BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1"

Transkript

1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

2 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

3 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet i gang, og dermed er det blevet tid til årets første Vækstbarometer. Denne udgave illustrerer et, der på mange områder vokser og udvikler sig. Antallet af indbyggere stiger. I var befolkningstilvæksten større end i, og Esbjerg. Antallet af vejlensere vokser med andre ord år for år. ligger samtidigt fortsat i top som højindkomstkommune, og kommunen oplever den næst højeste indkomststigning fra er dermed også en rig by, der de senere år er blevet rigere og rigere. I tråd med dette oplever en stor vækst i byggeaktiviteten og i interessen for eksisterende boliger. Byggeaktiviteten er næsthøjest blandt sammenligningskommunerne alt imens, at antallet af ledige boliger pr. 1. januar 2017 er lavere end samme tidspunkt sidste år. En kommune, der arbejder Beskæftigelsen stiger i, og den forventes at være på niveau med eller over beskæftigelsen før finanskrisen i 2008 ved udgangen af Ledigheden i var for december på 3,5 % af arbejdsstyrken den laveste blandt de østjyske kommuner. er således en by, der arbejder. Byen tiltrækker et stort antal udenlandske statsborgere, som finder fuldtidsbeskæftigelse i kommunen. Fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal var væksten på 9,4 %. Udviklingen sker også inden for antallet af arbejdspladser, hvor har næst flest kun overgået af. Uddannelsesmæssigt er også med. Kun overgår, når det kommer til andelen med minimum en erhvervsuddannelse, og har den næsthøjeste andel borgere med en videregående uddannelse. er dermed også en by, der er klog og bliver klogere. En kommune, der tiltrækker Også inden for antallet af nye virksomheder vokser. Fra 2015 til steg antallet af nye virksomheder med 18,5 % en tilvækst, der kun overgås af. Slutteligt er antallet af hotelovernatninger steget med knap overnatninger på et kvartal skal rettes til: Slutteligt er antallet af hotelovernatninger steget med knap overnatninger fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal. Dermed er også en by, der tiltrækker både virksomheder og gæster. Vækstbarometeret sammenligner Kommunes præstationer på en række parametre med fire store, nærliggende østjyske kommuner,, og samt Esbjerg på områder, hvor det er relevant. VEJLE KOMMUNE 3

4 9 highlights for dette vækstbarometer 4 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

5 er i blevet vejlensere rigere, og væksten for året var større end for, og Esbjerg. Læs side 7 Siden 2011 er der kommet flere arbejdspladser til, og fra ultimo 2017 forventes det, at vi er på næsten samme niveau som før finanskrisen i 2008 Læs side 16 og 26 Stor interesse for at bosætte sig i og pendle til job Læs side 28 har den næststørste byggeaktivitet for beboelsesejendomme kun overgået af Læs side 12 har det næsthøjeste antal hotelovernatninger kun overgået af Læs side 31 Største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side Fortsat laveste ledighed blandt sammenligningskommunerne Læs side 19 Anden største vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere Læs side 29 Arbejdsstyrken og beskæftigelsen forventes at stige, mens ledigheden forventes at falde Læs side 17 VEJLE KOMMUNE 5

6 BEFOLKNING OG BOSÆTNING Udvikling i befolkningstallet, indkomstniveauet og bosætningen er et afgørende grundlag for vækst. Generelt er der fortsat en positiv udvikling i og hele Østjylland. er i blevet vejlensere rigere, og befolkningstilvæksten for året var større end for, og Esbjerg. ligger fortsat i top som højindkomstkommune blandt de østjyske kommuner. Den gennemsnitlige indkomst for var således på omkring kroner i 2015, hvilket placerer over landsgennemsnittet. Væksten i den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger i fra følger landsgennemsnittet, men ligger over sammenligningskommunernes. På trods af et fald i byggeaktivteten for beboelsesejendomme de sidste to kvartaler, bygges der fortsat mere i end i og. oplevede i slutningen af en svag stigning i antallet af ledige boliger og ungdomsboliger, men antallet af ledige boliger er fortsat lavt. 6 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

7 Udvikling i befolkningstallet Befolkningsudvikling 4. kvartal kvartal Indeks 2015 K4 K1 K2 K3 K4 Esbjerg Alle tal er ultimo indeværende kvartal Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 Befolkningsudviklingen er større i end i, og Esbjerg Befolkningsudvikling 4. kvartal kvartal 101,60 101,40 101,20 101,00 100,80 100,60 100,40 100,20 100, K4 K1 K2 K3 K4 Indeksering med 4.kvartal 2015= indeks 100 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 Esbjerg BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 7

8 Befolkningstallet stiger i alle seks kommuner er den tredje største kommune Antal indbyggere 1. januar Esbjerg Alle tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1. januar pågældende år af hensyn til sammenligneligheden med fremskrivningerne Tallene fra er fremskrivninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 og FRKM116 Befolkningstilvæksten for vil falde frem mod 2021, men tilvæksten vil fortsat være højere end i, og Esbjerg Forventet og aktuel vækst i befolkningsudviklingen Esbjerg 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % er aktuel tilvækst 1. januar januar er forventet tilvækst fra 1. januar januar Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 og FRKM11. 8 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

9 forventes fra 2019 at have en større befolkningstilvækst end Esbjerg, og Befolkningstilvækst i perioden Esbjerg Tallene fra er ultimo året før, men fremstilles som 1. januar pågældende år af hensyn til fremskrivningerne Tallene for er fremskrivninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEV22 og FRKM116 BEFOLKNING OG BOSÆTNING VEJLE KOMMUNE 9

10 INDKOMSTUDVIKLING ligger i top som højindkomstkommune endda over landsgennemsnittet fra 2014 Gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, Indkomst i kr Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, INDKP105 Kun overgår i indkomststigninger blandt sammenligningskommunerne Vækst i gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, Hele landet 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, INDKP VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

11 VEJLE KOMMUNE 11 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

12 BYGGERI har den næsthøjeste byggeaktivitet fra 4. kvartal 2015 og frem til 4. kvartal kun overgået af Udvikling i samlet byggeaktivitet for beboelsesbyggeri (m² ), 4. kvartal kvartal Antal m² K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 K4 Byggeaktiviteten er målt som påbegyndt byggeri, og er ikke korrigeret for forsinkelser Den samlede byggeaktivitet (m²) for beboelsesbyggeri dækker over stuehuse til landbrugsejendomme, parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, etageboliger, kollegier og anden helårsbeboelse befinder sig uden for det grafisk opstillede område fra 4. kvartal kvartal. Dette er et redaktionelt valg for at undgå skævvridning af figuren. Byggeaktiviteten i udvikler sig i perioden fra m² m² Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, BYGV11 12 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

13 Andelen af ledige ungdomsboliger oplever et fald i antallet af ledige boliger Udviklingen i antal ledige boliger, 1. januar - 1. januar 2017 Antal ledige boliger Kilde: Landsbyggefonden, Selvbetjening, Statistik over ledige boliger Andelen af ledige ungdomsboliger i ligger på under 1 % Udviklingen i andelen af ledige ungdomsboliger, 1. januar - 1. januar ,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Udregnet som procentuel andel ledige ungdomsboliger af det samlede antal ungdomsboliger Kilde: Landsbyggefonden, Selvbetjening, Statistik over ledige boliger VEJLE KOMMUNE 13 BEFOLKNING OG BOSÆTNING

14 14 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

15 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT og Østjylland er klædt godt på til vækst i de kommende år. Arbejdsstyrken er veluddannet, og beskæftigelsen er fortsat på vej op samtidig med, at ledigheden falder. vil i de kommende år fortsat opleve en øget beskæftigelse, en stigende arbejdsstyrke og en faldende ledighed. Bruttoledigheden for lå i stabilt omkring 3,5 %. Det betyder, at fortsat er den af sammenligningskommunerne, der har den laveste ledighed. Antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere vokser i fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal steg antallet med 9,4 %. Det er mere end sammenligningskommunerne. Ledigheden blandt funktionærer og tjenestemænd, selvstændige og akademikere er lav i sammenlignet med de andre østjyske kommuner. Ledigheden blandt FOAmedlemmerne falder, mens Akademikerne oplever en stigning i ledighedsprocenten. s indbyggere er veluddannede andelen af indbyggere med minimum en erhvervsuddannelse er stigende og udgjorde i 2015 næsten 80 % af indbyggerne i. Kun overgår. når det kommer til andelen med en videregående uddannelse. UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 15

16 ARBEJDSSTYRKEN Arbejdsstyrken er vokset minimalt de senere år, men væksten forventes at blive kraftigere frem mod 2018 Udvikling i arbejdsstyrken , årige 106 Indeks ultimo 2017 er fremskrivninger. Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR Beskæftigelsen stiger i, og det forventes, at den fra 2017 vil være over eller på niveau med beskæftigelsen fra før finanskrisen i 2008 Udvikling i beskæftigelsen , årige Indeks ultimo 2017 er fremskrivninger, Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR 16 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

17 Arbejdsstyrken og beskæftigelsen i forventes at stige, mens ledigheden forventes at falde frem mod 2018 Antal personer Udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og bruttoledighedsprocent i , år % ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR oplever en større vækst i antallet af udenlandske statsborgere i fuldtidsbeskæftigelse sammenlignet med de andre kommuner Udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark 3. kvartal kvartal 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % Arbejdsstyrke Beskæftigelse Ledighedsprocent % 3 % 2 % 1 % 0 % Ledighedsprocent UDBUD AF ARBEJDSKRAFT -10 % Kilde: Jobindsats.dk VEJLE KOMMUNE 17

18 har det næsthøjeste antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, 3. kvartal kvartal Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere bosat i Danmark 3, kvartal kvartal 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 Vækst 2015K3 - K ,4% ,0 % ,4 % ,4 % ,4 % Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering Kilde: Jobindsats.dk 18 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

19 LEDIGHED Ledigheden i er den laveste blandt sammenligningskommunerne Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i procent af arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, AUS08 har en lav sæsonkorrigeret ledighed sammenlignet med de andre kommuner Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i pct. af arbejdsstyrken ,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % Dec 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,8 3,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 Dec UDBUD AF ARBEJDSKRAFT 3,0 % 2009 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K4 K1 K2 K3 K4 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, AUS08 VEJLE KOMMUNE 19

20 Stort fald i ledigheden blandt FOA-medlemmer især, mens ledigheden stiger for Akademikere Vækst i forsikrede ledige fordelt på a-kassegrupper december december 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Akademikere Foa Funktionærer og tjenestemænd Ledigheden blandt funktionærer og tjenestemænd, selvstændige og akademikere er lav i sammenlignet med de andre kommuner Bruttoledighedsprocent fordelt på A-kassegrupper august HK Industri og byggefag Ledere og tekniske funktionærer Min A-kasse Selvstændige Øvrige Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR Akademikere FOA Funktionærer og tjenestemænd HK Industri og byggefag Ledere og tekniske funktionærer Min A-kasse Selvstændige Øvrige Øvrige dækker Kristelig A-kasse, Frie Funktionærer (FFA) og Det Faglige Hus Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 20 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

21 UDDANNELSESNIVEAU har et stigende uddannelsesniveau, kun overgået af Andel årige med minimum en erhvervsuddannelse % 72 % 74 % 76 % 78 % 80 % 82 % 84 % 86 % Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Noegletal.dk UDBUD AF ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 21

22 har den næsthøjeste andel af borgere med en videregående uddannelse, kun overgået af Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1. januar LVU MVU KVU Erhvervsudd. Gymnasial udd. Grundskole 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFUDD10 Andel borgere mellem år fordelt på uddannelsesniveau 1.januar Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU 23,7 % 5,1 % 39,9 % 4,9 % 16,1 % 5,3 % 20,0 % 5,0 % 38,7 % 6,0 % 17,4 % 7,6 % 19,6 % 5,1 % 36,5 % 5,8 % 19,1 % 7,6 % 20,5 % 4,9 % 37,7 % 6,2 % 17,8 % 5,9 % 13,5 % 8,6 % 25,7 % 5,7 % 20,8 % 19,3 % KVU = kort videregående uddannelse, MVU = mellemlang videregående uddannelse og LVU = lang videregående uddannelse Kategorier som ikke vises: Uoplyst og Adgangsgivende udd.forløb Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFUDD10 22 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

23 VEJLE KOMMUNE 23 UDBUD AF ARBEJDSKRAFT

24 EFTERSPØRGSEL PÅ ARBEJDSKRAFT Stigningen i antallet af arbejdspladser skaber større efterspørgsel efter arbejdskraft og dermed øget vækst. Det kommer også til udtryk i og i de andre kommuner. I forventes der især at blive skabt flere arbejdspladser inden for industri, byggeri samt i den private handels- og servicesektor. har de senere år oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser, og siden 2011 er der kommet flere. Fra 2017 forventes det, at antallet af arbejdspladser næsten ligger på niveau med antallet af arbejdspladser før finanskrisen i Væksten i arbejdspladser vil frem mod slutningen af 2017 især være at finde inden for bygge- og anlægssektorerne og inden for privat handel og service. Flere og flere bosætter sig i og pendler til deres arbejde. har således en positiv netto-udpendlingsfrekvens, der de seneste par år har ligget på omkring 4 % af de beskæftigede. Blandt sammenligningskommunerne er det kun, der også oplever en positiv netto-udpendling. Væksten i antallet af nye virksomheder etableret i pr indbyggere i fra 2015 overgås kun af, og i perioden kom der 221 nye virksomheder til. Antallet af hotelovernatninger i 4. kvartal lå på næsten flere end samme kvartal i VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

25 VEJLE KOMMUNE 25 EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT

26 Antallet af arbejdspladser i forventes at stige frem mod udgangen af 2017 og dermed overgå antallet af arbejdspladser i og Udvikling i antal arbejdspladser Indeks Hele landet ultimo 2017 er fremskrivninger, Indeksering med 2008 = indeks 100 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR Blandt sammenligningskommunerne har Kommune næstflest arbejdspladser Antallet af arbejdspladser, Hele landet ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, STAR 26 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

27 Antallet af arbejdspladser inden for bygge og anlæg, privat handel og service forventes at stige frem mod 2018, mens antallet af offentlige arbejdspladser forventes at falde Arbejdspladser fordelt på brancher i Kommune kommune Landbrug m.m Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR og Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS301 Forventet vækst i antal arbejdspladser fordelt på brancher ,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % - 0,2 % Landbrug m.m. Industri Bygge og anlæg Privat handel og service Offentlig service Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR samt Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS301 Kommune EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 27

28 PENDLING Mange bosætter sig i kommune og pendler til arbejde, mens sammenligningskommunerne i højere grad oplever en indpendling på nær, der ligeledes oplever en udpendling Netto-udpendlingsfrekvens i pct. af beskæftigede % 0 % -3 % -8 % -13 % ultimo 2017 er en fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR Netto-udpendling i procent af beskæftigelsen Udpendlingsfrekvens ,8 % -16,1 % -14,8 % -13,6 % -16,4 % -13,6 % -13,9 % -15,6 % -16,8 % -17,4 % -11,7 % -11,0 % -12,1 % -13,2 % -13,4 % -13,6 % -11,9 % -11,3 % -11,3 % -11,3 % 1,1 % 1,9 % 3,8 % 3,9 % 4,4 % 4,1 % 4,0 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % -1,0 % - 0,7 % -1,1 % - 0,7 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 1,7 % 3,4 % 4,2 % -15,1 % -14,8 % -15,9 % -15,1 % -15,0 % -14,8 % -14,7 % -14,6 % -15,2 % -15,6 % ultimo 2017 er fremskrivninger Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR 28 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

29 NYE VIRKSOMHEDER har den anden største vækst i antallet af nye etablerede virksomheder efter Vækst i antallet af nye virksomheder pr indbyggere % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Perioden dækker 1. januar december 2015 og tilsvarende for Oplysningerne om antallet af nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del, som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder Kilde: CVR-registret (cvr.dk) og Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM116 Udviklingen i antallet af nye etablerede virksomheder i absolutte tal Procent 4,7 % 25,2 % 18,5 % 15,1 % 13,2 % Perioden dækker 1. januar december 2015 og tilsvarende for Oplysningerne om nye virksomheder dækker over samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige årsager ikke bliver reelt aktive. Oplysningerne skal derfor først og fremmest ses som en indikator på væksten i virksomheder Kilde: CVR-registeret EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 29

30 TURISME oplever den største stigning i hotelovernatninger Udvikling i hotelovernatninger 4. kvartal kvartal Indeks K4 2014K4 2015K4 K4 Indeksering: 2013K4 = 100 Kilde: Visit flere overnatninger i 4. kvartal sammenlignet med 4. kvartal 2013 Hotelovernatninger 4. kvartal kvartal 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Kilde: Visit 30 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017

31 Antal hotelovernatninger har det næsthøjeste antal hotelovernatninger kun overgået af Udvikling i hotelovernatninger 4. kvartal kvartal K4 2014K4 2015K4 K4 Kilde: Visit EFTERSPØRGSEL ARBEJDSKRAFT VEJLE KOMMUNE 31

32 32 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 Kommune, Kommunikation, marts 2017

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted

Indholdsfortegnelse. Notatark. Hedensted Hedensted Notatark Sagsnr. 00.01.00-I00-6-17 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 24.7.2017 Baggrundsnotat BP 2017 Notatet præsenter en række forskellige figurer og tabeller udtrukket fra STAR og RAR- Østjyllands

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere