KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Kære børn, unge og voksne i Århus. Århus Byråd inviterer med denne pjece til debat om en Børne- og ungepolitik for Århus Kommune. Børne-

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Å R H U S K O M M U N E P R Æ S E N T E R E R UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK:

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning inden for området. Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere