Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af bibliotek.dk"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2016 DBC

2 Brugerundersøgelse 2016 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen Metode antal besvarelser - fejlkilder... 4 Forslag til forbedringer... 4 Resultater fra 2016-undersøgelsen... 5 Om respondenterne... 5 Indtryk af nogle af brugerne... 5 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk?... 6 Besøg... 6 Hyppighed... 6 Dags- og ugebesøgsmønster... 7 Hvad bruges bibliotek.dk til?... 9 Hvilke materialer søges der efter? Starter brugerne i eget bibliotek eller i bibliotek.dk? Hvilke søgesider? Søgning Gemte personlige oplysninger Favoritbiblioteker Min side Lister Særlige funktioner: E-kopi af artikler, Andre der har lånt, link til Infomedia m.m Karrusel og emneoversigt Sociale medier Kritikpunkter og forbedringsønsker til bibliotek.dk Hvad synes du er irriterende eller mangler ved bibliotek.dk? Facetter Stavehjælp Søgning og rankering Bestilling Materialer der ikke kan lånes Design og layout Og det, vi ikke kan gøre så meget ved ;-) Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Hvordan opfatter brugerne bibliotek.dk? Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? Søgning Manglende kendskab til bibliotek.dk Kommentarer til lokale biblioteker, Biblioteksvagten eller andre sites

3 Indledning Hvad ved vi om bibliotek.dk s brugere, deres tilfredshed, deres anvendelse og deres ønsker til produktet? Den årlige generelle brugerundersøgelse på bibliotek.dk giver vigtige input til udvikling. Hermed publiceres et kort resumé af de vigtigste resultater fra 2016-undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført i oktober/november I dette notat beskrives de vigtigste resultater, og forslag til at imødekomme nogle af ønskerne markeres med denne farve. Selve brugerundersøgelsens resultater suppleres med tal fra Webtrends som måler en række data som fx brugernes udstyr, besøgsfrekvens og -tidspunkt m.v. Kort resumé af undersøgelsen 2016 Undersøgelsen blev gennemført i oktober/november i Knap 400 har svaret på hele undersøgelsen, et lidt større tal har svaret på dele af den. Undersøgelsen viser på de fleste punkter ikke store ændringer siden sidste generelle undersøgelse i Brugernes tilfredshed med produktet er fortsat stor. Ud af fem mulige kategorier vælger 87% ( %) Meget god eller God som deres svar ang. den samlede vurdering af bibliotek.dk. 1% (2015: 4%) synes bibliotek.dk er Dårlig eller Meget dårlig. Aldersfordelingen hos respondenterne i undersøgelsen viser en overrepræsentation af respondenter over 50 år, mens børn og unge er underrepræsenterede i forhold til landsgennemsnittet. 77% af respondenterne er over 50 år, og 49% angiver at de er pensionister. Regionerne Hovedstaden og Sjælland er let overrepræsenteret i forhold til resten af landet. Kønsfordelingen svarer til landsgennemsnittet. Afvigelsen fra landsgennemsnittet gør, at man især hvad angår alder - skal være forsigtig med at drage konklusioner på det statistiske materiale. Brugernes kommentarer er derimod som altid nyttige. Den centrale funktion for brugerne er at søge poster frem og bestille materialerne. Bøger, artikler, film og musik er det der søges mest efter. Hvor mange brugere har bibliotek.dk? I løbet af 2016 (til og med uge 46) har bibliotek.dk i alt haft 3,4 mio. besøg. Andelen af storforbrugere er den samme som i 2015: godt 50% besøger bibliotek.dk mindst en gang om ugen. Brugernes udstyr er stadig Windows-domineret, men i mindre grad end tidligere og der sker meget hurtigt ændringer: 51% bruger Windows styresystemer. ios bruges af 21 %, Mac ligger hos bibliotek.dk-brugere på 20%, Android: 7%, Linux 1%. 3

4 Browsere 32% bruger Chrome, 13% bruger Safari, 14% bruger Internet Explorer, og Mozilla Firefox bruges af 10%. Mobile browsere ses også i statistikken, fx bruges Mobile Safari af 20%. 15% af brugerne bruger en smartphone, mens 14% bruger en tablet. 71% bruger en computer. Selvom brugerne er tilfredse med bibliotek.dk, har de forslag til yderligere faciliteter og muligheder. En del af ønskerne fremgår af respondenternes kommentarer i undersøgelsen og besvares løbende. Sammenfattende må man sige at bibliotek.dk har en stor brugergruppe med mange typer brugere repræsenteret. Det er meget aktive brugere som har mange ideer til videreudvikling. Men de har også i et vist omfang blik for at bibliotek.dk er udtryk for mange forskellige institutioners samlede tilbud og service, og at alt derfor ikke fungerer ideelt i enhver situation. Metode antal besvarelser - fejlkilder Brugerundersøgelsen er lavet af DBC ved brug af redskabet: Relationwise Survey. Brugerundersøgelsen var åben for besvarelse i perioden 10. oktober - 2. november 2016, og blev annonceret via forsiden af bibliotek.dk, nyhedsmail, Facebook-opslag, Twitteropslag og mail til brugerpanelet. I alt har 877 personer besvaret mindst ét spørgsmål; 390 har besvaret alle spørgsmål, og der er op til flere hundrede kommentarer på de spørgsmål, der havde mulighed for kommentarer. Besvarelserne og de mange kommentarer giver både kvantitativt og kvalitativt mange gode input til den fortsatte udvikling. Fejlkilder Da undersøgelsen kun har været tilgængelig i knap en måned, vil den lejlighedsvise bruger ikke være så godt repræsenteret. Forslag til forbedringer Undervejs i gennemgangen af resultater omtales forslag til udvikling, information eller andet som kan imødekomme ønsker, problemer eller mangel på forståelse eller brug. Disse bemærkninger er markeret med grønt. Citater fra brugerne Der citeres undervejs fra kommentarer i brugerundersøgelsens åbne spørgsmål de er markeret med lilla og er gengivet uden rettelser. Det er ikke tilstræbt at citaterne skal repræsentere den gennemsnitlige kommentar. Der er også lagt vægt på originalitet og underholdningsværdi. Undersøgelsen er for slutbrugere. Derfor sorteres ansatte i biblioteksvæsenet fra i starten af undersøgelsen. Undersøgelsen er udført og bearbejdet af Marianne Dybkjær, DBC. 4

5 Resultater fra 2016-undersøgelsen Om respondenterne Det samlede antal besvarelser er 390. Det betyder at der ikke er nok besvarelser til at drage statistiske konklusioner hvor man sammenligner med hele befolkningen. Den korte version er som noteret i resuméet: Aldersspredningen hos brugere der har svaret på undersøgelsen er stor. Især brugere over 50 er overrepræsenterede, mens børn og unge er underrepræsenterede i forhold til landsgennemsnittet. Hovedstaden er overrepræsenteret i forhold til resten af landet. 49% af besvarelserne kommer fra pensionister. Indtryk af nogle af brugerne Brugerne af bibliotek.dk kommer med mange kommentarer i brugerundersøgelsen. Her et par klip fra brugernes kommentarer om det bedste ved bibliotek.dk. Det giver lidt indtryk af hvor forskellige brugerne er: Forholdsvis stort udvalg af cd-musik på tværs af alle biblioteker At kunne bestille bøger fra andre biblioteker At det er rimeligt omfattende, selv om det ikke dækker alle bibliotekernes materiale, hvor det ind imellem er bedre at søge i specialbibliotekets database. At man finder (næsten) alle danske bøger og rigtig mange udenlandske, og at svartiderne som regel er korte/acceptable Lektørudtalelserne og det forholdsvis store udvalg af engelske bøger (flere ville nu ikke skade...) Bøgerne, nem brugerflade, forlænge lånte bøger At man kan søge på alle biblioteker og efter alle typer materialer - altså også artikler fx At jeg kan søge i alle baser på én gang og derefter bestille til det ønskede bibliotek, hvilket er tidsbesparende for mig - særligt i perioder med opgaveskrivning, hvor jeg ofte har brug for at bestille mange materialer inden for kort tid. Også muligheden for at hente referencefiler til import i Zotero er af stor hjælp. 5

6 Hvor meget og hvordan bruges bibliotek.dk? Besøg Besøgstal for bibliotek.dk i 2016 (til og med uge 46) er 3,4 millioner besøg. Det vil sige, at den samme bruger godt kan have stået for flere besøg. Hvor mange brugere har bibliotek.dk? I løbet af 2016 (til og med uge 46) har bibliotek.dk i alt haft 1,7 millioner besøgende, altså unikke brugere. Med de forbehold der skal tages for hvordan et webanalyseredskab kan identificere om en bruger er den samme eller en ny bruger (én bruger kan bruge flere forskellige computere, andre brugere kan dele én computer) kan nok konkluderes at det korrekte tal er en smule lavere. Besøg fra udlandet udgør 7% af besøgene med 2% fra Sverige, 2 % fra Holland, 2 % fra Tyskland og 1% fra Norge. Flere statistikker kan ses på Hyppighed På spørgsmålet Hvor ofte bruger du bibliotek.dk? svarer brugerne: Hyppighed Næsten dagligt 18% 15% Ugentligt 33% 36% Mindst én gang om 34% 37% måneden Sjældnere 15% 13% Gruppen af storforbrugere - brugere der bruger bibliotek.dk mindst en gang om ugen - ligger på 51%, mens gruppen af sjældne brugere er underrepræsenteret i en netundersøgelse der har været tilgængelig i knap en måned. 6

7 Dags- og ugebesøgsmønster Brugerundersøgelsen suppleres nedenfor med tal fra Webtrends om hvornår på dagen og ugen brugerne besøger bibliotek.dk. Ugebesøgsmønster for besøg i 2016 Mønstret er som tidligere: faldende antal besøg gennem ugen med lørdag som den dag der er færrest brugere. Bemærk at dagenes rækkefølge er efter antal besøg. 7

8 Dagsbesøgsmønster for besøg i 2016 (til og med uge 46) Mønstret er som tidligere med dagtimerne fra 9-16 som de travleste og så falder det i perioden Om aftenen er der en del brugere fra kl Bemærk, at tidspunkternes rækkefølge er efter antal besøg. 8

9 Hvad bruges bibliotek.dk til? Søgning og bestilling er de centrale funktioner, men at få inspiration, søge emner, tjekke lånerstatus eller finde materialer på nettet er også brugt: At søge og bestille konkrete bøger, film, musik mm, som jeg ved jeg skal bruge 1. Ofte 73% 2. Af og til 22% 3. Sjældent 2% 4. Aldrig 3% At søge bredt på emner, fx i forbindelse med en opgave 1. Ofte 11% 2. Af og til 20% 3. Sjældent 27% 4. Aldrig 42% At få ideer og inspiration til bøger, film, musik mm. 1. Ofte 14% 2. Af og til 25% 3. Sjældent 24% 4. Aldrig 37% At finde materialer på nettet fx e-bøger, film eller Infomedia-artikler 1. Ofte 12% 2. Af og til 24% 3. Sjældent 26% 4. Aldrig 38% At tjekke lånerstatus 1. Ofte 18% 2. Af og til 28% 3. Sjældent 18% 4. Aldrig 36% I forhold til 2015 er der lidt færre, der bruger bibliotek.dk til at søge bredt på emner og tjekke lånerstatus, mens lidt flere bruger bibliotek.dk til at få inspiration. 9

10 Hvilke materialer søges der efter? Hovedresultatet er stadig at især bøger, men også artikler, musik, lydbøger og film er kerneprodukterne; flertallet af brugerne søger på et eller andet tidspunkt efter disse materialer. Noder og spil bruges kun af en lille del af brugerne. 10

11 Starter brugerne i eget bibliotek eller i bibliotek.dk? I bibliotek.dk s første år var den typiske anvendelse at man brugte bibliotek.dk når det man søgte ikke fandtes i den lokale katalog altså først den lokale katalog og dernæst bibliotek.dk. I dag er billedet blandt bibliotek.dk-brugere sådan: Mere end halvdelen af de brugere, der har svaret på brugerundersøgelsen, går altså direkte i bibliotek.dk. Formentlig fordi de har erfaret at de kan reservere i den lokale katalog ved bestilling i bibliotek.dk uden at skulle skifte katalog. Hvilke søgesider? Vi har spurgt brugerne om de bruger de særlige søgesider til én type materialer: Det fremgår at ca. 55% bruger specialsøgesiderne, og omkring 62% bruger den generelle søgeside Alle materialer. Så brugerne kan se formålet med at bruge en side der hjælper med den type søgning de er i gang med men det er ikke den samme side hver gang. 11

12 Søgning Man har forskellige søgemetoder til rådighed i bibliotek.dk. Vi har spurgt til, hvilke metoder brugerne bruger: 68 % bruger tit eller af og til de forslag man får ved indtastning i søgefelterne 66 % bruger tit eller af og til filtrene i venstre side. 14 % bruger tit eller af og til søgekoder (fo=, ti=, em=) 12 % bruger tit eller af og til operatorer (and, or, not) Rankering Vi har siden sidste brugerundersøgelse justeret en smule i rankeringsmetoden på bibliotek.dk, sådan at dansksproget materiale og nyere materiale vises tidligere i søgeresultatet. 31% af brugerne synes, at den som oftest giver en relevant rækkefølge. Af kommentarerne til dette spørgsmål fremgår det, at mange brugere helst vil have søgningen vist med de nyeste materialer først. Jeg foretrækker kronologisk orden, når det er generelle søgninger, men også for de specielle er det vigtigt jeg sorterer næsten altid efter "nyeste først" de gange jeg ændrer sortering er typisk med forfattere der har udgivet mange bøger, hvor jeg gerne vil se om deres nyeste udgivelser er på listen Gemte personlige oplysninger Vi har spurgt om brugerne gemmer de personlige oplysninger: Har du gemt dit favoritbibliotek og dine lånerdata (CPR-nummer, pinkode mm), så de gemmes fra gang til gang? Andelen der svarer ja til dette er steget løbende fra 56% i 2006 til 74% i Oktober 2016 har godt brugere lavet et bibliotek.dk-login, ca har koblet det sammen med NemID og godt med WAYF (Where are you from - Single Sign- On-system på uddannelsessteder). 12

13 Favoritbiblioteker Andelen af brugere som bruger Favoritbiblioteker til at se om disse har materialet og om det er hjemme er på 44%. 8% ved ikke om de bruger den. Selvom nogle af brugerne har gemt flere biblioteker som favoritbibliotek, bruger 93% oftest det lokale folkebibliotek til at hente materialet på. Bestiller du for andre? Vi har spurgt brugerne om de bestiller for andre end sig selv og fået disse svar: Bestiller ofte for andre 10% Bestiller af og til for andre 36% Bestiller aldrig for andre 54% Det mest almindelige er altså at man bestiller til sig selv, men en tredjedel af respondentgruppen bestiller af og til for andre. 13

14 Min side På Min side kan man bl.a. se sin lånerstatus, huskeliste og indstillinger. Vi har spurgt til brugen af disse funktioner. 62% bruger lånerstatus 34% bruger huskelisten 30% har tilpasset sine indstillinger Det fremgår af kommentarerne til dette spørgsmål, at flere brugere gerne vil kunne se tidligere lån, både for at kunne genbestille og for at have overblik over det man allerede har læst. Jeg vil gerne kunne se hvad jeg har lånt tidligere - nogle gang har jeg haft en rigtig god bog hjemme, som jeg gerne vil låne igen, men spm jeg ikke længere kan huske titlen på. Huskelisten er meget rodet, og uoverskuelig, hvilket har gjort at jeg er stoppet med at bruge den. Ville være godt hvis man kunne: opdele i genre fx. Så at de bøger under fiktion ikke ligger blandet med dem man har gemt for at huske til en skole opgave. jeg har en privat liste på sider over især historiebøger som jeg gerne vil læse Lister Vi har spurgt om, hvad man synes om en egentlig liste-funktion. En sådan funktion er der angiveligt interesse for: 58 % vil gerne eller måske bruge at kunne oprette flere lister 30 % vil gerne eller måske dele lister med andre 34 % vil gerne eller måske bruge at kunne gøre nogle lister private/offentlige 19 % vil gerne eller måske dele lister på de sociale medier Da det gennem de sidste år har været et ønske at kunne bruge lister, fordi brugerne også kender denne funktion andre steder fra, har vi tilføjet en listefunktion som ide i Releaseplan

15 Særlige funktioner: E-kopi af artikler, Andre der har lånt, link til Infomedia m.m. Vi har spurgt til anvendelsen af nogle andre funktioner på bibliotek.dk. Skemaet angiver hvordan der er svaret. De brugere der har besvaret undersøgelsen er først og fremmest dem, der bruger artikler og anmeldelser fra Infomedia og bestiller digitale kopier af artikler (dette svarer til resultatet fra 2015). De andre funktioner har ikke den store interesse hos dem der har svaret. Ill. er hentet fra spørgeskemaet, og eksemplet på den sidste svarmulighed er ikke medtaget her i rapporten Kommentarer fra respondenterne: jeg finder hvad der interesserer mig og tager mig ikke af hvad andre gør eller ikke gør Jeg er i tvivl om hvordan man lærer alle disse smarte muligheder, jeg kan se, der er. 15

16 Personalisering Vi har spurgt, om man vil være interesseret i mere personligt tilpassede søgeresultater, baseret på brugeradfærd på bibliotek.dk. Som det fremgår, er der størst interesse for anbefalinger ud fra interesser, tidligere lån og reserveringer med lang ventetid og netop afleverede titler. I kommentarerne til dette spørgsmål er der en del skepsis, fx: 16

17 Hvis jeg selv kan styre hvornår de forskellige muligheder bringes i spil lyder det da ok. Hvis implementeringen er på højde med Google og Amazon... men hvis jeg ikke selv har 100% kontrol vil det være "# # irriterende. nogen gange vil man gerne genfinde noget man har læst (lånt) før så det ville være træls hvis det blev sorteret fra. Om noget er hjemme på biblioteket er lige meget, man kan da heldigvis bestille og får så materialet når det bliver ledigt eller fra et andet bibliotek Jeg vil hellere have en "ren" søgning uden anbefalinger, idet jeg i forbindelse med studiet har brug for ALLE hits, også de mærkelige/obskure/underlige. Hvis dette betyder, at I logger flere oplysninger om mig, så er svaret klart "nej tak" Jeg foretrækker at tænke selv!!! 17

18 Karrusel og emneoversigt 35% af respondenterne bruger tit eller en gang imellem karrusellen med nye materialer på forsiden. 38 % bruger den aldrig. Af kommentarerne fremgår det, at en del brugere er irriterede over, at man ikke kommer tilbage til der hvor man var, hvis man har åbnet en post. Nogle brugere efterlyser også, at karrusellen er personlig, altså fx baseret på den enkelte brugers lån eller interesser. Burde være personlig fra bruger til bruger Synes det er træls at man efter at have læst om en bog/andet, og går tilbage at man da rykker tilbage til forsiden og ikke til den kategori / det sted man kom fra vil være opmærksom på dette fremover! Det skulle så være tilpasset mig, dvs. at jeg skulle kunne angive genrer eller det skulle være baseret på hvad jeg ellers har lånt. Vi har tilpasset karrusellen, så man ved et klik på bibliotek.dk-logoet kommer tilbage til det tema man kom fra. 36% af respondenterne bruger tit eller en gang imellem emneoversigten på forsiden. 35% bruger den aldrig. En del giver udtryk for, at de ved hvad de har behov for, når de kommer til bibliotek.dk og derfor ikke har behov for at bruge emneoversigten. Andre nævner, at emnerne ikke matcher deres søgebehov. 60 % af brugerne vil gerne eller måske have mere inspiration og forslag til materialer på forsiden Emneoversigten kan være til hjælp. Karrusellen er blot overflødigt fyld. 'Mine emner' er meget specifikke og jeg har - som regel - altid en titel eller forfatter jeg skal søge på. (Jeg finder langt de fleste titler på Goodreads.com) Sociale medier Facebook 18% af respondenterne svarer at de følger bibliotek.dk s Facebook-side. Det er en stigning i forhold til 2015, hvor 8% svarede, at de fulgte den. Bibliotek.dk s blog 10% følger bibliotek.dk s blog, hvor der bl.a. skrives om nyheder. Brugere kan dog have brugt link fra bibliotek.dk til bloggen uden at vide at der er tale om en blog. Det behøver de heller ikke vide. Bloggen bruges som supplement til Hjælp i bibliotek og i Facebookopslag. Twitter 3% følger bibliotek.dk s Twitter-profil. 18

19 Instagram 2 % følger DBC s Instagram-profil dbcdk med materialer #påvejtilbiblioteket. YouTube 1% følger bibliotek.dk s kanal på YouTube. 19

20 Kritikpunkter og forbedringsønsker til bibliotek.dk Hvad synes du er irriterende eller mangler ved bibliotek.dk? Her nævnes kun de ønsker der går igen i flere kommentarer med enkelte citater (markeret med denne lilla farve) fra brugerne, gengivet med brugernes skrivemåde. Samt forslag til hvordan vi kan imødekomme kritik eller udviklingsønsker (markeres med denne grønne farve). Sproglige og andre små rettelser gennemføres straks, vi hører om dem. Facetter Facetterne til venstre på skærmen kan hjælpe brugerne med at håndtere et stort søgeresultat. De giver mulighed for at afgrænse søgningen på kategorier som emne, forfatter, sprog, år mm. Processen at søge og filtrere via afkrydsningsfelterne er ikke optimal på tablet og mobiltelefon. Er nødt til at bruge søgekommandoer for at indsnævre, hvis der er for mange resulatet. Det virker ikke ordentligt at bruge emne/forfatter mv. i venstre side. Vi udfolder nu kun de 5 første facetkategorier af hensyn til overblikket. Resten skal man selv folde ud. Stavehjælp Mange brugere efterlyser bedre stavehjælp. Søgemaskinen er godt nok gammeldags. Den kræver fuldstændig korrekt (iflg biblioteket) stavning, hvilket især ved udenlandske navne er en irritation. Ved udenlandske navne bruger jeg Google, som ikke har problemer med stavemåderne. At man skal stave 100% korrekt, når man søger på f.eks. en forfatter. Kunne godt ønske mig lidt "Google-funktionalitet alá "mente du"... at små tastefejl medfører 0 resultater. Det ville være nyttigt med nærliggende forslag a la ordnet.dk Vi arbejder på at udvide stavehjælpen til også at omfatte personnavne. Søgning og rankering Nogle brugere efterlyser andre søgemuligheder. I dette års undersøgelse efterlyser flere brugere at kunne søge specifikke tidsskrift-numre. For søgeresultater generelt, bør der kunne sorteres i materiale, som er til udlån og materiale, som kun findes til gennemsyn på et specifikt bibliotek, f.eks. Det Kongelige Bibliotek. dårlige søgemuligheder: især mangler jeg "..." i titel eller frasesøgning Jeg har senest søgt på en nyudgiven bog som jeg ved findes. Tilsyneladende ejer biblioteket ikke bogen. Søgningen giver ikke et resultat. Det kunne være fint at få den besked, at bogen findes, men at den ikke er tilgængelig via noget bibliotek. Ellers sidder man i lang tid og tjekker, om nu stavningen af forfatternavn er korrekt etc. ;-) 20

21 Der mangler en mere nuanceret søgefunktion på emner. F.eks.: Historie, faghistorie, perioder, områder, historiske romaner, krimier osv. osv. Venstremenuen mangler valgmuligheder, som f.eks. lignende temaer, forfattere. Irriterende at oplæseren i lydbøger ofte står som forfatter på listen. Vanskeligt at søge enkelte tidsskrifter. Har som regel ikke brug for det artikelbaserede, hvor man jævnligt får meget dårlige kopier, specielt når det gælder avisartikler, men også tidsskriftartikler kan være dårligt kopierede. Jeg synes, det er usandsynligt svært at bestille bestemte tidsskrifter. Jeg opgiver ofte. Da det også er et ønske fra andre, vil vi overveje, om vi kan gøre det enklere at søge og bestille tidsskrifter. Bestilling Nogle brugere finder at bestilprocessen er for omfattende og at der er for mange klik. Derudover undrer nogle sig over, at det reserverede materiale ikke omgående dukker op på deres lånerstatus. Alt for mange skærmbilleder man skal igennem for at afgive bestilling For mange tastetryk for at bestille en bog. [Irriterende] At jeg ikke kan bestille direkte fra huskelisten Antallet af trin i bestilprocessen vil løbende blive evalueret med henblik på en reduktion. Materialer der ikke kan lånes Brugerne er ikke tilfredse med at de finder materialer på bibliotek.dk som ikke kan lånes. At der er opført titler, som ikke kan lånes! Det er dødirriterende! [Irriterende] At der er materiale, der ikke kan lånes. Bøger på offentlige institutioners biblioteker skal kunne lånes fordi de er betalt via vores alle sammens skat Bibliotek.dk er også den nationalbibliografiske publicering, og derfor skal også materiale som ikke udlånes, være i basen. Nyt materiale: det er hvert enkelt bibliotek der bestemmer om de modtager bestillinger på helt nye materialer. Udenlandsk materiale som ikke mere findes på et bibliotek fjernes løbende fra bibliotek.dk. Vi overvejer, om vi kan lave flere valgmuligheder så man kan skjule det der ikke kan bestilles. Man kan nu fravælge at se film, der ikke udlånes, i søgeresultatet. 21

22 Design og layout Nogle brugere kommenterer bibliotek.dk s udseende. websiden fremstår lidt rodet/uoverskuelig Den er svær at navigere rundt i, og svært at finde det materiale man ønsker Jeg synes brugergrænsefladen er uoverskuelig. Ting åbner og lukker, og det kan være svært at forstå, hvad man kan se. Vi vil i 2017 lave en egentlig brugertest, hvor vi lader et repræsentativt udvalg af brugere arbejde på bibliotek.dk. Det kan bidrage til at opklare evt. forbedringspunkter, hvad angår designet. Og det, vi ikke kan gøre så meget ved ;-) hvis teknikken (døråbning) svigter er det møgirriterende. Jeg skal trods alt køre 4 km hver gang 22

23 Tilfredshed med bibliotekerne og bibliotek.dk Hvordan opfatter brugerne bibliotek.dk? Vi har bedt respondenterne erklære sig fra helt enig til helt uenig i en række mere værdiladede ord om bibliotek.dk: Så mange er helt enig eller enig i at bibliotek.dk er Nyttig: 95 % Troværdig: 92 % En side jeg vil anbefale til andre: 86 % Nem at bruge: 86 % Vellykket: 75 % Inspirerende: 63 % Flot: 50 % Moderne: 50 % Hvad synes brugerne om bibliotek.dk? På spørgsmålet: Hvad er din samlede vurdering af bibliotek.dk? svarer brugerne således i 2016: 87% svarer, at de synes bibliotek.dk er god eller meget god. Det er en lille stigning i forhold til 2015, hvor det tilsvarende tal var 83%. Udover ideer og ønsker til ny og forbedret funktionalitet er der også i kommentarerne udbredt tilfredshed med bibliotekerne, Biblioteksvagten og bibliotek.dk. Her nogle få af disse kommentarer til Hvad er det bedste ved bibliotek.dk? : Jeg kan finde og bestille bøger fra hele Danmark, og derefter slå op, hvornår det er sandsynligt, at jeg kan få bøgerne. Jeg kan gøre det selv og skal ikke vente på en bibliotekar. Det er så nemt at anvende - funtionelt! Fantastisk udvalg af materialer - nogle få klik, og så er det på vej! At man finder (næsten) alle danske bøger og rigtig mange udenlandske, og at svartiderne som regel er korte/acceptable 23

24 At jeg som forfatter kan gå bag om bøgerne og få adgang til metadata. At jeg kan få adgang til alle bøger i landet og bestille dem hjem, hvis mit eget bibliotek ikke har dem, hvad der forbløffende ofte er tilfældet. Fantastisk service! Det er en fantastisk service, som vi kan være stolte af. Det er læring og indsigt i sin essens. jeg er nærmest afhængig af jeres hjemmeside, er virkelig glad for den og er inde på den hver eneste dag! Søgning Søgningen er god. Jeg bruger den udelukkende til de materialer mit eget bibliotek ikke har. At man kan gemme sin adresse osv. Hvis jeg søger en bog om et bestemt emne, er det rimeligt nemt at finde og evt bestille hjem! Overskueligt, fornuftige søgemuligheder. Det er tydeligt, hvor man skal indtaste ens søgeord. Karrusellen er også fin og giver blikfang. Muligheden for at søge på tværs af biblioteker over hele landet. At der er landsdækkende søgning/lån m.h.t. bøger, film, musik mv, jeg ønsker at læse,se høre osv - men som ikke findes på mit lokale bibliotek. Et samlet sted med alle biblioteksbøger, det er genialt. Elsker jeg kan få bøger fra hele landet! Bruger aldrig et fysisk bibliotek til at søge læse materiale. (Bruger goodreads side for inspiration, og tjekker så bibliotek.dk for om de har bøgerne) mulighed for at finde og låne bøger fra alle landets biblioteker, samt nogle udenlandske. Manglende kendskab til bibliotek.dk En del brugere nævner, at de via undersøgelsen er blevet gjort opmærksomme på muligheder de ikke anede eksistensen af. Andre efterlyser ting, der allerede findes. Der har været meget, jeg vil se nærmere på. vil være opmærksom på dette fremover! (emneoversigt og karrusel på forsiden) En indikator i søgeresultater om et materiale er hjemme på et favorit-bibliotek ville være meget dejligt. Hvis man er logget ind og har valgt favoritbibliotek, kan man i posterne se, om materialet er hjemme på et favoritbibliotek. 24

25 Gid man dog kunne bruge huskelisten til at bestille direkte fra! Der er bestilmulighed ved posterne i huskelisten [Der mangler] Adgang til videnskabelige artikler, når man ikke er studerende- og adgang til alle artikler, ikke kun nogle, som er forbeholdt et bestemt universitet. Der er fra forsiden og Artikel-siden link til Statsbibliotekets tjeneste, hvor alle kan søge videnskabelige artikler. Servicen tillader kun indskrevne studerende og ansatte at bruge onlineadgang. Folkebibliotekernes brugere har pga aftaleforhold kun mulighed for at få en fysisk kopi. Ville gerne have søgeresultaterne efter udgivelsesår Sortering på udgivelsesår (nyeste - ældste) kan vælges til i søgeresultatet Forslag som på Amazon: "Hvis du kan lide denne bog, vil du nok også synes godt om de her bøger." Vi har allerede Andre Der Har Lånt-servicen under Inspiration i posterne. Kommentarer til lokale biblioteker, Biblioteksvagten eller andre sites Undervejs får vi også andre kommentarer her et lille udpluk: At jeg kan finde de materialer, jeg har brug for, og at jeg kan få dem på mit lokale bibliotek. At der altid er hjælp at hente, hos et venligt personale. Nemt at finde materiale, som det er lagt frem Og det venlige personale hvis teknikken (døråbning) svigter er det møgirriterende. Jeg skal trods alt køre 4 km hver gang Brugerundersøgelser i fremtiden Med kun ca. 400 besvarelser og en aldersspredning, der ikke lever op til landsgennemsnittet, er denne undersøgelse ikke 100 % troværdig, selv om den selvfølgelig giver et solidt fingerpeg om vores brugeres adfærd. Vi vil i 2017 supplere de årlige brugerundersøgelse med egentlige brugertests. Brugertestene vil blive gennemført som tænke-højt-tests med et repræsentativt udsnit i forhold til landsgennemsnittet på køn, alder mm. 25

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning December 2014 DBC Brugerundersøgelse 2014 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2014... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2010 DBC Brugerundersøgelse 2010 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2010... 3 Hvor mange brugere har bibliotek.dk?... 3

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

UNI C Usability. Den digitale låners adfærd. Den digitale låner Hvordan giver man ham det, han ikke ved, han behøver? UNI C USABILITY UNI C USABILITY

UNI C Usability. Den digitale låners adfærd. Den digitale låner Hvordan giver man ham det, han ikke ved, han behøver? UNI C USABILITY UNI C USABILITY UNI C Usability Den digitale låner Hvordan giver man ham det, han ikke ved, han behøver? Marts 2003 Den digitale låners adfærd Lånerne er begejstrede over digitale biblioteker Brugerne kan sidde derhjemme

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4.

Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3. Artesis side 3. Bibliotek.dk side 4. Ebsco baser side 4. Mendeley på PC er Ved brug af browseren Mozilla Firefox Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser side 4 Pubmed side 5 Embase

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb Sådan bestiller du materialer i BookingWeb BookingWeb er CFU Sjællands materialekatalog og bestillingssystem, som du finder på vores hjemmeside http://www.ucsj.dk/cfu. Du kan bestille materialer på tre

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere