BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING"

Transkript

1 Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

2 1-2 Revision 01 Dato Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse MARB Tilstandsvurdering af badeværelser Ref

3 1-3 INDHOLD 1. Sammenfatning 4 2. Indledning Baggrund Forudsætninger Formål Undersøgelsesprogram 5 3. Beskrivelse 6 4. Registrering Generelle registreringer Oplysninger fra driften Vurdering Anbefaling Renoveringsforslag Renoveringsmodel Budget Konklusion 15 Bilag A Foto Bilag B Tidligere fremsendte notater

4 SAMMENFATNING For Humlebæk Boligselskab/v Domea har Rambøll udført en gennemgang af badeværelserne i Baunebjerghuse. Badeværelserne er gennemgået mht. skader. Driften i Baunebjerghuse har oplyst, at de har vand og skimmelskader relateret til badeværelserene om året. Badeværelserne er udført uden vådrumsmembran på gulve og vægge. Generelt fremstår flisegulv- og vægbeklædningen med nedslidte fuger. Der er registreret mange gulve og vægge med opfugtninger som skyldes de nedslidte overflader og utætheder i forbindelse med gulvafløbene. Opfugtningerne medfører store følgeskader på de tilstødende rum samt på underliggende rum. Følgeskaderne er kraftig opfugtning og massiv skimmelvækst. På malerbehandlede vægge over fliserne i bruseområdet er der fundet skimmelvækst. Der er mangelfuld ventilation i badeværelserne. Derudover er sanitet nedslidt og utidssvarende. Det anbefales, at badeværelserne renoveres. Hvis ikke der foretages renovering af badeværelserne vil antallet af vandskader inkl. følgeskader forsætte og indenfor de næste 0-5 år vil antallet af skader accelerere. Der er givet et renoveringsforslag som indeholder følgende tiltag: En total renovering af vægge inkl. udskiftning af skunkvægge samt gulv hvor den gamle flise belægning fjernes, og der udføres en ny vådrumsmembran med fliser og ny faldopbygning på gulvet. Afløbsrør og vandrør skiftes og der udføres nyt gulvafløb i bruseområdet. Denne løsning inkluderer også ny sanitet. Samlet vurderes renoveringsforslaget at kunne udføres for kr inkl. moms og teknikerhonorar.

5 INDLEDNING For Humlebæk Boligselskab/v Domea er Rambøll blevet bedt om at udfærdige en helhedsplan for afd. 04/06 Baunebjerghuse i Humlebæk. Helhedsplanen skal bruges til at søge midler hos Landsbyggefonden samt, at give boligforeningen et samlet overblik over bygningernes tilstand og en oversigt over de økonomiske forhold ved de anbefalede renoveringstiltag. Nærværende rapport er en delrapport til helhedsplanen og omhandler kun badeværelserne. 2.1 Baggrund Ejendommen, Baunebjerghuse er opført i Bebyggelsen består af rækkehuse i 1½ plan samt lejligheder i 1 plan, med i alt 116 boliger. Der har i de sidste 5 år været et stigende antal vandskader i forbindelse med badeværelserne. Driften oplyser at de renoverer mellem stk. badeværelser om året pga. større og mindre vandskader i tilstødende rum/underliggende rum. Derudover er der løbende henvendelser fra beboere vedr. problemer i badeværelset mht. skimmelvækst på væggene over fliserne og på fugerne. 2.2 Forudsætninger Der skal opstilles renoveringsforslag, som kan løse de observerede fugtproblemer i badeværelserne. Løsningsforslagene skal sikre en min. restlevetid på år. 2.3 Formål Formålet med rapporten er at belyse de problemer mv., der er i badeværelserne. Hovedproblemerne er oplyst til at være fugtproblemer i gulve og vægge i og omkring badeværelserne. Når problemer og årsager hertil er verificeret, udarbejdes der et eller flere renoveringsforslag. Rapporten skal bruges som en delrapport til en helhedsplan for Humlebæk Boligselskab/v Domea. 2.4 Undersøgelsesprogram Der er udarbejdet følgende undersøgelsesprogram til at verificere og klarlægge de forskellige problemområder. Tidligere undersøgelser: - Ophug i badeværelsesgulve Nye undersøgelser: Fugtundersøgelser i 12 stk. badeværelser. Interview med driften og sammenfatning af tidligere vandskader som driften har registreret inkl. gennemgang af driftsbudget for de sidste 3 år.

6 BESKRIVELSE Baunebjerghuse er opført i Badeværelserne er udført med betondæk/betonelementer og skillevægge i ½stens og/eller 50mm gasbetonplader. Gulve er belagt med 50x50mm fliser og vægge er indtil en højde på ca. 1,70m beklædt med fliser. Det resterende vægstykke er malerbehandlet. Lofter er udført af beton eller gips. Dæk imellem stue og 1. sal er udstøbt med letklinkerbeton. Figur 1. Plan af badeværelse, type A (der er 80 stk. af disse typer).

7 Figur 2. Plan af badeværelse, type B (der er 36 stk. af denne type). 1-7

8 1-8 Figur 3. Lodret snit i badeværelse på 1. sal. Figur 1-2 viser de 2 boligtyper. Badeværelsesindretningen er identisk i de 2 typer. I alle badeværelser er der et tagvindue af typen Velux. I Type A er der ligeledes et lille gæstetoilet (uden bad) i stueetagen. Generelt er alle badeværelser placeret på 1 sal. Sanitet er hovedsageligt fra ejendommens opførelse. Alle badeværelserne er udstyret med bruseområde. Brugsvandsinstallationer er udført i kobberrør. Faldstammer er udført i støbejern. Se typiske badeværelsesindretninger på foto 1 i bilag A.

9 REGISTRERING Rambøll har udført en indvendig registrering af 12 boliger, hvilket svarer til 10 % af alle boligerne. Boligerne er udvalgt, for at give et repræsentativt billede af badeværelsernes tilstand. Fotos fra registreringen kan ses i bilag A. 4.1 Generelle registreringer Badeværelser Der er registreret enkelte skrukke vægfliser. Der er skimmelvækst på fugerne i flisebeklædningen, se foto 2-3. Fuger er revnede og hullet. Fuge mellem gulv og vægge revner og slipper, se foto 4. Lodret fuge mellem skunkvæg og indervæg revner, se foto 5. Flisebeklædningen i flere af badeværelserne revner på væggen imod skunken. Dette medfører at flisebeklædningen står som en bue, se foto 6. Fliser er opsat med maks. 3 mm fliseklæb. I enkelte af de besigtigede lejligheder er der revner i flisebelægningen på gulvene og i flisebeklædningen på væggene, se foto 7. Der er skimmelvækst på vinduesfugerne og vinduesfuger er generelt helt mørnet væk, se foto 8. Velux vinduerne er utætte. Der er i de fleste badeværelser gl. toilet kun med et skyl. På vægstykke over fliser i bruseområde er der registreret skimmelvækst i flere boliger, se foto 9. I næsten alle badeværelserne er der naturlig ventilation(klapventil) suppleret med et tagvindue. Generelt er der i mange lejligheder målt opfugtninger i vægge og gulv, se skema over fugtregistreringen, skema 1. Adresse Opfugtning Bemærkninger Vægge Gulve Gulvafløb Loft under bad Baunebjergvej x x X (udfældninger omkring vandlås) Baunebjergvej 307 Baunebjergvej 341 Teglgårdsvej 308 Teglgårdsvej 368 Baunebjergvej 311 Baunebjergvej 281 Baunebjergvej 223 Baunebjergvej 227!!! - Vægge var våde fra badtagning, ingen målinger x - x x x x x Skimmelvækst på væg over fliser x

10 1-10 Baunebjergvej x - (udfældninger omkring vandlås) x - - Baunebjergvej 221 Teglgårdsvej x x X x 338 I alt (12 lejl.) 3/12 2/12 6/12 5(6)/12 Skema 1, registreringen af badeværelserne. X= opfugtet, - = ikke opfugtet.! = kunne ikke måles. Skemaet viser hvor der er observeret opfugtninger i badeværelserne samt hvor der er fundet synlig skimmelvækst. I 3 af de 12 gennemgåede badeværelser er der målt opfugtning af badeværelsesvæggene. Der er ikke målt opfugtninger på modsatte side af badeværelsesvæggene, dvs. i soveværelser og værelser som har vægge imod badeværelserne. I 6 badeværelser ud af 12, er der målt opfugtninger omkring gulvafløb og i 2 af disse badeværelser er der ligeledes målt opfugtninger af store dele af gulvet i øvrigt. I 5 boliger er der i underliggende rum målt opfugtninger og registreret udfældninger i loftet, se foto 10. Der ligeledes målt opfugtninger i gulvet i gæstetoiletter i stueetagen i 3 ud af de 12 besigtigede boliger. Opfugtningerne måles ved ydervæggen og ca cm ind. I disse områder er der også opfugtet på den nederste del af ydervæggen og tilstødende skillevægge. På bagsiden af skillevæggen imod entréen kan der også måles opfugtning. Der kunne ikke registreres synlig skimmelvækst. Alle toiletter er hovedsageligt fra bygningens opførelse og kun med et skyl (10l skyl). I lofter i underliggende rum er der ved utætheder fugtskjolder og udfældninger, se foto 11. Dette ses ofte i området omkring gennemføringen til afløbet Oplysninger fra driften Driften oplyser at de renoverer ca badeværelser om året pga. vandskader i større eller mindre karakter. Driften udbedrer badeværelserne hovedsagligt ved at udskifte elastiske fuger mellem gulv og væg. Derudover renoveres vandskadede vægge specielt væg imod trappen er tit vandskadet (denne væg er imod bruseområdet). Reparationerne koster ml kr. pr. stk. Ved en del af de tidligere udførte fugtskader er der fundet gennemtærede vandrør som er indstøbt i betongulvet. Rørene er udført i kobber og tilmed uden isolering. Der er udført skjulte samlinger på rørene.

11 VURDERING Ud fra badeværelsernes alder samt udsagn fra driften vurderes det, at der ikke er vådrumsmembran på vægge og gulve. Dette medfører at det vandtætte lag i konstruktionsopbygningen er flisebeklædningen/belægningen og betondækket. Der er mange vandskader i bebyggelsen relateret til utætheder omkring badeværelserne. Flisebeklædningen på væggene er med nedslidte fuger. Fugerne er revnede og hullede hvilket skyldes dels fugernes alder, materiale valg samt den bagvedliggende konstruktion. Mindre bevægelser i den bagvedliggende konstruktion medfører revner i fugerne specielt på skunkvæggene. Skillevægge og skunkvægge er hovedsagligt udført af 50mm gasbeton hvilket giver større risiko for bevægelser ved mekanisk og fugt/temperatur påvirkninger. Revnerne langs indervæggene ved skunk skyldes ligeledes differensbevægelser i konstruktionen. Revnerne medfører at der kan trænge fugt igennem dem ud i den omkringliggende konstruktion. Fuger i flisebelægningen er nedslidt efter 40 års brug. De nedslidte fuger medfører øgede vandbelastning på den bagvedliggende konstruktion med vandskader til følge. De forhøjede fugtigheder omkring gulvafløbene vurderes at skyldes utætheder omkring gulvafløbene. Derudover vurderes vandskaderne på vægge og i loft på tilstødende rum generelt at skyldes manglende vådrumsmembran i badeværelserne. Den udførte badeværelses konstruktionsopbygning er jf. SBi-anvisning 200 ikke egnet til anvendelse i anvendelsesklasse Normal. For at bremse vandskaderne i konstruktionen og tilstødende rum skal der etableres en løsning med et MK-godkendt flisesystem med vådrumsmembran. Udføres der ingen ændring af badeværelseskonstruktionen vil antallet af vandskader forsætte og evt. accelerer. I et badeværelse blev der fundet sorte misfarvninger på væggene over flisebeklædningen i bruseområdet. De sorte misfarvninger er skimmelvækst og skyldes forkert materialevalg i vådrumszonen samt manglende ventilation/overfladen er for fugtig i for lang tid af gangen. For at afhjælpe dette bør der udføres vægbeklædning som MK-godkendt flisesystem med vådrumsmembran til loft i bruseområdet. Derudover skal der etableres konstant udsugning. Ved ophug i gulvene er der fundet kraftige tæringer på brugsvandsrørene som er indstøbt i betondækket. Brugsvandsinstallationerne er udført med skjulte samlinger hvilket er i strid med gældende regler for skjulte rør. Skjulte samlinger er meget risikable. På de skjulte samlinger samt på rørbøjningerne er vandrørene ikke isoleret hvilket medfører øget risiko for korrosion samt at rørene er fikseret i betonen som kan resulterer i udmattelsesbrud. Den manglende vådrumsmembran på dækket medfører ligeledes at betondækket næsten altid er konstant opfugtet og dermed er forholdene for korrosion konstant tilstede. Sanitet er nedslidt og bør skiftes. Der er fundet skimmelsvamp på glasfugerne i vinduerne hvilket kan skyldes hhv. en høj U-værdi på vinduerne (medfører en meget lav overfladetemperatur hvor fugten i rumluften kondensere) eller manglende udluftning. Det vurderes at vinduerne er med en meget høj U-værdi. Tagvinduerne er udtjente og bør udskiftes.

12 1-12 Ventilationsforholdene gennemgås i rapporten Klimaskærm. De opfugtninger der er registreret i gæstetoiletterne i stueetagen vurderes at skyldes vandindtrængning nedefra, enten fra rørlækager eller pga. grundfugt. Dette problem omtales i Tilstandsvurderingen for klimaskærmen. Dog vurderes dette grundlæggende at skyldes manglende kapillarbrydende lag samt manglende omfangsdræn. De opfugtninger der er registreret i tilstødende rum samt i underliggende rum vurderes at skyldes utætheder i badeværelset hhv. fra utætheder i flisebelægningen/beklædningen samt utætte gulvafløb og rørlækager. Opfugtningerne vil medføre skimmelvækst. Lofter under badeværelserne som er opfugtede skal renoveres og evt. skimmelsaneres.

13 ANBEFALING Det anbefales at renovere badeværelserne med et vådrumssystem der opfylder kravene til normal vandbelastning. Det vil sige at der i vådzonen etableres vådrumsmembran og fliser fra gulv til loft. Gasbetonvægge udskiftes til letbetonvægge i tykkelsen 70/100mm hvor dette er muligt. Der skal etableres gulvafløb i bruseområdet, så vand ikke ledes ud på hele badeværelsesgulvet før det ledes til afløb. I badeværelser i stueetagen skal der udføres en lille forsænkning i gulvet så vandpåvirkningen af gulvet begrænses. Sanitet og toiletter er utidssvarende og vandforbrugende og burde skiftes til toiletter med lavt og stort skyl. Vandinstallationer som er indstøbte skal udskiftes. Gulvafløb og faldstammer skal udskiftes.

14 RENOVERINGSFORSLAG Ved gennemgangen af badeværelserne er der udarbejdet en renoveringsmodel. 7.1 Renoveringsmodel Sanitet og fliser på vægge og gulv fjernes. Vægge imod skunken udskiftes. Installationer udskiftes. Der etableres nyt gulvafløb i bruseområdet. Der udføres forsænkning i betondækket ved bruseområdet i stuelejlighedernes badeværelser. Der udføres nyt MK-godkendt flisesystem på vægge (til loft) og gulv. Toilet udskiftes til vandbesparende toilet samt ny sanitet i øvrigt. Vægge i tilstødende rum med opfugtninger udtørres og skimmelsaneres. Installationer i badeværelserne skiftes inkl. faldstammen i stuelejlighederne skiftes og inddækkes/beskyttes. Denne løsning vil medfører et totalt nyt og tidssvarende badeværelse. Badeværelserne vil herefter have en forventet levetid på 30 år. 7.2 Budget I det efterfølgende er givet et økonomisk overslag på renoveringsmodellen. Priserne er baseret på prisniveau juni Renoveringsmodel 1 Renovering af badeværelser Renovering af gæstetoiletter Sanitet, ny (ekskl. montage) kr/stk kr. /stk kr/bolig Kr Kr Kr Nye installationer kr/bolig Kr Byggeplads 10 % af håndværkerudgifterne Kr Toilet/badevogne og tørklosetter Kr under byggeperioden Total ekskl. moms Kr ,- Total inkl. moms Kr ,- Teknikerhonorar 5-10 % inkl. moms Kr ,- I alt Kr ,-

15 KONKLUSION Der er foretaget en gennemgang af tidligere udførte registreringer. Dette er suppleret med interview med driften og besigtigelse af 12 badeværelser. Ved interview med driften er det oplyst at de har vandskader pr. år relateret til badeværelserne. I 3 af de 12 gennemgåede badeværelser er der målt opfugtning af badeværelsesvæggene. I 6 badeværelser ud af 12, er der målt opfugtninger omkring gulvafløb og i 2 af disse badeværelser er der ligeledes målt opfugtninger af store dele af gulvet i øvrigt. I 5 (6)boliger er der i underliggende rum målt opfugtninger og registreret udfældninger i loftet. Dette skyldes at badeværelser er utætte. Badeværelserne er udført uden vådrumsmembran på gulve og vægge. Generelt er flisegulv- og vægbeklædningen med nedslidte fuger. Der er registreret mange gulve og vægge med opfugtninger som skyldes de nedslidte overflader og utætheder i forbindelse med gulvafløbene. Opfugtningerne medfører følgeskader på de tilstødende rum samt på underliggende rum. Følgeskaderne er opfugtning, udfældninger og skimmelvækst. Det konkluderes at de mange skader der er fundet i badeværelserne og i de underliggende værelser hovedsagligt skyldes manglende vådrumsmembran eller uhensigtsmæssige konstruktionsforhold. På malerbehandlede vægge over fliserne i bruseområdet er der fundet skimmelvækst som skyldes uhensigtsmæssigt materialevalg i vådrumszonen. Der er mangelfuld ventilation i badeværelserne. Derudover er sanitet nedslidt og utidssvarende. Det anbefales, at badeværelserne renoveres. Hvis ikke der foretages renovering af badeværelserne vil antallet af vandskader inkl. følgeskader forsætte og indenfor de næste 0-5 år vil antallet af skader accelerer. Der er givet et renoveringsforslag som indeholder følgende tiltag: En total renovering af vægge inkl. udskiftning af skunkvægge og gulv hvor den gamle flise belægning fjernes, og der laves en ny vådrumsmembran med fliser og ny faldopbygning på gulvet. Rør skiftes og der udføres nyt gulvafløb i bruseområdet. Denne løsning inkluderer også ny sanitet. Samlet vurderes renoveringsforslaget at kunne udføres for kr inkl. moms og teknikerhonorar.

16 1-16 Bilag A Foto Foto 1. Generel indretning af badeværelser på 1. sal.

17 1-17 Foto 2. Skimmelvækst på fuger i flisebeklædning. Foto 3. Huller og skimmelvækst på fuger i flisebeklædning.

18 Foto 4. Defekt fuge mellem gulv og væg. 1-18

19 Foto 5. Revne i fuge på hjørne. 1-19

20 Foto 6. Revne i fuge mellem skunkvæg og skillevæg. 1-20

21 Foto 7. Revner i fliser. 1-21

22 1-22 Foto 8. Glasfuge er mørnet væk. Foto 9. Skimmelvækst på væg over fliser.

23 Foto 10. Fugt og udfældninger, afskalning af maling i loft under badeværelse. 1-23

24 1-24 Foto 11. Fugt og udfældninger, afskalning af maling i loft under badeværelse.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE

TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE Til Boligselskabet Sjælland Dokumenttype Tilstandsvurdering af badeværelser - Fælledgårdene Dato Oktober, 2015 TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE TILSTANDSVURDERING AF BADEVÆRELSER FÆLLEDGÅRDENE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7215 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. Gulvafløbsskåle i badeværelse og gæstetoilet. Loftet ved rumaftræksventilen i badeværelset. Rørskade ved bidet og lavt vandtryk til bidet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rolighedsvej

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10085 Oversigt over klagepunkter: 1. Vådrumsmembran mangler muligvis i badeværelse. 2. Gulvafløb i bruseområde er ikke lovligt. 3. Loftspots i trapperum og badeværelse er ikke lovlige.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

KONGENS BRYGHUS HELHEDSPLAN

KONGENS BRYGHUS HELHEDSPLAN Til VIBO Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 KONGENS BRYGHUS HELHEDSPLAN 2 Revision 02 Dato Januar 2015 Udarbejdet af JANL Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JANL Helhedsplan Ref. 3 INDHOLD 1.

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7067 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagepunkterne er i samarbejde med klager opstillet efter følgende fremgangsmåde Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Revnedannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Bygherre: Opgave: Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal, drift og vedligehold Sted og tid: Rønne den 4. oktober 2013 Fordeling: Udført af: Kim Johansen Thomas Blønd Sørensen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere