ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug"

Transkript

1 ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug

2 Indhold Kontrolknapper Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier Bruge AC adapteren...6 Betjening af din radio - DAB...7 Valg af station - DAB...8 Display-måder - DAB...9 Sådan finder du nye stationer - DAB...10 Sekundære serviceenheder - DAB...10 Manuel tuning - DAB...11 Visning af signalstyrke - DAB...11 Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB...12 Betjene din radio - Søgning - FM...13 Manuel tuning - FM...14 Display-måder - FM...15 Favorit knap...16 Genkalde din favoritstation...16 Forindstillede stationer DAB og FM...17 Stereo / Mono indstilling - FM...18 Indstilling af scanne følsomhed - FM...19 Software-version...20 Nulstilling af system...21 Høretelefonsindgang...22 Ekstra input-stik...22 Linje ud fatning...22 Nogle få ord om batterier Display baggrundsbelysning...25 USB-stik til opgradering af software...25 Generelt...26 Specifikationer...26 Kredsløbsfunktioner...26 Garanti...Bagside 1

3 Kontrolknapper (Top) Højttaler 2. Regulering af lydstyrke 3. Tænd/Sluk-knap 4. Favorit-knap 5. DAB/FM-knap 6. Auto-Tuning-knap 7. Info-knap 8. Forindst.-knap 9. Tuning / Vælger-knap 10. Ekstra input-stik 11. LCD display 12. Oplad / Indikator for lavt batteri 13. Høretelefonsindgang 2

4 Kontrolknapper (Bagside) Teleskopantenne 15. Fatning til linje ud 16. DC indgang fatning 17. Skrue til batteriaflukke 17 3

5 Batteridrift med alkaline batterier (se også side 23) 1. Sørg for at din radio er afbrudt fra lysnettet og at antennen er trukket helt ind. 2. Åbn batteridækslet på basens enhed, ved at bruge en normal skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet. 3. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen Alkaline. 4. Isæt fire LR14 (C størrelse) Alkaline batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. 5. Luk batteridækslet og spænd skruen forsigtigt med en normal skruetrækker. Overspænd ikke. 2 VIGTIGT: når der bruges Alkaline batterier skal batterikontakten placeres i positionen Alkaline. Hvis ikke du gør dette kan det medføre alvorlig skade på batterierne eller radioen. Når batterierne er flade, vil oplade/indikator for lavt batteri lyse rødt i et kort øjeblik. Radioen slukker derefter automatisk. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne udskiftes, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. Vi anbefaler af økonomiske årsager at Vintage altid bruges via AC adapteren når det er muligt, og at batterierne kun bruges lejlighedsvis. Hvis det forventes at lytte over en længere periode, anbefales det at bruge genopladelige batterier. 3 4

6 Batteridrift med genopladelige batterier (se også side 23) De første par gange du oplader et nyt sæt batterier, kan du opleve af opladningen og spilletiden er meget kort. Normal drift opnås efter 3 eller 4 opladninger - afladningscykler. Batterierne oplades kun når radioen er tilsluttet til lysnettet via adapteren og den slukkes ved at bruge knappen On/Off. 1. Sørg for at din radio er afbrudt fra lysnettet og at antennen er trukket helt ind. 2. Åbn batteridækslet på basens enhed, ved at bruge en normal skruetrækker til at løsne skruen på batteridækslet. 3. Flyt kontakten inden i batteriaflukket til positionen NiMH. 4. Isæt fire genopladelige LR14 (C størrelse) batterier i pladserne i rummet. Sørg for at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i batteriaflukket. Radioen er designet til at blive brugt med Nikkel-metalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. 5. Luk batteridækslet og spænd skruen forsigtigt med en normal skruetrækker. Overspænd ikke. 6. Tilslut lysnetadapteren til din radio og tilslut derefter adapteren til lysnettet. 7. Ladelampen blinker grønt for at angive at batterierne oplader. Batterierne vil blive fuldt opladet på cirka 3-7 timer afhængigt af deres kapacitet. Ladelampen viser en fast grøn lampe, når batteriopladningen er komplet. 2 3 VIGTIGT: når der bruges genopladelige batterier skal batterikontakten placeres i positionen NiMH. Batterierne oplades kun når radioen er slukket og tilsluttet til vekselstrømsadapteren. 5

7 Batteridrift med genopladelige batterier fort. Når batterierne er flade vil oplade / Indikator for lavt batteri lyse rødt et kort øjeblik. Radioen slukker derefter af sig selv. Det er muligvis ikke muligt at tænde for radioen igen, indtil batterierne er genopladet, eller indtil radioen tilsluttes til lysnetadapteren. VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin, brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. Bruge vekselstrømsadapteren 1. Sæt adapterens stik ind i fatningen DC in socket på bagsiden af din radio. 2. Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Hver gang adapteren tilsluttes til radioen og tændes på lysnettet, afbrydes batterierne automatisk. Hvis adapteren er tilsluttet til radioen, men ikke er tændt, vil radioen køre på batterierne, hvis de er isat. Vekselstrømsadapteren skal afbrydes fra lysnettet og radioen når den ikke er i brug. VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal adapteren tages helt ud af stikkontakten. 6

8 Betjening af din radio - DAB 1. Træk teleskopantennen helt ud. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Displayet viser Welcome to DAB. 3. Hvis det er første gang radioen tages i brug, udføres en hurtig scanning af Bånd III for DAB kanaler. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station Under scanningsprocessen viser den nederste linje på displayet et søjlediagram der angiver scanningens fremskridt. 5. Når scanningen er færdig vælges den første station (i alfanumerisk rækkefølge A...Z). 6. Hvis stationslisten stadig er tom efter scanningen, viser din radio Service not available. 7. Hvis der ikke findes nogle signaler, kan det være nødvendigt at omplacere din radio til en position der giver bedre modtagelse. Derefter kan du enten slukke eller tænde for din radio igen, eller trykke på knappen Auto Tune for at gentage scanningen. 7

9 Valg af station - DAB 1. Den øverste linje på displayet viser navnet på stationen der er valgt i øjeblikket. 2. Drej knappen Tuning for at bevæge gennem listen over tilgængelige stationer, på den nederste linje på displayet. Stop drejning af knappen Tuning når de finder den station du ønsker at høre. 2,3 3. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge stationen. Displayet kan vise Now Tuning... mens din radio leder efter den nye station. 4. Indstil knappen Volume til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser Service not available, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. 4 Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 17. 8

10 Display-måder - DAB Din radio har et udvalg af displaytilstande: 1. Tryk og slip Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder. 1 a a. Rullende teskt Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b b. Programtype Viser hvilken type station, der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. c. Multiplex-navn Viser navnet på det DAB-multipleks den aktuelle station tilhører. c d. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. d e. Frekvens Viser frekvensen for DAB multiplex for stationen der lyttes til. f. Bitrate & lydtype Viser den digitale bithastighed & lydtype for stationen der lyttes til. e g. Signalstyrke Viser et diagram for signalstyrken der modtages. Den klare ufyldte rektangel angiver et minimalt signalniveau der er nødvendigt for tilfredsstillende modtagelse. f g 9

11 Finde nye radiostationer - DAB Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye stationer følger du denne fremgangsmåde: 1. Tryk og slip knappen Auto Tune. Displayet viser Scanning... og din radio udfører en scanning af DAB kanaler på Bånd III. Som nye stationer findes, stiger tælleren i højre side af displayet og radiostationerne tilføjes til listen gemt på radioen. 1 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en radiostation har en sekundær service tilknyttet til sig viser displayet >> ved siden af stationens navn på stationslisten. Den sekundære service vises derefter umiddelbart efter den primære service når du drejer knappen Tuning med uret. 2. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge stationen. 1,2 3. Når den sekundære service lukker ned, vil din radio automatisk skifte tilbage til hoved radiostationen (eller primære service) hvis den stadig er tilgængelig. 10

12 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille direkte til de forskellige DAB kanaler på Bånd III. 1. Tryk og hold knappen Info nede indtil displayet viser Manual Tune. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge denne funktion Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DAB kanal. 3. Tryk og slip knappen Tuning. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen Tryk og slip knappen Tuning for at vende tilbage til tilstanden normal tuning. Signalstyrke display - DAB 1. Tryk gentagne gange og slip knappen Info indtil den nederste linje på displayet viser signalstyrken Placer din radio og prøv at justere antennen så der viser det maksimale antal sorte rektangler på displayet for signalstyrke. Normalt vil den bedste modtagelse blive fundet med antennen trukket helt ud. 3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal for en tilfredsstillende modtagelse. 11

13 Indstillinger af Dynamic Range Control - DAB Dynamic Range Control (også kendt som DRC) kan gøre svage lyde lettere at høre når din radio bruges i et larmende miljø. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio Tryk og hold knappen Info. Displayet viser Manual Tune. 3. Drej knappen Tuning indtil displayet viser DRC Tryk og slip knappen Tuning for at gå ind tilstanden til justering. 5. Drej knappen Tuning for at vælge den ønskede DRC indstilling (standard er 0). DRC 0 - DRC slukkes, udsendt DRC ignoreres. DRC 1/2 - DRC niveau er indstillet til 1/2 som sendes af radioudsendelsen. DRC 1 - DRC niveau er indstillet som afsendt af radioudsendelsen Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til normal tuningsfunktion. Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 12

14 Betjening af din radio - Tuning - FM 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-båndet. 4. Tryk og slip omgående knappen Auto Tune, din radio scanner i opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper automatisk når den finder en station der er stærk nok Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn For at finde andre stationer, tryk og slip knappen Auto Tune som før. 7. For at scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens) tryk og hold knappen Auto Tune nede i 2 sekunder og slip derefter. 8. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd Indstil Volume knappen til den ønskede indstilling. Brug af forindstillede radiostationer til valg af dine fortrukne radiostationer er beskrevet på side 17. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet Stereo / Mono indstilling - FM på side 18 for yderligere detaljer. 13

15 Manuel tuning - FM 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-båndet. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne helt ud for FM modtagelse. 1,6 3. Drej knappen Tuning for at indstille til en station. Med hvert tryk på knappen, skifter frekvensen op eller ned med 50 khz Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra enden af det modsatte bølgebånd. 5. Indstil Volume knappen til den ønskede indstilling. 6. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet Stereo / Mono indstilling - FM på side 18 for yderligere detaljer

16 Display-måder - FM Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. I FM-tilstand kan displayets bundlinje indstilles til enhver af de følgende displayindstillinger: 1 a 1. Tryk og slip knappen Info for at gennemgå hver af indstillingerne. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b b. Programtype Viser hvilken type station der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. c c. Tid og dato Viser den aktuelle tid og dato. d. Frekvens Viser frekvensen for stationen der lyttes til.. d e. Lydtilstand Display viser Auto (stereo) eller Mono. Bemærk: Din radio viser No Radio Text på den nederste linje på displayet, hvis der ikke er nogen tilgængelig rullende tekst og No PTY hvis der ikke findes oplysninger om programtype. e 15

17 Favorit knap Din radio er udstyret med en knap til automatisk valg af det ønskede bølgebånd og til at indstille til din favorit radiostation. Med denne knap kan du gemme en favoritstation fra enten DAB eller FM bølgebånd. For at opsætte din favoritstation, skal disse trin følges: 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne på din radio helt ud. 2. Vælg det ønskede bølgebånd (DAB eller FM) og indstil til den ønskede radiostation, som beskrevet på de foregående sider. 3. Tryk og hold knappen Favourite nede (i 5 sekunder) indtil displayet viser My Fav. saved. 3 Genkalde din favorit station 1. Træk forsigtigt den teleskopiske antenne ud og tænd for din radio. Hvis din radio er i tilstanden Auxiliary Input, tryk og slip knappen DAB/ FM for at vælge normal radiodrift. 2. Tryk kort på knappen Favourite, din radio vil automatisk vælge DAB eller FM bølgebånd som nødvendigt og derefter indstille til radiostationen gemt i favorit hukommelsen. 2 16

18 Forindstillede stationer - DAB og FM For at gøre det lettere at indstille din radio til dine fortrukne stationer, kan du gemme valgte radiostationer som forindstillinger. Din radio gemmer forindstillinger adskilt fra DAB og FM radio tilstande. Du kan indstille lige så mange forindstillinger du vil i hver tilstand. Du kan let skifte mellem visning af alle DAB stationer (eller alle FM frekvenser) og kun at vise dem du har indstillet som forindstillinger. Enhver station eller frekvens som er blevet markeret som forindstillet, kan let have slettes hvis dine præferencer ændrer sig. Forindstillinger gemmes når din radio slukkes. 1. For at opsætte dine forindstillede stationer, indstil til den ønskede station. 2. Tryk og hold knappen Preset nede indtil displayet viser V-symbol ved siden af det næste navn på en radiostation eller frekvens. Dette angiver at radiostationen er markeret som en forindstilling. For at annullere den aktuelle markering, tryk og hold knappen Preset nede igen. 2,4 3. Gentag trin 1 og 2 som nødvendigt, for at andre stationer som du ønsker som forindstillinger. 4. For kun at vise de forindstillede stationer for det aktuelt indstillede bølgebånd under indstilling, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet vises på displayet For at lytte til en af de forindstillede radiostationer, drej knappen Tuning indtil den ønskede radiostation vises. Tryk og slip knappen Tuning for at vælge og indstille denne station. 6. For at annullere visningen af de forindstillede stationer, tryk og slip knappen Preset så hjertesymbolet forsvinder fra displayet. Din radio vil være i stand til at gå ind på den fulde stationsliste ved at bruge knappen Tuning. 6 17

19 Stereo / Mono-indstilling - FM (kun høretelefoner) Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne 13-14) 1 3. Tryk og slip knappen Tuning så displayet viser Switch to Mono. Radioen afspiller den aktuelle station i mono. Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at tune ind på en anden radiostation. 4. Hvis du ønsker at annullere Mono tilsidesættelse mens du lytter til den aktuelt indstillede radiostation, tryk og slip knappen Tuning så displayet viser Switch to Auto. Radioen afspiller den aktuelle station hvis signalet er stærkt nok

20 Indstilling af scanningsfølsomhed - FM Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere væk. Din radio inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-scan funktionen Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Hvis nødvendigt, tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-båndet Tryk og hold knappen Info nede indtil displayet viser FM Scan Zone tryk derefter på knappen Tuning for at gå ind i scanneområdets valgmenu. 4. Drej knappen Tuning for at skifte mellem Lokale og fjerne indstillinger på displayets nederste linje. Den fjerne valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning. Den aktuelt lagrede indstilling, vises med en stjerne på displayet Tryk og slip knappen Tuning for at bekræfte dit valg. Radioen vender derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den lokale eller fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den ændres eller indtil systemet nulstilles. Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler

21 Software-version Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. 1. For at se software-versionen på displayet, skal du sikre dig at din radio er i DAB tilstand og tryk og hold knappen Info nede i 2 sekunder Drej knappen Tuning indtil displayet viser SW version. Tryk på knappen Tuning software-versionen vises på displayet. 2 20

22 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller hvis nogle tal på displayet mangler eller ikke er hele, er det muligt at genoprette normal drift ved at udføre en nulstilling af systemet på din radio. Dette genopretter radioens indstillinger fra fabrikken. Ingen forindstillinger gemmes og listen over DAB radiostationer går tabt. Hvis du er flyttet til en anden del af landet og ønsker at slette de lokale DAB stationer som ikke længere er tilgængelig fra listen, kan du udføre den følgende procedure. Din radio scanner automatisk for DAB-stationer tilgængelige på din aktuelle placering igen, når den genstarter. 1. Sørg for at din radio er i DAB eller FM tilstand. Tryk og hold knappen Info nede i 2 sekunder Drej knappen Tuning indtil displayet viser Factory Reset, tryk og slip derefter knappen Tuning. 3. Hvis du ønsker at udføre en nulstilling, tryk og slip knappen Tuning en gang til. En fuld nulstilling af din radio udføres. Alle forindstillinger og stationslister slettes. 4. Efter en systemnulstilling udføres en scanning af DAB-båndet. 2-3 I tilfælde af defekt på grund af elektrostatisk ladning, nulstilles produktet (kan midlertidig afbrydelse af strømadapteren og udtagning af batterierne være nødvendigt) for at genoptage normal drift. 21

23 Høretelefonsindgang En 3,5 mm Høretelefonsindgang placeret i toppen af din radio er tilgængeligt for brug med høretelefoner eller øresnegl. Ved at sætte stikket i frakobles den interne højttaler automatisk. Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau, før høretelefonerne tilsluttes til radioen. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. Ekstra input-stik 1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til det ekstra input-stik. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Tryk og slip knappen DAB/FM indtil displayet viser AUX IN. Bemærk at tilstanden Auxiliary Input kun kan vælges når der er sat et stik i fatningen. 3. Juster Volume knappen på din afspiller og på radioen til det ønskede niveau. 4. Tag kablet ud af Auxiliary input fatningen eller tryk og slip knappen DAB/FM for at annullere tilstanden Auxiliary Input. Line out stik (3,5 mm stik) 2 1 Et 3,5 mm Line Out stik placeret på bagsiden af din radio er tilgængeligt til tilslutning af lydsignalet til en ekstern forstærker. Isætning af et lydkabel i dette stik vil ikke gøre den indbyggede højttaler lydløs. Indstil lydstyrke knappen på radioen til minimum hvis ønsket. 22

24 Nogle få ord om batterier Genopladelige batterier Din Roberts Vintage radio er fremstillet til at kunne bruge forskellige strømkilder. Du kan tilslutte den til lysnettet ved at bruge den medfølgende høj-effektive adapter, eller for at bruge den væk fra lysnettet, kan du enten bruge alkaline eller genopladelige batterier. Vi anbefaler ikke brug af Zinkkul eller zink-chlorid batterier. Det er meget vigtigt at du læser råd og advarsler herunder. 1) Uanset hvilken type batterier du vælger at bruge, er det meget vigtigt at kontakten til valg af batteri under dækslet er indstillet til den korrekte type. a. Hvis der ikke er isat batterier, skal kontakten sættes i positionen Alkaline. Denne position minimerer strømforbruget når radioen er tilsluttet til lysnettet. b. Hvis Alkaline batterier er isat, skal kontakten skiftes til positionen Alkaline. c. Hvis der er isat genopladelige batterier, skal kontakten indstilles til positionen NiMH. Din radio er fremstillet til at blive brugt med Nikkelmetalhydrid (NiMH) genopladelige batterier. Der må ikke bruges nogen anden type genopladelige batterier i radioen. 2) Bland ALDRIG gamle og nye Alkaline batterier. De gamle batterier kan blive beskadiget og lække, hvilket kan beskadige din radio og genstanden den står på. 3) Bland ALDRIG gamle og nye genopladelige batterier. Dette kan medføre en upålidelig opladning og forkorte batteriets levetid. Bland andlrig forskellige typer eller kapaciteter af genopladelige batterier selvom de er nye. 4) Bland ALDRIG Alkaline og genopladelige batterier. Genopladning af Alkaline batteriet kan være meget farligt. Din Vintage radio bruger et udvalg af metoder til at sikre korrekt og sikker ladning af genopladelige nikkel-metalhydrid batterier. De bruges til at beskytte dine batterier mod for høj ladning og afladning. Disse beskyttelser kan kun fungere korrekt hvis rådet herover følges. Især vil radioen ikke være i stand til at oplade batterierne korrekt. Hvis de kommer fra forskellige mærker eller forskellige aldre eller forskellige kapaciteter. Vi anbefaler at alle genopladelige batterier der bruges i din radio købes samlet som et sæt. De skal altid oplades og aflades sammen og ikke bruges på andre apparater fra tid til anden. Dette sikrer at de yder det maksimale i din radio. Vi anbefaler at de genopladelige batterier du bruger kommer fra et kvalitetsmærke, og bør have en minimum kapacitet på 2500mAh. Batterier med denne kapacitet bør forsyne din radio mellem 15 og 20 timer afhængigt af radioens lydstyrke, hvad enten der bruges DAB eller FM tilstand (DAB tilstand bruger lidt mere strøm end FM), og afhænger også af batteriernes tilstand. Højere kapacitet er tilgængelig og vil give længere levetid, men er sædvanligvis dyrere. Før du installerer et nyt sæt genopladelige batterier i din radio for første gang, skal du sikre at kontakten for batteritype under batteridækslet er i positionen NiMH. Installer batterierne ved at placere dem som vist inden i batteriaflukket. Tilslut lysnetadapteren til radioen og derefter til en stikkontakt. Når batterierne oplader bør indikatoren vise en grøn blinkende lampe. Når batterierne er fuldt opladt stopper indikatoren med at blinke og viser en fast grøn lampe. Den tid det tager for at oplade batterierne afhænger af hvor stor opladning de har brug for. Nye batterier kan oplades delvist når de isættes, men det er normalt at det tager flere timer for at oplade et sæt batterier fuldt ud (dette kan være mellem 3 og 7 timer afhængigt af batterikapaciteten og deres oprindelige ladetilstand). 23

25 Hvis du bruger radioen med batterier, er indikatoren oplad/lavt batteri slukket indtil batterierne er flade. Indikatoren oplad/lavt batteri viser derefter en rød lampe et kort stykke tid før radioen slukker af sig selv. Den gør dette for at batterierne ikke aflades for meget. Ellers kan batterierne blive beskadiget og forkorte deres levetid. Hvis du bruger radioen tilsluttet til lysnettet, med genopladelige batterier isat, afbrydes opladningsprocessen indtil du slukker for radioen. Når du slukker for radioen ved at bruge knappen On/Off genoptages opladningen. Hvis batterierne allerede er opladt, oplader de kun i nogle få minutter før ladeindikatoren stopper med at blinke. Hvis du kun lytter til radio i korte perioder, er det ikke nødvendigt at tilslutte din radio til lysnettet for at oplade batterierne hver gang du bruger den. Hvis radioen imidlertid ikke skal bruges i nogle få uger, anbefaler vi at batterierne er helt opladt (ladeindikatoren lyser fast grøn) før radioen sættes væk. Hvis ikke har til hensigt at bruge din radio i nogle måneder, anbefaler vi at batterierne tages ud og gemmes væk på en køligt sted utilgængeligt for børn, væk fra fugt og således at ingen metalobjekter kan komme i kontakt med batteriterminalerne. Når de behandles forsigtigt, kan genopladelige batterier holde længe og udføre hundredvis af opladnings- og afladningscykler. Når dine genopladelige batterier ikke længere kan forsyne din radio korrekt, skal du bortskaffe dem ansvarligt ved et lokalt indsamlingspunkt. For at undgå fare og risiko for skade, bedes du venligst følge disse retningslinjer Forkert brug af batterier kan medføre lækage af væske, overophedning eller eksplosion. Batterivæske er ætsende og kan også være giftig. Batterivæske kan forårsage forbrændinger af huden, beskadige øjnene og være skadelig hvis den sluges. 1. Opbevar batterier utilgængeligt for børn. 2. Batterier må ikke opvarmes, stikkes hul i, mishandles eller bortskaffes ved brænding. 3. Bland ikke forskellige typer batterier og gamle og nye batterier. Udskift altid alle batterier samtidigt. 4. Bær eller opbevar ikke batterier således at metalgenstande kan komme i kontakt med endehætterne. 5. Tag batterierne ud af radioen hvis du er flade eller hvis den ikke skal bruge over en længere periode. 6. Udtag gamle eller slidte batterier med det samme og genbrug eller bortskaf den i overensstemmelse med de gældende regler for din placering. 7. Hvis et batteri ikke lækker, udtages alle batterier fra produktet, mens du er forsigtig med at undgå at røre ved den lækkende væske. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående skylle med vand. Før der isættes nye batterier, skal aflukket rengøres grundigt med en fugtig papirserviet eller følge fabrikanten af batteriernes råd til rengøring. 24

26 Display baggrundsbelysning 1. Når radioen bruges med batterier tændes displayets baggrundsbelysning i ca. 12 sekunder når der trykkes på en knap. 2. Når radioen bruges tilsluttet til lysnettet med den medfølgende lysnetadapter, er display baggrundsbelysningen altid tændt, når der tændes for radioen. USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 25

27 Generelt Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges. Datapladen findes på radioens underside. Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. Specifikationer Tilslutningskrav Lysnet AC V 50/60Hz (adapter) Batterier 4 x LR14 (C størrelse) Batteriernes levetid Op til 80 timers lytning i 4 timer om dagen ved en normal lydstyrke med alkaline batterier. Op til 20 timer mah NiMH Kredsløbsfunktioner Højttaler Output-effekt Høretelefonsindgang Ekstra input-stik Line output fatning 1 x 117 x 42mm 1.0 Watt 3,5mm dia. 3,5mm dia. 3,5mm dia. Frekvensdækning FM DAB MHz MHz Antennesystem FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 26

28 Garanti Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug. 2. Følgeskader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. Issue 1 DA 2011 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-4 Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... -4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus

DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS / SD digital transportabel radio Optager med PausePlus Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...5

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Brug af radioen for første gang...4 Betjening af din radio...5 Valg

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING LA-90 Betjeningselementer Farvestribe Kontrollampe Signalindikator Indbygget mikrofon Power on diode Justering af mikrofon Tændknap Volumenkontrol Slukknap Mikrofon valg

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 1 Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugermanual AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 2 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ %

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840 Sennheiser DK BRUGERVEJLEDNING Set 840 Tillykke med dit nye trådløse Set 840 S fra Sennheiser Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye trådløse TV sæt. Pak udstyret

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning CANDY 4 HD II Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Hvad er CANDY 4 HD II...4 2. Sikkerhedsforanstaltninger...5 3. Hvad er der i kassen?...6 4. Fysisk beskrivelse... 7-8 Kom godt i gang...9

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere