Driftsregnskab for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsregnskab for 2012"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 21. marts Tine Jørgensen Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I mio. kr. Budget Busdrift FR 2. kvt. FR 3. kvt. Diff Diff (FR 2. kvt. Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter samt forventede efter 2. og 3.. Diff (FR 3. kvt. Udgifter 1.407, , , ,6-4,2 5,5 3,8 Indtægter -674,8-678,5-684,9-694,9 20,1 16,4 10,0 Regional tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 732,6 738,6 730,5 716,7 15,9 21,9 13,8 Flextrafik - Handicapkørsel Udgifter 48,7 44,0 42,9 43,5 5,2 0,4-0,6 Indtægter -9,1-9,1-8,3-8,1-0,9-0,9-0,1 Netto 39,6 34,9 34,7 35,4 4,2-0,5-0,7 Flextrafik - Kan-kørsel Udgifter 365,4 301,0 305,8 302,6 62,8-1,6 3,3 Indtægter 0,0 0,0 0,0 Netto 365,4 301,0 305,8 302,6 62,8-1,6 3,3 Togdrift Udgifter 55,2 42,0 43,2 43,3 11,9-1,2-0,1 Indtægter -15,6-14,9-14,8-15,1-0,5 0,2 0,3 Drift netto 39,6 27,1 28,4 28,2 11,4-1,1 0,2 Anlæg 16,6 16,6 16,6 21,0-4,4-4,4-4,4 I alt netto 56,2 43,8 45,0 49,3 7,0-5,5-4,2 Trafikselskabet Busadministration 122,9 117,6 117,6 111,4 11,5 6,2 6,2 Handicap administration 14,1 14,1 14,1 13,4 0,7 0,7 0,7 Kan-kørsel administration 10,1 10,6 10,5 10,7-0,6-0,1-0,2 Kan-kørsel administration indtægter -10,1-10,6-10,5-10,7 0,6 0,1 0,2 Trafikselskabet nettoudgifter 137,0 131,8 131,8 124,8 12,2 7,0 7,0 Kontrolafgifter Netto -5,2-4,5-5,1-5,6 0,4 1,0 0,5 Letbanen Letbane etape 1 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 Letbane operatørudbud 0,0 0,0 0,0 0,6-0,6-0,6-0,6 Letbanesekretariatet 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 Rejsekortet Netto 6,6 9,3 9,3 0,5 6,1 8,8 8,8 Puljer Netto 0,0 0,0 0,0 0,6-0,6-0,6-0,6 Renteindtægter Netto 0,0-0,5-0,5-0,4 0,4 0,0 0,0 Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto 1.368, , , ,0 132,9 29,8 27,0 FR står for. Der er tal for efter henholdsvis 2. og 3.

2 Bestyrelsen vedtog på sit møde 9. september 2011 forslag til budget for. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel, letbanen samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsesmødet 27. januar. Som det fremgår i det følgende, er der tale om større udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller. Budgetlægningen for var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, forskellige kommunale besparelser samt helårseffekten af den nye trafikplan i Aarhus. Økonomien i de enkelte hovedområder Busområdet Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 15,9 mio. kr. På udgiftssiden viser et for et merforbrug på 4,2 mio. kroner. På indtægtssiden er der merindtægter på 20,1 mio. kr. Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet. Busudgifter Udgifterne til busdrift udgør i 1.411,6 mio. kr. I løbet af estimerede Midttrafik at udgifterne ville blive på et lidt højere niveau, idet udgifterne efter 2. og 3. blev estimeret henholdsvis 5,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. højere end det endelige. Udgiften til chaufførlokaler er flyttet til busdrift fra Trafikselskabet fra og med et for. Udgiften indgår med 0,8 mio. kr. i for. I budgettet for blev der regnet med ét indeks uagtet, at der siden Midttrafiks 15. udbud i Herning i 2010 er blevet indgået kontrakter med regulering efter det nye omkostningsindeks. Beregningerne viser at stigningen i omkostningsindekset er ca. halv så stor som stigningen i det gamle reguleringsindeks, hvorfor flere bestillers budgetter er overbudgetterede i. Det drejer sig om Herning Kommune, Horsens Kommune, Lemvig Kommune, Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune. Fra og med budgettet for 2013 anvendes begge indeks i budgetteringen. Der er afvigelser mellem budget og forventet hos mange bestillere. Nedenfor er samtlige afvigelser beskrevet. Favrskov Kommune Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. grundet mindre kørsel på rabatruter end budgetteret. Hedensted Kommune Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes mindre kørsel på både lokalruter, rabatruter og teletaxa i forhold til budgettet. Mindreudgifterne er fordelt med 0,1 mio. kr. på lokal- og rabatruter og 0,3 mio. kr. på teletaxa. Herning Kommune Mindreudgifter på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes reduktioner i rabat- og lokalrutekørslen, De resterende mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrører bybuskørsel og skyldes billigere gennemsnitlige timerpriser end budgetteret. 2

3 Holstebro Kommune Merudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes øget rabatrutekørsel, mens de resterende 0,3 mio. kr. primært vedrører bybusserne. Det skal bemærkes, at der er uenighed om opgørelsen af timer mellem Holstebro Kommune og busselskaberne. I et indgår timerne som de er oplyst af kommunen. Horsens Kommune Mindreudgifter på 1,4 mio. kr., hvor 1,3 mio. kr. vedrører bybusserne og skyldes mindreudgifter som følge af færre køreplantimer, billigere gennemsnitlige timerpriser og mindre dubleringskørsel end budgetteret. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører rabatruterne. Ikast-Brande Kommune Mindreudgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører bybusserne og 0,3 mio. kr. vedr. rabatruterne. Lemvig Kommune Mindreudgifter på 0,7 mio. kr. som skyldes mindre lokalrutekørsel end budgetteret. Norddjurs Kommune Merudgift på 0,1 mio. kr. som skyldes ændret kørsel på rabatruterne og betaling til internet i lokalrute. Odder Kommune Mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til rabatrute- og teletaxakørsel. Randers Kommune Merudgifter på 0,7 mio. kr. som hovedsagligt ligger på bybusdriften. Årsagen er højere udgifter til bonus for brændstof og flere køreplantimer end budgetteret. Ringkøbing-Skjern Kommune Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet er der mindre kørsel på lokalruterne og mere kørsel på rabatruterne. Derudover er der mindreudgifter til cross border kompensation. Samsø Kommune Merudgifter på 0,4 mio. kr. der er næsten ligeligt fordelt med udgifter til lokalkørsel og teletaxakørsel. Silkeborg Kommune Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Mindreudgiften er en kombination af mindreudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af mindre kørsel og billigere timepris end budgetteret for bybusser og lokalruter, mens der er merudgifter ved rabatruterne på 0,2 mio. kr. Herudover er der en lille mindreudgift ved teletaxaordningen. Skanderborg Kommune Merudgifter på knap 0,1 mio. kr., hvilket er sammensat af merudgifter til lokalrutekørslen herunder cross border og mindreudgifter til teletaxakørslen. Skive Kommune Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører bybusserne og 0,7 mio. kr. lokalruterne. Årsagen er primært mindre kørsel og billigere gennemsnitlige timerpriser end budgetteret. Struer Kommune Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. der skyldes mindre kørsel end budgetteret. Syddjurs Kommune Merudgifter på 0,4 mio. kr. der skyldes mere kørsel på rabat- og teleruter. 3

4 Viborg Kommune Merudgifter på 1,5 mio. kr., der skyldes mere kørsel i bybussystemet og på lokalruterne samt mindre teletaxakørsel end budgetteret. Aarhus Kommune Merudgift på 5,7 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til kørsel på 1,9 mio. kr., merudgifter til billetteringsudstyr på 1,9 mio. kr. samt omstillingsomkostninger i forbindelse med omlægningen til den nye trafikplan på 2,7 mio. kr. Budgetterede udgifter på 0,8 mio. kr. til tællebusser er ikke afholdt i, men udskudt til Region Midtjylland Merudgift på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af effekten af Midttrafiks 29. udbud, der med højere priser har en halvårseffekt i på 4,2 mio. kr. og større nettoindtægter på 1,9 mio. kr. end budgetteret i forbindelse med samarbejdet med NT og Sydtrafik omkring regionskrydsende ruter samt ikke-budgetterede udgifter til chaufførlokaler på 0,4 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. er resultatet af en række kørselsændringer. Busindtægter Indtægterne ved busdrift ligger 20,1 mio. kr. over budgettet for. Stigningen svarer til merindtægter på 3,0 %. Fremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard. Samlet er der merindtægter fra HyperCard på 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægterne fra HyperCard har været meget vanskelige at estimere, både ved budgetlægningen og i den løbende opfølgning gennem året. Indtægter fra kundernes køb af billetter og kort blev 491,8 mio. kr. Det svarer til en fremgang ift. budgettet på 0,9 %. Budsselskabernes omsætning af billetter og kort i lå under budgettet. Det modsvares af en fremgang i billetindtægter fra salgssteder, rutebilstationer, og fra salg i Midttrafik. HyperCard giver udvidede rejsemuligheder i kollektiv trafik. Midttrafik kompenseres for mistede billetindtægter som følge af de unges udvidede rejsemuligheder. I et er der indtægter fra kompensation for fritidsrejser på 12,4 mio. kr. Midttrafik skal afregne en andel af kompensationen til DSB og Arriva Tog når der benyttes togrejser. Grundlaget for betalingen til DSB og Arriva er ikke afklaret. Der er til imødegåelse af en forventet udgift til DSB/Arriva overført 7,5 mio. kr. til 2013 et. I takstsamarbejdet med DSB og Arriva modtager Midttrafik indtægter fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationer. Midttrafik skal betale DSB og Arriva for det antal togrejser kunderne foretager med Midttrafiks billetter og kort. I var omsætningen fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationerne på 108,0 mio. kr. og udgifter til afregning af transportarbejde blev 119,1 mio. kr. I betalingen til DSB/Arriva er indeholdt en stor efterregulering af takstsamarbejdet fra Efterreguleringen skyldes en stor fremgang i antallet af togrejser i 2011 ift. a conto afregnet. Der har især været mange flere rejser på Grenaabanen og på strækningen Silkeborg-Aarhus end forventet. 4

5 Busindtægter opdelt på hovedkategorier Budget Budget FR 2. kvt. FR 3. kvt Hovedkategorier: Passager indtægter - Bus Erhvervskort HyperCard Komp. HyperCard fritidsrejser Skolekort Kompensation Trafikstyrelsen Fragt, Gods og Post mm Fribefordr Værnepligtige Andre indtægter (div. Kørsel) Telebus / teletaxa Kontrolafgifter Billetindtægter - Togrejser (DSB og Arriva) Billetindtægt -omstign. rejser (DSB og Arriva) Samlet passagerindtægt Betaling DSB/Arriva - togrejser Tilskud Puljemidler Passagerindtægter Betragtes udviklingen fra de forventede er til det endelige fremgår det, at busindtægterne i det endelige er højere end i de forventede. Årsagen hertil skyldes primært merindtægter fra passagerindtægter og HyperCard. Nedenfor er omtalt de største afvigelser ift. budgettet for udvalgte bestillere: Hedensted Kommune Flere skolekortsindtægter som delvis skyldes en efterregulering fra Herning Kommune Flere skolekortsindtægter end forventet i budgettet for. Herning kommune har fra 2011 købt skolekort hos Midttrafik. Tidligere har kommunen selv stået for udstedelsen af skolekortene. Flere indtægter fra HyperCard. Horsens Kommune Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Norddjurs Kommune Færre passagerindtægter end forventet. Budgettet for har været overvurderet. Randers Kommune Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Budgettet for skolekortsindtægter i har været undervurderet. Ringkøbing-Skjern Kommune Færre passagerindtægter end budgetteret. Det skyldes at indtægtsbudgettet er overvurderet. Fejlen i kommunens indtægtsbudget blev afklaret mellem kommunen og Midttrafik fim. safslutningen for Det blev aftalt med Ringkøbing-Skjern kommune, at der ikke skulle korrigeres i budget. Silkeborg Kommune Færre passagerindtægter end forventet. Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Skanderborg Kommune Færre passagerindtægter end forventet. Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Viborg Kommune Flere indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. 5

6 Aarhus Kommune Flere passagerindtægter end forventet i budgettet. Omsætningen på kontantbilletter har også været faldende i. Dette mere end modsvares af fremgang i omsætningen af klippekortsalget. Desuden har der været en stigning i kommunens andel af HyperCard indtægter og fra kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Indtægter fra tog omstigere er væsentligt højere end forventet. Region Midtjylland. Flere passagerindtægter end forventet i budgettet. I forbindelse med overdragelsen af tidligere regionale ruter til at blive kommunalt finansieret, blev indtægterne på ruterne overvurderet. Det betyder at regionens indtægtsbudget ved ruteoverdragelsen blev reduceret med et for stort beløb. Desuden har der været en fremgang i regionens andel af indtægter af uddannelseskort til studerende på videregående uddannelser. Den nye ordning for uddannelseskort har betydet et større salg og heraf tilfalder en stor andel til regionen. Væsentligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser med HyperCard. I forhold til øvrige bestillere modtager regionen en stor andel af HyperCard indtægterne. I et indgår en stor efterregulering for 2011 af Bus & Tog takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog. Det medfører en nettoudgift i i regionens indtægter ved busdrift på ca. 11,1 mio. kr. Tidligere år har regionen haft en nettoindtægt i Bus & Tog samarbejdet. Handicapkørsel Nettoudgifterne til handicapkørsel udgør 35,4 mio. kr. i. Samlet set er der en besparelse på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet for. Besparelsen fordeles med 3,0 mio. kr. til Aarhus Kommune og 1,2 mio. kr. til de øvrige kommuner i Midttrafik. Besparelsen blev estimeret henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. større i de forventede er efter 2. og 3.. Midttrafik har opnået en bedre koordinering af kørslen og generelt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes: Fokus på optimering af planlægningen med større kørselsvolumen, hvor turene i højere grad planlægges efter flere kunder, her iblandt Aarhus Kommune. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt. Nyt udbud 1. maj, hvor priserne er faldet markant især for Aarhus Kommune Midttrafiks garantivogne har fået bedre placeringer, hvilket medfører bedre udnyttelse af bilerne og dermed billigere turpris. Handicapkørslen indenfor Aarhus Kommune er pr. 1. marts lagt sammen med den øvrige handicapkørsel i Midttrafik. Dette medfører en stor stigning i kørselsomfanget. Der er mange flere ture at koordinere kørslen med og dermed billigere turpris. Aarhus Kommune Mindreudgift på 3,0 mio. kr. hvilket er en kombination af meget billigere turpris og færre ture end budgetteret. Mindreudgiften på 1,2 mio. kr. for de øvrige kommuner skyldes for de fleste kommuner billigere turpriser, men generelt også færre ture end budgetteret. 6

7 Kan-kørsel Nettoudgifter til Kan-kørsel udgjorde 302,6 mio. kr., hvoraf 141,3 mio. kr. vedrører kommunerne i Midttrafik og Region Midtjylland, med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Nettoudgifterne til FynBus, NT og Sydtrafik er 161,3 mio. kr. og der er et mindreforbrug på 62,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Størrelsen af mindreforbruget blev oplyst allerede ved det forventede efter 2. og opretholdt i det forventede efter 3.. Region Midtjylland Patienttransporten for Region Midtjylland udviser et samlet mindreforbrug, hvilket er en kombination af færre ture og lavere turpris. Flextur er i Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Syddjurs Kommuner startet op i, hvilket ikke har været budgetlagt. For de øvrige kommuner, der har Flextur er der generelt kørt flere ture end budgetteret undtagen for Aarhus Kommune, hvor der er kørt færre ture. For den øvrig kommunal kørsel er der generelt kørt færre ture end budgetteret, undtagen Aarhus Kommune, hvor der har været kørt flere ture. FynBus og Sydtrafik Den primære årsag til mindreforbruget på 62,2 mio. kr. for FynBus og Sydtrafik er at kørselsomfanget har været overestimeret. Da budgetterne blev lagt var det ikke endelig afklaret, hvor stort kørselsomfanget skulle være, og klagesagen fra TaxaFyn udskød kørslen væsentligt. Togdrift Region Midtjylland finansierer udgifterne til togdrift i Midttrafik. Fra 9. december overtog DSB driftsansvaret for togtrafikken på Odderbanen og dermed er der etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. DSB udfører togtrafikken som underleverandør til Midtjyske Jernbaner. Der er indgået en operatørkontrakt med DSB. Midttrafiks viser at Region Midtjyllands driftsbidrag togtrafik blev 11,9 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes hovedsageligt at DSB s driftsovertagelse først blev iværksat fra 9. december. I budgettet for var forudsat at samdriften mellem banerne blev etableret fra årets begyndelse. Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S blev 41,1 mio. kr. og udgifter til operatørkontrakten med DSB beløb sig til 2,1 mio. kr. i. Indtægterne viser en fremgang i forhold til 2011 på ca. 0,2 mio. kr. Midttrafik yder tilskud til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner. Region Midtjylland finansierer anlægsinvesteringerne. Midttrafiks udbetalinger og regionens finansieringer aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. I har Midttrafik udbetalt ca. 21,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter) Administrationen har udarbejdet for Trafikselskabet for. Nettoudgifterne til Trafikselskabet administration og fællesaktiviteter udviser et mindreforbrug i på 7,0, mio. kr. Fra tidligere år var der overført 5,2 mio. kr. hvorefter det samlede mindreforbrug ultimo udgør 12,2 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af, at flere forskellige aktiviteter er blevet udskudt, samt at der er gennemført rationaliseringer med henblik på opsparing til rejsekortet. 7

8 Mindreforbruget foreslås overført til 2013 til en række initiativer, der er beskrevet i nedenstående oversigt: Plan for anvendelse af overførte midler i Trafikselskabet i 2013 Udgift i Formål mio. kr. Ombygning af Herning og Randers Rutebilstation var planlagt i, ombygningen er udskudt til ,8 Fly High uddannelsen blev forsinket i 2. runde, da busselskaberne ikke meldte tilbage indenfor tidsfristen. 2. runde gennemføres i ,0 Midttrafik har reserveret en pulje på 1,0 mio. kr. til initiativer, der kan forbedre kundetilfredshed. Initiativerne effektueres i ,0 Midttrafik har reserveret en pulje 8,7 mio. kr. til rejsekortprojektet, for at fremrykke besparelser i Trafikselskabet fra i 2013 til ,7 Midttrafik har reserveret 0,7 mio kr til stigende lønsumsafgift fra ,7 I alt 12,2 Billetkontrollen kontrolafgifter Billetkontrollen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der har i været nettoindtægter for 5,6 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret og en forbedring på 8 %. Midttrafik har i gennemført kontroller, hvilket er en stigning på 6 % fra Letbanen Letbanen Etape 1 Midttrafik budgetterede i med 25,6 mio. kr. til Letbanen Etape 1. Aarhus Letbane I/S er i blevet etableret som en selvstændigt virksomhed, og opgaven er derfor trukket ud af Midttrafiks. Udgifterne til Letbanens Etape 1 udgør derfor 0 kr. Operatørudbuddet I forbindelse med anlægsudbuddet af Aarhus Letbane har det været nødvendigt at påbegynde arbejdet med operatørudbuddet i af hensyn til afklaring af snitfladerne mellem anlægsudbuddet som forventes udsendt sidst i 2013 og det senere operatørudbud. Forbruget til denne opgave udgør 0,6 mio. kr. Udgifter til gennemførelse af operatørudbud er ikke indeholdt i budgettet for for Midttrafik. Forbruget indgår i en samlet en samlet post, efter aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland. Forbruget i forventes afregnet i 2013 af de to bestillere. Letbane Sekretariatet et for Letbane sekretariatet balancerer i Underskud fra tidligere år I et for 2011 var det akkumulerede underskud 5,2 mio. kr. for Aarhus Letbane I/S. Det akkumulerede underskud ultimo udgør 2,4 mio. kr. Midttrafik har rejst afregningen af beløbet over for interessenterne i Aarhus Letbane I/S med henblik på udligning af beløbet i Rejsekortet Der er i indbetalt i alt 6,6 mio. til rejsekortopgaven. De samlede udgifter til rejsekortopgaven i udgør 0,5 mio. kr. og der er således mindreudgifter på 6,1 mio. kr., der overføres til næste budgetår. Mindreudgifterne skyldes udskydelse af køb af udstyr til Midttrafiks tilslutning til det landsdækkende rejsekortprojekt bliver behandlet af Midttrafiks bestyrelse på møde den 12. april Ved tilslutning vil Region Midtjylland og Horsens Kommune efterfølgende blive afregnet for deres indskud i VAT i årene

9 Puljer Midttrafik har i 2011 modtaget tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen til fire store udviklingsprojekter. Midttrafik har i såret afholdt netto haft udgifter på 0,6 mio. kr. Et af projekterne er afsluttet i, og de resterende forventes afsluttet og afregnet med Trafikstyrelsen i Nedenfor er der en kort status på igangværende projekter. Den sammenhængende rejse Den sammenhængende rejse også kendt som Mixtur var et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål var at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland nærmere bestemt på strækningen Aarhus- Herning. Dette skete ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning. Mixtur-projektet blev afsluttet i november, og afrapporteres endeligt til Trafikstyrelse medio Som en udløber af Mixtur-projektet er indgået en samarbejdsaftale mellem ARRIVA tog og Midttrafik om fremtidigt køreplansamarbejde og samarbejde om fælles kundeinitiativer såsom fælles rejsegaranti som også fortsætter efter projektet afslutning. Pendlerruten Pendlerruten er en direkte rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen. I finansieres ruten for 50 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje og resten af Region Midtjylland. I vil fordelingen være 25/75. Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt, og ruten vil blive evalueret i begyndelsen af ibus Midttrafik har i samarbejde med Trafikstyrelsen gennemført projekt med innovative busser (ibus) i 2011-, hvor projektet blev afsluttet. Den innovative del betød at Midttrafik installerede busser med; Stillezoner, gratis internet, individuelle it skærme, individuelle klapborde, pladsreservation og konferenceborde. En kundeundersøgelse viste at forsøget havde givet 6 % flere kunder i busserne og at 16 % nu benytter bussen oftere end før ibus. Samtidig viste undersøgelsen at 56 % af de adspurgte gav udtryk for at ibus gør dem til mere tilfredse kunder og at 66 % havde fået et mere positivt syn på den kollektive trafik. Siden har Midttrafiks bestyrelse besluttet at Midttrafik fremover vil søge at indarbejde gratis internet, stillezoner og konferenceborde i fremtidens busser. Realtid i Silkeborg Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål at er at etablere realtidsinformationer om busser og tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by. Projektet er blevet forsinket som følge af et aflyst udbud. Systemet forventes derfor først at være i drift fra 1. halvår af Renteindtægter Der har i været nettorenteindtægter på 0,4 mio. kr. Renteindtægterne foreslås overført til rejsekortprojektet i Acontoindbetalinger fra 2010 vedr. moms på rutebilsstationer Midttrafik modtog i mio. kr. i acontobidrag til moms på rutebilstationer, af beløbet har Midttrafik afregnet 1,8 mio. kr. i Midttrafik forslår at de resterende 0,7 mio. kr. bliver hensat til rejsekortprojektet. 9

10 Detailopgørelser I det følgende er der dels en samlet oversigt (netto) for hovedområderne. Herudover er der detailoplysninger (brutto) om opgjort for den enkelte bestiller. 10

11 Tabel 1: Midttrafik, Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Kan-adm Togdrift Billetkontrollen Kontrolafgifter Letbanesekretariat Letbane-operatørudbud Rejsekortet Puljer Renteindtægter I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ikke-bestillerfordelt Akk. mindreforbrug ult. I alt vedr. Midttrafiks bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

12 Tabel 1 (fortsat): Midttrafik, Budget Netto/budget Trafikselskabet Samlet bestiller mellemværende Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen Ikke-bestillerfordelt Akk. mindreforbrug ult I alt vedr. Midttrafiks bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

13 Tabel 2: Busdrift, Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Budget Budget Budget Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

14 Tabel 2: Busdrift, (fortsat) Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

15 Tabel 3: Handicapkørsel, Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Budget Budget Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen 0 0 I alt

16 Tabel 4: Kan-kørsel, Budget Kan-kørsel Budget Kan-adm Budget Samlet Kankørsel Kanadm Samlet efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø 0 Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Note: "Kan-kørsel" omfatter den del af flexkørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientkørsel, specialskolekørsel og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 16

17 Tabel 5: Togdrift, Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Budget forventet Budget forventet Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Regionen Driftstilskud Anlægstilskud * heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen engangsomk. v/samdrift (overført 2011) I alt * Region Midtjylland finansierer anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks udbetalinger af anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, modsvares af Region Midtjyllands indbetalinger til Midttrafik. Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på kr ,-. Gældsbrevet til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdraget på gældsbrevet. 17

18 Tabel 6: Trafikselskabet, Bus-adm. Budget Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt I alt Overført resultat Trafikselskabet udspecifiiceret, Budget Lønudgifter Teletaxa adm Div. administration Billetkontrol Billeteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Information og markedsføring Handicap administration Indtægter Flextrafik Udmøntning af besparelse Subtotal (årets budget) Overført mindreforbrug fra Nye poster i alt Til rådighed i Midttrafik har i et akkummuleret mindreforbrug på 12,2 mio kr. 18

19 Tabel 7: Letbane, Tabel 7a: Letbanesekretariat Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt for Letbane Etape 1 er 0 Kr, da budgettet for Anlægsselskabet tages ud af Midttrafiks budget 19

20 Tabel 7: Letbane, (fortsat) Tabel 7b: Letbane Etape 1 Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Aarhus Regionen Staten I alt Tabel 7c: Letbane operatørudbud Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Aarhus Regionen Ufordelt I alt

21 Tabel 8: Rejsekort, Budget efter 2. efter 3. (FR 2. (FR 3. Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Kommune 2. / forventet 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kommune 1.

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik

Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2010 1-22-2-09 Niels Henrik Næsselund nsn@midttrafik.dk 87 40 82 39 Foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik 1 Hovedresultatet På baggrund af de

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Bilagsoversigt. 2 Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 2017. 3 Skive Rutebilstation. 4 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Bilagsoversigt. 2 Arbejdet med Midttrafiks Trafikplan 2014 2017. 3 Skive Rutebilstation. 4 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab for 1. driftsregnskab for 2. - togdrift 3. status for fremdrift i puljeprojekterne 2 Arbejdet med Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik

Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik Aarhus, 8. november 2013 Bilag til åben dagsorden til Repræsentantskabet for Midttrafik Dagsordenens indstilling afgøres ved skriftlig afstemning senest 15. november 2013 kl. 12.00 Vedr. punkt nr. 1 Bilag

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 4. december 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 11. december 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1: Udbredelse af kommunale transportordninger

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere