Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter"

Transkript

1 bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året Da der er tale om en afsluttende version af den løbende opdaterede status, er der en sammenblanding af datids- og nutidsformer i teksten. Indledning Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2008 bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september Udviklingsplan bibliotek.dk 2008 er opdelt efter områder: - Indsatsområde A: Forbedret søgning og bestilling - Indsatsområde B: Brugerfaciliteter - Indsatsområde C: Effektivisering af samspil - Område D: Brugerundersøgelser Hvert af indsatsområderne er delt op i et antal temaer - og for hvert af disse temaer aftales et antal projekter Der var forventet i 2008 at være ca. 2.9 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk - afhængig af finanslov for Den oprindelige aftale var med forbehold for vedtagelse af finanslov 2008 med et niveau for kontoen for bibliotek.dk, DanBib m.v. som det fremgik af første forslag til finanslov. Forventet fordeling af dette beløb på de fire områder: Indsatsområde A: Forbedret søgning og bestilling 46 % kr. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter 21 % kr. Indsatsområde C: Effektivisering af samspil 31 % kr. Område D: Brugerundersøgelser 2 % kr. For 2008 blev gennemført en 1 % opsparing. Aftalen om bibliotek.dk udvikling er fra 2008 en del af samme konto som nationalbibliografi, DanBib for statslige biblioteker, registrering af musikkarenstid og katalogiseringsbidrag for statslige biblioteker. Da disse aftale har en fast reguleringsmodel, betød det, at en væsentlig del af opsparingen blev pålagt bibliotek.dk både udvikling og drift. Der har derfor været et lidt mindre forbrug på i alt kr. end oprindelig forventet for Endelig fordeling på de fire områder: Indsatsområde A: Forbedret søgning og bestilling 32 % kr. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter 40 % kr. Indsatsområde C: Effektivisering af samspil 25 % kr. Område D: Brugerundersøgelser 3 % kr. Indsatsområde A: Forbedret søgning og bestilling Området omfatter alle former for hjælp til søgning og søgefunktioner, visning og links og bestilling set fra brugerens side. Der skal fortsat arbejdes med at - hjælpe brugeren videre uanset om han kun har vage forestillinger om hvad han ønsker, kun har få data at gå videre med, ikke staver særlig godt - optimere bestillingsprocessen så den er enkel og ligetil for brugeren uanset hvor det valgte materiale findes, og materialet når frem til brugeren så hurtigt som muligt. Tema A01: Facetteret søgning Facetteret søgning med "analyse" af et søgesæt og viderekliksmuligheder fx på forfattere, emneord m.v. som findes i søgesættet. Der er arbejdet med analyse og kodning i 2007 og implementering og evt. opfølgningsprojekter sker i Projekt A01a: Facetteret søgning implementering: Afsluttet kr. Afslutter 2007 projekt 02.

2 Projektet har været stærkt forsinket af tekniske problemer. Derfor er efterfølgende projekt lagt ind i dette projekt som ét projekt. Dette projekt er samfinansieret med DanBib således at bibliotek.dk fast bidrager med kr. Heraf afregnes de i 2009 ved projektafslutning.. Projekt A01b: Facetteret søgning brugergrænseflade. Lukket. Lagt sammen med A01a. Tema A02: Optimering af søgeregistre Søgeregistrene til bibliotek.dk blev oprindelig lavet så enkle som mulige, men der viser sig jævnligt nye behov fx i forbindelse med søgestrengene til Emneoversigt. Projektet blev startet i 2007 og afsluttes i begyndelsen af Senere på året kan der komme en omkørsel mere i forbindelse med at nogle DBC-webindekser overgår fra at være betalingsprodukter til at blive en del af DanBib og bibliotek.dk. Projekt A02a: Registeromkørsel afslutning: Afsluttet 14. maj 2008: kr. Afslutning 2007-projekt 99. Resultat: optimerede søgeregistre. Tema A03: Stavehjælp I 2007 er der arbejdet med flere udvidelser af stavehjælp: søgninger hvor mere end ét ord er forkert, tilbud om hjælp også når der er hit på søgetermen, udvidelse så stavehjælpen forbedres på forfatter- og andre navne. Servicen skal fortsat forbedres - optimalt så enhver 0-hit-situation imødekommes med forslag. Integration af en egentlig ontologi dvs. henvisning til andre relevante termer end ord der stavemæssigt ligner, bør undersøges. Fx ved søgning på rennovation ikke kun til renovation, men også til skraldemand eller affaldsordninger. Udviklingen af det "semantiske web" vil påvirke hvilke løsninger der kan være relevante. Et muligt samarbejde med DanNet skal undersøges. Tema A04: Supplerende data Der skal løbende arbejdes på at supplere teksten i bibliotek.dk med relevante informationer i form af tekst, billeder og lyd. Der arbejdes konkret med data fra forsideservicen og med musikklip. National forsideservice er et fælles projekt mellem Statsbiblioteket og Dansk BiblioteksCenter, hvor målet er en base over omslag til danske bøger (defineret som dem der er omfattet af bibliotekskatalogiseringen 2008-). Der indgår forside, bagside og evt. flaptekster. Fra før 2008 indgår forsider til et udvalg af danske bøger (ca titler). En særlig udfordring i bibliotek.dk er værkvisningen samt de mange øvrige supplerende oplysninger. Hensigten er at visning af forsider skal kunne fravælges af brugeren. Brugerundersøgelsen fra september 2007 viser stor interesse for at få klip fra indholdet i bøger, musik- eller filmklip. En forudsætning er en national løsning med rettigheder til dette. I første omgang arbejdes med musikklip. Projekt A04a: National forsideservice på bibliotek.dk: Afsluttet kr. Igangsat november oprindelig aftale kr. Projekt A04b: Notat om musikklip: Overført til Tema A05: Optimering af svartider De mange faciliteter i visningen (værkvisning, dannelse af links på baggrund af interne og eksterne webservices eller andre callback-funktioner) giver langsommere svartider. Omvendt ønsker brugerne hurtigere visning af rigtig mange resultater på én gang ("gerne 100 ad gangen" siger de i brugerundersøgelsen!). Det er nødvendigt at se på mere radikale ændringer i forhold til performance inden der implementeres endnu flere funktioner i visningen. Projekt A05a: Notat om optimering af visning: Overført til Dette forprojekt skal afdække mulige forbedringspunkter, hvor de mest lovende muligheder testes og hvor resultatet er et notat med implementeringsforslag og budget for dette. Tema A06: Specifikke søgesider En særlig søgeside til film stod på planen for 2007, men budgettet rakte ikke til alle projekter på planen, og den blev derfor delvist udskudt til Mange brugere efterlyser en særlig filmsøgeside - også i 2007-brugerundersøgelsen. Andre materialespecifikke søgesider kan overvejes. Projekt A06a: Filmsøgeside: Afsluttet 24. juni kr. Afslutning 2007-projekt 11. Resultat: filmsøgeside i drift. Projekt A06b: Søgeside med et søgefelt: Overført til 2009 DBC fremsender et tilbud efter at A01a (facetteret søgning) er blevet sat i drift. Projekt A06c: Engelsk grænseflade. Materialetyper mv.: Afsluttet kr. Opdatering af den engelske grænseflade. Tema A07: Tidsskriftartikler Brugerne ytrer i brugerundersøgelsen stor interesse for en bedre adgang til tidsskriftsartikler. Dels adgang til fuldtekst af

3 danske og udenlandske artikler og dels bedre søgemuligheder i det der findes i bibliotek.dk. Der skal løbende være opmærksomhed på muligheden for nationale løsninger ang. tidsskriftlicenser og/eller stykleveranceordninger. Et 2007 projekt med Levering af artikler til slutbruger direkte i drift afsluttes. Desuden skal Artikelsøgning optimeres ud fra resultater af en specifik brugerundersøgelse på dette område. Projekt A07a: Forberedelse af optimering af artikelsøgning: Udsat til Brugerundersøgelse og notat om løsningsforslag. Estimeres når A09a er afsluttet. Projekt A07b: Levering af artikler til slutbruger direkte i drift afsluttes: Afsluttet Afslutning 2007-projekt 27. Er taget i brug uden markedsføring ultimo oktober Blev noget dyrere end forventet - oprindeligt estimat kr. Projekt A07c: Levering af artikler til slutbruger - afpuds og markedsføring. Afsluttet kr. Justering af funktionalitet og forberdelse af markedsføring i Tema A08: Haster-service Der skal arbejdes med at give brugerne mulighed for en særlig hurtig levering. Brugeren bliver ud for en post i bibliotek.dk (kunne evt. (også) være på værkniveau) præsenteret for et link, fx med teksten Haster det? Når han klikker på dette bliver han præsenteret for en række forskellige muligheder for at skaffe det pågældende materiale inkl. oplysninger om hvordan og hvor hurtigt han kan få fat i det (biblioteker og købemuligheder). Projekt A08a: Haster-service analyse. Notat: Afsluttet kr. Notatet var estimeret til kr. Resultat: et færdigt notat med implementeringsforslag. Notatet er offentliggjort på styrelsens hjemmeside: Haster det?-service. Der er ikke indkommet bemærkninger til notatet. Styrelsen vurderer at dette skal fortolkes positivt og som ingen indvendinger imod den tekniske løsning. Se videre under A08b. Projekt A08b: Haster-service implementering. Udsat til Tema A09: Nye bestillingsfaciliteter Der skal i 2008 arbejdes med nye bestillingsfaciliteter: i første række med bestilling af materiale som ikke findes i bibliotek.dk og senere med bestilling i ét hug af markerede titler. En del brugere efterspørger i brugerundersøgelsen muligheden for at bestille materiale som ikke findes i bibliotek.dk eller som brugeren ikke finder i bibliotek.dk. (og dermed sandsynligvis ikke i danske biblioteker). For brugeren vil det være let at kunne bestille den slags via bibliotek.dk. Projekt A09a: Bestilling af materiale som ikke findes i bibliotek.dk. Notat: Udsat til Notatet bruges som grundlag for en åben diskussion (som indgår i projektet) om modellen. Projekt A09b: Bestilling i ét hug af markerede titler. Implementeringsforslag: Udsat til 2009 Reference: Notat 2007 projekt 25. Projektet estimeres først når disse bestilprojekter er (næsten) færdige: C03a og C03b. Afhængighed: bestilling i lokalsystem (jævnfør tema C01). Tema A10: Beredskab til justeringer af brugergrænsefladen Der afsættes et beløb til mindre forbedringer på eksisterende funktioner - f.eks. detaljer i skærmbilleder, visformater mm. Projekt A10a: Justeringer af brugergrænsefladen: Afsluttet kr. DBC bemyndiges til at anvende op til kr. i mellem statusmøderne uden specifik accept fra Biblioteksstyrelsen. DBC leverer status for forbrug på statusmøder. I første kvartal anvendt kr. til venteprikker og søgefunktion i hjælp. Det er 20. august 2008 aftalt at resten af denne ramme anvendes til en gennemgang og justering ud fra en af IT- og Telestyrelsen finansieret gennemgang af offentlige web-steder ud fra tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelser. Samtidig er rammen udvidet med til kr. Efter yderligere gennemgang er rammen udvidet yderligere, så er anvendes til denne gennemgang. Tema A11: Nye data i bibliotek.dk Der skal løbende være opmærksomhed på muligheden for at integrere nye biblioteksrelevante data i bibliotek.dk. I en række svar på høringen i november 2007 blev foreslået at alle de lokalbibliografiske poster, der nu er kommet med i Danbib, også gøres tilgængelige for slutbrugerne og således bliver søgbare i bibliotek.dk. Der gøres de nødvendige forberedelser til dette. Projekt A11a: Lokalbibliografiske poster i bibliotek.dk. Notat: Afsluttet kr. Notatet er offentliggjort Lokalbibliografiske poster i bibliotek.dk og implementeringsprojekt A11b er aftalt. Projekt A11b: Lokalbibliografiske poster i bibliotek.dk. Implementering. Afsluttet kr. Resultat: de lokalbibliografiske poster er i bibliotek.dk.

4 Projekt A11c: Danmarks Radios Nordisk Forfatteratlas. Ny og Afsluttet kr. Se: Tema A12: Emneoversigt Emneoversigten skal løbende holdes ajour, ligesom der stort set hvert år siden introduktionen af emneoversigt er kommet forslag til forbedringer. Da der er mange muligheder for udvidelser og forbedringer, fastsættes et fikseret beløb til ajourføringer. Projekt A12a: Ajourføring Emneoversigt: Afsluttet kr. Ændret fra aftale til ramme 14/4/2008. I første kvartal anvendt kr. og i tre 3. kvartal Dertil kommer kort før årsafslutning kr. Tema A13: Optimeringer af brugergrænsefladen Der skal løbende arbejdes med optimeringer af brugergrænsefladen. I første omgang med projekter, som er igangsat under 2007 udviklingsplanen. Det er dels konkret Flere muligheder for fravalg af materialetyper og Værkvisning-udvidelse implementering, dels projekter om Best-match og Mellemresultater vises., De forventes igangsat når den grundlæggende DanBib-udvikling er afsluttet. Projekt A13a: Flere muligheder for fravalg af materialetyper: Afsluttet kr. Afslutning 2007-projekt 07. Resultat: fravalg af materialetyper i drift. Projekt A13b: Værkvisning-udvidelse implementering: Overført til Overførsel 2007-projekt 18. Tema A14: Viderestilling som berigelse af post Der er i 2007 arbejdet med en linkresolver, som i bibliotek.dk vil give mulighed for at berige den enkelte post med links til mulig supplerende information. I første omgang afsluttes 2007-projektet og forbedringer/udvidelser overvejes derefter. Projekt A14a: Videresøgningsfunktion startprojekt afsluttes: kr. Afslutning 2007-projekt 43. Resultat: videresøgning i drift. Projekt A14b: Videresøgningsfunktion ajourføring klassisk musik mv. Afsluttet kr. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter Området omfatter faciliteter som brugeren aktivt melder sig til eller anvender til personlige formål, fx diverse sociale teknologier, referencesystemer, personalisering, feeds og mailinglister, single sign-on samt bibliotek.dk-tilgængelighed fra andre sites, fx borger.dk, søgemaskiner etc. Der arbejdes med sociale teknologier indenfor en række temaer: Tema B01. Brugergenereret indhold Tema B02. Anvendelse af brugerspor Tema B03. Integration andre tjenester Tema B04. Videreudvikling blogs Tema B05. Videreudvikling RSS-feeds Biblioteksstyrelsen afholdt 14. februar 2008 en workshop med eksternt konsulentfirma om sociale teknologier. Denne workshop forventes at give inspiration til udvikling på området - se B01. Tema B01. Brugergenereret indhold Der arbejdes i 2008 videre med brugergenereret indhold (ratings, tagging, anmeldelser, lister osv.) - afhængig af erfaringerne i 2007 og af udviklingen på et eller flere af disse områder. Brugerundersøgelsen 2007 viste stor interesse for området, om end også stor uenighed. Derfor skal det være muligt at fravælge brugergenereret indhold. Nærmere beslutninger om konkrete projekter tages efter ovennævnte workshop. I givet fald indgår bibliotek.dk i nationale initiativer om opsamling af brugerdata. Projekt B01a: Specifikation af anmeldelser og ratings i bibliotek.dk. Notat. Afsluttet kr. DBC foreslår format og service for dataudveksling og giver et estimat for aktiviteter efter at styrelsen har besluttet format (efter ekstern høring): A) DBC indgår den nødvendige kontrakt med den valgte leverandør. B) Integration af anmeldelser og ratings i bibliotek.dk's brugergrænseflade. Projekt igangsat februar 2008 med estimat mellem og kr. Ud fra notatet er gennemført en høring om format og protokol med afslutning

5 Projekt B01b: Implementering af anmeldelser og ratings i bibliotek.dk. Nyt projekt. Afsluttet kr. Projekt B01c: Database over anmeldelser og ratings i bibliotek.dk. Afsluttet kr. Denne opgave har været udbudt særskilt, men der indkom alene et tilbud fra DBC. Dette er accepteret og projektet indgår herefter som øvrige bibliotek.dk udviklingsprojekter. Opgaven er at etablere en database over brugerskabte data, som i første omgang alene anvendes af bibliotek.dk til anmeldelser og ratings. Løsningen skal være åben for senere udvidelse med både yderligere typer brugerskabte data (BSD) og for anvendelse fra andre tjenester end bibliotek.dk, men forberedelse af senere udvidelser skal have et minimalt omfang. De basale funktioner er: - Oprettelse af BSD-post - Se data - opslag på ID på BSD-post - Slet data - ud fra ID på BSD-post Første del-leverance bliver et sæt færdige XML specifikationer (et eller flere XML schemaer), som skal godkendes af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Styrelsen vil gennemføre en kort (en uge) høring i danzig forinden godkendelse. Samtidig skal DBC beskrive hvilke forhold i forbindelse med implementering, som ikke er tilstrækkeligt specificeret - og komme med et forslag til hvordan dette kan ske. Tema B02. Anvendelse af brugerspor Arbejdet med Andre der har lånt fortsættes fra Andre muligheder for at anvende brugerspor overvejes efter implementering af Andre der har lånt. Projekt B02a: Andre der har lånt integration. Notat: Afsluttet kr. Notat om implementering laves når servicen er klar. Reference: Notat 2007 projekt 47. Tema B03. Integration andre tjenester Bibliotekernes samarbejde med andre tjenester skal løbende understøttes af bibliotek.dk. Der er i 2007 lavet browserplugin til bibliotek.dk fra Google Toolbar og datasamarbejde med LibraryThing. Der arbejdes videre med at lave widgets samt integration i andre relevante toolbars og tjenester. Projekt B03a: Udvikling af widgets: Afsluttet kr. Der er lavet gadgets til igoogle og 2007-projektet afsluttes med en widget til Facebook. Afslutning 2007-projekt 40. Resultat: Widget til skrivebord og et par gadgets til igoogle. Projekt B03b: Flere integrationsværktøjer: Afsluttet kr. Yderligere widgets m.v. laves når behov viser sig. DBC rapporterer på statusmøder. Facebook, Yahoo og "tilføj som søgemaskine" er igang - ramme udvidet fra til kr. (14/2/2008). I første kvartal anvendt kr. Oprindelig ramme kr. Ikke yderligere aktiviteter i Projekt B03c: Udbygning af samarbejde med LibraryThing: Afsluttet kr. Bemærk at håndtering af Z39.50 teknik sker under projekt C04a. Der viste sig færre problemer end ventet, mens til gengæld at projekt C04a blev væsentligt dyrere. Oprindelig ramme kr. Projekt B03d: Akademiske forlag i Google Scholar: Udsat til Overført 2007 projekt 49. Projekt B03e: Forberedelse af WorldCat integration: Afsluttet kr. Projektet omhandler samspil fra WorldCat til bibliotek.dk i forbindelse med en planlagt afspejlning af danske bibliotekers beholdning i WorldCat. Projekt B03f: Flere fjernadgange i bibliotek.dk: Overført til Videreudvikling af den eksisterende funktionalitet i forbindelse med bibliotekernes licensguide. Projektet laves i samarbejde med ebog.dk for deres biblioteksservice ebib.dk. Der er 20. august 2008 aftalt en udvidelse med kr. for at sikre at de mere referencer i Ebrary vises i bibliotek.dk. Nås næppe i Projekt B03g: Samarbejde med borger.dk: Afsluttet kr. Projektet drøftes løbende udover statusmøder og igangsætning af delprojekter forelægges Biblioteksstyrelsen. Oprindelig ramme justeret december ud fra forventet forbrug. Projekt B03h: Samspil DenStoreDanske. Aftalt og afsluttet kr. Indledende teknisk afklaring af det på biblioteksledermødet 2008 annoncerede samarbejde med DenStoreDanske Tema B04. Videreudvikling blogs Der blev lavet en evaluering af bibliotek.dk blogs af de første fire måneder med blog.bibliotek.dk og profblog.bibliotek.dk med en anbefaling af at fortsætte med de to blogs. Begge blogs fortsætter derfor og det overvejes at udvide

6 funktionaliteten efterhånden som brugerkredsens brug af blogs intensiveres. Emneområdet for profblog.bibliotek.dk ændres til at dække både bibliotek.dk og DanBib. Tema B05. Videreudvikling RSS-feeds I løbet af 2008 bliver brug af feeds givet mere udbredt. Nye muligheder for at bruge RSS-feeds i forhold til bibliotek.dk skal overvejes. Konkret laves RSS-feeds på søgninger fra Emneoversigt, som stod på planen i 2007, men blev sat på venteliste pga. mangel på midler. Projekt B05a: RSS-feeds på søgninger fra Emneoversigt: Overført til Reference: 2007 projekt 38. Tema B06 Mobile teknologier I 2007 blev lavet et notat om mobile teknologier og bibliotek.dk. Det overvejes om der i 2008 skal laves en mobilgrænseflade til de mest oplagte funktioner, formentlig: send posten til mig, bestil, forny og annuller. Det er muligt at implementere efter en login-løsning er i drift og når lokalsystemer kan modtage den slags transaktioner. En anden mulighed er brug af stregkodelæsere i håndholdte enheder, fx hvis man står med en interessant bog/cd/film i hånden til f.eks. huskeliste eller bestilling. Reference: Notat 2007 projekt 37. Mobile grænseflader - tendenser og tjenester. Tema B07 Kortvisning Videreudvikling af samarbejdet med findvej. To 2007 projekter afsluttes og en ny mulighed etableres: Vis biblioteker der har åbent nu. Det kræver yderligere formatering af bibliotekernes VIP-data om åbningstider, men vil være en fin funktion for brugeren. Projekt B07a: Find vej og bogbusser: Afsluttet 30. maj 2008: kr. Afslutning 2007-projekt 93. Resultat: geotags for bogbusser, der ikke har egentlige adresse for stoppesteder. Projekt B07b: Find vej - find nærmeste bibliotek: Overført til Afslutning 2007-projekt 94. Projekt B07c: Vis biblioteker der har åbent nu: Overført til Estimat laves når B07a og B07b er i drift. En facilitet for bruger i større byer med mange biblioteker. Tema B08 Personlige data Etablering af funktioner til at gemme personlig opsætning centralt (til supplement af cookies) samt samarbejde med borger.dk. Der er indledt samarbejde med borger.dk i 2007, og dette arbejde skal fortsættes, så borgeren også via borger.dk kan bruge forskellige funktioner på bibliotek.dk. De områder som brugerne interesserer sig for er bl.a. huskeliste (til evt. senere bestilling), gem hvad jeg har lånt tidligere og gem udvalgte søgninger. Projekt B08a: Username/Password loginløsning: Afsluttet kr. Reference 2007-projekt 34. I drift november Oprindelig ramme kr. Projekt B08b: Digital signatur. Notat om evt. brug af nuværende løsning: Afsluttet kr. I notatet indstilles at der ikke laves en bibliotek.dk løsning med den eksisterende udgave af digital signatur, men af den næste generation afventes - og implementeres i bibliotek.dk. Siden notatet er tidspunkt for Digital signatur 2 flyttet. Derfor er 22. august 2008 aftalt at DBC revurderer situationen og fremsender fornyet indstilling til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Se endvidere under B08c. Projekt B08c: Single-sign-on. Notat: Afsluttet kr. Notat med foranalyse af valg af løsning (ud fra borger.dk's overordnede principper og anbefalinger). I notatet indstilles at der laves en Single-Sign-On løsning, som kan spille sammen med borger.dk - og hvor brugere logget ind med digital signatur på borger.dk kan gå videre til bibliotek.dk (jf. B08a). Styrelsen for Bibliotek og Medier har 20. august 2008 godkendt indstillingen og der er aftalt et projekt B08d hertil. Projekt B08d: Single-Sign-On implementering. Afsluttet Ud fra notatet fra projekt B08c laves en Single-Sign-On løsning på bibliotek.dk. Projektet samfinansieres 50/50 med DanBib. Projektet nåede ikke længere end til forberedende programmering i 2008, da ikke alle tekniske forudsætninger var på plads. Tema B09 Vejledninger Vejledninger holdes løbende ajour som en del af DBC's varetagelse af driften af bibliotek.dk. Større ændringer og ændringer af intro-film laves som udviklingsprojekter.

7 Projekt B09a: Opdateret introfilm - endelig afpudsning: Afsluttet kr. Afslutning 2007-projekt 52. Resultat: opdateret introfilm i drift. Tema B10: Beredskab til mindre videreudvikling af eksisterende funktioner Der afsættes et beløb til mindre forbedringer på eksisterende funktioner - f. eks: nyhedslister, RSS, referenceværktøjer, brugersoftware, personalisering, import fra netbiblioteker mv. Projekt B10a: Mindre videreudvikling af eksisterende funktioner: Afsluttet kr. Der er udført en række forbedringer af samspil med RefWorks (direkte adgang til download fra værktøjerne). Tema B11: Kommunikationssikkerhed Der er i 2006 redegjort for status på områderne sikker og single-sign-on i notatet Kommunikationssikkerhed til brugerne. Status for sikker er at der ikke er påtrængende brugerbehov og heller ikke en oplagt løsning. Det vurderes løbende om tiden er moden til et implementeringsprojekt på dette område. Reference: 2006 projekt 23. Indsatsområde C: Effektivisering af samspil Omfatter infrastrukturprojekter og interoperabilitet - funktioner, moduler og anden udvikling som fremmer den gnidningsløse integration af forskellige services - lokale og nationale. En del af disse vil være samfinansieret med DanBib. Tema C01: Samspil udlånsdata Der arbejdes i 2008 med direkte samspil af bestil-funktioner mellem bibliotek.dk og lokale bibliotekssystemer: fastlæggelse af specifikationer for udveksling af udlånstransaktioner samt forberedelse af disse, bestilling via bibliotek.dk selvom materialet haves lokalt, direkte opslag på udlånsstatus, fornyelse, sletning af bestillinger samt udvikling af lånertjek. Udvikling af samspil af udlånsdata foregår i sammenhæng med fastlæggelse af specifikationer i regi af danzig, herunder danzig NCIP arbejdsgruppen. En analyse af muligheder for at kunne linke direkte til bestilling i bibliotek.dk (2007 projekt 74) overvejes igangsat ifald der er mindst to aktører, som vil implementere løsningen. Projekt C01a: Bidrag til specifikationer for udveksling af udlånstransaktioner: Udgået Projekt C01b: Lånertjek - indmelding af ukendt låner. Implementeringsforslag: Afsluttet kr. Der foreligger et notat med løsningsforslag. Projekt C01c: Bestilling direkte i lokalkatalog: Overført til Projekt C01d: Se lån og bestillinger: Afsluttet kr. Projektet kun delvist nået og resten overført til Projekt C01e: Forny mine lån: Overført til Projekt C01f: Annuller reservering: Overført til Tema C02: Bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade Projektet er startet i 2007 med et notat: bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade. Der arbejdes videre i 2008 med en model, hvor låneren har adgang til egne udlån m.v., men søgning sker i bibliotek.dk. Udviklingen skal ske som Open Source, således at alle interesserede aktører kan anvende den til videreudbygning lokalt af enkelte biblioteker eller bibliotekssystemleverandører. Der tages udgangspunkt i en workshop for biblioteker, som ønsker at indgå i et sådant samarbejde. Projekt C02a: Workshop bibliotek.dk som lokal brugergrænseflade: Afsluttet kr. Ikke-teknisk workshop til afklaring af scenarier jf notatet med deltagelse af interesserede biblioteker (praktisk arrangement, rejseudlæg og DBC-deltagelse). Projekt besluttet igangsat 3/3/2008 med syv biblioteker som deltagere. Der blev afholdt workshop 8. september Tema C03: Automatisering af fjernlån Succesen med automatisering af fjernlån skal følges op med en række forbedringer. Reference: Notat 2007 projekt 65. Projekt C03a: Kun automatisering hvis ledigt eksemplar hos långivere: Afsluttet kr. Projekt C03b: Automatisk fjernlån af eget materiale: Afsluttet kr.

8 Notat med implementeringsforslag. I projektet indgik en dialog med bibliotekerne om den nærmere udformning: Konklusion: Projekt C03c: Søgemulighed på ikke-automatiserede bestillinger fra BOB: Afsluttet kr. Delvist udført resten overført til Projekt C03d: Advarsel ved "dobbeltbestillinger". Notat: Overført til Projekt C03e: Automatisering af artikler, flerbindsværker. Notat: Overført til Projekt C03f: Automatisering af flere materialetyper. Notat: Afsluttet kr. Projektet var 18. april 2008 sat på "venteliste" grundet prioritering af Tema B01 og ikke-afklaret fordeling af opsparing på finanslovskonto, men blev 26. juni 2008 frigivet til igangsættelse. Projekt C03g: Automatisk fjernlån og filiallåneveje. Notat: Afsluttet kr. Forskningsbibliotekssammenlægningerne nødvendiggør at disses filialers opsætning af automatisk fjernlån kan afvige fra hovedbibliotekets. Resultat: Notat leveret 28/1/2008 og herudfra er projekt C03h igangsat. Projekt C03h: Automatisk fjernlån og filiallåneveje. Implementering: Afsluttet kr. Igangsat 28/1/2008. Grundlag: Notat udarbejdet som projekt C03g. Oprindelig aftale kr., men er udført til kr. Resultat: forskningsbibliotekers opsætning af automatisk fjernlån kan afvige fra hovedbibliotek. Tema C04: Søgning uden brugergrænseflade Der er i bibliotek.dk udviklet både en søgemulighed via SRU og via Z I forbindelse med begge metoder skal der foretages yderligere afpudsninger. Projekt C04a: Afpudsning Z39.50: Afsluttet kr. Projekt C04b: Eksempelklient udvikling: Afsluttet kr. Afslutning af 2007 projekt 70. Resultat: Eksempelklient til bibliotek.dk webservice er færdig. Projekt C04c: Afpudsning DKABM: Afsluttet kr. Rettelser i forhold til endelig specifikation og tilføjelse af DK5-tekst. Dokumentation af formatet. Tema C05: Eksport af funktioner Ved udvikling af funktioner i bibliotek.dk skal det løbende overvejes om den pågældende funktion vil kunne være af betydning i form af genbrug i lokale systemer. Der arbejdes generelt efter at udvikling af funktioner sker modulært. De nødvendige tilføjelser for at en funktion kan eksporteres, kan udvikles indenfor bibliotek.dk's rammer efter en konkret vurdering. Projekt C05a: Udvikling værkvisning eksport: Afsluttet kr. DBC leverer februar 2008 estimat for færdigudvikling, test internt og eksternt, implementering, drift). Afslutter 2007 projekt 73. Oprindeligt estimat kr. Projektet er blevet billigere, da implementering og drift er taget ud over overført til evt. DanBib+ projekt. Projekt C05b: Udvikling værkvisning web service. Nyt projekt. Overført til Forudsætning for B01b som beskrevet i notatet fra B01a. Tema C06: Fælles kanal Bibliotek.dk som fælles kanal for præsentation af biblioteker og netbiblioteker på nettet bl.a. i form af underliggende URLadresser for offentlige biblioteker på bibliotek.dk: bibliotek.dk/xxbybibliotek. Projekt C06a: Lokalbiblioteker med bibliotek.dk URL: Overført til Der tilføjes en VIP parameter til underliggende URL-adresse. Projekt C06b: Netbiblioteker med bibliotek.dk URL. Notat: Overført til Ud fra tildeling af ISIL til netbiblioteker beskrives hvordan netbiblioteker kan indgå i VIP og herunder tildeles en VIP parameter til underliggende URL-adresse. Område D: Brugerundersøgelser Der foregår løbende målinger af anvendelsen af bibliotek.dk

9 Tema D01: Årlig generel brugerundersøgelse Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser. Projekt D01a: Brugerundersøgelse 2008: Afsluttet kr. Blev dyrere end oprindeligt forventet.

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Udredning om national opsamling af brugerskabte data

Udredning om national opsamling af brugerskabte data National opsamling af brugerskabte data side 1 Udredning om national opsamling af brugerskabte data Der har på forskellige workshops været enighed om, at brugerskabte data bør opsamles og kunne tilgås

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 d.d. 9/3-2017 DDB Sekretariatet Løsningsforslag fra workshop: Hvordan kan søgning på DDB CMS matche brugernes behov? NB! Der skal tages højde for, at løsningsforslagene

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC

Kirsten Larsen, DBC Per Mogens Petersen, DBC Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2009, 17. december 2008 kl. 9.30 14.00, H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 Deltagere: Hans Nielsen, for Bibliotekschefforeningen

Læs mere

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter

Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2008 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2008 Der er i september-oktober 2008 lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk,

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne En vejledning fra UCL Biblioteket RefWorks Import af referencer Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo - SocINDEX - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne Juni

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere