PWS NYT 2014 Årgang 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT 2014 Årgang 28"

Transkript

1 PWS NYT 2014 Årgang 28 Diskotek på weekendseminaret Nummer 04

2 Indhold Referat af generalforsamling d. 26. september Den nyvalgte bestyrelse... 6 Nyt bestyrelsesmedlem... 7 Mikkel færdig med STU... 7 Hverdagen på et bosted... 8 Når personer med PWS bryder sammen... 9 Ellens rygoperation Susanne Blichfeldt kommenterer Ellens rygoperation Mikkel på knallert Kursus for forældre og andre pårørende Irsk konference om PWS i september Til borgere i botilbud og deres pårørende Familie med mindre barn med PWS søges til artikel Aktiviteter Aktiviteter Brug kroppen LEVs Børneterapeuter Handi Forsikringsservice Fagrådet for PWS Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Praktisk info PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Birgitte Jensen Heibergs Have 67 Kildetoften Holbæk 8600 Silkeborg Tlf Tlf Deadline for næste nummer af PWS NYT: 1. januar 2015 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær: Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside Foldere 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre 7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom. Bøger 8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikke-medlemmer: 90 kr. 9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. Netudgave 10. På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. Video/dvd returneres 14 dage efter modtagelse 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion

3 Referat af generalforsamling d. 26. september 2014 på Brogården, Middelfart Deltagere på foreningens weekendseminar 1. Valg af dirigent Lars Skovgaard blev igen i år valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Jytte Helgogaard aflagde beretning. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen for et år siden med undertegnede som formand, Vibeke Ørskov næstformand, Martin Raabjerg som kasserer og Lise Reimers som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Djanik Andersen, som også er foreningens webmaster, Claus Rosenager-Jepsen og Signe Andersen. Vibeke og Claus er herudover foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnoser. Medlemsarrangementer og kurser Medlemstilbud har i det forløbne år været rettet mod forældre, bedsteforældre og andre pårørende til børn og unge med PWS og til pædagoger, lærere og andre personalegrupper, der arbejder med personer med PWS. Der har ligeledes været aktiviteter rettet mod unge og voksne med PWS. Landsmøde Vi havde sidste år i september landsmøde med generalforsamling, der blev holdt i det nye handicaphus i Tåstrup. Deltagelsen var ikke overvældende 28 personer inklusive børn med PWS havde tilmeldt sig og efter generalforsamlingen havde vi besøg af psykolog Leif Nord, der om nogen kunne sætte ord på, hvad det vil sige at leve i en familie med et handicappet barn, både hvad angår parforholdet og søskende. Temadag for fagpersonale I oktober måned afholdt vi den anden temadag for lærere, pædagoger og pårørende under overskriften PWS - hjerne og virkelighed. Arrangementet foregik på MarselisborgCentret i Århus, og foredragsholder var neuropsykolog Susanne Freltofte. Temadagen havde deltagelse af ca. 60 personer, og evalueringerne heraf var meget positive. Børge Troelsen havde påtaget sig hvervet med at være kursusleder på dagen, og der skal lyde en tak til Børge for det. Kurser målrettet små, yngre og skolebørn med PWS I november og december udbød vi to temadage for både 3

4 fagpersonale og forældre, der har med PWS at gøre, men tilslutningen til disse kurser var på et minimum, hvilket var årsagen til, at vi valgte at aflyse begge dage. Dette skal ses i lyset af, at tre foredragsholdere (Susanne Blichfeldt, Mette Sørensen og Ellen Bjerre) skulle bruge ressourcer på både indhold og transport i forhold til repræsentation af få børn med PWS. Samtalegrupper Foreningen udbød i marts og april måned samtalegrupper for forældre til børn med PWS fra 0-12 år i Århus og i Hvidovre. Deltagerantallet var på henholdsvis 4 og 5 familier i hver landsdel. Leder af samtalegrupperne var pædagogisk konsulent Anne Hartvig Nielsen, som har givet tilsagn om at fortsætte som leder af fremtidige tilbud. Ridelejr for unge hjemmeboende og voksne udeboende I år fik unge hjemmeboende fra 15 år muligheden for at mødes med udeboende voksne med PWS til en ridelejr på Assentoft Kro, og 11 personer deltog her med Djanik som leder. Indholdet var både ridning og wellness, og ikke mindst wellness var et stort hit blandt deltagerne. Temadag for pårørende Igen i år udbød vi temadag for bedsteforældre og andre pårørende til børn med Prader-Willi Syndrom. Vi havde givet dagen et indhold med Susanne Blichfeldt og psykolog Leif Nord, som vi alle kommer til at møde i morgen, men desværre nåede vi kun en tilmelding på 6 personer repræsenterende 2 børn med PWS, så vi var nødt til at aflyse arrangementet. Familie- og aktivitetsweekend I juni måned fandt familieweekenden på Pindstrupcentret sted med deltagelse af 42 personer repræsenterende 11 familier med børn med PWS. Det var Djanik fra bestyrelsen, der var tovholder på weekenden, og ifølge deltagerne er det et rigtigt godt arrangement, der kommer både børn, søskende og forældre og ikke mindst den mulighed for netværksdannelse, weekenden medfører, til gavn. Pindstrupcentret er da også allerede nu booket til Sommerlejr på Frijsenborg For de unge og voksne har vi igen i år afholdt en vellykket sommerlejr. Traditionen tro dannede Frijsenborg Ungdomsskole rammen for lejren, og det var endnu engang Djanik, som stod for ledelsen af lejren, hvor deltagerantallet nåede op på 70, som det også har været de seneste år. Næste års sommerlejr holdes igen på Frijsenborg Ungdomsskole i uge 31. Temadag for forældre til udeboende unge og voksne I august havde vi et arrangement for forældre til udeboende unge og voksne i København. Selvom ens barn er flyttet hjemmefra, og andre har overtaget ansvaret, så har man stadigvæk behov for at høre om den nyeste viden inden for PWS, ligesom den sociale lovgivning fortsat spiller en væsentlig rolle. Dagen havde deltagelse af 5 familier, og Susanne Blichfeldt og socialrådgiver Jens Tamborg fra fagrådet stod for indholdet. Weekendseminar Endelig har vi så dette weekendseminar med ca. 70 tilmeldte. Vi mener selv, at vi med programmets indhold rammer bredt i forhold til målgruppen, og deltagerantallet vidner da også om, at seminaret har sin berettigelse som samlingspunkt for foreningen. Vi har i år oplevet, at rigtig mange deltagere har fået afslag fra kommunerne på deres ansøgning om dækning af udgifter til seminaret, og i den forbindelse er bestyrelsen i gang med at se på en strategi for, hvordan vi fremover skal forholde os til den problematik. PWS NYT Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først og fremmest med udgivelsen af PWS NYT, som redigeres og udarbejdes af Birgitte Jensen og undertegnede, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Birgitte for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været fine indlæg fra medlemmerne igennem årets løb, og vi vil fortsat gerne opfordre medlemmerne til at indsende fotos og artikler fra dagligdagen med PWS og fra de aktiviteter, som man måtte deltage i. Hjemmeside Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil, og det er fortsat Benjamin og Djanik, der vedligeholder og opdaterer den. Der skal herfra lyde en tak til Benjamin, som frivilligt bidrager til vedligeholdelsen af det rent tekniske samt til Djanik, som varetager de løbende opdateringer. Der er nu lavet et Link til lægen, så man i en akutsituation hurtigt kan få et overblik over, hvad man særligt skal være opmærksom på. Facebookgruppen for Prader-Willi Danmark tæller nu 86 medlemmer, og der foregår ind imellem en livlig debat vel netop forcen ved den form for medie, at der kan foregå en interaktion imellem medlemmerne. Materiale Materialemæssigt har vi fået revideret bogen om fysisk træning, som er udkommet i en netudgave i pdf-format, og som fås via download fra hjemmesiden. Det er Susanne Blichfeldt og fysioterapeut Kirsten Iversen fra fagrådet, der har forestået opdateringen, og herfra skal lyde stor tak for arbejdsindsatsen. Internationalt samarbejde Samarbejdet med andre organisationer foregår på det internationale plan fortsat især via IPWSO, den internationale PWS-organisation. Susanne Blichfeldt er professionel delegeret i IPWSO-foreningen, Djanik er den pædagogiske delegerede i IPWSOs caretaker-råd, og undertegnede er forældredelegeret i foreningen. Nationalt samarbejde Nationalt samarbejder vi med andre foreninger for sjældne handicap inden for rammerne af LEV og Sjældne Diagnoser. Vi har fået positivt tilsagn fra LEV om, at vi må benytte Handicaphuset i Tåstrup til foreningens bestyrelsesmøder, hvilket vil medføre en betydelig besparelse for foreningen. 4

5 Som tidligere nævnt er Vibeke og Claus foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnosers Repræsentantskab og deltager i repræsentantskabsmøder 2 gange om året. Vi samarbejder også med de to hospitalscentre for sjældne handicap på Rigshospitalet og Skejby Sygehus og nyder stor gavn heraf. Begge centre har repræsentanter i fagrådet og bidrager bl.a. til opdatering af foreningens informationsmateriale. Fagråd Foreningens fagråd holder møder to gange årligt og har et meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Foreningen støtter fagrådet økonomisk, ligesom vi støtter enkeltmedlemmer af fagrådet med dækning af rejseomkostninger til PWS-møder både i Danmark og i udlandet. Nye emner på programmet efterspørges af hensyn til kommunernes bevilling til kurser. Der er en tiltagende tendens til afslag på kurser i mange små foreninger, hvilket vi også tydeligt har mærket i år med de mange afslag, der er givet. Serviceloven er generel, og kommunerne kan selv tilbyde kurser, så de vil ikke yde tilskud til kursus i foreningens regi. Opfordring til at få LEV til at hjælpe foreningen med at prøve en sag. Foreningens tilbud om eventuel dækning skal ikke stå i kursusbeskrivelsen. Samme tilbud kan stadig være aktuelt for andre målgrupper på et senere tidspunkt, derfor kan kursusoplæg være enslydende til flere kurser. Netværket i foreningen er vigtigt både for forældre og børn/voksne med PWS. Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejdet foregår på traditionel vis primært på bestyrelsesmøder, som vi har holdt 4 af i år. Herudover løser de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver deres opgaver i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der finder sted hvert år i forbindelse med konstitueringen. Vi har en bestyrelse, der er sammensat, så flest mulige aldersgrupper inden for PWS er repræsenteret, hvilket forhåbentlig medfører, at vi får dækket de fleste medlemmers behov i forbindelse med de aktiviteter, vi udbyder. Sidste år foretog vi en tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmer, som bl.a. skulle afdække medlemmernes tilfredshed med foreningens udbud af aktiviteter både faglige temadage og mere uformelle arrangementer for familier, hjemmeboende og bosteder, informationsmateriale og hjemmeside, og i den forbindelse valgte bestyrelsen at henlægge et af dagbestyrelsesmøderne til en weekendkonference, så vi kunne bearbejde de indkomne resultater af undersøgelsen. Der blev via mail udsendt 219 spørgeskemaer, og vi fik 86 retur, hvilket svarer til 52 %. Generelt var medlemmerne positivt stemt over for de tiltag, som bestyrelsen foretager, og der var ikke umiddelbart forslag til nye ideer. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke skal udvikles nye ideer og tanker, og hvis der blandt medlemmerne her og nu skulle være behov eller ønsker for noget andet end det, vi udbyder, så er vi naturligvis meget lydhør herfor. Det gælder også som tidligere nævnt både PWS NYT og hjemmesiden. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og medlemmerne for en fin opbakning til bestyrelsens arbejde. Hermed er jeg nået til vejs ende i min beretning, og jeg vil overlade ordet til dirigenten. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning Der blev spurgt til deltagerbetaling og evt. finansiering af sommerlejren samt kursusindhold. Deltagerne søger ikke betaling til opholdet. Det blev påpeget, at generalforsamlingen skal ligge uden for kursusprogrammet, da kommunerne ikke vil yde tilskud til en generalforsamling. Formandens beretning blev godkendt. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. Martin Raabjerg gennemgik regnskabet for Spørgsmål vedr. ubrugte beløb til kurser kan de bruges til andre aktiviteter? Bestyrelsen søger bevillinger til bestemte aktiviteter, disse kan normalt ikke overføres til andre kurser, da de er øremærkede til de søgte kurser. 4. Fastsættelse af kontingent for Foreningen står i en ny problemstilling vedr. godkendelse af Ligningsloven 8 A. I henhold til loven skal foreningen hvert år modtage 100 gaver af mindst 200 kr. eller arrangere 4 kurser forskellige steder i landet, for at betingelserne for tilskud kan opfyldes. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen stadig arrangerer kurser, så betingelserne for at opnå tilskud bliver opfyldt. Kontingent for 2015 blev fastsat til 295 kr. for det årlige kontingent og livsvarigt individuelt kontingent 2315 kr. 5. Indkomne forslag. Forslag fra Laura Windelboe om at lade foreningens Facebookgruppe være lukket, således at man kun kan følge tråden, hvis man er medlem. Lang debat vedr. fordele og ulemper med en lukket gruppe. Det blev besluttet, at det overlades til bestyrelsen at træffe afgørelsen. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Jytte Helgogaard, Martin Raabjerg, Signe Andersen og Claus Rosenager-Jepsen. De blev alle genvalgt. Lars Skovgaard opfordrede andre til at træde ind på den ledige plads i bestyrelsen, der har stået ledig siden Tina Damgaard meldte sig som nyt medlem til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Jette Justesen og Jan Lorentzen blev genvalgt til revisorer, og Lars Skovgaard blev genvalgt til revisorsuppleant. 5

6 8. Eventuelt: Flere af foreningens medlemmer er blevet kontaktet af psykolog Poul Røpke vedr. afprøvning af produkt fra medicinalfirma. Susanne Blichfeldt tager emnet op i sit foredrag om Nyeste viden om PWS. Den nyvalgte bestyrelse Fra venstre: Tina Damgaard, Vibeke Ørskov, Signe Andersen, Lise Reimers, Jytte Helgogaard, Claus Rosenager-Jepsen og Martin Raabjerg. Fraværende på billedet: Djanik Gade 6

7 Nyt bestyrelsesmedlem Jeg hedder Tina og er mor til Lucas på 12 og Nanna, der har PWS, og som snart fylder 7 år. Vi bor i Esbjerg sammen med min kæreste og vores små hunde. Jeg er glad for nu at være en del af bestyrelsen og ser frem til nogle spændende og hyggelige møder. Jeg tænker, at jeg stille og roligt finder min plads, og jeg er sikker på, at jeg har en masse at bidrage med. Tina Damgaard med datteren Nanna Mikkel færdig med STU Hej jeg hedder Mikkel og jeg er bare glad. Nu er jeg nemlig blevet færdig med min ungdomsuddannelse. Det var en rigtig dejlig dag hvor vi fik hue på, drak børnechampagne og kørte i hestevogn. Om aftenen var vi ude på skolen til afslutningsfest. Her fik vi dejlig mad og vores uddannelsesbeviser. Jeg har gået 5 år ude på ung og godt på vej i Ballerup, og det har jeg været rigtig glad for. Jeg har haft nogle gode lærere og søde klassekammerater. Jeg har været med skolen ude at rejse flere gange. 2 gange har vi været i Spanien og i maj var vi i Portugal. Det har været nogle gode ture. Det sidste år har jeg gået mindre og mindre i skole for at vænne mig til at arbejde. Nu arbejder jeg 4 dage om ugen i en bio cafe i Ishøj hvor jeg bor. Det er jeg rigtig glad for. Her hjælper jeg med at støvsuge biograferne, lave kaffe, hente kage, vaske op og en gang imellem sælger jeg også slik og popcorn. Jeg arbejder fra 9 til 15 om onsdagen og torsdagen og fra 9 til om tirsdagen og fredagen. Om tirsdagen og fredagen har jeg tidligere fri fordi jeg går i klub Lavuk, hvor jeg er meldt til turhold og ridning. Nogen gange er jeg også til fest om aftenen i klubben. Så spiser vi god mad og danser og fester. Om mandagen har jeg hjemmedag, for der går jeg til fys og svømmer. Om onsdagen går jeg også til fys efter arbejde og nogen gange får jeg massage om torsdagen, så jeg har ret travlt. Selv om jeg har været glad for at gå i skole så er jeg også glad for at skulle arbejde nu, for så tjener jeg lidt ekstra penge ud over min pension og det er dejligt. 7

8 Hverdagen på et bosted Kasper Jensen har boet på bostedet Grankoglen i Allingåbro i 6 år. Han er glad for at bo der og fortæller her om sin dagligdag: Jeg står op kl. halv otte og gør mig klar til morgenmad, så er der gåtur, hvor vi går rundt i Allingåbro eller lidt uden for. Det tager ca. 3 kvarter. Hvis det er rigtig dårligt vejr, går vi i hallen i stedet for. Så begynder arbejdsdagen. Vi laver forskellige ting de forskellige dage. Om mandagen er vi til ridning. Vi er (beboerne på Grankoglen) delt op i tre forskellige hold, så vi kommer hjem på forskellige tidpunkter. Når vi kommer hjem, skal vi i bad. Og de, der er først færdige, når også en gåtur mere. Efter frokost har vi fri. Mandag aften går jeg i klub. Om tirsdagen har vi temadag. Vi har lige haft om skrald og genbrug. Vi har været på lossepladsen og på genbrugsstation i Randers. Vi har også selv samlet skrald, og vi har lavet plancher med noget af det skrald, vi har fundet bare i Allingåbro. Jeg synes ikke, folk skal smide så meget i Allingåbro og i naturen. Onsdag er der undervisning i skolestuen i Granbo, som ligger lige ved siden af. Der kommer to skolelærere fra AOF, som hedder Peter og Bent. Vi er delt i to hold, pigerne og drengene. Pigerne har undervisning i 1 ½ time og er så på biblioteket, og drengene er på udehold og har undervisning. Når vi er på udehold, laver vi alt muligt. Vi slår græs, klipper hæk og fejer blade. Og hjælper Peter (pedellen) med forskellige ting. Om onsdagen er der også motion i hallen fra Om torsdagen er der svømmedag i Viborg. Vi er hjemme ca , så spiser vi frokost og har fri. Om aftenen er der nogen, som går til ridning. Fredag er der undervisning og aktiviteter for pigerne i A-huset, som også ligger lige ved siden af Grankoglen. Drengene er på biblioteket og er på udehold. Om fredagen slutter dagen kl. 12, fordi der altid er nogen, der skal hjem på weekend og køres til bus og tog. Nogen gange er jeg hjemme i weekenden, andre gang er jeg på Grankoglen, hvor jeg hygger med min kæreste Katrine og med de andre. Vi tager også på ture. I dag skal vi til Halloween i Djurs Sommerland. Det er sidste chance, inden sæsonen lukker. Jeg kan godt lide at bo på Grankoglen, og jeg er faktisk blevet godt til at stå op om morgenen. Maden er god, og jeg kan gå ned i den anden afdeling og se på et skema, hvad vi skal have at spise. Torsdag er en god dag, for det er svømmedag. 8

9 Når personer med PWS bryder sammen Fra FamCare, IPWSO Mange med PWS, også voksne, får af og til et sammenbrud. Hvor ofte er meget forskelligt fra person til person, men det er et stort problem for de involverede familier/pårørende. Ængstelsesniveauet hos personer med PWS må ikke undervurderes. Meget af den udfordrende, asociale adfærd, som personer med PWS udviser, kan relateres til deres manglende evne til at udtrykke/håndtere ængstelse eller følelser. De kan blive vrede over ting, vi andre tager for givet, eller over noget, der skete i går eller for en uge siden, eller over noget, der lige er sket, men som ingen endnu har kendskab til. Det er ofte alt eller ingenting. De kan blive særligt ængstelige i forbindelse med et måltid, der serveres på en lidt anderledes måde, mens mange reagerer minimalt/forsinket ved familiedødsfald. Personer med PWS tænker anderledes. De er længere tid om at bearbejde den information, de modtager, og de kan blive forvirrede, hvis de får for mange informationer på samme tid. De kan umiddelbart virke stædige eller genstridige, når de i virkeligheden blot tager sig tid til at forstå den information, de har modtaget og forberede et passende svar. Hvis de ikke kan lide det, de hører, er det ikke sikkert, de er i stand til at udtrykke det, og vil i stedet reagere med en voldsom adfærd. Hvad vil det sige at få et sammenbrud? Når en person ikke er i stand til at kontrollere sig selv på grund af voldsomme følelser, vil vedkommende bryde sammen. Det udmønter sig i en adfærd, hvor personen nægter at kommunikere eller flytte sig, skriger ukontrolleret og græder. I mere ekstreme tilfælde vil personen udøve selvskade, blive voldelig og ikke have omtanke for andre. Nogle adfærdsmønstre handler om at få opmærksomhed og kan stoppe, hvis de ignoreres. Hvorfor sammenbrud? Ved PWS er der en række faktorer, der kan udløse sammenbrud. Først og fremmest er mange med PWS ængstelige en stor del af tiden, når de ikke præcis ved, hvad der skal ske, så de befinder sig måske konstant på kanten, selv før noget går galt eller ændrer sig. Ængstelsen kan forstærkes, når de er i nærheden af mad, eller når de blot tænker på mad eller en snarlig social begivenhed. Den kan antage mange former og genkendes i adfærd, hvor de trækker sig, ikke beklager sig, nægter, persevererer, udviser frustrationer, diskuterer, skifter måde at kommunikere på og udviser tvangsadfærd. Personer med PWS er rituelle/vanemennesker og kan derfor blive vrede, hvis tingene ikke foregår i en bestemt rækkefølge. De har problemer med at kontrollere deres følelser, og sammenbrud kan ske, når de oplever et brud på rutiner eller skuffelse. Denne tendens til sammenbrud adskiller PWS fra mange andre grupper af udviklingshæmning. Hvad skal man gøre, når personen bryder sammen? Følgende er simple og praktiske strategier, der kan minimere et sammenbrud: I begyndelsen af et sammenbrud er det vigtigt at erkende de følelser, der udtrykkes. Sig til personen: Jeg kan se, at du er vred over det, der sker. Jeg forstår, at det gør dig vred eller Jeg kan se, at du er ængstelig. Hvad er det, der bekymrer dig? Lad os finde nogle måder, der kan hjælpe dig (fx tælle langsomt eller dybe vejrtrækninger). Måske er det muligt tidligt i forløbet at nå ind til personen med en fast og rolig stemme. Eventuelt kan problemet løses ved at anvise to løsningsmuligheder: hvis der ikke er mere kaffe, så spørg, om vedkommende vil have te eller noget koldt at drikke i stedet for. En anden måde er at guide dem til at lære at løse et problem. Fx kunne man i førnævnte situation sige: Vi har ikke mere kaffe, så hvad synes du, vi skal gøre ved det? Det er ofte umuligt at stoppe en situation, der nærmer sig et sammenbrud. Hvis det sker, så forbliv så rolig som muligt under forløbet. Bliver man selv vred eller reagerer følelsesmæssigt på situationen, vil det sædvanligvis forværre tingene. Tænk, før du taler eller handler. Tal med en rolig, fast og tillidsfuld stemme. Undgå at råbe og forsøg at bevare selvkontrollen. Undgå selv at vise angst, vrede og frustration. Udsæt ikke dig selv for fare. Tænk på sikkerheden for andre, der er i nærheden, og sørg for, at de ikke involverer sig. Vær opmærksom på sikkerheden hos personen, der er brudt sammen. Det kan være nødvendigt at fjerne farlige genstande. I tilfælde af vold kan det være nødvendigt at få folk til at forlade området. Måske er der brug for ekstra hjælp. Giv personen tid og rum til at falde ned, hvis det er muligt. Befinder man sig i et hus, kan man bede vedkommende om at gå ind på eget værelse, indtil han/hun er faldet til ro. På et arbejdssted kan man bede personen om at gå til et sikkert sted, fx et tomt kontor. Er man på et offentligt sted, skal man forsøge at få ham/hende til at falde til ro på et stille og sikkert område, hvor der ikke er andre folk. Hvis personen råber ad dig, så sig, at du ikke kan hjælpe, medmindre der tales med en rolig stemme. Lad være med at svare/reagere på spørgsmål, indtil han/hun taler stiller og roligt. Denne måde kræver måske lidt længere tid, men den hjælper ofte på at berolige situationen. Tilbyd en kold drik eller et vådt håndklæde. Bed personen om at tørre ansigtet, før I taler videre. 9

10 Strategier, som forældre og pædagoger har haft glæde af Ligesom med vores andre børn, som også blev vrede, da de var små, brugte vi meget time-out i hendes værelse med døren åben. Vi gav aldrig efter for urimelige krav. Vi har aldrig brugt vold eller aggressiv adfærd. Vi byggede hendes selvværd op fra tidlig alder. Hvis det var muligt, talte vi med hende og forsøgte at få hende til at forstå sagen fra begge sider. Når vores søn bliver aggressiv eller voldelig, og vi ikke længere kan tale fornuft med ham, fjerner vi os selv fra situationen og lader sammenbruddet ske. Vi forbliver i nærheden for at sikre os, at han ikke skader sig selv, men han ved ikke, at vi er der. Øv hver dag. Den bedste måde at lære at håndtere frustrationer er at øve sig, når ængstelsen er minimal. Der vil gradvis ske en ændring, og færdighederne vil blive husket ved næste episode, hvor ængstelsen stiger. Effektive strategier er: træk vejret langsomt, tæl, brug afstressningsgenstande, fx musik, bolde og kommunikation. Selvom sammenbrud er almindelige hos personer med PWS, så kan hyppigheden og intensiteten reduceres, hvis man øver sig på at håndtere det. Kommentar fra overlæge Susanne Blichfeldt: Man skal altid tænke på, hvad der udløser et sammenbrud. Ofte er det uklare meldinger og misforståelser, som vi andre skal hjælpe med at gøre så få som muligt. Brug gerne pictogrammer og tavler, hvor dagsplaner er nedskrevet. Sammenbrud ved PWS skyldes ofte ting i omgivelserne, der er for vanskelige at håndtere for den, der har PWS. Det er en gang skrevet: Alle kriser ved PWS opstår, når situationen er for svær at overskue for den, der har PWS. Fra IPWSOs facebook-side 10

11 Ellens rygoperation Ellen og jeg har sat os med en kop te for at snakke lidt om Ellens rygoperation, der fandt sted d. 7. januar i år. Ellen havde i flere år haft skæv ryg, og lægerne mente, at det ville være bedst for hende med en operation for at undgå fremtidige problemer. Vi havde talt om det i lang tid, og både Ellen og vi var bekymrede for operationen og forløbet bagefter. Operationen gik godt, men den efterfølgende rekonvalescensperiode var hård for alle parter. I dag 9 måneder efter har Ellen det godt og er smertefri. Ved efterfølgende kontrol, så alt fint ud. Ellen husker en del fra tiden op til og efter operationen, andre ting har hun helt glemt. Birgitte: Ellen, kan du huske, hvorfor du skulle opereres? Ellen: Fordi min ryg var skæv. Når jeg havde korset på, kunne jeg godt mærke min ryg var skæv, så gjorde det ondt. Birgitte: Det var også træls med det korset især om sommeren. Du skulle have en særlig undertrøje indenunder, og korsettet irriterede dig. Ellen: Ja, så havde jeg det varmt. Birgitte: Kan du så huske, hvad du tænkte om operationen? Ellen: Jeg var lidt bange for, om man kunne dø af det, men lægerne sagde, at jeg behøvede ikke at være bange. Kasper og Katrine har fået lavet det samme, og de var ved at dø af grin, fordi jeg sagde det med at dø af operationen. Jeg kan huske, jeg havde lidt ondt i ryggen, da jeg var færdig med operationen, fordi nogle læger havde rørt ved den. Birgitte: Far og jeg var også bekymrede for operationen. Det var jo en stor operation, vi var bekymrede for, om det skulle gå godt, og om din ryg ville blive fin, men vi syntes også, det var vigtigt, at din ryg ikke blev mere skæv, så... Ellen: De har sat søm ind i ryggen, så de holder sammen, for at min ryg bliver lige. Birgitte: Kan du huske, hvor du var henne efter operationen? Ellen: Da jeg vågnede, var jeg fuld. Jeg kan huske en ting, jeg sagde, da jeg vågnede: lægen har ret! Birgitte: Og hvad mente du med det? Ellen: Lægen havde ret : Jeg døde ikke af det, efter det så faldt jeg i søvn. Birgitte: Det kan jeg godt huske, vi var meget glade for, at det var gået godt. Ellen: Og min far sagde, at jeg vrøvlede, min far kunne ikke forstå mig, fordi jeg var lidt fuld. Birgitte: Du var lidt fuld af bedøvelsen. Ellen: Jeg var på sygehuset. Først lå jeg på voksenafdelingen, men det gik ikke så godt. De vidste ikke noget om PWS. De vidste ikke, hvornår jeg skulle have piller og sådan noget. Så kom jeg hen til børneafdelingen og var der. Det var rigtig godt. Jeg sov lidt bedre, men det gjorde ondt i ryggen. Birgitte: Kan du huske, du fik piller og et lille rør ind i ryggen en slags bedøvelse direkte ind i ryggen? Ellen: Ja, hvordan får man sådan et rør ind? Birgitte: Jeg tror, at da du var ved at blive opereret, så satte de det lille rør med bedøvelse ind, så det ikke skulle gøre så ondt bagefter. Ellen: Nåh.. Lægerne vidste godt, at det ville gøre ondt, så syntes de, jeg skulle have sådan et lille rør ind, der hjalp mig, men det kløede Hvorfor? Birgitte: Fordi du fik lidt allergi enten pga. det lille rør eller også pga. noget medicin, du fik, for at der ikke skulle gå betændelse i såret. Ellen: Jeg havde også et andet lille rør i ryggen, hvor der løb blod og væske væk fra såret. Sygeplejersken sagde, at det så voldsommere ud, end det egentlig er. Det er mest væske, sagde sygeplejersken, der er kun to dråber blod. De to dråber blod farver væsken rød. Jeg var lidt ked af det, da jeg skulle have taget de dræn ud, jeg var nok lidt bange, men sygeplejersken siger, at det ikke gjorde ondt at få dræn ud, og det er rigtig nok. Jeg var oppe at gå efter operationen. Jeg gik med sådan et stativ. Sygehuset sagde til mig, at det 11

12 var svært at gå, for jeg havde alle mulige slanger, der skulle gå med. Det lille rør, der bedøvede mig, skulle også med. Der var noget, der var rigtig træls, og det var en maskine, der bippede hele natten 15 gange. Jeg ved ikke, hvorfor den nogen gange ringede. Birgitte: Fordi den var lidt i stykker, den skulle bippe, hvis medicinen holdt op med at løbe ind i det lille rør, men den bippede bare, selv om det løb. Ellen: Så jeg kan huske, du vågnede af det! Så var der heldigvis en snor, så du kunne hive i den og få fat i nattevagten, så skyndte hun sig hen til os. Jeg kan også huske, jeg havde ondt i maven, min mave var helt opspilet pga. operationen, maven kunne ikke finde ud af det efter operationen. Jeg var forstoppet, men så fik jeg klyx. Det hjalp. Jeg fik også piller, så det ikke gjorde så ondt. Jeg kan ikke huske så meget, for det er lang tid siden. Birgitte: Jeg kan huske en ting, som du blev rigtig rigtig glad for! Ellen: Hvad? Birgitte: Noget med klovne. Det syntes du var rigtig sjovt. Ellen: Nåe de der klovne, der kom på børneafdelingen og lavede sjov med børnene, så børnene ikke skulle tænke på, at det gjorde ondt! Jeg tænkte ikke på, at det gjorde ondt. Jeg tænkte på, at jeg grinede af de klovne, for de lavede alle mulige sjove ting. Birgitte: Kan du huske, hvem de troede, jeg var? Ellen: Jeg kan ikke huske det, jeg tror nok, de spurgte, om du var min oldemor! Birgitte: Ja, det var lidt skørt - så gammel ser jeg da ikke ud! Hvor kom du hen efter operationen? På Grankoglen? Ellen: Ja, med sådan en sygetransport. En mand kører, og en mand sad og snakkede med mig. Birgitte: Ja, og jeg var også med. Ellen: Ham, jeg sad og snakkede med, siger, at i Auning var et sted, hvor man fik rigtig god burger! Birgitte: Det er rigtig, og der har vi jo været siden. Kan du huske, at jeg nærmest boede ude hos dig på Grankoglen. Ellen: Ja, det kan jeg huske. Nogen gange var du der, og nogen gange var far der. I skiftedes. Jeg kunne ikke selv stå ud af sengen, når jeg skulle tisse, og jeg lå meget ned. Jeg spiste inde i sengen, mens jeg lå ned. Jeg kan huske, jeg fik rugbrødsmadder inde i sengen. Min far troede, at hans pølsemad var min, så jeg fik noget af hans pølsemad. Det var sjovt. Birgitte: Hvordan er din ryg nu, Ellen? Ellen: Den er fin. Min ryg er fin. Jeg har ikke ondt i den som lige efter operationen, men jeg er stadig øm der, hvor sømmene sidder, men ikke andre steder. Det er holdt op. Birgitte: Du er også blevet meget højere. opereret? Ellen: Ja! Ellen: Kan du huske, hvor høj jeg var, da jeg ikke var opereret? Birgitte: Jeg tror, du var en meter og et par og tres, og nu er du omkring 1,70. Så du er blevet rigtig flot, men det var jo ikke for, at du skulle blive høj, at du blev opereret. Ellen: Nej, for at min ryg ikke skulle blive endnu mere skæv og komme til at gøre ondt. Birgitte: Er du glad for, at du er blevet Birgitte: Kan du gøre de samme ting som før? Ellen: Jeg kan gå tid ridning og i Djurs Sommerland ikke de vilde ting, men jeg har prøvet Solguden og jeg kan svømme baner og gå tur. Så er snakken slut. Teen er drukket, og Ellen synes, at nu har vi snakket nok om det. 12

13 Susanne Blichfeldt kommenterer Ellens rygoperation Jeg har fået lejlighed til at læse Birgitte og Ellens samtale om Ellens operation og er blevet bedt om at kommentere. Ellen er blevet opereret for skoliose, en S-formet skævhed af rygsøjlen, som opstår hos mange, men ikke alle med PWS. Operation er ikke nødvendigt i alle tilfælde, det afhænger af, om der er gener, og om det er meget udtalt. Skoliose opstår sjældent hos mindre børn med PWS, oftest starter skævheden gradvist fra 8-9 års-alderen, men vi ser altid på ryggen ved lægekonsultationer ved PWS. Hvis der er tegn til skoliose eller mistanke herom, vil man tage et røntgenbillede for at vurdere skævhedsgraden, evt. følge med flere røntgenbilleder med måneders interval. Kyphose (overbøjet rygsøjle) ses også tit ved PWS og kan i svære tilfælde kræve operation. Kyphose kan for nogle forebygges med rygøvelser, hvor rygmuskulaturen gøres stærk. Det er tvivlsomt, om rygøvelser kan hindre udvikling af skoliose, men for alle gælder, at det er vigtigt at styrke rygmuskler, helst ved et lille DAGLIGT øvelsesprogram på bare 5-10 minutter (spørg fysioterapeuten). Når jeg læser beskrivelsen af Ellens forløb, er der to ting, som jeg specielt gerne vil kommentere: 1. Forstoppelse Ellen var generet af forstoppelse efter operationen. Forstoppelse er meget hyppig (og somme tider overset) ved PWS. Før en så stor operation, der medfører langvarigt sengeleje og ændret motorisk aktivitet i mange uger, evt. måneder, vil det være en god ide at være forberedt på dette. Det kan gøres ved at sikre, at der i dagene op til operationen er daglig normal afføring, man kan evt. give Movikol og fortsætte med at give Movikol efter operationen. Bliver afføringen tynd, kan man nedsætte Movikol-dosis, men oftest er det bedst at fortsætte og have en lidt løs afføring, idet forstoppelse kan være meget smertefuldt, når man er nyopereret og ikke kan "presse". 2. Indlæggelse efter operationen Ud fra beskrivelsen får man det indtryk, at den afdeling Ellen først lå på, ikke var forberedt på at modtage Ellen og måske heller ikke kendte hendes særlige behov? Her vil jeg anbefale, at man før en operation, der kræver indlæggelse, altid får mulighed for at tale med en sygeplejerske på sengeafdelingen for at informere om PWS og hvilke behov og komplikationer, der kan være (langsom opvågning efter bedøvelse, forstoppelse, anden smertereaktion, ængstelse, osv.).netop ved PWS er det meget vigtigt, at personalet er forberedt og kender PWS. Ellen blev flyttet til en anden afdeling, og det gik heldigvis godt. Men der kan være situationer, hvor en person med PWS måske ikke KAN flyttes til en anden afdeling. I Ellens tilfælde blev hun flyttet til en børneafdeling, men det er fx ikke alle hospitaler, der HAR en børneafdeling, og måske kan en given børneafdeling ikke modtage en person, der er over 18 år. Man må nok se i øjnene, at det er de pårørende, forældre el. pædagoger, der her må være på forkant og spørge om, hvilke resurser der vil være på sengeafdelingen efter operationen. Det skal være aftalt, hvor genoptræning skal foregå, og hvor mange dage indlæggelsen forventes at vare, så alle kan være forberedt bedst muligt. I aktuelle sag ved jeg ikke, hvad der har været aftalt, men historien understreger, at personer med PWS har særlige behov og derfor ofte vil kræve en anden pleje, end man umiddelbart forventer. Overlæge Susanne Blichfeldt 13

14 Mikkel på knallert Selv om Mikkel nu har lært at cykle, så har han stadig meget glæde af sin knallert. Da Mikkel blev 18 år, havde vi købt en trehjulet knallert til ham, fordi han ikke kunne få kørekort og bil som sin storebror. Han bruger ofte knallerten, når han f.eks. handler for os, eller når han har lyst til en lang tur ud i det fri. Nu bor vi ikke så langt fra stranden, så der kører han rundt og nyder udsigten og vinden. Det er sikkert de færreste, der ved, at man ikke behøver kørekort til en trehjulet knallert, da den ikke har nummerplade og er indregistreret som en cykel med hjælpemotor. Vi har fået malet Mikkels knallert, så den er mere smart, og vi har også fået lavet en nummerplade, hvor der står hans navn. Nu er vi så heldige, at vi i Ishøj har et fantastisk stisystem, så det er for det meste kun små veje og stier, han kører rundt på. Han tager også knallerten, når han skal til massage i Vallensbæk eller på kursus i Brøndby i stedet for bus og tog. Mikkel er faktisk ret god til at finde vej, hvis bare han har fået det vist nogle gange. Til at begynde med var jeg meget nervøs, når han kørte, og det kan jeg også stadig blive, men så er jeg nødt til at sige til mig selv, at Mikkel faktisk er voksen og er nødt til at have noget frihed, hvis han skal kunne udvikle sig. I starten, hvor han skulle lære knallerten at kende, sad hans far bagpå, og efterfølgende kørte vi langsomt i bil ved siden af, når han skulle et sted hen. Han er meget optaget af, at man skal gøre, som politiet siger, så han kører altid med hjelm og gul vest. I 2013 kom der nye knallertregler, og der fik vi at vide, at Mikkel skulle tage et knallertkørekort, selv om det var en handicapknallert. Det kunne vi ikke forstå, og vi havde mange problemer med det, da ungdomsskolen, borgerservice og politiet alle havde forskellige opfattelser af den nye lov. Det endte dog heldigvis med, at man stadig ikke skal have knallertkørekort til en trehjulet knallert, og fordi Mikkel var fyldt 18 år før 2013, så kunne han få et kørekort helt uden at skulle til undervisning eller til prøve, så derfor har han nu også et flot kørekort, som han stolt kan vise. 14 Tina (mor til Mikkel)

15 Kursus for forældre og andre pårørende til unge og voksne med Prader-Willi Syndrom Lørdag d. 14. marts 2015 afholder Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom kursus for forældre og andre pårørende til unge og voksne med PWS. Om formiddagen kommer socialrådgiver Gitte Madsen og svarer på spørgsmål i forbindelse med Serviceloven. Efter frokost vil advokat Niels Lindbjerg hjælpe med arveregler og værgemål. Kurset vil finde sted i nærheden af Kolding, sandsynligvis med mulighed for overnatning for egen regning. Pris for deltagelse: kr Tilmelding til kurset: mail til Lise Reimers, eller brev til Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød. Angiv navn/navne på deltager/deltagere samt adresse, telefonnummer og mailadresse, så bliver du/i kontaktet ca. en måned før kurset. Bindende tilmelding senest 1. februar I tilfælde af for få tilmeldte bliver kurset aflyst. Irsk konference om PWS i september 2014 På følgende link findes flere videoer fra den irske konference om PWS, bl.a. overlæge Susanne Blichfeldts foredrag om sundhedstilstande hos voksne personer med PWS og servicetilbud for voksne med PWS i Danmark. Dr. Hubert Soyer fortæller om bl.a. tilbud for voksne med PWS i Tyskland, og i hans foredrag indgår flere videooptagelser og interview med voksne personer med PWS. Der er engelske undertekster til videoen med de voksne beboere fra Tyskland. Se de interessante videoer og foredrag på: Til borgere i botilbud og deres pårørende LEV er interesseret i at høre fra borgere, hvis man har erfaringer med hjemtagelser i forbindelse med de ændrede handlekommuneregler (indført ved lov ultimo maj 2010). Det kan både være hjemtagelser af sagsbehandlingsansvaret til oprindelig kommune eller hjemtagelser, som har betydet en fysisk flytning til en tidligere kommune. LEV vil gerne høre alle slags erfaringer, positive som negative, erfaringer vedrørende ydelser, tilbud, sagsbehandling og hvad der ellers er er i forbindelse med lovændringen i praksis. Kontakt lhaj.lev.dk eller på tlf (mellem kl. 10 og 14 på hverdage ellers læg en besked). Familie med mindre barn med PWS søges til artikel Foreningen er blevet kontaktet af Caroline Grønne Wigdal, journalist på Familie Journal. Hun vil gerne i kontakt med en familie til et mindre barn med PWS med henblik på en artikel til Familie Journal. Hvis du er interesseret, så skriv til Caroline mail: 15

16 Aktiviteter 2014 Dato Aktivitet Sted Tilmeldingsfrist 31. marts og 28. april Samtalegruppe forældre Scandic Hvidovre Afviklet 3.april og 24. april Samtalegruppe forældre Scandic Aarhus City Afviklet 3. maj Temadag for pårørende til udeboende Post- og Telemuseet, Kbh. Afviklet maj Ridning og wellness for unge og Auning Kro Afviklet voksne med PWS 15. juni Temadag for pårørende Mødecenter Odense Aflyst juni Familie- og aktivitetsweekend Pindstrup Centret Afviklet 28. juli 1. august Sommerlejr Frijsenborg Ungdomsskole Afviklet 24. september Temadag om skolebørn Mødecenter Odense Aflyst september Weekendseminar Kursuscenter Brogården, Middelfart 4. november Temadag for pædagogisk personale Mødecenter Odense til udeboende 10. december Temadag om småbørn og førskolebørn Mødecenter Odense Afviklet Afviklet Afvikles 10. december Aktiviteter 2015 Dato Aktivitet Sted Tilmeldingsfrist 14. marts Kursus for forældre og andre pårørende Kolding 1. februar til Lise Reimers til unge og voksne med PWS maj Ridning og wellness for unge og voksne med PWS/pædagoger og forældre november Ridning og wellness for unge og voksne med PWS/pædagoger og forældre Jylland Sjælland Til Djanik Andersen Til Djanik Andersen juni Familie- og aktivitetsweekend Piindstrup Centret Til Djanik Andersen Sommerlejr Til Djanik Andersen September Generalforsamling 16

17 Brug kroppen Sjov og nem app fra TipTapTudse Appen Brug kroppen giver ideer til, hvordan kroppen kan bruges. Det er super sjove øvelser med fine illustrationer, og der er lyd på med tydelige instruktioner. LEVs Børneterapeuter Aldersgrænsen sat op! Nu kan LEV tilbyde konsulentbesøg hos familier med udviklingshæmmede børn op til 12 år. LEV tilbyder konsulentbesøg af en børneterapeut til familier med udviklingshæmmede børn i alderen 0-12 år. Børneterapeuten er ergoterapeut med specialuddannelse. Terapeuten foretager ikke behandling, men vejleder om stimulering og udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Derved støttes forældrene til at efterspørge relevante terapeutiske tilbud og hjælpemidler fra kommunen. Tilbuddet er gratis for familien, dog er medlemskab af LEV en forudsætning. Er der spørgsmål og/eller ønsker om yderligere information om LEVs børneterapeutordning er man velkommen til at kontakte LEVs faglige koordinator for børneterapeuterne Alice Hasselgren torsdag kl på tlf eller Yderligere informationer om LEVs Børneterapeuter kan fås i pjece, der kan downloades fra LEV s hjemmeside: 17

18 Handi Forsikringsservice I 1996 påtog Landsforeningen LEV sig en aktiv rolle i forbindelse med forsikringsformidling. Analyser havde vist, at mange handicappede blev diskrimineret på forsikringsområdet. Således var det kun de færreste, der kunne tegne en ulykkesforsikring eller en ansvarsforsikring. LEV forespurgte forskellige forsikringsselskaber om interessen for at indgå i projektet. Codan kom med det bedste tilbud, og det blev startskuddet til et særdeles godt samarbejde, som har ført til en række produkter på såvel forsikrings- som pensionsområdet. Selvom Codan er et stort forsikringsselskab, er det handicapforeningernes principper, der ligger til grund for forsikringerne. Forsikringerne formidles af Landsforeningen LEV. Pensionist og hvad så? HANDI Forsikringsservice har et samarbejde med SEB Pension omkring oprettelse af pensionsopsparing. Det samarbejde er indgået, fordi den dag man overgår fra førtidspensionist til folkepensionist, sker der en drastisk ændring i ens pensionsudbetaling. Hvis man ikke har sparet op til dette i tide, kan det være svært at få pengene til at slå til. Derfor råder Handi Forsinkringsservice til, at man gør noget ved at mindske nedgangen, som fx: Indbetaling til ATP (via hjemkommunen) Indbetaling til SUPP (via hjemkommunen) Starte en HANDI pensionsopsparing via SEB Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Handi Forsikringsservice, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup. Tlf (mandag torsdag kl ). Handi Forsikringsservice hjælper med råd og vejledning og udarbejder en pensionsberegning. Handi Boforsikring For at tegne en HANDI Boforsikring skal man være udviklingshæmmet. Desuden er det et krav, at man bor i et bofællesskab eller har sin egen lejlighed med kontakt til hjemmevejleder eller støttecenter. Boforsikringen har følgende grunddækninger: Dækker personlige ejendele ved fx brand, vandskade og indbrud. Røveri og ran. Simpelt tyveri. Retshjælp. Ansvarsskader. Verdensrejseforsikring ved rejser i op til 60 dage. Pr. 1. august 2014 er man ikke længere forsikret med sit gule sygesikringskort, når man rejser i udlandet. Men med Handi Boforsikring, indboforsikring med inkluderet verdensrejsedækning, er man ligeså godt dækket, som man plejer at være. Desuden kan der tegnes tillægsdækninger til Boforsikringen: Elskade Elektronik Glas og kumme Udvidet Rejse (Afbestillingsdækning ved rejser) Hundeansvar Skader skal altid anmeldes via HANDI Forsikringsservice. Man kan ringe til LEV dagligt mandag til torsdag mellem kl. 9 og eller sende en mail til med beskrivelse af, hvad der er sket. Husk at oplyse kundenummer eller cpr.nummer. 18

19 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og regioner. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Fysioterapeut Kirsten Iversen Kanalbuen 14, 2870 Dyssegård Tlf: Mobil: Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Sygeplejerske/Patientkoordinator Bolette Færch Petersen Klinik for Sjældne Handicap, 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf Psykologisk fagkonsulent Henrik Robert Nielsen Center for Voksensocial Region Midtjylland Tingvej 15 B 3. sal DK Viborg Fastnet: Mobil: Professor John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Overlæge Hanne Hove Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen Mette Sørensen Agertoften Solrød Strand Tlf: Talepædagog, Vejleder i Karlstadmodellen Ellen Bjerre Jensen Vindingevej Roskilde Tlf Klinisk diætist Anne Mørch Børneafdeling A Århus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf Afdelingslæge, PhD Anders Johanson Vækst og Reproduktion 5064 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax Overlæge Susanne Blichfeldt Konsulent for Landsforeningen for PWS Kildehusvej Roskilde Tlf

20 Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Formand Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk Næstformand: Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre Kasserer Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj Sekretær Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød Øvrige medlemmer Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ Signe Andersen, Agermosen 35, 2650 Hvidovre Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, Frederiksberg Tina Damgaard, Stejlgårdsparken 52, 6740 Bramming Praktisk info Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær. Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gavekonto i Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, reg.nr. 3001, kontonummer

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården PWS NYT 2012 Årgang 26 Foto: Oscar og Henriette, Brogården Nummer 04 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Referat fra generalforsamling d. 30. september 2012... 3 Nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin

PWS NYT. 2013 Årgang 27. Nummer. Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin PWS NYT 2013 Årgang 27 Pernille og Laura på juleindkøb i Berlin Nummer 01 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Nyt handicaphus i Tåstrup... 3 Ændring af 100 i Serviceloven... 3

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere