En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune"

Transkript

1 En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT 9 Erhvervsstrukturen Pendlingen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 ARBEJDSMARKEDET I NORDDJURS KOMMUNE Formålet med arbejdsmarkedsbeskrivelsen er at supplere Kommunebeskrivelse 011 med viden om den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i kommunen. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen for Norddjurs indeholder: en beskrivelse af udviklingen i udbudssiden, herunder udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og ledigheden både historisk og i fremtiden. Arbejdsstyrken er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. en beskrivelse af efterspørgselssiden, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, erhvervsstrukturen, beskæftigelsen og pendlingen både historisk og i fremtiden. Arbejdskraftefterspørgslen er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. SAMMENFATNING Hovedkonklusioner Overordnet viser arbejdsmarkedsbeskrivelsen, at Norddjurs har oplevet en lavere vækst end regionen som helhed igennem de seneste 10-1 år. Arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser er lavere end i 1997, mens beskæftigelsen er lidt højere i 009 på grund af stigende udpendling. Frem til 009 er der især forsvundet mange ufaglærte arbejdspladser og arbejdspladser inden for Industrien og Landbrugssektoren. I forbindelse med Finanskrisen er beskæftigelsen faldet i Norddjurs, men i næsten samme omfang som i regionen som helhed. Finanskrisen har medført faldende beskæftigelse især inden for Industrien, men også inden for Handel og transport og Bygge- og anlægsområdet. Fremskrivningerne viser, at arbejdsmarkedet i Norddjurs også i de kommende år forventes at blive præget af lav vækst. Arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser forventes at falde, mens beskæftigelsen stiger svagt, da der forventes et stigende antal udpendlere. Gruppen af personer uden for arbejdsstyrken forventes at vokse, hvilket betyder, at arbejdsstyrken i Norddjurs skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken jf. nedenstående figur Fremskrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011 1

4 Udbudssiden Norddjurs er blandt de kommuner i Midtjylland, som har begyndt at opleve demografisk modvind. På 10 års sigt forventes befolkningen at falde med 0,5%, og afgrænses befolkningen til de årige forventes et fald på hele 6,7%. Arbejdsstyrken i Norddjurs er faldet med 3,9% fra 1997 til 009, mens arbejdsstyrken i regionen som helhed er steget 3,0%. Fra 011 til 01 forventes arbejdsstyrken at falde med,5% i Norddjurs mod en stigning på,6% i regionen som helhed. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er lidt lavere i Norddjurs end i Midtjylland som helhed. 38% har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Samtidige har hele 44% en erhvervsfaglig uddannelse, mens kun 18% har en videregående uddannelse. Andelen af kortuddannede og faglærte er markant højere i Norddjurs end i Midtjylland. Frem til 05 forventes især færre kortuddannede i arbejdsstyrken i Norddjurs. SAMMENFATNING I februar 011 var ledigheden 6,7% i Norddjurs og igennem de seneste 4 år har ledighedsniveauet ligger højere end regionsgennemsnittet. I det seneste år er ledigheden i Norddjurs faldet med næsten 10%. Ledighedsudviklingen i det seneste år kendetegnes ved faldende ledighed for de mest konjunkturfølsomme grupper som 3F, Metalarbejderne, Byggefagene og KRIFA, men også for HK og Danske lønmodtagere. Modsat er ledigheden steget lidt blandt de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor. Ledighedsniveauet er dog fortsat højest inden for a-kasserne; Teknikerne, Byggefagene, 3F og NNF, og alene 3F s medlemmer udgør 41% af alle dagpengemodtagere i kommunen. Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Norddjurs kendetegnes ved relativt mange arbejdspladser inden for Landbrug, Industri og Bygge og anlæg. Den private servicesektor er derimod underrepræsenteret i Norddjurs i forhold til regionen som helhed. Fra 1997 til 009 er antallet af arbejdspladser i Norddjurs faldet 3%. Frem til finanskrisen har landbruget og industrien tabt mange arbejdspladser i Norddjurs, mens den private og offentlige servicesektor, samt Bygge- og anlægsbranchen har oplevet vækst. Finanskrisen har påvirket beskæftigelsen i Norddjurs negativt, men i næsten samme grad som regionen som helhed. I de kommende år forventes færre arbejdspladser inden for industri, landbrug og den offentlige sektor i Norddjurs og flere inden for dele af den private servicesektor. Samlet set forventes en svag nedgang i antal arbejdspladser på længere sigt. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt. Fremskrivningerne viser, at arbejdskraftefterspørgslen forventes at falde relativt mest for kortuddannede og grupper af faglærte i de kommende 10 år. Pendlingen er i Norddjurs kendetegnes ved en markant højere udpendling end indpendling. 30% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, mens kun 19% af de ansatte på arbejdspladserne i Norddjurs er indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav om geografisk mobilitet til arbejdsstyrken i Norddjurs. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

5 UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT Her beskrives den seneste udvikling, prognoserne og uddannelsesniveauet for befolkningen og arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune, og der gives et overblik over den seneste udvikling i ledigheden. Befolkningen Ved indgangen til 010 var der indbyggere i Norddjurs Kommune. Befolkningstallet er faldet de seneste år, og den seneste befolkningsprognose viser, at befolkningstallet fortsat forventes at falde i en periode, efterfulgt af en stigning. Frem til 00 forventes et fald på 0,5%, og frem til 040 forventes en stigning på 4,5%. Befolkningstallet forventes at stige i hele Midtjylland, i Østjylland og i Vestjylland. Stignin- gen frem til 040 i Norddjurs forventes at være markant lavere end stigningen i hele Midtjyl- land. 1 FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 1997 TIL 010 OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR 010 TIL 040 FOR NORDDJURS OG MIDTJYLLAND Fremskrivning 100 Indeks: 1997= Norddjurs Midtjylland Kilder: Danmarks Statistik, og SAM-K/LINE-modellen TABEL 1. BEFOLKNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR NORDDJURS OG MIDTJYLLAND Befolkning Procentvis udvikling Befolkningen i alt Norddjurs ,5% 4,5% Midtjylland ,1% 13,6% Landsdel Østjylland ,1% 18,0% Landsdel Vestjylland ,4% 4,9% 16 til 64-årige Norddjurs ,7% -1,0% Midtjylland ,% 0,8% Landsdel Østjylland ,4% 5,5% Landsdel Vestjylland ,3% -8,8% 1 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011 3

6 I 010 udgjorde befolkningen i den erhvervsaktive alder (16 til 64 år) 63% af den samlede befolkning i Norddjurs. Modsat befolkningsudviklingen forventes antallet af personer i den erhvervs aktive alder at falde frem til 040 i Norddjurs, mens der forventes en lille stigning i Midtjylland som helhed. Fordelt på alder forventes befolkningstallet i Norddjurs at stige frem til 00 for de 0 til 30- årige og de 66-årige og derover. Modsat forventes antallet af unge under 18 år og antallet af 30 til 50-årige at falde, mens der forventes samme antal i de resterende aldersgrupper. FIGUR. BEFOLKNINGENS ALDERSSAMMENSÆTNING I NORDDJURS I 010 OG år 5 år 10 år 15 år 0 år 5 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år Arbejdsstyrken I 009 var der personer i arbejdsstyrken i Norddjurs. Udviklingen viser, at arbejds- er faldet fra 1997 til 005, efterfulgt af en stigning frem til 008. Som følge af lavkon- j unkturen er arbejdsstyrken faldet i 009, og prognoserne frem til 05 viser, at arbejdsstyr- styrken ken fortsat forventes at falde. FIGUR 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FRA 1997 TIL 009 OG ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FOR 010 TIL 05 FOR NORDDJURS OG MIDTJYLLAND 10 Fremskrivning 1997=100 ks: Inde Norddjurs Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

7 Udviklingen i Norddjurs har fulgt stort set samme tendens som udviklingen i hele Midtjylland med en stigning fra 005 til 008 og et fald i 009 og 010. Derimod forventes arbejdsstyrken i hele Midtjylland igen at stige let fra 011 og frem. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Knap hver tredje i arbejdsstyrken i Norddjurs har grundskolen som højeste fuldførte uddan- nelse, mens 44% har fuldført en erhvervsuddannelse, og 13% har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Sammenlignet med uddannelsesniveauet i hele Midtjylland er der markant flere i Norddjurs, der har grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Modsat er der markant færre i Norddjurs, der har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. FIGUR 4. ARBEJDSSTYRKENS UDDANNELSESNIVEAU I % 80% % 11% 5% 7% 8% 4% 16% 17% 14% 6% 6% 6% 60% 44% 36% 34% 39% 40% 6% 9% 10% 7% 0% 3% 6% 4% 30% 0% Norddjurs Midtjylland Østjylland Vestjylland Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU FIGUR 5. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU FRA 1997 TIL 009 OG FREMSKRIVNING AF ARBEJDSSTYRKEN FRA 010 TIL 05 I NORDDJURS Frem skrivning Indeks: 1997= Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU I alt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011 5

8 Siden 1997 har Norddjurs oplevet et kraftigt fald i antallet af personer, der højest har fuldført grundskolen. Antallet af erhvervsuddannede og videregående uddannede er derimod steget, mens antallet af gymnasialt uddannede har varieret over perioden. Prognoserne for arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau viser, at antallet af kortuddannede fortsat forventes at falde. Samtidig forventes antallet af erhvervsuddannede at falde svagt, mens der fortsat forventes en svag stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse. Befolkningens uddannelsesniveau I Norddjurs er der markante forskelle på uddannelsesniveauet for befolkningen, arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. I hele befolkningen i den erhvervsaktive alder er der flere kortuddannede og lidt færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. Forskellene er mere markante for personer uden for arbejdsstyrken, hvor der er markant flere med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og markant færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. FIGUR 6. UDDANNELSESNIVEAUET I NORDDJURS I % 80% % % 3% 1% 10% 11% 6% 5% % 3% 4% 5% 5% 60% 39% 44% 4% 5% 40% 5% 6% 6% 6% 0% 39% 3% 40% 0% Befolkning Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Ledigheden I februar 011 var der 1.6 bruttoledige i Norddjurs, svarende til 6,7% af arbejdsstyrken. Siden februar 010 er ledigheden faldet fra personer, et fald på 9,3%. Udviklingen viser, at ledigheden var højest i februar 010. Herefter faldt ledigheden markant frem til august 010, men efterfølgende er den igen steget. Siden januar 007 har Norddjurs generelt haft et højere ledighedsniveau end Midtjylland som helhed, men i sommeren 009 og sommeren 010 har ledigheden i Norddjurs stort set ligget på niveau med regionsgennemsnittet. I februar 011 var ledighedsniveauet i Norddjurs derimod blandt de højeste i regionen. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

9 Fordelt på ydelser var der i februar bruttoledige dagpengemodtagere og 116 bruttoledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Norddjurs. Udviklingen viser, at ledigheden er langt mere konjunkturfølsom for dagpengemodtagerne end for de jobklare kontant- Siden juli 008, hvor ledigheden var lavest, er bruttoledigheden således hjælpsmodtagere. steget 80% for dagpengemodtagerne og kun 15% for kontanthjælpsmodtagerne. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I NORDDJURS OG MIDTJYLLAND 8% 6% 4% % 0% 007M01 007M04 007M07 007M10 008M01 008M04 008M07 008M10 009M01 009M04 009M07 009M10 010M01 010M04 010M07 010M10 011M01 Norddjurs Midtjylland Østjylland Vestjylland FIGUR 8. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I NORDDJURS FORDELT PÅ YDELSER M01 007M04 007M07 007M10 008M01 008M04 008M07 008M10 009M01 009M04 009M07 009M10 010M01 010M04 010M07 010M10 011M01 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser var ledigheden i Norddjurs i februar 011 lavest for Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, lærernes a-kasse DLF-A, FTF-A og Ledernes a-kasse. Modsat var ledigheden højest for Teknikerne, Byggefagenes a-kasse, 3F og NNF. Siden februar 010 er ledigheden faldet mest for 3F, Danske Lønmodtageres a-kasse, Metalarbejderne, Kristelig a-kasse og El-faget. Ledigheden er derimod steget mest for a-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, Frie funktionærers a-kasse, Business Danmark og Teknikerne. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011 7

10 Endelig er ledigheden i Norddjurs antalsmæssigt størst i 3F, Kristelig a-kasse og HK. Mere end 60% af dagpengemodtagerne i Norddjurs er medlem af en af de tre a-kasser, og alene 3F s medlemmer udgør 41% af alle kommunens dagpengemodtagere. TABEL. LEDIGHEDEN I NORDDJURS I FEBRUAR 011 FORDELT PÅ A-KASSER Antal ledige Ledighedsprocent Udvikling fra februar 010 A-kasser AAK 8 6,8% 0,9% -point Business 8 8,3%,6% -point Byggefag 31 15,7% -0,4% -point BUPL-A 1 3,% 1,5% -point Danske Lønmodt. 31 7,1% -,8% -point DSA 1 0,3% 0,0% -point El-Faget 9 4,5% -1,4% -point FOA 94 6,% 1,4% -point 3F ,4% -3,1% -point Frie Funkt. 10 8,3%,7% -point Funkt. og Serv. 4 5,6% 0,9% -point FTF-A 16,5% 0,0% -point NNF 14 13,% -0,8% -point HK 115 7,0% -0,3% -point IAK 9 4,5% 0,1% -point Journalistik 4 10,3% 5,3% -point Kristelig 115 9,3% -1,8% -point Lederne 1,8% 0,0% -point DLF-A 6 1,% 0,% -point Magistrene 5 4,4% 1,% -point Metalarb. 78 7,9% -,6% -point Min A-kasse 10 5,1% 1,0% -point Dana 1 3,8% -0,% -point ASE 34 3,0% -0,6% -point SLA 13 4,0% 1,9% -point Teknikerne 19 16,%,1% -point CA 3 4,% -0,5% -point 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

11 UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT I dette afsnit beskrives udviklingen i erhvervsstrukturen og arbejdskraftefterspørgslen i Norddjurs, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, brancheudviklingen og frem- skrivninger af antallet af arbejdspladser. Desuden belyses pendlingen og uddannelsessammensætningen i brancherne. Erhvervsstrukturen Erhvervsstrukturen i Norddjurs kendetegnes ved flere arbejdspladser inden for Landbrug, Industri og Bygge- og anlægssektoren end i regionen som helhed. I Norddjurs udgør de tre sektorer 33% af alle arbejdspladser mod 7% i regionen som helhed. Den private servicesektor er derimod lidt mindre med en andel på 3% i Norddjurs mod 39% i regionen. Den offentlige sektor er derimod lidt større i Norddjurs. TABEL 3. ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Antal arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Norddjurs Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet I alt Andel af alle arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Norddjurs Landbrug, skovbrug og fiskeri,6% 3,4% 6,4% Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 13,9% 17,4% 18,4% Bygge og anlæg 6,4% 6,4% 8,3% Handel og transport 3,9% 3,4% 1,9% Information og kommunikation 3,6%,8% 1,3% Finansiering og forsikring 3,1%,% 1,9% Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,3% 1,1% Erhvervsservice 9,7% 8,9% 5,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30,6% 9,9% 30,7% Kultur, fritid og anden service 4,% 3,8% 4,0% Uoplyst aktivitet 0,6% 0,6% 0,6% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Figur 9 viser antallet af arbejdspladser fordelt på brancher i Norddjurs og Midtjylland. Figu- viser, at inden for industrien er Norddjurs især overrepræsenteret med arbejdspladser ren inden for Træ- og papirindustri inkl. trykkerier og Metalindustri. Derudover har Norddjurs relativt mange arbejdspladser inden for Sociale institutioner, Undervisning, Hoteller og restauranter, Transport, Bygge- og anlæg og Landbrug, skovbrug og fiskeri. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011 9

12 FIGUR 9. ERHVERVSSTRUKTUREN FORDELT PÅ BRANCHER S Andre serviceydelser mv. R Kultur og fritid QB Socialeinstitutioner QA Sundhedsvæsen P Undervisning O Offentlig administration, forsvar og politi N Rejsebureauer, rengøring og anden MC Reklame og øvrige erhvervsservice MB Forskning og udvikling MA Rådgivning mv. L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester JB Telekommunikation JA Forlag, tv og radio I Hoteller og restauranter H Transport G Handel F Bygge og anlæg E Vandforsyning og renovation D Energiforsyning CM Møbel og anden industri mv. CL Transportmiddelindustri CK Maskinindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CI Elektronikindustri CH Metalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CF Medicinalindustri CE Kemisk industri CD Olieraffinaderier mv. CC Træ- og papirindustri, trykkerier CB Tekstil- og læderindustri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri B Råstofindvinding A Landbrug, skovbrug og fiskeri Region Midtjylland Norddjurs 0% % 4% 6% 8% 10% 1% 14% 16% 18% Udviklingen i erhvervsstrukturen Udviklingen i erhvervsstrukturen fra 1997 til 009 viser, at Norddjurs har haft en væsentlig lavere vækst i antallet af arbejdspladser end regionen som helhed. Det gælder især fra 00 til 005, hvor ca arbejdspladser blev tabt i Norddjurs. Samlet set er antallet af arbejdspladser i Norddjurs faldet med 3% fra 1997 til 009, svarende til en nedgang på 450 arbejdspladser. I regionen som helhed har væksten været på 9% og der er kommet nye arbejdspladser. Perioden fra 1997 til 009 kendetegnes ved et stort fald på h.h.v. 36% og 18% i antal arbejdspladser inden for h.h.v. landbrugssektoren og Industrien, mens de andre hovederhverv samlet set har oplevet fremgang. Inden for de enkelte områder har udviklingen været følgende fra 1997 til 009: Landbrug, skovbrug og fiskeri: -600 arbejdspladser (-36,1%) Industri mv.: -685 arbejdspladser (-18,3%) Bygge og anlæg: +59 arbejdspladser (+3,3%) Handel og transport mv.: +153 arbejdspladser (+4,4%) Anden privat service: +199 arbejdspladser (+14,%) Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur: +4 arbejdspladser (+4,0%) I alt: -450 arbejdspladser (-,7%) 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

13 Norddjurs er påvirket af finanskrisen i perioden 009 til 011. Herefter forventes antallet af arbejdspladser at stabilisere sig på et lidt lavere niveau end før krisen, men med en faldende tendens. Fremskrivningerne viser, at der kun forventes fremgang inden for dele af den private servicesektor, men der forventes en generel nedgang i de andre sektorer. FIGUR 10. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 009 OG FREMSKRIVNING FOR PERIO- DEN 010 TIL Fremskrivning Indeks: = Norddjurs Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen FIGUR 11. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA 1997 TIL 009 I NORDDJURS OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 010 TIL 05 Antal arbejdspladser Fremskrivning Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindv. og fors.virk. Bygge og anlæg Handel og transport mv. Anden privat service Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Note: Anden privat service dækker over brancherne: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning og Erhvervsservice Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på uddannelse Efterspørgslen efter forskellige typer af uddannet arbejdskraft varierer i de forskellige hovederhverv i Norddjurs. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

14 Med en andel på over 50% med grundskoleuddannelse har landbrugssektoren, Handel og transport og Information og kommunikation relativt flest kortuddannede blandt de ansatte. Finansiering og forsikring, Bygge- og anlægsbranchen og Industrien har en høj andel faglærte. Her udgør de h.h.v. 61%, 58% og 49% af de ansatte. Den offentlige sektor har især en høj efterspørgsel efter arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (herunder blandt andre pædagoger, folkeskolelærere og sygeplejersker). FIGUR 1. UDDANNELSESSAMMENSÆTNINGEN I HOVEDERHVERVENE I NORDDJURS % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 10% 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service LVU MVU KVU Erhvervsfaglige uddannelser Studenter, hf, hhx, htx Grundskole inkl. uoplyst/ukendt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Arbejdskraftefterspørgslen har ændret sig markant i perioden fra 1997 til 009. Generelt er kvalifikationskravene til arbejdskraften steget, og i de kommende år forventes fortsat stigende krav til arbejdskraften. FIGUR 13. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 009 FORDELT PÅ UDDANNELSES- GRUPPER OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 010 TIL 05 I NORDDJURS Fremskrivning l personer Anta Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

15 Antallet af faglærte arbejdspladser er steget med 534 i perioden, en fremgang på 9%. I Efterspørgslen er især er faldet i forhold til de kortuddannede med grundskolen som høje- ste fuldførte uddannelse. Antallet af arbejdspladser for de kortuddannede er faldet med fra 1997 til 009, en nedgang på %. I de kommende år forventes faldende efterspørgsel efter kortuddannede. Fremskrivningen viser, at der forventes et fald på ca. 800 arbejdspladser for kortuddannede frem til 01 (-14%). fremskrivningsperioden forventes en mere negativ udvikling for den faglærte gruppe samlet set. Frem til 01 forventes en nedgang på ca. 700 arbejdspladser (-11%). Gruppen af videregående uddannede har generelt oplevet stigende efterspørgsel. Samlet set er antallet af arbejdspladser for videregående uddannede steget med 485 (16%). I fremskrivningsperioden forventes stort set uændret efterspørgsel efter videregående uddannede frem til 01 (+%) dog ikke for de langt videregående uddannede, hvor der forventes en vækst på ca. 0%. Pendlingen Arbejdskraftens pendling og geografiske mobilitet påvirker både virksomhedernes mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og arbejdsstyrkens ledighed og jobmuligheder. Pendlingen er forskellig inden for de enkelte hovederhverv i Norddjurs. Blandt andet tiltrækker den offentlige sektor flest indpendlere (antalsmæssigt), mens Finansiering og forsikring har relativt flest indpendlere med en andel på 4% blandt de ansatte. Den højeste udpendling er inden for Information og kommunikation, hvor 40% af de beskæftigede i Norddjurs er udpendlere. Antalsmæssigt er der flest udpendlere inden for Handel og transport, den offentlige sektor og Industrien. TABEL 4. PENDLINGEN I NORDDJURS FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Overordnet set kendetegnes Norddjurs ved, at der i 009 er markant flere udpendlere end indpendlere. Samlet set er der 5.88 udpendlere, hvilket betyder, at 30% af de beskæftigede i Norddjurs pendler ud af kommunen. Tilsvarende er der 3.05 indpendlere, hvilket svarer til, at 19% af arbejdspladserne i Norddjurs er besat med personer, som pendler ind til kommunen. Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel indpendlere Andel udpendlere Norddjurs I alt % 30% 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri % 9% Industri, råstofindv. og fors.virksomhed % 31% 3 Bygge og anlæg % 34% 4 Handel og transport mv % 35% 5 Information og kommunikation % 40% 6 Finansiering og forsikring % 9% 7 Ejendomshandel og udlejning % 6% 8 Erhvervsservice % 35% 9 Offentlig adm., undervisning og sundhed % 8% 10 Kultur, fritid og anden service % 9% 11 Uoplyst aktivitet % 3% Note: Andel indpendlere: Andel af alle arbejdspladser i den enkelte branche, som er besat med indpendlere. Andel udpendlere: Andel af beskæftigede med bopæl i kommunen, som pendler ud af kommunen. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

16 Figur 14 viser udviklingen i antal beskæftigede (personer med bosted i Norddjurs, som er i beskæftigelse), antal arbejdspladser (antal personer, som har arbejdssted ved en virksomhed i Norddjurs), og ind- og udpendlingen fra 1997 til 009. Figuren viser, at både ind- og udpendlingen er steget og forventes at stige fremover. Derudover viser figuren, at udpendlingen er steget en del mere end indpendlingen frem til 009. Udpendlingen er i alt steget 39% fra 1997 til 009, mens indpendlingen er steget 7%. Baggrunden er, at den lokale arbejdskraftefterspørgsel i Norddjurs har udviklet sig relativt dårligere end i andre dele af Østjylland. Dvs. at stadig flere i Norddjurs må pendle ud af kommunen for at finde beskæftigelse. Fremskrivningerne viser, at denne tendens forventes at fortsætte på sigt og at udpendlingen derfor stiger relativt mere end indpendlingen. FIGUR 14. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER, SAMT INDPENDLINGEN OG UDPENDLINGEN FRA 1997 TIL 009 OG FREMSKRIVNING FOR 010 TIL Frem skrivning Antal personer Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Den aktuelle beskæftigelsesudvikling kan ikke belyses med tal fra Danmarks Statistik, hvor de seneste tal er opgjort pr Dog er det muligt at få et billede af den aktuelle udvik- ling ved at benytte de såkaldte e-indkomstdata, som kan findes i DREAM-databasen. E- indkomstdata belyser antallet af lønmodtagere baseret på oplysninger fra SKAT og kan vise den løbende udvikling i beskæftigelsen hver måned frem til januar 011. E-indkomstdataene viser, at beskæftigelsen i Norddjurs stort set har fulgt samme mønster som i regionen som helhed igennem Finanskrisen dog med større sæsonudsving i Norddjurs end i regionen. Samlet set er beskæftigelsen faldet med 5,8% i Norddjurs fra januar 008 til januar 011, mens faldet i regionen har været på 4,9%. I gennem 010 har udviklingen været mere positiv i både Norddjurs og regionen som helhed end i BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 011

17 FIGUR 15. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I NORDDJURS SAMMENLIGNET MED HELE REGIONEN FRA JANUAR 008 TIL JANUAR eks: Jan. 008= 100 Ind an-08 pr j a jul-0 okt- jul-0 jan- apr-0 okt- jul-1 jan- apr-1 okt- jan- Norddjurs Midtjylland Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Fordelt på hovederhverv er beskæftigelsen faldet inden for Industri, Handel og transport og Bygge- og anlæg især igennem 009. FIGUR 16. ÅRLIG ÆNDRING I BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA JANUAR 008 TIL JA- NUAR Ændring pr. år Landbrug mv. Industri mv. Byggeog anlæg Handel og transp. Information og komm. Finans. og forsikr. Ejend. handel og udl. Erhv.ser vice Offentlig sektor Kultur, fritid mv. Udv Udv Udv Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Note: Udviklingen hvert år dækker udviklingen fra januar til januar. Det vil sige, at udviklingen dækker ændringen i e-indkomstbeskæftigelsen fra januar 010 til januar 011. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE

18 Fire analyser du har gavn af at kende: AC-analyse Analyserapport Kontrakt 01 Arbejdsmarkeds- 010 overblik Find dem - og andre analyser - på Kontaktperson: Anna Dorthe Kirkeby Beskæftigelsesregion Midtjylland

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Kommunenotat. Viborg Kommune

Kommunenotat. Viborg Kommune Kommunenotat Viborg Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Viborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Kommunenotat. Struer Kommune

Kommunenotat. Struer Kommune Kommunenotat Struer Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Struer Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere