Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af bibliotek.dk"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2014 DBC

2 Brugerundersøgelse 2014 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen Metode antal besvarelser - fejlkilder... 4 Forslag til forbedringer... 5 Resultater fra 2014-undersøgelsen... 6 Hvem er brugerne?... 6 Indtryk af nogle brugere... 6 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk?... 7 Besøg... 7 Ærinde... 7 Hyppighed... 8 Dags- og ugebesøgsmønster... 8 Hvad bruges bibliotek.dk til? Hvad er den konkrete årsag til det aktuelle besøg på bibliotek.dk? Hvilke materialer søges der efter? Bruges bibliotek.dk som start eller kun til materialer fra andre biblioteker? Hvilke søgesider? Gemte personlige oplysninger Favoritbiblioteker Særlige funktioner: Ratings, Andre der har lånt, link til Infomedia m.m Facebook Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? Forbedringsønsker og kritikpunkter til bibliotek.dk Hvad synes du er irriterende eller mangler ved bibliotek.dk? Facetter Stavehjælp Søgning og rankering Login Gammel versus ny bibliotek.dk Bestilling Materialer der ikke kan lånes Visning af søgeresultater Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Søgning Biblioteksvagten Inspiration Manglende kendskab til bibliotek.dk Kommentarer til lokale biblioteker eller andre sites Oplysninger fra Webtrends webstatistik: styresystem, browser m.m

3 Indledning Hvad ved vi om bibliotek.dk s brugere, deres tilfredshed, deres anvendelse og deres ønsker til produktet? Den årlige generelle brugerundersøgelse på bibliotek.dk giver vigtige input til udvikling. Hermed publiceres et kort resumé af de vigtigste resultater fra 2014-undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i november I dette notat beskrives de vigtigste resultater, og forslag til at imødekomme nogle af ønskerne markeres med denne farve. Selve brugerundersøgelsens resultater suppleres med tal fra Webtrends som måler en række data som fx brugernes udstyr, besøgsfrekvens og -tidspunkt m.v. Kort resumé af undersøgelsen 2014 Vi har ikke i 2012 og 2013 lavet denne generelle brugerundersøgelse fordi der var to versioner af bibliotek.dk i drift i disse år. Old.bibliotek.dk er stadig i drift ultimo 2014, men kun ganske få bruger den. Den lukkes i december Antal besvarelser på denne type undersøgelser er stadig faldende. Formentlig først og fremmest fordi alle netbrugere løbende udsættes for et meget stort antal brugerundersøgelser. Undersøgelsen viser på de fleste punkter ikke store ændringer siden sidste generelle undersøgelse i Brugernes tilfredshed med produktet er fortsat stor om end mindre end i tidligere undersøgelser. Vi ved fra henvendelser til DBC at der er mange som er meget kede af at slippe den gamle version af bibliotek.dk Ud af fem mulige kategorier vælger 80% ( %) Meget god eller God som deres svar ang. den samlede vurdering af bibliotek.dk. 4,27% (2011: 1,33%) synes bibliotek.dk er Dårlig eller Meget dårlig. Aldersspredningen hos brugere der har svaret på undersøgelsen er stor. Især brugere mellem 50 og 69 er overrepræsenterede, mens børn og unge er underrepræsenterede i forhold til landsgennemsnittet. Andelen af besvarelser fra brugere fra 70 og opefter svarer til landsgennemsnittet. Hovedstaden er stærkt overrepræsenteret i forhold til resten af landet, mens kønsfordelingen er næsten lige og dermed svarer til befolkningens sammensætning (som pt er 49,62% mænd og 50,38% kvinder). Den markante afvigelse fra landsgennemsnittet gør at det er begrænset hvilke konklusioner der kan drages af det statistiske materiale. Brugernes kommentarer er derimod som altid nyttige. Den centrale funktion for brugerne er at søge poster frem og bestille materialerne. Bøger, artikler, film og musik er det der søges mest efter. Hvor mange brugere har bibliotek.dk? I løbet af 2014 (til og med uge 47) har bibliotek.dk i alt haft 2,67 mio. besøg. 3

4 Tallet er dog behæftet med nogen usikkerhed, da der både er skiftet platform og version af statistikprogram. Andelen af storforbrugere er ifølge undersøgelsen steget: godt 51% besøger bibliotek.dk mindst en gang om ugen. Brugernes udstyr er stadig Windows-domineret, men i mindre grad end tidligere og der sker meget hurtigt ændringer: 68% bruger Windows styresystemer (et fald fra 97% på syv år). Mac ligger hos bibliotek.dk-brugere på 28%. Android: 1,3%. (Tal fra 4. kvartal 2014) 36% bruger Chrome, 30% bruger Internet Explorer, 21% bruger Safari, Mozilla Firefox bruges af 13%. Diverse mindre browsere ses også i statistikken fx Android og Opera. Selvom brugerne er tilfredse med bibliotek.dk, har de rigtig mange forslag til yderligere faciliteter og muligheder. En del af ønskerne er omtalt i afsnittet: Forbedringsønsker til bibliotek.dk. Sammenfattende må man sige at bibliotek.dk har en stor brugergruppe med mange typer brugere repræsenteret. Det er meget aktive brugere som har mange ideer til videreudvikling. Men de har også i et vist omfang blik for at bibliotek.dk er udtryk for mange forskellige institutioners samlede tilbud og service, og at alt derfor ikke fungerer ideelt i enhver situation. En del af de aktive brugere er ikke tilfredse når noget bliver lavet om! Metode antal besvarelser - fejlkilder Brugerundersøgelsen er lavet af DBC ved brug af redskabet: Relationwise Survey. Brugerundersøgelsen var åben for besvarelse i perioden november 2014, og blev annonceret via forsiden af bibliotek.dk, nyhedsmail samt blogpost. Publiceringsperioden har været lidt kortere end tidligere år hvilket også kan være en af årsagerne til det mindre antal besvarelser. I alt har 738 personer besvaret mindst ét spørgsmål; 633 har besvaret alle spørgsmål, og der er flere hundrede kommentarer på de ni spørgsmål med mulighed for kommentarer. For otte år siden fik vi 5000 svar på 14 dage. Antallet af netundersøgelser er steget voldsomt de seneste år. Mange brugere er formentlig trætte af undersøgelser, og klikker dem væk. Sammenligner man dette års tal med tidligere år, kunne det se ud som om at tendensen til at de ældre (fra 50 og opefter) i højere grad end de yngre tager sig tid til at besvare undersøgelsen er yderligere forstærket. Vi vil fremover udvide brugen af bibliotek.dk s brugerpanel og andre former for brugerinddragelse. Besvarelserne og de mange kommentarer giver dog både kvantitativt og kvalitativt mange gode input til den fortsatte udvikling. Fejlkilder: Da undersøgelsen kun har været tilgængelig i en måned, vil den lejlighedsvise bruger ikke være så godt repræsenteret. Undersøgelsen er udført og bearbejdet af Marianne Dybkjær og Kirsten Larsen, DBC. 4

5 Forslag til forbedringer Undervejs i gennemgangen af resultater omtales forslag til udvikling, information eller andet som kan imødekomme ønsker, problemer eller mangel på forståelse eller brug. Disse bemærkninger er markeret med grønt. Citater fra brugerne Der citeres undervejs fra kommentarer i brugerundersøgelsens åbne spørgsmål de er markeret med lilla og er gengivet uden rettelser. Det er ikke tilstræbt at citaterne skal repræsentere den gennemsnitlige kommentar. Der er også lagt vægt på originalitet og underholdningsværdi. 5

6 Resultater fra 2014-undersøgelsen Hvem er brugerne? Det samlede antal besvarelser er 658. Det betyder at der ikke er nok besvarelser til at drage statistiske konklusioner hvor man sammenligner med hele befolkningen. Den korte version er som noteret i resuméet: Aldersspredningen hos brugere der har svaret på undersøgelsen er stor. Især brugere mellem 50 og 69 er overrepræsenterede, mens børn og unge er underrepræsenterede i forhold til landsgennemsnittet. Andelen af besvarelser fra brugere fra 70 og opefter svarer til landsgennemsnittet. Hovedstaden er stærkt overrepræsenteret i forhold til resten af landet, mens kønsfordelingen er næsten lige og dermed svarer til befolkningens sammensætning (som pt er 49,62% mænd og 50,38% kvinder). Næsten 40% af besvarelserne kommer fra brugere uden arbejde samt pensionister. Indtryk af nogle brugere Brugerne af bibliotek.dk kommer med mange kommentarer i brugerundersøgelsen. Her et par klip fra brugernes kommentarer om det bedste ved bibliotek.dk. Det giver lidt indtryk af hvor forskellige brugerne er: en vigtig og glædelig funktion er den værdifulde hjemtagelsesproces, der hersker over hele landet. Flot med denne service: "Bestil - og du har cd'en eller partuturet i hånden et par dage senere"! man kan søge på lydbånd fra alle bibloteker og ikke kun lige hvad de har i den lokale kommune. Det er en meget vigtig funktion hvis man er ordblind. Den er blevet meget mere ordblindevendlig efter den selv begynder at komme med forslag når man begynder at skrive. Så behøver man ikke at selv kunne stave forfatter og matrialet korakt. Jeg er meget begejstret for Bibliotek DK. En uundværlig faktor i et studieliv på SU. Giver mig mulighed for at orientere mig meget bredere i mit studie. Fantastisk brugbart i søgeprocesser i forhold til opgaver. Jeg er forfatter og bruger derfor også Bibliotek.dk til at se hvor i landet der er størst efterspørgsel på mine bøger. Den viden kan jeg nemlig ikke få fra mit forlag eller i forbindelse med bibliotekspengene, hvor der nok står antal bøger, men ikke om der er geografiske forskelle. Det giver god viden i forhold til at komme ud og holde foredrag eller tale med læserne. 6

7 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk? Besøg Besøgstal for bibliotek.dk i 2014 (til og med uge 50) er godt 3 millioner besøg (incl. besøg på mobilversion). Hvor mange brugere har bibliotek.dk? I løbet af 2014 (til og med uge 50) har bibliotek.dk i alt haft knap 2 millioner besøgende. Med de forbehold der skal tages for hvordan et webanalyseredskab kan identificere om en bruger er den samme eller en ny bruger (én bruger kan bruge flere forskellige computere, andre brugere kan dele én computer) kan nok konkluderes at der er omkring 1 million brugere på bibliotek.dk. Besøg fra udlandet udgør 6% af besøgene med 1 procentpoint fra hver af landene: USA, Tyskland, Sverige og Norge. Flere statistikker kan ses på Ærinde På spørgsmålet Hvad bruger du bibliotek.dk til? svarer brugerne (der kunne mærkes flere svar af): Ærinde 2014 Private formål 67% I forbindelse med 17% skole eller uddannelse I forbindelse med 16% arbejde Aldersfordelingen blandt dem der har svaret på undersøgelsen påvirker også denne statistik så de private formål er dominerende. 7

8 Hyppighed På spørgsmålet Hvor ofte bruger du bibliotek.dk? svarer brugerne: Hyppighed Næsten dagligt 12% 15% Ugentligt 39% 42% Mindst én gang om 38% 33% måneden Sjældnere 10% 10% Gruppen af storforbrugere - brugere der bruger bibliotek.dk mindst en gang om ugen - ligger på 57% og er stadig stigende, men sjældne brugere er naturligvis underrepræsenteret i en netundersøgelse der har været tilgængelig i knap en måned. Dags- og ugebesøgsmønster Brugerundersøgelsen kan suppleres med tal fra Webtrends om hvornår på dagen og ugen brugerne besøger bibliotek.dk. Ugebesøgsmønster for besøg i 2014 september-november: Mønstret er som tidligere: faldende antal besøg gennem ugen med lørdag som den dag der er færrest brugere. Bemærk at dagenes rækkefølge er efter antal besøg. 8

9 Dagsbesøgsmønster for besøg september-november 2014 Mønstret er som tidligere med dagtimerne fra 9-16 som de travleste og så falder det i perioden Om aftenen er der en del brugere fra kl

10 Hvad bruges bibliotek.dk til? Søgning og bestilling er de centrale funktioner, men at få inspiration, tjekke lånerstatus eller finde materialer på nettet er også meget brugt: At søge og bestille litteratur, musik, film etc. som jeg ved jeg skal bruge 1. Ofte 80% 2. Af og til 15% 3. Sjældent 3% 4. Aldrig 2% At få ideer og inspiration til læsning, lytning etc. 1. Ofte 16% 2. Af og til 30% 3. Sjældent 29% 4. Aldrig 25% At finde materialer på nettet fx e-bøger, film på nettet eller artikler fra Infomedia 1. Ofte 13% 2. Af og til 25% 3. Sjældent 30% 4. Aldrig 33% At tjekke lånerstatus 1. Ofte 19% 2. Af og til 26% 3. Sjældent 16% 4. Aldrig 38% I forhold til 2011 er den eneste større ændring at langt flere bruger bibliotek.dk til at tjekke lånerstatus. 10

11 Hvad er den konkrete årsag til det aktuelle besøg på bibliotek.dk? Vi har spurgt brugerne om hvad der fik dem til at besøge bibliotek.dk den dag de svarede på undersøgelsen. Her er de hyppigste årsager lånerstatus er steget i forhold til 2011 : Hvad fik dig til at besøge bibliotek.dk i dag? Jeg har hørt eller læst om et bestemt materiale jeg vil finde/bestille 59% Link fra et biblioteks hjemmeside eller katalog 3% Skulle tjekke lånerstatus Fik mail eller blogpost om undersøgelsen 11% Link fra Google Link fra andre steder Hørt om bibliotek.dk fra andre Andre årsager 10% 1% 1% 2% 12% Disse svar kan suppleres med oplysninger fra Webtrends om hvor brugerne på bibliotek.dk kommer fra (tal fra oktober 2011): Direkte opslag på bibliotek.dk 54% Google - diverse udgaver og linktyper 25% De fleste brugere kalder altså selv bibliotek.dk, og 25% kommer fra Google. Resten fordeler sig på et væld af bibliotekssider og kataloger og meget andet. Fx 1% fra Filmstriben. 11

12 Hvilke materialer søges der efter? Hovedresultatet er stadig at bøger, artikler, musik og film er kerneprodukterne; flertallet af brugerne søger på et eller andet tidspunkt efter disse materialer. Noder og spil er noget som et mindretal bruger bibliotek.dk til at finde. 12

13 Bruges bibliotek.dk som start eller kun til materialer fra andre biblioteker? I bibliotek.dk s første år var den typiske anvendelse at man brugte bibliotek.dk når det man søgte ikke fandtes i den lokale katalog altså først den lokale katalog og dernæst bibliotek.dk. I dag er billedet blandt bibliotek.dk-brugere sådan: Mere end halvdelen af de brugere der har svaret på brugerundersøgelsen går altså direkte i bibliotek.dk. Formentlig fordi de har erfaret at de kan reservere i den lokale katalog ved bestilling i bibliotek.dk uden at skulle skifte katalog. Hvilke søgesider? Vi har spurgt brugerne om de bruger de særlige søgesider til én type materialer: 13

14 Det fremgår at mere end 80% bruger specialsøgesiderne, og omkring 90% bruger den generelle søgeside Alle materialer. Konklusion: brugerne kan se formålet med at bruge en side der hjælper med den type søgning de er i gang med men det er ikke den samme side hver gang. Gemte personlige oplysninger Vi har spurgt meget eksplicit: Har du gemt dine oplysninger (navn, adresse, evt. bibliotek m.m.) i Min profil, så de gemmes fra gang til gang? Andelen der bruger denne funktion er steget fra 56% i 2006 til 65% i 2008, 63% i 2009, 68% i 2010 til 69% i 2011, til 74% i Pr har godt brugere lavet et bibliotek.dk-login, knap har koblet det sammen med NemID og godt 5000 med WAYF (Where are you from - Single Sign-Onsystem på uddannelsessteder). Favoritbiblioteker Andelen af brugere som bruger Favoritbiblioteker til at se om disse har materialet og om det er hjemme er på 55%. 9% ved ikke om de bruger den. Selvom brugerne har gemt flere biblioteker som favoritbibliotek, bruger 91% oftest det lokale folkebibliotek til at hente materialet på. Bestiller du for andre? Vi har spurgt brugerne om de bestiller for andre end sig selv og fået disse svar: Bestiller ofte for andre 11% Bestiller af og til for andre 34% Bestiller aldrig for andre 55% Det mest almindelige er altså at man bestiller til sig selv, men en stor del af brugergruppen bestiller af og til for andre. 14

15 Særlige funktioner: Ratings, Andre der har lånt, link til Infomedia m.m. Vi har spurgt til anvendelsen af nogle få andre funktioner på bibliotek.dk. Skemaet angiver antal brugere der har svaret. De brugere der har besvaret undersøgelsen er først og fremmest brugere af artikler og anmeldelser fra Infomedia og bestiller digitale kopier af artikler (dette svarer til resultatet fra 2011). De andre funktioner har ikke den store interesse hos dem der har svaret. 15

16 Bibliotek.dk s blog Kun 15% kender til bibliotek.dk s blog, hvor der bl.a. skrives om nyheder. Brugere kan dog have brugt link fra bibliotek.dk til bloggen uden at vide at der er tale om en blog. Det behøver de heller ikke vide. Bloggen bruges primært som supplement til Hjælp i bibliotek, hvorfra der linkes til bloggen. Facebook Kun 4% af respondenterne svarer at de kender bibliotek.dk s Facebook-side. Og mange ønsker bestemt heller ikke at bruge den: Vil meget helst ikke tvinges på Facebook for at kunne få info eller andet Hold op med at løbe efter alt muligt smart! Lav et formidabel websted vi vil besøge og bruge. Vi behøver ikke alt det andet gejl. I NEVER ever use Facebook - a detestable website that should never be used by reputable organisations Her spiller det nok ind at en stor del af besvarelserne på brugerundersøgelsen kommer fra de årige. Men muligvis også at interessen for Facebook er i aftagende. Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? På spørgsmålet: Hvad er din samlede vurdering af bibliotek.dk? svarer brugerne således i 2014: Resultatet med 80% i de to bedste kategorier er ikke så godt som i 2011 (90%), men stadig udtryk for at de fleste brugere er godt tilfreds. Bibliotek.dk s migration er endnu ikke helt færdig så forhåbentlig kan nogle af de brugere som er utilfredse blive mere tilfredse. 16

17 Forbedringsønsker og kritikpunkter til bibliotek.dk Der er kommet mange kommentarer på de åbne spørgsmål. Der er mange ønsker til forbedringer og nye funktioner og kritiske kommentarer. Et af spørgsmålene til brugerne lød: Hvad synes du er irriterende eller mangler ved bibliotek.dk? Her nævnes kun de ønsker der går igen i flere kommentarer med enkelte citater (markeret med denne lilla farve) fra brugerne, gengivet med brugernes skrivemåde. Samt forslag til hvordan vi kan imødekomme kritik eller udviklingsønsker (markeres med denne grønne farve). Generelt er der en del brugere som naturligt nok ikke kan skille ad hvad der foregår i deres eget biblioteks grænseflade, og hvad der foregår på bibliotek.dk. Mange bibliotek.dkbrugere ønsker at kunne foretage alle operationer fra bibliotek.dk uden skift til andre grænseflader. En del mere specifikke forslag eller ideer implementeres straks når vi får dem. Bemærk at de positive kommentarer til samme områder ses i næste afsnit: Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Og den samme søgefunktion kan opleves som elendig eller eminent. Facetter En af de nye funktionaliteter er facetterne til venstre på skærmen. De giver mulighed for at afgrænse søgningen på kategorier som emne, forfatter, sprog, år mm. Filter-funktionen til venstre burde have tjekbokse i stedet for radioknapper, så man kunne vælge flere f.eks. materialetyper. Filtrene reagerer med det samme man kllikker i et felt. Skal man filtrere efter f.eks. 10 forskellige parametre, bliver det en uendelighed af genindlæsninger. Hvis det kunne gøres til en brugerindstilling, om siderne skal genindlæse automatisk, ville filtrene være meget mindre krævende at bruge. At der kan være mange forskellige filtre med f.eks. det samme forfatternavn, bare med mindre forskelle, såsom en stavefejl eller med fødselsår efter. Saml dog det hele et sted i stedet. At man ikke kan vælge fra Man kan nu (fra ultimo 2014) vælge flere facetter ad gangen, ligesom man kan fravælge facetter. De valg man har foretaget, bliver vist øverst i facetmenuen. Stavehjælp Mange brugere efterlyser stavehjælpen bibliotek.dk forsøger ikke at gætte forfatter eller titel, hvis man kun skrive dele heraf eller staver forkert (f. eks. Jan Guillou - som jeg måske/måske ikke har stavet korrekt her). bibliotek.dk har meget at lære fra fx google mht "mente du??" Fx. hvordan staver du sjostakovitz?? Hvordan Itsak Perlmann? Der korrigeres ikke for tastefejl, hvor andre muligheder bliver foreslået (som f.eks. på Google) Ledte specifikt efter en bog med titlen Is, og den var meget svær at finde - måske pga den meget korte titel. 17

18 At søgemaskinen er så fintmærkende, at blot en lille stavefejl som f.eks ét manglende"i" i Heinrich (Mann) diskvalificerer søgningen. Det må da give svare problemer for ordblinde. Desuden opstår der let problemer ved transkriptionen af slaviske navne. Stavehjælpen er på udviklingsplanen for Søgning og rankering Flere brugere har problemer med at gennemskue hvorfor de får et bestemt søgeresultat. De får for mange poster og de forekommer irrelevante. At filtreringen først sker efter første søgning Svært at indskrænke søgning.ex voksen lydbøger Der kommer nogle gange mange irrelevante materialer op ved et forsøg på en målrettet søgning. Måske er søgefiltrene ikke præcise nok? Eller for komplicerede at bruge? Hvad jeg tror er bedste match, kommer ofte et stykke nede i søgningen jeg kan ikke nemt begrænse søgeresultater til præcis den jeg vil have uden at der kommer en hel del resultater hvor kun et eller nogle af ordene i titlen opstår Brugerne kan via udvidet søgning sætte deres filtre fra start. Det bliver i starten af 2015 muligt at sætte udvidet søgning som en fast, gemt indstilling. I starten af 2015 sættes en ny standard-rankering af søgeresultater i drift hvor vi vælger rankering efter om brugeren ser ud til at søge efter emne, titel eller forfatter. Den vil formodentlig hjælpe mange brugere. Login Der er også i denne brugerundersøgelse en del kommentarer om login. Har ikke kunnet få 'gem mine data' ex. Loginoplysninger til at virke - kun ok hvis jeg logger ind og ud med kort tidsinterval. Er det fordi der skal justeres ting ved cookies? Login-funktionen synes jeg ikke er videre brugervenlig - altså ikke det, at man skal logge ind, men måden, den fungerer på at den ikke har "samkørt LogIn" med mit lokale folkrbibliotek At jeg ikke få det til at fungere med at logge på, så jeg kan tjekke, at jeg nu også har bestilt nogle bøger! Vi justerer løbende log in-proceduren for at gøre den nemmere at bruge. Senest har vi ændret dels formularen, dels rækkefølgen af de informationer der gives. Samkøring af loginoplysninger er på vej. Gammel versus ny bibliotek.dk Der er stadig en del brugere, der hellere vil bruge den gamle udgave af bibliotek.dk. I det gamle bibliotek dk, skulle man ikke starte forfra hver gang man skulle bestille noget hvis man ville låne flere ting. Jeg syntes ikke funktionen hvor man skulle kunne gemme og bestille alle tingene på en gang fungerer. Jeg savner den gammeldags "min kurv" Skal prøve at vænne mig til at muligheden for at bruge det "gamle" bibliotek.dk er borte. det var langt, langt bedre :o((( At man kan lave registeropslag ligesom i den gamle grænseflade. den nye version er besværlig og irriterende jeg savner den gamle. ikke engang personalet på mit folkebibliotek kunne hjælpe mig med at logge på. det tog lang tid at finde ud af det selv. 18

19 Vi undersøger hvilke konkrete funktioner brugerne savner ved den gamle bibliotek.dk, når vi støder på denne type kommentarer fra brugerne. En øget informationsindsats i form af fx introfilm og tips på forsiden vil forhåbentlig hjælpe. Bestilling Man kan ikke med det samme se, at en bestilling er gået igennem og den kommer ikke på listen før efter nogen tid. Jeg er af den grund, uden at opdage det, kommet til at bestille den samme bog 3 gange på den samme dag, og den blev sendt til mit bibliotek i 3 forskellige versioner. Det er ikke hensigtsmæssigt. Der er mange små steps inden man rent faktisk har bestilt et materiale. Den kan ikke gemme mine login oplysninger fra gang til gang, kun når jeg skal bestille materiale. Jeg kan ikke bestille lydbøger som Mp3-filer medmindre jeg har login til infomedia. At man ved hver eneste bestilling skal bekræfte sine data (som typisk ikke ændrer sig). Hele denne side kunne overspringes, så man kunne nøjes med at trykke "Bestil" ved hver bestilling. At man ikke kan bestille flere materialer på en gang (ekstra irriterende, fordi selve bestillingsprocessen er så omstændelig). Hvis man er logget ind, kan man gemme sine oplysninger fra gang til gang. Hvis man bestiller materialer som ikke reserveres lokalt, og heller ikke kan håndteres som automatisk fjernlån, kan der gå nogen tid, før materialet ses i lånerstatus. Der er advarselsmeddelelse om dette i Lånerstatus, men vi arbejder på at det kan stå ud for posten. Materialer der ikke kan lånes Brugerne er ikke tilfredse med at de finder materialer på bibliotek.dk som ikke kan lånes. alene, at jeg fra tid til anden støder på at materiale ikke udlånes, men det kan jeg jo dårligt klandre bibliotek.dk På bibliotek.dk gennemfører man i tilsvarende tilfælde en reservering og modtager derefter en (fra en medarbejder, der er vældig venlig, men som ærlig talt efterhånden også må være træt af denne mulighed) om, at materialet desværre er så nyt, at det ikke kan udlånes. Det ville være rart, at det enten var muligt at stille sig i kø (også selvom køen ville være på mange måneder) eller umuligt at bestille noget, der ikke kan lånes. Alle bøger der kan ses på bibliotek.dk skal kunne hjemlånes; det er brugerne i kraft af skatten, der har betalt for bøgerne, de er ikke en eller anden halvdum institutions private ejendom!!!!! Der bliver ikke særligt tit (måske aldrig) ryddet op i jeres databaser. Med det mener jeg at der ligger bestillingsinfo til materiale som i simpelthen ikke har mere, eller har fået endnu. Det ville være rart hvis den blev opdateret engang i mellem, så materiale der er udgået ikke bliver vist på listen. Bibliotek.dk er også den nationalbibliografiske publicering, og derfor skal også materiale som ikke udlånes, være i basen. Nyt materiale: det er hvert enkelt bibliotek der bestemmer om de modtager bestillinger på helt nye materialer. Udenlandsk materiale som ikke mere findes på et bibliotek skal fjernes fra bibliotek.dk. Vi har desværre et efterslæb på denne funktion. Vi overvejer, om vi kan lave en valgmulighed så man kan skjule det der ikke kan bestilles. Visning af søgeresultater Som i tidligere undersøgelser er der brugere der gerne vil kunne se flere resultater ad gangen og kunne navigere mellem siderne i et søgeresultat Ved ikke om det er muligt at få mange flere resultater vist ad gangen i stedet for at skulle bladre hele tiden. STOR STOR MANGEL: 1.Det bør være muligt SELV at vælge, hvor mange poster, der skal vises ved en søgning - f.eks. er søgeresultatet, at der er 97 poster, bør man kunne få dem alle frem på én side!!! 2. Det bør være muligt SELV at vælge, om man vil springe frem/tilbage til en bestemt side ved søgning; som det er nu, kan man kun gå til "næste side", "side 1" eller til "forrige side" - f.eks. bør man kunne gå til søgeresultatets "side 8" og derefter til søgeresultatets " side 3" - altså vilkårlig "springen rundt" i søgeresultatet!!! 19

20 Jeg synes der bliver vist for få hits pr. side, når man søger, og der mangler også muligheden for at vælge sidertal når man har søgt. Man får pt vist op til 10 værkklynger (som kan rumme flere hundrede poster). Sætter vi det yderligere op, vil det forringe performance. Men vi arbejder løbende på at kunne forbedre performance og dermed måske sætte antal viste poste op. Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Udover et væld af ideer og ønsker til ny og forbedret funktionalitet er der også i kommentarerne udbredt tilfredshed med bibliotekerne, Biblioteksvagten og bibliotek.dk. Her nogle få af disse kommentarer til Hvad er det bedste ved bibliotek.dk? : Very little of the material I need is available in the local library, so I absolutely depend on bibliotek.dk. at det er der...det er fantastisk at man kan få fat i alle mulige bøger og at man kan være sin egen bibliotekar Funktionaliteten er blevet rigtig god - god søgefunktion At man har adgang til alle biblioteker i hele landet. Fantastisk. det er nemt og hurtigt. Hvis der bliver omtalt en bog i tv eller nævnt af vennekredsen er det bare at gå på nettet og bestille den. Brugervenligt!!! At skabe sig et overblik over de ønskede materialer og udvælge de nødvendige - og de eventuelt anmeldte i diverse tidsskrifter. Men en vigtig og glædelig funktion er den værdifulde hjemtagelsesproces, der hersker over hele landet. Flot med denne service: "Bestil - og du har cd'en eller partuturet i hånden et par dage senere"! Nemt at bruge. Man kan bestille fra alle biblioteker hjem til det bibliotek, man ønske at aftente på... og så er det klar i løbet af et par dage. Hvilket fantastisk system.. og så er det gratis. At det er lige så godt som at få en gave da jeg fandt ud af det eksisterede. Så mange bøge der pludseligt blev tilgængelige man kan bestille bøger uden at bekymre sig om fra hvilket bibliotek de kommer, de kommer bare, også specielle udgivelser som kun findes på stadsbiblioteket At det er LANGT lettere at bruge end Frederiksberg Biblioteks hjemmeside (fkb.dk). At det er en virkelig nem hjemmeside at bruge, selvom jeg er forholdsvis ny herinde, er det bestemt ikke svært at finde og bestille ting. Vi har et fantastisk system i Danmark som jeg er glad for og stolt af. Det er fantastisk at kunne bestille alt hvad jeg har lyst til at læse af skøn- og faglitteratur - også meget nye materialer og på engelsk. Søgning Hurtig søgefunktion - det bør være en selvfølge Selv om siden ikke er helt intuitiv (er det rigtig stavet, her bør måske være stavekontrol) fungerer den nu ret godt dybdesøgning på bøger; enkelt digte i digtsamlinger God og præcis søgefunktion; at man kan søge 'alle steder' på én gang; At man kan søge på lydbånd fra alle bibloteker og ikke kun lige hvad de har i den lokale kommune. Det er en meget vigtig funktion hvis man er ordblind. Den er blevet meget mere ordblindevendlig efter den selv begynder at komme med forslag når man begynder at skrive. Så behøver man ikke at selv kunne stave forfatter og matrialet korakt. 20

21 Biblioteksvagten At der er en biblioteks vagt som man kan spørge om alt muiigt. Nemt at gå til, og er hurtig til at svare på evt. spørgsmål i biblioteksvagten. De altid fine og klare svar man får hos Biblioteksvagten Inspiration at man har adgang til så meget materiale gratis! Det er fantastisk, meget meget fint. Jeg har absolut ikke råd til at købe alle de bøger jeg p.t er interesseret i. Men også at der overhovedet er et system, så bøgerne kan findes eller man kan blive inspireret af samme system, til at læse bøger man ellers ikke var opmærksom på Fint med inspirationssiden med nyt materiale. Jeg kan godt lide at læse nye anmeldelser; at finde bøger af forfattere som jeg normalt ikke læser. Kort sagt være nysgerrig! Manglende kendskab til bibliotek.dk En del brugere nævner, at de via undersøgelsen er blevet gjort opmærksomme på muligheder de ikke anede eksistensen af. Andre efterlyser ting, der allerede findes. Se tidligere kommentar - synes, det er fantastisk, men ville være godt med en lille "intro" til funktionerne for at kunne få fuldt udbytte. Jeg synes sitet vurderet som webside, er utrolig dårligt, da jeg i denne test lige har fundet ud af de første 20 ting, som jeg ikke anede, man kunne få af materialer og serviceydelser. Det burde et site jo lægge op til i menuerne, så man fik lyst til at gå på opdagelse i de mange muligheder. Jeg synes, bibliotek.dk er fuldstændig fantastisk. Men jeg kan af spørgsmålene fornemme, at jeg slet, slet ikke er klar over alle mulighederne. Ville være skønt med en "how to do" tutorial på nettet eller måske et par arrangementer på det lokale bibliotek for at blive bekendt med muligheder. at fritekst-søgningen er blevet fjernet Det ville være rart på forsiden at kunne søge på forfatter, titel eller fri tekst (som man kan for eksempel på antikvariat.net) Der mangler en "nyt på hylderne" oversigt Vi vil i starten af 2015 lave nogle små introfilm, der fortæller om bibliotek.dk s funktioner. De publiceres på vores YouTube-kanal og på bibliotek.dk. Derudover vil vi bruge forsiden til at give tips & tricks til brugen af bibliotek.dk. Den nye menu (fra november 2014) vil måske også hjælpe brugere frem til funktioner de ikke kendte. Information til brugerne om funktioner og muligheder er vigtig, og skal forbedres løbende bl.a. ud fra brugerhenvendelser. Dilemmaet er at brugerne gerne vil have en enkel overskuelig side, men samtidig gerne vil få øje på snesevis af muligheder når de har brug for dem! Hjælpefunktionen rummer information om det meste og har en søgefunktion. På hver søgeside gives information som særlig egner sig til denne type materialer. På bibliotek.dk s blog og på Facebook og Twitter informeres om nyheder eller om funktioner vi kan se brugerne overser eller misforstår. Kommentarer til lokale biblioteker eller andre sites Undervejs får vi også andre kommentarer her et lille udpluk: Når mit kodeord ikke virker søger jeg gerne hjælp hos nogle rigtig søde ladies på Folkebiblioteket i hundested, De er bare så utrolig søde og hjælpsomme og de kender til de muligheder som jeg overser, så super service på Hundested bibliotek Dejligt det kan lade sig gøre at søge og låne materialer i alle biblioteker. Og tak til de altid hjælpsomme bibliotekarer. ;-)) Jeg er meget glad for de udvidede åbningstider, som jeg ofte bruger - også tiderne uden personale til stede. 21

22 Oplysninger fra Webtrends webstatistik: styresystem, browser m.m. Supplerende statistiske oplysninger fra Webtrends tal for desktopversionen septembernovember Systemoplysninger om brugerne Styresystem 68% har Windowssystemer. 28% har Mac, 1,3% har Android, 0,8% Linux. Browsere 36% bruger Chrome, 30% bruger Internet Explorer, 21% bruger Safari, Mozilla Firefox bruges af 13%. Diverse mindre browsere ses også i statistikken fx Android og Opera Skærmopløsning 1366x768 (47%) og 1280x800 (28%) er de dominerende skærmopløsninger på desktopversion, men der er et væld af andre med et større antal brugere. Tal for mobilversionen (som ikke er migreret til ny bibliotek.dk det sker ultimo december januar 2015) OBS! En del ipad-brugere kommer på m.bibliotek.dk selvom der er redirect for tablets til desktopversionen. Adressen m.bibliotek.dk synes at være cachet hårdt på ipad, så brugerne skal skrive www-adressen for at komme på desktopversionen som er mere egnet til tablets. Derfor er tallet ikke kun for mobiltelefoner, da mere end halvdelen af brugerne på m.bibliotek.dk er ipads. Styresystem 80% har ios (iphone og ipads). 18% har Android. 22

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2016 DBC Brugerundersøgelse 2016 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2016... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2010 DBC Brugerundersøgelse 2010 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2010... 3 Hvor mange brugere har bibliotek.dk?... 3

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere