AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN Køkken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken"

Transkript

1 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens elever og personale alle ugens dage. Arbejdsopgaverne er mange og afvekslende, og der er faglige udfordringer til alle, uanset om man har meget kendskab til madlavning, eller aldrig har lavet mad før. Vi producerer: Varme retter Internationale retter Klassiske danske retter Vegetarretter Specialsalater Salatbar Bagning af brød Vi lægger vægt på at måltiderne er nærende, sunde og appetitlige. Hvor det er muligt bruger vi råvarer efter sæson, bæredygtighed og økologi. Som elev på Køkkenværkstedet, skal man i perioder være i stand til at møde kl , men derudover kræver det ikke særlige forudsætninger at starte på Køkkenværkstedet. Vi prioriterer det forpligtende arbejdsfællesskab, vi overholder aftaler med hinanden og at alle deltager aktivt i arbejdet og fællesskabet i hverdagen. Ud over den daglige produktion, laver vi ind imellem arrangementer med sociale, kulturelle og faglige aktiviteter. Køkkenværkstedet er et dobbeltværksted og en del af Team Håndværkergården, som vi også deltager i diverse fællesaktiviteter med. Værkstedsundervisning At den enkelte elev udvikler sig køkkenfagligt, socialt og personligt. At undervisningen sker, så det er meningsfuldt og motiverende for eleven. At det er overskueligt at være elev på Køkkenværkstedet og at modtage undervisning. Med udgangspunkt i de enkelte elevers ønsker og kompetencer, modtager eleverne praktisk oplæring i de arbejdsopgaver, der udføres på værkstedet. Undervisning og vejledning i emner som hygiejne, råvarekendskab, madlavningsteknikker, menuplan-lægning, økologi, sundhed mm., vil foregå individuelt og i grupper såvel planlagt som spontant i forbindelse med opgaver der udføres på værkstedet. Når der er elever til det, opdeler vi eleverne i hold, således at der hver uge er 1/3 af eleverne der er Planlægningsholdet som får undervisning, vejledning, laver menuplanlægning, portionsberegning, projektarbejde, kontorarbejde, oprydning, rengøring, tøjvask samt har almenundervisning. De resterende 2/3 er Køkkenholdet og de er i køkkenet. Holdene skifter hver uge, så alle elever kommer til at arbejde sammen på skift og vi forbliver ét hold. De 2 værkstedslærer skiftes til at have køkkenholdet og planlægningsholdet, så alle elever på skift også får begge lærere. At eleverne føler sig i udvikling både fagligt, socialt og personligt. At eleverne oplever undervisningen som anvendelig og værdifuld.

2 At eleverne bliver ufordret i hverdagen og deltager aktivt. At det er overskueligt for eleven at være på dobbeltværkstedet. Værkstedsproduktion At der dagligt produceres og serveres et morgenmåltid og et middagsmåltid til skolens elever og ansatte. At måltiderne er sunde, nærende og appetitlige. At køkkenet skal være et rart og trygt sted at arbejde. At der tages hensyn til alle elever og disses forudsætninger. At eleverne dygtiggøres inden for køkkenfaget og føler sig ansvarlige for og stolte af det de laver. At arbejdet tilrettelægges, så der også er tid til andet end ren produktion. Skal produktionen på Køkkenværkstedet: At tilberede, pakke og udlevere morgenmad til skolens værksteder. At tilberede middagsmåltidet til skolens elever og ansatte, samt at servere den for 3 hold hver middag. At rengøre køkken, spisesal og fællestoiletter ved spisesal hver dag. At bespise personale på pædagogiske dage. Ca. 5-7 elever møder kl for at tilberede og pakke morgenmad. Disse elever vælges for en periode ad gangen, så det så vidt muligt er efter elevernes eget ønske, om de vil være blandt dem der møder kl Alle elever der starter på Køkkenværkstedet skal dog kunne møde kl , da det er nødvendigt at nogen gør det. Disse elever optjener derved ekstra timer og har mulighed for at afholde afspadsering efter eget ønske, efter forudgående aftale med værkstedslærer. De resterende elever møder kl Alle spiser morgenmad samlet, når morgenmadsproduktionen er færdig går alle i gang kl , med de opgaver de har påtaget sig under morgensamlingen. Eleverne får mulighed for at påtage sig ansvaret for en opgave og lov til at arbejde selvstændigt med den. Det er vigtigt at eleverne lærer at deres arbejde udføres i en god kvalitet, er færdigt til tiden og serveres på en servicemindet måde. Ansvaret skal gerne gøre eleverne tilfredse og stolte af det de laver. Der arbejdes ligeledes meget med elevernes fornemmelse for at være omstillingsparate, positive og hjælpsomme. Vi benytter os af sidemandsoplæring, hvor det skønnes udbytterigt for begge parter. At der dagligt produceres morgenmad og middagsmad som er sundt, nærende og appetitligt. At måltiderne er af god kvalitet og klar til tiden. At der holdes en god rengøringsstandart og hygiejne på værkstedet. At eleverne møder hver dag, deltager aktivt i hverdagens opgaver og føler sig ansvarlige i forhold til den daglige produktion og fællesskabet At eleverne oplever, at de kan mere end de forventede. At eleverne føler sig i udvikling fagligt, personligt og socialt. At eleverne føler at de er stolte, af det de laver. At eleverne også får mulighed for at deltage i andre aktiviteter end produktionen, som f.eks. almenundervisning, anden undervisning, vejledning, ekskursioner m.m. At den enkelte elev kan se, at han/hun via perlerækken har udviklet sig. Morgensamling

3 At fordele dagens opgaver. At styrke elevernes trivsel. At eleverne får et pusterum imellem produktionerne til at koble af og samle energi og fokus. At styrke sammenholdet på værkstedet. At eleverne bliver udfordret på deres refleksion og holdninger, f.eks. ansvarlighed i forhold til opgavefordelingen og egen læring på værkstedet, det sociale liv på værkstedet og deres egen rolle deri, hverdagsudfordringer i deres liv, relevante samfundsemner, aktuelle emner i dagspressen m.m. Efter morgenmadsproduktionen spises der morgenmad samlet på køkkenholdet. En elev siger værsgo, når denne har sikret at morgenmadsproduktionen er helt færdig. Under morgenmaden fordeles dagens faste opgaver for Køkkenholdet: varm hovedret med tilbehør, vegetarret, specialsalater, salatbar, evt. ret uden svinekød, præsentation af maden, servering i hestestald, opfyldning i udsalget, rengøring af Hestestald og toiletter, duks og evt. andet, samt for Planlægningsholdet: menuplanlægning, portionsberegning, undervisning, projektarbejde, kontorarbejde, oprydning, rengøring, tøjvask. Det er som regel en elev der skriver på tavlen og står for at fordele opgaverne blandt eleverne. Værkstedslærere er altid til stede, men blander sig så lidt som muligt i denne proces. På den måde arbejdes der med elevernes evne til at planlægge, samarbejde, at rumme hinanden og føle ansvarlighed overfor hinanden og opgaverne på værkstedet. Der udleveres opskrifter og eleverne ved efter morgensamlingen, hvad de skal beskæftige sig med resten af dagen. Morgensamlingen bruges ligeledes til orientering og meddelelser fra elever, værkstedslærere, vejledere eller læringsvejleder. Der noteres fremmøde og tales om evt. fravær, sygdom, praktik, kombinationsforløb m.m. for at skabe så megen åbenhed som muligt. Eleverne udfordres til at deltage på det refleksionsniveau, hvor hver enkelt er og tage stilling til de emner der bringes op under morgensamlingen. Der bringes emner op, som motiverer eleverne til refleksion over egen læring. Der lægges meget stor vægt på at morgensamlingen også er en uformel, hyggelig, tryg og behagelig stund. At alle elever føler sig set af værkstedslærer fra morgenstunden af. At eleverne føler at der er mulighed for at koble af og samle energi i løbet af dagen. At sammenholdet, rummeligheden og ansvarligheden på værkstedet udvikles. At eleverne tydeligt fornemmer at de selv er ansvarlige for at overholde aftaler og deadlines. At eleverne bliver mere bevidste om hvad deres holdning er til det samfund de lever i. At eleverne øger bevidstheden om egen læring og ansvar for denne. Læringsvejledning (almen undervisning, evt. anden undervisning); målsætninger, handlinger (hvad, hvordan, hvornår og hvem) og succeskriterier. Eleverne på køkkenværkstedet lærer primært via produktionen, fællesskabet og undervisningen på værkstedet. et er, at eleverne tilegner sig nødvendige kompetencer, så de kan gennemføre en uddannelse. Vi lægger stor vægt på at skabe/genskabe elevernes lyst til læring, samt støtte dem i at finde den måde, hvorpå de bedst tilegner sig ny viden. Når der er elever til det har værkstedet læringsvejledning to gange to timer om ugen (se ugeskema). Eleven får en god oplevelse af en undervisningssituation fx er aktiv, glad, kommer i flow, får lyst til yderligere læring alene og sammen med andre. Læringsvejledningen motiverer eleven til at tage ansvar for læring egen læring og læringen i gruppen. Et ansvar som betyder refleksion over egen adfærd, og hvordan den enkelte skal agere i undervisningssituationen, så både eleven og de øvrige får det optimale ud af undervisningen.

4 I læringsvejledning indgår almene fag, som dansk, matematik og samfundsfag, samt fx biologi, musik, fysik, engelsk, geografi, natur og teknik. Leg, spil og konkurrence er en metode til at vække nysgerrighed og engagement. Læringsvejledningen foregår i læringsvejlederlokale på Servicegården, på værksted eller på relevant sted, fx i en virksomhed, en uddannelsesinstitution eller biblioteket. Alle elever bliver testet i læsning og matematik med det formål at eleven kender sit niveau og derved potentiale for uddannelse. Afprøvning bliver gjort via screening, enten i grupper eller enkeltvis med efterfølgende samtale med læringsvejleder. Niveauafklaring sker indenfor den første måned eleven er på skolen. Resultat heraf fremgår af elevens forløbsplan. Ud over læringsvejleding kan eleverne melde sig til kurser de tre læringsvejledere slår op i løbet af året, altså valgfri almenundervisning, som kan give eleven et fagligt løft i dansk, matematik og IT. Eleven har tilegnet sig de nødvendige kompetencer for at kunne gennemføre en uddannelse, og fået en større forståelse for egen og andres måder at lære på, samt at eleven er bedre rustet, til at kunne lægge sig en fornuftig læringsstrategi. Praktik og kombinationsforløb At så mange elever som muligt kommer i relevant praktik og kombinationsforløb i forbindelse med deres ophold på værkstedet. At eleverne får indsigt i virksomhedens eller uddannelsesinstitutionernes arbejds/undervisningsområde og arbejds/undervisningsmiljø. At eleverne får mulighed for afklaring af fremtidigt uddannelses- og erhvervsvalg. Gennem forløbssamtalerne og ud fra elevernes ønsker for fremtiden, planlægges praktikken. Når en elev skal i praktik finder eleven 5-6 steder han/hun kunne tænke sig at søge praktikplads. Eleven opfordres til selv at tage ud og søge praktikpladsen personligt. Har han/ hun ikke mod på det eller er der andre særlige grunde, kontakter værkstedslærer, eller vejleder en virksomhed med henblik på at finde en egnet praktikplads til eleven. Forud for praktiksøgning og selve praktikken gennemgås aftaler og forventninger til det kommende forløb med eleven. Det tilstræbes at elever der skønnes parate kommer i praktik 4 uger pr. halvår. For elever som ikke er parate til en ekstern praktik, prøver vi at finde den bedste løsning for dem evt. kan en intern praktik være en mulighed. Under praktikperioden aflægger værkstedslærer eller vejleder besøg på praktikstedet, hvor der snakkes med både elev og praktikvært. Evaluering af praktikken skrives i elevens forløbsplan. Kombinationsforløbsudbuddene modtages fra Vejleder. Under forløbssamtalerne og værkstedsundervisningen, hvor der tages udgangspunkt i elevernes ønsker for fremtiden, motiveres eleverne i god tid til at deltage. Forud for kombinationsforløb gennemgås aftaler og forventninger til det kommende forløb. Vejleder følger op på kombinationsforløbet, At eleven kommer i praktik og kombinationsforløb og gennemfører disse. At eleven får en god oplevelse. At eleven møder op og er motiveret og engageret i at deltage i forløbet. At eleven bliver mere afklaret med hensyn til uddannelses- og erhvervsvalg. RKA

5 At dokumentere, følge og følge op på aftaler og planer i forhold til elevens uddannelse, job, praktik, kombinationsforløb. At sikre, at eleven udvikler sig fagligt, socialt og personligt. At eleven får mulighed for refleksion af handlinger og mål. At eleven føler sig taget alvorligt. At tilbyde eleven et kompetencebevis ved endt produktionsskoleophold, der beskriver i hvilken grad eleven har udviklet sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Den første dag byder værkstedslærer den nye elev velkommen og tager en snak om de gensidige forventninger, til det fremtidige samarbejde. Forventninger, værkstedets regler samt tlf.nr. på værkstedslærer udleveres til eleven den første dag. Det tilstræbes hurtigst muligt at afholde introsamtale, med udfyldelse af de fortrykte spørgsmål. Værkstedslærer skriver så vidt muligt i elevens forløbsplan efter behov. Det tilstræbes dog, hver 3. måned i forbindelse med RKA-samtalerne. De elever som skal til samtale, introduceres til og får udleveret RKA-skemaer og perlerække, så de kan forberede sig til samtalen. Eleverne gennemgår i fællesskab med værkstedslærer besvarelserne og disse skrives i forløbsplan. Den enkelte elev vil til hver en tid have mulighed for at se og godkende, hvad der er skrevet i forløbsplanen, hvilket eleven gøres opmærksom på, ved den første samtale på værkstedet. Ved værkstedsskift skrives i elevens forløbsplan efter samtale med eleven. Afslutningssamtale afholdes når der er tale om planlagt udskrivning. Samtalen skrives i forløbsplanen og der udarbejdes kompetencebevis i samarbejde med eleven. Beviset udleveres til eleven den sidste dag på skolen, eller sendes efterfølgende til eleven. At eleven oplever at forløbsplanen har værdi og bliver mere bevidst om hvad han/hun vil bruge produktionsskoleforløbet til. At der arbejdes med realkompetenceafklaring omkring den enkelte elev ca. hver 3. måned. At eleven arbejder med det der aftales til samtalerne og oplever, at der sker en udvikling. At samtalerne bidrager til at værkstedet fungerer godt fagligt og socialt. At andre ansatte, ved værkstedsskift mv., kan danne sig et indtryk af eleven. At eleven efter endt produktionsskoleophold får et kompetencebevis udleveret. At elevens kompetencer beskrives i kompetencebeviset. Undervisningsmiljø At eleverne igennem det praktiske arbejde, undervisningen og det sociale liv på værkstedet, føler sig værdsatte og vigtige. At det betyder noget at de møder op. At eleverne har et godt sammenhold på værkstedet. At der tages hensyn til hinanden og at forskelligheder accepteres. At eleverne bliver bevidste om sikkerhed og brugen af energi og ressourcer i forbindelse med arbejdsopgaverne på værkstedet. Nye elever møder kl og bydes velkommen af værkstedslærer, som introducerer eleven til procedurer omkring omklædning, arbejdstøj, skab m.m. Alle lærere og gamle elever præsenterer sig under morgenmaden. Så hurtigt som muligt efter eleven er startet på værkstedet, tager værkstedslærer introsamtale med eleven, hvor de fortrykte spørgsmål udfyldes og hvor gensidige forventninger og værkstedets spilleregler m.m. gennemgås. Til hverdag spiser vi samlet morgenmad efter morgenmadsproduktionen. Udover at uddelegere opgaver og give beskeder, bliver tiden også brugt til at styrke sammenholdet på værkstedet. Vi snakker om samfundsrelaterede emner, akut opståede problemer, morsomme historier og

6 andet der lige viser sig spontant. Der er stor fokus på, fra dagens begyndelse at den enkelte elev føler sig set hver dag. Vi er opmærksomme på at der et trygt miljø, og at så mange som muligt tør ytre sig i gruppen. Der lægges vægt på det sociale liv på værkstedet og der tages hurtigt hånd om problemer når de opstår. Der arbejdes med sociale spilleregler, verbale og nonverbale udtryksformer, hensynstagen, at give hinanden plads og lov til at være forskellige og at udnytte forskellighederne positivt. Ved dagens afslutning samles vi, ser - og siger tak for i dag til hver enkelt elev. Når andre værksteder er i køkkenet, arrangeres der besøg på virksomheder, andre produktionsskoler, uddannelsesinstitutioner og der afholdes sociale arrangementer på værkstedet. Ligeledes arrangeres der i løbet af året forskellige aktiviteter for hele teamet. Dette for at få ny viden og for at styrke det sociale sammenhold. Forud for arrangementer, taler vi ved morgenbordet om hvad der skal foregå, hvorfor, hvordan og hvilke regler der gælder under arrangementet. Sikkerhed indgår som en naturlig del af både den praktiske og teoretiske undervisning i Køkkenværkstedet. Der er i køkkenet opsat sikkerhedsblade for de forskellige maskiner. Vi taler løbende med eleverne om anvendelse af de maskiner, materialer og produkter der bruges på værkstedet. Vi har daglig fokus på at køkken, opvask, Hestestalden, toiletter og grupperum fremstår rene, inspirerende og præsentable. At det praktiske arbejde på værkstedet bliver værdsat. At eleverne oplæres i at gøre deres arbejde godt, så de kan være tilfredse og stolte af det. At eleverne møder op, kan lide at komme her, føler sig vigtige og værdsatte, føler sig som en del af værkstedet og synes at de får udbytte af at gå på værkstedet. At både eleven og vi, kan se der har været en fremgang personligt, socialt og/eller fagligt. At vi så vidt muligt undgår ulykker og at energiforbruget ikke er stigende. At resultatet af undervisningsmiljøvurderingsskemaet viser, at en overvejende del af eleverne er godt tilfredse med undervisningsmiljøet på værkstedet. Sundhed At eleverne opnår forståelse for, at måden de lever på påvirker deres livskvalitet. At de opnår viden om vigtigheden af bl.a. at spise sundt, dyrke motion og at få søvn nok. Vi lægger vægt på, at måltiderne på skolen er sunde. Vi opfordrer eleverne til at spise morgenmad og frokost på skolen. Vi snakker om hvad sund kost og adfærd er og hvorfor motion og søvn er vigtig. Vi tager fat i elever der ikke trives fysisk eller psykisk, trækker på interne og eksterne ressourcer og sætter hurtigst muligt ind med en indsats, der er tilpasset elevens behov og ønsker. Emner som sundhed, livskvalitet, misbrug mm. tages jævnligt op til diskussion på værkstedet. Ved behov tilkalder vi skolens misbrugskonsulent, som snakker med eleverne om emnet enten i gruppen eller individuelt. For at styrke elevernes sociale færdigheder og skabe sammenhold på værkstedet, tager holdet indimellem på ture ud af huset, hvor vi lægger stor vægt på at indtænke motion og sundhed. At eleverne mærker at de trives og at der er fokus på dette. At eleverne udvikler deres bevidsthed om og ansvarlighed for egen sundhed. At eleverne igennem det praktiske arbejde og undervisningen føler sig udfordret og respekteret. Dannelse, mobning, sprog osv. er ligeledes temaer der er fokus på i dagligdagen. Ugeskema og årsplan for værkstedet At den enkelte elev skal kunne orientere sig om, hvad der skal ske i ugens løb. At det skal være muligt for eleverne at tilrettelægge deres tid, ud fra hvilke arrangementer der

7 skal deltages i på skolen, i årets løb. Ugeskema hænges op i køkkenet. Årskalender udfyldt med datoer for arrangementer på værkstedet, i teamet og på skolen hænges op i køkkenet. Eleverne bliver ved introsamtalen, også gjort bekendt med, at de selv har ansvar for at orientere sig om arrangementer udenfor alm. skoletid via årskalenderen. At eleven føler at der er styr på planlægningen og at det er nemt at orientere sig om hvad der skal ske på værkstedet/teamet/skolen. At eleverne føler at de ved udvalgte arrangementer får medbestemmelse og ansvar.

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2015 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015

Aktivitets- og handleplan 2015 Aktivitets- og handleplan 2015 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Teamskolen Håndværkergården

Teamskolen Håndværkergården AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN ÅR 2012 Teamskolen Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET. Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 værksteder; Jern

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013 AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2013 Dyr og økologi Præsentation af værkstedet Dyr og økologi er et værksted med et stort dyrehold. Lige fra produktionsdyr til Zoo dyr. Vi har ca. 90 dyrearter fordelt på ca.

Læs mere

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet

Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Aktivitets- og Handleplanen 2013 Kulturteamet Præsentation Teamskolens målsætninger Teamskolens målsætning er, at styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø Aktivitets- og splan 2014 Natur og Miljø Præsentation af værkstedet Natur og Miljøkompagniet er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion består

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Teamskolen Håndværkergården

Teamskolen Håndværkergården AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN ÅR 2013 Teamskolen Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 værksteder; Jern

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Formålet med at have en kostpolitik, er at bidrage til styrkelse af børns sundhed, både her og nu og på længere sigt. For HellumHejHuset er det

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken

Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken Aktivitets- og handlingsplan 2014 Butikken Præsentation af værkstedet Vi sælger buketter, kranse, pil, pileflet og produkter der er fremstillet på andre værksteder på skolen. Butikken besøges af kunder

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø

Aktivitets- og Handlingsplan 2014 Natur og Miljø Aktivitets- og splan 2014 Natur og Miljø Præsentation af værkstedet Natur og Miljøkompagniet er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion består

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU

Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Særligt Tilrettelagt Uddannelse STU Erkende Vælge Handle CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle

Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Undervisningsmiljøvurdering Idrætsefterskolen Ulbølle Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Idrætsefterskolen Ulbølle tager afsæt i elevholdet 2010/11 og afvikles i november måned 2010. Formålet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Aktivitets- og Handlingsplan 2015 Elmelund Skov værksted

Aktivitets- og Handlingsplan 2015 Elmelund Skov værksted Aktivitets- og splan 2015 Elmelund Skov værksted Præsentation af værkstedet Elmelund Skov værksted er et tilbud til eleven, der sætter pris på at bruge sin krop og arbejde ude året rundt. Vores produktion

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken

Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken Aktivitets- og handlingsplan 2015 Butikken Præsentation af værkstedet Butikken er et værksted med 4 elever. I Butikken indgår eleverne i det fællesskab der er omkring i alle arbejdsopgaverne. Elever i

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til.

2. Kom evt. med andre handlingsforslag som jeres diskussion har inspireret til. Sådan gik det til fælles forældremøde den 26. oktober! I alt ca. 100 forældre og medarbejdere mødte frem for at drøfte resultatet af den store forældretilfredshedsundersøgelse, som gennemførtes i august

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014. Bygge og Anlæg

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014. Bygge og Anlæg AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2014 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Kontakt mig gerne for uforpligtende besøg. Velkommen til min dagpleje. Mine åbningstider:

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk

Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800. www.laerke-reden.dk Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev Tlf.: 9945 4800 www.laerke-reden.dk Velkommen i Idrætsbørnehaven Lærkereden Vi vil med denne velkomstfolder byde jer og jeres barn velkommen i Idrætsbørnehaven

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner.

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitik for Cassiopeia 1. Indledning Cassiopeias mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Gentofte Kommune ønsker at sætte

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2014

Aktivitets- og Handleplan 2014 Aktivitets- og Handleplan 2014 Kunst og Håndværk Præsentation af værkstedet På værkstedet Kunst- og håndværk arbejder vi med form, farve og funktion. Værkstedet laver kunsthåndværksprodukter til salg på

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken

Vuggestuegruppen i intgr. Daginstitution Ådalsparken Velkommen til Vuggestueafdelingen, Blå stue: At starte i vuggestue kan være en stor omvæltning for familien og især hvis det er første gang I stifter bekendtskab med institutionsverdenen. Vi har derfor

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Virksomhedsplan for 2016

Virksomhedsplan for 2016 Virksomhedsplan for 2016 Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til at sætte sig mål på det uddannelsesmæssige,

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere