ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2016/2017. Grundskema Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2016/2017. Grundskema Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag"

Transkript

1 ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2016/2017 Fagfordeling Lærer Grundskema Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Sport Sport Sport Sport Sport Linjefag fordelt på 5 hold Linjefag fordelt på 5 hold Linjefag fordelt på 5 hold Linjefag fordelt på 5 hold Rengøring Hold A : Boglig hold i krea Hold A : Boglig hold i krea Hold A : Boglig hold i krea Hold A : Boglig hold i krea Hold B : Boglig hold i boglig Hold B : Boglig hold i boglig Hold B : Boglig hold i boglig Hold B : Boglig hold i boglig Temadag Hold P : Praktisk hold Hold P : Praktisk hold Hold P : Praktisk hold Hold P : Praktisk hold Hold M : Mad og jordbrug Hold M : Mad og jordbrug Hold M : Mad og jordbrug Hold M : Mad og jordbrug Hold R : Medie og reklame Hold R : Medie og reklame Hold R : Medie og reklame Hold R : Medie og reklame Middagsmad 12:30 Middagsmad Middagspause Middagsmad Middagsmad Set og sket Valgfag f.eks Valgfag f.eks Fællestime Valgfag f.eks Fælles time i salen Trædrejning Krea Samtaler med kontaktelever Krea Ridning Ridning Fælles start i salen Kor Engelsk Engelsk Musik Lærermøde Forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmøde 21. september

2 Værdigrundlag Skolens formål: Skolens formål er at drive en efterskole for unge med særlige undervisningsbehov indenfor rammerne af gældende regler for frie kostskoler. Målet er, at den enkelte elev udvikler personlige og faglige kompetencer og motiveres til fortsat uddannelse i skole og erhverv. Det vil ske gennem en almendannende undervisning, som indeholder praktiske erfaringer, livsnære oplevelser og teoretisk viden. Skolens værdigrundlag: Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, på arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev gennem praktiske oplevelser og teoretiske erfaringer kan opnå succes, styrke og evne til at indgå i sociale relationer. Vi lægger vægt på at integrere økologisk praksis i hverdagen. Elever Skolen tilbyder et efterskoleophold tilrettelagt for unge med særlige behov. Undervisningen tilrettelægges som specialundervisning med udpræget hensyn til den enkelte elevs alsidige udvikling og behov. Der udarbejdes individuelle læreplaner og statusbeskrivelser for hver elev. Herefter tages der udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, lærerteamets observationer, forskellige undersøgelser, samtaler med forældre og tidligere skolepapir og endelig vores daglige samvær med eleverne. 2

3 Undervisningen Kurset er på 42 uger, der fordeles på 39 undervisnings uger og 3 emneuger. I emneugerne vil der være et særligt tilrettelagt skema. Emneugerne fordeles således: Fagspecifikke emner: 1 uge, Musical: 1 uge, Skilejrskole 1 uge. Derudover er det obligatorisk at alle elever skal igennem et førstehjælps-kursus. Idræt: Der tilbydes motion/idrætsundervisning hver dag fra 8.15 til Mandag, Tirsdag og torsdag tilbydes idrætsaktiviteter som valgfag fra Det er obligatorisk at deltage i morgensporten, men elever kan selv vælge mellem periodens udbud af motionsform/idrætsgren. Temadage: Hver fredag i 39 uger er der fællesundervisning for eleverne. Med udgangspunkt i fagene kulturhistorie og samfundsfag samt Folkeskolens timeløse fag, er målet med undervisningen at skabe rammer for elevernes udvikling indenfor den almene viden. Samling: Samling er fællesmøder i større eller mindre grupper. Med fokus på folkelig oplysning, demokratisk dannelse og livsoplysning, tages små og store emner op til debat. Undervisningen varierer mellem information og debat/diskussion i større og mindre grupper. Kostskolearbejdet Efter den skemalagte undervisningstids ophør bliver 2 lærere på skolen indtil kl De sørger for at eleverne klarer servering af eftermiddagste, aftensmad og aftente, samt forestår fritidstilbuddene. I elevernes fritid tilbydes forskellige aktiviteter, skiftende i løbet af året: f.eks. svømning, bordtennis, fodbold, computer (undervisning og spil), cykelreparationer, Skydning, musik, div. kortspil og brætspil, m.m. Forstanderen har sovevagten på søndage, mens den i den øvrige weekend, samt på hverdage indgår i den øvrige vagtplan, hvor vagtlæreren sover på skolen eller i tilhørende tjenstebolig. Lærerne arbejder med en særlig tilknytning til en bo-enhed. Skolen har 4 elevhuse, der hver har tilknyttet 2 huslærere. Kontaktlærerfunktionen er pålagt linjefagslærerne. Weekendvagterne er planlagt for et kvartal ad gangen. 1, 2 eller 3 lærere har tilsynet i weekenden. I weekenden deltager eleverne i madlavning, rengøring, pasning af dyr, mv. Der arrangeres ture, sport og deltagelse i kulturelle arrangementer i lokalområdet. 3

4 Fag undervisningen Linjefag Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag kl til Skolens undervisning tager sit afsæt i seks parallelle linjer. Skolens lærere er vær i sær tilknyttet en af linjerne. Linjefagslærere : Bjørn Midtgaard (BM) Praktisk linje Lotte Møller (LM) Boglig linje FP9/Dansk Morten Møller (MM) Boglig linje FP9/Matematik Thomas Haugaard (TH) Medie linje André Leysiak (AL) - Jordbrugslinje Andreas Bothmann (AB) - Musiklinje Christina Andersen (CA) - Ridelinje Herudover underviser : Bjarni Mortensen (BJ) opsamlingshold William Kuntze (WK) - STU 4

5 Boglig undervisning / Boglig bånd (En integreret del af linjefagene) Mandag til torsdag 9.30 til Undervisningen varetages af linjefagslærerne Formålet med bogligt fag er at give eleverne specialundervisning i dansk og matematik. Vi vil: - styrke og vedligeholde de færdigheder eleverne har indenfor fagene - bibringe eleverne ny viden og nye redskaber til fortsat læring - sikre elevens størst mulige lyst til fortsat indlæring i fagene. Undervisningen har også til formål at sigte mod den fremtid, som eleverne skal påbegynde, efter endt skoleophold. Metode: Undervisningen tilrettelægges, så der tages hensyn til den enkelte elevs individuelle forudsætninger og potentialer. Alle elever bliver læsetestet, mhp. at kunne lave et individuelt mål for den pågældende elev - samt sikre at vi benytter den bedst egnede læringsstil. Alle elever bliver tilbudt hjælpemidler der understøtter deres behov, f.eks. alm. computer, IT-rygsæk, scanner, mv. Vi søger at styrke elevernes selvtillid og selvværd igennem succesoplevelser. Dansk: Læsning: Vi arbejder på at styrke elevernes muligheder for, i en vis grad: - at læse med nogen forståelse og indlevelse - fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form - forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier - opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler - forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd). Skrivning: Vi arbejder på at styrke elevernes muligheder for, i en vis grad: - At skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammen-hængende og disponeret form - styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen - skrive en læselig håndskrift - skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe 5

6 - fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Tale: Vi arbejder på at styrke elevernes muligheder for, i en vis grad: - at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen - bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling fx plancher, powerpoint etc. - lytte aktivt i samtale. Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Indhold: Der undervises i matematik på alle klassetrin ( klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: - Arbejde med tal og algebra - Arbejde med geometri - Matematik i anvendelse - Kommunikation og problemløsning I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan: - forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold - udbygge deres matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb - forstå matematik som en del af vores kultur. 6

7 Praktik værksted Linjefagslærer Bjørn Midtgaard Praktisk værksted indeholder 3 underområder: Pedelvirksomhed Træ og metal-arbejde Pedelvirksomhed: At give eleverne en forsmag på at være på en arbejdsplads. At lære eleverne at bruge almindelig håndværktøj. At løse opgaver, som også vil være relevante i alm. husførelse. Sidst men ikke mindst, at give dem den succesoplevelse, det er at yde forskellig slags service for andre. Midler: Vi vedligeholder skolens bygninger og udendørsområder. Vi har et pedelværksted med tilhørende håndværktøj. Undervisning: Med udgangspunkt i elevens kunne, og ved en individuel tilrettelagt undervisning, tilstræbes det ikke at give eleverne større udfordringer end de kan klare, men lige netop nok til at det bliver en succesoplevelse for dem. Og på den måde styrke deres selvværd og selvtillid. Aktivitet: Eleverne lære at yde forskellige slags service, som at sørge for at der er toiletruller og sæbe i dispenserne på toiletterne, udskifte elpærer, reparation af dørhåndtag og låse, rense vandlåse/ afløb, skifte pakninger i vandhaner, male vinduer og døre og hvad der ellers er af reparationer på ældre bygninger. Derudover er der snerydning om vinteren og vedligehold af grønne områder i vækstperioden. Træ og metal-arbejde: At eleverne bliver præsenteret for almindelige maskin- og håndværktøjer og gennem praktiske opgaver, at tilegne sig færdigheder som kan bruges senere i uddannelsesforløbet, eller som ballast til elevens udvikling i øvrigt. Midler: Et træ værksted og et metal værksted. To fuldt funktionelle værksteder med tilhørende stationære maskiner, håndværktøj, udsugning mv. 7

8 Undervisning: Vi forsøger at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og, ikke mindst, at forløbet bliver positivt og styrker elevens selvopfattelse. Udover fælles elementære grundkurser i fx: måltagning, at save lige, at lappe en cykel, prøve at svejse, bliver den enkeltes opgaver meget forskellige. Aktiviteter: Vi udfører reparationer og vedligeholdelse af skolens bygninger, inventar og elevernes cykler. Desuden hjælper vi i perioder pedelholdet, typisk med at holde det grønne område på skolen. Eleverne kan desuden udføre ting til sig selv hvis der er tid, og det er der for det meste. Der bliver lagt vægt på: At udvikle og planlægge arbejdet fra inspiration til de færdige produkter. At udvikle sig og føle glæde ved praktisk, eksperimenterende arbejde. At eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til en skabende og håndværksmæssigt fremstilling. At udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting. At vælge og bruge værktøj, maskiner, og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt. At undervise i sikkerhed ved maskiner, og arbejdsmiljø. At anvende cm/meter systemet, størrelser på bor, brug af skydelærer mv. i en praktisk kontekst At anvende forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ og metal. At anvende teknologier fra historiske perioder, hvor det falder naturligt ind. At skabe tids og værkstedsmæssigt rum, for at fremme elevens mulighed for oplevelse af flow. 8

9 Jordbrug og dyrehold: Linjefagslærer André Leysiak Jordbrug er skolens grønne værksted og er bygget op omkring et væksthus, frilandsgartneri og dyrehold. Vores produktion er økologisk godkendt og underlagt Planteavlsdirektoratets kontrol. Undervisningen sigter mod at udvikle elevernes naturlige nysgerrighed og lyst til at lære, ved at de realistisk og praktisk arbejder med værkstedets muligheder. Det er vores mål gennem det praktiske arbejde at give eleverne en teoretisk og praktisk forståelse. At elever der tænker på en landbrugsuddannelse, for kendskab til nogle af de mest elementære principper for jordbrug. Eleverne skal opleve den naturlige sammenhæng mellem det, der sås i jorden, arbejde og pasning af dyrene, gennem årstiderne for til sidst at spise resultatet. Metode: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen. Til jordbruget indgår de nødvendige maskiner og redskaber, som er almindelige i dansk landbrug og eleverne vil, gennem det daglige arbejde, få indgående undervisning i vedligeholdelse, sikkerhed og færdselsregler. Aktiviteter: Forudsætningen for skolens produktion i både væksthus, gartneri og dyrehold er jordbehandlingen. Derfor er en væsentlig del af undervisningen centreret om gødning, kompost og jordbearbejdning med traktor og håndredskaber. Nogle elever tager traktor-kørekort under skoleopholdet. Væksthuset arbejder med alle slags væksthusplanter, jordforbedring og biologisk skadedyrsbekæmpelse. Frilandsgartneriet dyrker de mest gængse vintergrøntsager, dvs. sår, planter, luger for ukrudt i bedene, høster og sørger for vinteropbevaring af afgrøderne. Dyreholdet sørger for røgt og pleje. Fremstilling af foderblandinger, høhøst, vedligeholdelse af folde og stalde, samt transportere dyr til slagtning. Vi har grise, heste, og af og til kalve. Arbejdsform: Der undervises individuelt, samt i grupper. Undervisningen består af en teoretisk og en praktisk del. Generelt: For alle 3 underområder, arrangeres der ekskursioner til relevante virksomheder, for områderne. 9

10 Musik Linjefagslærer Andreas Bothmann Målet med musikundervisningen på Ulstrup Efterskole er at skabe rammer for elevernes alsidige udvikling - såvel den kropslige, sociale, intellektuelle, følelsesmæssige, æstetiske og den musikalske. Dette gøres gennem en faglig progression, som tilvejebringer kompetencer inden for en række af musikfagets elementer. Eleverne har mulighed for at vælge musik i en, dog maksimalt to perioder på et skoleår. Kompetencer: Eleverne skal efter en periode: - have prøvet kræfter med et eller flere instrumenter, heriblandt vokal, guitar, bas, trommer, klaver mv. - have en nogenlunde fornemmelse/forståelse af periode, puls - kende opbygningen af et musikstykke (vers, omkvæd, bro, solo, m.v.). - kunne bidrage med et musikalsk indslag ved diverse begivenheder i skoleregi - have en nogenlunde fornemmelse for den rytmiske musiks stilarter Beskæftigelsesområder: - Sammenspil - Indøvning af flere forskellige numre indenfor mindst to genrer af den rytmiske musik - Styrkelse af spil på et til flere forskellige instrumenter - Koncertoptræden - I enkelte tilfælde solo og improvisation - Musikalsk udtryk i de indøvede numre - Produktion af egne numre og tekster - Analyse af hørt / afspillet musik cd/dvd 10

11 Medie og film Linjefagslærer Thomas Haugaard (TH) At elevens indsigt i billeders betydning i vort samfund udvikles At elevens evne til at skelne mellem film/foto og realiteter skærpes At elevens evne til at gennemskue formålet med reklamer bedres At elevens lyst til at filme/fotograferer styrkes At elevens forståelse af fællesskabets betydning for filmproduktion styrkes At elevens oplevelse af at være en del af et produktionshold Metode: Der vil blive arbejdet med emnet i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk læring indenfor rammerne af en fast struktureret karakter, hvor faste punkter dagligt vil blive gentaget og danne udgangspunkt For en videreudvikling af den tematiske proces. Aktiviteter: Der arbejdes med mobil facebook animation still-billeder, herunder metadata udskrivning til andre medier og naturligvis IT. Der arbejdes desuden mod færdige produkter, som ex. film og dokumentar og billede dokumentation m.m. Der er kursus i lys og lyd kameravinkler og zoom rekvisitter sminkeeffekter special effekter digital klipning tekster og ikke mindst drejebogen, uden den ingen film. Arbejdsform: Vi arbejder hen imod et fælles filmisk udtryk, hvor det individuelle arbejde danner udgangspunkt for den fælles proces. 11

12 Boglig linje Dansk Linjefagslærer Lotte Møller (LM) Boglig linje arbejder målrettet mod Folkeskolens Prøver i 9. klasse og således også med Folkeskolens fagformål for faget dansk. Kompetenceområderne efter 9. klassetrin: Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Arbejdsformen varierer mellem klasseundervisning, makkerarbejde og individuel undervisning. Boglig linje Matematik Linjefagslærer Morten Møller (LM) Boglig linje arbejder målrettet mod Folkeskolens Prøver i 9. klasse og således også med Folkeskolens fagformål for faget skriftlig matematik. Kompetenceområderne efter 9. klassetrin: Der arbejdes med tidligere års skriftlige prøvesæt med og uden hjælpemidler, samt med systemet Matematikfessor. Arbejdsformen varierer mellem klasseundervisning, makkerarbejde og individuel undervisning. 12

13 Ridning Lærere : Christina Andersen (CA) Der tages i faget hest og rytter udgangspunkt i udvalgte områder af de centrale kundskabs og færdighedsområder for 9. klasse i Fælles Mål og formålet for faget idræt. At eleverne opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kroplig og almen udvikling. At eleverne opnår glæde ved at deltage i sportslige aktiviteter(læs her: hest ogt rytter) At eleverne oplever et fællesskab knyttet til idrætslige udfoldelser At eleverne bliver bevidstgjorte omkring sundhed og kropskultur At give eleverne forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og dermed deltage i et forpligtende fællesskab. Der ligges på Ulstrup Efterskole vægt på at skabe positive fællesskaber, og skabe et miljø hvor den enkelte elev udfordres personligt og tilegner sig nye færdigheder og kundskaber. Set udfra dette perspektiv er valgfaget hest og rytter et vigtigt element. I undervisningen hest og rytter tages der udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for omgangen med hestene og ridefaglige kunnen. Dette medvirker til at de enkelte elever må tage hensyn til hinanden, da de enkeltes færdigheder er af meget forskellig karakterer og derfor gør det til en nødvendighed at hjælpe hinanden. Her tænkes der specielt på situationer hvor hestene skal indhentes fra fold, strigles, opsadles og rides. Som ovenover beskrevet undervises der i 2 perioder af 3x8 timer og 3x 10 timer. Undervisningens struktur vil som oftest bære præg af gentagelser, dels da kurset er kortvarigt og dels fordi det er vigtigt at eleverne tilegner sig en samlet og ensartet viden og færden i forbindelse med rideundervisningen og omgangen med hestene. En typisk undervisnings dag vil derfor se således ud: Hestene hentes fra fold Elever (+ lærer) tjekker hestene for evt. skader Hestene strigles, herunder indøves teori omkring pasning af heste, foderplaner, hestens anatomi etc. Hestene opsadles, (tjek fra lærer side) det forventes at alle elever kan sadle en hest efter endt kursus Ridedervisningen begynder, enten som dressur/småspring/ longering/ skovtursridning Alle elever undervises som udgangspunkt individuelt på hesten Der sadles af, strigles og tjekkes for skader Hesten bliver sat på stald/fold Elev erne ordner i fællesskab udstyr og ridebane efter brug 13

14 Mål: Elevernes kundskaber og færdigheder indenfor hest og rytter er fra start meget forskellige og der undervisningsdifferentieres derfor indenfor faget imellem de enkelte elever. Ved kursets afslutning forventes målet for alle elever dog at være, at alle som minimum kan: Strigle hesten til den bliver ren og blank Rense hove(evt. med hjælp) Sadle hesten op(evt. med hjælp) Sidde op(evt. med hjælp) Ride på banen (evt. med hjælp) Hvis eleverne ønsker det, er der mulighed for forskellige prøver undervejs såsom: Striglekonkurrence Mønstringskonkurrence og/eller Dressurkonkurrence Materialer: Ridemærkebogen Fra strigling til ridning sådan kommer du i gang (DVD) Hesten som pædagogisk redskab Ridning for mennesker på vej 14

15 Arbejdsliv: Lærere : Lotte Møller(LM) Valgfag Mandag, Tirsdag og Torsdag til Formålet med valgholdet er at vise eleverne, hvilke muligheder der findes efter et efterskoleophold og hvilke muligheder der er indenfor den nye 3-årige ungdomsuddannelse. Vi ser på muligheder, der netop giver vores type elever med særlige behov, den hjælp og støtte de har brug for. Undervisningen kommer til at forgå ude af huset på besøg på forskellige uddannelses institutioner og væresteder, der kunne være aktuelle for vores elever efter Ulstrup. Her får alle mulighed for at se mange forskellige skoler. Alle skal hjemme på skolen prøve at skrive en ansøgning til et job og gå til en ansættelses samtale, for at få en ide om hvordan virkeligheden uden for skolen fungerer. Vi skal desuden tale om fagforeninger, dagpengekasser, lønforhold, hvorfor er det vigtigt at have et godt arbejde mm. Ekskursioner til fungerende arbejdspladser, vil i det omfang, det er muligt, lægges ind i planen. Holdet er forbeholdt 2. års elever, samt de elever der kun går et år på Ulstrup Efterskole. 15

16 Fluebinding & Fiskeri: (Forår) Lærere : Morten Møller (MM) Formålet med fluebinding er at give eleverne en indsigt i de forskellige fluer som bruges til fiskeri, og hvilken type flue der skal bruges hvornår og til lige netop den type fisk, som man påtænker at fange. Det kan være indenfor sports- og lystfiskeri. Indhold: Eleverne bliver præsenteret for de mange af de forskellige fluer. Teknikken omkring bindingen og navnene på fluerne. Formålet er også at få eleverne til at sidde stille, have tålmodighed og koncentrere sig i fordybelsen af at binde flotte farvestrålende fluer. Eleverne får ligeledes indsigt i almindelig fiskegrej som hvilke typer flåd og forfang der skal bruges, samt monteringen. Eleven skal lære havets fiskearter at kende, samt behandlingen og rensning. (muligvis tilberedning) Selve fiskeriet består i at gøre fisketasker og andet udstyr klar. Besøge strandene omkring Odsherred og ta på en fisketur med en fiskekutter, samt lære om fiskerierhvervet. 16

17 Grønt værksted: Lærere : Bjørn Midtgaard (BM) Formålet er at give eleverne kompetencer inde for det grønne område og give dem et forhold til at arbejde udendørs. Indhold: Eleverne lærer at bruge en græsslåmaskine, bliver instrueret i, hvordan den startes, hvilken slags benzin der skal anvendes og hvordan man klipper en plæne. Der vil blive et kursus i, hvordan en buskrydder startes og hvordan den bruges, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi skal etablere et bed med planter og anlægge et mindre stengærde. På valgfaget vil der blive lagt vægt på at eleverne lærer om sikkerhed ved at bruge græsslåmaskiner og buskrydder. Vi vil på holdet udbygge skolen naturtræningsbane med et klatrestativ og opstille udendørs bordtennisbord og anlægge en petanque-bane ved naturtræningsbanen. 17

18 Kun for drenge: Lærere : -At lette overgangen fra dreng til mand. At eleven får et større kendskab til sig selv som dreng/mand. At oplyse omkring sex og samfund. Indhold: -Sexualundervisning. -Mandens rolle i det moderne samfund -Fysiske aktiviteter der stimulerer urinstinkterne hos mænd. -Aktuelle emner omkring vold, stoffer og druk. -Anger manegement. Undervisningsmateriale: -Anger manegement program fra Jyderup Statsfængsel. -Aktuelle artikler, nyhedsklip fra dagspressen. - Hvad sker der dernede bog af Karen Gravelle omkring drenge og sexualitet. Kurset er tilrettelagt ud fra at eleverne alle modtager specialundervisning. Kurset afsluttes med en fælles evaluering med holdet. 18

19 Pigeliv: Lærere : Dette valgfag tager sit udgangspunkt i at give de unge piger på Ulstrup Efterskole et snus til hvilken samtid det er de lever i og hvordan det er at gå fra overgangen, stor pige til kvinde. Da kursets varighed er på 24 timer, vil der naturligvis ikke blive gået i dybden med de enkelte emner, men nærmere blive en appetizer for pigerne til at søge ny viden indenfor de givne områder vi berører under kursets varighed. Formål Der tages i faget pigeliv udgangspunkt i udvalgte områder af de centrale kundskabs og færdighedsområder for 9. klasse i Fælles Mål og formålet for fagene; samfundsfag, historie, biologi, idræt og religion. Mål for undervisningen: Målet med undervisningen er at give pigerne et indblik i hvilken samtid de lever i og hvad denne gør ved det enkelte menneske. Dette skal ses i lyset af et historisk og religiøst perspektiv. Elevernes ønsker tilgodeses i videst mulige omfang indenfor den givne ramme. Endvidere er målet også at tage aktuelle problemstillinger fra hverdagslivet på en efterskole op til diskussion i gruppen, herunder komme de evt. konfliktsituationer der opstår når så mange unge mennesker er samlet døgnet rundt på samme skole. I undervisningen lægges der særlig vægt på at drøfte de emner der har med sundhed, selvværd og samfundsborger at gøre, herunder inddrages medborgerskab. Disse emner giver de unge piger et godt udgangspunkt for at diskutere og tage stilling til de mange udfordringer de møder på deres vej som store piger der er på vej til at blive voksne kvinder og herunder udvikler deres identitetsfølelser i et postmoderne samfund. Metode Undervisningen tager udgangspunkt i plenum i gruppen. Der søges at opnå en fællesskabsfølelse hos pigerne der gør dem i stand til at turde medvirke aktivt i timerne og finde deres eget ståsted. Dette søges opnået gennem fællesundervisning, div. opgaver, dialog og fælles diskussioner, rollespil og dagligdagsopgaver. Der vil i undervisningen veksles mellem teori og praksis, ude og inde, hjemme på skolen og ekskursioner. Der vil blive undervist tværfagligt mellem de ovennævnte fag og til hver undervisningsgang være et overordnede emne. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på socialisering imellem de unge piger i gruppen og accept af egne og andres grænser. Der vil blive arbejdet med at eleverne erhverver sig viden om vigtigheden i at indgå i et samarbejde med andre mennesker og indgå i relationer på en respektfuld måde(håndtering og forebyggelse af konflikter) Eleverne vil derudover blive undervist i en positiv og konstruktiv indgang til hverdagen og de får værktøjer til takling af de svære ting i livet. Planlagte emner 19

20 Ung pige 2015 (2 undervisningsgange): Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Familie, nærmiljø, venner, klikedannelser, skoleforløb, konflikthåndtering(giraf sprog)konflikttrappen, kærester(kærestevold) social trivsel og takling af tilværelsen Medborgerskab og identitet (2 undervisningsgange) : Mine rettigheder i dagens Danmark, flytte hjemmefra, arbejde, drømme, udviklingspykologi, adfærdpsykologi, Maslowsbehovspyramide, selvskadende adfærd(cutting, spiseforstyrrelser etc, kønsroller og sexualitet Sexualundervisning: (1-2undervisningsgange): forelskelse, kærlighed, jalousi, pige og drenge følelser, parathed, den første gang, seksuel orientering, prævention, graviditet, fødsel, ung mor, rettigheder, seksuelle grænser Sundhed, ernæring, velvære(1-2 undervisningsgange): morgenmadens betydning, sund kost og kostens indvirkning på kroppen, gode og dårlige kostvaner, fremstilling af sund kost og sund bagning efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder (f.eks. bagning af groft knækbrød, langtidshævede deje, rugbrøds-fremstilling, sunde snacks af bl.a. æbler og grøntsager, fremstilling af smooties,indkøb, vurdere en vare ud fra varedeklarationer og kende til forskellige mærkeordninger, sammenkæde og sammenligne pris og kvalitet (focus på hjemmelavede/fabriksfremstillede levnedsmidler, motions indvirkning på kroppen, mindfullness, yoga, afspænding Misbrug (1-2 undervisningsgange): alkohol, tobak og rusmidler bl.a. snifning, hash, heroin m.v. Misbrugets indvirkning på kroppen og organerne, herunder lever, nyrer, hjerne og lunger. Langtidsskader og følgeskader herunder psykiske. Afvænningsprogrammer og hjælp fra sundhedssystemet. Undervisningsmaterialer Filmstriben med aktuelle emner om de ovestående emner Div. Pigeblade Teori omkring medborgerskab Planche og dagbogsskrivning vedr. Den enkelte deltager/elev på holdet Ind i tiden Gruppepsykologiens dynamik Diverse opskrifter Teori omkring mindfullness og afspænding, samt musik Sandheden om sundhed Fedt, fup og flæskesteg (DR1) Sport og motion Rusmidler (Poul Rindom) 20

21 Rollespil: Lærere : William Kuntze (WK) - at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge rollespil som udtryksmiddel. Indhold: Dagen opdeles i en teoretisk del, hvor eleverne skal skrive og planlægge en historie og fordele deres roller - samt en praktisk del, hvor eleverne arbejder med våben, beklædning og effekter. Eleverne skal herefter øve sig på deres roller og dagen vil slutte med et spil, gennemført som et flagspil, eller som temaspil. Træsløjd Lærere : Georg Thiim At eleverne opnår kendskab til forskellige træsorter og deres anvendelsesområde, bliver fortrolig med arbejdsprocesser og brugen af værktøjer som stemmejern, høvl, sav, mm. Metode: Individuel, praktisk undervisning i træværkstedet, hvor eleverne i deres eget tempo lærer at forarbejde træ og fremstille f.eks. flagstænger, klapborde og knive snittet i frisk træ. Trædrejning: Lærere : Georg Thiim Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig, teoretisk og praktisk viden om brug af almindeligt håndværktøj, samt mindre el-værktøj. Det er målet, at forbedre elevernes håndelag. Indhold: - at give eleverne kendskab til de forskellige drejemetoder (lang og tværdrejning) og til at kunne betjene drejebænken og dens værktøjer. - at lære de forskellige processer ved overfladebehandling, slibning, voks, mm. - at få kendskab til de forskellige træsorter. - at anspore eleven til at vælge forskellige formmæssige, kunstneriske og kreative muligheder. 21

22 - at fremstille smukke brugs genstande. - at træne elevens koncentrations- og præcisionsevner. - at formidle trædrejningens kulturhistoriske udvikling. 22

23 Idræt Lærere : Bjørn Midtgaard (BM) Andreas Bothmann André Leysiak (AL) Bjarni Mortensen (BJ) Boldspil: At eleven opnår glæde ved fysisk idrætslig udfoldelse At eleven får forståelse for betydningen af motion og idræt At eleven opnår færdigheder inden for bold håndtering. At eleven for forståelse af vigtigheden af opvarmning før, og afspænding, efter fysisk udfoldelse Indhold: Diverse boldspil Opvarmnings øvelser og afspændingsøvelser. Cykling: At give eleverne motion og styrke deres fysik. At præsentere eleverne for en unik måde at bevæge sig på At lære at færdes sikkert i trafikken, lære cykelregler og almindelig færdselskultur. At lære lokalområdet at kende. Metoder: Cykelture i det skønne Odsherred. Fittnes /bevægelse cross-fit: Målsætningen er at eleverne finder glæde og lyst til at bevæge sig og være i kontakt med deres krop og forbedre deres fysik. Indhold: Programmet består af 2 elementer. 1. Kredsløbs træning 2. Styrketræning Midler: Det er konditions-træning hvor det er meningen at eleverne arbejder med pulsen, åndedræt og fedtforbrænding. 23

24 Kredsløbstræningen varer 30 min. Øvelserne består af øvelser på gulv til musik. Muskeltrænings-programmet er baseret på 2 rygøvelser og 2 maveøvelser, (arbejde med træningsbold) armbøjninger med bøjet knæ og balance på træningsbolde, i styrkedelen indgår træningsbolden som et fast element. Programmet varer 1,5 time med pause midt i forløbet. Fodbold: Faget er opdelt i 3 dele l: en konditions del 2: en teknik del 3: spil til 2 mål Kondition: at arbejde med den enkeltes kondition, træne hurtighed, smidighed og udholdenhed. Hver dobbelt lektion starter med opvarmning vi løber rundt om banen i moderat tempo. Efter elverne er varme trænes spurt og reaktion. Teknik: Alle øvelser er med bold, her trænes tæmning af bold, hovedstød, indkast og skud på mål. Ofte slutter teknik træningen af med småspil, hvor tre til fire spiller mod hinanden. Spil til 2 mål: Her arbejdes med spilforståelse, placering og overblik, her er der mulighed for at finde sin rolle i holdspillet, målmand, forsvar, midterbane eller angreb. Der arbejdes med disse tre faktorer i et fast mønster som er genkendeligt for eleverne, det er vigtigt at eleverne forbedre deres kondition, arbejder med at forbedre deres fodbold teknik og bliver bedre til at overskue en fodboldbane samt de forskellige situationer i en fodboldkamp, og samtidig lærer at styre temperamentet. Gå & Løb: Formålet med faget er, at eleverne dygtiggør sig indenfor løb og at de lærer at gå på en hensigtsmæssig måde, samtidig med at det styrker og forbedre deres kondition, så grundformen forbedres. Der gås og løbes i forskellige distancer og tempi. Fokus vil også være rettet mod fysiologisk- samt anatomisk undervisning. Faget henvender sig til alle elever. Kom i form: Der tages i faget Kom i form udgangspunkt i udvalgte områder af de centrale kundskabs og færdighedsområder for 9. klasse i Fælles Mål og formålet for faget idræt. At eleverne opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kroplig og almen udvikling. At eleverne opnår glæde ved at deltage i sportslige aktiviteter At eleverne oplever et fællesskab knyttet til idrætslige udfoldelser 24

25 At eleverne bliver bevidstgjorte omkring sundhed og kropskultur At give eleverne forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og dermed deltage i et forpligtende fællesskab. Undervisningen i Kom i form er et koncept der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger her og nu. Der vil i undervisningen ske undervisningsdiffentering i videst mulige omfang, da eleverne har meget forskellige forudsætninger for at udøve sport. Der vil til timerne være mulighed for at vælge mellem forskellige idrætslige udfoldelser såsom; styrketræning, løb/gang, Crossfitt, cykling, gps-løb(geocaching). Målet for den enkelte elev vil være at øge dennes fysiske formåen gennem perioden og der vil derfor i starten af perioden blive lavet en forventningsafstemning i samråd med AS, udfra elevens forudsætninger i starten af perioden, til afslutningen af perioden. Hvad skal eleven kunne opnå for at tilfredsstille egne forventninger. Der vil til hver time være fælles opvarmning, hvor de større muskelgrupper hos eleverne opvarmes grundigt, så skader undgås. Der vil under opvarmningsseancen blive undervist i kroppens anatomi og emner om sundhed og fysisk udfoldelse vil ligeledes indgå. Kom i form opbygning: Eleverne ankommer, der tales kortvarigt om dagens program og muligheder Opvarmning, herunder undervisning i anatomi og sundhed Eleverne går i gang med deres valgte aktivitet/aktiviteter Evaluering på timerne Bad og skift Undervisningsmaterialer: Løbeskolen, træningsprogram af Henrik Jørgensen Geocaching.com Coopers test Motion i hverdagen/netdoktor Duda.dk 25

26 Emneuger Skilejrskole: Pædagogisk tilrettelagt skirejse til Norge. - at styrke sammenholdet, fællesskabet og det personlige selvværd. - at styrke samværsformen, så den enkelte elev oplever sig som en vigtig del af gruppen. Indhold: - at udfordre eleverne på langrend, snowboard og slalom - at opleve et fremmed land med en stor ski-kultur. Organisering Alle køres i bus til Norge. Herefter indkvartering i hytter med 8 10 elever. Hvert hus har tilknyttet 2 lærere. Hvert hus er selv ansvarlig for madlavning, opvask og rengøring. Alle elever er ude på bakkerne Fælles aktiviteter om aftenen. Forårsemne: Påske. Målet for påske emnet er at elever opnår større forståelse for at vi holder påske. At eleverne oplever påskens stemning, traditioner og sociale samvær og glæden over det. Organisering: Der arbejdes på værksteder hvor der fremstilles produkter som understøtter påskens stemning: mad, påskeæg, udsmykning, frugtbarhed, historie, musik mv. Derudover vil der også være et overordnet emne der beskriver påsken nu og før i forhold til menneskets udvikling, æstetik og symbolik. 26

27 Temadage Ung og Samfund: Med udgangspunkt i fagene orientering, kulturhistorie og samfundsfag, er målet med undervisningen at skabe rammer for elevernes udvikling indenfor den almene viden. Kompetencer: Eleverne har, efter skoleårets udgang, været undervist i flere ungdoms-og samfundsrelevante emner. De vil have oplevet at udforske, debattere og forholde sig objektivt og kritisk til pågældende emner. Metoder: Undervisningen er inspireret af nye, frie undervisningsformer, hvor bøger ikke er det centrale. Undervisningen kan således foregå i naturen, eller andre steder der ikke umiddelbart ligner et klasselokale Undervisningen består bl.a. af emnerelaterede besøg af fagfolk (foredrag, koncerter, forestillinger m.v.); oplæg fra lærere og efterfølgende gruppearbejde eller debat mellem elever og lærere; udflugter til forskellige seværdigheder m.m. Struktur: Undervisningen: Ung og samfund er tilrettelagt som fællesundervisning for hele skolen. I selve undervisningen vil eleverne dog arbejde i større eller mindre grupper afhængig af indhold. 27

28 Samling Morgensamling: Lærere : Ann West (AW) Morten Møller (MM) Formålet med morgensamlingen er at styrke samvær og fællesskabsfølelse. Indhold: Der lægges vægt på livsoplysning, som strækker sig fra fællessang, mærkedage, årets gang og traditioner. Forstander, lærere og elever styrker her skolens indre fællesskab med mundtlig information om frivillige aktiviteter og ved kreative indslag. Husmøder: Formål ved det ugentlige husmøde er, at understøtte og videreudvikle elevens kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. Indhold: Eleverne skal få en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Organisering: Faget er obligatorisk for alle, og faget tager udgangspunkt i folkeligoplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen foregår i kontaktgrupper, hvor 3 4 lærere er sammen om og 17 elever. Set og Sket: Lærere : Ann West (AW) Morten Møller (MM) - at informere og diskutere om aktuelle samfundsproblematikker, i ind- og udland - at informere og diskutere kulturelle, etiske og moralske spørgsmål - at tage konkrete oplevelser, konflikter op til en fælles debat og diskussion Indhold: - f.eks: - Folketinget/ valg 28

29 - Det amerikanske valg/ Hvorfor er det interessant for os - Hvad er EU? - Unge med kniv / Ret og rimelighed for straf - De kristne helligdage i årets løb - Dem og Os/ Om flygtninge, indvandrere, gæstearbejdere, mm - Affaldssortering/ Hvorfor - Hvordan - Mobning/ Hvem har skyld? - Elevråd/ Hvad kan det nytte? Organisation: Samling vil, afhængig af indhold, foregår i større eller mindre grupper. Der er i dette skoleår afsat 2,5 time pr. uge til samling. 29

30 Årsplan/vejledning Lærere : Lotte Møller (LM) Morten Møller (MM) August/september/oktober: Alle elever er til en samtale med vejleder, hvor der finder en afdækning sted for ønsker, evner, interesser mm. i forhold til fremtidsplanerne efter Ulstrup Efterskole. 2. års eleverne kommer først til samtale, derefter 1. års elever. For alle elever laves der en uddannelsesplan pt. i UG i UV-vej, Denne plan følger eleven (elektronisk) gennem hele efterskoleopholdet og videre i evt. uddannelsessystemer fremover. Forældre der ønsker det kan få udleveret adgangskode - så de hjemmefra kan følge med i elevens uddannelsesplan. Alle elever og forældre opfordres til at besøge uddannelsesmessen, hvor der er mulighed for selv at søge oplysninger og derefter tale med en af skolens vejledere. November: Skole-hjem samtale mellem forældre, kontaktlærere og elever. Sagsbehandlere, kuratorer og UU vejledere inviteres med. Denne samtale skal både informere om elevens trivsel og velfærd på skolen, men også være der, hvor der træffes valg i forhold til hvilke foranstaltninger, der skal etableres i forbindelse med fremtiden. Der skal ikke tages definitive valg, men der skal lægges en linie for hvilke ideer og hvilke reelle muligheder der er fremover. Etablering af handleplaner. Oktober/november/december: Praktikforløb, brobygning og præsentationskurser. Besøg på relevante uddannelsesinstitutioner sammen med vejleder eller kontaktlærer. Valgholdet Arbejdsliv. Januar/februar/marts: Brobygning. Afprøvnings praktikker primært for 2. års elever. Februar/marts: Endelig afklaring og tilmelding til ungdomsuddannelser mm. digitalt via optagelse.dk April/maj: 1.års elever tilbydes samtale i forhold til afklaring efter Ulstrup videre bearbejdning og fordybelse og opsamling efter første samtale i efteråret. 30

31 Note: Alle de elever der vælger kun at gå et år på Ulstrup bliver ligestillet med 2. års elever i forhold til samtaler, praktik og brobygning. 31

32 Køkken At eleverne gennem deltagelse i den daglige produktion lærer ansvarsfølelse og samarbejde gennem nødvendigt arbejde, nemlig at bespise hinanden i dagligdagen. At lære hverdagen og rutinerne i køkkenet at kende. At lære eleverne at bearbejde råvarerne fra jordbrug og gartneri på en ansvarlig og økonomisk måde. At lære eleverne at servere maden på en indbydende måde, så det at spise ikke kun er at tilfredsstille et sultbehov, men også bliver en nydelse og oplevelse. At lære eleverne betydningen af god køkkenhygiejne. På Ulstrup efterskole spiser vi en varieret og ernæringsmæssig rigtig kost. Maden er tilpasset, så den passer til vores målgruppe, de unge. Vi spiser 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider om dagen. Inden maden spises, præsenteres den i spisesalen, og man spiser ved mindre borde. Eleverne sidder husvis, og vi tilstræber, at der sidder en lærer ved hvert bord. Vi lægger vægt på, at der er ro om måltidet og at der er tid nok til at nyde maden. Ved festlige lejligheder og arrangementer serverer vi festmad. Der er også forskel på hverdag og weekend menuer. Ved højtider serverer vi den mad, der er tradition for. Køkkenholdet producerer sammen den daglige mad til alle elever og lærere. (ca. 75 pers.) En stor del af de råvarer (kød og grøntsager) vi anvender, bliver produceret af skolens økologiske jordbrugsværksted. Undervisningen/ produktionen er organiseret i 5 faste områder: Den kolde mad (fade mm., klar til servering om aftenen) Den varme mad (til middag) Grøntsager; vaskes, skrælles, snittes ingredienser til den varme ret, og salatbar. Bagning, det daglige brød (ikke rugbrød) og boller, evt. kage. Rengøring; forefaldende opgaver fx køleskabe, opvask, og borddækning. Eleverne er på et område en uge af gangen. Opgaverne fordeles på det korte møde, der indleder værkstedstiden. Eleverne vælger selv køkkenet. De unge er med i alle arbejdsprocesser. Eleverne får en vis rutine i de daglige køkkenfunktioner og bliver bekendt med anvendelsen af maskiner og ovne samt øvrigt køkkenudstyr. Alle processer foregår i mindre enheder i det samme rum; bortset fra opvask (i åben forbindelse). Køkkenet er indrettet med institutionsmaskiner, ovne, røremaskine, opvaskemaskine, - men nogle maskiner er fravalgt; f.eks. dampgryder og kip-pande. Her anvendes store gryder og pander på stort komfur i stedet. Idéen er at det skal ligne hjemlige forhold. I madlavningen tilstræbes at eleverne får kendskab til råvarerne og deres anvendelse. Vi vil så vidt muligt anvende økologiske produkter. Den økologiske produktionsmåde belaster 32

33 miljøet mindre end den konventionelle, og der er mindre risiko for restindhold af problematiske kemikalier og andre uønskede stoffer. Vi bruger mindst muligt halvfabrikata af flere grunde: For at undgå farve- og tilsætningsstoffer. For at få den bedste smagsoplevelse og det størst mulige næringsindhold. For at øge bevidstheden omkring årstidens frugt og grønt. For at synliggøre hvad den mad vi spiser er sammensat af. Vi følger de 8 kostråd, så vi: 1. Spiser meget groft brød. 2. Spiser frugt og grøntsager hver dag 3. Spiser ofte kartofler, ris eller pasta. 4. Spiser jævnligt fisk af forskellig slags. 5. Vælger mælkeprodukter og ost med lavt fedtindhold. 6. Bruger kun lidt smør, margarine og olie. 7. Sparer på sukker og salt. (Det 8.kostråd: Vær fysik aktiv.) 33

34 34

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2015/ 2016 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2015/ 2016 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2015/ 2016 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Boglig Drama Køkken Medie/Film Musik Praktisk

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2013/ 2014. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2013/ 2014. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4 ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2013/ 2014 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Boglig Drama Køkken Medie/Film Musik Praktisk

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2011/ Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2011/ Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4 ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2011/ 2012 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Boglig Drama Køkken Medie/Film Musik Praktisk

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Desuden vil undervisningen indeholde styrketræning med småredskaber

Desuden vil undervisningen indeholde styrketræning med småredskaber Valgfag 3. periode 2015-2016 AFSPÆNDING - At øge kropsbevidstheden. - At øge kendskabet til dig selv. - At få øje på ressourcerne i kroppen. - Guidede meditationer - Kropsbevidsthedstræning med fokus på:

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Linjekatalog 2017/2018. Nordstjerneskolen

Linjekatalog 2017/2018. Nordstjerneskolen Linjekatalog 2017/2018 Nordstjerneskolen Kære elever og forældre! Det er en fornøjelse at præsentere kataloget over linjer i udskolingen! Nordstjerneskolens linjer er udarbejdet med en målsætning om at

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere