Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"

Transkript

1 Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана Ивановска Шопова, како претседател на советот, редовниот судија Весна Димишкова како член на советот и судиите поротници Весна Павиќ, Блага Пановска, Ристана Стојаноска Коцева, како членови на советот, со записничар Грозданка Вељковиќ, судски работник, постапувајќи по кривичниот предмет оформен по обвинителен акт на Јавното обвинителство на РМ-Одделение за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата- Скопје КО.бр.27/2006 од година против обвинетите Никола Стоименовиќ и др, и тоа обвинетиот Никола Стоименовиќ за кривично дело-злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 ст. 3 в.в. со ст.1 од Кривичниот законик, кривично дело-измама од член 247 ст. 4 в.в. со ст.1 и в.в со чл.22 од Кривичниот законик, и кривично дело- Перење пари и други приноси од казниво дело по член 273 ст.6 вв со чл.45 од Кривичниот законик, обвинетиот Иснифарис Џемаили за кривично дело-злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 ст. 3 в.в. со ст.1 и в.в. со чл.24 од Кривичниот законик, и кривично дело Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.1 од Кривичниот законик, обвинетите Муамет Арифи и Душан Стојанов за кривично дело-злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 ст. 3 в.в. со ст.1 и в.в. со чл.24 од Кривичниот законик, обвинетите Ленче Димчевска и Спасе Димитров за кривично дело-измама од чл.247 ст.4 в.в. со ст.1 и в.в со чл.22 од Кривичниот законик, обвинетиот Ордан Миланоски за кривично дело - Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.1 и ст.2 од Кривичниот законик, обвинетиот Саша Андоновски за едно кривично дело-злоупотреба на службена положба и овластување од чл. 353 ст.3 в.в. со ст.1 од Кривичниот законик, обвинетата Емилија Алексова за кривично дело- Злоупотреба на службена положба и овластување од чл. 353 ст.3 в.в. со ст.1 и в.в. со чл.45 од Кривичниот законик, обвинетата Гроздана Манасиевска за кривично дело - Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.2 вв со ст.1 од Кривичниот законик, обвинетиот Саша Славковиќ за кривично дело - Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.2 вв со ст.1 од Кривичниот законик, обвинетата Гордана Ракочевиќ за кривично дело- Злоупотреба на службената положба и овластување од чл. 353 ст. 4 в.в со ст.3 и 1 од Кривичниот законик, обвинетиот Михаил Ќосев за кривично дело- Злоупотреба на службената положба и овластување од чл. 353 ст. 4 в.в со ст.3 и 1 од Кривичниот законик, обвинетата Борка Спасојевиќ за кривично дело - Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.1 вв со чл.24 од Кривичниот законик, обвинетиот Радослав Смилчевски за едно кривично дело-злоупотреба на службена положба и овластување од чл. 353 ст.3 в.в. со ст.1 вв со чл.24 од Кривичниот законик,

2 обвинетите Томислав Трајковски, Зоран Велкоски, Тодора Миланоска, Светлана Симоновска, Мирко Николов, и Миле Наумчески за по едно кривично дело-перење пари и други приноси од казниво дело од чл. 273 ст.2 вв со ст.1 од Кривичниот законик, обвинетиот Крсте Иловски за кривично дело-перење пари и други приноси од казниво дело од чл. 273 ст.1 од Кривичниот законик, по одржаниот главен, јавен и усмен претрес на година, во присуство на застапникот на ЈО на РМ од Одделение за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата- Скопје Гордана Ѓешкоска, обв. Никола Стоименовиќ, неговите бранители Ѓорѓи Настевски, Сашка Блажевска, адвокати од С., обв.иснифарис Џемаили, неговите бранители Миле Петровски и Гордана Митовска, адвокати од С., обв. Муамет Арифи, неговиот бранител Љупчо Коцевски, адвокат од С., обв.душан Стојанов, неговиот бранител, Тони Атанасовски, адвокат од Т., обв. Ленче Димчевска, нејзиниот бранител, Ефто Спировски, адвокат од С., обв.спасе Димитров, неговите бранители Боро Тасевски и Крсте Јанчевски, адвокати од С., обв. Ордан Миланоски, неговиот бранител по службена должност, Лилјана Митковска, адвокат од С., обв.саша Андоновски, неговите бранители Јован Јоанидис и Мирослав Вуиќ, адвокати од С., обв.емилија Алексова, нејзините бранители Богољуб Софрониевски и Љупчо Ивановски, адвокати од С., обв.гроздана Манасиевска, обв. Мирко Николов, нивниот бранител по службена должност, Стојан Тодоров, адвокат од С., обв. Саша Славковиќ, неговиот бранител, Еленко Миланов адвокат од С., обв.гордана Ракочевиќ, нејзините бранители Владимир Ракочевиќ, Сашо Додевски и Мирослав Вуиќ адвокати од С., Зоран Тофиловски, адвокат од Т., обв.михаил Ќосев, неговите бранители Јово Вангеловски и Билјана Јовановска, адвокати од С., обв.борка Спасојевиќ, нејзиниот бранител Александра Малева, адвокат од С., обв. Светлана Симоновска, нејзините бранители Светлана Савиќ и Иво Савиќ, адвокати од С., обв.радослав Смилчевски, неговите бранители Весна Деловска и Пане Топузовски, адвокати од С., обв.томислав Трајковски, обв. Зоран Велкоски, и обв. Тодора Миланоска, нивниот бранител по службена должност, Цвета Поп Трајкова, адвокат од С., обв. Крсте Иловски, неговиот бранител Виолета Василева Цветановска, адвокат од С., обв.миле Наумчески, неговиот бранител Дарко Стефановски, адвокат од С., ја донесе и јавно објави на година следната I П Р Е С У Д А ОБВИНЕТИТЕ: 1. НИКОЛА СТОИМЕНОВИЌ од мајка Б., роден на година во С., каде и живее на ул во с.о., со ЕМБГ, Србин, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено високо образование-

3 Правен факултет, нотар, моментално невработен, живее во вонбрачна заедница, татко на едно малолетно дете, војска служел година во П. и Ѓ., во воена евиденција се води при СО Г.Б., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година, од каде се брани. 2. ИСНИФАРИС ЏЕМАИЛИ од татко Б. и мајка А., родeн на година во с. К.-Т., по лична карта во С. на ул, со други адреси на ул во С. и с.к.-т., со ЕМБГ, Албанец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено високо образование, се занимава со сточарство-сопственик на стадо од овци, женет, татко на пет деца, војска служел година во С., во воена евиденција се води при Со Ц., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 3. МУАМЕТ АРИФИ од татко М. и мајка Ќ., родeн на година во Т., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Албанец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено високо образование- Ветеринарен факултет во Б., ветеринарен лекар, сопственик на ветеринарна амбуланта Е. с.к.-т., женет, татко на едно полнолетно дете, војска служел година во Школа за резервни воени офицери во С., во воена евиденција се води при СО Т., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 4. ДУШАН СТОЈАНОВ од татко К. и мајка Н., роден на година во К., живее во Т. на ул влез стан, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено вишо образование- фискултурна школа, вработен во МВР на РМ-ПС Ж., женет, татко на едно малолетно детеа, војска не служел, во воена евиденција се води при СО К., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 5. ЛЕНЧЕ ДИМЧЕВСКА од татко Т. и мајка С., родена на година во С., каде и живее на бул, со ЕМБГ, Македонка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено високо образование-правен факултет, адвокат, мажена, мајка на две полнолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 6. СПАСЕ ДИМИТРОВ од татко В. и мајка З., роден на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на РМ, писмен со завршено средно образование, сопственик на автомеханичарски сервис М.Ш., женет, татко на две малолетни деца, војска служел година во Б.Л., во воена евиденција се води при СО Ч., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 7. ОРДАН МИЛАНОСКИ од татко Б. и мајка Б., роден на година во П., живее во С. на бул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено средно образование, инвалидски пензионер, женет, деца нема, војска служел година во Р. и Т., не се води во воена евиденција, неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година.

4 8. САША АНДОНОВСКИ од татко Ѓ. и мајка З., роден на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено високо образование-правен факултет, адвокат, женет, татко на едно малолетно малолетни дете, војска служел година во Г.М. и Б., во воена евиденција се води при СО К., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 9. ЕМИЛИЈА АЛЕКСОВА од татко Ј. и мајка Н., родена на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Македонка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено високо образование-правен факултет, извршител, мажена, мајка на две малолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 10. ГРОЗДАНА МАНАСИЕВСКА од татко Т. и мајка А., родена на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Македонка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено основно образование, стечаен работник, мажена, мајка на две полнолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 11. САША СЛАВКОВИЌ од татко Д. и мајка М., роден на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Србин, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено средно образование, сопственик на фирма во Р.Б. и во С. М., се занимава со откуп на железо, женет, татко на две малолетни деца, војска служел година во З., во воена евиденција се води при СО К., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 12. ГОРДАНА РАКОЧЕВИЌ од татко А. и мајка М., родена на година во С.-СР С., живее во С. на ул, со ЕМБГ, Србинка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено високо образование-правен факултет, нотар, мажена, мајка на две полнолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 13. МИХАИЛ ЌОСЕВ од татко Т. и мајка С., роден на година во С., живее во С. на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено високо образование- Правен факултет, нотар, женет, татко на две деца од кои едно малолетно, војска служел година во Б., во воена евиденција се води при СО К., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година до година. 14. БОРКА СПАСОЈЕВИЌ од татко В. и мајка В., родена на година во Б.-Р.С., живее во С. на ул, со ЕМБГ, Србинка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено средно образование, инвалидски пензионер, мајка на едно полнолетно дете, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. 15. ТОМИСЛАВ ТРАЈКОВСКИ од татко Ѓ. и мајка П., роден на година во С., по лична карта се води на ул во С., а живее на во шупа, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено основно образование-вечерна школа, невработен, пензионер, женет, татко на три полнолетни деца, војска не служел-ослободен, не се води во воена евиденција, неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода.

5 16. ЗОРАН ВЕЛКОСКИ од татко П. и мајка С., роден на година во С., каде и живее на бул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено средно образование, невработен, вдовец, татко на едно малолетно дете, војска служел година во Ш. и С., во воена евиденција се води при СО Г.Б., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. 17. ТОДОРА МИЛАНОСКА од татко Т. и мајка Д., родена на година во С., каде и живее на бул, со ЕМБГ, Македонка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено средно образование, невработена, мажена, мајка на две полнолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. 18. СВЕТЛАНА СИМОНОВСКА од татко Г. и мајка Р., родена на година во С., каде и живее на бул, со ЕМБГ, Македонка, државјанин на Република Македонија, писмена со завршено високо образование-економски факултет, невработена, немажена, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. 19. МИРКО НИКОЛОВ од татко М. и мајка С., роден на година во Б., живее во С. на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено основно образование, стечаен работник, женет, татко на две полнолетни деца, војска служел година во Б. и Б., во воена евиденција се води при СО Г.Б., неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. 20. МИЛЕ НАУМЧЕСКИ од татко Н. и мајка Д., роден на година во С., каде и живее на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на Република Македонија, писмен со завршено средно образование, сопственик и управител на фирмите М.И. и М.П., женет, татко на две малолетни деца, војска служел година во С., во воена евиденција се води при СО К., неосудуван, се води постапка за друго кривично дело, во притвор од година од 20,30 часот до година, се брани од слобода. 21. КРСТЕ ИЛОВСКИ од татко Л. и мајка В., роден на година во с.с. В., живее во С. на ул, со ЕМБГ, Македонец, државјанин на РМ, писмен со завршено вишо образование-економска школа, инвалидски пензионер, вдовец, татко на две малолетни деца, војска не служел-ослободен, во воена евиденција не се води, неосудуван, не се води постапка за друго кривично дело, се брани од слобода. В И Н О В Н И С Е ЗАТОА ШТО: 1. Обвинетиот Никола Стоименовиќ, како службено лице-нотар за општина К., С., со нотарска канцеларија на ул во С., во периодот од втората половина на 2001 година до месец март 2005

6 година, со пречекорување на границите на своето службено овластување, прибавил значителна имотна корист во износ од ,00 денари од кои износ од ,00 денари за себе, износ од ,00 денари за обвинетата Марија Дубровска, износ од ,00 денари за обвинетиот Иснифарис Џемаили, а на државата-република Македонија нанел значителна штета во износ од ,00 денари на начин што иако согласно чл.32 ст.3 од Законот за вршење на нотарски работи, не смеел истовремено да работи и како адвокат, со намера со судска пресуда да издејствува исплата на надомест на штета по основ убиена и повредена стока овци, коњи, ждребиња, уништени канти за сирење и изгубена добивка, како резултат на наводно ракетирање извршено на од хеликоптери на АРМ, на бачило во место викано В., КО К., на падините на Ш.П., кое обвинетиот Иснифарис Џемаили го користел, во име на истиот, како тужител изготвил тужба против Република Македонија, како тужен и две ветеринарни потврди во име на Ветеринарна амбуланта Е. од с.к.-т. и тоа една со датум год. со невистинита содржина како да во периодот од до год., бил извршен ветеринарен-клинички преглед на стадо ситен добиток од 2150 грла овци и на крупен добиток 17 крави, 13 телиња и 22 коњи сопственост на обвинетиот Иснифарис Џемаили и една со датум год. со невистинита содржина како да во периодот од год до год. бил извршен преглед на стадо ситен добиток од 3820 грла овци и на крупен добиток 15 крави, 15 телиња и 27 коњи, сопственост на обвинетиот Иснифарис Џемаили, кои заедно со тужбата, потпишана од обвинетиот Иснифарис Џемаили и службена белешка со датум година, евидентирана во СВР- Тетово на година, а со невистинита содржина како да на година од хеликоптери на АРМ било извршено ракетирање на бачилото на обвинетиот Иснифарис Џемаили, на година ги доставил до Основниот суд Скопје I Скопје, по кое во текот на првата половина на 2002 година, за формално застапување на обвинетиот Иснифарис Џемаили, како тужител во парничната постапка по тужбата заведена под П. Бр 2904/01, изготвил полномошно на име Е.Г., адвокат од С. и уште една ветеринарна потврда во име на Ветеринарна амбуланта Е. од с.к.-т. со датум година, со невистинита содржина како да во периодот од год. до год. бил извршен ветеринарен преглед на 5041 грла овци од расата вкрстена т.е. оплеменета домашна со виртенберска (германска) овца сопственост на обвинетиот Иснифарис Џемаили, кои биле доставени до судот, а врз основа на кои потврди и службена белешка била донесена меѓупресуда П. Бр 2904/01 од година, со која било уважено тужбеното барање по однос на основот, а по донесувањето на правосилна пресуда П.бр. 2904/01 од год. со која тужената РМ Министерство, била задолжена на обвинетиот Иснифарис Џемаили, на име надомест на штета да му исплати износ од ,00 денари со камата сметано од год. до исплатата и да му ги надомести трошоците во постапката во износ од ,00 денари, изготвил и до судот доставил предлог за извршување по кој, врз основа на решение на Основниот суд Скопје I Скопје, И бр.2652/04 од година, за присилно извршување по правосилната пресуда, во периодот од год. до година, од трезорската сметка на Министерството за одбрана, на денарска штедна книшка бр, отворена на год. во Извозна и кредитна банка АД С. на име на обвинетиот Иснифарис Џемаили биле префрлени парични средства од значителна вредност во вкупен износ од ,00 денари, во што со ставање средства за располагање за извршување на кривичното дело со умисла му помогнале обвинетите Иснифарис Џемаили, Муамет Арифи и Душан Стојанов, на начин што

7 обвинетиот Иснифарис Џемаили прифатил да се јави како тужител, како таков ја потпишал тужбата, полномошно за застапување во парничната постапка, предлогот за извршување и на сопствена штедна книшка го примил досудениот надомест, обвинетиот Муамет Арифи трите ветеринарни потврди своерачно ги потпишал и на истите ставил округол печат од Ветеринарна амбуланта Е. од с.к.-т., а обвинетиот Душан Стојанов, со тоа што ја изготвил службената белешка со датум година, евидентирана во СВР-Тетово на година, а сето тоа иако четворицата обвинети знаеле дека не било извршено ракетирање на бачилото на обвинетиот Иснифарис Џемаили и дека истиот не поседува стадо ситен добиток-овци во количина наведена во ветеринарните потврди, со што на државата-република Македонија нанеле значителна штета во наведениот износ. 2. Обвинетиот Иснифарис Џемаили, откако на сопствена денарска штедна книшка бр, отворена на год. во Извозна и кредитна банка АД С., го примил досудениот надомест по правосилната пресуда на Основниот суд Скопје I Скопје, П.бр. 2904/01 од година, во вкупен износ од ,00 денари што го прибавил со кривичното дело од точка еден од диспозитивот, така примените парични средства од поголема вредност со пренос на други денарски штедни книшки отворени во И.к.б. АД С., ги пуштил во оптек на начин што откако на година на свое име отворил уште една денарска штедна книшка бр - на година, од штедната книшка бр на новоотворената штедна книшка бр , пренел пари во износ од ,00 денари, на денарска штедна книшка бр отворена на година на име на лицето Д.М., мајка на обвинетата Марија Дубровска, пренел пари во износ од ,00 денари, како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем и на денарска штедна книшка бр пренел пари во износ од ,00 денари, отворена на година на име на обвинетиот Спасе Димитров, како да истите се пренесуваат по основ на договор за купопродажба, а на година на новоотворената штедна книшка бр пренел пари во износ од ,00 денари, - на година, од штедната книшка бр на денарската штедна книшка бр отворена на име на лицето Д.М., пренел пари во износ од ,00 денари, како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем, - на година, на обвинетата Марија Дубровска, врз основа на полномошно од година, и овозможил да од штедната книшка бр во готовина подигне пари во износ од ,00 денари,

8 - на година, од новоотворената штедна книшка бр на штедна книшка бр, отворена истиот ден на име на обвинетиот Ордан Миланоски, пренел пари во износ од ,00 денари, а на година пари во износ од ,00 денари, во двата наврати како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем, - во периодот од година до година, од штедната книшка брoj во готовина подигнал пари во износ од ,00 денари, а од штедната книшка бр пари во готовина во износ од ,00 денари со камата или од двете штедни книшки подигнал и присвоил пари во вкупен износ од ,00 денари, на кој начин прикрил дека паричните средства во вкупен износ од ,00 денари, потекнуваат од кривично дело. 3. Обвинетиот Ордан Миланоски, во периодот од година до година, примил пари од поголема вредност во вкупен износ од ,00 денари, за кои знаел дека се прибавени со казниво дело, на начин што на штедна книшка број отворена на година во И.к.б. АД С. на негово име, истиот ден примил пари во износ од ,00 денари и на година во износ од ,00 денари, пренесени од штедна книшка бр , отворена во истата банка на име на обвинетиот Иснифарис Џемаили, како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем, а на година во готовина подигнал износ од ,00 денари и на година износ од ,00 денари, па истиот ден од неговата штедна книшка, на штедна книшка бр отворена тој ден, во Извозна и кредитна банка АД С. на име на обвинетата Борка Спасојевиќ, пренел пари во износ од ,00 денари како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем, по кое на година на штедната книшка уплатил готовина во износ од ,00 денари и истиот ден овој износ по основ на договор за заем од година го пренел во С.б. АД С. на сметка на Ветеринарна болница ДОО С., на која управител е лицето Д.А., сопруг на обвинетата Емилија Алексова, a на кој начин прикрил дека парите потекнуваат од казниво дело, а за себе присвоил пари во износ од ,00 денари. 4. Oбвинетиот Никола Стоименовиќ, во периодот од година до година, примил пари од поголема вредност во вкупен износ од ,00 денари, за кои знаел дека се прибавени со со казниво дело, на начин што на штедна книшка број отворена на година во И.к.б. АД С. на име на неговата мајка, обвинетата Борка Спасојевиќ, истиот ден примил пари во износ од ,00 денари, пренесени од штедната книшка број на име на обвинетиот Ордан Миланоски, како да истите се пренесуваат по основ на враќање на заем, а на година во готовина уплатил износ од ,00 денари, а во периодот од до година, од таа штедна книшка во готовина подигнал пари во вкупен износ од ,00 денари, за кои знаел дека се прибавени со казниво дело и тоа на година износ од ,00 денари, на година износ од ,00 денари, на година износ од ,00 денари, на година износ од ,00 денари, на година износ од ,00 денари и на година износ од ,00 денари, во што со умисла, со ставање средства за располагање за извршување на кривичното дело му помогнала обвинетата Борка Спасојевиќ на

9 начин што на година во Извозна и кредитна банка АД С. на свое име ја отворила штедната книшка број и му дала полномошно за располагање со истата, a на кој начин обвинетите Борка Спасојевиќ и Никола Стоименовиќ прикриле дека парите потекнуваат од казниво дело, а за кои пари обвинетата Борка Спасојевиќ била должна и можела да знае дека се прибавени со казниво дело, при што обвинетиот Никола Стоименовиќ, присвоил дел од подигнатата готовина во износ од ,00 денари. 5. Обвинетите Никола Стоименовиќ, Ленче Димчевска и Спасе Димитров, во текот на 2001 година со намера за себе и за друг да прибават противправна имотна корист и тоа обвинетите Никола Стоименовиќ и Спасе Димитров со лажно прикажување и прикривање на факти, а обвинетата Ленче Димчевска со прикривање на факти, ги довеле и до месец септември 2006 година одржувале во заблуда оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., на начин што откако обвинетиот Спасе Димитров, преку неговата сопруга Д.Д., од лицето М.Д., сопруга на оштетениот С.Д., ја зел документацијата за одземен имот од покојните С.Д. и Б.К.Д. и истата ја предал на обвинетиот Никола Стоименовиќ, на година во нотарската канцеларија на обвинетиот Никола Стоименовиќ, која што се наоѓа на ул во С., обвинетиот Никола Стоименовиќ, во присуство на обвинетиот Спасе Димитров, лажно им прикажал дека за враќање на одземениот имот земјиште потребно е само да го потпишат она што тој им го дал и дека сето останато по однос на враќањето на земјиштето е негова работа, со што ги навел да на штета на својот имот потпишат полномошна согласно кои помеѓу другото, обвинетата Ленче Димчевска, ја овластиле да ги застапува пред сите органи и служби во врска со спроведување на донесено решение за денационализација, да во нивно име и за нивна сметка ги преземаат сите дејствија за подигање на обврзници определени како надоместок во постапка за денационализација, со нив самостојно без било какво ограничување да располага, како и со недвижноста добиена како надоместок во постапка за денационализација при што да ги превзема сите дејствија во врска со целосно располагање со недвижноста и да сите наведени овластувања ги пренесува на било кое трето лице, при што содржината на ваквите овластувања им ја прикриле, по кое обвинетите Никола Стоименовиќ и Спасе Димитров, лажно им прикажувале дека не се води постапка за денационализација и дека не можат ништо да сторат во врска со враќањето на имотот, иако знаеле дека се воделе три постапки за денационализација во име на оштетените и дека во трите постапки биле донесени три првостепени, а потоа и три правосилни решенија од година, со кои на оштетените им било утврдено правото на денационализација и за одземениот имот земјиште определен надоместок при што како противвредност на определениот надоместок, со три решенија на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на денационализацијата при Владата на Република Македонија-С., им било дадено друго земјиште сопственост на РМ и тоа со решение бр /2 од , во КО Орешани-дел од КП 41/1 со површина од м2, КП 43/2 со површина од м2, КП 43/3 со површина од м2, КП 45/2 со површина од м2, КП 45/3 со површина од 407 м2, КП 48/1 со површина од м2, КП 49 со површина од м2, КП 369 со површина од 889 м2, КП 424 со површина од м2, КП 479 со површина од 349 м2, КП 480 со површина од м2, КП 481 со површина од 644 м2, КП 485 со површина од 998 м2, КП 486 со површина од м2, КП 490/1 со површина од м2, КП 491 со површина од 719 м2, КП 50 со површина од м2 и КП 429 со површина

10 од м2 и КО Морани-КП 2592/3 и дел од КП 2592/1 со вкупна површина од м2, со решение бр /2 од година КП 1821/9 КО Карпош со површина од м2, КП 1821/1 (КП 1821/6) КО Карпош со површина од 365 м2, КП 1821/5 КО Карпош со површина од м2, КП 10006/1 КО Центар 1 со површина од 658 м2,, КП 13572/1 КО Центар 1 со површина од 102 м2, КП 13575/1 КО Центар 1 со површина од 247 м2, КП 13589/1 КО Центар 1 со површина од 348 м2, КП 1831/2 КО Центар 2 со површина од 353 м2 и КП 1831/3 КО Центар 2 со површина од 25 м2, а со решение бр /2 од година КП 1734/26 КО Кисела Вода 2 со површина од м2, КП 1734/13 КО Кисела Вода 2 со површина од м2 и КП 10006/1 КО Центар 1 со површина од 556 м2, а обвинетата Ленче Димчевска за цело време од оштетените го прикривала фактот дека во трите постапки за денационализација биле донесени првостепени и наведените второстепени решенија со тоа што не ги известувала за текот на постапките и за донесените решенија, ниту пак за тоа дека на година полномошното го пренела на обвинетиот Ордан Миланоски, а сето тоа со цел да на таков начин доделениот имот, преку заложување на истиот, како обезбедување на фиктивни позајмици, се пренесе во сопственост на трети лица, кое нешто обвинетите Никола Стоименовиќ и Ордан Миланоски и го сториле, со што на оштетените им нанеле штета од значителна вредност во износ од ,00 денари, по решенија бр /2 и бр /2 а на државата-република Македонија и нанеле штета во значителна вредност од ,00 денари по решението бр /2. 6. Обвинетиот Саша Андоновски, како службено лице- Претседател на комисијата за решавање на Управни работи во втор степен од област на денационализација при Владата на РМ Македонија, со искористување на својата службена положба и овластување нанел значителна штета на државата Репубклика Македонија во износ од ,00 денари на начин што во постапка по жалба поднесена од обвинетата Ленче Димчевска како полномошник, на лицата В.Д., Г.Д., Д.Т., С.Д., и Б.Н., против првостепено решение на Министерот за финансии преку Комисијата за одлучување по барање за денационализација на општините К. и Ч. со седиште во општина К., ДН бр /2-03 од година, со кое барањето за утврдување на право на денационализација било одбиено, списите на предметот ДН.бр /2/03 преку лицето Р.С. член на наведената Комисија при Владата на Р Македонија, ги предал на обвинетиот Никола Стоименовиќ кој во име на наведената комисија при Владата на РМ изготвил решение број /2 од година, со кое спротивно на чл.8 од Законот за денационализација утврдил право на денационализација за одземен имот кој неможе да биде предмет на денационализација при што во решението за наведените лица предвидел давање на друг имот од ист вид сопственост на Р.Македонија и тоа во КО Орешани дел од КП 41/1 со површина од м2, КП 43/2 со површина од м2, КП 43/3 со површина од м2, КП 45/2 со површина од м2, КП 45/3 со површина од 407 м2, КП 48/1 со површина од м2, КП 49 со површина од м2, КП 369 со површина од 889 м2, КП 424 со површина од м2, КП 479 со површина од 349 м2, КП 480 со површина од м2, КП 481 со површина од 644 м2, КП 485 со површина од 998 м2, КП 486 со површина од м2, КП 490/1 ос површина од м2, КП 491 со површина од 719 м2, КП 50 со површина од м2, и КП 429 со површина од м2, и во КО Морани КП 2592/3 и дел од КП 2592/1 со вкупна површина од м2, а откако списите на предметот со така писмено изготвеното решение, обвинетиот Никола Стоименовиќ, преку лицето Р.С. му ги

11 вратил, таквото писмено изготвено решение со списите на предметот повторно преку лицето Р.С. го проследил на останатите членови на Комисијата на седницата на истата одржна на година, за потпишување на образецот записник за одлуката по тој предмет, па откако записникот бил потпишан од членовите на Комисијата тој како Претседател на комисијата го потпишан записникот и решението на тој начин прикажувајќи како да одлуката решението по тој предмет ја донело лицето Р.С. 7. Обвинетиот Никола Стоименовиќ како нотар, лице кое врши работи од јавен интерес, со нотарска канцеларија на ул во С., овозможил перење на пари, а обвинетиот Ордан Миланоски, пуштил во промет имот-земјиште во поголема вредност прибавено со казниво дело, а обвинетите Томислав Трајковски, Зоран Велкоски, Гроздана Манасиевска, Тодора Миланоска, Светлана Симоновска, Мирко Николов, Саша Славковиќ и Миле Наумчески пуштиле во промет имот земјиште од поголема вредност иако биле должни и можеле да знаат дека имотот-земјиштето е прибавено со казниво дело, на начин што: - обвинетиот Никола Стоименовиќ, на година изготвил два договори за заем и тоа еден помеѓу обвинетиот Томислав Трајковски, како заемодавател и обвинетиот Зоран Велкоски како заемопримател со невистина содржина како да обвинетиот Томислав Трајковски на обвинетиот Зоран Велкоски му дал заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање од пет дена, кој износ откако на штедна книшка на име на обвинетиот Томислав Трајковски истиот ден го уплатил, бил префрлен на штедна книшка отворена на име на обвинетиот Зоран Велкоски во ИК Б.АД С. и еден договор помеѓу обвинетата Гроздана Манасиевска, како заемодавател и обвинетата Тодора Миланоска, како заемопримател со невистинита содржина како да обвинетата Гроздана Манасиевска на обвинетата Тодора Миланоска дала заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање од пет дена, кој износ откако на штедна книшка на име на обвинетата Гроздана Манасиевска истиот ден го уплатил, бил префрлен на штедна книшка отворена на име на обвинетата Тодора Миланоска во ИК б.ад С., а на година изготвил уште еден договор за заем помеѓу обвинетата Светлана Симоновска, како заемодавател и обвинетиот Мирко Николов како заемопримател со невистинита содржина како да обвинетата Светлана Симоновска на обвинетиот Мирко Николов му дала заем во износ од ,00 денари со рок на враќање на четири еднакви рати заклучно со година, кој договор го заверил под УЗП бр.11538/05, при што истиот ден врз основа на ваквиот договор за заем изготвил и заверил и договор за хипотека ОДУ бр.700/05, согласно кој бил заложен недвижен имот во вкупна површина од м2 и тоа во КО Орешани, КП 41/1 со површина од м2, КП 43/2 со површина од м2, КП 43/3 со површина од м2, КП 45/2 со површина од м2, КП 45/3 со површина од 407 м2, КП 48/1 со површина од м2, КП 49 со површина од м2, КП 50 со површина од м2, КП 369 со површина од 889 м2, КП 424 со површина од м2, КП 429 со површина од м2, КП 485 со површина од 998 м2, КП 486 со површина од м2 и КО Морани-КП 2592/3 со вкупна површина од м2, во Државниот завод за геодетски работи-с., впишан на име на лицата В.Д., Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по основ на утврдено право на денационализација, а кој договор за хипотека, без нивно знаење во нивно име, како заложни должници, го потпишал обвинетиот Ордан Миланоски, без посебно овластување, со пренесено

12 полномошно од обвинетата Ленче Димчевска, заверено од обвинетиот Никола Стоименовиќ под УЗП бр.9871/05 од година, со намера да сопственоста на овој недвижен имот врз основа на таквиот договор за заем и договор за хипотека, биде пренесена на име на обвинетата Светлана Симоновска, - обвинетите Томислав Трајковски, како заемодавател и Зоран Велкоски, како заемопримател на година потпишале договор за заем со невистина содржина како да обвинетиот Томислав Трајковски на обвинетиот Зоран Велкоски му дал заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање од пет дена, кој износ откако обвинетиот Никола Стоименовиќ истиот ден на година го уплатил на денарска штедна книшка број , тој ден отворена на име на обвинетиот Томислав Трајковски во И.к.б. АД С., од таа штедна книшка бил пренесен на денарска штедна книшка број на година отворена на име на обвинетиот Зоран Велкоски, во И.к.б. АД С., по кое обвинетите Томислав Трајковски и Зоран Велкоски, врз основа на таквиот договор, истиот ден потпишале и договор за залог хипотека ОДУ бр.125/05 потврден од обвинетата Гордана Ракочевиќ, врз основа на кој договор во сопственост на обвинетиот Томислав Трајковски бил впишан недвижен имот градежно неизградено земјиште и тоа КП 1821/9 КО Карпош со површина од м2, КП 1821/16 КО Карпош со површина од м2, КП 1831/2 КО Центар 2 со површина од 353 м2 и КП 1821/17 со површина од 365 м2, во Државниот завод за геодетски работи-с., предходно впишан на име на лицето В..Д. и оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по основ на утврдено право на денационализација, кој договор за хипотека, без нивно знаење во нивно име, како заложни должници, го потпишал обвинетиот Ордан Миланоски, без посебно овластување, со пренесено полномошно од обвинетата Ленче Димчевска, заверено од обвинетиот Никола Стоименовиќ под УЗП бр.9871/05 од година, со намера да сопственоста на овој недвижен имот врз основа на таквиот договор за заем и договор за хипотека, биде пренесена на име на обвинетиот Томислав Трајковски, а обвинетите Томислав Трајковски и Саша Славковиќ, со цел да на ваков начин стекнатата сопственост на земјиштето натаму се пренесува, на година потпишале договор за заем со невистина содржина како да обвинетиот Саша Славковиќ на обвинетиот Томислав Трајковски му дал заем во износ од евра и врз основа на таквиот договор, истиот ден потпишале и договор за залог хипотека потврден од нотар Н.П. под ОДУ бр.378/06, а сето тоа со намера да сопственоста на овој недвижен имот врз основа на таквиот договор за заем и договор за хипотека, биде пренесена на име на обвинетиот Саша Славковиќ, - обвинетата Тодора Миланоска, како заемопримател на година потпишала договор за заем со невистинa содржина како да обвинетата Гроздана Манасиевска, како заемодавател и дала заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање од пет дена, кој износ откако обвинетиот Никола Стоименовиќ истиот ден на година го уплатил на денарска штедна

13 книшка број тој ден отворена на име на обвинетата Гроздана Манасиевска во И.к.б. АД С., од таа штедна книшка бил пренесен на денарска штедна книшка број на година отворена на име на обвинетата Тодора Миланоска, во И.к.б. АД С., а обвинетата Тодора Миланоска, врз основа на таквиот договор, истиот ден потпишала и договор за залог хипотека, ОДУ бр.124/05, потврден од обвинетата Гордана Ракочевиќ, по кое обвинетата Гроздана Манасиевска на година, врз основа на таквиот договор потпишала нотарски акт ОДУ бр.135/05 за стекнување на право на сопственост на недвижен имот градежно неизградено земјиште на КП 10006/1 со површина од м2, КП 13572/4 со површина од 102 м2, КП 13575/7 со површина од 247 м2 и КП 13589/4 со површина од 348 м2, сите во КО Центар 1, во Државниот завод за геодетски работи С., предходно впишан на име на лицето В.Д. и оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по основ на утврдено право на денационализација, врз основа на кој акт во сопственост на обвинетата Гроздана Манасиевска бил впишан наведениот недвижен имот, по кое обвинетата Гроздана Манасиевска на година, преку полномошник адвокат Горан Драгоман, склучила договор за купопродажба со Друштвото П.И.МК ДОО С., за дел од наведеното земјиште во површина од м2 по цена од ,00 евра, кој износ на година бил префрлен на три денарски штедни книшки-бр , бр и бр отворени во УНИ б.-с. на име на обвинетата Гроздана Манасиевска, по кое истата заедно со обвинетиот Никола Стоименовиќ, на 7 и 9 август 2006 година од книшката бр во готовина подигнала вкупен износ од ,50 денари кои ги предала на обвинетиот Никола Стоименовиќ, а на година од книшката бр во готовина подигнала вкупен износ од ,00 денари кои ги предала на обвинетиот Никола Стоименовиќ, при што истиот ден дел од подигнатата готовина во износ од ,00 денари ја внеле како орочен депозит на штедна книшка бр на име на обвинетата Гроздана Манасиевска, која за извршената услуга на потпишување на нотарскиот акт ОДУ бр.135/05 и отворањето на штедните книшки и примањето на парите од фирмата П.И. на штедните книшки од обвинетиот Никола Стоименовиќ по потпишувањето на нотарскиот акт примила евра, а по подигањето на готовинските парични сретства во У.б. уште ,00 денари, - обвинетите Светлана Симоновска, како заемодавател и Мирко Николов, како заемопримател на година потпишале договор за заем со невистина содржина како да обвинетата Светлана Симоновска на обвинетиот Мирко Николов му дала заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање на четири еднакви рати заклучно со година и врз основа на таквиот договор, истиот ден потпишале и договор за залог хипотека потврден од обвинетиот Никола Стоименовиќ под ОДУ бр.700/05 од година согласно кој бил заложен недвижен имот во вкупна површина од м2 и тоа во КО Орешани, КП 41/1 со површина од м2, КП 43/2 со површина од м2, КП 43/3 со површина од м2, КП 45/2 со површина од м2, КП 45/3 со површина од 407 м2, КП 48/1 со површина од м2, КП 49 со површина од м2, КП 50 со површина од м2, КП 369 со површина од 889 м2, КП 424 со површина од м2, КП 429 со површина од м2, КП 485 со површина од 998 м2, КП 486 со површина од м2 и КО Морани-КП 2592/3 со вкупна површина од м2, во Државниот завод за геодетски работи-с., впишан на име на лицата В.Д., Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по

14 основ на утврдено право на денационализација, а кој договор за хипотека, без нивно знаење во нивно име, како заложни должници, го потпишал обвинетиот Ордан Миланоски, без посебно овластување, со пренесено полномошно од обвинетата Ленче Димчевска, заверено од обвинетиот Никола Стоименовиќ под УЗП бр.9871/05 од година, со намера да сопственоста на овој недвижен имот врз основа на таквиот договор за заем и договор за хипотека, биде пренесена на име на обвинетата Светлана Симоновска, а - обвинетите Миле Наумчески, како заемодавател и Светлана Симоновска, како заемопримател на година потпишале договор за заем со невистина содржина како да обвинетиот Миле Наумчески на обвинетата Светлана Симоновска и дал заем во износ од евра и врз основа на таквиот договор, истиот ден потпишале и договор за залог хипотека потврден од обвинетиот Никола Стоименовиќ под ОДУ бр.352/06 согласно кој бил заложен недвижен имот - градежно земјиште на КП 10006/5 во површина од 60 м2, на КП 10006/6 во површина од 101 м2 и на КП 10006/7 во површина од 18 м2 сите во КО Центар 1, со намера да сопственоста на тоа земјиште натаму се пренесува на други лица. 8. Обвинетата Гордана Ракочевиќ, како нотар-лице што врши работа од јавен интерес со искористување на своите овластувања нанела значителна штета во износ од ,00 денари на лицето В.Д. и на оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н. на начин што врз основа на договор за заем помеѓу обвинетиот Томислав Трајковски и обвинетиот Зоран Велкоски, со невистинита содржина како да обвинетиот Томислав Трајковски на обвинетиот Зоран Велкоски му дава заем во износ од ,00 денари и договор за заем помеѓу обвинетата Гроздана Манасиевска и обвинетата Тодора Миланоска, со невистинита содржина како да обвинетата Гроздана Манасиевска на обвинетата Тодора Миланоска дава заем во износ од ,00 денари, со рок на враќање од пет дена, на година солемнизирала два договори за залог на недвижен имот и тоа ОДУ бр.125/05 за недвижен имот градежно неизградено земјиште КП 1821/9 КО Карпош со површина од м2, КП 1821/16 КО Карпош со површина од м2, КП 1831/2 КО Центар 2 со површина од 353 м2 и КП 1821/17 со површина од 708 м2, во Државниот завод за геодетски работи-с., впишан на име на наведеното лице и оштетени, по основ на утврдено право на денационализација и ОДУ бр.124/05 за недвижен имот градежно неизградено земјиште на КП 10006/1 со површина од м2, КП 13572/4 со површина од 102 м2, КП 13575/7 со површина од 247 м2 и КП 13589/4 со површина од 348 м2, сите во КО Центар 1, во Државниот завод за геодетски работи С., впишан на име на лицето В.Д. и оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по основ на утврдено право на денационализација, спротивно на чл.83 ст.4 од Законот за облигационите односи, без посебно овластување од наведеното лице и оштетени, врз основа на пренесено полномошно од обвинетата Ленче Димчевска на обвинетиот Ордан Миланоски, заверено од страна на обвинетиот Никола Стоименовиќ под УЗП бр.9871/05 од година и без присуство на обвинетата Гроздана Манасиевска, која не ги потпишала договорите, иако согласно чл.27 ст.2 од Законот за вршење на нотарските работи, во конкретниот случај била должна да го одбие изготвувањето и солемнизирањето на нотарските акти, тоа не го сторила, на кој начин овозможила да земјиштето во вкупна површина од м2 биде пренесено во сопственост на

15 обвинетиот Томислав Трајковски, а земјиштето во вкупна површина од м2, биде пренесено во сопственост на обвинетата Гроздана Манасиевска,. 9. Обвинетата Емилија Алексова, како службено лице Раководител на Секторот за премер и катастар С. при Државниот завод за геодетски работи со искористување на својата службена положба и овластување на оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., лицето В.Д., нанела значителна штета во износ од ,00 денари, на начин што - извршената промена по предмет Уп. Бр.1148/1957 од година, обработен и спроведен од службеното лице С.Р., самостоен референт за хипотеки, на година ја поништила и наместо таа промена внела нова промена со тоа што во писмено известие го впишала и правото на избор на хипотекарен доверител по нотарски акт ОДУ бр.124/05 од нотар обвинетата Гордана Ракочевиќ, иако во солемнизацијата-потврдувањето на договор за залог хипотека помеѓу обвинетата Гроздана Манасиевска, како заложен доверител, обвинетата Тодора Миланоска, како должник и обвинетиот Ордан Миланоски, како полномошник на лицето В.Д. и на оштетените Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., во својство на заложни должници, таков избор не бил предвиден и обвинетиот Ордан Миланоски, согласно чл.83 ст.4 од Законот за облигационите односи немал посебно овластување, со што извршила пренос на недвижен имот градежно неизградено земјиште на КП 10006/1 со површина од м2, КП 13572/4 со површина од 102 м2, КП 13575/7 со површина од 247 м2 и КП 13589/4 со површина од 348 м2, сите во КО Центар 1 сопственост на оштетените, во сопственост на обвинетата Гроздана Манасиевска, - иако на година била извршена промена на податоците во имотен лист бр за КП 1821/16 за КО Карпош, со впишување на привремена мерка, дозволена со решение на Основен суд Скопје 1 Скопје И бр.2771/05 од година, за обезбедување на парично побарување на доверителот лицето Д.Љ. за враќање во сопственост на недвижен имот на КП 1821/16 за КО Карпош и била впишана забрана за оттуѓување, оптоварување, превземање на дејствија и вршење на промени што можат да му нанесат штета на доверителот извршила промена така што повикувајќи се на чл.76 од Законот за договорен залог, ја избришала впишаната привремена мерка и како сопственик на наведената катастарска парцела, на барање од нотар, обвинетата Гордана Ракочевиќ, го впишала обвинетиот Томислав Трајковски. 10. Обвинетиот Михаил Ќосев, како нотар за општина Г.Б. С.-лице што врши работа од јавен интерес, со нотарска канцеларија во С., на ул... С. с., со искористување на своите овластувања на државата-република Македонија, нанел значителна штета во износ од ,00 денари, на начин што иако согласно чл.27 ст.2 од Законот за вршење на нотарските работи, бил должен да одбие службено дејство на изготвување на нотарски акт-записник за стекнување на право на сопственост врз заложена недвижност наместо исплата за обезбеденото побарување со елементи на договор за купопродажба, врз основа на договор за хипотека ОДУ бр.700/05 од година, согласно кој бил заложен недвижен имот во вкупна површина од м2 и тоа во КО Орешани, КП 41/1 со површина од м2, КП 43/2 со површина од м2, КП 43/3 со површина од м2, КП 45/2 со површина од м2, КП 45/3 со површина од 407 м2, КП 48/1 со површина од м2, КП 49 со површина од м2, КП 50 со површина од м2, КП 369

16 со површина од 889 м2, КП 424 со површина од м2, КП 429 со површина од м2, КП 485 со површина од 998 м2, КП 486 со површина од м2 и КО Морани-КП 2592/3 со вкупна површина од м2, во Државниот завод за геодетски работи-с., впишан на име на лицата В.Д., Г.Д., Д.Т., С.Д. и Б.Н., по основ на утврдено право на денационализација, солемнизиранпотврден од обвинетиот Никола Стоименовиќ, спротивно на чл.83 ст.4 од Законот за облигационите односи, без знаење и во име на наведените лица, потпишан од обвинетиот Ордан Миланоски, без посебно овластување, со пренесено полномошно од обвинетата Ленче Димчевска, заверено од обвинетиот Никола Стоименовиќ под УЗП бр.9871/05 од година, свесен за таквото незаконито потврдување на наведениот договор, изготвил нотарски акт ОДУ бр.26/06 од година, за стекнување на право на сопственост на обвинетата Светлана Симоновска на наведениот недвижен имот, со што овозможил натамошен пренос на сопственоста на истиот. 11. Обвинетиот Крсте Иловски, во текот на месец август 2006 година, од обвинетиот Никола Стоименовиќ, во готовина примил пари од поголема вредност во вкупен износ од ,00 денари, за кои бил должен и можел да знае дека се прибавени со казниво дело, а за да прикрие дека потекнуваат од таков извор и сопственоста на истите, на година во У.Б. во С., заедно со обвинетиот Никола Стоименовиќ на свое име отворил две денарски штедни книшки на кои наведениот паричен износ како орочен депозит го уплатил обвинетиот Никола Стоименовиќ и тоа на книшка бр износ од ,00 денари, а на книшка бр износ од ,00 денари, по кое двете штедни книшки ги зел обвинетиот Никола Стоименовиќ, од кого истите на година, при претрес, во неговиот дом во с.о.-с., со потврда се одземени, поради што обвинетиот Крсте Иловски, на година, во У.Б. во С., во две изјави лажно прикажал дека двете штедни книшки ги изгубил, врз основа на што орочените депозити со камата од двете штедни книшки во вкупен износ од ,50 денари, ги префрлил на негово име на нова штедна книшка бр,со што го прикрил нивното движење и сопственост. Со кои дејствија обвинетите сториле и тоа: обвинетиот Никола Стоименовиќ сторил едно кривично дело-злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 ст. 3 в.в. со ст.1 од Кривичниот законик, под точка 1 од диспозитивот, едно кривично дело-измама од член 247 ст. 4 в.в. со ст.1 и в.в со чл.22 од Кривичниот законик, под точка 5 од диспозитивот и едно кривично дело-перење пари и други приноси од казниво дело по член 273 ст.6 вв со чл.45 од Кривичниот законик, под точка 4 и 7 од диспозитивот, обвинетиот Иснифарис Џемаили сторил едно кривично дело-злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 ст. 3 в.в. со ст.1 и в.в. со чл.24 од Кривичниот законик, под точка 1 од диспозитивот и едно кривично дело Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 ст.1 од Кривичниот законик, под точка 2 од диспозитивот,

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879. Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 879. Закон за локалните избори (Пречистен текст)... 1 880. Закон за државјанството на

Læs mere

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.452(497.714/.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЈСТВО За примена на Правилникот

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

СОДРЖИНА. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII. Стр.

СОДРЖИНА. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII. Стр. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 296. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Македонска академија на науките и уметностите Скопје 2015 Издавач Македонска академија на науките и уметностите Уредник на изданието академик Катица Ќулавкова

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Национална установа Универзитетска библиотека СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Upis: 150 denari БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД СПИСАНИЕ НА

Læs mere

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи:

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи: К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ- НОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО За адекватна примена на

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СО ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА Македонско еколошко друштво Скопје, 2012 годи Изработено од: Методија Велевски, Македонско еколошко

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год. Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска Скопје, ноември, 2013 год. СОДРЖИНА 1. Вовед 3 1.1. Карактеристики на секторот 3 1.2. Влијанието на климатските

Læs mere

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување 954616 MK www.rehau.com.mk Важи од јули 2013 Го задржуваме правото на технички промени Градежништво Автоиндустрија Индустрија Овој продажен

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски. словенечки македонски албанска в унгарски Ја«вик. - Оглас«според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје (2011, 2012, 2013,2014) Комерцијална Банка АД Скопје (2010, 2011, 2013,2014) ЗИРААТ БАНКА АД Скопје (2011)

ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје (2011, 2012, 2013,2014) Комерцијална Банка АД Скопје (2010, 2011, 2013,2014) ЗИРААТ БАНКА АД Скопје (2011) Референттна листта на иззвршени систтематтскки преггледи ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје (2011, 2012, 2013,2014) Комерцијална Банка АД Скопје (2010, 2011, 2013,2014) ЗИРААТ БАНКА АД Скопје (2011)

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ УДК 595.78(477.54-751.2) 2017 Е. А. КАРОЛИНСКИЙ, С. А. ДЕМЬЯНЕНКО, А. В. ЖАКОВ, В. Г. МУШИНСКИЙ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Læs mere

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2 " W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2  W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc ( ),2012,34(S2):281~286 CN53-1045/N ISSN0258-7971 JournalofYunnanUniversity htp://www.yndxxb.ynu.edu.cn ab LM#c'@AB?/()? ?.,X

Læs mere

ГОЛЕМА РСИ ЛЕТНА АКЦИЈА ПЛАЌАШ 3, ДОБИВАШ 4

ГОЛЕМА РСИ ЛЕТНА АКЦИЈА ПЛАЌАШ 3, ДОБИВАШ 4 ГОЛЕМА РСИ ЛЕТНА АКЦИЈА ПЛАЌАШ 3, ДОБИВАШ 4 Акцијата трае од 25.07-28.07.2016 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.mk, rsi@rsi-mk.com НАПОМЕНА: ПОПУСТОТ ВАЖИ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ КАДЕ ШТО СТОИ

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ ДЕЛА НА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА АВТОРИ КЛУБ/САМ.АВТОР НАСЛОВ на ФОТО НАГРАДИ

ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ ДЕЛА НА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА АВТОРИ КЛУБ/САМ.АВТОР НАСЛОВ на ФОТО НАГРАДИ АВТОРИ КЛУБ/САМ.АВТОР НАСЛОВ на ФОТО НАГРАДИ 1 Aлександар ДРАГИШЕВСКИ ФК Куманово Повторување 2 Александра НОВЕСКА ФГ Чкрап Body Art 3 Александра НОВЕСКА ФГ Чкрап Brothers 4 Алпај МЕМЕДОВСКИ ФКК БИТОЛА

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed 1 3Oversigt 7 4 [S] 12.1, 12.2, 12.3 N 0 3gleord og begreber 7 0 obbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der 7 0 Type I 7 0 Type II 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed Calculus 2-2006 Uge

Læs mere