Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark"

Transkript

1 Krav til teknisk dokumentation i Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Maro Sobo Gyldig fra: Normniveau: BN2 side 1(22)

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER IKRAFTTRÆDEN OVERGANGSBESTEMMELSER DEFINITIONER DISPENSATIONER UDLEVERING AF TEKNISK DOKUMENTATION UDFORMNING AF TEKNISK DOKUMENTATION GENERELLE KRAV TIL TEGNINGER TEGNINGSHOVED ELEKTRONISKE SKABELONER TEGNINGSNUMMER UDGAVEBETEGNELSE SIDEBETEGNELSE TEGNINGSSTØRRELSER TEGNINGSMEDIE / VÆRKTØJER GENTEGNING GODKENDELSE AF TEKNISK DOKUMENTATION GODKENDELSESFORLØB UNDERSKRIVNING I TEGNINGSHOVED GODKENDELSESLISTE AFLEVERING TIL BANEDANMARKS TEKNISKE ARKIV AFLEVERING AF TEKNISKE TEGNINGER AFLEVERING AF ØVRIGE TEKNISKE DOKUMENTER AFLEVERINGSMEDIE RÅDGIVERS/LEVERANDØRERS OPBEVARINGSPLIGT BILAG OVERSIGT side 2(22)

3 1 Indledende bemærkninger Disse krav er gældende og skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation, som beskriver s tekniske anlæg. Dette gælder både ved etablering af nyanlæg, samt ved ændring i bestående anlæg. Aflevering af anden form for teknisk dokumentation: henvises til Krav til Teknisk Data i. Udgivet af: Amerika Plads København Ø 1.1 Ikrafttræden Ved ikrafttræden af Krav til teknisk dokumentation i erstattes: QN 900 Q 0004 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk system-, typeog komponentdokumentation i QN 901 Q 0003 Registrering og arkivering af sikrings- og teleteknisk anlægsdokumentation i QN 902 Q nr Instruks vedr. elektroteknisk dokumentation for tegnestuer og arkiver i ON V nr.0650 Instruks for tegnestuer og arkiver under elektrotjenesten Teknisk meddelelse nr.01 / vedr. tegningshoved SN 919 V nr. 1200: Markering på arbejdstegninger 1.2 Overgangsbestemmelser Instruksen er gældende for alle udbud, som igangsættes efter instruksens godkendelsesdato. For igangværende udbud gælder hidtidige regler. 1.3 Definitioner Teknisk dokumentation Verifikation Er nærmere defineret i BN (Krav om dokumentation). En undersøgelse af hvorvidt krav til det, som dokumentationen beskriver, er opfyldt. Ofte sker kontrollen af en uafhængig part i forhold til projektet. side 3(22)

4 Kontrol Tegningssæt Tegningsfortegnelse Sidefortegnelse Leverandørdokumentation Godkendelsesliste 1. Verifikation (for ikke-sikkerhedskritiske systemer) Se ovenfor. 2. Validering (for sikkerhedskritiske systemer) En undersøgelse af og bevisførelse for, at de specificerede krav ved en bestemt anvendelse er opfyldt. Udføres uafhængigt af projektet. Et tegningssæt omfatter sammenhørende tegninger, der f.eks. dokumenterer (en del af) et anlæg. Tegningerne i et tegningssæt har hver sit tegningsnummer. En fortegnelse over tegninger i et tegningssæt. En fortegnelse over sider i en tegning, der består af flere sider med samme tegningsnummer, og hvor siderne individuelt kan udskiftes til nye udgaver. Teknisk dokumentation udarbejdet og leveret af leverandører. Kan gøres gældende i. Et antal dokumenter uden original underskrift for godkendelse kan leveres og betragtes som godkendt dokumentation, såfremt de er opført på en godkendelsesliste, som er underskrevet med original underskrift. Anvendes ved slutlevering af teknisk dokumentation. 1.4 Dispensationer Dispensationer kan kun gives til specifikke afsnit og kun i forbindelse med nærmere specificeret dokumentation. Dispensationer og tilladelser til afvigelser fra krav gives af: Den ansvarlige for teknisk dokumentation i. Eventuel ansøgning om dispensation skal indeholde argumentation og eksempler og skal stiles til: side 4(22)

5 2 Udlevering af teknisk dokumentation Såfremt et projekt medfører ændringer i den eksisterende tekniske dokumentation, skal denne rekvireres hos. Dokumentationen leveres i de formater, hvormed den er registreret i s elektroniske arkiv (ProArc). påtager sig ikke opgaver med konvertering imellem forskellige filformater. Der leveres altid kun ét sæt tegningsfiler, som fremsendes på cdrom, via eller uploades til et projektrum. Anmodning om udlevering af tegninger skal ske til postkassen: Sammen med tegningerne leverer metadata i en csv-fil (kan åbnes i regneark). Csv-filen indeholder information (data) om de udleverede tegninger og er et spejl af de informationer, som knytter til de enkelte tegninger i det elektroniske tegningsarkiv. side 5(22)

6 3 Udformning af teknisk dokumentation 3.1 Generelle krav til tegninger Tegninger skal forsynes med en fremhævet ramme, således at top-, bund- og højremargen er 10 mm, og venstremargen er 25 mm. Alle tegninger forsynes med tegningshoved, som skal placeres i nederste højre hjørne, stødende op til tegningsrammen. Generelt henvises til følgende danske standarder: DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 1: Generelle principper. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 2: Styklister. DS/EN :2004 Tekniske tegninger Jernbaneudstyr Del 3: Behandling af modifikationer af tekniske dokumenter. DS/EN :2006 Tekniske tegninger - Jernbaneudstyr - Del 4: Dataudveksling DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 20: Grundlæggende regler for linjer. DS/EN/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 21: Tegning af linjer ved hjælp af CAD-systemer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 23: Linjer på byggetekniske tegninger. DS/ISO :2001 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 24: Linjer på maskintekniske tegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning almene tegneregler Del 30: Grundlæggende principper regler for afbildninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 40: Grundlæggende regler for snitafbildninger og snit. side 6(22)

7 DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 34: Afbildninger på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO :2002 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 44: Snit på mekaniske konstruktionstegninger. DS/ISO 128-1:2006 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 1: Introduktion og oversigt. 3.2 Tegningshoved anvender et særligt tegningshoved, som er i overensstemmelse med det europæiske standardkoncept for tegningshoveder for jernbanevirksomheder. Tegningshovedet skal anvendes på alle former for teknisk dokumentation, der naturligt ville blive forsynet med et tegningshoved (tegninger, indholdsfortegnelser, formularer, forskrifter og instrukser, der nyfremstilles eller genfremstilles ud fra eksisterende dokumentation). Standardtegningshovedet skal anvendes ved enkelttegninger og som side 1, når det tekniske dokument består af flere sider. side 7(22)

8 Tegningshovedet ved anlægsdokumentation og systemdokumentation har forskelle i et enkelt felt. Nemlig felt 17. Tegningshoved for Anlægsdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Tegningshoved for Systemdokumentation Standard (175 x 60 mm) Verificeret Afløser 4 5 Adresse Amerika Plads København Ø Projektering A Godkendt af 17 B udgave Seneste udgave Mål Dato og initialer G Dato og initialer H Udarbejdet C 1 14 Enhed Kontrolleret D 2 15 Godkendt E 3 16 Copyright F Sprog 8 Udgave Tegningsnavn Tegningsnr. 10 Side/af sider Ved flere sider under samme tegningsnummer anvendes side 2 - hoved fra og med side 2. Side 2 hoved (175 x 10 mm) Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider Tegningshovederne skal udformes og forsynes med foruddefinerede tekster og logo som vist ovenfor. side 8(22)

9 Beskrivelse af felter i tegningshovedet Felt Størrelse, mm Fast tekst Skrift Udfyldes med Skrift A 27 x 44 Indsat -logo B 27 x 40 Adresse Amerika Plads København Ø C 4,5 x 20 Udarbejdet D 4,5 x 20 Kontrolleret E 4,5 x 20 Godkendt F 10,5 x 20 Copyright G 9 x udgave Dato og initialer H 9 x 24 Seneste udgave Dato og initialer 1 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 2 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 3 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 4 9 x 40 Verificeret 5 9 x 40 Afløser 6 9 x 16 Mål 7 13,5 x 16 Enhed 8 10,5 x 24 Sprog 9 10,5 x 40 Udgave 10 10,5 x 72 Tegningsnr x 51 Projektering 12 22,5 x 91 Tegningsnavn 13 10,5 x 19 Side/af sider Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX Tegningsnummer fra evt. afløst tegning Målforhold jfr. DS/ISO 5455 Måleenheder jfr. ISO 1000 Sprogkode jfr. DS/ISO 639 Udgave og dato i formatet: xx.xx dd.mm.åååå Tegningens nummer **) Navn og adresse på projekterende 1. Lokation *) **) 2. Tegningsindhold Side og sideantal i alt i formatet: x (x) 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. 9 pkt. Bold 9 pkt. 14 pkt. 9 pkt. 9 pkt. side 9(22)

10 14 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 15 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 16 4,5 x Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX 17 9 x 40 Godkendt af Dato og initialer i formatet: dd.mm.åååå XXX *) Fast lokalitet (station, strækning, hytte m.m.) skrives med Fed på øverste linje. **) Tekst, undtaget Fast tekst, skal være indrykket 15 mm fra venstre. Tegningshovedet udføres med stregtykkelserne 0,35 mm. (tynde) og 0,5 mm. (kraftige). De angivne skrifttyper og størrelser skal benyttes som standard. Alternativt (specielt ved CAD) kan der benyttes tilsvarende skrifttyper og størrelser. 3.3 Elektroniske skabeloner Der foreligger elektroniske skabeloner og vejledninger til programmerne: Word, AutoCad og MicroStation. Disse kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 3.4 Tegningsnummer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. side 10(22)

11 3.5 Udgavebetegnelse Al ny eller omtegnet dokumentation skal være forsynet med en udgavebetegnelse. En tegningsudgave angives i formatet: Version og revision: Version 00 og revision skal bruges under projektforløbet ved ny dokumentation. Ved eksisterende dokumentation tilføjes revisionen litra a til z. Eksempel: 01.03d Ved aflevering af som udført -dokumentation for nyanlæg med selvstændig dokumentation skal version og revisionsnummer være Versionsnummeret skal øges, når der skal laves en væsentlig ændring på eksisterende dokumentation. Årsagen til dette kan være: - Nyt projekt: Eksisterende dokumentation fra arkivet, der ændres i forbindelse med et nyt projekt, skal have nyt versionsnummer. - Væsentlig funktionsændring: Eksempel: Version og revision bliver til Hvis der under projektforløbet indføres en større funktionsændring, som bevirker, at dokumentationen, der tidligere er afleveret til arkivering i, skal genleveres i nyere udgave. Eksempel: Version og revision bliver til Revisionsnummeret skal øges i forbindelse med mindre ændringer på eksisterende dokumentation, som ikke udløser en versionsændring. Dvs. under almindelig drift og vedligehold som ikke har en væsentlig funktionsændring. Udgavenummer: <version> <revision> betegnes tilsammen: udgavenummer (f.eks ). side 11(22)

12 Udgavedato: Dette er datoen for seneste godkendelse af dokumentets faglige indhold. Udfyldelse af felter for udarbejdelse og kontrol giver ikke anledning til at ændre udgavedatoen. Udgavedato skal være identisk med eller nyere end godkendelsesdatoen. 3.6 Sidebetegnelse På et dokument, der består af flere sider med samme tegningsnummer, skal siderne nummereres entydigt. Sidenummeret består af et tal (1, 2, 3...), evt. efterfulgt af et suffiks (a, b, c... ). Den første side mærkes med sidenummeret 1 og en angivelse af det totale sideantal, f.eks. 1 (17) eller 1 / 17. Siderne i et dokument kan udgavestyres på to måder: 1. Alle sider har samme udgave og udgavestyres som en helhed: Sidenummer og antal sider angives på hver side. Hvis sider udgår, eller der tilføjes sider, så opdateres sidenummer og sideantal på alle sider, og der udgives en ny udgave af hele dokumentet. 2. Siderne udgavestyres enkeltvist: Der indarbejdes en sidefortegnelse. Af sidefortegnelsen fremgår, hvilke sider tegningen består af. Fra og med side 2 angives kun sidenummer, ikke antal sider. Hvis en side udgår, ændres sidenumrene ikke på de efterfølgende sider, men sidefortegnelsen ajourføres, og det totale sideantal reduceres med 1. Hvis der indskydes en side, og der ikke findes et ledigt nummer, så gives den et suffiks. Eksempel: Hvis der indskydes en ny side mellem side 5 og 6 får den nye side nummer 5b, og den eksisterende side 5 får side 5a. I sidefortegnelsen øges antal sider med 1. Hvis der senere indskydes en side mellem 5a og 5b, skal den nummereres side 5b. Den tidligere side 5b skal ændres til side 5c, og sidefortegnelsen ajourføres. side 12(22)

13 3.7 Tegningsstørrelser Alle tegninger skal udføres på standardformater i henhold til DS/ISO Tegningsmedie / værktøjer Der henvises til bilag for de enkelte fagområder. 3.9 Gentegning Den projekterende kan finde det nødvendigt at tegne en eksisterende tegning på ny. Årsagen kan være, at originaltegningen er i meget dårlig kvalitet, eller at tegningen skal overføres til CAD som forberedelse til en ændringsopgave. I sådanne tilfælde skal den nye tegning altid have et nyt, opdateret tegningshoved. side 13(22)

14 4 Godkendelse af teknisk dokumentation 4.1 Godkendelsesforløb Ethvert teknisk dokument, uanset om det er nyt eller under ændring, skal gennemløbe de samme trin. Det skal vurderes, om dokumentation skal sikkerhedsvalideres eller ej. Dokumentation for et teknisk system, som har stor indflydelse på jernbanesikkerheden, skal sikkerhedsvalideres, dvs. kontrolleres af en certificeret enhed. Et teknisk system, som har lille eller slet ingen indflydelse på jernbanesikkerheden, kan kontrolleres internt i den samme enhed, som har projekteret anlægget. Personen, som udfører kontrollen, skal dog have stor teknisk indsigt i det projekterede anlæg. Godkendelsesforløbet: Trin Aktivitet Felt udfyldes med 1 Udarbejdet Dato og initialer for konstruktør 2 Kontrol Dato og initialer for kontrollør 3 Godkendelse Dato og initialer for godkender Feltnumrene henviser til felter i s tegningshoved jf. næste afsnit Dato for udarbejdelsen og godkendelse må ikke være identiske. Personerne, som står for udarbejdelse, kontrol og godkendelse, må ikke være identiske. I nogle tilfælde skal dokumentationen verificeres. Dette skal ske, når der er tale om sikkerhedskritisk dokumentation. Verifikation skal da udføres inden dokumentationen sendes til kontrol (sikkerhedsvalidering). side 14(22)

15 4.2 Underskrivning i tegningshoved. Nedenfor er vist hvorledes hhv. en ny og en ændret tegning skal underskrives. Der skal kun udfyldes maskinskrevne initialer på medarbejdere, som har udført pågældende handling. Udfyldelse af felter ved første udgave (ny tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN 1 14 Kontrolleret KKK 2 15 Godkendt GGG 3 16 Copyright Udgave Felterne 1, 2, 3, (4) og 9 skal udfyldes. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 3. Udfyldelse af felter ved seneste udgave (ændret tegning): Verificeret VVV 1. udgave Seneste udgave Dato og initialer Dato og initialer Udarbejdet NNN NNN14 Kontrolleret KKK KKK 15 Godkendt GGG GGG16 Copyright Udgave Felterne 14, 15, 16, 9 og (4) skal udfyldes, mens felterne 1, 2 og 3 skal bevares. Udgavedatoen i felt 9 er identisk med datoen i felt 16. side 15(22)

16 4.3 Godkendelsesliste I forbindelse med afleveringen til s tekniske arkiv udfærdiges og vedlægges en godkendelsesliste, hvor alle godkendte dokumenter er oplistet. Godkendelseslisten skal være forsynet med originalunderskrift. Godkendelseslisten skal ikke være udarbejdet som et teknisk dokument med tegningshoved, men kan være en tegningsfortegnelse, såfremt dette findes formålstjenligt. Godkendelseslisten er s (juridiske) dokumentation for, at regler for godkendelse af tekniske tegninger til er fulgt. side 16(22)

17 5 Aflevering til s tekniske arkiv Generelt skal al teknisk dokumentation, som har betydning for en effektiv drift og vedligeholdelse af anlæggene, afleveres til s tekniske arkiv. 5.1 Aflevering af tekniske tegninger Dokumentation som har betydning for effektiv drift og vedligeholdelse omfatter alle tekniske dokumenter, som har tegningshoved og tegningsnummer. Tekniske tegninger i projektforløbet kan overordnet opdeles i tre niveauer: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Tegninger, som fremadrettet skal kunne revidere i forbindelse med almindelig drift og vedligeholdelse af anlæggene. Dette er typisk alt som udført -dokumentation (asbuild dokumentation), samt forskrifter og manualer. Tegninger, som skal forefindes i arkivet for at dokumentere det udførte anlæg, men som ikke efterfølgende revideres. Dette er typisk type- og komponentdokumentation, som har karakter af leverandørdokumentation. Projekttegninger, som alene er relevante for gennemførelse af det enkelte projekt. side 17(22)

18 5.1.1 Afleveringsformater Dokumenter i niveau 1 og 2 skal afleveres som frosne filer i bitmap format TIFF version 6.0 baseline, komprimeret med LZW eller CCITT/TSS (gruppe 4 fax). De elektroniske TIFF filer skal have dimensioner svarende til print af originaltegningen i 1:1. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af 1 side, skal gemmes som: Single page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Monokrom (sort/hvide) tegninger, der består af flere sider, skal gemmes som: Multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal de opdeles i flere filer med hver 100 sider. Tegninger med gråtoner eller farver skal altid gemmes som: Single page LZW. For tegninger i niveau 1 skal der endvidere afleveres originalfiler i værktøjets filformat af hensyn til evt. senere ændringer af tegningerne. Originalfiler skal være samlet til én sammenhængende fil i de tilfælde, hvor der har været anvendt referencefiler. Tegninger i niveau 3 skal ikke afleveres, men skal opbevares hos Rådgiveren i mindst fem år Navngivning af tegningsfiler Alle elektroniske filer skal navngives med dokument- eller tegningsnummeret. Hvis en flersidet tegning er opdelt i flere filer, så navngives efter følgende princip: XXXXXXXXXX_Snnn_mmm.ext Hvor: XXXXXXXXXX er dokument- eller tegningsnummeret Snnn er første sidenummer mmm er sidste sidenummer Der skal benyttes store bogstaver. De danske tegn Æ, Ø, Å, æ, ø, å er ikke tilladt i filnavnet. Ligeledes må filnavnet ikke indeholde punktum, specialtegn eller mellemrum. side 18(22)

19 5.1.3 Metadata Sammen med den tekniske dokumentation skal der afleveres et regneark indeholdende metadata om tegningerne. Regnearket skal anvendes til automatisk import af tegninger til s elektroniske arkiv. Følgende kolonner skal være med i regnearket: Kolonnenr. Kolonnenavn Beskrivelse 1 Transaktionskode <N> = ny tegning <U> = udgået tegning <R> = erstattet tegning <A> = ændret tegning 2 Dokumenttype <Anlægsdokumentation> eller <Systemdokumentation> 3 Status <Gældende> <Udgået> <Erstattet> <Erstatter> 4 Erstatter Tegningsnummer på den tegning, der erstattes 5 Erstattet af Tegningsnummer på den tegning, som tegningen er erstattet af 6 Tegningsnummer 7 Udgave 8 Udgavedato Eks Tegningsnavn 10 Bemærkninger 11 Fagområde Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 12 Anlægsart/tegningstype Se Forvalgsliste på: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" 13 Målestok Eks.: 1: Filnavn (frosset fil) Eks.: FR TIF 15 Filnavn (original fil) Eks.: FR DGN 16 Projektnummer s projektnummer 17 Plannummer Kun for plannummererede tegninger 18 BTR nummer (Kun for anlægsdokumentation) (6 cifre) 19 Sted Beskrivelse af placering, hvis BTR nr. ikke er dækkende. 20 Fra Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 21 Til Km Kilometer med tre decimaler. Decimaltegn er punktum. Eks eller (Kun for anlægsdokumentation) 22 ObjektID ID, der beskriver det anlægsobjekt, som tegningen omhandler. Eks. sporskiftenr., bronr., mastenr. etc. 23 Kontrol Initialer på den, der har udfyldt kontrolfelt 24 Godkendt Initialer på den, der har udfyldt godkendelsesfelt Eksempel på metadataliste kan downloades fra s hjemmeside: "www.banedanmark.dk" -> "Erhverv" -> "Leverandør til " -> "Teknisk dokumentation" side 19(22)

20 5.2 Aflevering af øvrige tekniske dokumenter Øvrige tekniske dokumenter, som har betydning for drift og vedligeholdelse af de tekniske anlæg, skal også afleveres til. Dokumentfilerne skal navngives i henhold til følgende: Lokalitet_projektnummer_type_år_løbenr.ext Hvor: Lokalitet er forkortelse på station/strækningsafsnit Projektnummer Type (forkortelse jf. nedenstående tabel) År er årstal med fire cifre Løbenr. (tre cifre, hvor første ciffer er 001) Afleveringsformat for dokumenter er TIFF multiple page CCITT/TSS grp. 4, 400 dpi. Hvis sidetallet overstiger 100 sider, skal der opdeles i flere filer med hver 100 sider. For manualer, som efterfølgende skal kunne revideres af, skal originalfil endvidere afleveres. Afleveringsformat for billeder er JPG2000. Dokumenttyper Forkortelse for typer Format Bemærkning Drift & Vedligeholdelses manualer DV DOC og TIFF Godkendelseslister GOD Valideringsrapporter VAL Verifikationsrapporter VER Indreguleringsskemaer IND Afprøvningsskemaer AFP Signalkommissionsprotokoller SIG Geotekniske rapporter GEO Statiske beregninger SB TIFF/PDF Dispensationer/ myndighedstilladelser DIS Overenskomster OEK Afleveringsprotokoller AFL Vedligeholdelsesaftaler VED Materialeprøver MAT Fotos FOT JPG2000 Andet AND TIFF Skal forsynes med tegningsforside med stort tegningshoved side 20(22)

21 5.3 Afleveringsmedie Dokumentation skal afleveres på et digitalt medie eller via projektrum med følgende filstruktur: Projektnavn Delanlæg Tegningsfiler (original / frosset) - Metadata - Øvrige dokumentfiler ---Delanlæg do Hvis dokumentationen afleveres via projektrum, sendes en mail til med advisering. I alle øvrige tilfælde sendes det digitale medie til: Teknisk Drift Teknisk dokumentation Lumbyesvej Fredericia 5.4 Rådgivers/leverandørers opbevaringspligt Rådgivere og leverandører er forpligtiget til at opbevare al teknisk dokumentation samt kvalitetssikringsdokumentation i fem år efter aflevering af anlægget. side 21(22)

22 6 Bilag oversigt I bilag til krav til teknisk dokumentation beskrives hvor der er særlige krav i forhold til de forskellige fag. Bilag 1 Særlige krav til Areal og Forst dokumentation Bilag 2 Særlige krav til Bro dokumentation Bilag 3 Særlige krav til Bygningsdokumentation Bilag 4 Særlige krav til Geoteknik dokumentation Bilag 5 Særlige krav til It dokumentation Bilag 6 Særlige krav til Kørestrøm dokumentation Bilag 7 Særlige krav til Perron dokumentation Bilag 8 Særlige krav til Signal dokumentation Bilag 9 Særlige krav til Sikring dokumentation Bilag 10 Særlige krav til Spor dokumentation Bilag 11 Særlige krav til Stærkstrøm dokumentation Bilag 12 Særlige krav til Støttekonstruktioner side 22(22)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6)

Bilag 10 Spor. Særlig Krav til Spor dokumentation. 01-02-2015 Bilag 10 Særlig Krav til Spor dokumentation. side 1(6) Bilag 10 Spor Særlig Krav til Spor dokumentation Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Jnis Gini Sobo Gyldig fra: 01.02.2015 Normniveau: BN2 side 1(6) 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Tegningstyper indenfor

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Dokumentationsstandard Tekniske rapporter, tegninger og lister EDS-50-01 Rev. 0 teknisk standard Revisionsoversigt Dokumentnummer: 44370/09 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Håndtering af filer (Billeder, dokumenter og videoer)

TILLÆG TIL MANUAL Håndtering af filer (Billeder, dokumenter og videoer) TILLÆG TIL MANUAL Håndtering af filer (Billeder, dokumenter og videoer) 24. Juni 2015 Indhold Indledning Side 3 Upload filer Side 4 Vedhæft filer Side 6 Vedhæftninger Side 8 Oprettelse af vedhæftninger

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse

Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Her er et udkast til hvad der skal laves funktionsbeskrivelse Generelt til www.clipping.dk Markeret RØD er INTERN KOMMENTAR de er med i stedet for at slette dem Følgende sider/menuer/punkter, skal der

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere