Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010"

Transkript

1 Indberetningsskema Region Hovedstaden, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder (med og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi pakkebeskrivelse 1 (efterbehandling) Strålebehandling (efterbehandling) Hoved-halskræft (1 hverdage) (5-7 hverdage) (5 hverdage) (ikke relevant) (ikke relevant) Rigshospitalet (med * Gentofte Hospital Hillerød Hospital Herlev Hospital Brystkræft (3 hverdage) (6 hverdage) (9 hverdage) (15-20 hverdage) 2 (15-20 hverdage) 2 Rigshospitalet (med * Herlev Hospital. **. Kommenter kort i de tilfælde, hvor der er sket ændringer i forhold til sidste indberetning (herunder hvad der gøres for at løse eventuelle problemer) *Ved større komplicerede indgreb kan en blive overskredet. Herlev Hospital har vanskeligt ved at efterleve pakkeforløbets anbefalinger for udredning og operation, idet der fortsat er pukkelafvikling efter mammografiscreeningens 1. runde i Region Hovedstaden. Der er i en periode udført merarbejde for at nedbringe ventetiden. Der er patienter, der henvises til udredning og behandling ved andre hospitaler fx. Rigshospitalet og Ringsted Hospital for at 1 En angivelse af, hvor lang tid, der som minimum er nødvendig for at gennemføre det fagligt optimale forløb under forudsætning af, at alt nødvendigt personale, apparatur m.v. er til rådighed hverdage til efterbehandling i form af kemo- og strålebehandling er det typiske at afsætte til sårheling, afklaring af histologisk diagnose m.v. efter operation gældende for de fleste kræftsygdomme.

2 Bornholms Hospital Hillerød Hospital Tyk- og (6 hverdage) (14-31 hverdage) 3 (7 hverdage) (15-20 hverdage) (ikke relevant) endetarmskræft Hillerød Hospital Bispebjerg hospital Hvidovre Hospital * Herlev Hospital er Bornholm Hospital Rigshospitalet en Lungekræft 4 (3 hverdage) (17 hverdage) (10 hverdage ) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) sikre, at bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme overholdes. I enkelte tilfælde er patienter tilbudt behandling i udlandet. Det forventes, at puklen er afviklet i juni * Hvidovre Hospital har renoveret to opeationsstuer for at sikre tidssvarende operationsfaciliteter, dette har betydet nedsat operatuonskapacitet i en periode. OP-stuerne er i brugtaget medio april, og det er forventningen, at en nedbringes i løbet af de kommende måneder. Gentofte Hospital * *Der er et mindre antal patienter som ikke kan træffes pr. telefon og derfor indkaldes pr. brev. Disse patienter får ikke igangsat udredning inden for 72 timer. Bispebjerg Hospital * ** * Udredning påbegyndes inden for pakkeforløbets 3 Den fagligt begrundede for udredning er 14 hverdage. Hvis tumor ikke findes ved sigmoideoskopi forlænges udredningsforløbet med yderlige 17 hverdage. 4 De nye er for lungekræft er ikke fastlagt, hvorfor de gamle tider anvendes.

3 Bornholms Hospital (med Rigshospitalet * anbefalinger i det omfang, hvor det er muligt at få kontakt til patienten. Det er erfaringen, at det ikke er muligt at få telefoniskkontakt med 10 til 15% af patienterne. Disse skal derfor kontaktes pr. brev hvilket betyder, at udredningen ikke kan påbegyndes inden for 3 hverdage. **NIP standarden (>85% færdigudredes inden 28 kalenderdage) opfyldes *Overskridelse på 5 hverdage. Region Hovedstaden har d overtaget patienter til behandling for lungekræft fra tidligere Vestsjællands Amt. Dette har betydet ekstra pres på kapaciteten. Det er fokus på at få etableret øget operationskapacitet ved Lean projekt, inddragelse af afspadsering i lægegruppe mv. For at sikre, at bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme overholdes, får enkelte patienter tilbudt operation i andre regioner. Hillerød Hospital Herlev Hospital Gynækologiske (3 hverdage) (7-16 hverdage) 5 (6 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) kræftformer Hillerød Hospital * * Patienter med diagnosen ovariekræft visiteres videre til 5 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken gynækologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for kræft i æggestokken er således 7 hverdage, for livmoderkræft 11 hverdage, for livmoderhalskræft 15 hverdage, og for kræft i vulva er den fagligt begrundede 16 hverdage (tiden består bl.a. af gynækologiske undersøgelser, analyse af biopsi og billeddiagnostiske undersøgelser og blodprøve ved mistanke om kræft i æggestokkene).

4 Hvidovre Hospital Herlev Hospital (med Rigshospitalet Rigshospitalet eller Herlev Hospital. Ved primærbehandling for ovariecancer er primær systematisk behandling fra henvisning til start af behandling nede på 10 hverdage. Bornholms Hospital Hæmatologiske (1-3 hverdage) 6 (2-16 hverdage) 7 (ikke relevant) 8 (ikke relevant) (ikke relevant) kræftformer Herlev Hospital * *1 dag for akut leukæmi overholdes altid. 3 dage for maligne lymfomer og myelomatose, men ikke for kronisk lymfatisk leukæmi og kronisk myeloid sygdom. Sidstnævnte gruppe ses altid efter individuel lægefagligvisitation. Rigshospitalet * ** *Forløbstiden overholdes ikke for myelomatoser og CLL. ** Forløbstiden overskrides med få dage for lymfekræft. Da patienterne først modtages midt i udredningsforløbet efter 7-10 hverdage. Bornholms Hospital (med Kræft i blære og nyre (3 hverdage) (17-18 hverdage) (7-10 (ca. 4 uger - (ca. 4 uger - 6 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken hæmatologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for akut leukæmi er således 1 hverdag, for kronisk myeloid sygdom, lymfekræft og myelomatose er en 3 hverdage. 7 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken hæmatologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for akut leukæmi er således 2 hverdage, for kronisk myeloid sygdom 11 hverdage, for myelomatose 14 hverdage og for lymfekræft er den fagligt begrundede 16 hverdage (består bl.a. af anamnese, objektiv undersøgelse, knoglemarvsprøve og billeddiagnostik). 8 Hæmatologiske kræftpatienter behandles ikke med operation, men primærbehandles med kemo- eller stråleterapi.

5 hverdage) 9 Rigshospitalet for blærecancer, men ikke nyrecancer, hvor en overskrides med få dage* blærekræft) (ikke relevant nyrekræft) blærekræft) (ikke relevant nyrekræft) *Ventetiden på operation skyldes manglende operationskapacitet, men en er forbedret siden sidste afrapportering i efteråret 2009 grundet etablering af øget operationskapacitet. Frederiksberg Herlev Hospital (med (med * Modermærkekræft (3 hverdage) 10 hverdage) (8-19 hverdage) Ikke relevant Ikke relevant Rigshospitalet (med Det er en udfordring at udrede og behandle patienter fra især Grønland inden for erne pga. den geografiske afstand. Der forekommer derfor patienter fra Grønland hvor de angivne tider ikke overholdes. Der arbejdes målrettet på at sikre patientgruppen udredning og behandling uden unødig ventetid. Der er stort pres generelt på den urologiske afdeling, hvilket betyder, at hospitalet ikke kan efterleve pakkeforløbenes anbefalinger for en række er * Patienter, der skal have foretaget TURB henvises i et vist omfang til andet hospital. og viderehenvisningen kan betyde overskridelse af en * Der er fortsat nedsat kapacitet på Patologisk 9 Forløbstiden for operation differentierer alt efter, hvilken urologisk kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for nyrekræft er således 7 hverdage og for blærekræft 10 hverdage (består bl.a. af forundersøgelse og evt. billeddiagnostik).

6 * Herlev Hospital Hjernekræft (3 hverdage) (7 hverdage) (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) Rigshospitalet * ** (med (periodevis med få dages (periodevis med få dages *** Glostrup Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Bispebjerg Hospital Kræft i prostata, penis og testikel Rigshospitalet (3-5 hverdage) 10 (8-23 hverdage) 11 (7 hverdage) (15-20 hverdage testikelkræft) (ikke relevant penis- og prostatakræft) for penis- og testikelkræft for prostatakræft* for testikelkræft og overholder med overskridelse for peniskræft. for prostatakræft* (15-20 hverdage testikelkræft) (ikke relevant penis- og prostatakræft) Afdeling pga. omfattende ombygning, hvilket har betydning for efterlevelse af en *Såfremt det ikke er muligt at tilse patienten indenfor 3 hverdage efter henvisningen, viderehenvises patienten til udredning på Thava-Hamlet. **Der er enkelte patienter, hvor en overskrides med få dage *Ventetid på operation skyldes manglende operationskapacitet, men i forhold til sidste afrapportering oktober 2009 er en forbedret. I forhold til at sikre, at bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme overholdes, får patienterne tilbudt operation i andre regioner og udlandet. 10 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i de mandlige kønsorganer, der er tale om. Den fagligt begrundede for testikelkræft og peniskræft er således 3 hverdage og for prostatakræft er en 5 hverdage (for prostatakræft afsættes 2 hverdage til pausering med AK behandling, da der skal tages biopsi). 11 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i de mandlige kønsorganer, der er tale om. Den fagligt begrundede for testikelkræft (for såvel udredning og behandling fjernelse af testikel) er således 8 hverdage, for peniskræft 15 hverdage og for prostatakræft er en 23 hverdage (består bl.a. af klinisk undersøgelse, analyse af biopsi og scanning).

7 Frederiksberg Hospital Herlev Hospital for kræft i testikel for prostatakræft. for kræft i testikel med overskridelse for prostatakræft. med få dagens overskridelse for testikelkræft for kræft i testikel for testikelkræft... Prostatakræft patienter som behandles med kurativt sigte behandles på Rigshospitalet og Herlev Hospital. for prostatakræft for prostatakræft Kræft i øvre (3 hverdage) (19-22 hverdage) 12 (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) mavetarm Bispebjerg Hospital Kan ikke besvares Kan ikke besvares Forbehold vedr. pakkerforløb for øvre GI-cancer, hvor afdelingen endnu ikke har haft en tilstrækkelig patientvolumen Hvidovre Hospital Hillerød Hospital Rigshospitalet for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund. Forløbstiden opfyldes med få dages overskridelse fsva. kræft i lever, galdegang og bugspytkirtel for kræft i spiserør mavesæk og mavemund*. Forløbstid opfyldes ikke for kræft i bugspytkirtel, lever og galde Øget kapacitet har betydet et fald i ventetid på operation med 5 til 10 hverdage. Ventetid på operation for leverkræft er pt 5 til 10 hverdage. Ventetid til operation for pancreas og galde er aktuelt 15 hverdage. Forløbstiden opfyldes ikke, men der er tale om en forbedring i forhold til tidligere. For at sikre, at bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme overholdes, får patienter tilbudt operation i andre regioner/udlandet. 12 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom i øvre mavetarm, der er tale om. Den fagligt begrundede for kræft i galdegangen og bugspytkirtlen er således 19 hverdage, for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken 21 hverdage og for kræft i leveren er en 22 hverdage (består bl.a. i klinisk undersøgelse, ultralyd og scanning).

8 Herlev Hospital (med få dages Kræft hos børn (1 hverdag) (individuelt) 13 (individuelt) (individuelt) (individuelt) Rigshospitalet Sarkomer (5 hverdage) (9-18 hverdage) 14 (10 hverdage) (15-20 hverdage) Ikke relevant Rigshospitalet (med Herlev Hospital Kolorektale (5 hverdage) (7 hverdage) (7 hverdage) (15-20 hverdage) (15-20 hverdage) levermetastaser Rigshospitalet (med * Herlev Hospital Hvidovre Hospital Kræft i øjne og øjenomgivelser (med (med en (1-3 hverdage) 15 (4-8 hverdage) 16 (individuelt) 17 (individuelt) (individuelt) Glostrup Hospital * * Rigshospitalet *30% opfylder *Har udefunktion på Rigshospitalet. Dvs., at alle patienter med kræft i øjet udredes på og behandles fysisk på Rigshospitalet, men under lægefagligt ledelse fra Glostrup Hospital. 13 Udredning og behandling af kræft hos børn tilrettelægges hurtigst muligt og er individuel og afhængig af kræftform, barnets almen tilstand og behov. 14 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for bløddelstumorer er således 9 hverdage og for knoglesarkomer 18 hverdage (består bl.a. af forundersøgelse, EKG, blodprøver og analyse af biopsi). 15 Forløbstiden for henvisning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for retinoblastom er således 1 hverdag og for malignt melanom i choroidea og kræft i øjenhulen er en 3 hverdage. 16 Forløbstiden for udredning differentierer alt efter, hvilken kræftsygdom, der er tale om. Den fagligt begrundede for retinoblastom er således 4 hverdage og for malignt melanom i choroidea og kræft i øjenhulen er en 8 hverdage (består bl.a. af klinisk undersøgelse, ultralyd og scanning). 17 Den tidsmæssige tilrettelæggelse af behandlingen vil være en individuel vurdering afhængig af stadie, almen tilstand og forældre/barnets ønske.

9 Tabel 2: Spørgsmål vedr. klar besked til patienterne, tværgående samarbejde og registrering (fri skriftlig form) Spørgsmål Status (vurdér først status samlet på regionsniveau. Er status ikke ens på tværs af sygehuse og pakkeforløb, udspecificer da nærmere for hvert enkelt sygehus pr. pakkeforløb) Er pakkeforløbene fortsat implementeret i Helt overordnet er pakkeforløbene implementeret organisationen i henhold til de sundhedsfaglige organisatorisk i henhold til de sundhedsfaglige retningslinjer (kliniske undersøgelser, retningslinjer i pakkeforløbene. behandlingsformer m.m.)? Der er dog en enkelt undtagelser i relation til pakkeforløbet for kræft i hjernen (som der tidligere er gjort opmærksom på), idet regionen ikke har den fornødne MR-kapacitet. Konkret håndteres udfordringen ved, at der er sikret adgang til akut CTscanning uden kontrast inden for få timer for alle akut indlagte patienter med relevante neurologiske symptomer. Såfremt en CT-scanning bestyrker mistanken om primær kræft i hjernen, konfereres med områdets neurologiske bagvagt og hospitalerne skal sikre MR-scanning senest førstkommende hverdag. Regionen får udvidet MR-kapaciteten det kommende år, og det er regionens forhåbning, at der primært kan tilbydes MR-scanning til alle relevante patienter ved i løbet af Uddyb i de tilfælde, hvor der er sket ændringer i forhold til sidste indberetning (herunder hvad der gøres for at løse eventuelle problemer) Kapacitetsmæssigt er der en række udfordringer (Jf. tabel 1), som gør det vanskeligt et efterleve erne inden for de givne ressourcemæssige rammer. De ressourcemæssige rammer handler både om den overordnede økonomi i relation til implementeringen af pakkeforløbene, samt de personale ressourcer, der er til rådighed. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på, at det særligt er den urologiske kapacitet, operationskapaciteten for øvre GI og mammakirurgien, der er presset. Hertil kommer, at de parakliniske afdelinger fortsat kører med maksimal belastning.. Er det sikret, at alle patienter tildeles en kontaktperson senest ved første fremmøde på sygehuset? JA, alle kræftpatienter tildeles en sundhedsfaglig kontaktperson jf. gældende regler på området. Er der sikret en løbende forløbsledelses- og koordinationsfunktion herunder når patienten I efteråret 2008 blev der i regionen bevilliget økonomi til ansættelse af 32½ forløbskoordinatorer ved regionens hospitaler. Forløbskoordinatorerne blev

10 bevæger sig mellem sygehuse? ansat ultimo 2008 og primo Ud over de nybevilligede stillinger, er der ved en række afdelinger/hospitaler personale, der ikke er ansat specifikt som forløbskoordinatorer, der varetager funktionen. Hvor mange personer har funktion som forløbskoordinator i alt på sygehusene? Hvad er typisk den faglige baggrund hos en forløbskoordinator? Der ansat 30,9 i normerede fuldtidsstillinger i region Hovedstaden. Funktionen varetages på hospitalerne i tæt samarbejde med afdelingernes visitationsansvarlige. De fleste ny-ansatte forløbskoordinatorer er tilknyttet stamafdelingerne, men fx på Rigshospitalet er der ansat forløbskoordinatorer i onkologisk-regi. Hovedparten af de ansatte forløbskoordinatorer og de personer, der varetager funktioner, er erfarne sygeplejersker med kendskab til onkologiske patientforløb samt registreringspraksis. Mange af koordinatorerne har endvidere en videreuddannelse på master eller kandidatniveau. Er der skabt rammer for en simpel og hurtig henvisningspraksis mellem sekundær og primær sektor, herunder er almen praksis orienteret om kriterier? Forløbskoordinatorfunktionen er udfoldet forskelligt ved regionens hospitaler, afhængigt af behov og lokale forhold. Fx. er det ikke alle forløbskoordinatorer, der varetager funktionen på tværs af matrikler. For de kræftforløb, hvor der ikke er en forløbskoordinator, der varetager forløbene på tværs af matriklerne, sikres patienterne hurtige og kvalificerede forløb via hånd-tilhånd metoden. Det er regionens indstilling, at den simple og hurtige henvisning mellem primær og sekunder sektor ikke sikres før den elektroniske henvisningsblanket er fuldt implementeret. Der er udarbejdet visitationsvejledninger (specialudgaver af regionens elektroniske nyhedsbrev til primærsektoren, PKO-nyt) for alle kræftpakkerne, hvorpå der er anført relevante hospitaler med relevant kontaktinfo, herunder kontaktinfo til relevante fagkontaktpersoner på hospitalerne. Specialudgaverne af nyhedsbrevet er sendt elektronisk til primærsektoren, samt sendt (fysisk) til alle regionens læger. Hertil kommer, at alt relevant Fra Rigshospitalets side påpeges det, at der er et tæt samarbejde mellem forløbskoordinatorer og praksiskoordinatorerne, primærsektor.

11 Er der sikret etablering af multidisciplinære teams og konferencer, der inddrager alle relevante specialer jf. pakkebeskrivelsernes anvisninger? Ses et øget pres på andre specialer end kræft, hvad angår f.eks. scanning og patologiundersøgelser m.v.? information er tilgængelig på sundhed.dk I udgangspunktet er der etableret multidisciplinære team og konferencer i henhold til de sundhedsfaglige retningslinjer i pakkeforløbene. Men der er forløb, hvor det er vanskeligt at efterleve anbefalinger 100%, ex. pga. geografiske forhold, både internt i regionen og på tværs af regionsgrænser. Fx deltager bornholmske læger ikke i MDTkonferencerne, der fremsendes elektroniske oplæg og referat af beslutninger og i tvivlstilfælde konfereres der telefonisk. Der arbejdes samtidig på mulighed for at etablere telemedicinske konferencer mellem Bornholms Hospital og relevante hospitaler i regionen. Implementeringen af pakkeforløb for kræft, har medført øget pres på andre specialer og en række andre udfordringer: Generelt er der et stort pres på de parakliniske afdelinger. En række af de parakliniske specialer fungerer kun qua merarbejdsaftaler, hvilket er en personalemæssig udfordring. De parakliniske specialer består af en række sub-specialer, og der er en udfordring at rekruttere de rette specialkompetencer, hvilket gør det vanskeligt at udvide kapaciteten. Presset på de parakliniske afdelinger har desuden medført øget ventetid på ikke-kræftrelaterede undersøgelser. Generelt stort pres på ambulatorie- og operationstider. Hvilket har medført, at kræftpatienter prioriteres frem for ikke kræftpatienter. Det er meget personale-ressourcekrævende at afholde MDT-konferencer. Det er en stor udfordring og meget ressourcekrævende at sikre de patienter, der ikke passer ind i et standardforløb, et hurtigt udrednings- og behandlingsforløb uden unødig ventetid. Der er kræftpatienter, der ikke inkluderes i et pakkeforløb, da de i initialfasen ikke lever op til Fra Rigshospitalet oplyses det, at der er etableret MDT-konference for patienter med neuroendokrine tumorer, der dog ikke er omfattet af pakkeforløb endnu. I det brystkirurgiske/onkologiske speciale på Rigshospitalet er der etableret ugentlige MDTkonferencer som fungerer optimalt i fht til at få drøftet tvivls- spørgsmål, sikrer patientforløb. Der er fra 2010 på Rigshospitalet opstartet konference for patienter med Hoved/halskræft 4 dage om ugen, hvor onkolog sammen med kirurg vurderer patienten, og i samråd med patienten beslutter den endelige behandlingsplan. Patienten bliver ved samme lejlighed informeret om behandlingsplanen, og medgives evt. tid til videre behandling i onkologisk regi.

12 Beskriv status for gennemførte og planlagte efteruddannelsestilbud til alment praktiserende læger (evt. praktiserende speciallæger) og vurdér behovet for yderligere efteruddannelse i regionen kravene om begrundet mistanke om kræft. Det er en stor udfordring at sikre, at disse patienter gribes, i et tidligt stadie. Vedr. hæmatologiske kræftformer: Det er fagligt tilfredsstillende, at patienter med begrundet mistanke om hæmatologisk kræftsygdom, undersøges hurtigt og i planlagte forløb. Det forekommer derimod ikke specielt nødvendigt eller relevant, for flertallet af patienter med mistænkt sygdom inden for pakkeforløb samt en stor del af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, at intervallet fra henvisnings modtagelse til 1. fremmøde i afdeling er så kort som 3 dage. Der burde være indført regel om individuel klinisk vurdering. Vedr. kræft i nyre og blære samt Kræft i prostata, penis og testikel. Fagligt vurderes det, at de korte er for en række af de urologiske patienter ikke har nogen umiddelbare betydning for patientoverlevelsen. Det vurderes derimod at have negative konsekvenser for urologiske patienter uden malign diagnose, idet ventetiderne for disse patienter er steget markant, som følge af en prioritering mellem kræft og ikke-kræftpatienter. Region Hovedstaden har i foråret 2009 afholdt 7 efteruddannelseskurser for alle regionens almen praktiserende læger, mhp. at sikre en hurtig og korrekt henvisningsprocedure fra almen praksis til hospitalerne (der blev også afholdt kurser i foråret 2008). Hertil kommer, at alle regionens praktiserende læger i foråret 2009 har fået tilsendt en mappe (fysisk) med alt relevant henvisningsmateriale. Det har dog vist sig at være en stor udfordring at sikre en hurtig henvisningspraksis, og der arbejdes fortsat med at øge kendskabet til henvisningskriterierne og visitationsretningslinjerne. Flere af regionens hospitaler afholder halvårligt bilaterale møder med praktiserende læger og der arbejdes målrettet med at implementere henvisningspraksis via regionens praksiskonsulent- og praksiskoordinatorordning. Beskriv de positive erfaringer med pakkeforløbene f.eks. organisatorisk, fagligt og i forhold til patienterne Generelt: Pakkeforløb som styringsredskab samt evaluering medfører formodentlig hurtigere udredning og behandling, hvilket i langt de

13 fleste tilfælde forventes at medføre højere patienttilfredshed. Flere patienter henvises til udredning for kræft som følge af klare inklusionskriterier for pakkeforløb. Der er fagligt skabt konsensus om inklusionskriterierne. Øget opmærksomhed på de forskellige faggruppers bidrag til det samlede pakkeforløb, samt mere gennemskuelige organisatoriske arbejdsgange, og dermed klar ansvarsplacering Tættere kontakt og kommunikation mellem primær og sekundær sektor. Fælles grundlag for planlægning på tværs af specialer og hospitaler, hvilket er nødvendigt for god planlægning. Øget fokus på overgangene mellem afdelinger og hospitaler. Beslutningsprocessen omkring behandling er blevet optimeret på baggrund af MTD konferencer Den enkelte patient håndteres af et helt team af specialister og dette sikrer optimal professionelt udrednings- og behandlingstilbud. Styrket dialog imellem specialerne. Gennemsigtighed i forhold til ensartet behandling i hele landet

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid (med få dages overskridelse) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008

Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008 Status for akut udredning og behandling af kræft i Region Hovedstaden - December 2008 Med krav henvises til de kliniske retningslinjer for kræftforløb, den angivne tid er ventetid til undersøgelse eller

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011

Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Indberetningsskema Region Sjælland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet oktober 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011

Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Indberetningsskema Region Hovedstaden, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hæmatologisk kræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hæmatologisk kræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hæmatologisk kræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011

Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Indberetningsskema Region Nordjylland, januar 2011 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid ( ) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft hos børn PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Det har i medier været fremme at kræftkirurgien flere steder på bl.a. ovariekræft-området ikke er tilstrækkelig samlet. Danske Regioner har derfor bedt

Læs mere

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år)

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i klinisk onkologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår

Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår Opfølgning på publikationen Monitorering af kræftområdet - 2. halvår 2009 Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet besluttede på sit møde den 3. september 2010, at regionerne udarbejder

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere