0.klasses årsplan 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0.klasses årsplan 2011/2012"

Transkript

1 Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Det talte sprog Sommerferiekasse, navnerim, rim og remser, sange, lege, gåder, højtlæsning, morgensamling, begreber, overbegreber, flertal, sproglege, rollespil, forlydshistorier, kuffertprojekt, Cirkeline & Ingolfs weekender, genfortælle, udveksle erfaringer, fremlæggelse om kæledyr, klassesamtaler og dialog Det skrevne sprog Feriekasse med ordkort, rimbog, sproghæfte med rim og forlydstegninger, navnerim, formbøger, bagstavmapper og bogstavbøger, synlige bogstaver i klassen, voksnes skrift, synlige ord, højtlæsning, skrive bogstaver, børnestavning Bogstavgennemgang 0.klasses årsplan 2011/2012 Børnehaveklassens overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen skal i samarbejde med hjemmet give barnet lyst til at lære, og gøre det fortroligt med skolens hverdag og herigennem forberede barnet til det videre skoleforløb. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, giver det udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær, lyst til at fordybe sig og mod til at handle og tage ansvar. Sprog og udtryksformer: Gyserslottet, fortælling om bogstaver, indlæring v.h.a. flere læringsstile (se, høre, røre, gøre), bogstavsange, rim og remser, tegne i sproghæfte. Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige. Koncentration. Kunne forstå kollektiv besked. Indgå i samtale og dialog. Vise opmærksomhed og interesse for det talte og det skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver. Skelne mellem tal og bogstaver. Kendskab til bogstavers form, navn og lyd Kendskab til sprogets lyd og rytme Begyndende skriftsprog Danskbog, lyde og bogstaver 43 Rimposer Lave rim ud fra 2-4 ting i en pose Lære sprogets rytme og lyd Udtrykke sig og bruge fantasien Skriftlig evaluering med talepædagog KTI Målcirkler Rimeark Navnerim/digt Målcirkler (store og små bogstaver, forlyd) ordkort, rimbog sproghæfte, formbøger. Forlydsark Målcirkler (store og små bogstaver) Sprogtest Rimehistorier 17 Bogstavposer Digte forlydshistorie om 3 forskellige ting med samme forlyd Lære forlyd, udtrykke sig og bruge fantasien Udstilling af forlydshistorie

2 Naturen og naturfaglige problemer: Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Sommerferiekasser Dato, årstider, højtider, fødselsdag Snak om ferieoplevelser, dekoration af kasser Daglig gennemgang af dag, dato, måned, år v.h.a. sange og opgaver, lykkehjul, spil. Klippe, klistre årstidsbilleder Fugle Fakta om fugle, se og lytte i naturen, se DVD og høre CD, fuglememory, tegne fugle, rim, elevforedrag: fuglemester 3 Kroppen motion sund mad Tegne sig selv, bøger om krop, håndaftryk, klemmekort om krop, sanglege, bevægelseslege, opgaver, sund og usundt 6 Butik Lave ting til salg, prisskilte, tælle penge, besøg af venskabsklassen Kendskab til naturen, andre lande, seværdigheder Udbygge børnenes naturfagl. forståelse med begreber som døgnets og årets gang, tid og rum At opleve naturindtryk, sætte fokus på oplevelsesværdier, som naturen kan give børnene Beherske og bruge kroppen varieret, styrke finmotorikken, hvordan ser jeg ud indvendig og udenpå iagttagelsesøvelse form, antal, vægt, katagorisere sund og usund At handle og lære om penges værdi 19 Børn i andre lande Arbejde med materiale fra International Indblik i andre menneskers liv og kultur Børnesolidaritet, besøg på latinamerikansk marked 17 Natur og teknik Forsøg med lyd, luft og vand Lægge mærke til og beskrive naturfaglige iagttagelser og diskutere dem 23 Sommerfugle Køb af sommerfuglelarver, tegne hvad der sker under udviklingen til sommerfugle, finde føde til dem Iagttage og følge larvernes udvikling Fernisering af kasser Collager årstidsbilleder Fugletegninger og rim fuglemester iagttagelse af børnenes færden i naturen Bogen om mig selv Samarbejde med sundhedsplejersken Billeder fra åbningsdagen Besøg af venskabsklassen m.fl. Billeder af udviklingen, tegninger af sommerfugle

3 Det praktiske/musiske: Uge Emne Aktivitet Læringsmål Evaluering Sommerferiekasse Pynte skotøjsæske med bl.a. ting, billeder og ordkort At give udtryk for forskellige oplevelser i Udstilling af kasse fra ferien, fortælle om oplevelser fra ind- og udland tale og kreativitet Bamse boogie zebra ze ze Sange med musik beregnet til optrin, dans, musik, drama, improvisation m.m. og udklædning At give udtryk for forskellige måder, at optræde overfor andre, at turde være på Billedkunst Tegne, klippe/klistre, modellere, forme, male Udvikle kreativ sans, skærpe fantasi, styrke finmotorik, udtrykke sig i billeder Sang/musik Sange, sanglege, rytme, brug af musikinstrumenter, digte Få fornemmelse af rytme, lære forskellige sange og sanglege, at kunne samarbejde Opføre musical Løbende udstillinger på væggene i bhv.kl. og på gangen Optræde for venskabsklasse Krybbespil Drama, mime Udtrykke sig kropslig v. drama, mime Julegudstjeneste 19 Latinamerikansk Se film om børn i andre lande, lære om deres kultur, Opleve forskelliartede kulturindtryk Billeder fra markedet marked besøg på marked Cirkus Se under Samvær og samarbejde (klassefest) Se Samvær og samarbejde (klassefest) Forestilling til klassefest

4 Samvær og samarbejde: Uge Emne Aktivitet Læringsmål Evaluering Fri leg Rollelege, boldspil, brætspil, lego, geomag, dukker, memory m.m. Opleve betydningen af at have venner Etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne 36 Venskabsklasse Navnelege, udendørs lege, faldskærmslege, m.m. Etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne Idrætsdag motionsløb Grupper på tværs af klasser, stafet, O løb, boldspil, løb 21 Skolefest Være sammen med andre klassetrin. Opleve større fællesskab Begå sig i en større gruppe tage del i ansvaret over for fællesskabet Etablere venskaber på tværs af kl. og fungere sammen med andre børn med andre normer og værdier end deres egne. 24 Klassefest Forberede en cirkusforestilling Fordybe sig både i induviduelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper. 26 Udflugt Lege på stranden, bygge sandslotte, boldspil m.m. Foto af legesituationer snak om legen Cirkusforestilling for forældre 41 og 9 Emneuge fordybelsesuge Emne på tværs af klasserne Butikker Arbejde i par og små grupper Kende og efterleve alm. regler om samarbejde

5 Sociale færdigheder: Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Fri leg organiseret leg Sociale spilleregler Selvhjulpenhed, kollektive beskeder og deraf følgende handling. Rollelege, boldspil, brætspil, lego, geomag, dukker, memory m.m. Opleve betydningen af at have venner Snak om omgangstone, normer, forskelligheder og følelser, lege, sanglege, regellege, drama, Trin for Trin Huskelege, kongen siger, dukse, holde styr på sine ting, lytte efter klokken 46 og 8 Elevsamtaler Snak med eleverne ud fra skema, som også er præsenteret i hjemmet. Etablere og vedligeholde venskaber i klassen Medvirke til at opbygge klassens normer og regler. Tage del i ansvaret overfor fællesskabet. Varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder kunne forstå og følge en instruktion. Arbejde mod reflektering over egne følelser, oplevelser og indsats. Foto af legesituationer snak om legen Hænge sociale spilleregler op i kl. Samtaleark

6 Matematik: Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering 34 Mester Trix og hjælplingerne Børnene introduceres til bogen og til Mester Trix og hjælplingerne. Snak om matematik og hvad vi skal lære Antal og mængde Børnene skal lære om antal ved at tælle forskellige ting. Samtidig skal de lære om mængde og størst og mindst Tal og talgenkendelse. Børnene lærer tallene fra Vi snakker om tallene og øver os i at skrive dem på den rigtige måde. 43 Talrækkefølge Børnene fortsætter med at lære tallene og øver sig nu i at sætte dem i den rigtige rækkefølge. Børnene skal føle sig trygge og have en forståelse for de ting som de skal igennem. Skabe glæde og forventning Børnene skal lære at antalsbestemme bestemte ting og lærer at sortere efter antal og mængde. Børnene skal have kendskab til tallene fra de skal kunne genkende dem og skrive dem på den korrekte måde. Kendskab til tallene 0-20 og deres indbyrdes placering i forhold til hinanden Former og figurer Børnene lærer om de mest almindelige figurer. Firkanter, trekanter og cirkler. Vi snakker om rektangler og kvadrater Matematik på Computeren Julematematik og julehygge Børnene arbejder på computeren med forskellige matematikprogrammer. Vi laver julematematik. Vi tæller nisser og julehjerter. Arbejder med mængder samt forskelle og ligheder Tegneredskaber Vi snakker om forskellige tegneredskaber. Vi øver os i at bruge linealen på den rigtige måde. Vi måler forskellige ting på skolen og i SFO en med linealen. Børnene skal opnå kendskab til de mest almindelige geometriske figurer. Skal kunne genkende og genskabe simple figurer. Matematik på en anderledes måde. Computeren kan også bruges til læring på en sjov måde. Julehygge. Kendskab til linealen. Hvad kan den bruges til og hvordan bruges den? I dagligdagen. Sikkerhed i at måle med den Former og figurer Vi fortsætter med at arbejde på forskellige måder med former og figurer. Genkendelse af former og børnene lærer selv at lave forskellige figurer. At kunne måle og konstruere figurer ved hjælp af målinger med linealen.

7 Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Spejling af figurer Symmetriakse Vi snakker om spejling af figurer og hvordan tingene bliver modsatte i spejlet. Børnene løser forskellige praktiske opgaver hvor de skal spejle figurer Mønstre Vi snakker om mønstre. Børnene lærer om hvad mønstre er, hvordan de ser ud og de skal også selv arbejde med at lave forskellige mønstre Rækkefølge af ting Børnene lærer om rækkefølgen af forskellige ting og placering af ting i forhold til hinanden. Højest, ældst, forrest, bagerst, kø osv. Snak om hvornår det er vigtigt at kunne fastlægge rækkefølgen af noget Penge Vi lærer om penge, priser og pengenes værdi. Vi lærer om de forskellige sedler og mønter og forskellige valutaer. Vi laver butikker hvor vi sælger ting til venskabsvenner og andre interesserede Abstrakte figurer Vi arbejder med at undersøge, analysere og indsamle oplysninger om forskellige figurer. Figurerne undersøges og bygges med centicubes Tings egenskaber Vi lærer om forskellige tings og dyrs egenskaber og sætter dem i forhold til hinanden. hurtig/langsom, høj/lav, yngst/ældst osv Tid og rækkefølge Børnene lærer om tid og rækkefølge og om hvordan ting sker i en kronologisk rækkefølge. Vi sætter billeder i den rigtige rækkefølge for at skabe en historie. Børnene lærer om forskellige tidsbegreber og de vigtigste elementer i at lære klokken Statistik Vi snakker om statistik og om hvor mange børn kan li forskellige ting i klassen og hvem kan ikke. Vi snakker f.eks. om børnenes madpakker og madvaner. Hvem kan godt li hvad og hvem har hvad med? Forståelse af begrebet symmetri og symmetriakse. Forståelse og genkendelse af symmetriske ting omkring dem. Forståelse for mønstre. At de kan være forskellige og se forskellige ud. Børnene skal lære selv at skabe simple mønstre Kendskab og forståelse for de mest almindelige begreber i forhold til placering af ting i en rækkefølge At børnene får et grundlæggende kendskab til pengenes betydning og brug i dagligdagen. Kende de forskellige sedler og mønter. Analysere og konstruere forskellige abstrakte figurer. Opnå en forståelse af tings forskellige egenskaber og karakteristika og kunne sætte dem i forhold til hinanden. At børnene opnår en tidsforståelse og en forståelse for at tingene opstår i en kronologisk rækkefølge. Logisk at kunne genskabe en historie ved hjælp af billeder. At kunne indsamle statistiske oplysninger om en given ting eller emne. At kunne forholde sig til begreberne: flest, færrest, og lige mange.

8 Bevægelsesfag: Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Stafetløb Forskellige stafetter med varierende sværhedsgrad og indhold. Ryste klassen sammen. Styrke børnenes grovmotorik og balance. Indgå i holdsamarbejde Boldlege Vi spiller rundbold Lære og forstå grundreglerne i spillet. Styrke grovmotorikken samt hånd-øje koordinering. Holdsamarbejde. 38 Idrætsdag Forskellige lege på idrætsdagen Ud i naturen. Styrke fællesskabet på tværs af klasser Boldlege fortsat Vi fortsætter vores boldlege med at spille fodbold Lære og forstå grundreglerne i spillet. Styrke grovmotorikken. Holdsamarbejde. 41 Motionsdag Vi løber en tur på skolernes motionsdag. God oplevelse i naturen. Udholdenhed Boldlege fortsat Vi fortsætter vores boldlege med at spille stikbold Lære og forstå grundreglerne i spillet. Styrke grovmotorikken, samt hånd-øje koordinering Danselege Vi leger Stop-Dans og Simon-Siger. Børnene arbejder individuelt og i små grupper Kaste-gribe øvelser Vi laver forskellige øvelser hvor børnene får mulighed for at øve sig i at kaste og gribe. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Træne opmærksomhed, balanceevne og evnen til at kunne lytte og modtage beskeder. Holdsamarbejde. Styrke fin- og grovmotorikken. Hånd-øje koordinering samt koncentration. 50 Juletema Forskellige lege med juleindhold Hygge og ryste sammen Motorisk kørekort Vi afprøver forskellige udvalgte øvelser fra det motoriske kørekort Balancelege Vi laver forskellige balanceøvelser både individuelt og i grupper Styrke balanceevne og kropsbevidsthed. Grov- og finmotorik. Koordineringsevne. Styrke balanceevnen. Holdsamarbejde og øget tillid.

9 Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering Gamle fælleslege Vi går på opdagelse og finder gamle lege som vi skal afprøve Træning til fodboldturnering De børn som skal deltage i fodboldturneringen træner sammen Trafiksikkerhed Gåture i nærmiljøet, hvor børnene kan lære hvordan man færdes sikkert i trafikken 22 Gå-prøve Vi får besøg af politiet, som tjekker børnenes færdigheder i trafikken Opsamling på året der gik Gentagelse af forskellige populære aktiviteter vi har lavet gennem skoleåret. Kendskab til gamle gruppelege. Lære sproglige udtryk, rim og remser. Videreudvikling af rytme og motorik. Lære værdien af holdsamarbejde. Alle er forskellige men har en vigtig betydning. Styrke motorikken og balancen. Fod-øje koordinering. Lære og forstå trafikregler. Lære at færdes sikkert i trafikken. Bestå prøven og få et trafikcertifikat. Opleve politiet i et sikkert og trygt miljø. Repetering af kendte øvelser og aktiviteter. Hygge og afslutning.

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere