Bestyrelsens beretning vedr Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning vedr Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme med vort bud på fremtiden for Trædballe Uhrhøj Antenneforening. På sidste års generalforsamling, som blev afholdt d. 12. Marts i disse lokaler, var der mødt 67 stemmeberettigede. Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer Jan Hansen, Klaus Lykkebo og Ole Agerskov. Ian McLeod blev valgt som suppleant. Ulrik Lundquist blev nyvalgt som revisor. Claus Schmidt var siddende revisor valgt for 2 år. Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 6. maj 2014 med en lidt ændret sammensætning, nemlig med: Lars Kristensen, formand, Jan Hansen, næstformand Klaus Lykkebo, Søren Kromann Larsen og Ole Agerskov som bestyrelsesmedlemmer. Begivenheder 2014 blev et særdeles begivenhedsrigt år i antenneforeningen med mange arrangementer og ændringer i det hele taget. Det hele startede med en ekstraordinær generalforsamling den 29. Januar (46 stemmeberettigede), hvor dagsordenen var vedtægtsændringer primært vedr. opsigelsesvarsel for udtrædelses af foreningen samt fjernelse af paragraffen vedr. rammebeløb for programpakkerne det følgende år. Bestyrelsen blev på denne generalforsamling bemyndiget til at indkalde til en 2. ekstraordinær generelforsamling for endelig vedtagelse af disse ændringer. Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 24. Februar 2014 (16 stemmeberettigede) for endelig vedtagelse af vedtægtsændringer som foreslået på den tidligere generalforsamling d. 29. januar. På disse ekstraordinære generalforsamlinger blev der ligeledes orienteret om bestyrelsens valg af YouSee som fremtidig signalleverandør, hvilket der efter megen spørgelyst var bred opbakning til. Aftalen med YouSee løber i øvrigt i 5 år og bestyrelsen ser frem til en stabil periode med YouSee som slags totalleverandør af såvel signaler, service samt administration. Sidstnævnte kommer jeg lige tilbage til. Beslutningen om leverandørskifte blev håndgribeliggjort overfor vore medlemmer lørdag d. 14. juni hvor foreningen kunne præsentere YouSee og Dansk Kabel TV til et åbent hus arrangement i teltet på Hover Stadion (i forbindelse med Byfesten i Hover i øvrigt). Rigtig mange medlemmer var mødt frem med mange gode spørgsmål i tasken. De fleste nød endvidere en grillpølse og en forfriskning mens der også var lidt sjov til børnene. Overgang til YouSee - Åbent Hus 3/11-14 I forbindelse med overgangen til YouSee d. 3. november afholdt foreningen sammen med YouSee endnu et åbent hus arrangement, denne gang i Petersmindehallens forgang. Det viste sig at hallen nok havde været et bedre valg såfremt vi havde haft muligheden herfor. Rigtig mange

2 medlemmer valgte at lægge vejen forbi den dag (og aften) og det var vi selvfølgelig rigtig glade for i bestyrelsen. YouSee stillede med 6 mand og efter alt at dømme var der ikke mange pauser i de 8 timer arrangementet stod på. Vi ved af erfaring at det altid har sin pris når man skifter signalleverandør, denne gang ingen undtagelse. Den største udfordring var igen indstilling at vore medlemmers TV apparater til modtagelse af det nye signal. Personligt og generelt i bestyrelsen har vi i ugerne efter skiftet siddet rundt ved adskillige af vore medlemmers kakkelborde for indstilling af et TV apparat. Det giver altid en god snak og meget værdifuldt for os i bestyrelsen at høre vore medlemmers mening under sådanne rammer. Åbent-hus arrangementet bød også på ombytning af TV bokse. De som havde erhvervet sig en Stofa box i sin tid kunne uden beregning ombytte den til en ny YouSee box. Det var der en del som benyttede sig af. En af de helt store udfordringer i forbindelse med ophøret med Stofa, viste det sig senere, var vore medlemmers returnering af internet-modems til Stofa. De mange hundrede som har internet igennem antenneforeningen blev i brev fra Stofa anmodet om at returnere deres internet-modem. Vi mente i Bestyelsen at det hurtigt kunne blive noget omstændigt noget, at de mange hundrede internetkunder hver i sær skulle pakke modem ned, på posthuset og bekoste fragt for at sende et gammel og i de fleste tilfælde værdiløst modem retur til Stofa. Et modem som formenligt alligevel havner på containerpladsen oppe i Horsens! Vi tilbød således derfor vore medlemmer, at de på denne åbent hus dag blot kunne aflevere det gamle Stofa modem til os i Petersmindehallen, hvorefter vi samlet sendte ca. 3 pallebure med modemer afsted til Stofa med et tak for samarbejdet. Historien sluttede desværre ikke her. Adskillige medlemmer har efterfølgende (endda nogle så sent som her i sidste uge) modtaget regninger fra Stofa (uberettigede forstås) på manglende modemreturneringer i størrelsesordenen 1000 kr trods gentagne løfter fra Stofa om at de nu havde styr på det. Ak Ak. Stofa kan ikke den dag i dag forklare hvordan det er lykkes, ja Stofa, at fakturere vore medlemmer uberettiget i denne sag. Ja, man tænker sit. Som en krølle på Stofa historien skal jeg da også lige beklage (på Stofas vegne tror jeg nok) at internetkunder der betalte for hele 4. kvartal 2014 (dvs. Nov+Dec for meget) først har fået refunderet beløbet her hen i februar Men det er jo nok den samme maskine hos Stofa som spytter fakturaer ud vedr. manglende modemreturnering som kan skrive checks! Ny Administration Som det fremgår af referatet fra sidste ordinære generalforsamling blev der udtrykt utilfredshed med serviceniveauet hos vor hidtidige administrator. Dette har bestyrelsen taget konsekvensen af og pr. 1. juli 2014 overflyttet hjertet i antenneforeningen til en professionel administrator, nemlig Dansk Kabel TV administration, som forestår al administration af foreningen, herunder medlemshåndtering, pakkeskift og bogholderi. Vi har valgt fortsat at lade selve årsregnskabet for foreningen udarbejde af Revipartner v/stats aut. revisor Søren Kahr, på Damhaven. Valget af DKT som ny administrator er stort set ikke dyrere end vor hidtidige løsning når man regner det hele med af telefon, porto kuverter osv. Den store fordel for vore medlemmer er at I kan komme i telefonisk kontakt med foreningen (dvs. vor administration) alle hverdage fra kl 9-15, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere hvor man måtte prøve sig lidt frem. Dertil skal lægges at vi jo ikke den eneste antenneforening som Dansk Kabel Tv administrerer, hvorfor

3 vi er kommet ind i et velafprøvet system, hvor man ikke laver andet end at betjene medlemmer i antenneforeningerne. Jeg kan da lige nævne, at rent fysisk sidder vor nye Dansk Kabel TV administration i Esbjerg hvor I taler med Laila Pedersen, som er den som håndterer jeres opkald eller når I kontakter foreningen. Selvom nogle af jer måske har oplevet en fejllukning eller fejl i en faktura her ved årsskiftet er vi sikre på at når tingene er kørt rigtigt ind og vor ny administration efterhånden har korrekte data på alle vore medlemmer så vil I opleve det som en klar gevinst. Suspendering af normal opsigelsesfrist I forbindelse med skiftet til YouSee d. 3. November valgte vi i bestyrelsen allerede den 5. Oktober at suspendere den normale opsigelsesfrist af medlemskab af antenneforeningen, som efter forårets vedtægtsændringer var blevet nedsat til 3 måneders varsel til et kvartalsudløb. Dette betød i praksis at opsigelse af sit medlemskab inden d. 17/11-14 var tilstrækkeligt til at kunne udtræde allerede ved årsskiftet Vi mente i bestyrelsen af denne suspension af den vedtægtsbestemte opsigelsesfrist var nødvendig, da foreningen ikke ønsker at holde på medlemmer som hellere vil købe sine TV og internet produkter andet steds. Årsskiftet var tilmed et naturligt og godt tidspunkt for udmeldelse, da medlemskontingentet jo skærer her. Antal medlemmer Pr. 1. januar i år (dvs. 2015) var vi i foreningen 1773 medlemmer. Det er godt et par hundrede færre end året før og det skyldes at et privat boligselskab med flere ejendomme i Vestbyen pr. 1. juli ikke længere ønskede at påtage sig opkrævning af antennebidrag over huslejen og derfor blev fristet af et slagtilbud på indlægning af alternativ TV og internetforsyning i sine ejendomme. Sådanne pengetanke, som er opstået af vores alle sammens el-betalinger gennem tiden, kan vi som antenneforening ikke altid hamle op med. De har jo i princippet ubegrænset mulighed for at tilbyde potentielle nye kunder gratis TV og internet indtil antenneforeningerne er møre, bare de kan få lov at rulle en fiber ud. Kvartalsvis kontingentbetaling Det at se TV, hører stadigt til én at livets billigere fornøjelser. Dette udsagn er det måske ikke alle der umiddelbart er enige i, men går man lidt bag om priserne og regner ud hvad en grundpakke koster pr. dag er beløbet 4,38 kr. Går man skridtet videre og regner ud hvad én times TV-forbrug (dvs. 1 times underholdning) derved koster, med den forudsætning at hver husstand består af gns. 2,1 personer er beløbet 69 øre pr. person pr. time. Danskerne ser i gennemsnit 3 timers TV pr dag året rundt. Dette tal har i øvrigt været stærkt stigende sammenlignet med for blot 5 år siden. Vi er dog bevidste om i bestyrelsen, at den årlige opkrævning fra antenneforeningen, som forfalder til betaling i januar/februar kan være en belastning for flere af vore medlemmer. Det er derfor muligt at kontakte vor administration (Dansk Kabel TV) og bede om kvartalsvis eller halvårs opkrævning. For at omkostningerne ved sådanne ekstraopkrævninger ikke skal belastes de øvrige medlemmer i foreningen opkræver DKT et opkrævningsgebyr på 50,- og er således foreningens økonomi uvedkommende.

4 Pakkepriser (slide) Vi præsenterede på sidste års generalforsamling de forventede 2015 priser på vore 3 TV pakker. Af gode grunde kunne vi der ikke forudsige de eksakte priser, da de på daværende tidspunkt også var ukendte for vore leverandører, her YouSee. Dog må vi sige at, ingen pakker gik ram forbi og fik et nøk opad. Et nøk som var til den store side af hvad vi i bestyrelsen mener var fornuftigt. Bevares, der blev tilføjet et par dyrere kanaler til grundpakken og mellempakken blev udvidet kraftigt i forhold til tidligere i vores forening. Vi ved fra mange snakke med vore medlemmer at prisen dog vejer tungest når man skal vælge sin TV leverandør. Ekstra kanaler og argumenter som alm. prisudvikling og dyre TV rettigheder til sportsbegivenheder preller af når de fleste af os skal vælge. Dette kan jo her igen i aften være en opfordring til YouSee om at tænke sig ekstra godt om næste gang der skal sættes prisseddel på TV pakkerne i TV kanaler Der har fra mange medlemmer lydt et ønske om at TV2 Charlie befandt sig i grundpakken. Dette ønske kan vi i bestyrelsen godt se det fornuftige i og svaret til jer medlemmer har hele tiden været, at vi nævner det for YouSee hver gang der er en anledning. Det har vi også gjort. Faktum per dags dato er at TV2 Charlie stadigt væk kun findes i mellem- og fuldpakken. Repræsentanten fra YouSee som er tilstede i dag er I også velkomne til at lægge et moderat pres på, da jeg antager Charlie stadigt gerne ses som en del af grundpakken. Som bestyrelse er vi heldigvis ikke herre over pakkesammensætningen. Jeg siger heldigvis, da vi i bestyrelsen aldrig ville kunne gøre alle tilfredse alligevel, men har valgt at lade pakkesammensætningen helt op til vor TV leverandør YouSee ligesom i øvrigt de fleste andre antenneforeninger gør det (det er det som i daglig tale hedder regionspakken). Mange husker sikkert tidligere generalforsamlinger hvor ønsker fra medlemmer om specielle kanaler i pakkerne har givet anledning til megen tumult og ukvemsord i salen. Underholdende, ja måske! - men den underholdning må man altså få sig et andet sted i dag. Kabelskader hjælp os ved opgravninger (slide) Som det er nogle bekendt har der i 2014 været gravet en hel del, specielt i Uhrhøj området. Det har været nedgravning af såvel fjernvarmerør som fibernet. Erfaringsmæssigt ved vi at sådanne opgravninger indebærer en stor risiko for beskadigelse af foreningens største aktiv, nemlig kabelnettet. Som eksempel herpå skal nævnes et grælt tilfælde tilbage i juni 2014 hvor vi i bestyrelsen tilfældigvis, og jeg understreger tilfældigvis kommer forbi en opgravning på tur med hunden, og bliver opmærksomme på et stærkt beskadiget antennehovedkabel i en udgravning på hjørnet af Venusvej og Solbakken. Kablet, som det kan ses på billedet her, er skudt halvvejs over ifm. underføring af anden mands kabler under Venusvej. Nogen husker det måske som den morgen hvor strømmen blev afbrudt i Uhrhøj-området, da VOS s elkabel nemlig også blev beskadiget ved samme kabelskydning. Problemet med sådanne kabelskader er, at graveentreprenørerne ofte får ganske travlt med at dække til igen, specielt hvis de opdager at andres kabler er blevet beskadiget ifm opgravning. Der findes naturligvis også seriøse graveentreprenører, må det retfærdigvis tilføjes.

5 En sådan uheldig adfærd er måske forståelig når man som i eksemplet her skal betale for udbedring af antenneforeningens kabler til omtrent kr efter at have erlagt knap det dobbelte for udbedring af elkablet, dvs for beskadigelse af 2 kabler. På den anden side er det helt uforståeligt at nogle graveentreprører blot dækker udgravninger til uden at sådan kabelskaber udbedres idet det ret hurtigt resulterer i vandindtrængen i kabler som måske kun bliver delvist beskadigede i kappen og derfor ikke nødvendigvis betyder afbrudt signal her og nu. Manglende udbedring af sådanne graveskader resulterer i løbende forringelse af signalerne som oftest ses som gradvist tiltagende og betyder at disse kabler senere skal udskiftes på antenneforeningens regning for at kunne levere et godt signal til vore medlemmer. Skadevolder er oftest for længst over alle bjerge. Bestyrelsen opfordrer ikke medlemmerne til at agere politibetjente, men bliver der gravet i vejen uden for ens ejendom er det også i jer medlemmers interesse at blotlagte kabler i sådanne opgravninger ikke er åbenlyst beskadigede. Bliver man opmærksom herpå kontakt da omgående bestyrelsen og vi sørger for øjeblikkelig udbedring for skadevolders regning. Antennenettet I månederne op til 1. november hvor vi overgik til YouSee som leverandør har YouSee og Dansk Kabel TV været rundt i samtlige standere og forstærkere for at sikre at de indeholdt alle de rette komponenter som YouSee kræver det. I modsat fald er der blevet monteret det af YouSee specificerede for at sikre en signalforsyning af god kvalitet ved overgangen. Samtidig er hele antennenettet blevet dokumenteret digitalt helt ned til den mindste møtrik. Dette og hele denne gennemgang af nettet er foregået for YouSees regning som en del af den 5-årige forsyningsaftale bestyrelsen har indgået med YouSee. Det sikrer på den ene side YouSee et kabelnet af en høj kvalitet, som de jo selv skal forsyne igennem og på den anden side antenneforenings medlemmer et godt signal. Vi har herudover selv finansieret en del nye kabelstræk på villavejene på såvel Uhrhøj som i Trædballe i takt med at medlemmer har oplevet enten dårligt TV signal eller ustabilt internet. Foreningens økonomi er robust som aldrig før og den siddende bestyrelse tøver ikke med at investere i nettet hvor det er påkrævet. Det betyder i praksis, at oplever man som medlem et dårligt TV signal eller ustabilt internet og at man samtidigt har udelukket at det ikke er ens egne kabler og stik som er årsagen, rekvirerer man YouSee som nok skal lokalisere eventuelle fejl i nettet og få dem rettet. Infokanal Foreningens infokanal er i efteråret blevet erstattet med en spliterny af slagsen. Det betyder færre nedbrud af kanalen fremadrettet da vi nu har lagt den ud i skyen og også gerne hurtigere opdateringer når noget rører sig så vi kan holde jer medlemmer bedre orienteret om foreningens aktiviteter. Hjemmeside (slide) Foreningens hjemmeside er pr. 1. marts i år blevet erstattet af en ny og mere moderne version. Her vil man dagligt kunne se et nyt flow af nyheder vedr. foreningen og YouSee.

6 Vi udsender også nyhedsbrev via til medlemmerne - blot man tilmelder sig inden på hjemmesiden, hvilket vi kraftigt opfordrer til, da der ind imellem er behov for at komme med oplysninger der har betydning her og nu, f.eks. ekstraordinært ledningsarbejde eller kanalændringer. Vi har ca. 300 tilmeldte til vort nyhedsbrev, så der er stadigt plads til, at mange flere nyder godt en denne service fra foreningen. Hvordan ser vi på fremtiden? Den teknologiske udvikling bevæger sig med lynets hast og dette gælder i særdeleshed markedet for TV og internet tjenester. Vi mener i bestyrelsen at vi stadigvæk har et særdeles attraktivt TVprodukt - rette kvalitet til rette pris. Hertil kommer bredbånd som ofte er lidt mere uigennemskueligt pga. differentierede hastigheder op- og downstream og rabatter hvis man bundtler det med sine TV pakker. Man skal huske på at vi som antenneforening er en interessant størrelse for signalleverandørerne når vi som knap 2000 husstande reelt køber ind sammen. Det skal sikre at vore medlemmer til stadighed har en attraktiv pris på TV pakkerne for ellers forsvinder de et andet sted hen og det eneste alternativ er at blive individuel kunde hos andre udbydere, hvilket sjældent giver nogen særlig stor forhandlingskraft på den lange bane. Kortsigtet kan det virke fordelagtigt på mange med lave intropriser som oftest kun gælder i 1 eller 3 måneder hvorefter man måske godt kan regne ud og mærke at omkostningerne til fibernedgravning jo på et tidspunkt skal tjenes hjem igen. For Trædballe Uhrhøj Antenneforenings vedkommende står vi stærkt rustet økonomisk til de tekniske investeringer som formentligt kommer inden for en kortere årrække for at forberede nettet til endnu højere internethastigheder og bedre plads til blandt andet streaming som uvilkårligt tager mere og mere af brugernes tid på bekostning af traditionelt flow-tv. Afslutning I år vil jeg til en forandring ikke opfordre medlemmerne til at udskifte de gamle grå nedgravede kabler med nye sorte HF-tætte kabler. Og hvorfor nu det så. Ja, vi forudsætter at det nu er sket alle steder da man givetvis ellers ville have haft problemer med støj på TV skærmen og måske ustabilt internet. Igen i år vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I ved salg af boligen, husker at afmelde PBSindbetalingen til foreningen i banken. Når I sælger boligen vil vi gerne have besked om den nye ejers navn, idet afmeldingen af PBS-opkrævningen ellers blot vil resultere i, at vi sender et girokort til jer på jeres gamle adresse. HUSK også at få det antennebidrag, vi har opkrævet for 2015 med i refusionsopgørelsen hos advokaten eller ejendomsmægleren hvis I sælger huset, så I kan få refunderet jeres del af opkrævningen den del der dækker tidsrummet fra salgsdatoen til årets udgang det er bl.a. det man betaler advokaten for i forbindelse med en handel. Sluttelig skal der lyde en tak til bestyrelsen, revisorerne, tidligere og nuværende administrator, YouSee og Dansk Kabel TV for samarbejdet i Med disse ord overgiver jeg beretningen til debat i forsamlingen. Bestyrelsen

7

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 I 1 i vores Grundlov står følgende: Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. I 71, stk. 1, står: Den personlige frihed

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere