Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark"

Transkript

1 Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: Normniveau: BN2 side 1(22)

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER IKRAFTTRÆDEN OVERGANGSBESTEMMELSER DEFINITIONER DISPENSATIONER UDLEVERING AF TEKNISK DOKUMENTATION UDFORMNING AF TEKNISK DOKUMENTATION GENERELLE KRAV TIL TEGNINGER TEGNINGSHOVED ELEKTRONISKE SKABELONER TEGNINGSNUMMER UDGAVEBETEGNELSE SIDEBETEGNELSE TEGNINGSSTØRRELSER TEGNINGSMEDIE / VÆRKTØJER GENTEGNING GODKENDELSE AF TEKNISK DOKUMENTATION GODKENDELSESFORLØB UNDERSKRIVNING I TEGNINGSHOVED GODKENDELSESLISTE AFLEVERING TIL BANEDANMARKS TEKNISKE ARKIV AFLEVERING AF TEKNISKE TEGNINGER AFLEVERING AF ØVRIGE TEKNISKE DOKUMENTER AFLEVERINGSMEDIE RÅDGIVERS/LEVERANDØRERS OPBEVARINGSPLIGT BILAG OVERSIGT side 2(22)

3 1 Indledende bemærkninger Disse krav er gældende og skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation, som beskriver s tekniske anlæg. Dette gælder både ved etablering af nyanlæg, samt ved ændring i bestående anlæg. Aflevering af anden form for teknisk dokumentation: henvises til Krav til Teknisk Data i. Udgivet af: Amerika Plads København Ø 1.1 Ikrafttræden Ved ikrafttræden af Krav til teknisk dokumentation i erstattes: QN 900 Q 0004 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk system-, typeog komponentdokumentation i QN 901 Q 0003 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk anlægsdokumentation i QN 902 Q nr Instruks vedr. elektroteknisk dokumentation for tegnestuer og arkiver i ON V nr.0650 Instruks for tegnestuer og arkiver under elektrotjenesten Teknisk meddelelse nr.01 / vedr. tegningshoved SN 919 V nr. 1200: Markering på arbejdstegninger 1.2 Overgangsbestemmelser Instruksen er gældende for alle udbud, som igangsættes efter instruksens godkendelsesdato. For igangværende udbud gælder hidtidige regler. 1.3 Definitioner Teknisk dokumentation Verifikation Er nærmere defineret i BN (Krav om dokumentation). En undersøgelse af hvorvidt krav til det, som dokumentationen beskriver, er opfyldt. Ofte sker kontrollen af en uafhængig part i forhold til projektet. side 3(22)

4 Kontrol Tegningssæt Tegningsfortegnelse Sidefortegnelse Leverandørdokumentation Godkendelsesliste 1. Verifikation (for ikke-sikkerhedskritiske systemer) Se ovenfor. 2. Validering (for sikkerhedskritiske systemer) En undersøgelse af og bevisførelse for, at de specificerede krav ved en bestemt anvendelse er opfyldt. Udføres uafhængigt af projektet. Et tegningssæt omfatter sammenhørende tegninger, der f.eks. dokumenterer (en del af) et anlæg. Tegningerne i et tegningssæt har hver sit tegningsnummer. En fortegnelse over tegninger i et tegningssæt. En fortegnelse over sider i en tegning, der består af flere sider med samme tegningsnummer, og hvor siderne individuelt kan udskiftes til nye udgaver. Teknisk dokumentation udarbejdet og leveret af leverandører. Kan gøres gældende i. Et antal dokumenter uden original underskrift for godkendelse kan leveres og betragtes som godkendt dokumentation, såfremt de er opført på en godkendelsesliste, som er underskrevet med original underskrift. Anvendes ved slutlevering af teknisk dokumentation. 1.4 Dispensationer Dispensationer kan kun gives til specifikke afsnit og kun i forbindelse med nærmere specificeret dokumentation. Dispensationer og tilladelser til afvigelser fra krav gives af: Den ansvarlige for teknisk dokumentation i. Eventuel ansøgning om dispensation skal indeholde argumentation og eksempler og skal stiles til: side 4(22)

5 2 Udlevering af teknisk dokumentation Såfremt et projekt medfører ændringer i den eksisterende tekniske dokumentation, skal denne rekvireres hos. Dokumentationen leveres i de formater, hvormed den er registreret i s elektroniske arkiv (ProArc). påtager sig ikke opgaver med konvertering imellem forskellige filformater. Der leveres altid kun ét sæt tegningsfiler, som fremsendes på cdrom, via eller uploades til et projektrum. Anmodning om udlevering af tegninger skal ske til postkassen: Sammen med tegningerne leverer metadata i en csv-fil (kan åbnes i regneark). Csv-filen indeholder information (data) om de udleverede tegninger og er et spejl af de informationer, som knytter til de enkelte tegninger i det elektroniske tegningsarkiv. side 5(22)

6 3 Udformning af teknisk dokumentation 3.1 Generelle krav til tegninger Tegninger skal forsynes med en fremhævet ramme, således at top-, bund- og højremargen er 10 mm, og venstremargen er 25 mm. Alle tegninger forsynes med tegningshoved, som skal placeres i nederste højre hjørne, stødende op til tegningsrammen. Generelt henvises til følgende danske standarder: DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 1: Generelle principper. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 2: Styklister. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 3: Behandling af modifikationer af tekniske dokumenter. DS/EN :2006 Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 4: Dataudveksling DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 20: Grundlæggende regler for linjer. DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 21: Tegning af linjer ved hjælp af CAD-systemer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 23: Linjer på byggetekniske tegninger. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 24: Linjer på maskintekniske tegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning almene tegneregler Del 30: Grundlæggende principper regler for afbildninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 40: Grundlæggende regler for snitafbildninger og snit. side 6(22)

7 DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 34: Afbildninger på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 44: Snit på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO 128-1:2006 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 1: Introduktion og oversigt. 3.2 Tegningshoved anvender et særligt tegningshoved, som er i overensstemmelse med det europæiske standardkoncept for tegningshoveder for jernbanevirksomheder. Tegningshovedet skal anvendes på alle former for teknisk dokumentation, der naturligt ville blive forsynet med et tegningshoved (tegninger, indholdsfortegnelser, formularer, forskrifter og instrukser, der nyfremstilles eller genfremstilles ud fra eksisterende dokumentation). Standardtegningshovedet skal anvendes ved enkelttegninger og som side 1, når det tekniske dokument består af flere sider. side 7(22)

8 Tegningshovedet ved anlægsdokumentation og systemdokumentation har forskelle i et enkelt felt. Nemlig felt 17. Tegningshoved for Anlægsdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Tegningshoved for Systemdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A Godkendt af 17 B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Ved flere sider under samme tegningsnummer anvendes side 2 - hoved fra og med side 2. Side 2 hoved (175 x 10 mm) Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider Tegningshovederne skal udformes og forsynes med foruddefinerede tekster og logo som vist ovenfor. side 8(22)

9 Beskrivelse af felter i tegningshovedet Felt Størrelse, mm Fast tekst Skrift Udfyldes med Skrift A 27 x 44 Indsat -logo B 27 x 40 Adresse Amerika Plads København Ø C 4,5 x 20 Udarbejdet D 4,5 x 20 Kontrolleret E 4,5 x 20 Godkendt F 10,5 x 20 Copyright G 9 x udgave Dato og initialer H 9 x 24 Seneste udgave Dato og initialer 1 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 2 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 3 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 4 9 x 40 Verificeret 5 9 x 40 Afløser 6 9 x 16 Mål 7 13,5 x 16 Enhed 8 10,5 x 24 Sprog 9 10,5 x 40 Udgave 10 10,5 x 72 Tegningsnr x 51 Projektering 12 22,5 x 91 Tegningsnavn 13 10,5 x 19 Side/af sider Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX Tegningsnummer fra evt. afløst tegning Målforhold jfr. DS/ISO 5455 Måleenheder jfr. ISO 1000 Sprogkode jfr. DS/ISO 639 Udgave og dato i formatet: xx.xx dd.mm.åååå Tegningens nummer **) Navn og adresse på projekterende 1. Lokation *) **) 2. Tegningsindhold Side og sideantal i alt i formatet: x (x) 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. Bold 9 pkt. 14 pkt. 9 pkt. 9 pkt. side 9(22)

10 14 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 15 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 16 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 17 9 x 40 Godkendt af Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX *) Fast lokalitet (station, strækning, hytte m.m.) skrives med Fed på øverste linje. **) Tekst, undtaget Fast tekst, skal være indrykket 15 mm fra venstre. Tegningshovedet udføres med stregtykkelserne 0,35 mm. (tynde) og 0,5 mm. (kraftige). De angivne skrifttyper og størrelser skal benyttes som standard. Alternativt (specielt ved CAD) kan der benyttes tilsvarende skrifttyper og størrelser. 3.3 Elektroniske skabeloner Der foreligger elektroniske skabeloner og vejledninger til programmerne: Word, AutoCad og MicroStation. Disse kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 3.4 Tegningsnummer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. side 10(22)

11 3.5 Udgavebetegnelse Al ny eller omtegnet dokumentation skal være forsynet med en udgavebetegnelse. En tegningsudgave angives i formatet: Version og revision: Version 00 og revision skal bruges under projektforløbet ved ny dokumentation. Ved eksisterende dokumentation tilføjes revisionen litra a til z. Eksempel: 01.03d Ved aflevering af som udført -dokumentation for nyanlæg med selvstændig dokumentation skal version og revisionsnummer være Versionsnummeret skal øges, når der skal laves en væsentlig ændring på eksisterende dokumentation. Årsagen til dette kan være: - Nyt projekt: Eksisterende dokumentation fra arkivet, der ændres i forbindelse med et nyt projekt, skal have nyt versionsnummer. - Væsentlig funktionsændring: Eksempel: Version og revision bliver til Hvis der under projektforløbet indføres en større funktionsændring, som bevirker, at dokumentationen, der tidligere er afleveret til arkivering i, skal genleveres i nyere udgave. Eksempel: Version og revision bliver til Revisionsnummeret skal øges i forbindelse med mindre ændringer på eksisterende dokumentation, som ikke udløser en versionsændring. Dvs. under almindelig drift og vedligehold som ikke har en væsentlig funktionsændring. Udgavenummer: <version> <revision> betegnes tilsammen: udgavenummer (f.eks ). side 11(22)

12 Udgavedato: Dette er datoen for seneste godkendelse af dokumentets faglige indhold. Udfyldelse af felter for udarbejdelse og kontrol giver ikke anledning til at ændre udgavedatoen. Udgavedato skal være identisk med eller nyere end godkendelsesdatoen. 3.6 Sidebetegnelse På et dokument, der består af flere sider med samme tegningsnummer, skal siderne nummereres entydigt. Sidenummeret består af et tal (1, 2, 3...), evt. efterfulgt af et suffiks (a, b, c... ). Den første side mærkes med sidenummeret 1 og en angivelse af det totale sideantal, f.eks. 1 (17) eller 1 / 17. Siderne i et dokument kan udgavestyres på to måder: 1. Alle sider har samme udgave og udgavestyres som en helhed: Sidenummer og antal sider angives på hver side. Hvis sider udgår, eller der tilføjes sider, så opdateres sidenummer og sideantal på alle sider, og der udgives en ny udgave af hele dokumentet. 2. Siderne udgavestyres enkeltvist: Der indarbejdes en sidefortegnelse. Af sidefortegnelsen fremgår, hvilke sider tegningen består af. Fra og med side 2 angives kun sidenummer, ikke antal sider. Hvis en side udgår, ændres sidenumrene ikke på de efterfølgende sider, men sidefortegnelsen ajourføres, og det totale sideantal reduceres med 1. Hvis der indskydes en side, og der ikke findes et ledigt nummer, så gives den et suffiks. Eksempel: Hvis der indskydes en ny side mellem side 5 og 6 får den nye side nummer 5b, og den eksisterende side 5 får side 5a. I sidefortegnelsen øges antal sider med 1. Hvis der senere indskydes en side mellem 5a og 5b, skal den nummereres side 5b. Den tidligere side 5b skal ændres til side 5c, og sidefortegnelsen ajourføres. side 12(22)

13 3.7 Tegningsstørrelser Alle tegninger skal udføres på standardformater i henhold til DS/ISO Tegningsmedie / værktøjer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. 3.9 Gentegning Den projekterende kan finde det nødvendigt at tegne en eksisterende tegning på ny. Årsagen kan være, at originaltegningen er i meget dårlig kvalitet, eller at tegningen skal overføres til CAD som forberedelse til en ændringsopgave. I sådanne tilfælde skal den nye tegning altid have et nyt, opdateret tegningshoved. side 13(22)

14 4 Godkendelse af teknisk dokumentation 4.1 Godkendelsesforløb Ethvert teknisk dokument, uanset om det er nyt eller under ændring, skal gennemløbe de samme trin. Det skal vurderes, om dokumentation skal sikkerhedsvalideres eller ej. Dokumentation for et teknisk system, som har stor indflydelse på jernbanesikkerheden, skal sikkerhedsvalideres, dvs. kontrolleres af en certificeret enhed. Et teknisk system, som har lille eller slet ingen indflydelse på jernbanesikkerheden, kan kontrolleres internt i den samme enhed, som har projekteret anlægget. Personen, som udfører kontrollen, skal dog have stor teknisk indsigt i det projekterede anlæg. Godkendelsesforløbet: Trin Aktivitet Felt udfyldes med 1 Udarbejdet Dato og initialer for konstruktør 2 Kontrol Dato og initialer for kontrollør 3 Godkendelse Dato og initialer for godkender Feltnumrene henviser til felter i s tegningshoved jf. næste afsnit Dato for udarbejdelsen og godkendelse må ikke være identiske. Personerne, som står for udarbejdelse, kontrol og godkendelse, må ikke være identiske. I nogle tilfælde skal dokumentationen verificeres. Dette skal ske, når der er tale om sikkerhedskritisk dokumentation. Verifikation skal da udføres inden dokumentationen sendes til kontrol (sikkerhedsvalidering). side 14(22)

15 4.2 Underskrivning i tegningshoved. Nedenfor er vist hvorledes hhv. en ny og en ændret tegning skal underskrives. Der skal kun udfyldes maskinskrevne initialer på medarbejdere, som har udført pågældende handling. Udfyldelse af felter ved første udgave (ny tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN 1 14 Kontrolleret KKK 2 15 Godkendt GGG 3 16 Copyright Udgave Felterne 1, 2, 3, (4) og 9 skal udfyldes. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 3. Udfyldelse af felter ved seneste udgave (ændret tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN NNN14 Kontrolleret KKK KKK 15 Godkendt GGG GGG16 Copyright Udgave Felterne 14, 15, 16, 9 og (4) skal udfyldes, mens felterne 1, 2 og 3 skal bevares. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 16. side 15(22)

16 4.3 Godkendelsesliste I forbindelse med afleveringen til s tekniske arkiv udfærdiges og vedlægges en godkendelsesliste, hvor alle godkendte dokumenter er oplistet. Godkendelseslisten skal være forsynet med originalunderskrift. Godkendelseslisten skal ikke være udarbejdet som et teknisk dokument med tegningshoved, men kan være en tegningsfortegnelse, såfremt dette findes formålstjenligt. Godkendelseslisten er s (juridiske) dokumentation for, at regler for godkendelse af tekniske tegninger til er fulgt. side 16(22)

17 5 Aflevering til s tekniske arkiv Generelt skal al teknisk dokumentation, som har betydning for en effektiv drift og vedligeholdelse af anlæggene, afleveres til s tekniske arkiv. 5.1 Aflevering af tekniske tegninger Dokumentation som har betydning for effektiv drift og vedligeholdelse omfatter alle tekniske dokumenter, som har tegningshoved og tegningsnummer. Tekniske tegninger i projektforløbet kan overordnet opdeles i tre niveauer: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Tegninger, som fremadrettet skal kunne revidere i forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse af anlæggene. Dette er typisk alt som udført -dokumentation (asbuild dokumentation), samt forskrifter og manualer. Tegninger, som skal forefindes i arkivet for at dokumentere det udførte anlæg, men som ikke efterfølgende revideres. Dette er typisk type- og komponentdokumentation, som har karakter af leverandørdokumentation. Projekttegninger, som alene er relevante for gennemførelse af det enkelte projekt. side 17(22)

18 5.1.1 Afleveringsformater Dokumenter i niveau 1 og 2 skal afleveres som frosne filer i bitmap format TIFF version 6.0 baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TSS (gruppe 4 fax). De elektroniske TIFF filer skal have dimensioner svarende til print af originaltegningen i 1:1. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af 1 side, skal gemmes som: Single page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af flere sider, skal gemmes som: Multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal de opdeles i flere filer med hver 100 sider. Tegninger med gråtoner eller farver skal altid gemmes som: Single page LZW. For tegninger i niveau 1 skal der endvidere afleveres originalfiler i værktøjets filformat af hensyn til evt. senere ændringer af tegningerne. Originalfiler skal være samlet til én sammenhængende fil i de tilfælde, hvor der har været anvendt referencefiler. Tegninger i niveau 3 skal ikke afleveres, men skal opbevares hos Rådgiveren i mindst fem år Navngivning af tegningsfiler Alle elektroniske filer skal navngives med dokument- eller tegningsnummeret. Hvis en flersidet tegning er opdelt i flere filer, så navngives efter følgende princip: XXXXXXXXXX_Snnn_mmm.ext Hvor: XXXXXXXXXX er dokument- eller tegningsnummeret Snnn er første sidenummer mmm er sidste sidenummer Der skal benyttes store bogstaver. De danske tegn Æ, Ø, Å, æ, ø, å er ikke tilladt i filnavnet. Ligeledes må filnavnet ikke indeholde punktum, specialtegn eller mellemrum. side 18(22)

19 5.1.3 Metadata Sammen med den tekniske dokumentation skal der afleveres et regneark indeholdende metadata om tegningerne. Regnearket skal anvendes til automatisk import af tegninger til s elektroniske arkiv. Følgende kolonner skal være med i regnearket: Kolonnenr. Kolonnenavn Beskrivelse 1 Transaktionskode <N> = ny tegning <U> = udgået tegning <R> = erstattet tegning <A> = ændret tegning 2 Dokumenttype <Anlægsdokumentation> eller <Systemdokumentation> 3 Status <Gældende> <Udgået> <Erstattet> <Erstatter> 4 Erstatter Tegningsnummer på den tegning, der erstattes 5 Erstattet af Tegningsnummer på den tegning, som tegningen er erstattet af 6 Tegningsnummer 7 Udgave 8 Udgavedato Eks Tegningsnavn 10 Bemærkninger 11 Fagområde Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 12 Anlægsart/tegningstype Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 13 Målestok Eks.: 1: Filnavn (frosset fil) Eks.: FR TIF 15 Filnavn (original fil) Eks.: FR DGN 16 Projektnummer s projektnummer 17 Plannummer Kun for plannummererede tegninger 18 BTR nummer (Kun for anlægsdokumentation) (6 cifre) 19 Sted Beskrivelse af placering, hvis BTR nr. ikke er dækkende. 20 Fra Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 21 Til Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 22 ObjektID ID, der beskriver det anlægsobjekt, som tegningen omhandler. Eks. sporskiftenr., bronr., mastenr. etc. 23 Kontrol Initialer på den, der har udfyldt kontrolfelt 24 Godkendt Initialer på den, der har udfyldt godkendelsesfelt Eksempel på metadataliste kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" side 19(22)

20 5.2 Aflevering af øvrige tekniske dokumenter Øvrige tekniske dokumenter, som har betydning for drift og vedligeholdelse af de tekniske anlæg, skal også afleveres til. Dokumentfilerne skal navngives i henhold til følgende: Lokalitet_projektnummer_type_år_løbenr.ext Hvor: Lokalitet er forkortelse på station/strækningsafsnit Projektnummer Type (forkortelse jf. nedenstående tabel) År er årstal med fire cifre Løbenr. (tre cifre, hvor første ciffer er 001) Afleveringsformat for dokumenter er TIFF multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal der opdeles i flere filer med hver 100 sider. For manualer, som efterfølgende skal kunne revideres af, skal originalfil endvidere afleveres. Afleveringsformat for billeder er JPG2000. Dokumenttyper Forkortelse for typer Format Bemærkning Drift & Vedligeholdelses manualer DV DOC og TIFF Godkendelseslister GOD Valideringsrapporter VAL Verifikationsrapporter VER Indreguleringsskemaer IND Afprøvningsskemaer AFP Signalkommissionsprotokoller SIG Geotekniske rapporter GEO Statiske beregninger SB TIFF/PDF Dispensationer/ myndighedstilladelser DIS Overenskomster OEK Afleveringsprotokoller AFL Vedligeholdelsesaftaler VED Materialeprøver MAT Fotos FOT JPG2000 Andet AND TIFF Skal forsynes med tegningsforside med stort tegningshoved side 20(22)

21 5.3 Afleveringsmedie Dokumentation skal afleveres på et digitalt medie eller via projektrum med følgende filstruktur: Projektnavn Delanlæg Tegningsfiler (original / frosset) - Metadata - Øvrige dokumentfiler ---Delanlæg do Hvis dokumentationen afleveres via projektrum, sendes en mail til med advisering. I alle øvrige tilfælde sendes det digitale medie til: Teknisk Drift Teknisk dokumentation Lumbyesvej Fredericia 5.4 Rådgivers/leverandørers opbevaringspligt Rådgivere og leverandører er forpligtiget til at opbevare al teknisk dokumentation samt kvalitetssikringsdokumentation i fem år efter aflevering af anlægget. side 21(22)

22 6 Bilag oversigt I bilag til krav til teknisk dokumentation beskrives hvor der er særlige krav i forhold til de forskellige fag. Bilag 1 Særlige krav til Areal og Forst dokumentation Bilag 2 Særlige krav til Bro dokumentation Bilag 3 Særlige krav til Bygningsdokumentation Bilag 4 Særlige krav til Geoteknik dokumentation Bilag 5 Særlige krav til It dokumentation Bilag 6 Særlige krav til Kørestrøm dokumentation Bilag 7 Særlige krav til Perron dokumentation Bilag 8 Særlige krav til Signal dokumentation Bilag 9 Særlige krav til Sikring dokumentation Bilag 10 Særlige krav til Spor dokumentation Bilag 11 Særlige krav til Stærkstrøm dokumentation Bilag 12 Særlige krav til Støttekonstruktioner side 22(22)

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: BHAN Godkendt af: KSL Gyldig fra: 15.03.2017 Normniveau: BN2 side 1(8) 0. Ændrings- og godkendelseslog Udgave

Læs mere

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation

Bilag 9 - Særlige krav til sikrings-dokumentation Bilag 9 - Sikring Særlige krav til sikrings-dokumentation Udarbejdet af: HMOH Kontrolleret af: STA Godkendt af: KSL Gyldig fra: 01.03.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger Dette er

Læs mere

Bilag 8 - Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation

Bilag 8 - Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation Bilag 8 - Signal Særlige krav til sikringsteknisk signaldokumentation Udarbejdet af: BIDY Kontrolleret af: PEWE Godkendt af: KRM Gyldig fra: 28.09.2016 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5)

Bilag 6 Kørestrøm. Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation. 01-02-2015 Bilag 6 Særlig krav til Kørestrøm dokumentation. side 1(5) Bilag 6 Kørestrøm Særlig Krav til Kørestrøm dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(5) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Ingen særlige

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation

Bilag 6 - Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Bilag 6 - Kørestrøm Særlige krav til kørestrøms-dokumentation Udarbejdet af: MWGR Kontrolleret af: MARO Godkendt af: RSKG Gyldig fra: 14.10.2016 Normniveau: BN2 side 1(5) 0. Ændrings- og godkendelseslog

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet 18-04-2016 Bilag 13 - Tegningsnummerering Dette bilag er gældende fra 1. maj 2016 Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet sådan at fagbilagene

Læs mere

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system Dokumentation af sikringskabler i GIS-, SAP- og Proarc system Indhold: Ændringslog... 2 Forkortelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Dokumentation... 3 3. Krav til indmåling og dataliste til GIS... 3 3.1 Krav

Læs mere

Bilag 13 - Tegningsnummerering. Fælles krav til tegningsnummerering for en række fag i Teknisk Drift Bilag 13 - Tegningsnummerering

Bilag 13 - Tegningsnummerering. Fælles krav til tegningsnummerering for en række fag i Teknisk Drift Bilag 13 - Tegningsnummerering Bilag 13 - Tegningsnummerering Fælles krav til tegningsnummerering for en række fag i Teknisk Drift Udarbejdet af: GIMO/MWGR Kontrolleret af: MARO Godkendt af: RSKG Gyldig fra: 14.10.2016 Normniveau: BN2

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator April 2013, ajourført november 2004 og maj 2006 Ver.: 1,20 Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Identifikation

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply

Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Anlægsdokumentation for Traction Power Supply Krav for anvendelse af intelligente CAD-programmer Svend Brinch

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene.

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene. Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 28 / 01.02.2014 Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug.

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Forsiden 3 Opsætning 3 Indholdsfortegnelsen 4 Afsnit

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard GENERELT Grafiker skal teknisk være i stand til at hente og sende filer over FTP-server. FORMATER HRF og Mksg arbejder med disse standardformater:

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8.

Table of Contents. konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8. Table of Contents konverter fil til PDF... 3 Konverter Wordfil til PDF... 4 Konvertere Pages fil til PDF (mac)... 8 Page 2 konverter fil til PDF Page 3 Konverter Wordfil til PDF PDF formatet gør at billeder,

Læs mere

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning

US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I BYGGERI OG PLANLÆGNING. Revision Juli Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning US AARH DOKUMENTHÅNDTERING I Revision 4 14. Juli 2017 Udarbejdet af: Katrine Lisberg Aarhus Universitet Økonomi og Bygninger Byggeri og Planlægning Udgivet første gang: 17. august 2016 2 Indhold Introduktion...

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW

GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW GUIDE TIL MEDIE DATABASE ROYAL UNIBREW 1 INDHOLDSOVERSIGT 1. Inden du går i gang - og hvis du oplever problemer med systemet... side 1 2. Søgning... side 5 3. Download materiale... side 6 3.1 Valgmuligheder

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning til CropSAT.dk

Vejledning til CropSAT.dk Vejledning til CropSAT.dk Start med at kontrollere om din web browser (f. eks. Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer) er opdateret til nyeste version Baggrundskortet, som vist ovenfor, er fra

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere