GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN I VORES KREDS... 6 Indledning... 6 Forkyndelsesmateriale... 6 Rammer og ritualer... 6 Forkyndelsen er for alle også lederne... 7 At komme i gang... 7 Egne noter... 7 BØRNEGRUPPEN - Hvilke børn har vi på klassen og hvordan planlægger vi, så det passer til deres alder... 8 Overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov... 8 At komme i gang... 8 Egne noter... 9 MØDEPLANLÆGNING... 9 Før mødet... 9 Planlægningsredskab Fokus- og evalueringspunkter for mentor Egne noter KOMMUNIKATION Indledning På kredsniveau På Klasseniveau Egne noter ARRANGEMENTER OG TRADITIONER I VORES KREDS Indledning Kom godt i gang Tidslinje Egne noter

3 7 5 AT VÆRE LEDERPILOT ELLER VERDENS BEDSTE LEDER Indledning Hvad er en lederpilot? Spørgsmål til overvejelse Egne noter Foto: leif Gro, Dan Schier, Simon Fauerskov 3

4 INTRODUKTION Materialet her er tænkt som inspiration til de ledere, der har sagt ja til at have assistenter i mesterlære. Materialet er bygget op omkring 6 forskellige temaer, som vi vurderer tilsammen danner basis for, at assistenten kan lære at blive en dygtig FDF-leder. Der er ikke nogen forventning om, at temaerne nødvendigvis tages i den rækkefølge, de optræder i materialer og der vil også helt naturligt være overlap mellem nogle af temaerne. Det sjette og sidste tema omkring Lederpiloten er dog tænkt som en form for opsamling af de øvrige fem temaer. Introduktion til kredslederen Når I skal bedrive god mesterlære i kredsen, ligger det meste af arbejdet med at oplære assistenterne naturligvis hos de ledere, der påtager sig opgaven med at være mentorer og dermed i praksis stå for oplæringen. Men der ligger også en opgave hos dig som kredsleder; nemlig den at få koblet unge, der gerne vil være assistenter med ledere, der har lyst og overskud til at påtage sig opgaven som mentorer. Det vil mange steder indgå som en helt naturlig del af lederfordelingen, når I planlægger den kommende sæson. Materialet her er, som sagt, tænkt som inspiration til de ledere, der fungerer som mentorer. Men det kan også bruges, når du som kredsleder skal have en snak med dine ledere om, hvorvidt de kunne have lyst til at påtage sig rollen som mentorer og med udgangspunkt i de 6 elementer, materialet er bygget op omkring, kan I få afstemt forventningerne om, hvad det i netop jeres kreds indebærer at være mentor. Introduktion til mentor Du har nu sagt ja til at være mentor for, som skal være assistent på din klasse. En god mentor forstår at vejlede, støtte, opmuntre og at give god plads til assistenten at øve sig på. Når du har en assistent i mesterlære, er det meningen at du ikke kun skal være vejleder, men også en god rollemodel. Dette materiale skal give dig et overblik over, hvad du skal lære din assistent, så han/hun kan blive verdens bedste leder. Når er i mesterlære hos dig, skal du sørge for, at han/hun lærer kulturen og metoderne i netop din kreds. 4

5 Du skal også sørge for, at din assistent lærer om, hvordan man er en god rollemodel, der kan leve op til FDFs lederideal og værdigrundlag. Dette gøres på den måde, som du finder det rigtigt at gøre i praksis. Du skal sørge for, at din assistent har gode muligheder for at øve sig i praksis, for det er den måde, man bliver verdens bedste FDF-leder på. Materialet er tænkt som en vejledning o o o o Det er dig, der vælger, hvad du vil lægge størst vægt på Du vælger, hvornår du synes, at din assistent er god nok til at bestå et punkt Du tilføjer relevante materialer fra din kreds Det er ikke meningen, at du skal drøfte de enkelte punkter med din assistent, men at du er opmærksom på, at din assistent øver sig. Når du vurderer, at din assistent har fået en god forståelse eller en god måde at udføre en af pindene i materialet på, så fortæller du det til din assistent og godkender ved at tildele assistenten en "stjerne". Assistenten skal kunne udføre pinden på leder-niveau, før han/hun kan blive tildelt en stjerne. Det vil ofte tage flere sæsoner for assistenten at få alle 6 stjerner. Dermed forstået, at det tager flere år at blive verdens bedste leder. 5

6 FORKYNDELSEN I VORES KREDS Indledning Forkyndelse eller andagt er en stille stund, hvor Gud kommer i fokus. Det kan f.eks. bestå af en sang, læsning, bøn og en afsluttende sang. Når du skal lære din assistent om forkyndelsen, - så vær opmærksom på at være tro mod den kultur, som I har i kredsen. Tænk på, at det din assistent skal kunne er at blive den bedste til at forkynde i jeres kreds! Her er en vejledning til dig, så du kan inspireres til at finde den rette metode for dig og din assistent. Forkyndelsesmateriale Find sammen et materiale, som I vil bruge, og som passer til aldersklassen. Hvis I skiftes til at holde andagten, kan assistenten tage ved lære af den mere erfarne (og omvendt). Vælg et emne og en form, der passer til jeres temperament, og som I har det godt med. Det kan være: En børnebibel, som I læser op af Et forkyndelsesmateriale fra FDF Andagter fra nettet (www.detmedgud.dk eller Gennemgang af Fadervor eller trosbekendelsen, Gennemgang af de kirkelige højtider eller noget helt andet. Det er en god idé, at der er en plan i jeres forkyndelse. Det giver sammenhæng for både jer selv og børnene og ligesom aktiviteterne er det godt at have det planlagt. Rammer og ritualer Aftal rammen/ritualet om forkyndelsen. Hvis der er et ritual at støtte sig til, er det lettere at holde andagten. Børn har det godt med ritualer og kan evt. medvirke. Man kan skiftes til at tænde lyset, til at åbne den hemmelige kasse eller starte musikken. Ritualet kan bestå i, at man sidder et bestemt sted tænder stearinlys hører bestemt musik finder den hemmelige kasse med en ting, der får en til at tænke på dagens andagt, synger en bestemt sang eller Hvis tiden pludselig er gået for hurtigt på mødet, og der dårligt er tid til afslutningen, så hold fast i en lille del af ritualet slut evt. med en sang og et fadervor så kender børnene rytmen i mødet, og de ved, at forkyndelsen hører med. 6

7 Ritualerne er også nemmere at forholde sig til som assistent. Her er nogle praktiske ting, de skal gøre. Samtidig ved alle børnene også, hvad der skal ske, når man starter på ritualet. Forkyndelsen er for alle også lederne Børnene ser meget mere på, hvad vi gør, end på hvad vi siger. Derfor er der en god idé, at alle ledere deltager i forkyndelsen. Det er et klart signal om, at forkyndelsen betyder noget for os alle. Forkyndelse er noget både børn og voksne er sammen om de ledere, der ikke står for forkyndelsen deltager også synger med på salmerne, beder med på Fadervor og sidder sammen med børnene. At komme i gang Hvis assistenten ikke har mod på en hel andagt, kan man starte med en del af den f.eks.: Annoncere hvad vi skal synge til andagten evt. synge for eller spille guitar Bede for på Fadervor Læse en bibelhistorie fortælle en bibelhistorie Kæde en bibelhistorie sammen med noget at tænke over, eller noget man har oplevet Læse en andagt op fortælle en andagt Lave en andagt selv. F.eks. finde en historie i Biblen og finde eksempler på, hvad den historie kan betyde i børnenes hverdag Tage flere sanser i brug (høre, føle, se: Tænketing teater billeder musik - historie) Stå for rammene omkring ritualet Aktiviteter i relation til forkyndelsen Tegne lege lave figurer af ler lave bønner lave dramatik forberede gudstjeneste bage brød til altergang pynte op. Aktiviteterne tager lang tid, men vi husker bedre, når vi laver noget selv. Aktiviteter kan være gode at bruge på sommerlejren eller weekendturen Egne noter 7

8 BØRNEGRUPPEN - Hvilke børn har vi på klassen og hvordan planlægger vi, så det passer til deres alder Overblik over børnegruppen og det enkelte barns behov Når man laver møder for en klasse, er det vigtigt at se på, hvilke børn vi har med at gøre. Med et sådant overblik bliver det muligt at tilpasse programmet til de forskellige behov, der kan være i gruppen. Nogle børn har måske vanskeligt ved at sidde stille et helt møde, andre kan bedst lide at vide præcis, hvad de kan skal, mens endnu andre ikke går så højt op i det o.s.v. Det er vigtigt, at assistenten kan se det enkelte barns behov og handle ud fra det, så barnet føler sig set og forstået, og at børnene får udfordringer, der passer til netop deres niveau. Det er vigtigt, at vi får snakket det igennem med assistenterne, så vi har et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med børnene i den pågældende gruppe. Det gælder om både at give assistenten en forståelse for børnene og nogle redskaber til at handle på baggrund af en sådan forståelse. At komme i gang Her er nogle af de spørgsmål, det kan være relevant at komme omkring i snakken med assistenten, så han/hun får skabt sig et overblik over børnegruppen og kan begynde at agere derefter: Hvilken aldersgruppe har vi og hvad kan børn i den alder? Hvordan ser børnegruppen ud antal og udfordringer At kunne se det enkelte barns behov og udfordringer: Hvorfor går barnet til FDF Hvad er barnet god til Hvad er barnets udfordringer Hvad kan vi tage med i aktiviteter og mødestruktur, så barnet lykkes Hvem skal vi sætte barnet sammen med, når vi laver hold 8

9 Egne noter MØDEPLANLÆGNING Før mødet Når lederflokken sammen med assistenterne skal planlægge de kommende møder, er der en række rammesnakke, der er vigtige at starte med, så I får et fælles udgangspunkt for den videre planlægning. Få en snak om hvilken gruppe af børn I planlægger møder for. Hvor mange børn er der i gruppen og hvor gamle er de. Hvad vil I gerne nå i den periode, I planlægger for har I nogle mål for møderne? Et kig på, hvilke fysiske rammer I har for møderne hvilke muligheder er der indendørs/udendørs. Efter en sådan rammesnak er det vigtigt, at I lader assistenterne komme til orde i den fælles brainstorm for lederne og assistenterne på klassen. Lad idéerne flyde frit i fx en halv time og udvælg så i fællesskab, hvilke af idéerne I vil bruge i programmet for den kommende periode i jeres FDF klasse. Der kan rundt om i kredsene være mange forskellige måder at planlægge på, ligesom der også findes et væld af forskellige planlægningsredskaber til at hjælpe mødeplanlægningen på vej. I materialet her kommer vi med et enkelt eksempel på et simpelt skema, som I er velkomne til at bruge og ellers drejer det sig, som med alt andet, naturligvis om, at I skal lære jeres assistenter at bruge de værktøjer, som I synes fungerer bedst for netop jeres kreds/klasse. 9

10 Planlægningsredskab Mødeplanlægning for: Tumlinge Dato: 12. maj 2014 Tema: Bålmærke Mål: At børnene lærer snittereglerne Overordnet mødeansvarlig: Peter AKTIVITET MATERIALER ANSVARLIG SANG March & Lejr kassen Mads Guitar LEG: Sten, får, ulv Ingen materialer Mette AKTIVITET: Snitte snobrødspinde, bage snobrød, uddeling af mærker FORKYNDELSE Knive, pinde, snobrødsdej, syltetøj, mærker March & Lejr kassen Guitar Peter Mads BESKED: Sommerlejrindbydelser Sommerlejrindbydelser Peter NÆSTE UGES APERITIF: Uddele balloner som optakt til gøglermødet AFSLUTNINGSSANG Balloner March & Lejr kassen Guitar Mette Mads Du finder et blankt skema på hjemmesiden, som I selv kan arbejde videre i eller tilpasse til jeres kreds/klasse. Fokus- og evalueringspunkter for mentor For at assistenten kan lære og udvikle sig ved at øve mødeplanlægning, er det vigtigt, at I i fællesskab snakker om, hvordan han/hun lykkes med nogle af de ting, der danner grundlag for et godt FDF-møde. 10

11 Her er en række forslag til fokus- og evalueringspunkter: Var der god kontakt til børnene og fik de fulde og gode beskeder? Var der gang i mødet? Skete der noget? Var alle børnene i gang og var der smil på? Var alle materialer klar ved mødestart? Var der lagt på plads efter mødet? Var mødeindholdet på plads, en god start, sang og glæde, aktiviteten, forkyndelsen, aperitif til næste uges møde? Hvor finder vi idematerialet til mødet, hvad har vi i kredsen som vi kan bruge? Vores forkyndelse, havde vi materialet, og kunne børnene bruge det? Fik vi lavet noget, der kunne gøre andre nysgerrige? Fik vi taget billeder og skal vi dele dem med andre i kredsen, forældre eller nogle udefra? Fungerede vores samarbejde, hjalp vi hinanden, vidste vi, hvad vi hver især skulle? Var vi der for børnene 100 % hele mødet? Egne noter 11

12 KOMMUNIKATION Indledning Alle ledere har bestemte måder at kommunikere på og det samme gælder for grupper af ledere. Et eksempel på dette er ledermødet i kredsen. Her aftales en masse praktiske forhold samtidig med, at det også er her vigtige problemstillinger eller særlige udfordringer for kredsen drøftes. Enhver kreds har sin helt egen form på ledermødet. Kredsen har også en formel opbygning, der fordeler de forskellige ansvarsområder mellem fx kredsleder, kasserer og puslingeleder. Det er væsentligt for at forstå kommunikationen i kredsen, at din assistent efterhånden får en forståelse for den formelle opbygning og dermed også for nogle af de spilleregler det giver for kommunikationen i kredsen. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kommunikerer med børnene på klassen og deres forældre. Vi har forsøgt at samle en række punkter, som din assistent skal have lov at øve sig på og dermed få en god forståelse af. Du kan selv tilføje flere punkter, så det passer til jeres kreds og de former for kommunikation, der er relevant for netop jer. På kredsniveau Hvordan byder vi nye børn velkommen i kredsen? Hvordan byder vi nye ledere velkommen i kredsen? Hvordan indbyder vi til arrangementer? Hvem snakker med forældrene? Hvordan bruger vi sociale medier? Hvordan informerer vi hinanden? Hvilke møder har vi og hvem deltager i hvilke møder? Hvordan afholder vi møder? Ledermøder, bestyrelsesmøder osv. Hvem laver referater og hvor ligger de? På klasseniveau 12 Hvordan taler vi til og med børnene? Hvordan tilretteviser vi børnene? Hvordan skaber vi ro?

13 Hvordan fortæller vi børnene, hvad vi forventer af dem? Hvordan informerer vi børnene om mødeindhold, sæsonplan eller arrangementets indhold? Hvem snakker assistenterne med, hvis noget er svært? Hvem snakker lederen med, hvis noget er svært (f.eks. børne- eller forældreproblemer)? Hvis myndigheder eller medier henvender sig, hvem skal så tale med dem? Egne noter ARRANGEMENTER OG TRADITIONER I VORES KREDS Indledning Kredse har ofte nogle traditioner eller traditionelle arrangementer som fx kredsweekender eller sommerlejr. Ligesom I formentligt også i jeres hverdag har en række andre traditioner eller årligt tilbagevendende begivenheder eller arrangementer, som assistenten måske allerede kender som deltager, men hvor der er en læring i at komme bag om arrangementerne. Kom godt i gang Her vil vi give dig en mulighed for at systematisere jeres planlægningsmetoder. Du har på den måde overblik over arrangementerne og dermed også over, hvornår din assistent har lært nok om at planlægge og afvikle arrangementerne. Vi har lavet nogle materialer om, hvordan man kan planlægge en weekendtur lige fra indbydelsen over indkøb til pakkelisten. Har I allerede i jeres kreds andre materialer til den slags, så bruger du naturligvis det, når du sammen med din assistent går i gang med opgaverne omkring planlægning og afvikling af arrangementerne. 13

14 Det kan være, I har skabeloner til indbydelser, der kan tages udgangspunkt i eller eksempler på programmer, så der er inspiration at hente til både struktur af lejren og indhold til program eller aktiviteter. Tidslinje Når I starter planlægningen, kan det være en god idé at lave en overordnet tidslinje, så assistenten kan danne sig et overblik over rækkefølgen af nogle opgaver. Det er ikke sikkert, at assistenten på forhånd har et overblik over, hvor lang tid før en lejr en indbydelse skal sendes ud eller hvornår det er en idé at have lavet faste aftaler med forældrene omkring kørsel. Aktivitet Deadline for udsendelse Deadline for tilmelding Deadline for endelig aftale Booke hytte Senest 2 måneder før lejren Kørselsordning, hvis man vælger at leje bus Senest 2 måneder før Indbydelsen 1½ måned før lejren 3 uger før lejren Kørselsordning, hvis man 1½ måned før lejren sammen med 3 uger før lejren sammen med 1 uge før lejren vælger at få forældre til at indbydelsen tilmeldingen køre Tanter 1½ måned før lejren sammen med 3 uger før lejren sammen med 2 uger før lejren indbydelsen tilmeldingen Pakke materialer Fælles pakkeaften i ugen Egne noter 14

15 AT VÆRE LEDERPILOT ELLER VERDENS BEDSTE LEDER Indledning Når vi arbejder med et klassemøde i FDF, kan det sammenlignes med, at vi som lederflok er besætningen ombord på et fly. I de foregående fem kapitler har vi lavet servicetjekket på flyet. Vi har tanket brændstof, sørget for proviant, vi har lagt en plan for, hvor vi skal hen og hvornår vi letter. Kapitlet her samler op på en række af de elementer, der er arbejdet med i de foregående kapitler de danner nemlig tilsammen grundlaget for, at din assistent er klar til at blive lederpilot. Hvis du skal ud at flyve og besætningen kommer for sent, hvis de sidder og snakker i krogene eller styrter forvildede rundt, vil du formentligt ikke føle dig specielt godt tilpas. Og sådan er det også med FDF-møderne. Børnene trives bedst med, at lederne har styr på tingene og at alle både ledere og assistenter i fællesskab arbejder på at gøre det til et godt møde. Hvad er en lederpilot? En lederpilot er som de piloter, vi kender fra fly, en, der: Aldrig mister kontrollen Aldrig hidser sig op Bevarer overblikket Er rar, venlig og lyttende Taler roligt, behageligt og fattet Bruger klar tale og ikke ironi Er flot i tøjet sætter standarden Altid er en tanke og et skridt foran Er forberedt kan planlægge og uddelegere Er frisk, veloplagt og opmærksom Det er naturligvis mange ting at skulle være på én gang, men målet er, at alle ledere skal stræbe efter at være piloter eller verdens bedste ledere! Det er ikke noget, man bliver fra den ene dag til den anden og det er noget, vi skal hjælpe hinanden med at arbejde på og holde fast i. Spørgsmål til overvejelse For at hjælpe din assistent på vej mod at blive lederpilot er her nogle spørgsmål, som I i fællesskab kan overveje og tale om, så assistenten bliver mere bevidst om, hvad der skal til for, at han/hun er klar til at blive pilot. Der kan være masser af andre spørgsmål, der passer endnu bedre til jeres klasse/kreds og så tager I naturligvis udgangspunkt i dem. 15

16 Har du overblik? Er du en tydelig rollemodel for børnene? Er du nærværende? Giver du børnene omsorg? Overholder du en aftale? Kommunikerer du klart med børnene? Egne noter Foto: Simon Fauerskov, Jonas Holmriis 16

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere