77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer"

Transkript

1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 4.7 Betalinger til kommuner Tilbud til vsne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 4.7 Betalinger til kommuner drejer sig om 1 person i perioden Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer ( 94) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale

2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 8.6 Statstilskud Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 001 Dagbehandling 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner På alkoholområdet er vores bedste bud tallene fra regnskabsår Døgnbehandling 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Ambulant behandling 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Puljemidler 7.6 Betalinger fra staten Selvejende/privat 001 Dagbehandling 4.0 Tjenesteydelser uden moms Døgnbehandling 4.0 Tjenesteydelser uden moms Ambulant behandling 4.0 Tjenesteydelser uden moms Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og

3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Også på stofmisbrugsområdet er vores bedste bud på regnskab 2010 det samme som Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner skriv OK, når tekst er rette 4.8 Betalinger til regioner På baggrund af forbrug første halvår 2009 budgetlagt med 1 helårsperson 003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Budgetlagt med 2 helårspersoner 004 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) 7.2 Salg af produkter og ydelser Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Kontante ydelser

4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 71 Sygedagpenge Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette pr ændres refusionsreglerne på sygedagpengeområdet. Indtil 9. uge ydes 50% refusion. Fra 9. uge lydes 35/65 % afhængig af om den syge er passiv/aktiv. 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 5.2 Overførsler til personer budgetlagt på bggrund af forbrug 1. halvår helårspersoner 002 Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 5.2 Overførsler til personer Sygedagpenge med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer sygedagpenge indtil 9. uge budgetlagt med 7 helårspersoner 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 5.2 Overførsler til personer Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 3, 6 og 7, i lov 5.2 Overførsler til personer budgetlagt med en aktiveringsgrad på 25 % - 20 helårspersoner 006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 3, i lov om 5.2 Overførsler til personer budgetlagt med en aktiveringsgrad på 25% - 59 helårspersoner 007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af sygedagpenge med 50 pct 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Løntilskud med 65 pct. refusion ifm.sygedagpengemodtageres ansættelse 5.2 Overførsler til personer

5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion til forældre med alvorligt 8.6 Statstilskud Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 8.6 Statstilskud Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion 8.6 Statstilskud Refusion af sygedagpenge med 35 pct.refusion (grp. 006) 8.6 Statstilskud Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 72 Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 5.2 Overførsler til personer Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 24 Ej Skattepligtig 5.2 Overførsler til personer

6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette Vedrører hjælp til dækning af nødvendige udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling o. lign, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, såfremt pgl. ikke selv har midler der til. - 50% refusion - budgetlagt på baggrund af 1.halvår Ikke refusionsberettigede udgifter 5.2 Overførsler til personer Starthjælpsmodtagere kan søge hjælp til dækning af nødvendige udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling o. lign, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, såfremt pgl. ikke selv har midler der til. - ej refusionsberettiget. Budgetlagt på baggrund af forbrug 1. halvår Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) 24 Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattefri) 5.2 Overførsler til personer Vedrører hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til starthjælpsmodtagere, som pgl. ikke vil kunne afholde selv, uden afgørende at forringe de økonomiske muligheder for fremover at klare sig selv. Herudover hjælp til udgifter i forbindelse med flytning, efter særlige regler. Ej refusionsberettiget. Beregnet på baggrund af forbrug 1. halvår Ikke refusionsberettigede udgifter 5.2 Overførsler til personer Starthjælpsmodtagere kan søge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som pgl. ikke vil kunne afholde selv, uden afgørende at forringe de økonomiske muligheder for fremover at klare sig selv. Herudover hjælp til udgifter i forbindelse med flytning, efter særlige regler. ej refusionsberettiget. Beregnet på baggrund af forbrug 1.halvår 09 1 Tilbagebetalingspligtige

7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 5.2 Overførsler til personer Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 41. Vedrørte i 2007 udbetaling til 51 familier - gennemsnitlig udbetaling I 1.kvartal 2008 udbetales til 42 familier. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Beregnet med et forventet sagstal 2009 på 45 familier x gennemsnitsudbetaling på Merudgifter for vsne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 22 personer med en årlig gennemsnitlig udgift på kr Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 42. I 2007 var der 53 sager. I første kvartal af 2008 er der bevilget tabt arbejdsfortjeneste i 40 sager. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Beregnet på baggrund af forbrug 1. halvår 08 Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet med netto kr Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 5.2 Overførsler til personer Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Tilbagebetaling 7.9 Øvrige indtægter

8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 2 Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 8.6 Statstilskud Kontanthjælp 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattepligtig) 5.2 Overførsler til personer Kontanthjælp og aktivering budgetlagt med udgangspunkt i en aktiveringsgrad på 25%. - her budgetlagt med 48 helårspersoner 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv 24 Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattefri) 5.2 Overførsler til personer Terminsydelser - ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Til kontanthjælpsmodtagere med særligt høje boligudgifter og forsørgerbyrder, kan der ydes et skattefrit tillæg til boligudgiften. Der kan dog ikke ydes tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år, med mindre de har forsørgelsespligt overfor barn/børn. Budgetlagt på baggrund af udvikling 1. halvår Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år skriv OK, når tekst er rette

9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (Skattepligtig) 5.2 Overførsler til personer budgetlagt med en forudsætning på 45 helårspersoner 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 3 personer 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattepligtig) 5.2 Overførsler til personer budgetlagt med 24 helårspersoner 021 Lejeudgifter/inventarudgifter uden refusion 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner budgetlagt på baggrund af forbrug 1. halvår Betalinger fra kommuner budgetlagt på baggrund af forbrug 1. halvår Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Øvrige indtægter skriv OK, når tekst er rette Tilbagebetaling af kontanthjælp, hvor denne er ydet med tilbagebetalingspligt, herunder særlig støtte i h.t. 34 til dækning af terminsudgifter. 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i

10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 8.6 Statstilskud Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, Statstilskud Berigtigelser (pgf 65 stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og 8.6 Statstilskud Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv 24 Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattefri) 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig/Termin (skattefri) 5.2 Overførsler til personer skriv OK, når tekst er rette Et skattefrit tillæg der ydes til kontanthjælpen ved særlige høje boligudgifter Beregnet på baggrund af forbrug 1. halvår Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig 5.2 Overførsler til personer Til kontanthjælpsmodtagere i aktiverende foranstaltninger kan der ydes en godtgørelse på op til kr pr. måned til udumenterede ekstra udgifter i forbindelse med aktiveringen - f.eks. transport

11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Beregnet på baggrund af forbrug 1. halvår Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. 22 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattepligtig) 5.2 Overførsler til personer Til kontanthjælpsmodtagere i aktivering jfr. beskæftigelsesloven. Vejledning/opkvalificering samt virksomhedspraktik. Budgetlagt på baggrund af udvikling 2009 samt en forudsætning om at 25 % aktiveres. Budgetlagt med 35 helårspersoner. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer Løntilskud i offentlige og private virksomheder 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer skriv OK, når tekst er rette 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 3 helårspersoner 088 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. 7.9 Øvrige indtægter Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011

12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 8.6 Statstilskud Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Statstilskud Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og 8.6 Statstilskud Tilskud fra EU 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 78 Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten Dagpenge i passive perioder, 50 pct.kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten Berigtigelser 4.6 Betalinger til staten Revalidering 80 Revalidering 001 Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. (Lov om 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer Almindelig revalideringsydelse 5.2 Overførsler til personer

13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 25 Tilbagebetalingspligtig reva.ydelse 5.2 Overførsler til personer Når revalidering iværksættes efter en forud fastlagt realistisk erhvervsplan ydes bruttorevalideringsydelse med et skattepligtigt beløb svarende til dagpengelovens max. beløb. Til unge under 25 år udbetales revalideringsydelsen som hovedregel med halvdelen af det nævnte beløb. Herudover er der mulighed for at yde hjælp til uddannelsesudgifter under forrevalidering eller uddannelses-udgifter i de tilfælde, hvor pgl. f.eks. i stedet for revalideringsydelse modtager Statens Uddannelsesstøtte. Budgetlagt på baggrund af antal sager i 1. halvår 09 + forventning om yderligere 1 = 7 helårspersoner 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med 5.2 Overførsler til personer Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer Der er budgetlagt med 2 helårspersoner 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf i 7.9 Øvrige indtægter skriv OK, når tekst er rette

14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering Statstilskud Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige 5.2 Overførsler til personer Driftsudgifter ifm aktive tilbud forpersoner på ledighedsydelse samt 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Overførsler til personer Almindelig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig 5.2 Overførsler til personer budgetlagt ud fra forbrug 1 halvår helårspersoner 008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, 5.2 Overførsler til personer Beregning: løntilskud til 3 pensionister i skånejob 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)

15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt på baggrund af forbrug halvår Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger 5.2 Overførsler til personer Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer Almindelig løntilskud 5.2 Overførsler til personer Løntilskud uden refusion 5.2 Overførsler til personer Beregning: Budgetlagt ud fra aktuel status pr i alt 33 helårspersoner 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer Beregning: Budgetlagt ud fra aktuel status pr i alt 31 personer 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 1 person. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Overførsler til personer Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 3 helårspersoner ud fra aktuel status pr

16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5.2 Overførsler til personer Almindelige løntilskud 5.2 Overførsler til personer Løntilskud uden refusion 5.2 Overførsler til personer Budgetlagt med 6 helårspersoner ud fra aktuel status pr Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig 5.2 Overførsler til personer Almindelige løntilskud 5.2 Overførsler til personer Løntilskud uden refusion 5.2 Overførsler til personer Beregning: Budgetlagt med 1,5 helårsperson 021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf 5.2 Overførsler til personer Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. 5.2 Overførsler til personer Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 4.7 Betalinger til kommuner Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 7.9 Øvrige indtægter Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion skriv OK, når tekst er rette

17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm aktive tilbud, 8.6 Statstilskud Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 8.6 Statstilskud Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, 8.6 Statstilskud PENSION, REVALIDERING OG BOTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v skriv OK, når tekst er rette 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 5.2 Overførsler til personer Ordningen omfatter handicappede på over og under 67 år, som selv ansætter handicaphjælpere, og får tilskud hertil i.h.t. Servicelovens 45 og 97). Beregning: Ordningen omfatter 3 personer under 67 år 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Beregning: Vedrører statsrefusion til 2 sager

18 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 38 Tilbud til vsne med særlige behov Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner budgetlagt med det faktiske antal person vi har pr i alt prisen fremskrevet med 3,7% fjr. KL s vejledning af 9. marts 2009 Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere kontoen med kr Længerevarende botilbud for sindslidende 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Som ovenfor. Drejer sig om 4 personer 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102) 03 Hjælp iht Betalinger til kommuner Abonnementsordninger 4.8 Betalinger til regioner Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 4.0 Tjenesteydelser uden moms som ovenfor. Drejer sig om 1 person

19 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk skriv OK, når tekst er rette 10 Betaling til opholdssteder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Budgetlagt med det faktiske antal pr. 1.juni 09. drejer sig om 8 personer. 11 Personale 1.1 Fast løn Bofællesskab Wiedergården 1 Betaling til DFS 4.7 Betalinger til kommuner Betaling til Det Forpligtende Samarbejde. Betalingsaftale 4 og 5 Ved budgetvedtagelsen var betalingsaftale for 2009 endnu ikke modtaget fra Tårnby. 2 Husleje og el 2.3 Brændsel Tjenesteydelser uden moms Rammebeløb Bofællesskab 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v

20 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 01 Opholdsbetaling 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Som ovenfor. Drejer sig om 3 personer 005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf og 102) 03 Hjælp ith Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling fra kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Som ovenfor. Drejer sig om 1 person 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 4.0 Tjenesteydelser uden moms Midlertidigt botilbud for sindslidende 4.0 Tjenesteydelser uden moms Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) skriv OK, når tekst er rette

21 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 11 Personale 1.1 Fast løn Beregning: 1,000 stilling 21 Rammebeløb 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til transport, kurser, inventar samt diverse efter aftale. 22 Kommunepuljen FREM 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Opgaven varetages af Tårnby Kommune som en del af Det forpligtende samarbejde. Efter SL 78 skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beregning: pr er i alt 10 pers. bevilges ledsagerordning. Heraf er 4 pers. 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Overførsler til personer skriv OK, når tekst er rette

22 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Opgaven varetages af Tårnby Kommune som en del af Det forpligtende samarbejde. Ordningen omfatter døvblinde over og under 67 år, som har fået tildelt en kontaktperson i.h.t. Beregning: drejer sig om 2 personer 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Beregning: Pensionisters beskæftigelse i diverse værksted/daghjem Budgetlagt med det faktaiske antal personer vi har pr i alt 9 personer prisen fremsekrevet med 3,7 % jfr. KL.s vejledning af 9.marts Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne

23 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Beregning: Pensionisters beskæftigelse i diverse klubber og værksted/daghjem 33 personer. 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Førtidspensioner og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion Pensionsområdet ( ) budgetlagt på baggrund af forbrug jan ,2% jfr. KL:s vejledning af 9. marts Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 11 Skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Skattefri invaliditetsydelse 5.2 Overførsler til personer Vedrører udgifter til pensioner tilkendt inden den til personer under 60 år. Endvidere udgifter til pensioner tilkendt efter den men før den til personer under 67 år.

24 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 11 Skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Vedrører udgifter til pensioner tilkendt inden den til personer under 60 år. Endvidere udgifter til pensioner tilkendt efter den men før den til personer under 67 år. 088 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Statsrefusion 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 8.6 Statstilskud Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Førtidspension med 35 % refusion tilkendt før Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

25 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 11 Skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Skattefri invaliditetsydelse 5.2 Overførsler til personer Vedrører udgiften til pensioner der er tilkendt efter 31. december skriv OK, når tekst er rette 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 11 Skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Ikke skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Vedrører udgiften til pensioner der er tilkendt efter 31. december Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Statsrefusion 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud

26 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Førtidspension tilkendt efter Førtidspension med 35 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer Skattepligtig førtidspension 5.2 Overførsler til personer Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Statsrefusion 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 8.6 Statstilskud INTEGRATION 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge 4.0 Tjenesteydelser uden moms

27 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Hvis vi får tildelt en flygtning og ikke har en permanent bolig at kunne tilbyde straks. Budgetlagt med 5mdr. s ophold på hotel 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 7.9 Øvrige indtægter Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 7.9 Øvrige indtægter skriv OK, når tekst er rette Beregning: Egenbetaling for 5 mdr. a 1.840,-. (egenbetaling fastsættes af staten) 2 Statsrefusion 001 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram m.v.

28 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette Hele 5.60 er ændret pr Udgifter til tilbuddene efter integrationsloven refunderes med 50 %. Budget 2010 blot en fremskrivning af budget 2009, da vi ved budgetlægningen endnu ikke har modtaget regninger der kan give en pejling på om budgettallene skal ændres. 001 Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Betaling for aktivering 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Betaling for aktivering 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 10 Betaling for aktivering 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 10 Betaling til mentor 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v

29 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 5.2 Overførsler til personer Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge 10 Betaling for opkvalificering og introduktion 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge 10 Betaling for danskuddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge 10 Betaling for danskuddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling for danskudd., momsfri 4.0 Tjenesteydelser uden moms Overførsler til personer Ugifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse ifølge 10 Udgifter for særligt tilrettelagt danskuddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 10 Udgifter for danskuddannelse skriv OK, når tekst er rette

30 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Tolkeudgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Flygtningsprojekt 01 Lønninger 1.1 Fast løn Materialeindkøb m.v. 2.2 Fødevarer Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Kurser 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Administration 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tolkeregninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Grundtilskud for udlændinge omfattetaf introduktionsprogrammet, som skriv OK, når tekst er rette

31 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 7.6 Betalinger fra staten Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 7.6 Betalinger fra staten Tilskud for udlændinge, der modtagerdanskuddannelse under 7.6 Betalinger fra staten Tilskud for udlændinge, der modtagersærskilt tilrettelagt danskudd. 7.6 Betalinger fra staten Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er 7.6 Betalinger fra staten Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister 7.6 Betalinger fra staten Grundtilskud for udlændinge omfattetaf introduktionsprogrammet (pgf. 45, 7.6 Betalinger fra staten Budgetlagt på baggrund af den viden om antal flygtninge pr en forventning om, at de 6 flygtninge vi skal have i 2009 er kommet pr Derudover budgetlagt med 2 helårs personer. 098 Berigtigelser 4.6 Betalinger til staten Betalinger fra staten Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 7.6 Betalinger fra staten Budgetlagt med 2 personer 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende 7.6 Betalinger fra staten Budgetlagt med 2 personer 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 7.6 Betalinger fra staten budgetlagt med 4 personer 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 7.6 Betalinger fra staten skriv OK, når tekst er rette

32 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 2 Statsrefusion 001 Refusion af introduktionsprogram med50% indenfor et rådighedsbeløb 8.6 Statstilskud % refusion af udgifter til danskundervisning 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 61 Introduktionsydelse 004 Ydelse til udlændinge 5.2 Overførsler til personer Passiv 5.2 Overførsler til personer Aktiv 5.2 Overførsler til personer Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig, skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Beregning: Budgetlagt med 4 helårs pers. à ca. kr Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 11 Flygtninge efter 1. juli Overførsler til personer Hjælp i særlige tilfælde, tilbagebetalingspligtig 5.2 Overførsler til personer Beregning: på baggrund af forbrug 1.halvår Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter

33 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion 4.6 Betalinger til staten Øvrige indtægter Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. 7.9 Øvrige indtægter Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 001 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 8.6 Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 65 Repatriering 001 Hjælp til repatriering 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Statsrefusion 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion 8.6 Statstilskud Kontante ydelser

34 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år (100 % refusion) 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med Almindelig skattepligtig indkomst 5.2 Overførsler til personer Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 24 Ej skattepligtig 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetalingspligtig (skattefri) 5.2 Overførsler til personer Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer drejer sig om en person 091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med100 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter Tilbagebetaling vedrørende beløb med75 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 8.6 Statstilskud BOLIGSIKRING, BOLIGYDELSE MV. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

35 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 25 Faste ejendomme Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette 18 Driftssikring af boligbyggeri 004 Lejetab ved fraflytning 2.3 Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Lejetab ved tomgang af husvildeboliger +boliger tildelt efter 1/4-dels reglen + pensionistboliger 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 004 Begravelseshjælp M. Høgsvig 5.2 Overførsler til personer Kontant tilskud til dækning af begravelse. Afhængig af afdødes alder samt indtægtsforhold. Budgetteret udfra forbruget i Befordringsgodtgørelse M. Høgsvig 5.2 Overførsler til personer Sundhedslovens 170 dækker kørsel til læge og speciallæge for pensionister der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte off. transport. Budgetlagt ud fra budget Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg

36 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når tekst er rette M. Høgsvig Personlige tillæg kan ydes til pensionister hvis økonomiske forhold efter en individuel vurdering skønnes særlige vanskelige. Personlige tillæg kan ydes til dækning af den resterende egenbetaling efter helbredstillæg, andre helbredsrelaterede udgifter eller som supplement til pensionister der modtager nedsat pension. Pensionister med begrænsede indtægter ud over pensionen kan søge delvis (max 85%) dækning af heldbredsrelaterede udgifter. Helbredstillægget afhænger af den personlige tillægsprocent. Der er generelt for de personlige tillæg og helbredstillæg budgetteret med udgangspunkt i budget I praksis tages der udgangspunkt i den samlede ramme. 67 Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 10 Briller, personlige tillæg 5.2 Overførsler til personer Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 10 Medicin, personlige tillæg 5.2 Overførsler til personer Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, 10 Tandbehandling, personlige tillæg, 5.2 Overførsler til personer Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige 10 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige 5.2 Overførsler til personer Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 10 Supplement til pensionister med nedsatpension, personlige tillæg 5.2 Overførsler til personer

37 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette Ydes til pensionister der ikke har oppebåret fulde pensionsår i Danmark. Ydelsen er givet til 6 pensionister i Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 10 Andre personlige tillæg 5.2 Overførsler til personer Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 10 Briller, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 10 Medicin, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 10 Tandlægebehandling, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 10 Tandprotese, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 10 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 10 Fodbehandling, helbredstillæg 5.2 Overførsler til personer

38 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger M. Høgsvig 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 10 Varmetillæg med 75% refusion 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 75 pct. refusion før 5.2 Overførsler til personer Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50 pct. refusion i 7.9 Øvrige indtægter Statsrefusion 002 Refusion af varmetillæg 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 8.6 Statstilskud Der ydes statsrefusion med 50% på personlige tillæg og helbredstillæg. Statsrefusion på varmetillæg udgør 75%. 57 Kontante ydelser Boligydelse og boligsikring beregnes på baggrund af husstandsindkomst, boligens størrelse samt huslejen. Efter særlige beregningsregler ydes boligydelse og sikring i de tilfælde, hvor huslejen er steget ekstraordinært på grund af ejernes udgifter til forbedringer af ejendommen. Der er generelt for boligydelse og boligsikring budgetteret med udgangspunkt i 2009, men i praksis ses budgettet ud fra den samlede ramme. 76 Boligydelser til pensionister 001 Tilskud til lejere 5.2 Overførsler til personer alm. Boligydelse skriv OK, når tekst er rette

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere