GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN I VORES KREDS... 6 Indledning... 6 Forkyndelsesmateriale... 6 Rammer og ritualer... 6 Forkyndelsen er for alle også lederne... 7 At komme i gang... 7 Egne noter... 7 BØRNEGRUPPEN - Hvilke børn har vi på klassen og hvordan planlægger vi, så det passer til deres alder... 8 Overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov... 8 At komme i gang... 8 Egne noter... 9 MØDEPLANLÆGNING... 9 Før mødet... 9 Planlægningsredskab Fokus- og evalueringspunkter for mentor Egne noter KOMMUNIKATION Indledning På kredsniveau På Klasseniveau Egne noter ARRANGEMENTER OG TRADITIONER I VORES KREDS Indledning Kom godt i gang Tidslinje Egne noter

3 7 5 AT VÆRE LEDERPILOT ELLER VERDENS BEDSTE LEDER Indledning Hvad er en lederpilot? Spørgsmål til overvejelse Egne noter Foto: leif Gro, Dan Schier, Simon Fauerskov 3

4 INTRODUKTION Materialet her er tænkt som inspiration til de ledere, der har sagt ja til at have assistenter i mesterlære. Materialet er bygget op omkring 6 forskellige temaer, som vi vurderer tilsammen danner basis for, at assistenten kan lære at blive en dygtig FDF-leder. Der er ikke nogen forventning om, at temaerne nødvendigvis tages i den rækkefølge, de optræder i materialer og der vil også helt naturligt være overlap mellem nogle af temaerne. Det sjette og sidste tema omkring Lederpiloten er dog tænkt som en form for opsamling af de øvrige fem temaer. Introduktion til kredslederen Når I skal bedrive god mesterlære i kredsen, ligger det meste af arbejdet med at oplære assistenterne naturligvis hos de ledere, der påtager sig opgaven med at være mentorer og dermed i praksis stå for oplæringen. Men der ligger også en opgave hos dig som kredsleder; nemlig den at få koblet unge, der gerne vil være assistenter med ledere, der har lyst og overskud til at påtage sig opgaven som mentorer. Det vil mange steder indgå som en helt naturlig del af lederfordelingen, når I planlægger den kommende sæson. Materialet her er, som sagt, tænkt som inspiration til de ledere, der fungerer som mentorer. Men det kan også bruges, når du som kredsleder skal have en snak med dine ledere om, hvorvidt de kunne have lyst til at påtage sig rollen som mentorer og med udgangspunkt i de 6 elementer, materialet er bygget op omkring, kan I få afstemt forventningerne om, hvad det i netop jeres kreds indebærer at være mentor. Introduktion til mentor Du har nu sagt ja til at være mentor for, som skal være assistent på din klasse. En god mentor forstår at vejlede, støtte, opmuntre og at give god plads til assistenten at øve sig på. Når du har en assistent i mesterlære, er det meningen at du ikke kun skal være vejleder, men også en god rollemodel. Dette materiale skal give dig et overblik over, hvad du skal lære din assistent, så han/hun kan blive verdens bedste leder. Når er i mesterlære hos dig, skal du sørge for, at han/hun lærer kulturen og metoderne i netop din kreds. 4

5 Du skal også sørge for, at din assistent lærer om, hvordan man er en god rollemodel, der kan leve op til FDFs lederideal og værdigrundlag. Dette gøres på den måde, som du finder det rigtigt at gøre i praksis. Du skal sørge for, at din assistent har gode muligheder for at øve sig i praksis, for det er den måde, man bliver verdens bedste FDF-leder på. Materialet er tænkt som en vejledning o o o o Det er dig, der vælger, hvad du vil lægge størst vægt på Du vælger, hvornår du synes, at din assistent er god nok til at bestå et punkt Du tilføjer relevante materialer fra din kreds Det er ikke meningen, at du skal drøfte de enkelte punkter med din assistent, men at du er opmærksom på, at din assistent øver sig. Når du vurderer, at din assistent har fået en god forståelse eller en god måde at udføre en af pindene i materialet på, så fortæller du det til din assistent og godkender ved at tildele assistenten en "stjerne". Assistenten skal kunne udføre pinden på leder-niveau, før han/hun kan blive tildelt en stjerne. Det vil ofte tage flere sæsoner for assistenten at få alle 6 stjerner. Dermed forstået, at det tager flere år at blive verdens bedste leder. 5

6 FORKYNDELSEN I VORES KREDS Indledning Forkyndelse eller andagt er en stille stund, hvor Gud kommer i fokus. Det kan f.eks. bestå af en sang, læsning, bøn og en afsluttende sang. Når du skal lære din assistent om forkyndelsen, - så vær opmærksom på at være tro mod den kultur, som I har i kredsen. Tænk på, at det din assistent skal kunne er at blive den bedste til at forkynde i jeres kreds! Her er en vejledning til dig, så du kan inspireres til at finde den rette metode for dig og din assistent. Forkyndelsesmateriale Find sammen et materiale, som I vil bruge, og som passer til aldersklassen. Hvis I skiftes til at holde andagten, kan assistenten tage ved lære af den mere erfarne (og omvendt). Vælg et emne og en form, der passer til jeres temperament, og som I har det godt med. Det kan være: En børnebibel, som I læser op af Et forkyndelsesmateriale fra FDF Andagter fra nettet (www.detmedgud.dk eller Gennemgang af Fadervor eller trosbekendelsen, Gennemgang af de kirkelige højtider eller noget helt andet. Det er en god idé, at der er en plan i jeres forkyndelse. Det giver sammenhæng for både jer selv og børnene og ligesom aktiviteterne er det godt at have det planlagt. Rammer og ritualer Aftal rammen/ritualet om forkyndelsen. Hvis der er et ritual at støtte sig til, er det lettere at holde andagten. Børn har det godt med ritualer og kan evt. medvirke. Man kan skiftes til at tænde lyset, til at åbne den hemmelige kasse eller starte musikken. Ritualet kan bestå i, at man sidder et bestemt sted tænder stearinlys hører bestemt musik finder den hemmelige kasse med en ting, der får en til at tænke på dagens andagt, synger en bestemt sang eller Hvis tiden pludselig er gået for hurtigt på mødet, og der dårligt er tid til afslutningen, så hold fast i en lille del af ritualet slut evt. med en sang og et fadervor så kender børnene rytmen i mødet, og de ved, at forkyndelsen hører med. 6

7 Ritualerne er også nemmere at forholde sig til som assistent. Her er nogle praktiske ting, de skal gøre. Samtidig ved alle børnene også, hvad der skal ske, når man starter på ritualet. Forkyndelsen er for alle også lederne Børnene ser meget mere på, hvad vi gør, end på hvad vi siger. Derfor er der en god idé, at alle ledere deltager i forkyndelsen. Det er et klart signal om, at forkyndelsen betyder noget for os alle. Forkyndelse er noget både børn og voksne er sammen om de ledere, der ikke står for forkyndelsen deltager også synger med på salmerne, beder med på Fadervor og sidder sammen med børnene. At komme i gang Hvis assistenten ikke har mod på en hel andagt, kan man starte med en del af den f.eks.: Annoncere hvad vi skal synge til andagten evt. synge for eller spille guitar Bede for på Fadervor Læse en bibelhistorie fortælle en bibelhistorie Kæde en bibelhistorie sammen med noget at tænke over, eller noget man har oplevet Læse en andagt op fortælle en andagt Lave en andagt selv. F.eks. finde en historie i Biblen og finde eksempler på, hvad den historie kan betyde i børnenes hverdag Tage flere sanser i brug (høre, føle, se: Tænketing teater billeder musik - historie) Stå for rammene omkring ritualet Aktiviteter i relation til forkyndelsen Tegne lege lave figurer af ler lave bønner lave dramatik forberede gudstjeneste bage brød til altergang pynte op. Aktiviteterne tager lang tid, men vi husker bedre, når vi laver noget selv. Aktiviteter kan være gode at bruge på sommerlejren eller weekendturen Egne noter 7

8 BØRNEGRUPPEN - Hvilke børn har vi på klassen og hvordan planlægger vi, så det passer til deres alder Overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov Når man laver møder for en klasse, er det vigtigt at se på, hvilke børn vi har med at gøre. Med et sådant overblik bliver det muligt at tilpasse programmet til de forskellige behov, der kan være i gruppen. Nogle børn har måske vanskeligt ved at sidde stille et helt møde, andre kan bedst lide at vide præcis, hvad de kan skal, mens endnu andre ikke går så højt op i det o.s.v. Det er vigtigt, at assistenten kan se det enkelte barns behov og handle ud fra det, så barnet føler sig set og forstået, og at børnene får udfordringer, der passer til netop deres niveau. Det er vigtigt, at vi får snakket det igennem med assistenterne, så vi har et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med børnene i den pågældende gruppe. Det gælder om både at give assistenten en forståelse for børnene og nogle redskaber til at handle på baggrund af en sådan forståelse. At komme i gang Her er nogle af de spørgsmål, det kan være relevant at komme omkring i snakken med assistenten, så han/hun får skabt sig et overblik over børnegruppen og kan begynde at agere derefter: Hvilken aldersgruppe har vi og hvad kan børn i den alder? Hvordan ser børnegruppen ud antal og udfordringer At kunne se det enkelte barns behov og udfordringer: Hvorfor går barnet til FDF Hvad er barnet god til Hvad er barnets udfordringer Hvad kan vi tage med i aktiviteter og mødestruktur, så barnet lykkes Hvem skal vi sætte barnet sammen med, når vi laver hold 8

9 Egne noter MØDEPLANLÆGNING Før mødet Når lederflokken sammen med assistenterne skal planlægge de kommende møder, er der en række rammesnakke, der er vigtige at starte med, så I får et fælles udgangspunkt for den videre planlægning. Få en snak om hvilken gruppe af børn I planlægger møder for. Hvor mange børn er der i gruppen og hvor gamle er de. Hvad vil I gerne nå i den periode, I planlægger for har I nogle mål for møderne? Et kig på, hvilke fysiske rammer I har for møderne hvilke muligheder er der indendørs/udendørs. Efter en sådan rammesnak er det vigtigt, at I lader assistenterne komme til orde i den fælles brainstorm for lederne og assistenterne på klassen. Lad idéerne flyde frit i fx en halv time og udvælg så i fællesskab, hvilke af idéerne I vil bruge i programmet for den kommende periode i jeres FDF klasse. Der kan rundt om i kredsene være mange forskellige måder at planlægge på, ligesom der også findes et væld af forskellige planlægningsredskaber til at hjælpe mødeplanlægningen på vej. I materialet her kommer vi med et enkelt eksempel på et simpelt skema, som I er velkomne til at bruge og ellers drejer det sig, som med alt andet, naturligvis om, at I skal lære jeres assistenter at bruge de værktøjer, som I synes fungerer bedst for netop jeres kreds/klasse. 9

10 Planlægningsredskab Mødeplanlægning for: Tumlinge Dato: 12. maj 2014 Tema: Bålmærke Mål: At børnene lærer snittereglerne Overordnet mødeansvarlig: Peter AKTIVITET MATERIALER ANSVARLIG SANG March & Lejr kassen Mads Guitar LEG: Sten, får, ulv Ingen materialer Mette AKTIVITET: Snitte snobrødspinde, bage snobrød, uddeling af mærker FORKYNDELSE Knive, pinde, snobrødsdej, syltetøj, mærker March & Lejr kassen Guitar Peter Mads BESKED: Sommerlejrindbydelser Sommerlejrindbydelser Peter NÆSTE UGES APERITIF: Uddele balloner som optakt til gøglermødet AFSLUTNINGSSANG Balloner March & Lejr kassen Guitar Mette Mads Du finder et blankt skema på hjemmesiden, som I selv kan arbejde videre i eller tilpasse til jeres kreds/klasse. Fokus- og evalueringspunkter for mentor For at assistenten kan lære og udvikle sig ved at øve mødeplanlægning, er det vigtigt, at I i fællesskab snakker om, hvordan han/hun lykkes med nogle af de ting, der danner grundlag for et godt FDF-møde. 10

11 Her er en række forslag til fokus- og evalueringspunkter: Var der god kontakt til børnene og fik de fulde og gode beskeder? Var der gang i mødet? Skete der noget? Var alle børnene i gang og var der smil på? Var alle materialer klar ved mødestart? Var der lagt på plads efter mødet? Var mødeindholdet på plads, en god start, sang og glæde, aktiviteten, forkyndelsen, aperitif til næste uges møde? Hvor finder vi idematerialet til mødet, hvad har vi i kredsen som vi kan bruge? Vores forkyndelse, havde vi materialet, og kunne børnene bruge det? Fik vi lavet noget, der kunne gøre andre nysgerrige? Fik vi taget billeder og skal vi dele dem med andre i kredsen, forældre eller nogle udefra? Fungerede vores samarbejde, hjalp vi hinanden, vidste vi, hvad vi hver især skulle? Var vi der for børnene 100 % hele mødet? Egne noter 11

12 KOMMUNIKATION Indledning Alle ledere har bestemte måder at kommunikere på og det samme gælder for grupper af ledere. Et eksempel på dette er ledermødet i kredsen. Her aftales en masse praktiske forhold samtidig med, at det også er her vigtige problemstillinger eller særlige udfordringer for kredsen drøftes. Enhver kreds har sin helt egen form på ledermødet. Kredsen har også en formel opbygning, der fordeler de forskellige ansvarsområder mellem fx kredsleder, kasserer og puslingeleder. Det er væsentligt for at forstå kommunikationen i kredsen, at din assistent efterhånden får en forståelse for den formelle opbygning og dermed også for nogle af de spilleregler det giver for kommunikationen i kredsen. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kommunikerer med børnene på klassen og deres forældre. Vi har forsøgt at samle en række punkter, som din assistent skal have lov at øve sig på og dermed få en god forståelse af. Du kan selv tilføje flere punkter, så det passer til jeres kreds og de former for kommunikation, der er relevant for netop jer. På kredsniveau Hvordan byder vi nye børn velkommen i kredsen? Hvordan byder vi nye ledere velkommen i kredsen? Hvordan indbyder vi til arrangementer? Hvem snakker med forældrene? Hvordan bruger vi sociale medier? Hvordan informerer vi hinanden? Hvilke møder har vi og hvem deltager i hvilke møder? Hvordan afholder vi møder? Ledermøder, bestyrelsesmøder osv. Hvem laver referater og hvor ligger de? På klasseniveau 12 Hvordan taler vi til og med børnene? Hvordan tilretteviser vi børnene? Hvordan skaber vi ro?

13 Hvordan fortæller vi børnene, hvad vi forventer af dem? Hvordan informerer vi børnene om mødeindhold, sæsonplan eller arrangementets indhold? Hvem snakker assistenterne med, hvis noget er svært? Hvem snakker lederen med, hvis noget er svært (f.eks. børne- eller forældreproblemer)? Hvis myndigheder eller medier henvender sig, hvem skal så tale med dem? Egne noter ARRANGEMENTER OG TRADITIONER I VORES KREDS Indledning Kredse har ofte nogle traditioner eller traditionelle arrangementer som fx kredsweekender eller sommerlejr. Ligesom I formentligt også i jeres hverdag har en række andre traditioner eller årligt tilbagevendende begivenheder eller arrangementer, som assistenten måske allerede kender som deltager, men hvor der er en læring i at komme bag om arrangementerne. Kom godt i gang Her vil vi give dig en mulighed for at systematisere jeres planlægningsmetoder. Du har på den måde overblik over arrangementerne og dermed også over, hvornår din assistent har lært nok om at planlægge og afvikle arrangementerne. Vi har lavet nogle materialer om, hvordan man kan planlægge en weekendtur lige fra indbydelsen over indkøb til pakkelisten. Har I allerede i jeres kreds andre materialer til den slags, så bruger du naturligvis det, når du sammen med din assistent går i gang med opgaverne omkring planlægning og afvikling af arrangementerne. 13

14 Det kan være, I har skabeloner til indbydelser, der kan tages udgangspunkt i eller eksempler på programmer, så der er inspiration at hente til både struktur af lejren og indhold til program eller aktiviteter. Tidslinje Når I starter planlægningen, kan det være en god idé at lave en overordnet tidslinje, så assistenten kan danne sig et overblik over rækkefølgen af nogle opgaver. Det er ikke sikkert, at assistenten på forhånd har et overblik over, hvor lang tid før en lejr en indbydelse skal sendes ud eller hvornår det er en idé at have lavet faste aftaler med forældrene omkring kørsel. Aktivitet Deadline for udsendelse Deadline for tilmelding Deadline for endelig aftale Booke hytte Senest 2 måneder før lejren Kørselsordning, hvis man vælger at leje bus Senest 2 måneder før Indbydelsen 1½ måned før lejren 3 uger før lejren Kørselsordning, hvis man 1½ måned før lejren sammen med 3 uger før lejren sammen med 1 uge før lejren vælger at få forældre til at indbydelsen tilmeldingen køre Tanter 1½ måned før lejren sammen med 3 uger før lejren sammen med 2 uger før lejren indbydelsen tilmeldingen Pakke materialer Fælles pakkeaften i ugen Egne noter 14

15 AT VÆRE LEDERPILOT ELLER VERDENS BEDSTE LEDER Indledning Når vi arbejder med et klassemøde i FDF, kan det sammenlignes med, at vi som lederflok er besætningen ombord på et fly. I de foregående fem kapitler har vi lavet servicetjekket på flyet. Vi har tanket brændstof, sørget for proviant, vi har lagt en plan for, hvor vi skal hen og hvornår vi letter. Kapitlet her samler op på en række af de elementer, der er arbejdet med i de foregående kapitler de danner nemlig tilsammen grundlaget for, at din assistent er klar til at blive lederpilot. Hvis du skal ud at flyve og besætningen kommer for sent, hvis de sidder og snakker i krogene eller styrter forvildede rundt, vil du formentligt ikke føle dig specielt godt tilpas. Og sådan er det også med FDF-møderne. Børnene trives bedst med, at lederne har styr på tingene og at alle både ledere og assistenter i fællesskab arbejder på at gøre det til et godt møde. Hvad er en lederpilot? En lederpilot er som de piloter, vi kender fra fly, en, der: Aldrig mister kontrollen Aldrig hidser sig op Bevarer overblikket Er rar, venlig og lyttende Taler roligt, behageligt og fattet Bruger klar tale og ikke ironi Er flot i tøjet sætter standarden Altid er en tanke og et skridt foran Er forberedt kan planlægge og uddelegere Er frisk, veloplagt og opmærksom Det er naturligvis mange ting at skulle være på én gang, men målet er, at alle ledere skal stræbe efter at være piloter eller verdens bedste ledere! Det er ikke noget, man bliver fra den ene dag til den anden og det er noget, vi skal hjælpe hinanden med at arbejde på og holde fast i. Spørgsmål til overvejelse For at hjælpe din assistent på vej mod at blive lederpilot er her nogle spørgsmål, som I i fællesskab kan overveje og tale om, så assistenten bliver mere bevidst om, hvad der skal til for, at han/hun er klar til at blive pilot. Der kan være masser af andre spørgsmål, der passer endnu bedre til jeres klasse/kreds og så tager I naturligvis udgangspunkt i dem. 15

16 Har du overblik? Er du en tydelig rollemodel for børnene? Er du nærværende? Giver du børnene omsorg? Overholder du en aftale? Kommunikerer du klart med børnene? Egne noter Foto: Simon Fauerskov, Jonas Holmriis 16

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Oplæg ved Bitten Schjødt Kjær/ bitten@fdf.dk - formand for FDFs lederuddannelsesudvalg - tumlingeleder i FDF Aalborg 9. Vejgaard - afdelingsleder på Tofthøjskolen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015

Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Velkommen på Seniorkursus Sletten Den 10. 17. Oktober 2015 Kære deltager! Nu er der ikke lang tid til at vi ses på Sletten. Alle medarbejdere er i fuld gang med planlægningen og vil stå klar til at tage

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen februar 2009 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TIL MINDE Tirsdag, d. 20. januar døde Lis Andersen, og fredag den 23. januar tog

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kredsbestyrelsen Kredsledelsen Hvidbjerg afd. Uglev afd.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST Oversigt over Klasser/leder August 2010 Puslinge: Henriette Andersen 24626323

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D.

APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D. APRIL 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN HUSK FÆLLESMØDE MANDAG D. 26 APRIL FORÅR Nu er der forår igen. Hvert år når foråret kommer, bliver vi mindet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007

100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 100 ÅRS FØDSELSDAG P.I.P. 15.06.2007 FDF Nr. 6 Maj/Jun 2007 Hvad er konfimation? Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736. Det er en kirkeskik, som ikke kendes fra Biblen, sådan som det er tilfældet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Opdater din hjemmeside*!

Opdater din hjemmeside*! Tlf: 9890 1745 - Mobil: 4042 1745 DERFOR Medlemsblad for FDF Hjørring Oktober - November 2008 Læs om: Sæsonstarten og se billederne, Aktivlejren og se billederne, Store Dyregårds Dag og se billederne...

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN Din idiot! - Vi skal være lyse for hinanden Efteråret er den mørke tid, og

Læs mere

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk

Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Bilag 1: Introduktion i brug af dolk Det er vigtigt, at pigerne lærer at håndtere og respektere dolken. Derfor disse regler: n er et redskab ikke legetøj. Snit altid væk fra dig selv. Brug aldrig dolk,

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere