UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation"

Transkript

1 Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques Nancy, Enhed for Analyse af den Offentlige Opinion Udgivet af EPRS Europa-Parlamentets Forskningstjeneste PE November 2016

2 European Union, For further information : 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. EUROPÆERNE OG EU A. EU-MEDLEMSSKAB OG FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF EU EU-medlemskab Fordele ved medlemskab Grunde til, at landet har haft fordele I hvilken retning går EU? B. EU-BORGERNES STEMME Min stemme tæller Min stemme tæller i vores land Min stemme tæller i Den Europæiske Union C. EUROPÆISK IDENTITET OG STATSBORGERSKAB Identitet Hvad samler borgerne i EU/hvad adskiller dem Elementer, der skaber den europæiske identitet Statsborgerskab Faktorer, der kan styrke følelsen af at være medborger i EU II. EUROPA-PARLAMENTET A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET Medieerindring Informationsniveau om Europa-Parlamentets aktiviteter...44 B. IMAGE, ROLLE OG TILLID TIL EUROPA-PARLAMENTET Europa-Parlamentets generelle image Europa-Parlamentets rolle i fremtiden C. VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Hvordan Europa-Parlamentet fungerer Europa-Parlamentets beslutningsprocedure D. POLITISKE PRIORITETER OG VÆRDIER Prioriterede politikker Europa-Parlamentets værdier

4 Tekniske specifikationer Dækning: Målgruppe: Metode: Feltarbejde: EU europæere i alderen 15 år og opefter Personlige interview 24. september til 3. oktober 2016, undersøgelsen er gennemført af Kantar Public Bemærk Læserne gøres opmærksomme på, at resultaterne af en undersøgelse er estimater. Nøjagtigheden afhænger alt andet lige af stikprøvens størrelse og de registrerede procentdele. Ved ca interview (den typiske stikprøvestørrelse på medlemsstatsniveau) ligger den faktiske procentdel dvs. hvis hele befolkningen var blevet interviewet mellem følgende konfidensintervaller: Registrerede procentdele Fejlmarginer 10% or 90% 20% or 80% 30% or 70% 40% or 60% 50% +/- 1,9 procentpoint +/- 2,5 procentpoint +/- 2,7 procentpoint +/- 3,0 procentpoint +/- 3,1 procentpoint 3

5 INDLEDNING Europa-Parlamentets Parlameterundersøgelse 2016 er blevet gennemført i Den Europæiske Unions 28 medlemsstater i perioden 24. september til 3. oktober 2016 af Kantar Public (tidligere TNS opinion). Ligesom de andre år drejer denne undersøgelse sig om europæernes opfattelse af Europa- Parlamentet, dets image og dets rolle, europæernes viden om Europa-Parlamentet såvel som spørgsmål vedrørende EU-medlemsskab, identitet, borgerskab samt de vigtigste politikker og værdierne. Som det er tilfældet med enhver undersøgelse af denne art, er det vigtigt ved analysen at tage hensyn til den nationale, europæiske og internationale sammenhæng, som interviewene er blevet gennemført i. På nationalt plan har flere valg og folkeafstemninger præget den foregående eller efterfølgende sammenhæng, som feltarbejdet blev udført i. I september 2016 blev der afholdt parlamentsvalg i Kroatien. Der har ligeledes fundet regionale valg sted i nogle delstater i Tyskland og i to regioner i Spanien. I oktober måned valgte parlamentet i Estland for første gang en kvinde til posten som republikkens præsident. I Ungarn er der afholdt folkeafstemning om flygtningekvoterne, hvis resultat har været genstand for mange kommentarer. Også i oktober har der fundet parlamentsvalg sted i Litauen samt regionale valg og valg til Senatet i Den Tjekkiske Republik. I Bulgarien forberedte man sig på en folkeafstemning om forfatningsspørgsmål fastsat til den 25. oktober, mens der er præsidentvalg i vente i november og parlamentsvalg i december. I Italien skal der afholdes en folkeafstemning om forfatningsspørgsmål den 4. december, samme dag som der bliver afholdt præsidentvalg for anden gang i Østrig. Omend de ligger længere ude i horisonten, dominerer andre valg allerede nyhederne i Frankrig, hvor der bliver afholdt præsident- og parlamentsvalg i hhv. maj og juni Det samme gælder for Tyskland, hvor der bliver afholdt parlamentsvalg i september I Spanien er der endnu ikke dannet regering efter det nye valg i juni måned. I Det Forenede Kongerige er det den første Parlameterundersøgelse efter Brexit-afstemningen den 23. juni På EU-plan har ugerne forud for feltarbejdet til denne undersøgelse været præget af debatten om Unionens tilstand og også om følgerne af Brexit. Her skal også nævnes den vedvarende migrationsstrøm og de menneskelige og politiske følger heraf. 4

6 På den internationale scene er det stadigvæk konflikten i Syrien og migrationskrisen, som er dominerende. Valgkampagnen op til det amerikanske præsidentvalg har ligeledes ydet rytmiske bidrag til nyhederne i den periode, hvor feltarbejdet til denne undersøgelse pågik, med den første debat mellem præsidentkandidaterne den 26. september. Endelig skal lækken af Bahamapapirerne også nævnes, hvor de første dokumenter blev offentliggjort den 21. september Analysen af resultaterne af denne Eurobarometerundersøgelse iværksat af Europa-Parlamentet viser, at nogle af disse begivenheder har haft stor indvirkning på respondenternes svar. Det vigtigt at huske på, at det europæiske gennemsnit er vægtet, og at de seks folkerigeste medlemsstater tegner sig for ca. 70 % af dette gennemsnit (Tyskland, Italien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og Polen). 5

7 De vigtigste budskaber De vigtigste budskaber fra undersøgelsen i år er blevet sammenfattet i denne analyse, hvorefter kommer de komplette resultater omfattende detaljerede landespecifikke grafikker og tabeller i dokumentets anden del. Som nævnt ovenfor har aktuelle nationale, europæiske og internationale begivenheder ligesom ved alle andre undersøgelser påvirket respondenternes svar. Man har noteret sig følgende udvikling: Som led i en fortsat udvikling siden 2012 bevæger terrorbekæmpelsen under overholdelse af de individuelle frihedsrettigheder sig i Parlameterundersøgelsen opad på listen over de politikker, som Europa-Parlamentet skal prioritere højt, og befinder sig nu på andenpladsen. Desuden er visse indikatorer ved at stabilisere sig. Således vurderer et absolut flertal af europæerne stadigvæk, at det er en god ting at være medlem af Den Europæiske Union, og at deres land har haft gavn af EU-medlemskabet. Samtidig mener omtrent syv ud af ti respondenter, at det, der bringer europæerne sammen, er vigtigere end det, der skiller dem. Næsten en ud af to europæere er af den opfattelse, at et harmoniseret socialt beskyttelsessystem vil styrke deres følelse af at være EU-borger. Det skal ligeledes bemærkes, at det neutrale billede, som europæerne har af Europa- Parlamentet, og den vigtigste rolle, som de ønsker at se det spille, er to indikatorer, som er ved at stabilisere sig. Dertil kommer, at europæerne fortsat har et godt kendskab til Europa-Parlamentet Endelig ses en faldende tendens for en række andre resultater i denne undersøgelse. Således føler europæerne, at der i stadig mindre grad tages hensyn til deres stemme på såvel nationalt som europæisk plan. I 26 ud af 28 medlemsstater mener man dog, at deres stemme tæller mere i medlemsstaten end på EU-plan. Adspurgt om den retning, som udviklingen bevæger sig i både inden for EU og i deres land, er europæerne mere og mere pessimistiske. Blandt de grundlæggende elementer i den europæiske identitet konstateres ligeledes en markant tilbagegang i den fælles valutas betydning som et af de væsentlige elementer, især i euroområdet. 6

8 De vigtigste europæiske og nationale resultater I gennemsnit vurderer lidt over en ud af to europæere, at det at være medlem af EU er en god ting, men at der er stadig større forskelle mellem medlemsstaterne 53 % af europæerne (-2 procentpoint i forhold til september 2015) mener, at medlemskab af EU er "en god ting". 29 % (+1) mener, at det "hverken er en god eller dårlig ting", og 16 % (+1) mener, at det er "en dårlig ting". På nationalt plan er der en stigning eller stabilisering i støtten til EU-medlemsskabet i 14 medlemsstater. Derimod var der ikke et absolut flertal for svaret en god ting i 13 medlemsstater, og det skal bemærkes, at der var forskelle på op til 50 procentpoint (81 % mener en god ting i Luxembourg mod 31 % i Grækenland). Netop i Grækenland har støtten til EU-medlemskabet tabt mest terræn med en forskel på -14 procentpoint sammenlignet med september Det samme gør sig gældende, omend i mindre omfang, i 13 andre medlemsstater. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 14 EU-medlemsskab opfattes fortsat som gavnligt af seks ud af ti europæere Ligesom i september 2015 mener gennemsnitligt 60 % af europæerne, at deres land har haft gavn af dets EU-medlemsskab, mens næsten en tredjedel mener, at det ikke har været tilfældet (31 %, =). På nationalt plan var der et absolut flertal af respondenterne i 23 medlemsstater, der mente, at EU-medlemskabet har været gavnligt for deres land. I fem lande ligger tallet dog under 50 %: Italien, Grækenland, Cypern, Østrig og Bulgarien. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 17 Hvorfor har mit land haft gavn af EU-medlemskabet? For de 60 % af respondenterne, der i det foregående spørgsmål svarede, at deres land har haft gavn af EU-medlemskabet, var de vigtigste begrundelser følgende: 35 % (samme som i 2015) mener, at EU bidrager til den økonomiske vækst" i deres land. De bedste resultater kom fra Nederlandene (62 %, +8), Tyskland (48 %, +2), Irland (48 %, -3) og Litauen (46 %,=). 7

9 30 % (+2), hvilket er en fremgang på ranglisten, mener, at EU skaber nye beskæftigelsesmuligheder [for egne borgere], og her lå resultaterne højest i Bulgarien (53 %, =), Estland (50 %, + 3), og i to lande lå de på 49 %, nemlig Ungarn (+ 5) og Finland (+ 8). 30% (-2) angav begrundelsen bevarelse af freden og styrkelse af sikkerheden med flest i Cypern (52%, +2), Grækenland (44%, -7) og Tyskland (42%, +2). 29 % (-2) begrundede det med samarbejdet mellem vores land og de andre lande i EU. Nederlandene (58 %, -2), Sverige (53 %, -6) og Finland (50 %, +1) tegnede sig for de bedste resultater på dette område. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 20 For et flertal af respondenterne bevæger tingene sig i den forkerte retning Adspurgt om den retning, som udviklingen bevæger sig i både i deres eget land og i EU, har europæerne givet svar, som er polariserede. Et stigende flertal mener fortsat, at tingene bevæger sig i den forkerte retning. Antallet af dem, der mener, at det går bedre i EU, stiger også, men i mindre omfang. Faktisk er der i år færre respondenter, som spontant har svaret hverken i den ene eller i den anden retning. 1. Den retning, som tingene bevæger sig i i mit land I gennemsnit og i forhold til september 2015 mener 58 % af respondenterne (+14), at tingene bevæger sig i den forkerte retning, 27 % (+1), at de bevæger sig den rigtige retning, mens 9 % (-14) mener, at de hverken bevæger sig i den ene eller i den anden retning. 2. Hvilken retning bevæger tingene sig i på EU-plan? I gennemsnit og i forhold til september 2015 mener 54 % (+13), at tingene bevæger sig i den forkerte retning, 25% (+3), at de bevæger sig den rigtige retning, og 11 % (-14), at de hverken bevæger sig i den ene eller den anden retning. 8

10 Deres syn på den udvikling, som tingene tager, placerer medlemsstaterne i to grupper: Der er dem, der mener, at det er i deres eget land snarere end i EU, at tingene tager en dårlig drejning. Dette er tilfældet i 13 medlemsstater, hvor der enten var valg eller folkeafstemning (Litauen, Bulgarien, Rumænien, Spanien, Kroatien og Italien) eller en kompleks politisk situation (Grækenland, Frankrig, Polen, Belgien, Letland, Slovenien og Slovakiet). Og så er der dem, der mener, at det er på europæisk plan snarere end i deres eget land, at tingene bevæger sig i den forkerte retning. Dette er tilfældet i 15 medlemsstater: I Luxembourg, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Sverige, Irland, Finland, Det Forenede Kongerige, Østrig, Ungarn, Tyskland, Malta, Estland, Portugal, Cypern og Danmark. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 23 En følelse af, at der i stadig mindre grad tages hensyn til deres stemme på såvel nationalt som europæisk plan 1. Tæller min stemme i mit land? Omend der stadig er en flertal af europæerne, som føler, at deres stemme tæller i deres land, er der sket et betydeligt fald sammenlignet med september 2015, ned til 53 % (- 10). Over for dette står, at der er sket en stigning i antallet af europæere, de føler, at deres stemme ikke tæller (44 % (+9). 2. Tæller min stemme i EU? 37 % (-2 i forhold til 2015) af respondenterne mener, at deres stemme tæller i EU. Derimod mener et flertal af europæerne, at deres stemme ikke tæller i EU (59 %, +3), hvilket er en stigning i forhold til sidste år. På nationalt plan er der voksende forskelle mellem medlemsstaterne, som nåede helt op på 57 procentpoint mellem Danmark, hvor 70 % (+8 på et år) af respondenterne mener, at deres stemme tæller i EU, og Grækenland, hvor kun 13 % (-10) af borgerne mener, at det er tilfældet. I 26 ud af 28 medlemsstater mener folk dog, at deres stemme tæller mere i deres medlemsstat end på EU-plan. Der er dog to undtagelser: I Litauen og i Rumænien. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 26 9

11 Det, der bringer europæerne sammen, er vigtigere end det, der adskiller dem På europæisk plan er 71 % af respondenterne enige i dette udsagn (-3 i forhold til april 2016). Omend dette gennemsnit dækker over stadig større nationale forskelle, har udsagnet om, at det, der bringer europæerne sammen, er vigtigere end det, der adskiller den, tilslutning fra et absolut flertal af respondenterne i de 28 medlemsstater. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 32 Tilbagegangen i den fælles valutas betydning som et element i den europæiske identitet På europæisk plan er hierarkiet af elementer i den europæiske identitet identisk med først og fremmest værdierne demokrati og frihed, som fortsat er det element i den europæiske identitet, der nævnes hyppigst af respondenterne (50 %, +1 i forhold til 2015). Til gengæld har man måttet konstatere en betydelig tilbagegang i den fælles valutas betydning som et element i identiteten siden 2015 (33 %, -6). Tilbagegangen er mere udbredt i euroområdet og nåede endda -12 procentpoint i Estland (43 %), Nederlandene (43 %) og Portugal (33 %). Et lignende billede tegnede sig med -11 % i Litauen (28 %), der som det seneste land blev medlem af euroområdet, og -10 i Cypern (37 %). Fremgang er der på områderne kultur, der nu ligger på en tredjeplads (32 %, +2), efterfulgt af historie (28 %, +1), den europæiske økonomis succes (22 %, +3) og geografi (20 %, +1). Se tabellerne (klik på sidetal): Side 35 Det vigtigste element i EU-borgerskabet: et harmoniseret socialt beskyttelsessystem På europæisk plan er "et europæisk socialt beskyttelsessystem, der er harmoniseret mellem medlemsstaterne (sundhedsydelser, uddannelse, pensioner osv.) fortsat europæernes første svar (46 %, +1), langt foran de andre. På anden- og tredjepladsen for de hyppigst valgte svar ligger "europæiske beredskabstjenester til bekæmpelse af internationale naturkatastrofer" (27 %, -1), og "muligheden for at flytte til et andet EU-land efter pensionering og tage pensionen med sig dertil (27 %, +1). 10

12 For så vidt angår en formand for EU, der er direkte valgt af borgerne i alle medlemsstater er der en fortsat stigning i antallet af svar til 22 % i 2016, hvilket er en stigning på to procentpoint sammenlignet med september 2015 og seks procentpoint sammenlignet med Se tabellerne (klik på sidetal): Side 38 Europæernes billede af Europa-Parlamentet har stabiliseret sig På europæisk plan er det det neutrale billede, som dominerer, med 44 % (-2 i forhold til 2015). 25 % (+ 1) har et positivt billede af Europa-Parlamentet. Men der er 28 % (+1), som har et negativt billede. På nationalt plan er svaret med det positive billede steget i 14 medlemsstater med de største stigninger i Slovakiet, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i september 2016 (28 %, + 9), og Sverige (31 %, + 6). Se tabellerne (klik på sidetal): Side 48 Et flertal af europæerne ønsker stadigvæk at se Europa-Parlamentet spille en større rolle i fremtiden På spørgsmålet om, hvilken rolle de ønsker at se Europa-Parlamentet skal spille i fremtiden, udtaler et flertal af europæerne sig stadig for en større rolle (46 %, +2 i forhold til 2015). På dette område er der en stærk udvikling til fordel for en større rolle med +17 procentpoint i Slovakiet (47 %), +12 i Litauen (62 %) og +11 i Slovenien (54 %) og Sverige (42 %). Parallelt hermed er der en betydelig stigning i antallet af europæere, der ønsker at se det spille en mindre rolle, til 28 % (+7). På nationalt plan har tallene udviklet sig med op til +16 procentpoint i Den Tjekkiske Republik (53 %), +15 i Polen (31 %) og +13 i Nederlandene (42 %) og Irland (30 %). For så vidt angår respondenterne, som spontant udtalte sig for en uforandret rolle, er antallet gået kraftigt tilbage til 13 % (-12). Se tabellerne (klik på sidetal): Side 51 11

13 Efter en markant stigning i 2015 er erindringen om medieomtale af Europa-Parlamentet faldende i 2016 På europæisk plan er der 60% af respondenterne, der for nylig har hørt Europa- Parlamentet omtalt (-6 siden 2015). De adspurgte europæere, der oplyser, at de ikke erindrer at have hørt Europa-Parlamentet omtalt for nylig, udgør 39 % (+6). Dette fald kan især forklares med, at Europa-Parlamentet på tidspunktet for undersøgelsen i 2015 var i fuld gang med at debattere Jean-Claude Junckers forslag om, hvordan EU skulle tackle udfordringerne i forbindelse med migrationskrisen. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 41 Manglende information om Europa-Parlamentets aktiviteter Andelen af europæere, der føler sig "velinformerede" om Europa-Parlamentets aktiviteter, er faldet en smule til 32 % (-3 i forhold til 2015). Derimod føler 66 % (+3) sig "ikke velinformerede" om Parlamentets aktiviteter. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 44 Europæernes kendskab til Europa-Parlamentet er fortsat godt 47 % (-1 på et år) af respondenterne ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder grupperet i plenarsalen efter deres politiske tilhørsforhold. 35 % (-3) tror, at de sidder grupperet efter deres nationalitet. Antallet af respondenter, som siger, at de "ikke ved", hvordan medlemmerne er placeret, er stigende og ligger på 18% (+4). På den anden side mener 43 % (+5), at Europa-Parlamentets beslutninger træffes på grundlag af medlemmernes politiske tilhørsforhold. Dette svar gives af en stigende andel respondenter i 23 medlemsstater. Det er også en stigende andel, på 35 % (+3), der mener, at Parlamentets beslutninger træffes på grundlag af interesserne i de medlemsstater, som medlemmerne kommer fra. Spontant svarer 9 % (-11) af respondenterne, at det både sker efter medlemmernes politiske tilhørsforhold og nationale interesser, og dette svar tegner sig for en tilbagegang i 26 medlemsstater med helt op til et fald på 27 procentpoint i Estland. Se tabellerne (klik på sidetal): Side 54 12

14 Kraftig fremgang for terrorbekæmpelse blandt de politikker, som Europa-Parlamentet skal prioritere højt Faktisk har terrorbekæmpelse under overholdelse af de individuelle frihedsrettigheder bevæget sig opad på listen i flere år og ligger med 42 % i 2016 (+ 8 siden 2015) nu lige efter "bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (50 %, -1). Den stigning, som terrorbekæmpelsen tegner sig for, blev registreret i 25 medlemsstater og var størst i Ungarn (50 %, +14) og Spanien (38 %, +14), hvorefter kommer Østrig (42 %, +13), Portugal (45 %, +12), Bulgarien (43 %, +12) og Sverige (42 %, +12). Med en tilbagegang i 21 medlemsstater befinder en indvandringspolitik, der afstemmes med oprindelseslandene sig nu på tredjepladsen med 33 % (-5 procentpoint på et år). Kun i Bulgarien steg dette emne markant (42 %, +10), mens det til gengæld faldt mere i Luxembourg (18 %, -12), Det Forenede Kongerige (30 %, -11) og i Slovakiet (25 %, -11). Se tabellerne (klik på sidetal): Side 60 Menneskerettighederne er fortsat en central værdi, som Europa-Parlamentet skal prioritere højt at forsvare Beskyttelse af menneskerettighederne (57 %, -2 siden 2015) ligger højest på listen over værdier på europæisk plan. På andenpladsen ligger "ytringsfrihed" fortsat med 34%. Med 33 % (+1) finder man ligestilling mellem mænd og kvinder og med 30 % solidaritet mellem EU's medlemsstater" (-2). Derefter kommer "solidaritet mellem EU og verdens fattige lande (23 %, +1),"dialogen mellem kulturer og religioner" (23 %, +2),"beskyttelse af mindretal" (18 %, =) og "afskaffelse af dødsstraffen i hele verden" (12%, +1). Se tabellerne (klik på sidetal): Side 65 13

15 I. EUROPÆERNE OG EU A. EU-MEDLEMSSKAB OG FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM AF EU 1. EU-medlemskab 1) EU-gennemsnit Q12 Generelt set mener du så, at (VORES LAND)s medlemskab af EU er? (%) En god ting En dårlig ting Hverken en god eller en dårlig ting Ved ikke 70% 60% 50% % 30% % % % Okt.-Nov EB68.1 Juni 2009 EB71.3 Okt.-Nov EB72.4 Maj 2010 EB73.4 Maj 2011 EB75.3 Juni 2012 EB77.4 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

16 2) Resultater i de enkelte lande Q12 Generelt set mener du så, at (VORES LAND)s medlemskab af EU er? En god ting (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 15

17 3) Udvikling i de enkelte lande Q12 Generelt set mener du så, at (VORES LAND)s medlemskab af EU er? (%) En god ting En dårlig ting Hverken en god eller en dårlig ting Ved ikke EU = EUROZONEN = = IKKE EUROZONEN = 2-1 SK = SE FI IE = NL = 0-1 BG = 4 = SI EE = 28 = 2-1 HU = AT = DE 71 = 9 = LT 67 = = LV 48 = = UK 47 = LU PL PT HR = 36 = 2 +2 CY CZ = BE = DK = = ES = FR = MT = IT RO EL (Udvikling september septemer-oktober 2016) 16

18 2. Fordele ved medlemskab 1) EU-gennemsnit Q13 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? (%) 80% Har haft fordel Har ikke haft fordel Ved ikke 70% 60% % 40% 30% % 10% % Okt.-Nov EB68.1 Juni 2009 EB71.3 Okt.-Nov EB72.4 Maj 2010 EB73.4 Maj 2011 EB75.3 Juni 2013 EB79.5 Sept EB

19 2) Resultater i de enkelte lande Q13 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? (%) Har haft fordel (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 18

20 3) Udvikling i de enkelte lande Q13 Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU? (%) Har haft fordel Har ikke haft fordel Ved ikke EU28 60 = 31 = 9 = EUROZONEN IKKE EUROZONEN = CY = NL SK FI SI UK BE = 2-4 DE = SE = IE DK BG LT = EE = 7-1 HU CZ AT = LU 85 = MT 84 = 8 = 8 = PL LV PT FR HR IT RO = ES EL (Udvikling september septemer-oktober 2016) 19

21 3. Grunde til, at landet har haft fordele 1) EU-gennemsnit Q14 Hvilke af følgende er de primære årsager til, at du mener, at (VORES LAND) har haft fordel af at være medlem af EU? (MAX. 3 SVAR) (%) Basis: respondenter, der mener, deres land har haft fordel af at være medlem af EU 20

22 2) Resultater i de enkelte lande Q14 Hvilke af følgende er de primære årsager til, at du mener, at (VORES LAND) har haft fordel af at være medlem af EU? (MAX. 3 SVAR) EU bidrager til økonomisk vækst i (VORES LAND) (%) Basis: respondenter, der mener, deres land har haft fordel af at være medlem af EU (Udvikling september septemer-oktober 2016) 21

23 Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt Sept.-Okt ) Udvikling i de enkelte lande Q14 Hvilke af følgende er de primære årsager til, at du mener, at (VORES LAND) har haft fordel af at være medlem af EU? (MAX. 3 SVAR) EU bidrager til økonomisk vækst i (VORES LAND) EU skaber nye jobmuligheder for den (NATIONALITET) befolkning EU bidrager til at opretholde fred og styrke sikkerheden Medlemskabet af EU sikrer et bedre samarbejde mellem (VORES LAND) og de andre EU-lande EU giver den (NATIONALITET) befolkning en stærkere stemme globalt EU sikrer en bedre levestandard for den (NATIONALITET) befolkning EU28 35 = EUROZONEN = IKKE EUROZONEN = 25 = = LU = = 19 = NL = SI = SE = 2-1 EE AT = HR FI = DE PT HU = IT FR LT 46 = = LV 36 = SK 31 = 47 = RO 27 = BG 23 = 53 = DK = PL = IE = ES CY = CZ BE = UK = 21 = EL MT Basis: respondenter, der mener, deres land har haft fordel af at være medlem af EU (Udvikling september septemer-oktober 2016) 22

24 4. I hvilken retning går EU? 1) EU-gennemsnit D73.2 Synes du, at tingene på nuværende tidspunkt, går i den rigtige eller i den forkerte retning i? Den Europæiske Union (%) 23

25 2) Resultater i de enkelte lande D73.2 Synes du, at tingene på nuværende tidspunkt, går i den rigtige eller i den forkerte retning i? Den Europæiske Union (%) Tingene går i den rigtige retning (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 24

26 3) Udvikling i de enkelte lande D73.2 Synes du, at tingene på nuværende tidspunkt, går i den rigtige eller i den forkerte retning i? Den Europæiske Union (%) Tingene går i den rigtige retning Tingene går i den forkerte retning Hverken det ene eller det andet (LÆS IKKE OP) Ved ikke EU EUROZONEN IKKE EUROZONEN SK FI MT HR = CY IE = LU BG DE SI HU LV = CZ AT EE PL BE IT PT = LT NL EL SE 30 = UK 16 = FR ES RO DK (Udvikling september septemer-oktober 2016) 25

27 B. EU-BORGERNES STEMME 1. Min stemme tæller 1.1. Min stemme tæller i vores land 1) EU-gennemsnit D72.2 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i (VORES LAND) (%) 80% I alt 'Enig' I alt 'Uenig' Ved ikke 70% 63 60% 50% % 30% % 10% 0% 6 6 Juni 2009 EB71.3 Maj 2010 EB Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

28 2) Resultater i de enkelte lande D72.2 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i (VORES LAND) I alt Enig (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 27

29 3) Udvikling i de enkelte lande D72.2 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i (VORES LAND) (%) I alt 'Enig' I alt 'Uenig' Ved ikke EU EUROZONEN IKKE EUROZONEN BE NL = FI AT = 2 +1 DK = LU DE SE = CZ IE = SK SI UK HU HR = EE LV = BG CY FR MT IT PT ES = LT PL RO = EL (Udvikling september septemer-oktober 2016) 28

30 1.2. Min stemme tæller i Den Europæiske Union 1) EU-gennemsnit D72.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU (%) I alt 'Enig' I alt 'Uenig' Ved ikke 70% 60% % 40% % 20% 10% % Juni 2009 EB71.3 Maj 2010 EB73.4 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

31 2) Resultater i de enkelte lande D72.1 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU I alt Enig (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 30

32 3) Udvikling i de enkelte lande D72.2 I hvilken grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? Min stemme tæller i EU (%) I alt 'Enig' I alt 'Uenig' Ved ikke EU EUROZONEN = IKKE EUROZONEN DK NL FI BE AT = SK SE IE = CZ DE = SI = FR 35 = 61 = 4 = UK = CY = 4 +1 LU BG HR PL EE LV = RO PT = IT HU ES = MT = EL LT = (Udvikling september septemer-oktober 2016) 31

33 C. EUROPÆISK IDENTITET OG STATSBORGERSKAB 1. Identitet 1.1. Hvad samler borgerne i EU/hvad adskiller dem 1) EU-gennemsnit Q9 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. (%) Ved ikke 7 (=) I alt 'Uenig' 22 (+3) I alt 'Enig' 71 (-3) (Udvikling april september-oktober 2016) 32

34 2) Resultater i de enkelte lande Q9 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. I alt Enig (%) (Udvikling april september-oktober 2016) 33

35 - Apr Apr Apr ) Udvikling i de enkelte lande Q9 Er du enig eller uenig i følgende udsagn? De ting, der samler borgerne i de forskellige EU-lande, er vigtigere end de ting, der adskiller dem. (%) I alt 'Enig' I alt 'Uenig' Ved ikke EU = EUROZONEN IKKE EUROZONEN LV FI NL = LU = 3-4 BE = 1-3 UK = 9-3 AT LT EL FR = SI 82 = IE SE = 3 +2 SK = CZ = 6 +2 DE DK PL EE MT CY BG HU RO IT ES PT HR = (Udvikling april september-oktober 2016) 34

36 1.2. Elementer, der skaber den europæiske identitet 1) EU-gennemsnit Q10 Den europæiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAX. 3 SVAR) (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Maj 2012 EB Juni 2012 EB77.4 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB Demokratiske- og frihedsværdier Den fælles mønt, euroen Vores kultur Vores historie Den europæiske økonomis succes Vores geografi EU's motto: "Forenet i Mangfoldighed" Det europæiske flag Den europæiske hymne 35

37 Q10 2) Resultater i de enkelte lande Den europæiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAX. 3 SVAR) Den fælles mønt, euroen (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 36

38 3) Udvikling i de enkelte lande Q10 Den europæiske identitet kan sammensættes af forskellige elementer. Hvilke af følgende elementer er, efter din mening, de vigtigste i forhold til, hvad der udgør den europæiske identitet? (MAX. 3 SVAR) (%) Demokratiskeog frihedsværdier Den fælles mønt, euroen Vores kultur Vores historie EU EUROZONEN 51 = IKKE EUROZONEN PT = 22-1 LU = 28-3 NL BE BG SE FI = AT IE SI EL RO LV = SK MT CZ LT HU UK PL DE 66 = FR CY DK EE IT = 25 = HR ES De første fire nævnte svar (Udvikling september septemer-oktober 2016) 37

39 2. Statsborgerskab 2.1 Faktorer, der kan styrke følelsen af at være medborger i EU 1) EU-gennemsnit Q11T Hvilken af følgende faktorer ville i størst omfang styrke din følelse af at være en europæisk medborger? For det første? Og dernæst? (MAX. 4 SVAR) (%) 38

40 2) Resultater i de enkelte lande Q11T Hvilken af følgende faktorer ville i størst omfang styrke din følelse af at være en europæisk medborger? For det første? Og dernæst? (MAX. 4 SVAR) At der var et europæisk velfærdssystem, der var harmoniseret på tværs af alle medlemslande (sundhedsvæsen, uddannelse, pension osv.) (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 39

41 3) Udvikling i de enkelte lande Q11T Hvilken af følgende faktorer ville i størst omfang styrke din følelse af at være en europæisk medborger? For det første? Og dernæst? (MAX. 4 SVAR) At der var et europæisk velfærdssystem, der var harmoniseret på tværs af alle medlemslande (sundhedsvæsen, uddannelse, pension osv.) At kunne flytte til at andet EU-land, når du bliver pensioneret, og tage din pension med dig En europæisk nødhjælpstjeneste, der sættes ind ved internationale naturkatastrofer En EU-præsident direkte valgt af borgerne i alle medlemslande EU EUROZONEN = IKKE EUROZONEN 41 = FI = PT NL HU IE SE = LT = 8-1 DE = SI FR = BE LU IT CZ UK DK 42 = CY BG SK LV = 18 = 12-2 EL ES RO AT = MT = HR = = PL EE De første fire nævnte svar (Udvikling september septemer-oktober 2016) 40

42 II. EUROPA-PARLAMENTET A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Medieerindring 1) EU-gennemsnit Q1 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget generelt på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? (%) Ja Nej Ved ikke 80% 70% 60% 50% % 30% % 10% 0% Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

43 2) Resultater i de enkelte lande Q1 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget generelt på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? Ja (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 42

44 3) Udvikling i de enkelte lande Q1 Har du for nyligt læst noget i avisen, set noget generelt på internettet eller i fjernsynet, eller hørt noget i radioen om Europa-Parlamentet? (%) Ja Nej Ved ikke EU = EUROZONEN = IKKE EUROZONEN = UK = MT = 0-1 LT = FI = SI = PT = PL = IE = SE DK = EE = LV EL = BG = ES = CZ CY = FR = SK NL = DE BE LU = HR = IT HU AT RO (Udvikling september septemer-oktober 2016) 43

45 2. Informationsniveau om Europa-Parlamentets aktiviteter 1) EU-gennemsnit Q2 Føler du dig generelt meget velinformeret, forholdsvis velinformeret, ikke særligt velinformeret eller slet ikke velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter? (%) Ved ikke 2 (=) I alt 'Velinformeret' 32 (-3) I alt 'Ikke velinformeret' 66 (+3) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 44

46 2) Resultater i de enkelte lande Q2 Føler du dig generelt meget velinformeret, forholdsvis velinformeret, ikke særligt velinformeret eller slet ikke velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter? I alt Velinformeret (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 45

47 Q2 Føler du dig generelt meget velinformeret, forholdsvis velinformeret, ikke særligt velinformeret eller slet ikke velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter? I alt Ikke velinformeret (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 46

48 3) Udvikling i de enkelte lande Q2 Føler du dig generelt meget velinformeret, forholdsvis velinformeret, ikke særligt velinformeret eller slet ikke velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter? (%) I alt 'Velinformeret' I alt 'Ikke velinformeret' Ved ikke EU = EUROZONEN = IKKE EUROZONEN 38 = UK = MT = IE 41 = AT = SK = RO = CZ = 3 +2 PL SI = BE = LV = NL = ES = FR = DK DE HR = IT FI = BG = EL = PT LT LU CY SE = HU = EE (Udvikling september septemer-oktober 2016) 47

49 B. IMAGE, ROLLE OG TILLID TIL EUROPA-PARLAMENTET 1. Europa-Parlamentets generelle image 1) EU-gennemsnit Q3 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? (%) I alt 'Positivt' Neutralt image I alt 'Negativt' Ved ikke 60% 50% 40% % 20% % % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

50 2) Resultater i de enkelte lande Q3 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? I alt Positivt (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 49

51 3) Udvikling i de enkelte lande Q3 Generelt set, hvilket image har Europa-Parlamentet for dig: Meget positivt, ret positivt, neutralt, ret negativt eller meget negativt image? (%) I alt 'Positivt' Neutralt image I alt 'Negativt' Ved ikke EU = EUROZONEN 23 = IKKE EUROZONEN = 4 +1 SK SE PT IE CZ DK DE = 3 +1 UK = = RO = NL = BG MT = CY HU = SI 21 = 51 = 26 = 2 = EE 18 = 63 = PL IT BE = AT FI LU ES = FR HR LT EL = LV (Udvikling september septemer-oktober 2016) 50

52 2. Europa-Parlamentets rolle i fremtiden 1) EU-gennemsnit Q4 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningsfuld rolle end det gør i dag? (%) Mere betydningsfuld rolle Mindre betydningsfuld rolle Den samme som i dag (LÆS IKKE OP) Ved ikke 70% 60% 50% % 30% 20% 10% % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

53 2) Resultater i de enkelte lande Q4 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningsfuld rolle end det gør i dag? Mere betydningsfuld rolle (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 52

54 3) Udvikling i de enkelte lande Q4 Kunne du personligt godt tænke dig, at Europa-Parlamentet kom til at spille en mere betydningsfuld eller mindre betydningsfuld rolle end det gør i dag? Mere betydningsfuld rolle Mindre betydningsfuld rolle Den samme som i dag (LÆS IKKE OP) Ved ikke EU EUROZONEN IKKE EUROZONEN 39 = SK = LT SI SE = LU FI PT LV MT ES = BE BG IE IT NL = EE CY FR CZ = PL DK HR 45 = RO EL UK AT HU DE (Udvikling september septemer-oktober 2016) 53

55 C. VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Hvordan Europa-Parlamentet fungerer 1) EU-gennemsnit Q5 Og mener du, at medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? Politisk tilhørsforhold Nationalitet Ved ikke 60% 50% % 30% % 10% % Okt.-Nov EB68.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov.-Dec EB74.3 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB

56 2) Resultater i de enkelte lande Q5 Og mener du, at medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? Politisk tilhørsforhold (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 55

57 3) Udvikling i de enkelte lande Q5 Og mener du, at medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter? Politisk tilhørsforhold Nationalitet Ved ikke EU EUROZONEN IKKE EUROZONEN PL FI CY PT = LV ES FR UK BE 63 = EL 46 = SK SI = RO DE = CZ NL = 5 +3 IT HR LU HU MT AT SE DK IE EE LT BG (Udvikling september septemer-oktober 2016) 56

58 2. Europa-Parlamentets beslutningsprocedure 1) EU-gennemsnit Q6 Tror du, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? 50% 40% 30% % % % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB84.1 På baggrund af det politiske tilhørsforhold, som de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet har På baggrund af de medlemslandes interesser, hvorfra Europa-Parlamentets medlemmer kommer Begge dele (LÆS IKKE OP) Ved ikke 57

59 2) Resultater i de enkelte lande Q6 Tror du, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? På baggrund af det politiske tilhørsforhold, som de pågældende medlemmer af Europa-Parlamentet har (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 58

60 3) Udvikling i de enkelte lande Q6 Tror du, at Europa-Parlamentets beslutninger primært tages.? På baggrund af det politiske tilhørsforhold, som de pågældende medlemmer af Europa- Parlamentet har På baggrund af de medlemslandes interesser, hvorfra Europa-Parlamentets medlemmer kommer Begge dele (LÆS IKKE OP) Ved ikke EU EUROZONEN IKKE EUROZONEN LV PL CY = MT FI EE FR SI DE ES SE BE RO LU = IE AT CZ = SK NL DK IT EL HR LT 33 = = HU BG PT UK = (Udvikling september septemer-oktober 2016) 59

61 D. POLITISKE PRIORITETER OG VÆRDIER 1. Prioriterede politikker 1) EU-gennemsnit Q7T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (HØJST 4 SVAR) (%) 60

62 Q7T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (HØJST 4 SVAR) (%) 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Jan.-Feb EB73.1 Aug.-Sept EB74.1 April-Maj 2011 EB75.2 Nov EB76.3 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB84.1 Kampen mod fattigdom og social udelukkelse Kampen mod terrorisme med respekt for den enkeltes frihed En indvandringspolitik, der fastlægges i samarbejde med oprindelseslandene En sikkerheds- og forsvarspolitik, der gør EU i stand til at tackle internationale kriser Forbedring af beskyttelsen af forbrugerne og folkesundheden Koordinering af finanslov og skattepolitik De førstnævnte seks svar 61

63 Q7T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (HØJST 4 SVAR) (%) 40% 34 30% 20% 10% % Jan.-Feb EB73.1 Aug.-Sept EB74.1 April-Maj 2011 EB75.2 Nov EB76.3 Juni 2012 EB77.4 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB84.1 Kampen mod klimaforandringer En landbrugspolitik, der er miljøvenlig og med til at skabe global fødevarebalance En udenrigspolitik, der gør det muligt for EU at tale med én røst på den internationale scene En fælles energipolitik med henblik på at sikre EU's energimæssige uafhængighed En sikring af den europæiske samfundsmodel En politik inden for forskning og udvikling, der sikrer konkurrencedygtighed og nyskabelse De sidstnævnte seks svar 62

64 2) Resultater i de enkelte lande Q7T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (HØJST 4 SVAR) Kampen mod fattigdom og social udelukkelse (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 63

65 3) Udvikling i de enkelte lande Q7T Europa-Parlamentet støtter udviklingen af bestemte politikker på EU-plan. Hvilke af følgende politiske områder bør efter din mening prioriteres højest? Som førsteprioritet? Og dernæst? (HØJST 4 SVAR) (%) Kampen mod fattigdom og social udelukkelse Kampen mod terrorisme med respekt for den enkeltes frihed En indvandringspolitik, der fastlægges i samarbejde med oprindelseslandene En sikkerhedsog forsvarspolitik, der gør EU i stand til at tackle internationale kriser Forbedring af beskyttelsen af forbrugerne og folkesundheden Koordinering af finanslov og skattepolitik EU = EUROZONEN 52 = IKKE EUROZONEN FI PT MT CY = LV LT = 45-3 IT HR SI = SK HU DK = EE = CZ ES 71 = SE 55 = DE 45 = = PL BG IE FR = 24 = 24-5 NL LU AT UK EL = RO BE = De førstnævnte seks svar (Udvikling september septemer-oktober 2016) 64

66 2. Europa-Parlamentets værdier 1) EU-gennemsnit Q8 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAX. 3 SVAR) (%) 65

67 Q8 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAX. 3 SVAR) (%) 70% 60% % 40% 30% 20% 10% % Okt.-Nov EB68.1 Okt EB70.1 Jan.-Feb EB71.1 Jan.-Feb EB73.1 Nov EB76.3 Nov.-Dec EB78.2 Juni 2013 EB79.5 Nov.-Dec EB82.4 Sept EB84.1 Beskyttelse af menneskerettighederne Ytringsfriheden Ligestilling mellem mænd og kvinder Solidaritet EU-medlemslandene imellem Solidaritet mellem EU og verdens fattige lande Dialog mellem kulturer og religioner Beskyttelsen af minoritetsgrupper Afskaffelse af dødsstraf over hele verden 66

68 2) Resultater i de enkelte lande Q8 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAX. 3 SVAR) Beskyttelse af menneskerettighederne (%) (Udvikling september septemer-oktober 2016) 67

69 3) Udvikling i de enkelte lande Q8 Hvilke af følgende værdier burde Europa-Parlamentet, efter din mening, kæmpe for at få øverst på dagsordenen? (MAX. 3 SVAR) Beskyttelse af menneskerettighederne Ytringsfriheden Ligestilling mellem mænd og kvinder Solidaritet EUmedlemslandene imellem Solidaritet mellem EU og verdens fattige lande Dialog mellem kulturer og religioner EU = = EUROZONEN = = IKKE EUROZONEN = PT HR CY = = 11-4 SI FI IE = EE 63 = IT 49 = LT LV EL LU BE SE NL = DE DK ES HU = 21 = 19-1 SK = UK = BG = CZ = 13-2 FR RO = AT = PL = MT De førstnævnte seks svar (Udvikling september septemer-oktober 2016) 68

70 Denne Parlameter undersøgelse fra Europa-Parlamentet (EP/EB 86.1) er gennemført i Den Europæiske Unions 28 medlemslande fra 24. september til 3. oktober 2016 af Kantar Public (tidligere TNS opinion). Undersøgelsen omhandler europæernes opfattelse af og viden om Europa-Parlamentet, dets rolle og image. Den gennemgår ligeledes en række nøglespørgsmål om EUmedlemskab, identitet, medborgerskab, prioriterede politikker og værdier. Dette er en publikation fra Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation, Europa-Parlamentet PE ISBN: DOI: / QA DA-N Indholdet i dette dokument er udelukkende forfatterens ansvar, og eventuelle synspunkter, der gives udtryk for heri, afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Dokumentet er henvendt til Europa-Parlamentets medlemmer og medarbejdere med det formål at hjælpe dem i deres parlamentariske arbejde. Den Europæiske Union,

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE, DER PASSER,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark QNAT Q PUNKT 8 STILLES KUN I KROATIEN Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU kommer styrket ud af krisen

EU kommer styrket ud af krisen Analysepapir, januar 13 EU kommer styrket ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Finanskrisen har været hård og skaber stadig stor usikkerhed om især europæisk økonomi. Men krisen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3)

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3) Generaldirektorat for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 11. januar 2012 Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer,

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UDKAST TIL KOMMISSIONENS OG RÅDETS FÆLLES RAPPORT OM BESKÆFTIGELSEN Ledsagedokument til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2. Frivilligt arbejde. Bruxelles, den 27. juni 2011 SAMMENDRAG

Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2. Frivilligt arbejde. Bruxelles, den 27. juni 2011 SAMMENDRAG Directorate-General for Communication Directorate for relations with citizens 'Monitoring Public Opinion' Unit. Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2 Frivilligt arbejde Bruxelles, den 27. juni

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere