Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Dækning: Målgruppe: Metode: Feltarbejde: EU28 ( EU-borgere) Europæere på 15 år og derover Ansigt-til-ansigt (CAPI) september, TNS opinion Indledning... 2 I. EUROPÆERNE OG EU A.INTERESSE I EUROPÆISKE AFFÆRER GENERELT B.TILHØRSFORHOLD, MEDLEMSKAB OG FORDELE AF AT VÆRE MEDLEM AF DEN EUROPÆISKE UNION Tilhørsforhold til din landsby/region/land/den Europæiske Union Medlemskabet af EU Fordele af medlemskab Grunde til at landet har haft fordele C.MERVÆRDIEN (ELLER EJ) VED DEN EUROPÆISKE UNION D.EU-BORGERNES STEMME Min stemme tæller Vores lands stemme tæller E.EUROPÆISK IDENTITET OG STATSBORGERSKAB Identitet Statsborgerskab II. EUROPA-PARLAMENTET A.INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET Medie erindring Indtryk af Europa-Parlamentet Føler sig velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter B.IMAGE, ROLLE OG TILLID TIL EUROPA-PARLAMENTET Europa-Parlamentets generelle image Europa-Parlamentets rolle Tillid til Europa-Parlamentet C.VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET Hvordan Europa-Parlamentet fungerer Europa-Parlamentets beslutningsprocedure Generel viden om Europa-Parlamentet D.PRIORITEREDE POLITIKKER OG VÆRDIER Prioriterede politikker Europa-Parlamentets værdier... 90

2

3 Bemærk: Det skal bemærkes, at opinionsundersøgelser er skøn, hvis nøjagtighed alt andet lige afhænger af stikprøvens omfang og den observerede procentandel. Med stikprøver på omkring interview (omfang af den stikprøve, der almindeligvis anvendes i hver medlemsstat) varierer de reelle procentandele, dvs. hvis hele befolkningen var blevet interviewet, inden for følgende konfidensgrænser: Observerede procentandele Konfidensgrænser 10 % eller 90 % +/- 1,9 procentpoint 20 % eller 80 % +/- 2,5 procentpoint 30 % eller 70 % +/- 2,7 procentpoint 40 % eller 60 % +/- 3,0 procentpoint 50 % +/- 3,1 procentpoint 1

4

5 Indledning Vi offentliggør i dag anden del af den årlige Parlameterundersøgelse, der gennemføres i Den Europæiske Unions 28 medlemsstater, og som blev gennemført i praksis af TNS opinion mellem den 19. og den 29. september Første del blev offentliggjort den 14. oktober 2015, umiddelbart før Det Europæiske Råds møde, og vedrørte problematikken omkring migration og den økonomiske og sociale situation. Den foreliggende publikation vedrører mere specifikt Europa-Parlamentet, spørgsmål vedrørende tilhørsforhold til og medlemskab af EU, identitet, borgerskab og de prioriterede politikker og værdier. Som det er tilfældet med enhver undersøgelse af denne art, er det vigtigt at tage hensyn til den europæiske, nationale og internationale sammenhæng, som interviewene er blevet gennemført i. På EU-plan nævnes først og fremmest de seneste måneders migrationsbølge og dennes følger for Den Europæiske Union og dens medlemsstater. På nationalt plan henvises der til valget den 20. september i Grækenland, debatterne forud for valgene i Portugal og Polen samt afholdelsen af regionale valg i Spanien og Østrig. På den internationale scene er det stadig situationen i Mellemøsten, særlig terrorbekæmpelsen 1, der dominerer dagsordenen. Analysen af undersøgelsens resultater viser den meget store indflydelse, som visse begivenheder har haft på de adspurgte personers svar. Det vigtigt at huske på, at det europæiske gennemsnit er vægtet, og at de seks folkerigeste medlemsstater tegner sig for ca. 70 % af dette gennemsnit. 1 Opmærksomheden henledes på, at undersøgelsen er gennemført før attentaterne i Paris den 13. november

6 Hovedpunkter En klar fornyet interesse for europæisk politik 54 % af europæerne siger, at de er "interesserede" i EU-politik generelt, hvilket udgør en stigning på 11 procentpoint i forhold til Modsat er der 45 % (-11), der erklærer sig "ikke interesserede" i EU-politik. På nationalt plan er der konstateret fornyet interesse i 25 medlemsstater. Dette er mest udpræget i Sverige med +27 point, Det Forenede Kongerige med +20 point og i Estland med + 19 point i forhold til juni Se tabellerne (klik på sidetal): side 13 Stigende tilhørsforhold til Den Europæiske Union De adspurgtes tilhørsforhold til deres land, region og by er langt større end deres tilhørsforhold til EU. Resultaterne viser følgende: tilhørsforholdet til landet er på 90 %, til byen eller landsbyen på 88 % og til regionen på 88 %. Selv om tilhørsforholdet til EU er mindre udtalt, er der imidlertid nu et absolut flertal på 51 % (+6 i forhold til november 2014). Der er på nationalt plan, konstateret en stigning i 23 medlemsstater på et år, særlig i Litauen med +14 point, i Finland med +13 point, i Nederlandene med +12 point samt i Belgien og Rumænien med +10 point. Se tabellerne (klik på sidetal): side 16 Den positive opfattelse af medlemskabet af Den Europæiske Union er stigende, men der er store forskelle mellem medlemsstaterne. 55 % af europæerne (+1 i forhold til udgangen af 2014) vurderer, at medlemskab af EU er en "god ting". Kun 47 % havde denne opfattelse, da den økonomiske og finansielle krise i 2011 var på sit højeste. 28 % af europæerne (-1) mener, at det "hverken er en god eller dårlig ting", og 15 % (+1) mener, at det er en "dårlig ting". På nationalt plan er forskellene mellem medlemsstaterne oppe på 48 procentpoint, idet 82 % af de adspurgte i Luxembourg mener, at det er "en god ting", mod 34 % i Den Tjekkiske Republik. I forhold til Parlameterundersøgelsen fra november-december 2014 kan de mest positive udviklinger i denne besvarelse iagttages i Grækenland (+12), Det Forenede Kongerige (+8) og Finland (+6). 3

7 Der kan konstateres negative udviklinger i 10 lande: Den Tjekkiske Republik og Estland (- 6 point i begge tilfælde), Østrig og Rumænien (-4 point i begge lande), Bulgarien og Belgien (-2 point), Spanien, Polen, Tyskland og Luxembourg (-1 point). Se tabellerne (klik på sidetal): side 19 Samme konstatering gælder for fordelene ved medlemskabet: en nettoforhøjelse på EU-plan, men med store forskelle mellem medlemsstaterne: I gennemsnit mener 60 % af europæerne, at deres land "har haft gavn" af EUmedlemskabet (+6 i forhold til juni 2013), mod ca. en tredjedel, som mener, at dette ikke er tilfældet (31 %, -6). På nationalt plan mener et absolut flertal af de adspurgte i 24 medlemsstater, at EUmedlemskabet har været gavnligt for deres land. I de sidste fire lande, Cypern, Italien, Østrig og Bulgarien, er tallet under 50 %. Igen er der betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, idet der er51 procentpoint mellem de 34 % i Cypern og de 85 % i Litauen og Luxembourg. I 25 medlemsstater kan der konstateres en positiv udvikling, først og fremmest i Portugal og Ungarn (begge med +14 point), Luxembourg og Spanien (+13 point) eller Det Forenede Kongerige (+10 point). Til gengæld kan der i tre lande konstateres en stigning i antallet af adspurgte, som mener, at medlemskabet ikke har været gavnligt: Bulgarien (+9 point), Slovakiet (+3 point) og Litauen (+1 point). Se tabellerne (klik på sidetal): side 22 Af hvilke årsager har mit land haft gavn af EU-medlemskabet? I europæernes øjne er de tre vigtigste årsager følgende: 35 % mener, at deres land har haft gavn af EU-medlemskab, fordi "EU bidrager til den økonomiske vækst" i deres land. De højeste resultater er målt i Nederlandene (54 %), Irland (51 %), Tyskland, Litauen og Det Forenede Kongerige (46 %). 32 % nævner "fred og sikkerhed", med de højeste tal i Grækenland (51 %), Cypern (50 %), Estland og Letland (42 %) samt Tyskland (40 %). For 31 % vedkommende er der tale om samarbejdet mellem deres land og andre EUlande. Nederlandene (60 %) og de tre nordiske lande ligger langt foran de øvrige lande: Sverige (59 %), Finland (49 %) og Danmark (48 %). Se tabellerne (klik på sidetal): side 25 4

8 Har EU en merværdi? For anden gang i Parlameteret blev europæerne spurgt om situationen i deres land, hvis dette var uden for EU. De blev præsenteret for forskellige områder, hvor de skulle evaluere, om deres lande ville klare sig "bedre", "dårligere" eller "hverken bedre eller dårligere". Resultaterne har ikke ændret sig væsentligt mellem 2014 og Der er ikke på nogen af de foreslåede områder et flertal af de adspurgte, der mener, at deres land ville klare sig "bedre", hvis det var uden for EU. Med andre ord mener et flertal af europæerne, at deres land ikke ville klare sig bedre ved at stå uden for EU på følgende områder: handel (51 %), industri (47 %), økonomi (45 %), udenrigspolitik (44 %), videnskabelig forskning (44 %), beskæftigelse (42 %), miljø og bekæmpelse af klimaændringerne (42 %), energi (39 %), landbrug (37 %), indvandring (34 %), inflation og leveomkostninger (34 %). Imidlertid er der på tre områder ikke stor forskel mellem "bedre" og "mindre godt", og i nogle lande er der et flertal for "bedre" uden for EU. For så vidt angår landbrug mener 35 % af de adspurgte, at deres land ville klare sig "bedre", mens 37 % tværtimod mener, at deres land ville klare sig "dårligere" uden for EU på området. I 11 medlemsstater er der et flertal, der mener, at deres land ville klare sig "bedre" uden for EU. For så vidt angår indvandring mener 32 %, at deres land ville klare sig "bedre" uden for EU, mens 34 % mener, at det ville klare sig "dårligere". I 9 lande er der et flertal, der mener, at deres land ville klare sig "bedre" uden for EU. Endelig er der 31 % af europæerne, der mener, at deres land ville klare sig "bedre" på området inflation og leveomkostninger, hvis det stod uden for EU, og 34 %, der mener, at det ville klare sig "dårligere". I 8 medlemsstater svarer et flertal "bedre". Se tabellerne (klik på sidetal): side 28 For de europæiske borgere tæller deres lands stemme mere end deres egen stemme på EU-plan Seks ud af ti europæere mener, at deres lands stemme tæller i EU (61 %, -1 i forhold til juni 2013). 34 % er dog ikke enige i denne påstand. Derimod er der 39 % (-2 i forhold til slutningen af 2014), der mener, at deres stemme tæller i EU, mod 56 % (+3), der mener, at deres stemme ikke tæller. På nationalt plan kan det konstateres, at opfattelsen af, at ens stemme tæller i EU, er steget i syv lande: Portugal (+5), Spanien og Italien (begge +4), Grækenland (+3), Det Forenede Kongerige (+2), Irland og Finland (+1). Modsat er opfattelsen af, at ens stemme tæller i EU, faldet i 19 lande, navnlig Belgien (- 11), Slovakiet og Polen (begge -10), Den Tjekkiske Republik og Sverige (-9). 5

9 Endelig mener 63 % (+5 i forhold til slutningen af 2014) af europæerne, at deres stemme tæller i deres land, mod 35 % (-4), der mener, at dette ikke er tilfældet. Se tabellerne (klik på sidetal): side 29 Det, der bringer europæerne sammen, er vigtigere end det, der adskiller dem På europæisk plan erklærer 72 % af de adspurgte sig "enige" i denne påstand (= i forhold til juni 2013), men med forskelle mellem medlemsstaterne på 27 procentpoint, fra 60 % i Spanien til 87 % i Sverige. De mest positive svar ses i Sverige, Litauen, Malta og Nederlandene, hvor tallene ligger mellem 84 % og 87 %. Derimod er 21 % af europæerne "ikke enige" (+1) i dette udsagn. Dette svar er steget i 22 medlemsstater. Se tabellerne (klik på sidetal): side 38 Det vigtigste træk ved den europæiske identitet er værdierne demokrati og frihed Resultaterne på EU-plan viser fremgang for værdierne demokrati og frihed (49 %, +2 i forhold til slutningen af 2014), som fortsat er det element af den europæiske identitet, der oftest nævnes af de adspurgte. Den fælles valuta (39 %, -1) er det element, der nævnes næsthyppigst. På en tredjeplads kommer kultur (30 %, +2), fulgt af historie (27 %, +3) og geografi (19 %, +1), der står på lige fod med den europæiske økonomis succes (19 %, -1). På nationalt plan konstateres det, at værdierne demokrati og frihed er i fremgang i 12 medlemsstater (med højst +7 point) og er faldet i 13 andre (med højst -7 point). Euroen, den fælles valuta er faldet i 19 lande, mest i Cypern (-8), Ungarn (-7) og Den Tjekkiske Republik (-6). Hvad angår de øvrige elementer af identiteten er der betydelig fremgang på nationalt plan: der er fremgang med hensyn til kultur i 20 medlemsstater, historie i 16 medlemsstater og geografi i 18 medlemsstater. Se tabellerne (klik på sidetal): side 41 6

10 Det vigtigste element i EU-borgerskabet: et harmoniseret socialt beskyttelsessystem På europæisk plan kan der i forhold til efteråret 2014 konstateres en klar fremgang for så vidt angår svaret "et europæisk socialt beskyttelsessystem, der er harmoniseret mellem medlemsstaterne (sundhedsydelser, uddannelse, pensioner osv.)" (45 %, +13). Lige som i 2014 er dette element det, der nævnes først blandt europæernes svar. Det næsthyppigste element, "europæiske beredskabstjenester til bekæmpelse af internationale naturkatastrofer", er ligeledes steget (28 %, +6). Det tredje vedrører "muligheden for at bosætte sig i et hvilket som helst land i EU efter at være gået på pension og få udbetalt sin pension i dette land" (26 % (-1)). Opmærksomheden henledes på, at efter muligheden for at få et "europæisk ID-bevis som supplement til det nationale bevis" (21 %, +1), kommer "en EU-præsident, der er direkte valgt af borgerne i samtlige medlemsstater", med en stigning på 4 point og dermed 20 % af svarene. Desuden gøres der opmærksom på udviklingen hvad angår de to følgende svar: "undervisning i EU-medborgerskab fra grundskolen" (18 %, +3) og "deltagelse i nationale debatter om Europas fremtid" (18 %, +7). Se tabellerne (klik på sidetal): side 44 En betydelig stigning i erindringen om medieomtalen af Europa-Parlamentet På europæisk plan er der 66 % af de adspurgte, der for nylig har hørt Europa- Parlamentet omtalt (+8 siden slutningen af 2014). Opmærksomheden henledes på, at undersøgelsen blev foretaget mellem den 19. og den 29. september, midt i migrationsbølgen og kort tid efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale for Europa-Parlamentet. Allerede i november-december 2014 kunne der konstateres en betydelig stigning i erindringen om medieomtale efter valget til Europa-Parlamentet og indsættelsen af den nye Europa-Kommission. Parallelt hermed udgør andelen af europæere, der erklærer, at de ikke kan huske, at de for nylig har hørt Europa-Parlamentet omtalt, nu kun 33 % (-7 point i forhold til slutningen af 2014). På nationalt plan er erindringen om medieomtale af Europa-Parlamentet gået frem i 25 medlemsstater, med de største stigninger i Rumænien (+27 point), Grækenland (+16 point), Italien, Ungarn og Østrig (+15 point) samt Slovakiet (+14 point). I forhold til november-december 2014 er erindringen om medieomtale gået tilbage i tre medlemsstater: Slovenien (-12), Bulgarien (-7) og Frankrig (-2). Se tabellerne (klik på sidetal): side 47 7

11 De respondenter, der erklærer, at de for nylig har hørt Europa-Parlamentet omtalt, har stærkt divergerende opfattelser af det indtryk, det gjorde på dem Blandt de europæere, der har set eller hørt nyheder i pressen om EP (66 %), har deres indtryk været temmelig dårligt for 35 % vedkommende, hverken godt eller dårligt (spontant svar) for 33 % vedkommende, og temmelig godt for 30 % vedkommende. Se tabellerne (klik på sidetal): side 50 Europæere savner information om Europa-Parlamentets aktiviteter Antallet af europæere, der føler sig "velinformeret" om Europa-Parlamentets aktiviteter, er steget med 5 point til 35 % i forhold til slutningen af Til gengæld føler 63 % (-4) sig "ikke velinformeret" om Parlamentets aktiviteter. På nationalt plan omfatter denne stigning i antallet af personer, der føler sig "velinformeret", 23 medlemsstater og er højest i Sverige med +12 point, efterfulgt af +11 point i Nederlandene og + 10 point i Finland og Grækenland. Parallelt hermed er antallet af personer, der siger, at de "ikke er velinformeret" om EP's aktiviteter, faldet i 23 medlemsstater. Se tabellerne (klik på sidetal): side 53 Europa-Parlamentets image har tendens til at blive dårligere i europæernes øjne, særlig i de medlemsstater, der er mest berørt af forværringen af migrationskrisen Parlamentets image er blevet dårligere i forhold til november-december 2014 med 24 % (-6 point) positivt image og 46 % (+3 point) neutralt image. Det negative image stiger med 4 point til 27 %. På nationalt plan: Det neutrale image dominerer i 27 ud af 28 medlemsstater. Det positive image falder i 25 medlemsstater med op til -16 procentpoint i Slovakiet. Det negative image stiger i 21 medlemsstater med op til +13 point i Østrig og Den Tjekkiske Republik. Se tabellerne (klik på sidetal): side 57 For europæerne spiller Europa-Parlamentet i øjeblikket en vigtig rolle, men der er divergerende meninger om den rolle, der ønskes i fremtiden På spørgsmålet om Europa-Parlamentets nuværende rolle svarer 72 % af de adspurgte, at den er "vigtig" (-4 point i forhold til juni 2013), mod 21 %, der mener, at denne rolle "ikke er vigtig" (+3 point). 8

12 På spørgsmålet om, hvilken rolle de ønsker, Europa-Parlamentet skal spille i fremtiden: Et flertal af de adspurgte går stadig ind for en "større" rolle (44 %, -3 point i forhold til slutningen af 2014, men tallet er faldende i 23 medlemsstater (med så meget som -18 point i Polen, -17 i Portugal og Bulgarien, -15 i Slovakiet, -14 i Litauen og -13 i Ungarn). Dette ønske er dog i stigning i fem medlemsstater, mest i Tyskland (46 %, + 11 point). Et stigende antal respondenter udtalte sig spontant til fordel for en identisk rolle (25 %, +13 point). De største stigninger for dette svars vedkommende findes i Polen (+28 point), Slovakiet (+27 point) og Estland (+25 point). 21 % (-6 point) af de adspurgte ønsker, at det skal spille en "mindre" rolle. På nationalt plan falder dette svar også i 24 medlemsstater med op til 29 %, -20 point (i Sverige) i forhold til Se tabellerne (klik på sidetal): side 60 Tilliden til Europa-Parlamentet På europæisk plan svarer 40 % af de adspurgte, at de er tilbøjelige til at have tillid til Europa-Parlamentet, mens 45 % udtaler, at de ikke har tillid til det. På spørgsmålet om deres grunde til at have tillid til Parlamentet, nævner disse 40 % af de adspurgte navnlig følgende grunde: Europa-Parlamentets beslutninger træffes på demokratisk vis (32 %) Europa-Parlamentet er bedst placeret med hensyn til at træffe beslutninger om spørgsmål, der berører EU som helhed (26 %) Europa-Parlamentet forsvarer alle europæiske borgeres interesser godt (23 %) Generelt har den adspurgte en positiv indstilling til EU (spontant) (23 %). Se tabellerne (klik på sidetal): side 66 Hvad angår de respondenter, som er tilbøjelige til ikke at have tillid til Europa- Parlamentet (45 % af samtlige adspurgte), nævner de først og fremmest følgende grunde: Europa-Parlamentet er for langt væk fra den almindelige borger (39 %) Den adspurgte har ikke tillid til Europa-Parlamentets medlemmer (21 %) Den adspurgte modtager ikke tilstrækkelig information om Europa-Parlamentet (20 %) Europa-Parlamentet repræsenterer ikke rigtigt den adspurgtes holdning til Europa (17 %) Europa-Parlamentets afgørelser indvirker negativt på den økonomiske vækst i den adspurgtes land (17 %) 9

13 Endelig svarer 17 % af de adspurgte spontant, at de ikke har tillid til de politiske institutioner/repræsentanter. Se tabellerne (klik på sidetal) : side 72 Europæerne har fortsat et godt kendskab til Europa-Parlamentet 48 % (=) af respondenterne ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder efter politisk tilhørsforhold i mødesalen, hvilket udgør en stigning i 12 medlemsstater i forhold til november-december % (+ 3 point) mener, at de er placeret efter nationalitet. Antallet af adspurgte, som siger, at de "ikke ved", hvordan medlemmerne er placeret, er faldende og ligger på 14 % (-3 point). 38 % (- 2 point i forhold til slutningen af 2014) mener, at Europa-Parlamentets beslutninger træffes på grundlag af medlemmernes politiske tilhørsforhold. Dette svar gives af et flertal af de adspurgte i 18 medlemsstater. 32 % (-6 point) mener tværtimod, at Parlamentet træffer beslutninger i overensstemmelse med interesserne i de medlemsstater, som medlemmerne kommer fra. Dette svar gives af et flertal af de adspurgte i 7 medlemsstater. Det er interessant at bemærke den generelle stigning hvad angår det spontane svar, i henhold til hvilket beslutningerne træffes på grundlag af både medlemmernes politiske tilhørsforhold og nationale interesser (20 % svarer "begge dele", + 12 point). Dette svar er gået frem i 26 medlemsstater; den største stigning ses i Estland (38 %). Europæernes objektive kendskab til Europa-Parlamentet er fortsat stort. Det måles ved hjælp af svarene på fire spørgsmål om det direkte valg til Europa-Parlamentet, antallet af medlemmer pr. medlemsstat og den måde, hvorpå EU's budget og retsakter vedtages. På europæisk plan er der gennemsnitligt 58 % korrekte svar (-1 siden novemberdecember 2014, mod et gennemsnit på 20 % (+1) af forkerte svar. Andelen af respondenter, der erklærer, at de ikke kan besvare disse spørgsmål, har ligget stabilt på 22 % siden Se tabellerne (klik på sidetal): side 75 10

14 En indvandringspolitik, der fastlægges i samarbejde med oprindelseslandene, vinder mere og mere tilslutning blandt de politikker, som Europa-Parlamentet bør prioritere "Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse" er fortsat langt den vigtigste politik i de adspurgtes øjne, men tilslutningen er faldet lidt (51 %, -3) siden november-december 2014). Aktuelle europæiske og internationale spørgsmål har fortsat betydelig indflydelse på rækkefølgen og arten af de politikker, Europa-Parlamentet først og fremmest bør føre. Således er "en indvandringspolitik, der fastlægges i samarbejde med oprindelseslandene" den næstvigtigste politik i de adspurgtes øjne, med 38 % i 2015 (+13 point på et år). Stigningerne på området indvandringspolitik er betydelige og særdeles omfattende i Estland og Ungarn (+29 i begge lande), Slovakiet (+26), Østrig og Den Tjekkiske Republik (+23) samt Grækenland og Letland (+20). To andre politikker går frem, nemlig: "terrorbekæmpelse med respekt for den enkeltes frihed" (+5) og "en sikkerheds- og forsvarspolitik, der sætter EU i stand til at overvinde internationale kriser (+1). Med hensyn til f.eks. "samordning af de økonomiske politikker", "styrket beskyttelse af forbrugerne og folkesundheden" eller "bekæmpelse af klimaændringer" kan der konstateres en tilbagegang i prioriteringsrækkefølgen. Se tabellerne (klik på sidetal): side 85 Blandt de værdier, Parlamentet først og fremmest skal forsvare, kan der påvises en positiv udvikling for solidariteten mellem EU's medlemsstater, solidariteten mellem EU og verdens fattige lande og dialogen mellem kulturer og religioner "Beskyttelse af menneskerettighederne" (59 %, -1 siden november-december 2014) er fortsat den vigtigste værdi for europæerne. På andenpladsen ligger "ytringsfrihed" fortsat på 34 %. Side om side, med 32 %, finder man " ligestilling mellem mænd og kvinder" (-4) og "solidaritet mellem EU's medlemsstater" (+2). Derefter kommer "solidaritet mellem EU og verdens fattige lande"(23 %, +1), "dialogen mellem kulturer og religioner" (21 %, +1), "beskyttelse af mindretal" (18 %, =) og "afskaffelse af dødsstraf i hele verden" (11 %, -2). Se tabellerne (klik på sidetal): side 90 11

15 Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy

16

17 I. EUROPÆERNE OG EU A. INTERESSE I EUROPÆISKE AFFÆRER GENERELT 1) EU-gennemsnit 13

18 2) Nationale resultater 14

19 3) Nationale udviklinger 15

20

21 B. TILHØRSFORHOLD, MEDLEMSKAB OG FORDELE AF AT VÆRE MEDLEM AF DEN EUROPÆISKE UNION 1. Tilhørsforhold til din landsby/region/land/den Europæiske Union 1) EU-gennemsnit 16

22 2) Nationale resultater 17

23 3) Nationale udviklinger Hierakiet er lavet på udviklingen af dette punkt «(VORES LAND») 18

24 2. Medlemskabet af EU 1) EU-gennemsnit 19

25 2) Nationale resultater 20

26 3) Nationale udviklinger 21

27 3. Fordele af medlemskab 1) EU-gennemsnit 22

28 2) Nationale resultater 23

29 3) Nationale udviklinger 24

30 4. Grunde til at landet har haft fordele 1) EU-gennemsnit Basis: respondenter, der mener deres land har haft fordel af at være medlem af EU. (60% af hele udsnittet på EU niveau) 25

31 2) Nationale resultater Basis: respondenter, der mener deres land har haft fordel af at være medlem af EU. (60% af hele udsnittet på EU niveau) 26

32 Basis: respondenter, der mener deres land har haft fordel af at være medlem af EU. (60% af hele udsnittet på EU niveau) 27

33 C. MERVÆRDIEN (ELLER EJ) VED DEN EUROPÆISKE UNION 1) EU-gennemsnit 28

34

35 D. EU-BORGERNES STEMME 1. Min stemme tæller 1.1. Min stemme tæller i mit land 1) EU-gennemsnit 29

36 2) Nationale resultater 30

37 3) Nationale udviklinger 31

38 1.2. Min stemme tæller i EU 1) EU-gennemsnit 32

39 2) Nationale resultater 33

40 3) Nationale udviklinger 34

41 2. Vores lands stemme tæller 1) EU-gennemsnit 35

42 2) Nationale resultater 36

43 3) Nationale udviklinger 37

44

45 E. EUROPÆISK IDENTITET OG STATSBORGERSKAB 1. Identitet 1.1. Hvad bringer europæiske borger sammen / hvad skiller dem ad 1) EU-gennemsnit 38

46 2) Nationale resultater 39

47 3) Nationale udviklinger 40

48 1.2. Elementer, der skaber den europæiske identitet 1) EU-gennemsnit 41

49 2) Nationale resultater 42

50 3) Nationale udviklinger De første fire nævnte svar 43

51 2. Statsborgerskab 2.1. Ting der ville styrke følelsen af Europæiske statsborgerskab 1) EU-gennemsnit 44

52 2) Nationale resultater 45

53 3) Nationale udviklinger De første fire nævnte svar 46

54

55 II. EUROPA-PARLAMENTET A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Medie erindring 1) EU-gennemsnit 47

56 2) Nationale resultater 48

57 3) Nationale udviklinger 49

58 2. Indtryk af Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit Basis: respondenter, der har læst, set eller hørt noget om EP (66% af hele udsnittet på EU niveau) 50

59 2) Nationale resultater Basis: respondenter, der har læst, set eller hørt noget om EP (66% af hele udsnittet på EU niveau) 51

60 3) Nationale udviklinger * IS = ikke stillet. Spørgsmålet blev ikke stillet i dette land i den foregående undersøgelse. Basis: respondenter, der har læst, set eller hørt noget om EP (66% af hele udsnittet på EU niveau) 52

61 3. Føler sig velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter 1) EU-gennemsnit 53

62 2) Nationale resultater 54

63 55

64 3) Nationale udviklinger 56

65 B. IMAGE, ROLLE OG TILLID TIL EUROPA-PARLAMENTET 1. Europa-Parlamentets generelle image 1) EU-gennemsnit 57

66 2) Nationale resultater 58

67 3) Nationale udviklinger 59

68 2. Europa-Parlamentets rolle 2.1. Situation ( i dag) 1) EU-gennemsnit 60

69 2) Nationale resultater 61

70 3) Nationale udviklinger 62

71 2.2. Ønske (fremtid) 1) EU-gennemsnit 63

72 2) Nationale resultater 64

73 3) Nationale udviklinger 65

74 3. Tillid til Europa-Parlamentet 3.1. Tillid til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 66

75 2) Nationale resultater 67

76 68

77 3.2. Grunde til at have tillid til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit Basis: respondenter, der generelt har tillid til Europa-Parlamentet (40% af hele udsnittet på EU niveau) 69

78 2) Nationale resultater Basis: respondenter, der generelt har tillid til Europa-Parlamentet (40% af hele udsnittet på EU niveau) 70

79 3) Nationale udviklinger * IS = ikke stillet. Spørgsmålet blev ikke stillet i dette land i den foregående undersøgelse. Basis: respondenter, der generelt har tillid til Europa-Parlamentet (40% af hele udsnittet på EU niveau) De første fire nævnte svar 71

80 3.3. Grunde til ikke at have tillid til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit Basis: respondenter, der har tendens til ikke at have tillid til Europa-Parlamentet (45% af hele udsnittet på EU niveau) 72

81 2) Nationale resultater Basis: respondenter, der har tendens til ikke at have tillid til Europa-Parlamentet (45% af hele udsnittet på EU niveau) 73

82 3) Nationale udviklinger * IS = ikke stillet. Spørgsmålet blev ikke stillet i dette land i den foregående undersøgelse. Basis: respondenter, der har tendens til ikke at have tillid til Europa-Parlamentet (45% af hele udsnittet på EU niveau) De første fem nævnte svar 74

83 C. VIDEN OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Hvordan Europa-Parlamentet fungerer 1) EU-gennemsnit 75

84 2) Nationale resultater 76

85 3) Nationale udviklinger 77

86 2. Europa-Parlamentets beslutningsprocedure 1) EU-gennemsnit 78

87 2) Nationale resultater 79

88 3) Nationale udviklinger 80

89 3. Generel viden om Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 81

90 2) Nationale resultater 82

91 83

92 3) Nationale udviklinger 84

93 D. PRIORITEREDE POLITIKKER OG VÆRDIER 1. Prioriterede politikker 1) EU-gennemsnit 85

94 De første seks nævnte svar 86

95 De sidste seks nævnte svar 87

96 2) Nationale resultater 88

97 3) Nationale udviklinger De første seks nævnte svar 89

98 2. Europa-Parlamentets værdier 1) EU-gennemsnit 90

99 91

100 2) Nationale resultater 92

101 3) Nationale udviklinger De første seks nævnte svar 93

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE, DER PASSER,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere