Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark"

Transkript

1 Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: Normniveau: BN2 side 1(22)

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER IKRAFTTRÆDEN OVERGANGSBESTEMMELSER DEFINITIONER DISPENSATIONER UDLEVERING AF TEKNISK DOKUMENTATION UDFORMNING AF TEKNISK DOKUMENTATION GENERELLE KRAV TIL TEGNINGER TEGNINGSHOVED ELEKTRONISKE SKABELONER TEGNINGSNUMMER UDGAVEBETEGNELSE SIDEBETEGNELSE TEGNINGSSTØRRELSER TEGNINGSMEDIE / VÆRKTØJER GENTEGNING GODKENDELSE AF TEKNISK DOKUMENTATION GODKENDELSESFORLØB UNDERSKRIVNING I TEGNINGSHOVED GODKENDELSESLISTE AFLEVERING TIL BANEDANMARKS TEKNISKE ARKIV AFLEVERING AF TEKNISKE TEGNINGER AFLEVERING AF ØVRIGE TEKNISKE DOKUMENTER AFLEVERINGSMEDIE RÅDGIVERS/LEVERANDØRERS OPBEVARINGSPLIGT BILAG OVERSIGT side 2(22)

3 1 Indledende bemærkninger Disse krav er gældende og skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation, som beskriver s tekniske anlæg. Dette gælder både ved etablering af nyanlæg, samt ved ændring i bestående anlæg. Aflevering af anden form for teknisk dokumentation: henvises til Krav til Teknisk Data i. Udgivet af: Amerika Plads København Ø 1.1 Ikrafttræden Ved ikrafttræden af Krav til teknisk dokumentation i erstattes: QN 900 Q 0004 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk system-, typeog komponentdokumentation i QN 901 Q 0003 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk anlægsdokumentation i QN 902 Q nr Instruks vedr. elektroteknisk dokumentation for tegnestuer og arkiver i ON V nr.0650 Instruks for tegnestuer og arkiver under elektrotjenesten Teknisk meddelelse nr.01 / vedr. tegningshoved SN 919 V nr. 1200: Markering på arbejdstegninger 1.2 Overgangsbestemmelser Instruksen er gældende for alle udbud, som igangsættes efter instruksens godkendelsesdato. For igangværende udbud gælder hidtidige regler. 1.3 Definitioner Teknisk dokumentation Verifikation Er nærmere defineret i BN (Krav om dokumentation). En undersøgelse af hvorvidt krav til det, som dokumentationen beskriver, er opfyldt. Ofte sker kontrollen af en uafhængig part i forhold til projektet. side 3(22)

4 Kontrol Tegningssæt Tegningsfortegnelse Sidefortegnelse Leverandørdokumentation Godkendelsesliste 1. Verifikation (for ikke-sikkerhedskritiske systemer) Se ovenfor. 2. Validering (for sikkerhedskritiske systemer) En undersøgelse af og bevisførelse for, at de specificerede krav ved en bestemt anvendelse er opfyldt. Udføres uafhængigt af projektet. Et tegningssæt omfatter sammenhørende tegninger, der f.eks. dokumenterer (en del af) et anlæg. Tegningerne i et tegningssæt har hver sit tegningsnummer. En fortegnelse over tegninger i et tegningssæt. En fortegnelse over sider i en tegning, der består af flere sider med samme tegningsnummer, og hvor siderne individuelt kan udskiftes til nye udgaver. Teknisk dokumentation udarbejdet og leveret af leverandører. Kan gøres gældende i. Et antal dokumenter uden original underskrift for godkendelse kan leveres og betragtes som godkendt dokumentation, såfremt de er opført på en godkendelsesliste, som er underskrevet med original underskrift. Anvendes ved slutlevering af teknisk dokumentation. 1.4 Dispensationer Dispensationer kan kun gives til specifikke afsnit og kun i forbindelse med nærmere specificeret dokumentation. Dispensationer og tilladelser til afvigelser fra krav gives af: Den ansvarlige for teknisk dokumentation i. Eventuel ansøgning om dispensation skal indeholde argumentation og eksempler og skal stiles til: side 4(22)

5 2 Udlevering af teknisk dokumentation Såfremt et projekt medfører ændringer i den eksisterende tekniske dokumentation, skal denne rekvireres hos. Dokumentationen leveres i de formater, hvormed den er registreret i s elektroniske arkiv (ProArc). påtager sig ikke opgaver med konvertering imellem forskellige filformater. Der leveres altid kun ét sæt tegningsfiler, som fremsendes på cdrom, via eller uploades til et projektrum. Anmodning om udlevering af tegninger skal ske til postkassen: Sammen med tegningerne leverer metadata i en csv-fil (kan åbnes i regneark). Csv-filen indeholder information (data) om de udleverede tegninger og er et spejl af de informationer, som knytter til de enkelte tegninger i det elektroniske tegningsarkiv. side 5(22)

6 3 Udformning af teknisk dokumentation 3.1 Generelle krav til tegninger Tegninger skal forsynes med en fremhævet ramme, således at top-, bund- og højremargen er 10 mm, og venstremargen er 25 mm. Alle tegninger forsynes med tegningshoved, som skal placeres i nederste højre hjørne, stødende op til tegningsrammen. Generelt henvises til følgende danske standarder: DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 1: Generelle principper. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 2: Styklister. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 3: Behandling af modifikationer af tekniske dokumenter. DS/EN :2006 Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 4: Dataudveksling DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 20: Grundlæggende regler for linjer. DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 21: Tegning af linjer ved hjælp af CAD-systemer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 23: Linjer på byggetekniske tegninger. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 24: Linjer på maskintekniske tegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning almene tegneregler Del 30: Grundlæggende principper regler for afbildninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 40: Grundlæggende regler for snitafbildninger og snit. side 6(22)

7 DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 34: Afbildninger på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 44: Snit på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO 128-1:2006 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 1: Introduktion og oversigt. 3.2 Tegningshoved anvender et særligt tegningshoved, som er i overensstemmelse med det europæiske standardkoncept for tegningshoveder for jernbanevirksomheder. Tegningshovedet skal anvendes på alle former for teknisk dokumentation, der naturligt ville blive forsynet med et tegningshoved (tegninger, indholdsfortegnelser, formularer, forskrifter og instrukser, der nyfremstilles eller genfremstilles ud fra eksisterende dokumentation). Standardtegningshovedet skal anvendes ved enkelttegninger og som side 1, når det tekniske dokument består af flere sider. side 7(22)

8 Tegningshovedet ved anlægsdokumentation og systemdokumentation har forskelle i et enkelt felt. Nemlig felt 17. Tegningshoved for Anlægsdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Tegningshoved for Systemdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A Godkendt af 17 B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Ved flere sider under samme tegningsnummer anvendes side 2 - hoved fra og med side 2. Side 2 hoved (175 x 10 mm) Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider Tegningshovederne skal udformes og forsynes med foruddefinerede tekster og logo som vist ovenfor. side 8(22)

9 Beskrivelse af felter i tegningshovedet Felt Størrelse, mm Fast tekst Skrift Udfyldes med Skrift A 27 x 44 Indsat -logo B 27 x 40 Adresse Amerika Plads København Ø C 4,5 x 20 Udarbejdet D 4,5 x 20 Kontrolleret E 4,5 x 20 Godkendt F 10,5 x 20 Copyright G 9 x udgave Dato og initialer H 9 x 24 Seneste udgave Dato og initialer 1 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 2 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 3 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 4 9 x 40 Verificeret 5 9 x 40 Afløser 6 9 x 16 Mål 7 13,5 x 16 Enhed 8 10,5 x 24 Sprog 9 10,5 x 40 Udgave 10 10,5 x 72 Tegningsnr x 51 Projektering 12 22,5 x 91 Tegningsnavn 13 10,5 x 19 Side/af sider Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX Tegningsnummer fra evt. afløst tegning Målforhold jfr. DS/ISO 5455 Måleenheder jfr. ISO 1000 Sprogkode jfr. DS/ISO 639 Udgave og dato i formatet: xx.xx dd.mm.åååå Tegningens nummer **) Navn og adresse på projekterende 1. Lokation *) **) 2. Tegningsindhold Side og sideantal i alt i formatet: x (x) 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. Bold 9 pkt. 14 pkt. 9 pkt. 9 pkt. side 9(22)

10 14 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 15 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 16 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 17 9 x 40 Godkendt af Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX *) Fast lokalitet (station, strækning, hytte m.m.) skrives med Fed på øverste linje. **) Tekst, undtaget Fast tekst, skal være indrykket 15 mm fra venstre. Tegningshovedet udføres med stregtykkelserne 0,35 mm. (tynde) og 0,5 mm. (kraftige). De angivne skrifttyper og størrelser skal benyttes som standard. Alternativt (specielt ved CAD) kan der benyttes tilsvarende skrifttyper og størrelser. 3.3 Elektroniske skabeloner Der foreligger elektroniske skabeloner og vejledninger til programmerne: Word, AutoCad og MicroStation. Disse kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 3.4 Tegningsnummer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. side 10(22)

11 3.5 Udgavebetegnelse Al ny eller omtegnet dokumentation skal være forsynet med en udgavebetegnelse. En tegningsudgave angives i formatet: Version og revision: Version 00 og revision skal bruges under projektforløbet ved ny dokumentation. Ved eksisterende dokumentation tilføjes revisionen litra a til z. Eksempel: 01.03d Ved aflevering af som udført -dokumentation for nyanlæg med selvstændig dokumentation skal version og revisionsnummer være Versionsnummeret skal øges, når der skal laves en væsentlig ændring på eksisterende dokumentation. Årsagen til dette kan være: - Nyt projekt: Eksisterende dokumentation fra arkivet, der ændres i forbindelse med et nyt projekt, skal have nyt versionsnummer. - Væsentlig funktionsændring: Eksempel: Version og revision bliver til Hvis der under projektforløbet indføres en større funktionsændring, som bevirker, at dokumentationen, der tidligere er afleveret til arkivering i, skal genleveres i nyere udgave. Eksempel: Version og revision bliver til Revisionsnummeret skal øges i forbindelse med mindre ændringer på eksisterende dokumentation, som ikke udløser en versionsændring. Dvs. under almindelig drift og vedligehold som ikke har en væsentlig funktionsændring. Udgavenummer: <version> <revision> betegnes tilsammen: udgavenummer (f.eks ). side 11(22)

12 Udgavedato: Dette er datoen for seneste godkendelse af dokumentets faglige indhold. Udfyldelse af felter for udarbejdelse og kontrol giver ikke anledning til at ændre udgavedatoen. Udgavedato skal være identisk med eller nyere end godkendelsesdatoen. 3.6 Sidebetegnelse På et dokument, der består af flere sider med samme tegningsnummer, skal siderne nummereres entydigt. Sidenummeret består af et tal (1, 2, 3...), evt. efterfulgt af et suffiks (a, b, c... ). Den første side mærkes med sidenummeret 1 og en angivelse af det totale sideantal, f.eks. 1 (17) eller 1 / 17. Siderne i et dokument kan udgavestyres på to måder: 1. Alle sider har samme udgave og udgavestyres som en helhed: Sidenummer og antal sider angives på hver side. Hvis sider udgår, eller der tilføjes sider, så opdateres sidenummer og sideantal på alle sider, og der udgives en ny udgave af hele dokumentet. 2. Siderne udgavestyres enkeltvist: Der indarbejdes en sidefortegnelse. Af sidefortegnelsen fremgår, hvilke sider tegningen består af. Fra og med side 2 angives kun sidenummer, ikke antal sider. Hvis en side udgår, ændres sidenumrene ikke på de efterfølgende sider, men sidefortegnelsen ajourføres, og det totale sideantal reduceres med 1. Hvis der indskydes en side, og der ikke findes et ledigt nummer, så gives den et suffiks. Eksempel: Hvis der indskydes en ny side mellem side 5 og 6 får den nye side nummer 5b, og den eksisterende side 5 får side 5a. I sidefortegnelsen øges antal sider med 1. Hvis der senere indskydes en side mellem 5a og 5b, skal den nummereres side 5b. Den tidligere side 5b skal ændres til side 5c, og sidefortegnelsen ajourføres. side 12(22)

13 3.7 Tegningsstørrelser Alle tegninger skal udføres på standardformater i henhold til DS/ISO Tegningsmedie / værktøjer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. 3.9 Gentegning Den projekterende kan finde det nødvendigt at tegne en eksisterende tegning på ny. Årsagen kan være, at originaltegningen er i meget dårlig kvalitet, eller at tegningen skal overføres til CAD som forberedelse til en ændringsopgave. I sådanne tilfælde skal den nye tegning altid have et nyt, opdateret tegningshoved. side 13(22)

14 4 Godkendelse af teknisk dokumentation 4.1 Godkendelsesforløb Ethvert teknisk dokument, uanset om det er nyt eller under ændring, skal gennemløbe de samme trin. Det skal vurderes, om dokumentation skal sikkerhedsvalideres eller ej. Dokumentation for et teknisk system, som har stor indflydelse på jernbanesikkerheden, skal sikkerhedsvalideres, dvs. kontrolleres af en certificeret enhed. Et teknisk system, som har lille eller slet ingen indflydelse på jernbanesikkerheden, kan kontrolleres internt i den samme enhed, som har projekteret anlægget. Personen, som udfører kontrollen, skal dog have stor teknisk indsigt i det projekterede anlæg. Godkendelsesforløbet: Trin Aktivitet Felt udfyldes med 1 Udarbejdet Dato og initialer for konstruktør 2 Kontrol Dato og initialer for kontrollør 3 Godkendelse Dato og initialer for godkender Feltnumrene henviser til felter i s tegningshoved jf. næste afsnit Dato for udarbejdelsen og godkendelse må ikke være identiske. Personerne, som står for udarbejdelse, kontrol og godkendelse, må ikke være identiske. I nogle tilfælde skal dokumentationen verificeres. Dette skal ske, når der er tale om sikkerhedskritisk dokumentation. Verifikation skal da udføres inden dokumentationen sendes til kontrol (sikkerhedsvalidering). side 14(22)

15 4.2 Underskrivning i tegningshoved. Nedenfor er vist hvorledes hhv. en ny og en ændret tegning skal underskrives. Der skal kun udfyldes maskinskrevne initialer på medarbejdere, som har udført pågældende handling. Udfyldelse af felter ved første udgave (ny tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN 1 14 Kontrolleret KKK 2 15 Godkendt GGG 3 16 Copyright Udgave Felterne 1, 2, 3, (4) og 9 skal udfyldes. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 3. Udfyldelse af felter ved seneste udgave (ændret tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN NNN14 Kontrolleret KKK KKK 15 Godkendt GGG GGG16 Copyright Udgave Felterne 14, 15, 16, 9 og (4) skal udfyldes, mens felterne 1, 2 og 3 skal bevares. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 16. side 15(22)

16 4.3 Godkendelsesliste I forbindelse med afleveringen til s tekniske arkiv udfærdiges og vedlægges en godkendelsesliste, hvor alle godkendte dokumenter er oplistet. Godkendelseslisten skal være forsynet med originalunderskrift. Godkendelseslisten skal ikke være udarbejdet som et teknisk dokument med tegningshoved, men kan være en tegningsfortegnelse, såfremt dette findes formålstjenligt. Godkendelseslisten er s (juridiske) dokumentation for, at regler for godkendelse af tekniske tegninger til er fulgt. side 16(22)

17 5 Aflevering til s tekniske arkiv Generelt skal al teknisk dokumentation, som har betydning for en effektiv drift og vedligeholdelse af anlæggene, afleveres til s tekniske arkiv. 5.1 Aflevering af tekniske tegninger Dokumentation som har betydning for effektiv drift og vedligeholdelse omfatter alle tekniske dokumenter, som har tegningshoved og tegningsnummer. Tekniske tegninger i projektforløbet kan overordnet opdeles i tre niveauer: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Tegninger, som fremadrettet skal kunne revidere i forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse af anlæggene. Dette er typisk alt som udført -dokumentation (asbuild dokumentation), samt forskrifter og manualer. Tegninger, som skal forefindes i arkivet for at dokumentere det udførte anlæg, men som ikke efterfølgende revideres. Dette er typisk type- og komponentdokumentation, som har karakter af leverandørdokumentation. Projekttegninger, som alene er relevante for gennemførelse af det enkelte projekt. side 17(22)

18 5.1.1 Afleveringsformater Dokumenter i niveau 1 og 2 skal afleveres som frosne filer i bitmap format TIFF version 6.0 baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TSS (gruppe 4 fax). De elektroniske TIFF filer skal have dimensioner svarende til print af originaltegningen i 1:1. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af 1 side, skal gemmes som: Single page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af flere sider, skal gemmes som: Multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal de opdeles i flere filer med hver 100 sider. Tegninger med gråtoner eller farver skal altid gemmes som: Single page LZW. For tegninger i niveau 1 skal der endvidere afleveres originalfiler i værktøjets filformat af hensyn til evt. senere ændringer af tegningerne. Originalfiler skal være samlet til én sammenhængende fil i de tilfælde, hvor der har været anvendt referencefiler. Tegninger i niveau 3 skal ikke afleveres, men skal opbevares hos Rådgiveren i mindst fem år Navngivning af tegningsfiler Alle elektroniske filer skal navngives med dokument- eller tegningsnummeret. Hvis en flersidet tegning er opdelt i flere filer, så navngives efter følgende princip: XXXXXXXXXX_Snnn_mmm.ext Hvor: XXXXXXXXXX er dokument- eller tegningsnummeret Snnn er første sidenummer mmm er sidste sidenummer Der skal benyttes store bogstaver. De danske tegn Æ, Ø, Å, æ, ø, å er ikke tilladt i filnavnet. Ligeledes må filnavnet ikke indeholde punktum, specialtegn eller mellemrum. side 18(22)

19 5.1.3 Metadata Sammen med den tekniske dokumentation skal der afleveres et regneark indeholdende metadata om tegningerne. Regnearket skal anvendes til automatisk import af tegninger til s elektroniske arkiv. Følgende kolonner skal være med i regnearket: Kolonnenr. Kolonnenavn Beskrivelse 1 Transaktionskode <N> = ny tegning <U> = udgået tegning <R> = erstattet tegning <A> = ændret tegning 2 Dokumenttype <Anlægsdokumentation> eller <Systemdokumentation> 3 Status <Gældende> <Udgået> <Erstattet> <Erstatter> 4 Erstatter Tegningsnummer på den tegning, der erstattes 5 Erstattet af Tegningsnummer på den tegning, som tegningen er erstattet af 6 Tegningsnummer 7 Udgave 8 Udgavedato Eks Tegningsnavn 10 Bemærkninger 11 Fagområde Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 12 Anlægsart/tegningstype Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 13 Målestok Eks.: 1: Filnavn (frosset fil) Eks.: FR TIF 15 Filnavn (original fil) Eks.: FR DGN 16 Projektnummer s projektnummer 17 Plannummer Kun for plannummererede tegninger 18 BTR nummer (Kun for anlægsdokumentation) (6 cifre) 19 Sted Beskrivelse af placering, hvis BTR nr. ikke er dækkende. 20 Fra Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 21 Til Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 22 ObjektID ID, der beskriver det anlægsobjekt, som tegningen omhandler. Eks. sporskiftenr., bronr., mastenr. etc. 23 Kontrol Initialer på den, der har udfyldt kontrolfelt 24 Godkendt Initialer på den, der har udfyldt godkendelsesfelt Eksempel på metadataliste kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" side 19(22)

20 5.2 Aflevering af øvrige tekniske dokumenter Øvrige tekniske dokumenter, som har betydning for drift og vedligeholdelse af de tekniske anlæg, skal også afleveres til. Dokumentfilerne skal navngives i henhold til følgende: Lokalitet_projektnummer_type_år_løbenr.ext Hvor: Lokalitet er forkortelse på station/strækningsafsnit Projektnummer Type (forkortelse jf. nedenstående tabel) År er årstal med fire cifre Løbenr. (tre cifre, hvor første ciffer er 001) Afleveringsformat for dokumenter er TIFF multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal der opdeles i flere filer med hver 100 sider. For manualer, som efterfølgende skal kunne revideres af, skal originalfil endvidere afleveres. Afleveringsformat for billeder er JPG2000. Dokumenttyper Forkortelse for typer Format Bemærkning Drift & Vedligeholdelses manualer DV DOC og TIFF Godkendelseslister GOD Valideringsrapporter VAL Verifikationsrapporter VER Indreguleringsskemaer IND Afprøvningsskemaer AFP Signalkommissionsprotokoller SIG Geotekniske rapporter GEO Statiske beregninger SB TIFF/PDF Dispensationer/ myndighedstilladelser DIS Overenskomster OEK Afleveringsprotokoller AFL Vedligeholdelsesaftaler VED Materialeprøver MAT Fotos FOT JPG2000 Andet AND TIFF Skal forsynes med tegningsforside med stort tegningshoved side 20(22)

21 5.3 Afleveringsmedie Dokumentation skal afleveres på et digitalt medie eller via projektrum med følgende filstruktur: Projektnavn Delanlæg Tegningsfiler (original / frosset) - Metadata - Øvrige dokumentfiler ---Delanlæg do Hvis dokumentationen afleveres via projektrum, sendes en mail til med advisering. I alle øvrige tilfælde sendes det digitale medie til: Teknisk Drift Teknisk dokumentation Lumbyesvej Fredericia 5.4 Rådgivers/leverandørers opbevaringspligt Rådgivere og leverandører er forpligtiget til at opbevare al teknisk dokumentation samt kvalitetssikringsdokumentation i fem år efter aflevering af anlægget. side 21(22)

22 6 Bilag oversigt I bilag til krav til teknisk dokumentation beskrives hvor der er særlige krav i forhold til de forskellige fag. Bilag 1 Særlige krav til Areal og Forst dokumentation Bilag 2 Særlige krav til Bro dokumentation Bilag 3 Særlige krav til Bygningsdokumentation Bilag 4 Særlige krav til Geoteknik dokumentation Bilag 5 Særlige krav til It dokumentation Bilag 6 Særlige krav til Kørestrøm dokumentation Bilag 7 Særlige krav til Perron dokumentation Bilag 8 Særlige krav til Signal dokumentation Bilag 9 Særlige krav til Sikring dokumentation Bilag 10 Særlige krav til Spor dokumentation Bilag 11 Særlige krav til Stærkstrøm dokumentation Bilag 12 Særlige krav til Støttekonstruktioner side 22(22)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere