Aktionærorientering: Formuemagasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærorientering: Formuemagasin"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder oplysninger om selskabets aktuelle status samt strategiske markedssyn. Der henvises specifikt til følgende sider: Side 4-7: Antagelser for selskabets strategiske beslutninger i 2007 Side 10-11: Markedsberetning og selskabets udvikling i 4. kvartal 2006 Side 12-13: Selskabets aktiestrategi Side 14-15: Selskabets obligationsstrategi Side 16-17: Selskabets valutastrategi Side 47: Faktaside: Kursudvikling, afkast, risiko og status Formuemagasinet er vedhæftet i PDF-format og kan tillige bestilles på eller ved henvendelse på tlf Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse kan ske til selskabets direktør, Erik Møller, på telefon Med venlig hilsen Erik Møller Direktør Formuepleje Safe A/S Bruuns Galleri Værkmestergade 25 DK-8000 Århus C Telefon Telefax Side 1 af 1 CVR-nr

2 1. kvartal årgang Fra Amager Landevej til Tuborg Boulevard Pas på med fiktive afkast 10 bud på 2007

3 Indhold 21. årgang, 1. kvartal 2007 Redaktion og kursopdatering er afsluttet 29. december 2006 Artikler Formueplejeselskaber i teorien Ti bud på Pas på fiktive afkast! Missionen fuldført Fra Amager Landevej til Tuborg Boulevard Vide, hvad man ikke ved Tak for en fantastisk dag Spørgsmål & Svar Pas på! Livet er dødeligt Det hele begyndte i Masseødelæggelsesvåben eller blot sund fornuft?.. 36 Nyt fra Formuepleje Forsikring af friværdien Markeder Aktiemarkedet Obligationsmarkedet Valutamarkedet bud på 2007 Langt fra recession, rentestigninger på standby og underperformance fra danske aktier. Det er nogle af buddene på Pas på med fiktive afkast Investeringsprodukter markedsføres ved hjælp af fiktive resultater. Hos Formuepleje møder vi hver uge investorer, der har fået den slags tilbud serveret. 18 Fra Amager Landevej til Tuborg Boulevard I 2004 etablerede Formuepleje kontor på Sjælland med Torben Vang-Larsen i spidsen. Her står han stadig, nu med to kolleger i ryggen og udsigt til stadig flere kunder, der har behov for rådgivning. Faktasider Formueplejeselskaberne på tværs Introduktion til faktasiderne Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Formuemagasinet udgives af Formueplejeselskaberne som aktionærorientering. Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag eksemplarer. Magasinets formål er: u at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne u at valuere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier u at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark u at vurdere investeringsprodukter og faldgruber Redaktion Direktør Erik Møller (ansvarshavende) Kommunikationschef Kristian R. Hansen Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg. Grafisk design DeForm, Tilst. Offsettryk Prinfoparitas, Århus C. Fotografer Christoffer Haakansson Rene Riis. Bidragydere Direktør Erik Møller Direktør Brian Leander Investeringschef Søren Astrup Regionschef Torben Vang-Larsen Seniorkapitalforvalter Nicolai Borcher Hansen Analytiker René Rømer Analytiker Anders Lund Larsen Kapitalforvalter Peter B. Madsen Formuerådgiver Henry Høeg Formuerådgiver Jakob Madsen Finansrådgiver Hanne Kring Formuerådgiver Rene Juul Kommunikationsmedarbejder Gitte Wenneberg Kommunikationschef Kristian R. Hansen. / Formuemagasin 1. kvartal 2007

4 Leder Formueplejeselskaber i teorien I det seneste nummer af det ansete danske finanstidsskrift Finans/ Invest bringes to artikler om den tangentporteføljeteori, vi anvender i Formueplejeselskaberne. Forfatterne undrer sig over det store udbud af specialinvesteringsprodukter, da det både er inoptimalt og fuldstændig unødvendigt. Erik Møller Direktør Formueplejeselskaberne 1 u I artiklens konklusion skriver professor Michael Møller fra Handelshøjskolen i København: Der tilbydes i hundredvis af meget specialiserede produkter med et væld af indbyggede forsikringsordninger. Det står overfor lærebogsmodellen, hvis konklusion er, at der findes én og kun én risikofond, som investor bør investere i. Almindelig porteføljeteori giver den konklusion, at det kan Afkast for investeringsselskaber på Københavns Fondsbørs i 2006 Årlig vækst i indtjening i % Formueplejeselskaber Andre Optimum Pareto LimiTTellus Merkur Safe Epikur Penta Alm. Brand Formue Gudme Raaschou Vision Kapitalpleje Luxor Spar Nord Formueinvest -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Københavns Fondsbørs. Formuepleje Optimum er startet februar 2006 ikke være sådan, at ét risikabelt aktiv er særlig godt for én investor og ikke for en anden. Det betyder, at opgaven er lettere for investeringsrådgiveren, end han måske tror, idet han blot skal finde ud af, hvor meget risikoappetit hans kunde har, så denne kunde kan få den optimale andel af formuen investeret i den optimale risikofond. At tangentportføljeteorien også virker i praksis, har vi nu 20 års erfaring for og også i 2006 har vores aktionærer haft glæde af et gennemprøvet men også teoretisk set rigtigt koncept 1). Formueplejeselskaber teori gør det ikke alene Det må være et sundt investeringsprincip, at gøre tingene teoretisk rigtigt. Det er dybest set også langt det billigste og sikreste for investorerne at støtte sig til teori og bruge andres erfaring. At teori ikke gør det alene ses af afkastene i 2006 for de 12 klassiske investeringsselskaber (heraf 7 Formueplejeselskaber), der er noterede på Københavns Fondsbørs. De 5 øvrige selskaber anvender et koncept, der ligner Formueplejeskabernes med en risiko tæt på Epikurs. Afkastene har imidlertid været synligt forskellige og selvom det kun er et 12 måneders resultat, viser det, at teori alene gør det ikke. Der skal løbende træffes investeringsbeslutninger. Nogle vil kalde det held, men vi foretrækker selv at kalde det judgement. På side 22 kan De læse mere om held eller judgement i artiklen Vide, hvad man ikke ved, om hvordan vi har omsat lærebogsmodellen til ægte investeringer. Med håbet om et lykkebringende Nytår Note 1) Finans/Invest nr. 8, Formuemagasin 1. kvartal 2007 /

5 Ti bud på 2007 Dagsordenen på de finansielle markeder vil i 2007 igen blive præget af historier, som kommer og går. Flertallet af historierne vil efter alt at dømme blot finde spalteplads i avisernes markedskommentarer. Andre vil få væsentlig betydning for, hvordan afkastet i Formueplejeselskaberne udvikler sig de næste 12, 24 og 36 måneder. Søren Astrup Investeringschef, partner Formuepleje A/S I Langt fra global recession Verdensøkonomomien er vokset kraftigt de seneste år, men hen mod slutningen af 2006 viste særligt den amerikanske og japanske økonomi svaghedstegn. Buddet herfra er, at 2007 vil blive et pænt vækstår for den globale økonomi. Det amerikanske boligmarked (og dermed den amerikanske økonomi) og den tyske momsforhøjelse er de væsentligste risikofaktorer, som kan trække væksten ned. I 2007 vil Kina igen være en god vækstmotor og yde sit bidrag til den globale økonomi. Så selvom den globale vækst ikke bliver helt så kraftig som de forrige år, vil 2007 være langt fra noget, der ligner recession, hverken i USA, Europa eller globalt. II Centralbanker på standby I lyset af, at de betydende centralbanker verden over har hævet renterne de senere år, kommer det ikke som den store overraskelse, at den økonomiske vækst løjer af. I 2007 er buddet, at den amerikanske centralbank (FED), den Europæiske Centralbank (ECB), og Bank of England vil nå et punkt, hvor de er færdige med at hæve renterne. Undtagelsen er den japanske centralbank, som først lige er begyndt med sine rentestramninger. / Formuemagasin 1. kvartal 2007

6 Centralbankerne hæver renterne for at styre væksten og undgå inflation. Og dette ser ud til at være lykkedes til fulde (se figur 1). Intet tyder på, at hverken inflationen eller inflationsforventningerne kommer til at gallopere af sted i Den primære årsag er den fortsatte globalisering og produktivitetsfremgang. Dertil er der i OECD-økonomierne fortsat ledig kapacitet målt ved det såkaldte output-gap. Der er således plads til yderligere vækst uden resultatet bliver inflation. III De lange renter er stadigt for lave Selvom de lange renter steg i 2006, er der plads til stigninger i En tommelfingerregel siger, at realrenten skal være lig med den reale vækst i en økonomi. Derfor er specielt renterne i Europa for lave, idet den reale vækst er på ca. 2,5% og realrenten under 2%. En lang række andre modeller også af mere videnskabelig karaktér peger i samme retning. Den ti-årige rente, særligt i Europa, er lav. En væsentlig forklaring på den lave rente i EU er fortsat, at pensionskasserne stadig er tvunget til at købe rentefølsomhed, dvs. lange obligationer, for at matche deres forpligtelser til pensionstagerne. Dertil afspejler den lave rente, at obligationsmarkedet ikke rigtig tror på væksten i EU i Begge disse argumenter var tilstede for præcis ét år siden, så her er intet nyt. Buddet er derfor næsten en gentagelse af De lange europæiske renter stiger moderat i 2007, fordi renteniveauet stadig er for lavt i forhold til inflationen og ikke mindst den underliggende økonomiske aktivitet. 1 Centralbanksatser, Årlig vækst i indtjening i % Japan 7% Europa USA Schweiz u 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% IV Kilde: Bloomberg 2 Aktier vurderet ift. obligationer, Europa Årlig vækst i indtjening i % 40% IT-boblen. Aktier dyre ift. obligationer 20% u 0% -20% -40% -60% -80% Aktier fortsat attraktive ift. obligationer Mange aktier! Renterne er fortsat ganske lave og prisfastsættelsen på obligationer virker overordnet alt andet end attraktiv. Tilsvarende gør sig gældende for virksomhedsobligationer. I enhver sammenligning, bl.a. FED-modellen i figur 2, er det derfor aktierne, som ser billige ud. Buddet er derfor, at en høj aktieandel i 2007 vil sikre det bedste afkast. Dermed ikke sagt, at obligationer skal undgås men høj rentefølsomhed er IKKE vejen frem i England Aktier dyre Aktier billige Kilde: Bloomberg Note: FED-modellen antager i sin simple form, at prisansættelsen på aktier og obligationer på lang sigt tilnærmelsesvis bør være den samme. Modellen sammenholder den lange obligationsrente med den såkaldte aktierente på et aktieindeks. >> Formuemagasin 1. kvartal 2007 /

7 På aktiemarkedet befinder vi os stadig i en fase, kendetegnet ved toptunede balancer (lav gæld) i virksomhederne, masser af fusioner og opkøb, samt investering i fremtidig vækst. Sundhedstilstanden er derfor rigtig god, og likviditeten i aktiemarkedet og blandt kapitalfonde er så rigelig, at vi forbliver i denne fase i Derfor er der plads til begrundet optimisme og mange aktier i porteføljen. Dog ikke uden sværdslag V Indtjeningen skuffer i 2007 men aktier gør ikke Med årlige vækstrater på 15%-25% er indtjeningen i virksomhederne vokset helt fænomenalt de sidste 3 4 år. Og hvert år har disse høje realiserede vækstrater overrasket analytikerne, som havde ventet lavere vækst. Mit bud er, at 2007 bliver første gang i ca. 4 år, hvor analytikerne og markedet bliver skuffede over indtjeningsudviklingen ganske simpelt, fordi forventningerne er skruet for højt op. Skuffelsen, som bliver størst blandt de mest optimistiske analytikere, kan meget vel tænkes at indtræffe i april/maj, når regnskaberne for 1. kvartal fremlægges. Dette kan give lidt uro, men er ikke noget, som bør forstyrre billedet af ellers kernesunde aktiemarkeder. Indtjeningsvæksten vil efter min bedste vurdering nå 8-10% i 2007 globalt set og dermed ligge pænt over trendvæksten på 7% p.a. Og da aktier i forvejen er relativt billige VI Danske aktier underperformer igen 2007 bliver ikke året, hvor det danske aktiemarked spiller med i toppen af Champions League. Dertil er der for mange bedre og billige alternativer på andre aktiemarkeder. Betragter vi det danske C20- indeks, er det stort set kun finansaktierne og A.P. Møller, som ser direkte billige ud i vores optik. Når det er sagt skal man som investor huske på, at den gode aktieinvestering kun kommer i hus, ved at kigge på værdifastsættelsen af de enkeltaktier, man måtte ønske at købe, frem for at gå efter et helt marked. Og der findes stadig masser af gode solide og billige aktier på de fleste markeder i VII Japan kommer igen Japans vej ud af deflationens svøbe har indtil videre været én lang ørkenvandring. Det nominelle BNP i Japan befinder sig ved indgangen til 2007 stadig 2% under niveauet i Til sammenligning er nominelt BNP i USA vokset med 61,5% og i Euroland med 46,3% i samme periode. Ikke desto mindre forventer jeg, at 2007 endelig bliver året, hvor den japanske økonomi arter sig og leverer moderat vækst og ikke mindst en smule inflation. Det betyder samtidig, at en mængde japanske aktier orienteret mod den indenlandske efterspørgsel bliver interessante (og positive) bekendtskaber i løbet af året. VIII Small-cap festen bør slutte igen Med fare for at gentage mig selv, så vækker det undren, når flokken af små danske aktier år efter år leverer afkast som er mindst dobbelt så høje som de store aktier, uagtet at prisfastsættelsen af de små aktier må betegnes som dyr. Den performance, som gruppen af small-cap aktier de seneste 3-4 år har haft, kan bedst sammenlignes med et humørbarometer ved en meget lang fest med gratis drikkevarer, dvs. kraftigt stigende bør blive tidspunktet, hvor festen er så fremskreden, at de sidste gæster går hjem, og tømmermændene snart melder deres ankomst. Med andre ord: Fornuften melder sig og investorerne indser, at man ikke bør betale en merpris for aktier kendetegnet ved lavt informationsniveau og dårlig likviditet. IX CHF vil være billigst når der tages højde for risikoen Selvom CHF er faldet til et niveau ikke set lavere siden år 2000, lyder buddet, at det stadig vil være fornuftigt at låne i CHF særligt når der skeles til risikoen. Renten som p.t. er 2% forventes at blive sat op til 2,5% i løbet af året, men det er stadig attraktivt i forhold til alternativerne. Selvom den schweiziske nationalbank, SNB, fortsætter stilen fra sidste år med at normalisere pengepolitikken, så tyder de seneste nøgletal på, at vækst- / Formuemagasin 1. kvartal 2007

8 tempoet i schweizisk økonomi mister lidt damp i forhold til væksten i Euroland. På kortere sigt peger pilen derfor stadig moderat ned for CHF. Et par gode nøgletal fra Schweiz kan dog hurtigt ændre på dette, og for hele 2007 forventer vi ikke en svækkelse i samme størrelsesorden som X Uroen vil vende tilbage midlertidigt! Det tiende og sidste bud, kan næsten lyde som en selvfølgelighed, idet der altid vil være kursudsving på de finansielle markeder. Ikke desto mindre vil vi i 2007 opleve uro på de finansielle markeder á la det, vi var vidne til i maj Dvs. en situation, hvor markederne og markedsdeltagerne i den grad kommer til at tvivle på, hvorvidt verdensøkonomien er på vej i recession, og hvor aktiemarkederne tager et dyk. Min forventning er, at en sådan uro vil være forbigående, og sandsynligvis hverken bliver udløst af nervøsitet om amerikanske huspriser, høj oliepris eller uro i Mellemøsten, men derimod en helt anden og på nuværende tidspunkt ukendt faktor. De ti bud fra 2006 sådan gik det 1 Væksten holder sig høj igen 2006 bød på generel høj vækst. Den store positive nyhed var at væksten i Tyskland for alvor kom i omdrejninger. Omvendt kørte den amerikanske økonomi i et lidt lavere gear end De asiatiske økonomier leverede ligeledes et pænt bidrag til væksten. 2 Inflationen ingen trussel, men Globaliseringen og produktivitetsfremgang sikrede, at inflationen ikke udgjorde nogen egentlig trussel. 6 Mange aktier i porteføljen sikrer igen afkastet Det danske obligationsindeks gav isoleret set et 0-afkast i 2006, og det var på aktiemarkedet, porteføljeafkastet blev sikret. 7 Verdens største aktiemarked overrasker positivt! I 2005 steg amerikanske aktier kun 3% (målt i USD). I 2006 blev der endelig kvitteret for den fine vækst i virksomhedernes indtjening med en kurstigning på knap 14%. Som dansk investor skulle man dog lige huske at afdække sin valutarisiko. USD faldt nemlig med ca. 10%. 3 Rentepilen peger stadig op! 2006 blev endelig året, hvor de toneangivende 10-årige renter i såvel USA som Europa steg. I USA fra 4,39 til 4,70 og i Europa fra 3,30 til 3,95. 4 Risikovilligheden aftager Maj måned 2006 blev det tydeligste eksempel på, at træerne ikke vokser ind i himlen på de finansielle markeder. Investorerne blev i den grad usikre og skræmte og trak penge ud af markederne, hvilket gav faldende kurser. Appetitten på risiko vendte dog lige så stille tilbage, godt hjulpet på vej af gode regnskaber og den høje økonomiske vækst. 5 Valuta CHF igen vejen frem CHF faldt med knap 3,4% i 2006, på trods af, at den schweiziske nationalbank (SNB) satte renten op fra 1% til 2%. 8 Big is beautiful! I USA klarede small-cap sig nogenlunde ligeså godt som large-cap aktier. Herhjemme steg small-cap indekset med 43%, mens C20-selskaber kun steg 12% trukket kraftigt ned af A.P. Møller. At small-cap i Danmark længe har været dyrt, og nu blot er blevet dyrere, er en anden sag 9 Pas på med mange danske aktier Mens tyske aktier steg 22%, franske aktier 17,5%, spanske aktier 32%, svenske aktier 24,5%, så kunne de danske aktier totalt set kun mønstre en stigning på 15%. A.P. Møller var årets store skuffelse, men også afkastene fra Danisco og GN Store Nord var langt fra prangende. 10 Medicinal vindersektoren i 2006 Medicinalsektoren klarede sig ikke specielt prangende i 2006, og bl.a. problemer omkring patentudløb tog overskrifterne. Pfizer og Merck, som blev fremhævet i sidste års artikel, steg med henholdsvis 11% og 37%. Formuemagasin 1. kvartal 2007 /

9 Pas på fiktive afkast! Henry Høeg Formuerådgiver Formuepleje A/S Den finansielle sektor har ingen hæmninger, når investeringsprodukter skal sælges. Både store og små aktører markedsfører et væld af investeringsprodukter ved hjælp af fiktive resultater, der nøje er sammensat, så de i bakspejlet giver et attraktivt resultat. Hos Formuepleje møder vi hver uge investorer, der har fået serveret den slags tilbud. Jakob Madsen Formuerådgiver Formuepleje A/S Er du dygtig eller blot en statistisk tilfældighed? Vælg et værdipapir og bed 1000 dealere om at gætte på kursudviklingen den næste uge. 500 gætter på stigning, 500 på fald. Efter en uge har 500 dealere ramt rigtigt. De 500, som gættede rigtigt den første uge, fortsætter med at gætte den efterfølgende uge. 250 gætter på stigning, 250 gætter på fald. Efter endnu en uge har 250 dealere gættet rigtigt og de prøver igen. De 125 gætter på stigning de 125 gætter på fald. Efter 3 uger er der 125, som har ramt rigtigt igen om udviklingen. Efter 4 uger har 62 ramt rigtigt 4 gange i træk. Efter 5 uger har 31 ramt rigtigt 5 gange i træk. Efter et par måneder er der én tilbage som har ramt rigtigt 2 måneder i træk. Er vedkommende et geni? Nej, hun er en statistisk tilfældighed. Kortsigtede udsving kan ikke forudsiges For de, som ikke har erkendt, at kortsigtsudsving ikke kan forudsiges, vil det sikkert afføde en del respekt, at denne ene dealer kan dokumentere sin evne til 7-8 uger i træk at gætte rigtigt om kursudviklingen. Samme opstilling kan laves på investeringsforeninger. I Danmark optræder mere end 450 forskellige investeringsforenings- / Formuemagasin 1. kvartal 2007

10 1 Investeringsforening afdelinger. En udbyder som Danske Invest har over 60 forskellige afdelinger mange er snævre. I tabel 1 ses et udpluk af danske investeringsforeninger. Selv efter en årrække kan det ikke undgås, at der blandt dette meget høje antal afdelinger vil være pletskud imellem. Fuldstændig ligesom en portefølje af vidt forskellige værdipapirer, vil der altid være topscorere og bundskrabere imellem. Er der nok afdelinger i en portefølje, vil der som regel være afdelinger med et attraktivt afkast uanset evne til at kapitalforvalte. Talmanipulation vinder frem i markedsføringen Det store udbud har gjort det muligt at markedsføre dokumenterbare høje afkast ved forskellige lånepakker. Det sker ved brug af såkaldte modelporteføljer. Et eksempel kunne være en banks egen investeringsforening, som har 14 afdelinger med officielle 5-års resultater på investeringsforeningsrådets hjemmeside. Den bedste afdeling har givet et afkast på 27% p.a. de sidste 5 år. Den dårligste afdeling har givet et afkast på -8% p.a. de seneste 5 år. Antal afd. Alfred Berg Alm. Brand Invest BankInvest BG Invest Carnegie Danske Invest Dexia Invest Egns-Invest Gudme Raaschou Invest Jyske Invest Lån & Spar Rationel Invest Midtinvest Nordea Invest Sparinvest Sydinvest u Kilde: Opgjort pr. ultimo 2005 Ved hjælp af modelportefølje er det nu muligt at sammensætte en lånepakke, som tilsyneladende har givet et meget højt afkast. En pakke med 1 gange egenkapital, 3 gange lån i banken og alle investeringerne placeret i den bedste halvdel af afdelingerne giver selvsagt et godt resultat, men reelt er der ikke tale om et realiseret resultat for investorerne. Det kan virke meget overbevisende for en investor, men desværre melder historien ikke noget om, at ligeså mange kunder i samme bank, har alle mulige andre investeringsløsninger, som har givet markante tab. Det er en uetisk måde at fremstille egne resultater på, som ganske vist kan virke som dokumenteret, men aldrig praktiseret og ej heller realiseret i den målestok, det fremvises. Vores råd er, altid at være kritisk overfor resultater, der fremvises som en modelportefølje. Er Formuepleje en statistisk tilfældighed? Nu sidder De måske med den konklusion, at Formuepleje også er en statistisk tilfældighed. Formuepleje er blot den af mange aktører, der indtil nu har gættet rigtigt flest gange. Vi kunne redegøre for vores argumenter imod dette postulat, men vil blot pointere at alle 7 Formueplejeselskaber således har været forfulgt af held siden Eksempler på hvorledes udbydere i bagspejlet kan sikre dokumenterbare høje afkast i sin markedsføring: u En udbyder ønsker at have en afdeling med meget højt afkast, men har ikke en i eget regi. Der indgås kommissionsaftale med den forening, som har vist bedste afkast i mange år, og denne forening kommer derved på udbyderens egen hylde. u Udbyder fremviser resultater, hvor en modelportefølje viser sig historisk at virke. Men modellen er baseret på de historiske fakta, som blot er lagt ind. Den historiske værdi er intetsigende, når den ikke er realiseret. u Statistik for hedgefonde inkluderer ikke de mange fonde, som er gået konkurs. Statistik på gennemsnitlige afkast for hedgefonde er derfor irrelevante, da de i bagspejlet sorterer de værste fra. Formuemagasin 1. kvartal 2007 /

11 Missionen Missionen fuldført I 2006 skabte vi resultater varierende fra 5,5% i Optimum til 30,1% i Penta. Aldrig har de indre værdier i Formueplejeselskaberne været højere. Søren Astrup Investeringschef, partner Formuepleje A/S Afkast og risiko hænger sammen I lyset af den risiko vi i de enkelte selskaber har taget på investorernes vegne, er resultaterne tilfredsstillende. Formuepleje Optimum, som gav det laveste resultat på 5,5%, har en risiko på niveau med en simpel obligationsinvestering, som i 2006 ville have givet et afkast tæt på 0%. Epikur, hvis risiko i 2006 bedst kan sammenlignes med risikoen ved en ren investering i globale aktier leverede et afkast på 28,1%, mens investeringen i globale aktier i gennemsnit ville have givet 6,8%. De selskaber, som anvender lånekapital, fik god hjælp fra den faldende CHF. Dertil lykkedes det også i stor udstrækning at beskytte vores amerikanske aktier mod det kraftige fald i USDkursen i årets løb. Lav risiko kunne betale sig 2006 blev året, hvor de toneangivende renter steg og dermed kom selskabernes obligationsstrategi, som indebar en meget lav renterisiko, til sin ret. Tilsvarende blev selskabernes resultater på aktiemarkedet skabt via stort fokus på value - aktier kombineret med en god spredning på sektorer og geografi. At denne lidt forsigtige tilgang kunne betale sig ses bedst af, at resultatet i Formuepleje LimiTTellus blev på 17,7%. 10 / Formuemagasin 1. kvartal 2007

12 Missionen 3 3 og 12 måneders afkast Årlig vækst i indtjening i % Seneste 12 måneder Seneste kvartal Optimum 1 Valutabevægelser Valuta Seneste kvartal Seneste 12 mdr. CHF -1,5% -3,4% USD -4,0% -10,3% JPY -4,7% -9,2% u Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Globale aktier i DKK Danske obligationer -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Formuepleje og Bloomberg Note: Optimum startede sine investeringer 1/ Mål os på 5-års sigt! Vores målsætning er, at Formueplejeselskaberne altid skal være blandt de bedste investeringsprodukter i Danmark, når 5-års afkastet efter skat betragtes. Her på tærsklen til 2007, kan vi konstatere, at det gennemsnitlige 5-års afkast efter skat fortsat ligger betydeligt over konkurrenternes (se figur 4). Et værdiskabende 2007 Ved indgangen til 2007 præger bekymringerne om faldende amerikanske huspriser fortsat agendaen på de finansielle markeder. Meget tyder dog på, at den globale vækst også i 2007 vil være ganske høj. Der er fortsat rigelig likviditet i verdensøkonomien, hvor renteniveauet stadig er lavt. Sammenkæder vi det med, at værdifastsættelsen af mange aktier ser meget fornuftig ud, taler meget for, at 2007 igen bliver et godt aktieår for investorerne i Formueplejeselskaberne. Vi vil i hvert fald gøre vores til at levere resultatet! 4 Danske kapitalforvaltere, pr. 1/ års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat 300% Bedste Gennemsnit Dårligste 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Alfred Berg Alm. Brand Bankinvest BG Invest Carnegie Danske Invest Dexia Invest Egnsinvest u Kilde: Formuepleje og IFR 5 5-års afkast efter skat risikofordelt pr. 1/ % % Formueplejeselskaberne Danske investeringsforeninger Formuepleje Jyske Invest Lån & Spar Midtinvest Nordea Invest Nykredit Invest SEB Invest Sparinvest Sydinvest Valueinvest Bedste afdeling Dårligste afdeling 2 Budgetforventninger pr. primo 2007 Pro anno-afkast Aktier 10% Obligationer 4% Valuta: kursbevægelser og lånerenter -0,5% 250% 200% 150% 100% 50% Merkur Epikur Safe Pareto Penta Strategi Aktier: Obligationer: Valutafinansieringen: Maksimal udnyttelse af risikorammer Meget lav varighed CHF primær og EUR sekundær u 0% -50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Risiko (standardafvigelse) Kilde: Formuepleje og IFR Formuemagasin 1. kvartal 2007 / 11

13 Markeder Aktier Markeder Er festen nu forbi? Anders Lund Larsen Analytiker Formuepleje A/S Aktiemarkedet fortsatte med at vise sig fra sin pæne side i årets sidste kvartal, hvor der på ny blev sat rekorder. Såvel det hjemlige som flere internationale aktieindeks nåede hidtil usete niveauer. Vender vi blikket mod aktiemarkedernes udvikling set over hele året, står det klart, at 2006 blev endnu et godt aktieår. 12 / Formuemagasin 1. kvartal 2007

14 Aktier Markeder Årets kursstigninger har været drevet af flere forhold. Dels har aktiemarkedet igennem hele året været præget af rigelig likviditet grundet de relativt lave renteniveauer. Den rigelige likviditet betyder, at der flyder flere penge ind på aktiemarkedet, hvilket har bidraget til at sende kurserne i vejret. Derudover har aktiemarkedet i 2006 været præget af en meget høj opkøbsaktivitet. Både antallet af handler og markedsværdien af de overtagne selskaber var således på det højeste niveau i flere år (se figur 1), og denne høje opkøbsaktivitet har tilsvarende virket understøttende for aktiemarkedet. Endelig har de seneste makroøkonomiske nøgletal tilsyneladende fået overbevist en del af de sortseende markedsdeltagere om, at verdensøkonomien ikke er på vej i hullet, men blot ned i tempo. Fortsætter festen? I en periode med lav inflation, relativt lave renter, solid global vækst og stigende aktiekurser er det naturligt at spørge sig selv, hvor længe dette kan fortsætte. Vi forventer, at 2007 vil byde på lavere vækstrater i indtjeningen i takt med, at den økonomiske vækst begynder at bøje af. Med lavere indtjeningsvækst og en værdiansættelse, der begynder at nærme sig det historiske gennemsnit, forventer vi, at kursstigningerne i 2007 bliver mere begrænsede, end det vi har været vidner til i de seneste år. Trods et aktiemarked, der gennemsnitligt set ikke er dyrt, begynder der at blive flere lommer, som rent valueringsmæssigt ikke er interessante. Med andre ord bliver det vanskeligere at finde værdi på aktiemarkedet. Dermed ikke sagt, at det ikke også fremover vil være muligt at lave gode aktieinvesteringer for det vil det men vi forventer, at de enkelte sektor- og selskabsvalg i endnu højere grad bliver afgørende for afkastet. Rasmus Modsat Her i begyndelsen af det nye år er den største trussel for aktiemarkedet måske i virkeligheden den optimisme, som er begyndt at præge aktiestrateger, analytikere og kapitalforvaltere verden over. Finanshuset Merrill Lynch foretager jævnligt en undersøgelse af institutionelle investorers forventninger til fremtiden. Den seneste måling viser en udpræget optimisme blandt investorerne, ligesom det på det seneste ikke har skortet på aktieguruer, der forudsiger pæne aktieafkast i Det lyder måske umiddelbart ganske betryggende, men historien har vist, at det på netop sådanne tidspunkter oftest er fordelagtigt at følge en Rasmus Modsat-strategi. 1 Opkøb af selskaber i USA 450 Antal handler Markedsværdi af de overtagne selskaber i mia. $ u Kilde: Prudential Efter fest bliver det hverdag igen Den gode nyhed i denne sammenhæng er dog, at det langt fra er alle, som har positioneret sig til det positive scenario, de forudser. Med andre ord ligger der stadig en del penge på sidelinjen og venter på at blive sat i spil, hvilket levner muligheder for fremtidige stigninger. Tilsvarende mangler vi stadig at se pensionskasser melde sig på banen igen, efter de igennem de senere år har haft travlt med at købe obligationer frem for aktier, så de kan matche deres forpligtelser. Vi forventer stigende aktiekurser i 2007, men man skal som investor indstille sig på, at stigningerne formentlig bliver mere moderate, end det vi har været vidner til i de senere år. Festen er ved at være forbi, og vi er nu på vej mod en hverdag præget af normale vækstrater, hvilket i længden også er det sundeste Formuemagasin 1. kvartal 2007 / 13

15 Markeder Obligationer Opturen fortsætter Den seneste udvikling i USA tyder på, at markedet tog fejl. I stedet for begyndelsen på en recession har den senere tids lavere vækst i USA vist sig tilsyneladende kun at være et bump på vejen. I Europa ånder vi lettede op. Turen opad fortsætter. Ved starten af 4. kvartal 2006 var konsensus i obligationsmarkedet, at væksten i de vestlige økonomier var på vej i knæ. Forventningen var, at en afmatning i både pris- og aktivitetsniveau på det amerikanske boligmarked ville bremse verdens største økonomi, hvilket efterfølgende ville afspore det spirende europæiske opsving. Guldlok-scenariet Denne forventning stod i kontrast til udmeldingerne fra centralbankcheferne på begge sider af Atlanten. Chefen i USA, Ben Bernanke, forventede en lavere vækst end tidligere, men kun lige nøjagtig så lav, at inflationen ville komme under kontrol grundet den lavere aktivitet. Med henvisning til eventyret, er denne prognose blevet kaldet et Guldlok-scenario, fordi udsigterne for væksten og inflationen er lige præcis, som de skal være, for at undgå både rentehævninger og aktiefald. Tilsvarende har chefen for den europæiske centralbank, Jean-Claude Trichet, nedtonet betydningen for Europa af en eventuel nedtur i USA. Specielt afslutningen på året har derfor været glædelig for de to centralbankchefer. I USA overraskede både erhvervs- og forbrugertilliden positivt, mens tal for boligmarkedet indikerede, at bunden her er nået. Samtidig René Rømer Analytiker viser den tyske økonomi yderligere fremgang. Formuepleje A/S Med en erhvervstillid på det højeste niveau nogensinde, er der ikke grund til at tro, at hverken en mindre tilbagegang i den amerikanske vækst eller den nylige tyske forhøjelse af momsen vil gøre større skade. Tilbage til fremtiden Kvartalet bød altså på fornyet optimisme og dermed rentestigninger i både den korte og den lange ende af kurven. Spørgsmålet er så, om vi har fået alle de positive nyheder, der var at komme efter i denne omgang, eller om renterne skal længere op. 14 / Formuemagasin 1. kvartal 2007

16 Obligationer 1 Markeder Euro rentekurven 5,00 rente i % 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3, Løbetid, år Kilde: Bloomberg u 2 Rentespænd i Europa, forskellen ml. 10-årige og 2-årige renter 2,5 % Høj (2 standardafvigelser) 2,0 1,5 Middel 1,0 0,5 Lav (-2 standardafvigelser) 0,0-0, u Kilde: Bloomberg Hos Formuepleje er vi af den overbevisning, at den flotte vækst, der i øjeblikket er i den europæiske økonomi, øger risikoen for et højere inflationært pres. Desuden er der tegn på, at den afdæmpende effekt Svaret på dette spørgsmål skal findes i rente- på prisniveauet som handel med lav-omkostningslande, fx. Kina, har kurven for Euro-statsobligationer. Som det ses i haft, er ved at forsvinde. Selv et svagt stigende inflationært pres vil figur 1 er kurven i øjeblikket næsten flad, hvilket gøre det umuligt for den europæiske centralbank (ECB) at sænke sty- ikke er en vedvarende tilstand, da investorer i ringsrenten. lange papirer selvfølgelig vil have en præmie, der modsvarer den noget større risiko, der lig- Den lange rente skal op ger i netop disse papirer. Dette underbygges af Konklusionen er altså, at vi kommer til at vente længe på rentesænk- den historiske forskel mellem den 10-årige og ninger fra ECB, hvilket vil medføre, at de lange renter vil stige mere den 2-årige rente, som ses i figur 2. En tilbage- end de korte renter. Den fornuftige obligationsstrategi er derfor i øje- venden til normalen vil altså kræve enten en blikket, at positionere sig uden den store renterisiko og vente på, at lavere kort rente eller en stigende lang rente. risiko præmierne vender tilbage. Formuemagasin 1. kvartal 2007 / 15

17 Markeder Valuta Med livrem og seler På trods af stor eksport til en Euro-zone i opsving, ekstrem lav arbejdsløshed, lav inflation og en positiv handelsbalance, fortsætter schweizerfrancen med at falde støt. Årsagen er, at markedet udelukkende fokuserer på renterne. Men det kan vare ved? René Rømer Analytiker Formuepleje A/S Ved første øjekast er schweizerfrancen et paradoks. På den ene side har den schweiziske økonomi det godt. Virksomhederne lever højt på opsvinget i Euro-zonen, der aftager 2/3 af den schweiziske eksport. Arbejdsløsheden er i øjeblikket på 3,1% og forventes i 2007 at komme under 3,0%. Handelsbalancen fremviser overskud måned efter måned, og desuden er der næsten ingen inflation tallet for december lød på en stigning på 0,6% i forhold til sidste år. På den anden side falder kursen på schweizerfranc (CHF) støt. Både i det seneste kvartal og set over hele året. Faktisk er CHF nu faldet så meget, at man skal helt tilbage til 1998 for at finde en betydeligt lavere kurs (se figur 1). 16 / Formuemagasin 1. kvartal 2007

18 Valuta Markeder Som låntager i CHF bør man glædes over denne udvikling, da lånet beregnet i danske kroner bliver mindre. Men man bør kigge på hvorfor CHF svækkes, når de fundamentale faktorer tilsiger noget andet. Det fundamentale er ikke vigtigt Årsagen er, at markedsdeltagerne i øjeblikket er drevet af noget andet; nemlig profit. Det drivende på valutamarkedet i de seneste år har været renteforskellene mellem de enkelte valutaer. Renteforskellene udnyttes til at lave såkaldte carrytrades, hvor man eksempelvis låner til den lave schweiziske rente og placerer pengene til den høje rente i Island. Rent praktisk købes den islandske krone og CHF sælges. Dette praktiseres altså i et omfang, der har tvunget kursen på CHF nedad. I den seneste periode har chefen for den schweiziske centralbank (SNB), Jean-Pierre Roth, gentagne gange meldt ud, at centralbankens eneste målsætning er prisstabilitet. Dette defineres som inflation mellem 1% og 2%. Med den nuværende inflation på 0,6% og en forventet inflation, der først i 2009 vil komme op i nærheden af 2%, er der ikke noget der tyder på, at SNB vil hæve renten mere end den europæiske centralbank (ECB) på kort sigt. Den seneste svækkelse af CHF er altså knap så paradoksal som først antaget. endnu Investoren, der udfører en carry-trade, får naturligvis ikke 1 Schweizerfrancens udvikling 5,2 CHF/DKK renteforskellen gratis, men betaler i form af, at han bærer risikoen for udsving i de to valutaer. I øjeblikket er markederne præget af historisk lave udsving, hvilket gør carry-trades endnu mere attraktive. Dette har fået blandt andre oven- 5,0 nævnte Roth og Axel Weber fra den europæiske centralbank til at tale om the underpricing of risk altså at investorer 4,8 undervurderer risikoen ved sådanne investeringer. Hos Formuepleje forventer vi fortsat en svag CHF med det 4,6 nuværende markedsfokus, da det inflationære pres fortsat ser ud til at være større i Euro-zonen end i Schweiz. Omvendt 4,4 ønsker vi ikke at blive taget med bukserne nede den dag fokus drejer tilbage til de fundamentale faktorer. Man kan derfor 4, u Kilde: Bloomberg sige, at vi går med livrem og seler, når vi låner i CHF, men samtidig anvender optioner til at afdække risikoen for en stærkt stigende CHF. Formuemagasin 1. kvartal 2007 / 17

19 Fra Amager Landevej til Tuborg Boulevard I 2004 etablerede Formuepleje kontor på Sjælland med Torben Vang-Larsen i spidsen. Her står han stadig, nu med to kolleger i ryggen og udsigt til stadig flere kunder, der har behov for formuerådgivning. For sjællænderne har taget Formueplejes koncept til sig. Gitte Wenneberg Kommunikationsmedarbejder Formuepleje A/S Der er sket meget siden Torben Vang-Larsen drev Formueplejes nye kontor hjemme fra køkkenbordet på Amager. Her fortæller han om kontorets udvikling i en landsdel, hvor Formuepleje indtil for få år siden var stort set ukendt. u I dag har Formuepleje kontorer på Tuborg Boulevard i Hellerup, men i 2004 startede du kontoret hjemme i privaten. Hvordan kom de første kunder til? Udgangspunktet for mine kunder var de net- værk, som jeg i forvejen havde. Heldigvis var en del af mine relationer fra tidligere jobs interesserede i at høre, hvad jeg nu kastede mig ud i. Derudover høstede jeg fordel af, at Formuepleje allerede havde en lille base af tilfredse kunder, som har været flinke til at opfordre venner og bekendte til at tage et møde med Formuepleje. Derudover er det bare at komme rundt med tasken og fortælle om vores forretningsfilosofi: Højest muligt afkast med så få bekymringer som muligt og med en direkte sammenhæng mellem den kvalitet, vi leverer og det honorar, vi tager. 18 / Formuemagasin 1. kvartal 2007

20 Fra min plads i banken ville jeg gerne forhandle Formueplejes produkter. Desværre ville Formuepleje ikke betale banken en salgs- og holdingprovision, og derfor var det ikke interessant for banken. meget specialiseret, og på det tidspunkt relativt ukendt investeringshus. Ukendt i København i hvert fald. Sandheden var og er nok stadig, at relativt få branchefolk faktisk har sat sig ind i vores koncept. Fra min plads i banken ville jeg gerne forhandle Formueplejes produkter. Desværre ville Formuepleje ikke betale banken en salgs- og holdingprovision, og derfor var det ikke interessant for banken. Til gengæld tilbød Formuepleje, at jeg kunne få lov til at starte en ny afdeling i København i stedet. u Hvor bevæger rådgivningen af formuende kunder sig hen de kommende år? u Du skiftede fra den etablerede bankverden til et forholdsvist ukendt investeringshus i provinsen. Hvad var den største forandring? Sjovt nok var forandringen ikke stor i relation til kunderne, men mere overfor kollegerne i branchen. Der var mange, der undrede sig over, at jeg ville opgive en forholdsvis sikker karrierevej og et job som investeringschef og underdirektør i en af Skandinaviens største banker (SEB Private Banking, red.) til fordel for et i deres øjne noget usikkert job hos et I dag kommer en kunde typisk for at høre om en investering i Safe eller Penta. Kunderne vil høre om det konkrete selskab, og hvordan det passer ind i deres portefølje. I fremtiden tror jeg, at det bliver omvendt. Så starter vi med at høre om hele kundens økonomiske univers. Vis mig din balance siger rådgiveren ellers kan jeg ikke rådgive dig ordentligt. Dernæst analyseres kundens økonomi, og vi finder måder at optimere kundens samlede formueforhold. u Hvad er den største svaghed ved konceptet? I mine samtaler med kunderne hører jeg som oftest kun denne ene svaghed ved vores forretningsmodel - og det er, at vi tager betaling for at pleje af formuen. Vi ynder at sige, at vi gerne modtager forslag til forbedringer af konceptet >> Formuemagasin 1. kvartal 2007 / 19

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Pareto A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Epikur, Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det, fejler ligeså meget, som den, hvis begær er umætteligt. græsk filosof, 341-270

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere