Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. 5 3 Synliggørelse af Vækstforums arbejde med udmøntning af erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan. 5 4 Udmøntning af megassning inden for energi og miljø - Handlingsplanens pkt Anmodning fra Århus Kommune om reservere en økonomisk ramme til realisering af Navitas Park - et innovionscenter for energi og energiteknologi 7 6 Megassning fødevarer - kommissorium - Handlingsplanens pkt Uddannelse og kompetenceudvikling - Kompetenceplform - projekt - Handlingsplanens pkt Markedsplads for højtuddannede - projekt - Handlingsplanens pkt Mere iværksætteri i uddannelser - projekt - Handlingsplanens pkt Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens pkt Anvendelse af formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstregien Udvikling af arbejdsstyrken - forprojekt - Handlingsplanens pkt Viden i Arbejde - forprojekt - Handlingsplanens pkt Vestdansk Investeringsfremme og forslag til videreførelse af projektet - Handlingsplanens pkt Landdistriktsudvikling. Stus for projekterne, indstilling om reservion af midler m.v. - Handlingsplanens pkt

3 Indholdsfortegnelse 16 Stus - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og Kvalitet i vejledningen - Handlingsplanens pkt og 4.2. Stus på forprojektet Stus - Etablering af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Handlingsplanens pkt Stus - Klyngeudvikling i Region Midtjylland (Advanced Manufacturing) - Handlingsplanens pkt Stus - forprojekter iværks med udgangspunkt i Vækstforums Handlingsplan Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande Orientering Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige bestyrelser for professionshøjskoler - henvendelse fra Undervisningsministeriet Udpegning af medlem til overvågningsudvalg for strukturfonde i Danmark Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland Eventuelt 19

4 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007 referet godkendes. Som indstillet Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen Vækstforum besluttede på sit møde den 16. april 2007, formandskabet på vegne af Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrionen skulle indgå forhandlinger med Regeringen om en partnerskabsaftale med Vækstforum for Region Midtjylland. Der har indledningsvist været afholdt to møder på embedsmandsniveau, og den 31. maj 2007 har Væksforum modtaget et revideret udkast, som skal danne grundlag for forhandlingerne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. Der er aftalt møde med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni Administrionen indstilller, formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland, som tidligere besluttet, på vegne af Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrionen indgår i forhandlinger med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007 om en partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. Som indstillet med bemærkning om, megassningen på energi- og miljøområdet skal søges prioriteret i aftalen V 3. Synliggørelse af Vækstforums arbejde med udmøntning af erhvervsudviklingsstregi og handlingsplan. Arbejdet med udviklingen og implementeringen af handlingsplanens initiiver tilrettelægges i en åben proces, hvor Vækstforum igangsætter arbejdet gennem et forprojekt, der udvikler og beskriver et samlet projekt eller program, som Vækstforum godkender som grundlag for indkaldelse af ansøgninger. Vækstforum kan på denne baggrund fore-

5 6 tage en samtidig indstilling til Regionsrådet vedrørende de afste midler til erhvervsudviklingsformål og til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende EU s Mål 2 midler. I forbindelse med projektudviklingen og indkaldelse af ansøgninger foretages der en målrettet informionsindss. Administrionen indstiller, Vækstforum godkender planen for arbejdet med udviklingen og implementeringen af initiiverne i handlingsplanen, herunder gennemførelse af målrettet informionsindss i forhold til relevante parter på de forskellige initiivfelter. Som indstillet med bemærkning om, det skal tydeliggøres, et forprojekt skal belyse og indeholde en vurdering af projektets bæredygtighed Udmøntning af megassning inden for energi og miljø - Handlingsplanens pkt.5.5 Vækstforum har besluttet igangsætte forberedelsen af en megassning inden for energi og miljø, hvor regionen har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Resultet foreligger nu i form af et program til udmøntning af indssen. Programmet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe, med en bred kreds af faglige eksperter. Der opstilles i ssningen fælles langsigtede mål for udviklingen, som skal sikre en målrettet og koordineret indss på lokalt og regionalt niveau. Vækstforum vil selv bidrage til erhvervsudviklingen ved gå foran med et politisk lederskab. Derudover vil Vækstforum bidrage ved indstille til medfinansiering af nogle af de konkrete erhvervsrettede aktiviteter. program for udmøntning af megassningen godkendes, og indssen igangsættes, Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til bidrage til indssen, der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indssen i perioden , det indstilles til Regionsrådet, der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til indssen i perioden , der udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum, der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammensætning: Vækstforum (1 repr., formand), kommunerne (1 repr.), regionsrådet (1 repr.), vindmølleindustrien (1 repr.), landbruget (1 repr.), biomasseindustrien (1 repr.), kraftvarmeværker (1 repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og udviklingsinstitutioner (2 repr.). I alt 10 personer.

6 7 : program for udmøntning af megassningen godkendes, og indssen igangsættes, dog med den tilføjelse, der udarbejdes et supplement til programmet, som vedrører potentialerne inden for brændselsceller og brint. Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til bidrage til indssen, der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indssen i perioden , det indstilles til Regionsrådet, der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til indssen i perioden , der udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum, der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammensætning:kommunerne (1 repr.), regionsrådet (1 repr.), vindmølleindustrien (1 repr.), landbruget (1 repr.), biomasseindustrien (1 repr.), kraftvarmeværker (1 repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og udviklingsinstitutioner (2 repr.), samt 1 rep. fra DI med særlig viden om brændselsceller og brint og en formand. Formandskabet bemyndiges til udpege vedkommende Anmodning fra Århus Kommune om reservere en økonomisk ramme til realisering af Navitas Park - et innovionscenter for energi og energiteknologi Århus Kommune har haft neds en tænketank for vindenergi med repræsentanter for erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Centralt i anbefalingerne er forslaget om skabe et innovionscenter for energi og energiteknologi Navitas Park. Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Krinebjerg som forbillede, skabe et stærkt og særegent innovionsmiljø til gavn for hele regionen. Projektet er indtænkt i såvel Vækstforums megassning inden for energi og miljø som partnerskabsaftalen med Regeringen, men uden der er afs en økonomisk ramme til realiseringen af projektet. Århus Kommune ønsker, Navitas Park skal indgå som et projekt i den samlede udviklingsplan for Århus Havn, og anmoder i den forbindelse om, der afsættes en økonomisk ramme til Navitas Park. Anmodningen har ikke været behandlet af administrionen i Region Midtjylland og Vækstforums sekretari. Det er Århus Kommune, der har udarbejdet sagsfremstillingen. der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Århus Kommune, Region Midtjylland og andre relevante parter med henblik på konkretisering af projektet. Herunder udarbejdelse af udbud og et egentligt beslutningsgrundlag, som senere fremlægges for Vækstforum til indstilling om bevilling,

7 8 det meddeles Århus Kommune, Vækstforum vil se positivt på sagen under forudsætning af, projektet er inden for rammerne af megassningen. Administrionen bemyndiges til i samarbejde med Århus Kommune gennemføre et udbud med henblik på etablering af en energi-forskerpark. Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der til etablering af forskerparken reserveres et årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i forskerparkens første fem leveår svarende til en samlet reservion på 15 mio. kr. over 5 år Megassning fødevarer - kommissorium - Handlingsplanens pkt.5.7 Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 iværksætte 3 megassninger, herunder inden for fødevarer. Til Vækstforums møde den 6. februar 2007 forelå et kommissorium for arbejdet med en megassning inden for fødevareområdet. På baggrund af Vækstforums beslutning om udskyde behandlingen af kommissoriet, foreligger der til mødet den 13. juni 2007 et yderligere bearbejdet kommissorium for megaprojektet. I kommissoriet anbefales det, der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter til forberede megassningen. kommissoriet godkendes, der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter, som får ansvaret for beskrive og prioritere indssområder for fødevareområdet i Region Midtjylland, herunder belyse effekten af mulige initiiver, der udpeges en repræsentant fra Vækstforum som formand for arbejdsgruppen, det indstilles til Regionsrådet, der bevilges en ramme på 1,5 mio. kr. til forberedelse af ssningen. Som indstillet med bemærkning om, Region Midtjylland skal have en repræsentant i arbejdsgruppen. Vækstforum udpeger Niels Mikkelsen som formand for arbejdsgruppen Uddannelse og kompetenceudvikling - Kompetenceplform - projekt - Handlingsplanens pkt.4.3

8 9 Kompetenceplformen skal være med til sikre, uddannelsesindssen i små og mellemstore midtjyske virksomheder får et kvalitivt og kvantitivt løft, samt medarbejdernes kompetencer er af høj kvalitet og til stede i et omfang, så de konkret kan bidrage til innovion, vækst og velfærd i regionen. Kompetenceplformen skal styrke virksomhedernes arbejde med stregisk kompetenceudvikling og samspillet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Kompetenceplformen skal skabe kontakt og dialog mellem virksomhederne og de eksisterende uddannelsesinstitutioner, den skal fungere som udviklingsdynamo og netværkscentrum, og den skal understøtte kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i virksomhederne såvel som udvikling af nye læringsformer. Kompetenceplformen etableres i tilknytning til erhvervsfremmeindssen og Væksthus Midtjylland og organiseres med syv lokale enheder fordelt i regionen (se bilag ang. organision). Vækstforum godkender projektforslaget til kompetenceplform, herunder Vækstforum etablerer et kompetenceråd med den foreslåede sammensætning, samt udpeger en formand for kompetencerådet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 20 mio. kr. til medfinansiering af projektet i en toårig periode, Vækstforum reserverer 30 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til projektet for en toårig periode, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til Vækstforums godkendelse på mødet den 29. oktober Som indstillet, dog således Vækstforum over for Undervisningsministeriet peger på der ud fra hensynet til regionens vidtstrakte geografi og tyndt befolkede områder opereres med 8 kompetencecentre. Der vil til Vækstforums møde den 13. september 2007 foreligge et not med yderligere præcisering af projektets indhold. Viggo Thinggård blev udpeget som formand for kompetencerådet Markedsplads for højtuddannede - projekt - Handlingsplanens pkt.5.1 Der igangsættes et projekt bestående af 4-6 gensidigt supplerende eksperimenter, som har til formål understøtte ansættelsen af højtuddannede i Region Midtjyllands virk-

9 10 somheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder beliggende i regionens yderområder. Eksperimenterne følges af en forsker, der løbende skal dokumentere effekten. Det indstilles, projektet igangsættes inden for en samlet budgetramm på 22,9 mio. kr. i perioden , og Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 9,1 mio. kr. til projektet fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. Fra EU's mål 2- program indstilles det, der reserveres 4,8 mio. kr. Derudover forudsættes medfinansiering fra st, kommuner/erhvervsråd, videninstitutioner og prive. Med hensyn til organisering indstilles det, Vækstforum nedsætter en følgegruppe, der koordinerer projektets aktiviteter. Vækstforum igangsætter projektet Markedsplads for højtuddannede som beskrevet, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 9,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i perioden , Vækstforum reserverer 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til projektet, Vækstforum nedsætter en følgegruppe som beskrevet, der koordinerer initiiverne i projektet, og Ringkøbing-Skjern Kommune anmodes om ansøge om blive test-kommune for eksperiment 1, Etablering af netværk mellem studerende og højtuddannede i lokalt Campus, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Det forudsættes, der opnås en medfinansiering fra andre parter som beskrevet i finansieringsoversigten. Som indstillet med bemærkning om, eksisterende initiiver inddrages i projektet Mere iværksætteri i uddannelser - projekt - Handlingsplanens pkt.6.1 Der etableres en regional indss til forts styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indssen for styrke den regionale iværksætterkultur omfter følgende områder: En øget regional forankring af iværksætterakademiet IDEA, herunder støtte til udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af undervisningsmeriale og gennemførelse af netværksaktiviteter. Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer Studentervæksthuse.

10 11 Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 8 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af IDEA og etablering af studentervæksthuse, Vækstforum reserverer 2 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til medfinansiering af IDEA, Vækstforum reserverer 6 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af studentervæksthuse, der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i Vækstforum. Som indstillet Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens pkt.6.5 Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 igangsætte et program for virksomhedsudvikling, der viderefører best practise vedrørende rådgivning, sparring og kompetenceudvikling for små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Efter denne indstilling bevilgede Regionsrådet på sit møde 10. januar mio. kr. til igangsætte programmet. Væksthus Midtjylland har udarbejdet ansøgning til midler fra EU s mål 2 program til iværksættelse af virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt. VÆKSTmidt har et samlet budget på 25,4 mio. kr. i Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der anvendes 6 mio. kr. fra EU s mål 2 midler under regionalfonden til medfinansiering af VÆKSTmidt, Vækstforum godkender brugerpanelets sammensætning. Som indstillet med bemærkning om, HTS repræsenteres i brugerpanelet, således DI repræsenteres med 4 i stedet for 5.

11 Anvendelse af formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstregien Vækstforum har besluttet, 20% af midlerne til regional udvikling reserveres til formålsbestemte puljer. Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan er der udarbejdet forslag til anvendelse af formålsbestemte puljer. I første omgang foreslås der afs midler til formålsbestemte midler inden for temaerne Udvikling af arbejdsstyrken og til Regionale oplevelsesprojekter. forslaget til etablering af formålsbestemte puljer inden for temaerne udvikling af arbejdsstyrken og regionale oplevelsesprojekter godkendes, økonomi, kriterier som beskrevet i noter vedlagt dagsordenen godkendes, således der i 2007 afsættes 37 mio. kr. til de to puljer, der udarbejdes et oplæg til en eventuel pulje til internionale aktiviteter og offentligt/priv samspil, den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter udbydes i 2007 med ansøgningsrunde 1. august og 15. september, og puljen til udvikling af arbejdsstyrken udbydes med første ansøgningsrunde 1. september Som indstillet med bemærkning om, de formålsbestemte puljer især rettes mod de angivne emner Udvikling af arbejdsstyrken - forprojekt - Handlingsplanens pkt.4.6 Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken forhold, der betyder, der er tiltagende rekrutteringsproblemer i regionen. Udviklingen af menneskelige ressourcer og regionale kompetencer er afgørende for forts vækst og udvikling. På baggrund af en kortlægning af beskæftigelsessystemet samt stistik for arbejdsmarkedet i Region Midtjylland indstilles følgende: Vækstforum godkender forprojekt udvikling af arbejdsstyrken med henblik på, der udarbejdes endelig projektbeskrivelse til Vækstforums møde den 29. oktober 2007.

12 13 Som indstillet, dog med bemærkning om forprojektet benævnes Udvidelse af arbejdsstyrken Viden i Arbejde - forprojekt - Handlingsplanens pkt.5.2 Det foreslås igangsætte et forprojekt - Viden i Arbejde. Forprojektet kører frem til udgangen af september 2007, hvor der indstilles et projekt for en 3-årig indss på området. Formålet er sætte fokus på vidensamarbejde og få belyst indssområder og initiiver, hvor Vækstforum kan spille en markant og betydningsfuld rolle. Der foreslås neds en forprojektgruppe, som skal bidrage med faglige input og styre forløbet. Vækstforum igangsætter forprojektet Viden i Arbejde som beskrevet, der etableres en forprojektgruppe, som får ansvaret for udvikle det 3-årige projekt Viden i Arbejde. Som indstillet med bemærkning om, projektets formål og indhold skal præciseres Vestdansk Investeringsfremme og forslag til videreførelse af projektet - Handlingsplanens pkt. 3.3 Sagen vedrørende videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme har været forelagt de tre vækstfora i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og de to førstnævnte har anbefalet de respektive regionsråd bevilge midler til projektet, men Vækstforum for Region Syddanmark har sagt nej på det foreliggende grundlag. Der er herefter blevet arbejdet på en alterniv løsning, indtil de regionale partnerskabsaftaler - hvori Vestdansk Investeringsfremme indgår som et tværgående initiiv - kan træde i kraft, og på seneste Vækstforummøde den 16. april 2007 blev det besluttet anbefale Regionsrådet frigive de 3,3 mio. kr., som Regionsrådet bevilgede ved mødet den 10. januar 2007, så projektet kan holdes i gang. Forretningsudvalget har på sit møde den 24. april 2007 vedtaget anbefale Regionsrådet frigive midlerne. Samtidig foreslås det, Vækstforum indstiller til Regionsrådet anvende 3,3 mio. kr. om året i 3 år - i alt 9,9 mio. kr. til videreføre projektet som en del af de regionale partnerskabsaftaler med Regeringen i samarbejde med Danmarks Eksportråd/Invest in Denmark samt Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vækstforum har allerede besluttet indstille de 3,3 mio. kr. for år 2007, og det foreslås nu, der indstilles 6,6 mio. kr. for de resterende 2 år.

13 14 stusorienteringen tages til efterretning, Vækstforum indstiller, Regionsrådet anvender 3,3 mio kr. om året i de resterende 2 år - i alt 6,6 mio. kr. til videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme som led i partnerskabsaftalen med Regeringen. Som indstillet Landdistriktsudvikling. Stus for projekterne, indstilling om reservion af midler m.v. - Handlingsplanens pkt 3.4 Vækstforums handlingsplan for , pkt. 3.4, indeholder 4 projekter til udvikling i landdistrikter. Der redegøres for stus for projekterne og det videre arbejde og det indstilles, der reserveres midler til gennemførelsen fra Regionsrådet og MÅL 2. Administrionen indstiller, redegørelsen for stus for projekterne og det videre arbejde tages til orientering, det indstilles til Regionsrådet, der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en ramme på 11 mio. kr. til projekterne for perioden , der reserveres 4 mio. kr. af EU s strukturfondsmidler, Mål 2, til indssen Som indstillet Stus - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og Kvalitet i vejledningen - Handlingsplanens pkt og 4.2. Stus på forprojektet. Målsætningen bag initiivet er dobbelt. Den første del af initiivet (delmål 4.1.) har som intention medvirke til, flere unge i Region Midtjylland gennemfører en ungdomsuddannelse. Intentionen bag den anden del af initiivet (delmål 4.2.) er bidrage til en generel kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud - herunder også de eksisterende vejledningstilbud for voksne på og uden for arbejdsmarkedet. Denne del af initiivet retter sig således mod et bredere udsnit af regionens vejledningstilbud og rummer intentioner om kvalitetsudvikling af såvel uddannelsesvejledning som erhvervs- og

14 15 arbejdsmarkedsvejledningen. Med udgangspunkt i et fælles sekretari, der fungerer som videnbank og koordinor på projekterne inden for begge områder, skal der udvikles og implementeres nye initiiver på uddannelses- og vejledningsområdet. Sekretariet skal medvirke til sikre en øget dialog, en udbygget viden og et styrket samarbejde imellem vejledningscentre og kommunale forvaltninger, ungdomsuddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter på tværs af regionen med det formål få flere i uddannelse. Initiivet er udarbejdet under hensyntagen til de tre megassninger. Med baggrund i såvel velfærdsforliget som globaliseringspuljen har Undervisningsministeriet frems en række lovforslag på begge områder. Der vil derfor i den endelige udfoldelse af indssområdet blive lagt vægt på, de konkret beskrevne initiiver supplerer og er komplementære til den stslige indss. Vækstforum godkender arbejdsgruppens oplæg som grundlag for det videre arbejde med udfolde regionens indss som supplement til Undervisningsministeriets lovforslag. Projektet udsættes V 17. Stus - Etablering af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Handlingsplanens pkt. 3.1 Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 anbefale Regionsrådet for Region Midtjylland anvende 2,4 mio. kr. om året til etablering af et fælles midtjysk EU-kontor i Bruxelles sammen med de 19 kommuner i regionen. Kontoret er juridisk organiseret som en forening med et repræsentantskab, hvor alle ejerne er repræsenteret, samt en årlig generalforsamling og en bestyrelse på syv medlemmer, som er udpeget af parterne bag kontoret og Vækstforum. Kontoret er etableret pr. 1. januar indtil videre med tre medarbejdere, men yderligere to medarbejdere forventes ans i orienteringen tages til efterretning. Som indstillet med bemærkning om kendskabet til EU-kontoret skal prioriteres.

15 Stus - Klyngeudvikling i Region Midtjylland (Advanced Manufacturing) - Handlingsplanens pkt. 6.5 Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 videreføre klyngeudviklingsprojektet, der har som mål dels generere nye vækstforløb for de deltagende virksomheder gennem udvikling af nye, stregiske forretningsnetværk og klynger, dels igangsætte et arbejde, der skal opsamle viden om metoder og værktøjer til identifikion og udvikling af potentielle og modne vækstklynger. Sidstnævnte med henblik på udvikling af en stregi for klyngeudvikling i Region Midtjylland. Region Midtjylland har udarbejdet ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om 1 mio. kr. fra den såkaldte starthjælp til igangsættelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstregi til gennemførsel af Fase 1 af projektet, Netværksamarbejde inden for avanceret fremstillingsindustri samt projektet, Videnservice i et klyngeperspektiv. Vækstforum godkender stusredegørelsen for klyngeudviklingsprojektet. Som indstillet V 19. Stus - forprojekter iværks med udgangspunkt i Vækstforums Handlingsplan Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 henholdsvis Erhvervsudviklingsstregi og Handlingsplan Vækstforum har ligeledes besluttet, der på mødet den 13. juni 2007 skal foreligge en stus for de iværkste initiiver og herunder forprojekterne, som er følgende: 4.4 Mere uddannelse 4.5 Ledelsesudvikling 5.3 IT som drivkraft 5.4 Brugerdreven innovion 5.6 Sundhed 5.8 Oplevelsesøkonomi 6.2 Specialiseret rådgivning 6.7 Kapitalformidling stus for forprojekterne tages til efterretning.

16 17 Som indstillet Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om godkende, Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande Regionsrådet anmoder Vækstforum om indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, Regionsrådet udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Administrionen indstiller, Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, det godkendes, Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Som indstillet V 21. Orientering Dette punkt vedrører økonomi i forhold til de projekter, som blev overdraget fra Århus og Ringkøbing amter, hvor det viser sig, der i delingsaftalen mellem de 4 amter er afs midler til projekternes videreførelse i forhold til oprindelige bevillinger, økonomistus i forhold til forbrug af midler til erhvervsudvikling, henvendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden , samt henvendelse fra Visitdenmark - "helårsturisme" i Danmark Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. : Som indstillet.

17 V 22. Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige bestyrelser for professionshøjskoler - henvendelse fra Undervisningsministeriet Folketinget har fredag den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag om etablering af professionshøjskoler med det formål styrke kvaliteten og øge udbuddet af de videregående uddannelser ved samle de nuværende uddannelsesinstitutioner med professionsrettede bacheloruddannelser i 8 professionshøjskoler med styrkede faglige miljøer. Der skal i den forbindelse etableres midlertidige bestyrelser, som skal forberede og gennemføre sammenlægningen af de institutioner, som indgår i de nye professionshøjskoler fra 1. januar Vækstforum kan i den anledning indstille 4 personer til deltage i den midlertidige bestyrelse for professionshøjskolen for Region Midtjylland til Undervisningsministeriet. Det er Undervisningsministeriet, som forestår den endelige udpegning. Administrionen indstiller, Vækstforum indstiller 4 medlemmer til deltagelse i den midlertidige bestyrelse for professionshøjskolen for Region Midtjylland. Vækstforum indstiller der udpeges 1 repræsentant fra henholdsvis DI, LO, Kommunerne og Region Midtjylland Udpegning af medlem til overvågningsudvalg for strukturfonde i Danmark. Den Europæiske Kommission har den 16. april 2007 godkendt Danmarks stregiske referenceramme for strukturfondsindssen og Danmarks socialfondsprogram Flere og bedre job. Vækstforum for Region Midtjylland har den 8. maj 2007 modtaget henvendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen med anmodning om udpege et medlem til overvågningsudvalget for strukturfonde i Danmark. Overvågningsudvalget har bl.a. til opgave sikre, de operionelle programmer gennemføres effektivt og med høj kvalitet. På den baggrund kan Vækstforum for Region Midtjylland udpege et medlem til overvågningsudvalget for strukturfonde i Danmark, samt en suppleant. Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, det er muligt udpege en embedsmand, og der fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vil deltage en kontorchef.

18 19 Administrionen indstiller, Vækstforum udpeger en embedsmand som medlem og suppleant til overvågningsudvalget for strukturfonde i Danmark. Som indstillet Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland 2008 Administrionen indstiller, Vækstforum drøfter forslaget til mødeplan. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland i 2008 Tirsdag den 29. januar 2008 Kl Tirsdag den 25. marts 2008 Kl Mandag den 26. maj 2008 Kl Fredag den 29. august 2008 Kl Onsdag den 1. oktober 2008 Kl Mandag den 24. november 2008 Kl Eventuelt Udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden Sekretariet for Vækstforum for Region Midtjylland har den 27. april 2007 modtaget skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende "Udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden "

19 20 Det drejer sig om 100 mio. kr., som er fremkommet efter en grundig gennemgang af porteføljen overtaget fra amterne. Midlerne fordeler sig som følger: ca. 35 mio. kr. under indssområdet for fremme af lige muligheder til komme ind på arbejdsmarkedet ca. 25 mio. kr. under indssområdet for kompetenceudvikling ca. 40 mio. kr. under indssområdet for udvikling af en iværksætter- og innovionskultur. En forudsætning for opnå støtte er Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indstillingerne skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest medio juni. Ansøgninger sagsbehandles i Regional Udvikling, Region Midtjylland i samarbejde med sekretari for vækstforum. Der er indkommet 50 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland. Vækstforum besluttede bemyndige administrionen til foretage indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20 21 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem Poul Müller, regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer, borgmester Nicolai Wammen, borgmester Jens Grønlund, borgmester Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland Anne Mette Zachariassen, rektor Gitte Grønbæk, forstander Th. Bonne Larsen, adm. direktør Lars Aagaard, adm. direktør Lone Færch, direktør Søren Skræddergaard, el-installør Heine Bach, områdedirektør Afbud: Niels Mikkelsen, gårdejer Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Martin Merrild, borgmester Lisbet Thyge Frandsen, direktør Johannes Stensgaard, borgmester Fra administrionen deltog: Bo Johansen, regionsdirektør Lars Hansson, direktør Lars Vildbrad, vicedirektør Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder Pia Fabrin, sekretariet for Vækstforum

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 10. oktober 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 10. oktober 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. oktober 2007 /PFA Revideret vedr. pkt. 4 Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk. 1980 erne: Regionale teknologicentre

Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk. 1980 erne: Regionale teknologicentre Status og perspektiver for Vækstforums arbejde i Region Midtjylland v/ Bent Mikkelsen, Regional Udvikling Region Midtjylland Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Træk i regionalpolitikken

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere